Opinia ad. J. J. Bokuna - Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Transkrypt

Opinia ad. J. J. Bokuna - Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy
Ad. Jan Jakub Bokun
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Plac 1 Maja 2
50-043 Wrocław
Wrocław, 20-04-2005
Szanowna Pani Dyrektor
Danuta Rodziewicz
Zespół Szkół Muzycznych
W Szczecinie
Wielce Szanowna Pani!
Zorganizowany w ubiegłym tygodniu 1 Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy dowiódł
jak olbrzymie jest zapotrzebowanie na tego typu imprezę. Pan Piotr Piechocki , dyrektor
artystyczny festiwalu , a zarazem nauczyciel klarnetu i pasjonat tego instrumentu sprawił, iż
do Szczecina zjechała najzdolniejsza muzyczna młodzież by w ciepłej i serdecznej atmosferze
wziąć udział w konfrontacjach, których na na mapie Polski szukać można z przysłowiową
świecą.
Szczeciński ZSM posiada świetne warunki do organizacji festiwalu. Ma salę koncertową z
dobrą akustyką w której miałem honor wystąpić z recitalem zamykającym tegoroczny
festiwal, przestronne sale do wystawy instrumentów oraz akcesoriów muzycznych,
ćwiczeniówki dla startujących w konkursie, a nade wszystko niezwykle oddany i pracowity
sztab ludzi zaangażowanych w organizację tego dorocznego święta młodych klarnecistów, z
dyrektorem Piechockim na czele.
Jestem przekonany że konkurs, koncerty oraz planowane na przyszły rok przez dyrektora
Piechockiego otwarte lekcje mistrzowskie i sympozja pedagogiczne dla nauczycieli pozwolą
najmłodszym muzykom udoskonalić warsztat i rozwinąć swoje umiejętności, a zdobyta przez
nich wiedza i doświadczenia zaowocują w przyszłości dla dobra kultury muzycznej w naszym
kraju.
Pomysł zorganizowania przyszłorocznej edycji festiwalu trafia do Pani rąk z moją
entuzjastyczną rekomendacją.
Z wyrazami najwyższego szacunku
Jan Jakub Bokun

Podobne dokumenty