Rozstrzygnięcie konkursu - „Zakładka do książki”

Transkrypt

Rozstrzygnięcie konkursu - „Zakładka do książki”
Gmina Dobrcz
Rozstrzygnięcie konkursu - „Zakładka do książki”
W konkursie zebrano łącznie 28 prac przyniesionych przez uczniów. Rozstrzygnięcie oparte zostało na przyznaniu spośród wszystkich
prac ośmiu wyróżnień. Otrzymali je następujący uczniowie:
Amelia Knop (klasa 3a SP)
Mateusz Kanabaja (klasa 2b SP)
Zuzanna Kręgowska (klasa 1 SP)
Bartosz Ściesiński (klasa 2a SP)
Maja Ściesińska (klasa 3a SP)
Filip Wsołek (klasa 2a SP)
Oskar Kuffel (klasa 2b SP)
Maciej Śpionkowski (klasa 2b SP)
Zarówno, uczniowie wyróżnieni, jak i pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
1

Podobne dokumenty