instrukcja serwisowa ekspresu typ 13z015

Transkrypt

instrukcja serwisowa ekspresu typ 13z015
35-016 Rzeszów
ul. Hoffmanowej 19
grudzień 2009
INSTRUKCJA SERWISOWA
EKSPRESU TYP 13Z015
WYDANIE 1
PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Moc pobierana
Rodzaj pracy
Klasa izolacji
Pojemność zbiornika na wodę
220 - 240V ~50 Hz
1130 - 1350 W
S1
I
1500 ml
BUDOWA EKSPRESU
Ekspres do kawy typ 13Z015 jest urządzeniem do użytku domowego przeznaczonym
do przyrządzania kawy espresso i jej różnych odmian.
Ekspres wykonany jest z tworzyw sztucznych (korpus, zbiornik na wodę) i z aluminium,
(płyta do podgrzewania filiżanek).
Wyboru żądanej funkcji ekspresu dokonuje się pokrętłem umieszczonym na środku
czołowej płyty urządzenia. Wybrana funkcja zostaje sygnalizowana podświetleniem.
Pracą ekspresu steruje układ elektroniczny.
DEMONTAŻ EKSPRESU
Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji użytkowania ekspresu.
Napraw powinien dokonywać tylko odpowiednio przeszkolony pracownik
serwisu. Wszelkich napraw należy dokonywać po wyjęciu wtyczki przewodu
przyłączeniowego z gniazdka sieci.
Demontaż należy przeprowadzić na stole pokrytym czystą miękką tkaniną, zwracając
uwagę, aby nie porysować części wykonanych z tworzyw sztucznych.
Numery części podane w poniższym opisie są zgodne z numerami podanymi w tabeli
z wykazem części składowych ekspresu.
1. Zdjąć zbiornik wody kompletny 150 (05 i 06), tackę ociekową kompletną 151 (07
i 94) i kratkę ociekową kompletną 152 (112 i 93).
2. Odkręcić dwa wkręty (2.9x13) z pokrywy tylnej 01 i kolejne dwa wkręty (2,9X13)
z przedniej części obudowy 02.
3. Zdjąć pokrywę górną 03 razem z płytą grzewczą 106 i odłączyć przewód ochronny
od płyty grzewczej.
4. Odkręcić cztery wkręty (2.9x13) z pokrywy dolnej 04 i zdjąć pokrywę.
W pokrywie dolnej znajdują się cztery nóżki gumowe 98.
1
5. Odkręcić dwa wkręty (2.9x13) w górnej części pokrywy tylnej, dwa kolejne w dolnej
jej części (widoczne po zdjęciu pokrywy dolnej 04) i wyjąć pokrywę tylną.
Odłączyć wężyk silikonowy łączący pokrywę z miernikiem przepływu wody 104.
Odłączyć od płytki elektronicznej sterującej 124 przewody kontaktronu
zamocowanego do pokrywy tylnej.
UWAGA: Kontaktron jest przyklejony do pokrywy.
Po zdemontowaniu pokrywy tylnej wyjąć z obudowy 02, dwa wsporniki 140, do których
przykręcona była pokrywa tylna.
6. Do pokrywy tylnej przykręcona jest podstawa zaworu 46 z uszczelką gumową 88.
Ponadto w pokrywie znajdują się cztery amortyzatory zbiornika wody 96.
7. Odłączyć konektory przewodu przyłączeniowego 192 od płytki elektronicznej
wykonawczej 126 i od stelaża 14.
UWAGA: Należy zaznaczyć konektory odłączanych przewodów.
Odkręcić odciążkę 92 i wyjąć przewód przyłączeniowy.
8.Odłączyć od zaworu pary kpl. 72: wężyk silikonowy (w oplocie bawełnianym)
i wężyk ciśnieniowy 101.
Odłączyć od termobloku 161 wężyk ciśnieniowy 210 , łączący wyjście termobloku
z zaworem pary.
Zdjąć pokrętło zaworu pary 08, odkręcić dwa wkręty (M3X8), wysunąć
mikrowyłącznik 68 i wyjąć zawór pary.
9. Odkręcić dwa wkręty (2.9x13) mocujące panel czołowy 191 do obudowy 02 i wyjąć
panel sterowania kompletny 190 (razem z płytką elektroniczną sterującą).
Odłączyć od płytki sterującej, wtyczki z przewodami od: czujnika temperatury 127,
płytki wykonawczej i miernika przepływu wody.
10. Odkręcić dwa wkręty M3X8 mocujące osłonę płytki wykonawczej 125 i wyjąć
płytkę 126 razem z osłoną 125. Odłączyć konektory przewodów od bezpiecznika
pompki 130 i bezpiecznika termicznego 165 (umieszczonego na termobloku).
Przewody wlutowane w płytkę odłączyć od: pompki 82, termostatu 15
i elektrozaworu 34.
11. Odłączyć przewód uziomowy od termobloku (wkręt M3X6).
Odłączyć wężyk ciśnieniowy 220 łączący pompkę z termoblokiem.
Odkręcić wkręt samogwintujący (4x25) znajdujący się pośrodku termobloku i wyjąć
termoblok kompletny 160.
12. Odłączyć wężyki silikonowe i rurkę spustową 133 od dyfuzora 47 i odkręcić
dyfuzor (dwa wkręty M3X8).
13. Odłączyć wężyk silikonowy łączący pompkę z miernikiem przepływu wody i wyjąć
miernik.
14. Odkręcić: dwa wkręty (2.9x13) z podstawy komory parzenia 27, dwa wkręty
(2.9x13) znajdujące się w górnej części stelaża (Fot. 4) i kolejne dwa wkręty (2.9x13)
z dolnej części stelaża (Fot. 5 i 6).
Wyjąć stelaż do którego pozostają zamontowane: pompka, komora parzenia 38,
kołnierz komory parzenia 28, podstawa komory parzenia 27 i elektrozawór.
15. Odkręcić dwa wkręty (M3X8) i dwa wkręty (3,5X10) i odłączyć komorę parzenia od
stelaża.
16. Odkręcić cztery wkręty 74 (M5X30) łączące podstawę komory parzenia z
kołnierzem komory parzenia 28 i wyjąć komorę parzenia 38. Pomiędzy komorą parzenia
a elektrozaworem znajduje się O-ring 45 Øwew 30mmX2mm. W komorze parzenia
znajduje się sitko 43 mocowane wkrętem (M4X8) oraz zawór wody 35, sprężyna 31
i tulejka specjalna 41.
2
Fot. 4.
Fot. 5.
Fot 6.
17. Odkręcić dwa wkręty (3.9X10) mocujące elektrozawór do podstawy komory
parzenia, zdjąć obejmę 33 wyjąć zawleczkę i odłączyć elektrozawór od trójnika
elektrozaworu 40. Pomiędzy elektrozaworem a trójnikiem znajduje się łącznik 44.
18. Odkręcić zawór bezpieczeństwa 90 od pompki.
Zdjąć rurkę kontową silikonową 87 z króćca pompki.
Wysunąć pompkę z amortyzatorów 97.
19. Odkręcić trzy wkręty (2.9X13) i wyjąć z obudowy dyszę pary kompletną 180.
Po zwolnieniu trzech zaczepów dyszę pary kpl. można rozłożyć na części: obejma
górna 59, obejma dolna 57, klosz 55, przegub górny 56, przegub dolny 58,
O-ring 54 Øwew 20mmX2.5mm, rurka pary 61, osłona rurki pary 60,
O-ring 52 Øwew 2mmX1.5mm, dysza 51,
20. Do obudowy ekspresu przykręcony jest wkrętem samogwintującym (4.9 X25)
ubijak do kawy 50.
MONTAŻ EKSPRESU
Montaż ekspresu typ 13Z015 przebiega w odwrotnej kolejności niż demontaż,
szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie niektórych czynności:
1. Prawidłowe i staranne podłączenie przewodów i wtyczek do płytek elektronicznych.
2. Należy przestrzegać biegunowości przewodów przy podłączeniu ich do pompki.
3
WYKAZ NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Komplet wkrętaków
Multimetr
Autotransformator
Schemat połączeń elektrycznych
L
Z
E
N
2
B
C
P
F
T
E
P
P
T
B
T
R
T
C
C
T
N
r
e
wt
oe
l
FM
P
M
r
e
k
tn
aa
WT
W
C
h
mt
c
ai
ew
t
SS
Z
1
B
C
P
Oznaczenia na rysunku:
T – termostat
R – grzałka
TF – bezpiecznik topikowy (termiczny)
P – pompka
BTP – bezpiecznik termiczny pompki
EZ - elektrozawór
PCB-1 – płytka elektroniczna sterująca
PCB-2 – płytka elektroniczna wykonawcza
MP – miernik przepływu wody
CW – czujnik poziomu wody
CT – czujnik temperatury
Z – mikrowyłącznik zaworu pary
UWAGI
1. W CZASIE MONTAŻU NALEŻY UŻYWAĆ CZYSTYCH NARZĘDZI I CZĘŚCI.
2. ZAKŁAD NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ WYSYŁKI CZĘŚCI.
3. ZAKŁAD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN KSZTAŁTU CZĘŚCI, MAJĄCYCH NA CELU
POPRAWĘ JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚĆ TEGO WYROBU.
4
EKSPRES typ 13Z015 w ROZŁOŻENIU na CZĘŚCI
5
WYKAZ CZĘŚCI EKSPRESU TYP 13Z015
Nr na
rysun
ku
01
02
03
04
05
06
07
08
10
13
14
15
27
28
31
33
34
35
38
40
41
43
44
45
46
47
50
51
52
54
Nazwa części
Part name
Pokrywa tylna
Obudowa
Pokrywa górna
Pokrywa dolna
Zbiornik wody z zaworem
Pokrywa zbiornika wody
Tacka ociekowa
Pokrętło zaworu pary
Uszczelka pokrętła funkcji
Płytka montażowa (NTC)
Stelaż
Termostat
Podstawa komory parzenia
Kołnierz komory parzenia
Sprężyna
Obejma
Elektrozawór
Zawór wody
Komora parzenia
Trójnik elektrozaworu
Tulejka specjalna
Sitko zespołu parzenia
Łącznik
O-ring Øwew 30mmX2mm
Podstawa zaworu
Dyfuzor
Ubijak do kawy
Dysza
O-ring Øwew 2mmX1.5mm
O-ring Øwew 20mmX2.5mm
Rear cover
Main body
Top cover
Base cover
Water tank with valve
Water tank cover
Water tray
Steam knob
Function knob rubber
Mouting plate (for NTC)
Supporter
Thermostat
Boiler support
Handle base
Spring
Mounting plate
Solenoid valve
Water valve
Brewing base
Electrovalve base
Block
Water out net
Tube connector
O-ring (45)
Valve base
Water guide box
Preasure board
Steam nozzle
Small ring
O-ring (54)
Numer części
C0H001320160010007
C0H001320160020007
C0H001320160030007
C0H001320180040007
C0H001320180050023
C0H001320160060007
C0H001320160070007
C0H001320150080007
C0H001320150100000
C0H001320180130000
C0H001320180140000
C0H001320180150000
C0H001320180270000
C0H001320180280000
C0H001320180310000
C0H001320180330000
C0H001320180340000
C0H001320180350000
C0H001320180380000
C0H001320180400000
C0H001320180410000
C0H001320180430000
C0H001320180440000
C0H001320180450007
C0H001320180460000
C0H001320180470007
C0H001320180500007
C0H001320180510000
C0H001320180520000
C0H001320180540007
6
Ilość
części
w wyrobie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55
56
57
58
59
60
61
68
72
74
78
82
87
88
90
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
104
106
108
112
114
120
121
124
125
Klosz
Przegub górny
Obejma dolna
Przegub dolny
Obejma górna
Osłona rurki pary
Rurka pary
Mikrowyłącznik
Zawór pary kompletny
Wkręt M5X30
Podkładka tekstolitowa
Pompka
Rurka kątowa silikonowa
Uszczelka gumowa
Zawór bezpieczeństwa
Odciążka
Wskaźnik zapełnienia tacki
Pokrywa tacki
Amortyzator zbiornika wody
Amortyzator pompki
Nóżka gumowa
Tulejka wewnętrzna
Tulejka zewnętrzna
Wężyk ciśnieniowy (10cm)
Wspornik obudowy
Miernik przepływu wody
Płyta grzewcza
Płytka panelu czołowego
Kratka ociekowa
Zawleczka
Pokrętło funkcji
Przyciski wyłącznika i temp.
Płytka elektroniczna
sterująca
Osłona płytki wykonawczej
Lens
Rogate base
Steam tube base
Rogate shaft
Lens supporter
Steam tube shell
Steam tube
Switch
Steam valve assy
Skrew M5X30
Washer
Electric pump
Angle pipe
Seal rubber
Safety valve
Cord clamp
Floating mark
Steam cover
Brushing
Shock proof rubber
Rubber foot
Steam cuprem stick
Steam voum
Teflon tube (10cm)
Body supporter
Water flow meter
Heating plate
Control panel plate
Water receiver cover
Lock spring
Function button
Power and temperature knobs
Main board
Power box
C0H001320180550023
C0H001320180560007
C0H001320180570007
C0H001320180580007
C0H001320180590007
C0H001320180600000
C0H001320180610000
C0H001320180680000
C0H001320180720000
część handlowa
C0H001320180780000
C0H001320180820000
C0H001320180870000
C0H001320180880000
C0H001320180900000
C0H001320180920000
C0H001320180930025
C0H001320160940007
C0H001320180960000
C0H001320180970007
C0H001320180980007
C0H001320180990000
C0H001320181000000
C0H001320181010000
C0H001320161020007
C0H001320181040000
C0H001320151060007
C0H001320151080007
C0H001320181120000
C0H001320181140000
C0H001320151200061
C0H001320151210061
C0H001320151240000
C0H001320181250000
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
6
6
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
126
127
130
133
137
139
140
150
151
152
155
160
161
165
170
180
190
191
192
200
210
220
Płytka elektroniczna
wykonawcza
Czujnik temperatury
Bezpiecznik pompki
Rurka spustowa
Wkręt M4X8 (łeb stożkowy)
Sitko uchwytu filtra
Wspornik
Zbiornik wody kompletny
Tacka ociekowa kompletna
Kratka ociekowa kompletna
Pokrywa górna kompletna
Termoblok kompletny
Termoblok
Bezpiecznik termiczny
Uchwyt filtra kompletny
Dysza pary kompletna
Panel sterowania kompletny
Panel czołowy.
Przewód przyłączeniowy
Płytka elektroniczna
wykonawcza kompletna
Wężyk ciśnieniowy (20cm)
Wężyk ciśnieniowy (28cm)
Power board
C0H001320151260000
NTC
Fuse (for pump)
Tube
Srew
Filter holder net
Supporter
Water tank assembly
Water tray assembly
Water receiver cover assy
Top cover assembly
Thermoblock assembly
Thermoblock
Thermal fuse
Filter holder assembly
Steam nozzle assembly
Control panel assembly
Front panel
Power cord
Power board assembly
C0H001320181270000
C0H001320181300000
C0H001320181330007
część handlowa
C0H001320181390000
C0H001320151400007
C0H001320161500000
C0H001320161510007
C0H001320181520000
C0H001320151550000
C0H001320181600000
C0H001320181610000
C0H001320181650000
C0H001320181700000
C0H001320151800000
C0H001320151900000
C0H001320151910007
C0H001320181920007
Teflon tube (20cm)
Teflon tube (28cm)
C0H001320182100000
C0H001320182200000
C0H001320152000000
ZESPOŁY I ICH CZĘŚCI SKŁADOWE.
Nazwa zespołu
(Assembly name)
150. Zbiornik wody kompletny (Water tank assembly)
Nazwa części
(Part name)
05. Zbiornik wody z zaworem
(Water tank with valve)
06. Pokrywa zbiornika wody
(Water tank cover)
8
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
151. Tacka ociekowa kompletna Water tray assembly)
152 Kratka ociekowa kompletna
(Water receiver cover assembly)
155. Pokrywa górna kompletna (Top cover assembly)
160 Termoblok kompletny (Thermoblock assembly).
180. Dysza pary kompletna (Steam nozzle assembly)
190. Panel sterowania kompletny
(Control panel assembly)
200. Płytka elektroniczna wykonawcza kompletna
(Power board assembly)
07. Tacka ociekowa (Water tray)
94. Pokrywa tacki ociekowej (Steam cover)
93. Wskaźnik zapełnienia tacki (Floating mark)
112. Kratka ociekowa (Water receiver cover)
03. Pokrywa górna (Top cover)
106. Płyta grzewcza (Heating plate)
13. Płytka montażowa (NTC)
(Mouting plate (for NTC))
15. Termostat (Termostat)
127. Czujnik temperatury (NTC)
161. Termoblok (Thermoblock)
165. Bezpiecznik termiczny (Thermal fuse)
51. Dysza (Steam nozzle)
52. O-ring Øwew 2mmX1.5mm (Small ring)
54. O-ring Øwew 20mmX2.5mm (O-ring (54))
55. Klosz (Lens)
56. Przegub górny (Rogate base)
57. Obejma dolna (Steam tube base)
58. Przegub dolny (Rogate shaft)
59. Obejma górna (Lens supporter)
60. Osłona rurki pary (Steam tube shell)
61. Rurka pary (Steam tube)
10. Uszczelka pokrętła funkcji (Function knob rubber)
108. Płytka panelu czołowego (Control panel plate)
120. Pokrętło funkcji (Function button)
121. Przyciski wyłącznika i temperatury (Power and
temperature knobs)
124. Płytka elektroniczna sterująca (Main board)
191. Panel czołowy (Front panel)
125. Osłona płytki wykonawczej (Power box)
126. Płytka elektroniczna wykonawcza (Power board)
9