Pytania, które pomogą przygotować się do konkursu: 1. Gdzie i

Komentarze

Transkrypt

Pytania, które pomogą przygotować się do konkursu: 1. Gdzie i
Pytania, które pomogą przygotować się do konkursu:
1. Gdzie i kiedy powstał Mazurek Dąbrowskiego (podaj miesiąc, rok i nazwę
miejscowości).
2. 17 lipca 1978 roku otwarto Muzeum Hymnu Narodowego- gdzie? (podaj nazwę
miejscowości). Jakie zbiory gromadzi to muzeum?
3. Muzyka naszego hymnu narodowego - to ludowa melodia mazura do tańca; ale był
czas, gdy przypuszczano, iż melodia ta ma swojego kompozytora. Hipoteza ta zrodziła
się z tego powodu, gdyż w kwietniu 1797 roku przesłał on generałowi Dąbrowskiemu
swój marsz. O kim mowa? (podaj imię i nazwisko).
4. Podaj drugie imię twórcy naszego hymnu narodowego.
5. Gdzie i kiedy zmarł Józef Wybicki?
6. Gdzie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku jest
mowa o polskich symbolach narodowych?
7. Jak nazywa się rodzinna miejscowość Wybickiego i gdzie się ona znajduje?
8. Od kiedy „Mazurek Dąbrowskiego” jest oficjalnym tekstem hymnu państwowego?
9. Kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach Wybicki napisał „Pieśń Legionów”?
10. Podaj nazwisko drugiej żony Wybickiego oraz imiona ich dzieci.
11. Józef Wybicki uczestniczył w wyborze polskiego króla. Podaj datę, miejsce elekcji
oraz nazwisko króla.
12. W jakich okolicznościach Wybicki został konfederatem barskim?
13. Gdzie i kiedy po raz pierwszy ogłoszono tekst „Pieśni Legionów”?
14. Podaj datę Ustawy Sejmowej zawierającą oficjalny tekst hymnu, obecnie
obowiązujący?
15. Gdzie Dyrektoriat (rząd francuski) wyraził zgodę na utworzenie przez gen.
Dąbrowskiego Legionów Polskich?
16. Skąd pochodzi melodia „Pieśni Legionów”?
17. Gdzie i kiedy po raz pierwszy odśpiewano „Pieśń Legionów”?
18. Jakie hasło wypisane było na sztandarze Legionów?
19. Jaki był finał historii Legionów?
20. Gdzie władze pruskie pozwoliły Wybickiemu osiedlić się po powrocie z Francji
w 1802 r.? Czym zajmował się Wybicki po 1802 r. w kraju, po powrocie z Francji?