PreClinic Portfolio

Transkrypt

PreClinic Portfolio
Ed
360°
Kompetencji
dydaktycznych
firmy KaVo
linicznie
Doskonałość w edukacji
Nauka na najwyższym poziomie
Le
cz
ja
ac
K
ie
en
uk
Przegląd urzadzeń dydaktycznych firmy KaVo
Oferta dydaktyczna firmy KaVo
Kompetencje dydaktyczne – kompleksowa oferta edukacyjna oparta na doświadczeniach.
Produkty KaVo wyróżniają się dużą trwałością. Kadra dydaktyczna i studenci mogą docenić
zalety nauki i pracy dzięki niezawodnym urządzeniom firmy KaVo.
Fachowa obsługa
Firma KaVo oferuje pełne i kompetentne doradztwo w zakresie całego oferowanego sprzętu stomatologicznego. Nasi eksperci chętnie uczestniczą w całym procesie planowania i realizacji Państwa
przedsięwzięcia. Doradzamy jak efektywnie wykorzystywać sprzęt KaVo by cieszyć się jego długą
żywotnością i gwarancją płynnego przebieg procedury z minimalnym czasem przestoju podczas
szkoleń czy działalności klinicznej.
360°
Kompetencji
dydaktycznych
firmy KaVo
Le
klinicznie
Wysoka jakość
ja
ac
k
du
ie
en
cz
Urządzenie i produkty edukacyjne firmy KaVo w pełni odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom
kadry dydaktycznej i studentów. Począwszy od ćwiczeń przedklinicznych po kliniczne, stomatologię cyfrową i technikę dentystyczną, wszystko projektowane jest w ścisłej współpracy z
międzynarodowymi uniwersytetami oraz z wykorzystaniem własnych doświadczeń.
E
360° Pełne kompetencje dydaktyczne
Symulacja
Symulatory pacjentów
Cyfrowe systemy
Technika dentystyczna
•Modułowa konfiguracja i elastyczne
wyposażenie
•Solidna konstrukcja do codziennego
użytku
•Wysoka trwałość i jakość urządzeń
•Studenci mogą symulować wszystkie zabiegi stomatologiczne w ergonomicznych
i realistycznych warunkach pracy
•Realistycznie – jak prawdziwy pacjent
•Skuteczne rozwiązania dydaktyczne
oszczędzają czas wykładowców oraz
ułatwiają ocenę pracy studentów
•Solidna konstrukcja i materiały o wysokiej
jakości zapewniają długą żywotność
•Możliwość integracji z różnymi
rozwiązaniami symulacyjnymi
•Grafika 3D ułatwia studentom zrozumienie złożonych zagadnień
•Studenci uczą się wykorzystywania nowoczesnej technologii od samego początku.
•Maksymalna funkcjonalność
•Precyzja produktów KaVo „made in
Germany”
Oferta dydaktyczna firmy KaVo
Nauka realistyczna jak nigdy dotąd.
Modele symulacyjne firmy KaVo to:
KaVo DSEplus
KaVo DSEclinical 5197
KaVo DSEclinical 5198
Idealne odwzorowanie warunków pracy w gabinecie, wytrzymała
konstrukcja, możliwość wyboru modelu w zależności od indywidualnych potrzeb i
oczekiwań
Korzystając z symulatora KaVo DSEplus, studenci
od początku pracują w idealnie odwzorowanych
warunkach pracy gabinetu. Elastyczność
i modułowa konstrukcja sprawiają, że DSEplus
firmy KaVo można doskonale dostosować do
indywidualnych potrzeb
KaVo DSEclinical 5197 stanowi doskonałe połączenie symulatora pacjenta i modułu zabiegowego. Praca na KaVo DSEclinical 5197 pozwala
studentom wykonywać ćwiczenia praktyczne
w realistycznych warunkach sprzętowych.
KaVo DSEclinical 5198 zapewnia studentom
maksymalną ergonomię podczas zabiegów
oraz ochronę zdrowia. Wbudowane multimedia oraz funkcja endodontyczna sprawiają, że jest to najbardziej profesjonalny
symulator w ofercie KaVo.
KaVo DSE Compact
KaVo DSE Compact to najmniejszy symulator
stomatologiczny. Dzięki sprawdzonej technologii
i surowym normom bezpieczeństwa symulator
otrzymał certyfikat niemieckiej firmy TÜV.
Symulator KaVo DSE Compact jest łatwy do
skonfigurowania. Jego główne cechy to:
•Modułowa konstrukcja i szeroki wybór wyposażenia
•Realistycznie odwzorowany tułów z zaznaczonymi ramionami i barkami
•Dwie oddzielne szuflady do przechowywania np.
symulatorów szczęk i artykulatorów oraz tacek
na instrumenty
•Unit symulacyjny zajmujący niewiele miejsca
•Minimum obsługi dzięki trwałym elementom
i wyjątkowej konstrukcji symulatora
NOWOŚĆ!
•Ergonomiczne i realistyczne warunki ćwiczeń
wszystkich procedur
•Szybka i precyzyjna regulacja symulatorów
pacjentów do każdej pozycji zabiegowej
•Szeroka oferta wyposażenia i możliwości
przyłączy mediów
•W fazie przedklinicznej studenci ćwiczą na
elementach unitu zabiegowego
•KaVo DSEclinical 5197 zapewnia doskonale
warunki ergonomiczne dla każdej koncepcji
zabiegu
•Optymalna ergonomia podczas zabiegów
dzięki regulowanej wysokości stolika
lekarza i asysty
•Najlepsza ochrona zdrowia studentów
dzięki zintegrowanemu systemowi
dezynfekcji
•Zintegrowana funkcja endodontyczna
niewymagająca dodatkowych urządzeń
wolnostojących
Oferta dydaktyczna firmy KaVo
NOWOŚĆ!
Symulatory pacjentów.
Realistyczne i bardzo wszechstronne
„Ewa” – symulator pacjenta KaVo
Układ stomatognatyczny
Uzębienie/Modele
Artykulacja
Fantomy KaVo wytrzymałe i tak realistyczne jak prawdziwi pacjenci. Wszystkie punkty,
poziomy referencyjne oraz ruchy istotne w stomatologii są tutaj zintegrowane.
Ponadto anatomiczne kształty, kolory i materiały dają studentom poczucie leczenia
prawdziwych pacjentów.
Nowy fantom firmy KaVo – DPS „Eva” – jest najbardziej realistycznym symulatorem pacjenta przeznaczonym do ćwiczeń.
Symulator głowy pacjentki posiada anatomiczne rozmieszczone
oczy, maskię wewnątrzustną z prawidłową anatomią przedsionka,
elastyczny język (w różnych rozmiarach) i podniebienia. Ponadto
symulator DPS „Eva” firmy KaVo posiada wymienny damski tułów,
aby stworzyć jeszcze bardziej realistyczne wrażenie.
Symulatory stomatologiczne – G20, G40 i G50 –
odtwarzają ruchy żuchwy w bardzo realistyczny
sposób i są identyczne pod względem konstrukcji jak artykulatory PROTARevo firmy KaVo.
System ten umożliwia studentom opracowanie
zęba w symulatorze pacjenta i łatwe przeniesienie modelu zęba do artykulatora bez utraty
elementów odniesienia.
Modele uzębienia firmy KaVo mają zastosowanie
w protetyce, odbudowie protetycznej, parodontologii, pedodoncji, chirurgii i implantologii
Artykulatory i łuki twarzowe stanowią ważny
element kształcenia stomatologicznego. Dzięki
swojej doskonałej konstrukcji są łatwe w użyciu.
•Modele do ćwiczeń firmy KaVo oraz zęby
symulacyjne umieszczone są w symulatorze
pacjenta ze wszystkimi właściwymi szczegółami anatomicznymi i morfologicznymi
Łuk twarzowy ARCUS/ARCUSevo firmy KaVo
skutecznie i szybko rejestruje położenie szczęki
zarówno na fantomie jak i u pacjenta.
Symulatorów pacjentów można używać na różne sposoby:
•W symulatorach stomatologicznych
•W stomatologicznych unitach zabiegowych
•Najbardziej realistyczny symulator pacjenta,
naturalny w dotyku
•Po ustawieniu na stole do celów demonstracyjnych
•Modułowa konstrukcja umożliwia studentom stopniowe
ćwiczenie procedur zabiegowych w coraz trudniejszych
rzeczywistych warunkach. Uczy to studentów pewności siebie
i zapewnia im większy komfort podczas pierwszego zabiegu
u prawdziwego pacjenta
„Adam” – symulator
pacjenta KaVo
Stomatologiczny symulator pacjenta (DPS) firmy KaVo
„Adam” stanowi podstawowe rozwiązanie do przedklinicznych celów symulacyjnych. Fantom można zintegrować z unitem symulacyjnym, skonfigurować z różnymi
symulatorami szczęk, maskami twarzowymi i modelami
zębów odpowiednio do potrzeb.
•Wytrzymałe materiały
pozwalające na
wieloletnie
użytkowanie
•Symulatory KaVo odtwarzają wszystkie kluczowe wymiary anatomiczne i punkty odniesienia
ludzkiej głowy
•Dzięki ich wytrzymałej konstrukcji nadają się
idealnie do użytku w placówkach kształcenia
stomatologicznego
•Symulatory pacjentów uzupełniane są przez
rozmaite rodzaje masek twarzowych z różnymi
elementami jamy ustnej
•Wyjątkowy mechanizm utrzymujący zęby w
modelu umożliwia ich łatwą i błyskawiczną
wymianę bez jego demontażu
•Łatwe przeniesienie modeli do artykulatora
Oferta dydaktyczna firmy KaVo
Cyfrowe systemy edukacyjne.
NOWOŚĆ!
Optymalna wydajność podczas ćwiczeń
Dental Teacher firmy KaVo
Nowoczesna stomatologia coraz częściej korzysta z technologii cyfrowej. KaVo oferuje
innowacyjne systemy, które poprawiają skuteczność dydaktyczną i pozwalają korzystać
studentom z nowych technologii
Dental Teacher firmy KaVo to nowy system do szybkiej i obiektywnej oceny preparacji. Zapewnia
wykładowcom wirtualne narzędzia do skutecznej nauki złożonych zagadnień, takich jak artykulacja i procedury modelowania woskowego. Dostępne są trzy moduły oprogramowania:
Walidacja preparacji:
najszybszy sposób na ocenę preparacji wykonanej przez studentów. Obiektywnie,
automatycznie, komputerowo.
Wirtualna artykulacja:
nauczanie artykulacji, okluzji i funkcyjnych ruchów żuchwy może być trudne przy wykorzystaniu
jedynie zdjęć i tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Wirtualny artykulator KaVo przemieszcza
się po powierzchni okluzyjnej wykonanej przez studentów i dzieki temu można zaobserwować
jak każda sekcja morfologii zęba wpływa na ząb przeciwstawny podczas ruchu.
Wirtualne modelowanie woskowe:
Doskonałe do ćwiczeń z wykorzystaniem technologii CAD-CAM.
•Obiektywna, komputerowa ocena prac studentów
•Oszczędność czasu: na skanowanie i ocenę potrzeba tylko dwóch minut
•Wynik w jednostkach metrycznych z przejrzystymi wykresami
KaVo EDUnet digital
KaVo ARCUSdigma
KaVo EDUnet digital to sieć edukacyjna, która umożliwia komunikację audio/wideo pomiędzy
prowadzącym ćwiczenia a studentami. Pozwala ona na pełnoekranową transmisję danych nawet
o dużej objętości w czasie rzeczywistym, np. transmisje obrazu wideo, prezentacje na żywo itp.
KaVo ARCUSdigma to cyfrowy system nawigacji 3D do celów dydaktycznych i badawczych. Pozwala na wyjaśnienie złożonych zależności artykulacji. Wizualizuje ruchy żuchwy w sposób, który
zapewnia łatwe zrozumienie badanego zagadnienia. Specjalne programy pomiarowe dokumentują
ruchy żuchwy we wszystkich osiach. Dodatkowo urządzenie umożliwia rejestrację zgryzu i aktywności mięśniowej.
•Studenci uczestniczący w ćwiczeniach mają do dyspozycji pełnoekranową transmisję obrazu
wideo w czasie rzeczywistym
•Nawet najmniejsze szczegóły anatmiczne zęba, takie jak bruzdy, można zobrazować dzięki
obrazowi w pełnej rozdzielczości HD
•Wykładowca może rozmawiać z jednym , kilkoma lub wszystkimi studentami dzięki opcjonalnej
transmisji dźwięku
•Brak dodatkowych kosztów ponoszonych na dostosowanie systemu operacyjnego lub oprogramowania. EDUnet digital działa niezależnie od sprzętu/oprogramowania komputerowego,
a także sieci komputerowej
•System jest uniwersalny, wyposażony we wszystkie nowoczesne złącza
(DVI-D, DVI-I, USB, HDMI).
Oszczędność czasu: niespełna 5 minut wystarczy na wykonanie całego pomiaru artykulatorem
Uniwersalne użycie: diagnostyka ruchu szczęki, wykrywanie pozycji spoczynkowej żuchwy oraz
pozycji zwarcia centralnego, pozycji bólu, elektromiografii
Oferta dydaktyczna firmy KaVo
Niestandardowa technika laboratoryjna
Laboratorium, które spełni Twoje wymagania
KaVo MASTERspace
KaVo SMARTair Evo
Firma KaVo jest jednym z największych dostawców sprzętu do pracowni technicznych,
posiada także wieloletnie doświadczenie w technice stomatologicznej. W ścisłej
współpracy z doświadczonym zespołem projektantów opracowaliśmy rozwiązania
sprzętowe z zakresu techniki stomatologicznej oraz ćwiczeń przedklinicznych doskonale dostosowanych do potrzeb. Naszym celem jest zoptymalizowane procedur
w zakresie ergonomii i funkcjonalności.
Wyposażenie laboratoryjne KaVo MASTERspace
charakteryzuje się doskonałą jakością materiału, nowoczesnym wzornictwem i maksymalną funkcjonalnością.
Wytrzymałe i stabilne materiały wysokiej jakości sprawiają, że MASTERspace firmy KaVo to doskonały wybór
do celów dydaktycznych.
Perfekcyjna funkcjonalność, cicha praca oraz czyste powietrze w laboratorium to ważne
kryteria podczas wyboru wyciągu
•Funkcjonalne wzornictwo
połączone z trwałym wykonaniem i jakością
•Rozmieszczenie elementów funkcyjnych
zapewnia optymalny przebieg pracy
•Najbardziej zaawansowana technologia wyciągów
pyłów zapewniająca optymalną czystość powietrza
w laboratorium
Wybierając wyciągi pyłów firmy KaVo, nabywasz najnowszą technologię. Jednostanowiskowy
wyciąg KaVo SMARTair® jest dostępny w dwóch wariantach: jako zintegrowane rozwiązanie
w wersji wysuwanej oraz jako urządzenie wolnostojące.
•Aktywna ochrona zdrowia: typ filtra M do usuwania drobnego pyłu oraz filtr z węglem
aktywnym do redukcji nieprzyjemnych zapachów
•Bardzo cicha praca dzięki automatycznej regulacji poziomu ssania powietrza oraz funkcji
automatycznego włączania
NOWOŚĆ!
•Wysoka wydajność zasysania w trybie ciągłym
KaVo FLEXspace
Silniki protetyczne
KaVo FLEXspace charakteryzuje się maksymalną
elastycznością i ergonomią. Stanowiska robocze
można dopasować do indywidualnych potrzeb
użytkownika, zapewniając w ten sposób najbardziej ergonomiczną pozycję pracy każdemu
studentowi/technikowi.
Firma KaVo w swoim bogatym asortymencie posiada także silniki protetyczne, spełniające
oczekiwania zarówno studentów jak i doświadczonych techników dentystycznych – silniki firmy
KaVo charakteryzują się najwyższą jakością i wydajnością.
•Doskonały na start
KaVo K-ERGOgrip – wydajny i komfortowy
•Optymalna ergonomia dzięki unikalnej
regulacji wysokości
•Wytrzymała konstrukcja
•Lekka prostnica z ergonomiczną rękojeścią
(opracowana we współpracy z Instytutem Frauenhofera)
•Elastyczny wybór elementów systemu
KaVo K-POWERgrip – skuteczny i wydajny
KaVo K5 – kompaktowy i uniwersalny
•Maksymalna niezawodność
•Duża moc i duży moment obrotowy
•Do wszystkich dostępnych materiałów
•Doskonała jakość KaVo
•Minimalny poziom nagrzewania przy maksymalnej
wydajności
•Nowy system zaciskowy – o 40% wyższa siła
trzymania narzędzia.
KaVo Preclinical Portfolio
KaVo Worldwide References.
References:
Albania
Brianza Dent, Tirana
Polyclinic Gjallica, Tirana
•Algeria
Algerian Dental Schools
Béni Messous University, Algiers
Central Pharmacy of Algeria, Algiers
I.N.E.S.S.M Algiers University, Algiers
Ministry of National Defense, Algiers
Mustapha Hospital, Algiers
Odontology Institute, Algiers
Argentina
University of Buenos Aires, Buenos Aires
Australia
ADA Sydney, Sydney
Albury Base Hospital, Albury
Armed Forces N.S.W., Sydney
Armed Forces Townsville, Townsville
Armed Forces Victoria, Victoria
Brisbane University, Brisbane
Dental Health Service
Dental Service S.A., Adelaide
Department of Health, Victoria
General Hospital, Launceston
Health Commission A.C.T., Canberra
Hospital Contribution Fund, Sydney
James Cook University, Cairns
Manly Vale Hospital, Manly
Melbourne University, Melbourne
Royal Melbourne Dental Hospital, Melbourne
Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne
Wagga Wagga Base Hospital, Wagga Wagga
Austria
BVA Vienna, Vienna
Magisterial Health Care Institution Linz, Linz
Professional School for Dental Technicians Baden
Professional School for Dental Technicians Vienna
Regional Health Insurance Burgenland, Eisenstadt
Regional Health Insurance Carinthia, Klagenfurt
Regional Health Insurance Lower Austria, St. Pölten
Regional Health Insurance Styria, Graz
Regional Health Insurance Tirol, Innsbruck
Regional Health Insurance Voralberg, Dornbirn
Transport Service Vienna, Vienna
University of Graz, Graz
University of Innsbruck, Innsbruck
References:
University Krems, Krems
Univsersity Hospital Salzburg, Salzburg
University of Vienna, Vienna
Azerbaijan
Centrany Sklon, Baku
Medoborudovanija, Baku
Belarus
Stomatology Polyclinic, Gomel
Belgium
Erasmus Hospital U.L.B., Brussels
Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek
University Brussels (U.L..B), Brussels
University Brussels (V.U.B.), Brussels
University Gent, Gent
University Liége, Liége
University Löwen, Löwen
Brazil
Clinic Luca, Rio de Janeiro
Dental Prosthetic LTD Calgaro, Curitiba
Educational Foundation Egeion of Joinville, Joinville
Foundation University of Passo Fundo, Passo Fundo
National Service for commercial Learning, São Paulo
Paulista Association of Surgeons Dentists, Sao Paulo
Pontifical Catholic University of Campinas, Campinas
Support Group for Aeronautical-Dentistry, Brasília
University Braz Cubas, Mogi das Cruzes
University Catolica do Parauá, Curitiba
University Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
University Ibirapuera, São Paulo
University Luterana do Brasil, Canoas
University Niton Lins, Manaus
University of Oeste de Santa Catarina, Joacaba
University Paranaense, Umuarama
University Santa Cecilia, Santos
University of Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul
University Triadentes, São Paulo
Brunei
Army Camp, Bandar Seri Begawan
Brunei Army, Bandar Seri Begawan
Brunei General Hospital, Bandar Seri Begawan
Brunei Shell Petroleum Company, Seria
Royal Brunei Armed Forces, Bandar Seri Begawan
Royal Brunei Police Force, Bandar Seri Begawan
Royal Palace Dental Clinic, Bandar Seri Begawan
Bulgaria
Dentaprime Clinic, Varna
Medical University, Plovdiv
Medical University, Sofia
Medical University, Varna
Swiss DentaPrime, Varna
Canada
Edmonton Dental School, Edmonton
George Yonge College, Toronto
Hospital Sainte-Justine, Montreal
University of Albert, Edmonton
University of Toronto, Toronto
Chile
Andrés Bello University, Santiago
Clinic Estoril, Santiago
San Sebastian University, San Sebastian
University of Chile, Santiago
University of Desarrollo, Desarrollo
China
Anhui Medical University Affiliated Stomatology Hospital, Hefei
Beijing University and Hospital, Beijing
Changzhou Stomatology Hospital, Changzhou
Fujian Medical University Affiliated Stomatology Hospital, Fuzhou
General PLA Hospital Beijing, Beijing
Hangzhou Zhejiang Hospital, Hangzhou
Nanjing Medical University Affiliated Stomatology Hospital, Nanjing
Nanjing Stomatology Hospital, Nanjing
Nanchang University Affiliated Stomatology Hospital, Nanchang
Nanchang University Affiliated 2nd Hospital, Nanchang
Peking University School of Stomatology, Beijing
School of Stomatology Capital Medical University, Beijing
School of Stomatology Tianjin Medical University, Tianjin
Shanghai Fudan University Huadong Hospital, Shanghai
Shanghai Tongji University Affiliated Stomatology Hospital, Shanghai
Shanghai Jiaotong University 9th Hospital, Shanghai
Shenzhen People’s Hospital, Guangdong
Shenzhen Stomatology Center, Guangdong
Sichuan University-College of West China Stomatology, Sichuan
Sino-Japanese Friendship Hospital, Beijing
Stomatological Hospital Jiao Tong University, Xi‘an
Sun Yat-sen University Affiliated 3nd Hospital, Guangzhou
Sun Yat-sen University Hospital of Stomatology, Guangzhou
Suzhou Stomatology Hospital, Jiangsu
The First Teaching Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi
Wenzhou Medical College Affiliated Stomatology Hospital, Wenzhou
Wu Han University, Wu Han
Zhejiang Province Hospital, Hangzhou
Colombia
Family Found Colsubsidio, Bogotá
Welfare Aid, Bogotá
Croatia
Dental Polyclinic Zagreb, Zagreb
Health Care Center Rijeka, Rijeka
Health Center Vinkovci, Vinkovci
Medical Center Bjelovar, Bjelovar
Medical Center Koprivnica, Koprivnica
New Hospital Zagreb, Zagreb
Czec Republic
Brno University of Technology, Brno
Charles University, Prague
Palacký University Olomouc, Olomouc
University of Hradec Králové, Hradec Králové
University of West Bohemia, Pilsen
Denmark
Royal Dental College, Aarhus
Royal Dental College, Copenhagen
Egypt
Cairo University, Cairo
Kobry El Koba, Cairo
Maadi Hospital, Cairo
Military Dental Center, Cairo
Ministry of Health, Cairo
France
C.H.U. Bordeaux, Bordeaux
C.H.U. Lyon, Lyon
C.H.U. Nancy, Nancy
C.H.U. Nantes, Nantes
Dental Clinics Mutual, Le Mans
Faculty of Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
Faculty of Lille, Lille
Faculty of Marseille, Marseille
Faculty of Nancy, Nancy
Faculty of Nice, Nice
Faculty of Reims, Reims
Faculty of Toulouse, Toulouse
Lycée Professionell Regionale Faculty of Toulouse, Lille
School of Professional Education, Paris
University of Pessoa, La Garde Cedex
Germany
Airport Frankfurt, Frankfurt
Dental Groups German Federal Armed Forces, various locations
Dental Medical Association
Berlin, Dusseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münster
German Federal Armed Forces Hospitals, various locations
Haranni Clinic, Herne
Mobile German Federal Armed Forces containers, various locations
University of Aachen, Aachen
University of Berlin, Berlin
University of Bonn, Bonn
University of Cologne, Cologne
University of Dresden, Dresden
University of Dusseldorf, Dusseldorf
University of Erlangen, Erlangen
University of Frankfurt, Frankfurt
University of Freiburg, Freiburg
University of Gießen, Gießen
University of Göttingen, Göttingen
University of Greifswald, Greifswald
University of Halle, Halle
University of Hanover, Hanover
University of Heidelberg, Heidelberg
University of Homburg Saar, Saar
University of Jena, Jena
University of Kiel, Kiel
University of Leipzig, Leipzig
University of Mainz, Mainz
University of Marburg, Marburg
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg
University of Munich, Munich
University of Münster, Münster
University of Regensburg, Regensburg
University of Rostock, Rostock
University of Tübingen, Tübingen
University of Ulm, Ulm
University of Witten-Herdecke, Witten-Herdecke
University of Würzburg, Würzburg
Master schools
Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Freiburg, Halle, Munich,
Münster, Stuttgart
Professional schools
Bielefeld, Bremen, Cologne, Dresden, Kassel, Leipzig, Magdeburg, Meiningen, Neumünster, Nürtingen, Oldenburg, Osnabrück, Potsdam, Regensburg,
Rostock, Stuttgart, Troisdorf
Great Britan
Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz
Belfast Dental School, Belfast
Birmingham Dental School, Birmingham
Bristol Dental School, Bristol
Cardiff Dental School, Cardiff
Dundee Dental School, Dundee
Eastman Dental School, Eastman
Edingburgh Dental School, Edingburgh
Glasgow Dental School, Glasgow
Guy’s Dental School, London
King’s College Hospital, London
Leeds Dental School, Leeds
Liverpool Dental School, Liverpool
Manchester Dental School, Manchester
Newcastle Dental School Peninsula, Plymouth
Royal London Dental School, London
Sheffield Dental School, Sheffield
Greece
Aristotelion Dental School, Thessaloniki
University of Athens, Athens
University of Thessaloniki, Thessaloniki
Hong Kong
Caritas Medical Center, Hong Kong
Cheung Sha Wan Dental Clinic, Hong Kong
Dental Clinic Argyle, Hong Kong
Kwong Wah Hospital, Hong Kong
MacLehose Dental School, Hong Kong
Nethersole Hospital, Hong Kong
North District Hospital Dental Clinic, Hong Kong
Prince of Wales Hospital, Hong Kong
Prince Philip Dental Hospital, Hong Kong
University of Hong Kong, Hong Kong
Wanchai Dental Clinic, Hong Kong
Yaumatei Dental Clinic, Hong Kong
Yuen Long Dental Clinic, Hong Kong
Hungary
Health Center Kecskemét, Kecskemét
Kreativ Dental, Budapest
MADENTA-Dental Group, Budapest
Semmelweis University, Budapest
India
Ambedkar Dental College, Bangalore
Annamalai Dental College, Chidambaram
Bapuji Dental College & Hospital, Davangere
College of Dental Science, Bangalore
Dharmsinh Desai University, Nadiad
Goa Dental College & Hospital, Goa
IDST Dental College, Modinagar
Kasturba Medical College, Manipal
KLE University, Belgaum
Madras Dental College, Chennai
Mathrusir Ramabai Ambedkar Dental College, Bangalore
SDM College of Dental Sciences & Hospital, Dharwad
Shetty Memorial Hospital, Mangalore
Siddharta Dental College, Bangalore
Saveetha Dental College, Chennai
Yenepoya Dental College, Mangalore
Indonesia
Gatot Subroto Hospital Indonesian Navy, Jakarta
Trisakti University, Jakarta
Iran
Isfahan University, Isfahan
Jondishapur-e Dezful University, Dezful
Kerman University, Kerman
Ministry of Health, Tehran
Shiraz University, Shiraz
Tabriz University, Tabriz
Tehran National University, Tehran
University of Mashhad, Mashhad
Iraq
Japan
Aichigakuin University, Nagoya
Fukuoka Dental College, Fukuoka
Hiroshima University, Hiroshima
Hokkaido University, Sapporo
Iwate University, Morioka
Kagoshima University, Kagoshima
Kanagawa Dental University, Yokosuka
Kyushu University, Fukuoka
Matsumoto Dental University, Shiojiri
Niigata University, Niigata
Nippon Dental College, Niigata
Nippon University, Tokyo
Okayama University, Okayama
Osaka University, Osaka
Saga Medical University, Saga
Sanwa Bank Dental Clinic, Tokyo
Shizuoka Newspaper Office, Shinbashi
Shizuoka Prefecture Hospital, Shizuoka
Tohoku Pharmaceutical University Hospital, Tohoku
Tohoku University, Sendai
Tokushima University, Tokushima
Tokyo Dental College, Tokyo
Tokyo Dental University, Chiba
Tokyo Medical Dental University, Tokyo
Tsurumi University Hospital, Yokohama
Air Force
Ministry of Health, Baghdad
University of Baghdad, Baghdad
University of Mosul, Mosul
Jordan University of Science and Technology, Irbid
University of Amman, Amman
Ireland
Kenya
Cork Dental School, Cork
Dublin Dental School, Dublin
Israel
Kupat Holim Health Care System
Italy
Dentalia, Crotone
Ivoclar-Vivadent Italia, Bologna
University of Bari, Bari
University of Bologna, Bologna
University Catania, Catania
University of Genoa, Genoa
University of Milano, Milano
University of Naples, Naples
University of Parma, Parma
Jordan
Dental Surgery Chiromo, Chiromo
Kenyatta National Hospital, Kenyatta
Nairobi Dental School, Nairobi
Kuwait
Al Hadi Hospital, Safat
Bneid El-Gar Dental Center, Kuwait-City
Ministry of Health Dental Center Romaithya, Kuwait-City
University of Kuwait, Kuwait-City
Latvia
Riga Stradins University, Riga
Lebanon
Beirut Arab University, Beirut
KaVo Preclinical Portfolio
KaVo Worldwide References.
References:
Libya
Al Fateh University, Tripoli
Debiak Clinic Tripoli, Tripoli
Health Institute Misrata, Misrata
School of Dentistry, Bengazhi
Lithuania
Dr. Kobs, Vilnius
Polyclinic Denta, Kaunas
Vilnius University, Vilnius
Luxembourg
School C.N.F.P.C., Alzette
Macedonia
Dental Clinic Center, Skopje
Malaysia
Asian Institute of Medicine, Science and Technology, Sungai Petani
Health Clinic Kuala Terengganu, Kuala Terengganu
Hospital Mpandan Johor, Johor
Hospital Sungai Petani, Sungai Petani
Hospital Terengganu, Kuala Terengganu
International Medical University, Kuala Lumpu
International Medical University Malaysia, Kuala Lumpur
Malacca General Hospital, Malacca
National Health Department of East Malaysia, Kuala Lumpur
National University of Malaysia, Kuala Lumpur
SEGi University, Kuala Lumpur
University of Malaya, Kuala Lumpur
University Putra Malaysia, Serdang
University of Science, Penang
University of Technology Mara, Mara
Malta
Dental Hospital, Balzan
Mater Dei Hospital, Msida
Mexico
Mexican Institute of Social Security, México
University Nuevo Leon, Monterrey
University of Puebla, Puebla
Morocco
Dental School of Casablanca, Casablanca
Dental School of Rabat, Rabat
References:
Netherlands
ACTA Dental Center Almere, Almere
ACTA Dental Center Amsterdam, Amsterdam
ACTA Dental Center Den Haag, Den Haag
Department of Justice, Den Haag
SVGB Educational Training, Nienwegein
University of Groningen, Groningen
University of Nijmegen, Nijmegen
New Zealand
Greenlane Dental Hospital, Auckland
Middlemore Hospital, Auckland
Otago Dental School, Dunedin
Waikato Hospital, Hamilton
Nigeria
Dental Center Lagos, Lagos
New Hospital Project, Port Harcourt
University of Ibadan, Ibadan
University of Jos, Jos
Romania
Central Army Hospital, Bucarest
CMDTA Clinic: Medical Center for Diagnostic, Treatment, Ambulance
and Preventive Medicine, Bucarest
Dental University Târgu Mures, Tîrgu Mures
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi
Military Central Hospital Carol Davila, Bucarest
Ministry of Transportation, Bucarest
Romanian Secret Service, Bucarest
UMF European University, Timisoara
University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucarest
University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Craiova
University of Oradea, Orade
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara
Russia
University of the East, Manila
Central bank, Moscow
Clinic for Cabinets of Ministers, Moscow
Clinic GOSSNAB, Moscow
Dental Clinic Vita, Magnitogorsk
Detskaja stomatological Polyclinic, Noyabrsk
FSB, Moscow
Gazprom, Moscow
Health Center, Kemerovo
KBV Clinic, Nischni Tagil
Kurskasya Atomnayya Elektrostancia, Kursk
Masterdent, Moscow
Medsanchast-Neftemash, Izhevsk
Medsanchast of the Metallichesky Zavod, St. Petersbourg
Medsanchast Tzvetnih Metallor, Krasnoyarsk
Polyclinic of IV. Administration, Moscow
Polyclinic of UPDK, Moscow
Polyclinic Vamurs, Mourmansk
Stomatology Polyclinic Gor, Surgut
Poland
Saudi Arabia
Norway
University of Bergen, Bergen
University of Oslo, Oslo
Pakistan
Armed Forces Institute of Dentistry, Rawalpindi
Bolan Medical College, Quetta
De‘Montmorency College of Dentistry, Lahore
Peru
Dent Import, Lima
Ministry of Health, Lima
Philippines
Medical University of Bialystok, Bialystok
Medical University of Gdansk, Gdansk
Medical University of Lublin, Lublin
Medical University of Warsaw, Warsaw
Poznan University of Medical Science, Poznan
University Cracow, Cracow
University of Lodz, Lodz
Wroclaw Medical University, Worclaw
Portugal
University of Lisbon, Lisbon
University of Porto, Porto
Al Jeel, Riyadh
Almana General Hospital, Al Khobar
King Abdulaziz Military Air Base Hospital, Dhahran
King Abdulaziz University, Jeddah
King Faisal University, Al-Khobar
King Khaled University, Abha
King Saud University, Jeddah
Ministry of Health, Riyadh
Riyadh University, Riyadh
School of Dental Technicians, Riyadh
Taibah University, Medina
Umm Al-Qura University, Mecca
University of Dammam, Dammam
University of Hail, Hail
Serbia
Military Medical Academy, Belgrade
University of Belgrade, Belgrade
Singapore
Changi General Hospital, Singapore
Health Promotion Board, Singapore
Ministry of Defence, Singapore
Nanyang Polytechnic, Singapore
National Dental Center, Singapore
National Healthcare Group Polyclinics, Singapore
National University Hospital, Singapore
National University of Singapore, Singapore
NTUC Denticare Clinics, Singapore
Raffels Dental Clinic, Singapore
Singapore General Hospital, Singapore
SingHealth Polyclinics, Singapore
Spastic Children‘s Association of Singapore, Singapore
Tan Tock Seng Hospital, Singapore
Slovakia
University of Bratislava, Bratislava
University of Kosice, Kosice
University of Martin, Martin
Slovenia
Dentalia, Maribor
Health Center Celje, Celje
Health Center Domzale, Domzale
Health Center Kamnik, Kamnik
Health Center Kranji, Kranji
Health Center Krsko, Krsko
Health Center Ljubljana, Lubljana
Health Center Logatec, Logatec
Health Center Maribor, Maribor
Health Center Novo Mest, Novo Mest
Health Center Postojna, Postojna
Health Center Ptuj, Ptuj
Health Center Sezana, Sezana
Health Center Trbovlje, Trbovlje
Health Center Velenje, Velenje
Stomatology Clinic, Ljubljana
South Africa
Cape Peninsula University of Technology, Cape Town
University of Western Cape, Cape Town
South Korea
Ewha Women’s University Hospital, Seoul
Kyungpook National University, Daegu
Samsung Hospital, Seoul
St. Mary‘s Hospital Kangnam, Seoul
Wonju Christian Hospital, Wonju
Wonkwang University, Iksan
Yonsei University Health System Severance Hospital, Seoul
Yonsei University, Seoul
Spain
Hospital General of Catalonia, Barcelona
University of Barcelona, Barcelona
University of Deusto, Bilbao
University of Granada, Granada
University of Huesca, Huesca
University of Madrid, Madrid
University of Murcia, Murcia
University of Oviedo, Oviedo
University Rey Juan Carlos, Alcobendas
University of Santiago de Compostela (La Coruña), Santiago de Compostela
University of Sevilla, Seville
University of Valencia, Valencia
Surinam
Taiwan
Cathay General Hospital, Taipei
Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung
Chang Gung Memorial Hospital, Keelung
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou
Chang Gung Memorial Hospital, Taipei
Chang Shan Medical & Dental College, Taichung
China Medical College, Taichung
China Medical College, Taipei
China Medical University, Taichung
Chung Shan Medical University, Taichung
Kaohsiung Medical University, Kaohsiung
Mackay Memorial Hospital, New Taipei City
Mackay Memorial Hospital, Taipei
National Cheng Kung University, Tainan
National Defense Medical Center, Taipei
National Defense Medical College, Taipei
National Taiwan University, Taipei
National Yang Ming Medical College, Taipei
National Yang Ming University, Taipei
Taipei Medical University, Taipei
Veterans General Hospital, New Taipei City
Thailand
Dental School, Malmö
Karlstad University, Karlstad
Malmö University, Malmö
Stockholm University, Stockholm
University of Gothenburg, Gothenburg
Bangprakok 9 International Hospital, Bangkok
Charoenkrung Pracharak Hospital, Bangkok
Chulalongkorn University, Bangkok
Khon Kaen University, Bangkok
Mahidol University, Bangkok
Prince of Songkla University, Kho Hong
Thonburi Hospital, Bangkok
YaSup Hospital, Bangkok
Swiss
Turkey
Paramaribo Dental School, Paramaribo
Sweden
Practice Gottet, Bremgarten
University of Basel, Basel
University of Bern, Bern
University of Geneva, Geneva
University of Zurich, Zurich
Syria
Air Force
Damascus University, Damascus
Ministry of Education, Damascus
Tishreen University, Latakia
Ankara University, Ankara
Baskent University, Ankara
General Command of Gendarmerie, Ankara
Istanbul University, Istanbul
Marmara University, Istanbul
Ministry of Defense, Ankara
Yeditepe University, Istanbul
Ukraine
Clinic of Glavrechflot, Kiev
Stomatology Polyclinic Basseinovaya, Odessa
United Arab Emirates
University of Ras Al-Khaimah, Ras Al-Khaimah
Uruguay
Catholic University of Uruguay, Montevideo
Civil Association third Millenium, Montevideo
Medical mobile emergency service, Montevideo
USA
A.T. Still University, Kirksville
A.T. Still University, Mesa
Arizona School of Sciences, Mesa
Baylor College of Dentistry, Dallas
Boston University, Boston
Case Western University, Cleveland
IVOCLAR Training Center, Amherst
L.E.C.O.M. Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Bradenton
Marquette University, Milwaukee
Midwestern Carrer College, Chicago
Midwestern University, Glendale
New York University, New York
Southern Illinois University, Carbondale
Temple University, School of Dentistry, Philadelphia
The Pankey Institute, Key Biscane
University of California, San Francisco
University of Florida, Gainsville
University of Iowa, Iowa
University of Medicine & Dentistry of New Jersey, New Jersey
University of Pacific, San Francisco
University of Pittsburgh, Pittsburgh
University of Tennessee, Knoxville
UNLV University of Nevada, Las Vegas
West Coast University, Anaheim
Western University, Phoenix
West Virginia University, Morgantown
Mat.-Nr. 1.011.6499 05/15 pl Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Niewielkie odchylenia kolorów uwarunkowane techniką wydruku. © Copyright KaVo Dental GmbH.
Oferta dydaktyczna firmy KaVo
Światowe kompetencje dydaktyczne.
żn a zn al eź ć
Wi ęc ej in fo rm ac ji mo
.pl
na st ro ni e: www.kavo
www.k av o. co m /r ef er
enc es
KaVo Polska Sp. z o.o. · ul. Pomorska 251 · 92-213 Łódź · Tel. +48 22 395 54 60 · Faks +48 22 395 54 61 · www.kavo.pl

Podobne dokumenty