warsztaty - program

Komentarze

Transkrypt

warsztaty - program
Godzina
Sobota
10.30-11.00
Nazwa warsztatu
Przygotowanie
Dzieci 3 i 4 letnie – stymulacja ich rozwoju ;
psycholog Maria Wasiuk
11.15-12.00
10 kroków by stad się lepszym rodzicem; Problemy małych
dzieci; Jak wspierad dziecko?; pedagog Emilia Przytomska i
psycholog Małgorzata Lisowska
-
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Nr 3
Stowarzyszenie SOS dla
Rodziny
11.00-12.00
11.00-12.00
Wczesna neurologopedyczna rehabilitacja małych dzieci;
neurologopeda Justyna Ochman
11.15-11.45
Prezentacja dwiczeo ruchowych, usprawniających rozwój
dziecka metodą Dennisona czyli kinezjologia edukacyjna;
pedagog Edyta Szymaoska i pedagog Małgorzata
Winconek
Warsztat dwiczeo kompensacyjno – korekcyjnych
„SIEDZĘ AKTYWNIE – MAM ZDROWY KRĘGOSŁUP NA
CAŁE ŻYCIE” – pedagogizacja uczestników w zakresie
zasad dynamicznego siedzenia.
-
12.00-12.45
12.00-13.00
12.00-13.00
Ciało, czucie, ruch – świadome postępowanie z małymi
dziedmi; fizjoterapeuci Karolina Kuczyoska i Piotr
Kwaśniewski
12.00-13.30
„Pomóc dziecku, pomóc sobie” – warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców; pedagożki Małgorzata
Mazur, Małgorzata Chmura
13.00-13.45
Warsztat Zdrowej Stopy
13.00-14.00
Skutki otyłości wieku dziecięcego; Żywienie ciężarnych i
karmiących
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Nr 3
Spondylus
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Nr 3
Spondylus
Sala
Ilośd osób
D
10
A
30
B
C
20
D
10
A
30
B
C
20
D
15
A
B
30
30
13.00-14.00
Jak rozsądnie zorganizowad przestrzeo do zabawy z małym
dzieckiem i w co się bawid? ; pedagog socjalny,
oligofrenopedagog Anna Balewska
13.00-14.00
-
14.00-15.00
Kobieta w roli matki
Psycholog Wioletta Sell
Bezpieczeostwo finansowe rodziny
SPS ZOZ Zdroje
14.00-15.00
Cztery żywioły – wielozmysłowa stymulacja; pedagog
socjalny, oligofrenopedagog Anna Balewska
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
14.00-15.00
-
15.00-16.00
-
15.00-16.00
Zaczarowana bajka – stymulowanie zmysłów, rozbudzanie
wyobraźni; pedagog socjalny, oligofrenopedagog Aneta
Goch
15.00-16.30
16.00-17.00
„W świecie emocji małego dziecka”
warsztaty dla rodziców jak radzid sobie z emocjami u dzieci
oraz rozumied ich potrzeby; psycholog Małgorzata
Dobrowolska
Chustowiązanie; zajęcia dla rodziców dzieci do 3 miesiąca
życia lub kobiet w ciąży
-
16.00-17.00
-
14.00-15.00
16.00-18.00
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
Aviva
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Nr 4
LennyLamb
C
20
D
A
30
B
C
30
20
D
A
C
20
D
20
A
10
C
D
Niedziela
11.00-11.45
Jak z miłością i szacunkiem wyznaczad dziecku granice? –
problemy: Jak radzid sobie z rodzicielskim stresem?, Jak
zachęcad dziecko do współpracy?, jak pozytywnie
dyscyplinowad dziecko?; pedagożki Olga Brążkowska i
Kamila Dębioska
Stowarzyszenie SOS dla
Rodziny
A
30
11.00-12.00
Bezpieczeostwo finansowe rodziny
11.00-12.00
-
11.00-12.30
12.00-13.00
„Mamo, tato, baw się ze mną”
propozycje zabaw dla rodziców z dziedmi
- nauka poprawnych relacji, zabawy rozwijające
wyobraźnię dzieci, dwiczenia wyrabiające poczucie
orientacji w przestrzeni, pobudzające rozwój mowy,
stymulujące rozwój umiejętności manualnych; pedagog
Anna Bochenek
Warsztat dwiczeo kompensacyjno – korekcyjnych +
„SIEDZĘ AKTYWNIE – MAM ZDROWY KRĘGOSŁUP NA
CAŁE ŻYCIE” – pedagogizacja uczestników w zakresie
zasad dynamicznego siedzenia.
Skutki otyłości wieku dziecięcego; Żywienie ciężarnych i
karmiących
-
12.00-13.00
-
13.00-13.45
Warsztat Zdrowej stopy
Spondylus
13.00-15.00
Chustowiązanie; zajęcia dla rodziców dzieci do 3 miesiąca
życia lub kobiet w ciąży
Wczesna neurologopedyczna rehabilitacja małych dzieci;
neurologopeda Justyna Ochman
LennyLamb
12.00-12.45
12.00-13.00
13.00-14.00
13.00-14.00
-
14.00-15.00
Kobieta w roli matki
Psycholog Wioletta Sell
Ciało, czucie, ruch – świadome postępowanie z małymi
dziedmi; fizjoterapeuci Karolina Kuczyoska i Piotr
Kwaśniewski
14.00-15.00
14.00-18.00
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych oraz młodszych
uczniów szkół podstawowych dot. kształcenia funkcji
poznawczych oraz umiejętności społecznych; pedagog
Aviva
B
C
D
30
Spondylus
A
30
Centrum Leczenia
Otyłości
B
30
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Nr 2
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
SPS ZOZ Zdroje
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
C
D
A
B
10
30
10
C
20
D
A
30
C
20
D
Co godzinę
po 15 os.
15.00-16.00
15.00-16.00
Monika Zakrzewska
Szczepienia – wykład + dyskusja; dr hab.n.med. Jacek
Rudnicki prof.nadzw.
Zaczarowana bajka – stymulowanie zmysłów, rozbudzanie
wyobraźni; pedagog socjalny, oligofrenopedagog Aneta
Goch
Nr 1
dr hab.n.med. Jacek
Rudnicki prof.nadzw.
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
15.00-16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
Szkoła Matek i Ojców – edukacja poporodowa
Razem Łatwiej –
Tomasz Grzegorzewski
A
30
C
20
D
A
30
C
D