Emilia Jędrzejów Iwona Piątek - Centrum Ginekologii, Położnictwa i

Transkrypt

Emilia Jędrzejów Iwona Piątek - Centrum Ginekologii, Położnictwa i
Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii
http://ginekologia.opole.pl/strona/personel-szkoly-rodzenia/2101
Personel Szkoły Rodzenia
Emilia Jędrzejów
Jest położną z
wieloletnim stażem. Na co
dzień pracuje na Bloku
Porodowym w Szpitalu
Ginekologiczno
–
Położniczym w Opolu. Od
6 lat prowadzi zajęcia w
Szkole Rodzenia dzieląc
się z przyszłymi rodzicami
swoja
wiedzą
i
doświadczeniem,
przygotowując ich do
aktywnego porodu z
uwzględnieniem technik
relaksacyjnych i roli
oddechu w trakcie porodu.
Praca z rodzącą daje Pani
Emilii dużo satysfakcji i
zadowolenia. Zawód położnej jest jej pasją. Pani Emilia tak jak Frederick Leboyer
uważa że „Narodziny to tylko chwila, lecz jest to chwila szczególna” , i to właśnie jej
przypada zaszczyt uczestniczyć w tych chwilach razem ze swoimi podopiecznymi.
Iwona Piątek
Położna, od 6
lat pracuje na sali
porodowej. 5 lat temu
rozpoczęła współpracę z
zespołem
Szkoły
Rodzenia. Należy do
grona szczęśliwców,
którym ich praca
sprawia przyjemność.
Dla Pani Iwony opieka
nad rodzącą, to nie tylko
czuwanie nad nią w
sensie fizycznym, ale
przede
wszystkim
wytworzenie z pacjentką
więzi emocjonalnych,
zapewnienie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Prywatnie Pani Iwona
jest matką dwóch córek. Swoją osobę określa jako „kochającą życie”.
Karolina Perlitius
Ukończyła
Państwową Medyczną
Wyższą
Szkołę
Zawodową
w Opolu
uzyskując tytuł licencjata
położnictwa
oraz
Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu gdzie zdobyła
tytuł
magistra
położnictwa. Pracuje jako
położna w Oddziale
Patologii Ciąży z Blokiem
Porodowym od 2009 r.
Zdobyte doświadczenie
zawodowe wykorzystuje
w Szkole Rodzenia gdzie
prowadzi zajęcia od
września 2012 r. Pani
Karolina uważa że zawód
położnej jest wyjątkowy i
uczestniczy w niepowtarzalnej chwili jaką jest „cud narodzin”. Jej głównym celem
jest opieka i wsparcie kobiet w trakcie ciąży i porodu. Praca położnej sprawia jej
wielką radość.
Alicja Wołowicz
Jest dietetykiem z ponad 30 letnim stażem. W Szkole Rodzenia prowadzi
wykłady od kilkunastu lat. Pani Alicja dzieli się wiedzą na temat zdrowego żywienia
z kobietami w ciąży – przyszłymi matkami oraz ich rodzinami w myśl powiedzenia
Hipokratesa: „Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.”

Podobne dokumenty