665 KB - Cadsoft

Transkrypt

665 KB - Cadsoft
Autodesk
REVIT MEP
Stopień 1
Program szkolenia
Cel szkolenia: Praktyczna umiejętność pracy w Revit MEP.
Zakres: Modelowanie oraz dokumentacja instalacji HVAC i wod-kan.
Wymagania: Znajomość środowiska Windows.
Dodatkowo:  10 dniowe wsparcie techniczne po kursie.
 Materiały szkoleniowe.
 Międzynarodowy Certyfikat Autodesk.
DZIEŃ PIERWSZY:
 Interfejs programu REVIT MEP
a. Omówienie interfejsu
programu oraz technologii BIM.
b. Zapoznanie się ze wstążką i
przeglądarką projektu.
c. Szablony projektowe –jako
zestaw konkretnie dobranych
narzędzi do pracy.
 Pierwszy projekt
a. Wczytanie podkładu
architektonicznego.
b. Modyfikacja informacje o
projekcie i jego lokalizacji
c. Określenie poziomów projektu
oraz siatki architektonicznej.
d. Podłączenie parametrów
projektu i śledzenie zmian.
 Widoki
a. Kontrola widoczności.
b. Edycja elewacji i sekcji.
c. Rzuty płaskie, rzuty sufitu
odwróconego, przekroje.
 Obliczanie zapotrzebowania na
ciepło budynku.
a. Definiowanie przestrzeni
obliczeniowych.
b. Określenie zysków ciepła w
pomieszczeniach zależnych od
ilości osób, oświetlenia oraz
nasłonecznienia.
c. Generowanie raportu o
zapotrzebowaniu na ciepło.
 System HVAC
a. Dobór centrali wentylacyjnej
nawiewników oraz
wywiewników.
b. Tworzenie systemów
i generowanie przebiegu
kanałów.
c. Zwymiarowanie systemu
HVAC pod kątem prędkości
oraz strat ciśnienia.
d. Modyfikacja przebiegu ze
względu na wymagania
projektowe.
 System wod-kan
a. Określenie domyślnych
ustawień przebiegu.
b. Podłączenie armatury
łazienkowej oraz kuchennej
do systemu.
c. Generowanie przebiegu sieci i
tworzenie systemów.
d. Raport straty ciśnienia w
kanale.
„Szkolenia wykonane zostały
rzetelnie i fachowo…”
- FAZOS
„Szkolenia te stoją na bardzo
wysokim poziomie, zarówno pod
względem przygotowania
prowadzącego jak i sprzętu
na którym są prowadzone.”
- Polimex Mostostal
„Firma Cadsoft jest godna
polecenia…”
- PRC Architekci
„Wiedzę merytoryczną i
szkolenie oceniamy wysoko,
z czystym sumieniem polecamy
firmę Cadsoft.”
- Ferrero
„… polecamy współpracę
z Cadsoft. Najwyższa jakość
usług…”
- AB-Projekt
„… zaawansowane szkolenie
wykonane z zaangażowaniem i
jakością usług świadczą
o wysokim profesjonalizmie…”
- BALMA
„ Wyrażamy zadowolenie
z jakości przeprowadzonych
szkoleń…”
- EMIT
„Szkolenia przeprowadzone
zostały bardzo kompetentnie
i fachowo…”
- Volkswagen
Zarezerwuj miejsce:
www.cadsoft.pl/szkolenia
+48 22 862 30 50
Autodesk
REVIT MEP
Stopień 1
Program szkolenia
Cel szkolenia: Praktyczna umiejętność pracy w Revit MEP.
Zakres: Modelowanie oraz dokumentacja instalacji HVAC i wod-kan.
Wymagania: Znajomość środowiska Windows.
Dodatkowo:  10 dniowe wsparcie techniczne po kursie.
 Materiały szkoleniowe.
 Międzynarodowy Certyfikat Autodesk
„Szkolenia wykonane zostały
rzetelnie i fachowo…”
- FAZOS
DZIEŃ DRUGI:
 Dokumentacja projektowa
d. Stworzenie zestawień
elementów składowych
instalacji.
e. Modyfikacja parametrów
zestawień.
f. Zestawienia w dokumentacji.
 Detale
a. Wprowadzanie i etykietowanie
szczegółów.
b. Legenda projektu.
c. Oznaczenie kanałów i urządzeń
wentylacyjnych.
d. Detale w 3D.
 Perspektywa 3d
d. Modelowanie ścieżki animacji.
e. Rendering widoków.
f. Definiowanie materiałów.
 Wymiarowanie
d. Typy wymiarów liniowych.
e. Generowanie własnego stylu
wymiarowania.
f. Wymiarowanie sieci kanałów
oraz rur.
 Współdzielenie pracy
a. Ustawienia współdzielenia.
b. Konfiguracja własności.
 Błędy projektowe
e. Sprawdzanie systemów
kanałów i rur.
f. Wykrywanie kolizji
przewodów i ich korygowanie.
g. Automatyczne generowanie
połączeń pomiędzy
elementami instalacji.
 Wydruk
e. Stworzenie własnego arkusza
wydruku.
f. Ustawienia plotera.
g. Wyposażenie wydruku w
tabelkę zestawieniową.
h. Ustawienie szczegółowości i
skali wydruku.
„Szkolenia te stoją na bardzo
wysokim poziomie, zarówno pod
względem przygotowania
prowadzącego jak i sprzętu
na którym są prowadzone.”
- Polimex Mostostal
„Firma Cadsoft jest godna
polecenia…”
- PRC Architekci
„Wiedzę merytoryczną i
szkolenie oceniamy wysoko,
z czystym sumieniem polecamy
firmę Cadsoft.”
- Ferrero
„… polecamy współpracę
z Cadsoft. Najwyższa jakość
usług…”
- AB-Projekt
„… zaawansowane szkolenie
wykonane z zaangażowaniem i
jakością usług świadczą
o wysokim profesjonalizmie…”
- BALMA
„ Wyrażamy zadowolenie
z jakości przeprowadzonych
szkoleń…”
- EMIT
„Szkolenia przeprowadzone
zostały bardzo kompetentnie
i fachowo…”
- Volkswagen
Zarezerwuj miejsce:
www.cadsoft.pl/szkolenia
+48 22 862 30 50

Podobne dokumenty