17 stycznia, 2016 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

17 stycznia, 2016 - St. Stanislaus Church
Second Sunday in Ordinary Time
Druga Niedziela Zwykła
January 17, 2016 - 17 stycznia, 2016
Saturday, January 16
8AM (Eng.) For Julia Hutchinson
7PM (Pol.) W intencji S. Moniki Kolińskiej
2nd Sunday in Ordinary Time, January 17
9AM (Eng.) † Adam, Katarzyna Najdek
11AM (Pol.) † Halina, Jerzy Winnicki
7PM (Eng.) For Adam Buchalski
Monday, January 18
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 19
10AM Adoration
11AM (Eng.) In int. of Sean Carmicheal
Wednesday, January 21
8AM (Lat.) For vocations to Society of Christ
Friday, January 22
7PM (Pol.) In int. of Ewa and Mike Lenio
Saturday, January 23
8AM (Eng.) In int. of Józef Bylina
7PM (Pol.) † Jadwiga Bylina
Third Sunday in Ordinary Time, January 24
9AM (Eng.) † Karol, Michalina Najdek
11AM (Pol.) † Wiesława, Henryk Kowalewscy
7PM (Eng.) For Parishioners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH PARTY FEBRUARY 6TH
We invite all parishioners and their families to
attend our parish carnival party on Saturday,
February 6 at 4 pm. Please bring your favorite
dish to share.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STATISTICS FOR THE YEAR 2015
In our parish in 2015 there were:
2 weddings (non-parishioners): Alen Stipic and
Andrea Ristivojevic, James Guy and Catherine Miller
2 funerals in the parish: († Janina Mazur (age 91),
† Ewa Wielgosz (age 73), and three parishioners
whose funerals were held outside the parish: †
Rozalia Stolecka (88), † Ken Julkowski (74), † Tillie
Moran (94)
5 children recieved First Holy Communion:
Veronika Rembowski, Sophia Eldred, Emilia
Ostrowska, Nadia Dellitt, Magdalena Skarbonkiewicz
6 youth received Confirmation: Tomasz Chaberski
Kamila Fiszer, Sebastian Kuć, Jan Witkowski, David
Wolak, Aleksander Wójcik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LENT FUNDRAISER
During Lent we will be accepting donations for
“Dom Dziecka”, a children’s home in Łętownia,
Poland. Sister Katarzyna Drozdowska is the home’s
director, and she is the daughter of our parishioners,
Adam and Władysława Drozdowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Archbishop Sample invites each person to participate
in this Jubilee Year of Mercy through:
Prayer – A Year of Mercy diocesan prayer will be
recited at all Sunday Masses. Everyone is also invited
to pray the Hail, Holy Queen each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – Plan a pilgrimage to one of the three
Holy Doors established in the Archdiocese: Cathedral
of the Immaculate Conception, National Shrine of Our
Sorrowful Mother (Grotto), and Sacred Heart Church
in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY –
January 18-25, 2016
This week Christians have an opportunity to
celebrate the unity they already share in Christ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2016
Parish donation envelopes for 2016 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN CO M E TAX STATEM EN T S
If you need a statement of 2015 donations for
Income tax purposes, please ask Fr. Peter or
Elizabeth Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection January 10, 2016
Envelopes and all checks
1130.00
Loose Cash
259.00
January 1st
85.00
Building Fund
192.00
Hospitality
42.59
Literature
8.00
Candles
39.68
TOTAL
1756.27
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, M. Pustkowska, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk,
A. Buchalski, T. Pomykała, C. Bryde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpoczął się uroczystością Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN – 18-25 stycznia 2016
Chrześcijaństwo jest religią tych, którzy wyznają
wiarę w Jezusa Chrystusa, uznając Go za Syna
Bożego, który przyniósł światu powszechne
orędzie zbawienia, kontynuując i wypełniając
przymierze zawarte między Bogiem a Jego ludem.
Fundamentalną kwestią jest wspólnotowy wymiar
chrześcijaństwa: chrześcijanie mają bezpośrednio
uczestniczyć w życiu wspólnoty, jaką jest Kościół
- Mistyczne Ciało Chrystusa.
Poszukiwanie jedności wśród chrześcijan (katolicy,
protestanci, anglikanie, prawosławni oraz kościoły
autonomiczne) nazywamy ekumenizmem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczeły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2016 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2016. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STATYSTYKA Z 2015 ROKU
2 śluby (nie należą do naszej parafii - Alen Stipic and
Andrea Ristivojevic, James Guy and Catherine Miller)
2 pogrzeby śp. Janina Mazur (91), Ewa Wielgosz
(73) oraz 3 pogrzeby parafian, które odbyły się
poza naszą parafią: śp. Rozalia Stolecka (88), Ken
Julkowski (74) and Tilie Moran (94)
5-cioro dzieci przystąpiło do 1-szej Komunii św. :
Veronika Rembowska, Sophia Eldred, Emilia
Ostrowska, Nadia Dellitt, Magdalena Skarbonkiewicz
6-cioro było Bierzmowanych: Tomasz Chaberski,
Kamila Fiszer, Sebastian Kuć, Jan Witkowski, David
Wolak, Aleksander Wójcik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A STYCZEŃ
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi
różne religie przyniósł owoce pokoju i
sprawiedliwości.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2016
Lektorzy
Styczeń 17 – Krystyna Mazurek, Józef Bylina
Styczeń 24 – Janek i Jadwiga Witkowska
Styczeń 30 – Krystyna i Marek Grzelak
Luty 7 – Magda Leo, Ignacy Stawarz
Luty 14 – Dzieci z Katechezy
Luty 21 – Grazyna Golonka, S. Wielgosz
Luty 28 – Renata i Tomasz Wolak
Kawa i ciasto
Styczeń 17, 24, 30 – Kawa i ciasto
Luty 7, 14, 21, 28 – Kawa i ciasto
Prosimy zapisać się do serwowania kawy i ciasta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZABAWA PARAFIALNA – 6 lutego
Zapraszamy wszystkich parafian z rodzinami na
zabawę karnawałową w sobotę, 6 lutego o godz.
16:00. Prosimy o przyniesienie ulubionego dania
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKOPOSTNA POMOC
W czasie wielkiego postu będziemy wspierać
Dom Dziecka w Łętowni w Polsce. Siostra
Katarzyna Drozdowska, córka naszych parafian
Adama
i
Władysławy
Drozdowskich
jest
dyrektorem Domu Dziecka i planuje dalsze
remonty budynku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty