Lista transakcji przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym data

Transkrypt

Lista transakcji przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym data
data i czas transakcji:
Lista transakcji przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym
nazwa instrumentu:
kod ISIN:
ilość:
cena:
waluta:
cena neg.:
miejsce realizacji:
2017-01-20 16:45 (UTC +01:00)
Celon Pharma S.A.
OTC (Mercurius Dom Maklerski
PLCLNPH 00015
75.000
16,40
PLN
tak
podstawa prawna: art. 74a Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zmianami)
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel. +48 22 327 1670, faks +48 22 327 1671, www.mercuriusdm.pl
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 244799; NIP: 107-000-38-14; Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł.
Strona: 1/1

Podobne dokumenty