Nazwa szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Nazwa szkolenia
Typ szkolenia:
Nazwa szkolenia:
Poziom:
Windows
Windows XP, Vista, 7 z
Zaawansowany
Forma zajęć:
Wymagania:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
Podstawowa znajomośd obsługi komputera.
16 h
Podstawowa znajomośd Windows.
Zagadnienia:






Panel sterowania:
o System.
o Narzędzia administracyjne.
o Opcje folderów.
o Opcje internetowe.
o Menedżer urządzeo.
Kopia zapasowa.
Przywracanie systemu.
Harmonogram zadao.
Narzędzia dyskowe:
o Formatowanie.
o Oczyszczanie dysku.
o Defragmentacja.
Zarządzanie połączeniami sieciowymi.
Nazwa:
Adres:
PC Open SC
Wojska Polskiego 120, 95-070 Aleksandrów Ł.
Telefon:
42 276 79 74
Fax
WWW
E-mail
42 276 79 74
www.pcopen.pl
[email protected]
NIP:
REGON:
Konto:
7322156823
101047992
PKO BP - 91 1020 3408 0000 4602 0270 7271
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty