12. KREDYTY HIPOTECZNE KONSUMPCYJNE 12.1. Opłata

Komentarze

Transkrypt

12. KREDYTY HIPOTECZNE KONSUMPCYJNE 12.1. Opłata
12.
KREDYTY HIPOTECZNE KONSUMPCYJNE
12.1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
12.2. Prowizja za udzielenie kredytu.
bez opłat
od 1,00% do 3,00%
12.3. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem.
bez opłat
12.4. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)
20,00 zł.
na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania.
12.5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 12.4,
50,00 zł.
dokonywanych na wniosek Klienta-płatne jednorazowo od każdego aneksu.
12.6. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w
20,00 zł.
związku ze skróceniem umownego okresu spłaty.
12.7. Prowizja za gotowość finansów.
bez opłat
12.8. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
10,00 zł.
umową.
12.9. Przeprowadzenie inspekcji do wniosku o kredyt hipoteczny konsumpcyjny.
bez opłat

Podobne dokumenty