Polityka prywatności Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu

Komentarze

Transkrypt

Polityka prywatności Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu
Polityka prywatności
Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera
elementy chronione prawem autorskim, logo oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma
prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów udostępnianych
materiałów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Serwisu nie może
być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie
lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej
zgody.
W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających
Serwis informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach
rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa
polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zbiór zgromadzonych
danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej
strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
Jako firma szkoleniowa, w celu prowadzenia codziennej działalności gospodarczej, jak
również w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i obowiązkami
wynikającymi z umów, gromadzone przez nas dane pochodzą wyłącznie od osób prywatnych
lub pracodawcy zgłaszającego pracownika na kurs doskonalący. Gromadzimy dane osobowe
jedynie do celów wyraźnie określonych i zgodnych z prawem, przedstawione w formularzu
zgłoszeniowym, a następnie przetwarzamy je wyłącznie w sposób zgodny z celem, dla
którego zostały one zgromadzone.
W celu lepszego dostosowywania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wielu
innych, mechanizmu cookies. Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to, np.: adres
IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się Państwa komputera z Internetem, dane
dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają. Informacje
te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa, jak dane
osobowe. Mając dostęp do Internetu mogą Państwo skorzystać z serwisów pozwalających na
wyłączenie cookies. Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób nie naruszający
prawa do prywatności.

Podobne dokumenty