Bezpłatne Kursy w ramach projektu „Twoja droga do sukcesu”

Transkrypt

Bezpłatne Kursy w ramach projektu „Twoja droga do sukcesu”
Bezpłatne Kursy w ramach projektu „Twoja droga do sukcesu”
Podstawowe kryteria:
- wykształcenie nie wyższe niż średnie
- osoby do 25 roku życia nie mogą uczyć się (w chwili składania podania)
- status osób od 25 roku życia nieważny
Rekrutacja będzie zgodna z ustawą o systemie oświaty.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc uwzględniane będą kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Kryteria powyższe mają jednakową wartość – po 1 punkcie.
W karcie zgłoszeniowej znajduje się informacja o poziomie wykształcenia kandydata i
posiadanych kwalifikacjach zawodowych. Na tej podstawie odbędzie się weryfikacja wymogu
posiadania wykształcenia co najwyżej średniego i braku kwalifikacji.
Proponowane kursy
Kurs Umiejętności Zawodowych „Opieka dziecięca” (80 godzin)
Kurs komputerowy (60 godzin)
Kurs przewodnika (74 godziny)
Kurs „Pracownik administracyjny z obsługą programu kadrowo-płacowego” (95 godzin)
Kurs maturalny (150 godzin, po 50 godzin j. polskiego, matematyka, język niemiecki lub
język rosyjski)
Kurs językowy: język angielski i język niemiecki (100 godzin)
Warsztaty kulinarne z elementami carvingu (60 godzin)
Kurs „Wykwalifikowany kierowca kategorii C+E” – Kandydat na kurs „Wykwalifikowany
kierowca” – wiek co najmniej 21 lat i posiadane prawo jazdy kat.B i kartę zgłoszeniową do
udziału w projekcie.

Podobne dokumenty