visio | architects and consultants

Komentarze

Transkrypt

visio | architects and consultants
visio | architects and consultants
Firma visio | architects and consultants Pana Rafała Schurmy prowadzi działalność w obszarze
zrównoważonego konsultingu, architektury oraz tworzenia Kart Zielonych Produktów.
Działania konsultingowe opierają się na kilkuletnim doświadczeniu zdobytym w USA i polegają na pomocy
inwestorom, projektantom i wykonawcom w takim zaprojektowaniu i wykonaniu budynku aby był on jak
najbardziej przyjazny dla użytkownika i środowiska, co z kolei przekłada się na uzyskanie certyfikatu lub
certyfikatów w głównych systemach oceny wielokryterialnej stosowanych na świecie – amerykańskim
LEED, brytyjskim BREEAM, niemieckim DGNB (oraz europejskim EU GreenBuilding). Jednocześnie posiadając
zaplecze architektoniczne firma visio jest w stanie połączyć kompetencje projektantów i konsultantów co
dodatkowo korzystnie wpływa na cały proces inwestycyjny. Obecnie visio wspiera swoim doświadczeniem
takich inwestorów jak Zdrojowa Inwest sp. z o.o. w celu zapewnienia największemu na pomorzu kompleksowi
hotelowemu Baltic Park Molo certyfikatu LEED.
Pierwszy nowo-budowany hotel w Polsce zarejestrowany w certyfikacji LEED
Pierwszy w Polsce budynek z certyfikacją LEED (consulting z udziałem Pana Rafała Schurmy)
W swojej działalności architektonicznej firma może pochwalić się
licznymi nagrodami w konkursach architektoniczno-urbanistycznych.
Pośród nich znajdziemy np.:
I nagrodę za projekt Zielonych Tarasów w Oświęcimiu w 2012 r.
(w konsorcjum z firmą ARCA),
I nagrodę w konkursie na projekt Nowej Huty Przyszłości w Krakowie
w 2012 r. (razem z wielobranżowym zespołem pod przewodnictwem
dr inż. arch. Michała Stangla z firmy ARCA)
czy II nagrodę (I nie przyznano) w konkursie na Kościerski Park Kultury
(w konsorcjum z firmą ARCA).
Green Product Card
SUMMARY REPORT
architects and consultants
MANUFACTURER:
PozNaN
scan for
the product brochure
PRODUCT:
USED AS AN ACOUSTIC INSULATION ALLOWS BETTER NOISE
SUPPRESSION.
LA FARGE GIPS SP. z O.O.
in accordance with LEED® 2009 Standard*
SYMBOL:
BASIC PRODUCT INFO:
AMONGST LIGHTWEIGHT CONCRETE ON STYROFOAM
GRANULATE CHARACTERISTICS WE CAN FIND LOW
SPECIFIC WEIGHT.
LIGHTWEIGHT CONCRETE
DUE TO SUPERIOR THERMAL PROPERTIES PROTECTS THE
BUILDINGS AGAINST HEAT LOSS.
BASE CREDITS
MATERIALS AND RESOURCES (MR)
CREDIT
NUMBER OF
DESCRIPTION PAGE POINTS
15%
MR Credit 4: Recycled Content - max. 2 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 2
1
MR Credit 5: Regional Materials - max. 2 points** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 2
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 3
—
MR Credit 7: Certified Wood - max. 1 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 3
—
MR Credit 6: Rapidly Renewable Materials - max. 1 point
(except for LEED® CS)
INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ)
IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials - Adhesives and Sealants - max. 1 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 4
—
IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials - Paints and Coatings - max. 1 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 4
—
IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials - Flooring Systems - max. 1 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 5
—
IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials - Composite Wood and Agrifiber Products - max. 1 point . . . . . . . Page 5
—
IEQ Credit 4.5: Low Emitting Materials - Furniture and Furnishings - max. 1 point and LEED
(Available for LEED® for Schools
®
for Retail only)
. . . . . . . Page 6
—
IEQ Credit 4.6: Low Emitting Materials - Ceiling and Wall Systems - max. 1 point
(Available for LEED® for Schools
and LEED® for Retail only)
. . . . . . . Page 6
—
MR Credit 1.1: Maintain Existing Walls, Floors, and Roof - max. 5 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 7
—
ADDITIONAL
CREDITS
0
0%
0
0
0
0
0
0
...%
MATERIALS AND RESOURCES (MR)
(2 points in LEED® for Schools only, 3 points in LEED® NC only)
...%
ENERGY AND ATMOSPHERE (EA)
EA Credit 1: Optimize Energy Performance - max. 21 point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 7
—
INNOVATION IN DESIGN (ID)
ID Credit 1: Innovation in Design - max. 5 point
(4 points in LEED® for Schools only)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 8
1
Credit can be earned (requirements fulfilled)
...%
LEGEND
Jako pierwsza firma w Polsce, visio wprowadziło
na rynek Karty Zielonych Produktów – szczegółowy
zestaw informacji o produktach i materiałach
budowlanych
ułatwiający
konsultantom,
wykonawcom, architektom oraz innym uczestnikom
procesu
inwestycyjnego
podejmowanie
decyzji w zakresie ich doboru pod względem
ekologiczności oraz przydatności w uzyskaniu
amerykańskiego certyfikatu LEED (oraz innych).
Karty
tworzone
są
jednocześnie
w
języku
polskim
i angielskim,
co
znacząco
ułatwia
pracę
z
amerykańską
instytucją
GBCI,
która
przyznaje
certyfikaty
LEED.
Ta unikalna usługa pomaga samym producentom
w zrozumieniu wymagań certyfikacji (w odniesieniu
do
materiałów
i
produktów
budowlanych)
oraz uwidocznieniu ich pozostałych atrybutów
środowiskowych. Wśród klientów visio znajdują się
takie światowe firmy jak: Lafarge, Kopp, Koło, Siniat
czy Actitek
Certain percent of the product complies with the credit
In specific configuration, the product can contribute to the earning of the credit
(explanation below)
0
The use of the product does not interfere with the requirements of this credit
(or the credit is irrelevant)
Not specified - contact manufacturer for exact info on the product
Product does not comply with the requirements of the credit
OTHER SUSTAINABLE CHARACTERISTICS
DURABILITY - Amongst improved physical characteristics we can find reduced possibility of spalling,
improved impact and abrasion resistance, strength, freeze thaw resistance, wear resistance, reduce
of shrinkage and uniformity. All those parameters greatly improve the durability of the material, which
is the key characteristic for the sustainable development in building sector. LCA assessment proves
the importance of durability in minimizing the negative environmental impact. Leightweight Concrete is
known for its longevity, therefore design (with use of this popular building material) should be suitable
for conversion.
RESOURCE FRIENDLY - there is an opportunity to decrease the overall building weight, therefore
lower loads on the building foundation will allow the significant material savings. Reducing the volume
of used materials should be the major strategy for sustainable material use.
DANGEROUS SUBSTANCES CHECKLIST
RECYCLABILITY - according to Portland Cement Association - concrete (because of its relatively
heavy weight) is frequently crushed & recycled into common aggregate for road based or construction
fill and it may also obtain some credits when concrete buildings will be demolished. This characteristic
is also applying to Leightweight Concrete
THERMAL CONDUCTIVITY - Lightweight Concrete based on Styrofoam is over two times lighter
than regular concrete. Its density is at the level between 900-1400 kg/m3. Thermal conductivity at the
level of λ ≤ 0.35 [W/m*K] is nearly 5 times greater than regular concrete,
ACOUSTICS - its acoustical performance is also superior to most cement-based mixtures.
REACH 1
SKANSKA 2
SIN 2.0 3
1 REACH is the European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006). It deals with the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. The law entered into force on June 1, 2007. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
2 The list of chemical substances, that do not comply with environmental policy of Skanska Company and are forbidden from use. Purchasing of the products that contain those substances is forbidden for Skanska and its sub-contractors. Last actualization May 2007.
3 The SIN is speeding up legislative processes in order to phase out hazardous substances. Today the official REACH candidate list only encompasses 46 Substances of Very High Concern. The SIN List 2.0 consists of 378 substances and substance groups that are identified by ChemSec as Substances of Very High Concern.
* This green product card is referring to following LEED Standards: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. According to USGBC registration in LEED 2009 system will be possible till June 2015. All above standards are expiring on June 25, 2015.
LEED is a program of the U.S. Green Building Council USGBC that establishes performance goals in five environmental categories: Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Materials & Resources and Indoor Environmental Quality. A sixth category -Innovation & Design, addresses those environmental issues not
included in the environmental categories such as acoustics, community enhancement, education, and expertise in sustainable design or extraordinary results in selected credits within 5 major categories. USGBC holds the copyrights to the LEED brand name and rating system. For more information about the certain credits purchase the
full version of LEED Reference Guide available under link below https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction
** Those credits are available for all projects located in Poland. According to Leed definition of the regional material 100% of the components are local in Poland and 10 other countries. For exact distances see location map and the zip codes of extraction and manufacturing of the product in relation to the construction site
visio No.20130104B1_01
The GREEN PRODUCT CARD ™ is an intellectual property of visio | architects and consultants and may not be distributed without prior written permission. All information about rated product is based on the data provided by the manufacturer (or the independent third party institution). This datasheet will be available in Green Product Database at visio | architects and consultants and IC PLGBC website. Each new version of the GREEN PRODUCT CARD ™ for the same merchandise overwrites the older version. This card is not official in terms of LEED
rating system. None product of itself is able to provide certain points within LEED certification – which rates a whole building not a single material. The purpose of this card is to facilitate the work of green building professionals, architects, consultants and to provide easy access to the
data necessary for the LEED certification prospect; however it is not releasing them from the responsibility of verifying all received information. Despite diligent data treatment visio | architects and consultants do not take responsibility for their correctness, future update or evaluation
in terms of LEED certification. This GREEN PRODUCT CARD ™ was prepared by LEED accredited professionals with current LEED AP BD+C credentials.
architects and consultants

Podobne dokumenty