OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH

Komentarze

Transkrypt

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH
Charakterystyki obiektu i robót
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
I ROBÓT BUDOWLANYCH
1.
Ogólna charakterystyka obiektu
Funkcja obiektu: ...............................................................................................................................
Technologia budowy: .......................................................................................................................
Dane techniczno-użytkowe: .............................................................................................................
–
2.
powierzchnia zabudowy ....................................................................................................
–
powierzchnia użytkowa netto ............................................................................................
–
kubatura brutto ..................................................................................................................
–
liczba kondygnacji .............................................................................................................
–
podpiwniczenie .................................................................................................................
Charakterystyka robót
2.1. Konstrukcja i wykończenie budynku
Fundamenty: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Układ konstrukcyjny – ściany nośne: ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................
Stropy: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Schody: ............................................................................................................................................
Dach i pokrycie: ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ścianki działowe: .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Stolarka budowlana: ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tynki i oblicowanie wewnętrzne: .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Podłoża i posadzki: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Elewacja: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Roboty różne ogólnobudowlane: .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.2. Instalacje
Fundamenty: ....................................................................................................................................
Elektryczna: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Alarmowa i sygnalizacyjna: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instalacja RTV: ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instalacje multimedialne i strukturalne .............................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instalacja odgromowa: ....................................................................................................................
Wodociągowa zimnej i ciepłej wody: ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................
Kanalizacyjna: .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Centralnego ogrzewania: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Wentylacja mechaniczna: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.
Program użytkowy:
3.1. Konstrukcja i wykończenie budynku
Piwnice: ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Parter: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Piętra: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Poddasze użytkowe: ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Data:
......................................
Sprawdził:
..........................................

Podobne dokumenty