Sondy lambda

Komentarze

Transkrypt

Sondy lambda
λ
Sondy lambda
NGK na świecie
WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW
NIEMCY
Centrum techniczne w Komaki
Fabryka
DETROIT
Centrum techniczne w Centrali
JAPONIA
Centrum techniczne w Detroit w U.S.A.
Centrum techniczne w Europie
BRAZYLIA
Centrum techniczne w Brazylii
NGK na oryginalnym wyposażeniu
· Alfa Romeo
· General Motors
· AMG/Mercedes
· Honda
· Aston Martin
· Hyundai
· Audi
· Isuzu
· Bentley
· Jaguar
· BMW
· Kia
· Citroen
· Lancia
· Daewoo
· Lotus
· Daihatsu
· Maserati
· Daimler Chrysler
· Mazda
· Ferrari
· Mitsubishi
· Fiat
· Nissan
· Ford
· Opel
świece zapłonowe
sondy lambda
Sondy lambda
Uregulowany trójdrożny katalizator to najlepszy sposób
oczyszczania spalin.
Sonda lambda jest tutaj niezastąpionym elementem do
mierzenia i regulowania składu mieszanki.
Cel:
Utrzymanie prawidłowych wartości emisyjnych
spalin.
Rola:
Pomiar ilości tlenu w spalinach w silnikach
benzynowych.
Montaż : W trakcie wydechowym przed lub za katalizatorem.
Obwód kontrolny sondy lambda
wtrysk
urządzenie
sterujące
silnik
sonda lambda
OBD 1
(ON BOARD DIAGNOSE)
katalizator
sonda lambda
EOBD
(EUROPEAN ON BOARD DIAGNOSE)
spaliny
Idealny skład mieszanki
Do uzyskania optymalnego spalania paliwa i powietrza
potrzebny jest następujący stosunek ilości
tych składników w mieszance:
1 kg paliwo
Mieszankę paliwowopowietrzną o proporcji
14.7:1 nazywamy
stechiometryczną.
14.7 kg powietrze
Stosunek powietrza
mieszanka bogata
(mało powietrza)
0.9
mieszanka
stechiometryczna
mieszanka uboga
1.0
1.1
(dużo powietrza)
obszar λ
Aby zapewnić jak najlepszą konwercję szkodliwych
substancji w spalinach przez trójdrożny katalizator oraz
zachować normy czystości, obecnie prawie wszystkie
silniki z zapłonem iskrowym działają w oparciu o
stechiometryczny stosunek powietrza do paliwa λ = 1,0.
Przedział lambda
efektywność konwersji
katalizatora
napięcie sondy
100 %
HC
50 %
1,0
NOx
CO
V 0,2
0%
bogata
stechiometryczna
uboga
λ -wartość
Przedział lambda
Przedział lambda
Spaliny w silnikach FSI
szerokopasmowa
sonda lambda
układ sterowania silnika
katalizator
trójdrożny
sonda NOx
katalizator NOx
=Co
=NOx
=HC
Napięcie sondy
Sonda cyrkonowa (OZA...)
- wysyła sygnał prądowy
- potrzeba definicji ilości powietrza referencyjnego
Budowa sondy cyrkonowej
kabel elementu
grzejnego (biały)
sześciokątny element metalowy
ceramiczny element grzejny
rurka ochronna
kabel masy sondy (szary)
uszczelka
kabel sygnałowy sondy
(czarny)
element
cyrkonowy
ceramiczny element
mocujący
pierścień
uszczelniający
Element cyrkonowy
element sondy elektroda platynowa
powietrze
spaliny
Zasada działania sondy cyrkonowej
powietrze
odniesienia
O2 O2 O2 O2
O2 O2 O2 O2 O2
elektroda platynowa
O2-
element
cyrkonowy
O2-
warstwa porowatej
ceramiki
spaliny
e-
O2
O2
U
O2-
O2
eelektroda platynowa
O2
O2
O2
Napięcie sondy (U) jest proporcjonalne do poziomu powietrza.
powietrze
spaliny
Na skutek różnicy potencjałów jony tlenu przemieszczają się w elemencie cyrkonowym. Poprzez
ruch elektronów powstaje napięcie U, proporcjonalne do zawartości tlenu w spalinach.
Sondy tytanowe (OTA...)
- zmieniają swoją oporność w zależności od ilości
wolnych cząstek powietrza
- mniejsze niż sondy cyrkonowe
- posiadają krótszy czas rozruchu niż sondy cyrkonowe
Budowa sondy tytanowej
rurka ochronna
substancja łącząca
elementy
pojemnik ceramiczny
kabel sygnałowy
metalowa obudowa
zewnętrzna
pierścień
szklana uszczelka
uszczelniający
element tytanowy
sześciokątny element metalowy
uszczelka
Zasada działania sondy tytanowej
R
O2Ti 4+
elektroda
platynowa
O2-
elektroda
platynowa
O2spaliny
Opór (R) jest mniejszy w przypadku mieszanki bogatej.
Oporność sondy tytanowej
10000000
1000000
100000
R (Ω)
10000
1000
100
0.9
bogata
1.0
stechiometryczna
1.1
uboga
Okresy wymiany sond
W przypadku sond lambda nie ma okresów, po których
należałoby je wymienić, gdyż teoretycznie element
mierzący nie zużywa się.
Powody usterek:
Skutki:
- wibracje
-nieprawidłowa praca silnika
- uszkodzenia mechaniczne -negatywny wynik testu spalin
- wilgoć i brud
- duże zużycie paliwa
- osady paliwa
- pokrycie ołowiem
- korozja kontaktowa
Przykład
Ø roczny
przejazd
15.000
x
Ø średnie zużycie
paliwa przy
uszkodzonej
sondzie lambda
koszty paliwa
na 15.000 km
zaoszczędzone
koszty paliwa
10
x
3,60
=
5.400
x
15%
100
cena paliwa
za litr
= oszczędność 810 złotych
Rozpoznianie usterek
nagar
ołów
olej
Rozpoznianie usterek
stopienie wtyczki
zdeformowanie sondy
Sondę należy wymienić na nową!
Rozpoznianie usterek
uszkodzone przewody
uszkodzone uszczelnienie
Sondę należy wymienić na nową!
Technika końcówek
Wszystkie sondy lambda NGK
odpowiadają jakości oryginalnego
wyposażenia i powinny być
zastąpione wyłącznie przez taką samą
sondę.
Wszystkie końcówki mają budowę
specyficzną dla danego samochodu i
nie powinny być w żadnym wypadku
zastąpione końcówkami
prowizorycznymi.
Rodzaje sond lambda
Nie podgrzewane
Podgrzewane
1 kabel
⇒sygnał
2 kable
⇒sygnał
3 kable
⇒sygnał
4 kable
masa poprzez
obudowę
masa
izolowana
masa poprzez
obudowę
masa
izolowana
EGO:
Exhaust Gas Oxygen
⇒sygnał
HEGO:
Heated Exhaust Gas Oxygen
Katalog 2003 / 2004
Objaśnienie symboli
Rozpoznanie sondy na
podstawie jej cech
konstrukcyjnych.
1: Ilość kabli
2: Numer końcówki
3: Długość kabla łącznie z końcówką w mm
Podsumowanie
248 sond NTK = ok. 90 % pokrycie rynku
Wszystkie sondy łącznie z końcówką
odpowiadają jakości oryginalnego wyposażenia
Certyfikat TÜV (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego RFN)
Pozwolenie Federalnego Urzędu ds. Pojazdów
Mechanicznych
Wieloletnie doświadczenie w zakresie produktu
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!