Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

Transkrypt

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem
Facility Management – zarządzanie inteligentnym
budynkiem
Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe "Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem" mają na celu
rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać
się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi budynkami, a także
dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy,
architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji
zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility
Management.
Program studiów:
Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i
środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych
zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w
miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i
dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi
(np. parkingi).
Sylwetka absolwenta:
Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem
i gospodarowaniem nowoczesnymi budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na
zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci).
Absolwenci studiów podyplomowych Facility Management - zarządzanie inteligentnym budynkiem rozwiną swoje umiejętności inżynierskie oraz menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem.
Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i
bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji,
utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Absolwent uzyskuje również
nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z normą FM EN-15221.
Czas trwania:
2 semestry (od X 2016 r. do VI 2017 r.)
Termin zgłoszeń:
od 15 IV do 30 IX 2016 r.
Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
wypełniony formularz zgłoszeniowy
potwierdzenie dokonania wpłaty za studia
dowód osobisty do wglądu
Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc:
35
Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 202
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Agnieszka Pohl (tel. 12 617 42 02)
Opłaty:
5 000 zł
Informacje dodatkowe:
Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 180 godzin realizowanych w formie wykładów,
ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych lub trzydniowych sesji
dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu w blokach po 5 godzin lekcyjnych.
Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze
uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Zarządzania
Adres organizatora:
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 202
tel. 12 617 42 02
fax. 12 636 70 05
e-mail: [email protected]
www.fm.zarz.agh.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. nadzw. AGH
([email protected])
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Pohl

Podobne dokumenty