BYSTRZAK MATEMATYCZNY

Komentarze

Transkrypt

BYSTRZAK MATEMATYCZNY
BYSTRZAK MATEMATYCZNY
Adresaci:
Uczniowie klas drugich i trzecich, uzdolnieni matematycznie
Termin realizacji zajęć:
marzec – grudzień 2015
Miejsce realizacji zajęć:
Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Kombatantów 2
Prowadzący zajęcia:
Maria Strabel, Anna Cukras
Szczegółowy program zajęć:
Integracyjne gry i zabawy matematyczne:
„ Gry ściganki”, „ Żywe liczby”, „ Podchody matematyczne” itp.
Marcowy kociołek pomysłów
Zadania nietypowe i problemowe- zabawy typu „łamigłówki szkolnej główki”, korzystanie z ogólnodostępnych
narzędzi TIK ( sudoku, magiczne kwadraty, szalone liczby itp.) i oprogramowania Smart Notebook – Lesson
Aktivity Tooikit 2.0. Praca z klockami logicznymi PUS – pomyśl, ułóż, sprawdź, tangramy.
Z matematyką w ogrodzie
Obliczenia kalendarzowe, pomiary temperatury, porównywanie wysokości np. pierwszych roślin, obliczenia
obwodów np. drzew.
Zaprojektowanie i wykonanie matematycznej grządki.
Matematyka w terenie – „ Nasze podróże”
Wytyczanie ścieżek, sporządzanie planów, rysowanie w skali, przeliczanie, klasyfikowanie, orientacja przestrzenna
e-matematyka- praca metodąWeb Quest- wyszukiwanie inf. W źródłach sieciowych ( Z wizytą u Pana
Twardowskiego ( przygotowanie trasy wycieczki, kalkulacja kosztów wycieczki)
Letnia olimpiada matematyczna
Matematyka na sportowo- mierzenie odległości, mierzenie czasu, objętości , ciężaru, przeliczanie punktów.
Tajemniczy Świat Geometrii
Zabawy ruchowe na boisku kształtujące podstawowe pojęcia geometryczne np. „ Wiewiórki do dziupli”, „Spadające
przedmioty”, „ Zabawa w projektowanie ulic miasta”, „ Zabawa w poszukiwanie odcinka”,
Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem np. tangramów, klocków sześciennych, brył, pudełek o różnych kształtach
i wymiarach
Zabawy interaktywne rozwijające pojęcia geometryczne np. w programach Paint, Smart Notebook
Bohaterowie bajek
Poznanie i badanie struktury zadania tekstowego. Dobieranie ilustracji do treści zadania. Układanie zadań tekstowych
do ilustracji. Uzupełnianie zadań tekstowych do ilustracji. Uzupełnianie danych liczbowych. Wskazywanie zbędnych
danych. Rozwiązywanie zadań różnymi metodami.
Turniej detektywistyczny
Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek. Szyfrowanie, tworzenie rebusów, krzyżówek matematycznych, gry liczbowe.
Potyczki bystrzaków matematycznych
Impreza integracyjna wspólna z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach.
Wspólne przygotowanie zadań konkursowych dla rodziców i uczniów
Przeprowadzenie turnieju Bystrzaków.
Zaprezentowanie osiągnięć uczniów.
Uroczyste podsumowanie rocznej pracy uczestników.
Zasady rekrutacji:
W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, zostanie przeprowadzony test.

Podobne dokumenty