Korzystanie z dróg w Irlandii Przewodnik dla turystów

Komentarze

Transkrypt

Korzystanie z dróg w Irlandii Przewodnik dla turystów
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:57 Page II
Korzystanie z dróg w Irlandii
Przewodnik dla turystów
An tÚdarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:57 Page III
NALEŻY ZNAĆ OBNIŻONE DOPUSZCZALNE NORMY
SPOŻYCIA ALKOHOLU I NOWE KARY
Zgodnie z nowymi ograniczeniami, jeśli poziom alkoholu w organizmie (zawartość alkoholu we
krwi BAC - ang. Blood Alcohol Concentration) jest w granicach:
50 mg
—80 mg
Kierowca zostanie aresztowany i przewieziony na posterunek
policji w celu pobrania próbek wydychanego powietrza lub krwi
lub moczu. We wszystkich przypadkach, gdy zawartość alkoholu
we krwi (BAC) jest w granicach 50 - 80 mg, kierowca zostanie
ukarany mandatem karnym według taryfikatora i zostanie
nałożona na niego stała opłata w wysokości 200 EUR i 3 punkty
karne. Punkty karne zachowują ważność przez okres trzech lat.
Każdy kierowca po zgromadzeniu 12 punktów karnych w okresie
trzech lat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 6
miesięcy.
Zgodnie z nowymi ograniczeniami, jeśli poziom alkoholu w organizmie (zawartość alkoholu we krwi
- BAC, ang. Blood Alcohol Concentration) jest w granicach:
80 mg
—100 mg
Kierowca zostanie aresztowany i przewieziony na posterunek
policji w celu pobrania próbek wydychanego powietrza lub krwi
lub moczu. We wszystkich przypadkach, gdy zawartość alkoholu
we krwi (BAC) jest w granicach 80 - 100 mg, kierowca zostanie
ukarany mandatem karnym według taryfikatora i zostanie
nałożona na niego stała opłata w wysokości 400 EUR oraz zakaz
prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy.
Zgodnie z nowymi ograniczeniami w przypadku kierowców w trakcie nauki jazdy, nowych
kierowców i kierowców zawodowych (kierowcy samochodów dostawczych, autobusów, pracujący
w sektorze transportu publicznego, np. kierowcy taksówek), jeśli poziom alkoholu w organizmie
jest w granicach:
Kierowca zostanie aresztowany i przewieziony na posterunek
20 mg
—80 mg
policji w celu pobrania próbek wydychanego powietrza lub krwi
lub moczu. We wszystkich przypadkach, gdy zawartość alkoholu
we krwi (BAC) jest w granicach 20 - 80 mg, kierowca zostanie
ukarany mandatem karnym według taryfikatora i zostanie
nałożona na niego stała opłata w wysokości 200 EUR oraz zakaz
prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy.
Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie pod adresem rsa.ie
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 1
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Korzystanie z dróg w Irlandii
Przewodnik dla turystów
PIECZĄTKA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW
Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów 1
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 2
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Wstęp
Jak korzystać z dróg w Irlandii?
Witamy w Irlandii! Mamy nadzieję, że Państwa pobyt, niezależnie czy w celach
biznesowych czy dla wypoczynku, będzie udany. W Irlandii jest 100 000 kilometrów
dróg. Liczba ta obejmuje zarówno autostrady, jak i wąskie jednopasmowe drogi wiejskie.
Korzystanie z dróg w Irlandii nigdy nie było bezpieczniejsze. Pod względem
bezpieczeństwa drogowego Irlandia jest obecnie piątym krajem w Unii Europejskiej,
w którym w 2012 roku odnotowano 35 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.
W poradniku przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa na drogach dla
wszystkich użytkowników — pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców
samochodów. Pełna treść przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Irlandii jest
dostępna w witrynie pod adresem www.rulesoftheroad.ie.
Prowadzenie pojazdów w Irlandii
Przed wyjechaniem pojazdem na drogę kierowca powinien zapoznać się z przepisami
ruchu drogowego oraz upewnić się, że:
 Dysponuje prawem jazdy uprawniającym do prowadzenia pojazdów odpowiedniej klasy.
 W Irlandii wszystkie zarejestrowane pojazdy muszą mieć wykupione odpowiednie
ubezpieczenie oraz naklejki umieszczone na przedniej szybie potwierdzające
ubezpieczenie samochodu, tzw. Insurance Disc, opodatkowanie samochodu, tzw.
motor tax oraz certyfikat przeglądu technicznego NCT — ang. National Car Test
(jeśli ma zastosowanie).
 W przypadku pojazdów z innych jurysdykcji należy umieścić odpowiednią
informację dotyczącą ubezpieczenia samochodu.
Nieprzestrzeganie tych wymagań podlega karze.
W sytuacji korzystania z samochodu z wypożyczalni lub innego nieznanego samochodu
należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika pojazdu i sprawdzić, czy samochód
zapewnia zachowanie nad nim pełnej kontroli. Sprawdzić, gdzie w pojeździe znajduje
się wyposażenie bezpieczeństwa (kamizelka ostrzegawcza, trójkąt ostrzegawczy,
apteczka pierwszej pomocy itd.). Należy zaplanować trasę podróży. Przed ustaleniem
celu i trasy podróży należy sprawdzić dostępne parkingi.
Ograniczenia prędkości
Ograniczenia prędkości w Irlandii są podawane w kilometrach na godzinę (km/h). Na
irlandzkich drogach stosowane są kamery systemów bezpieczeństwa. Lokalizacje kamer
są dostępne w witrynie pod adresem www.garda.ie
Przestrzegaj znaków — Kontroluj prędkość.
2 Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 3
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
W Irlandii obowiązuje ruch lewostronny
KONWERTER 35ĉ'.2ĝ&,
km/h
Ograniczenie
3U]\EOLĪRQ\
RGSRZLHGQLN
30
ODPOWIADA...
50
ODPOWIADA...
60
ODPOWIADA...
km/h
km/h
km/h
km/h
Ograniczenie
3U]\EOLĪRQ\
RGSRZLHGQLN
19
80
ODPOWIADA...
31
100
ODPOWIADA...
37
120
ODPOWIADA...
mph
mph
mph
km/h
km/h
km/h
50
mph
62
mph
75
mph
Ograniczenia prędkości obowiązujące dla niektórych
pojazdów
Prędkość maksymalna dla:
Autobus jednopokładowy 100 km/h (60 mph)
Samochody ciężarowe
90 km/h (55 mph)
Pojazdy holujące
80 km/h (50 mph)
Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów 3
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 4
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Nigdy nie prowadź pod wpływem
alkoholu
Prowadzenie pojazdu silnikowego po spożyciu
alkoholu przekraczającym limity dozwolone prawnie
jest przestępstwem karnym, które skutkuje
przewiezieniem nietrzeźwego kierowcy na posterunek
policji w celu wykonania testów:
 Kierowcy w trakcie nauki, nowi kierowcy i kierowcy
zawodowi nie mogą przekroczyć ilości 20 mg
alkoholu w 100 ml krwi.
 Pozostali kierowcy nie mogą przekroczyć ilości
50 mg alkoholu w 100 ml krwi.
Lokalna policja (Garda Siochána) na uprawnienia do wyznaczania punktów sprawdzania
trzeźwości kierowców w losowo wyznaczonych punktach na drodze (Obligatoryjny Test
Trzeźwości). Lokalna policja przeprowadza obowiązkowe kontrole trzeźwości na
miejscu wypadku, jeśli w wypadku zostali ranni ludzie lub jeśli ranny kierowca został
odwieziony do szpitala. Maksymalna kara finansowa za jazdę pod wpływem alkoholu
lub narkotyków wynosi 5000 EUR i/lub 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Nigdy nie prowadź pod wpływem alkoholu.
Również prowadzenie lub zamiar prowadzenia pojazdu silnikowego pod wpływem
narkotyków jest przestępstwem karnym.
Zwolnij
Jazda ze zbyt dużą prędkością jest główną przyczyną co czwartego wypadku
śmiertelnego w Irlandii. Nadmierna prędkość ogranicza kierowcy możliwość
bezpiecznego prowadzenia pojazdu na zakrętach i zwiększa drogę hamowania do
zatrzymania pojazdu. Uderzenie przy prędkości 100 km/h (62 mph) ma taki sam skutek,
jak upadek samochodu z jedenastego piętra.
Zmniejszenie prędkości chroni życie.
4 Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 5
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Parkowanie pojazdu
W wielu miastach w Irlandii funkcjonuje system parkingowy oparty na znaczkach
kontrolnych. Znaczki parkingowe można kupić w punktach sprzedaży detalicznej.
Odwiedzając miasto lub wjeżdżając do centrum należy sprawdzić, czy obowiązuje tam
taki system, aby uniknąć mandatu za brak odpowiedniego znaczka lub biletu
parkingowego. Ryzyko to można zmniejszyć, parkując samochód na parkingach
wielopoziomowych tam, gdzie jest to możliwe.
Biura informacji turystycznej
W wielu miastach i miejscowościach funkcjonują biura informacji turystycznej, które
zapewniają pomoc w planowaniu podróży. Witryna Irlandzkiej Organizacji Turystycznej
Fáilte Ireland jest dostępna pod adresem www.failteireland.ie
Zmęczenie kierowcy
Podróżowanie może zmęczyć. Podróżowanie w stanie zmęczenia jest niebezpieczne.
Nie należy prowadzić w stanie zmęczenia. Ocenia się, że zmęczenie jest jedną
z głównych przyczyn co piątego wypadku w Irlandii. Należy znaleźć miejsce
umożliwiające bezpieczne zatrzymanie i odpocząć.
Nigdy nie prowadź, gdy czujesz senność.
Telefony komórkowe
Podczas używania telefonu komórkowego w trakcie jazdy czterokrotnie wzrasta
prawdopodobieństwo spowodowania wypadku. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale
i zabronione prawnie — kierowca może być ukarany mandatem do 2000 EUR.
Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego zaleca,
aby w trakcie prowadzenia pojazdu kierowcy
nie wykonywali, ani nie odbierali żadnych
połączeń głosowych ani wiadomości sms
nawet, jeśli nie zajmuje to im rąk.
Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów 5
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 6
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Jazda na światłach do jazdy
dziennej
Zaleca się, aby kierowcy w Irlandii używali
świateł w trakcie jazdy przez całą dobę.
Sygnalizacja drogowa
Czerwone światło oznacza „stop”. Jeśli
światło jest czerwone, gdy kierowca zbliża
się do sygnalizatora, nie wolno przejechać
za linię stop, a jeśli nie ma linii — nie wolno przejechać za sygnalizator.
Zielone światło oznacza, że można jechać, o ile droga jest wolna. Skręcając w prawo
lub w lewo należy przepuścić pieszych przechodzących przez jezdnię.
Światła w Irlandii są włączane w następującej kolejności: zielone, żółte, czerwone
i ponownie zielone. Światło żółte oznacza, że nie wolno przejechać za linię stop, a jeśli
nie ma linii — nie wolno przejechać za sygnalizator. Jednakże, dozwolona jest jazda,
jeśli pojazd znajduje się bardzo blisko linii lub jeśli zatrzymanie pojazdu po zmianie
światła na żółte będzie niebezpieczne. Żółte światło zawsze jest włączane po świetle
zielonym, a przed światłem czerwonym.
Zielona strzałka (tzw. „filter light”) oznacza, że
można jechać w kierunku wskazanym przez strzałkę,
o ile jest to bezpieczne i droga jest wolna nawet, jeśli
równocześnie jest włączone światło czerwone.
Zawsze należy uważać na pojazdy uprzywilejowane,
które mogą być w drodze do wypadku, co jest
sygnalizowane przez miganie niebieskich świateł
i dźwięk syreny. Niekiedy stosowana jest migająca
żółta strzałka oznaczająca, że można jechać
w kierunku wskazanym przez strzałkę, o ile jest to
bezpieczne — należy ustąpić pierwszeństwa (Yield)
innym uczestnikom ruchu.
6 Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 7
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Ruch okrężny
Zgodnie z prawem, kierowca musi wjechać na rondo skręcając na lewo. Rondo należy
traktować jak skrzyżowanie i ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już na nim się
znajdują. Jeśli kierowca nie zna zasad uchu lewostronnego, ronda mogą stanowić
szczególne ryzyko, zatem należy zachować szczególną uwagę.
Nie masz pasów — nie ma przepraszam
 Skuteczność pasów bezpieczeństwa została udowodniona i muszą być one
stosowane w trakcie każdej jazdy samochodem.
 W trakcie jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa już przy prędkości 50 km/h
(31 mph) zderzenie czołowe grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami u 3 na
4 osoby.
 Każda osoba w samochodzie ma obowiązek używania pasów bezpieczeństwa, jeśli
samochód jest w nie wyposażony.
 Kierowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby pasażerowie do 17 roku życia
mieli zapięte pasy bezpieczeństwa lub korzystali z odpowiedniego fotelika
samochodowego.
Pamiętaj: Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa —
do 4 punktów karnych.
Przepisy ruchu drogowego
Pełna treść przepisów ruchu drogowego obowiązujących
w Irlandii jest dostępna w witrynie pod adresem
www.rulesoftheroad.ie
Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów 7
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 8
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Bezpieczeństwo dzieci
w samochodach
Dzieci należy przewozić w odpowiednich
fotelikach samochodowych.
Należy wybrać fotelik samochodowy, który:
 Spełnia normy europejskie, regulacje ECE
44-03 lub 44 04. (szukaj znaku E).
 Jest odpowiedni dla wagi i wzrostu
dziecka. Nie należy kierować się wiekiem dziecka.
 Jest odpowiedni dla typu pojazdu.
 Jest prawidłowo zamontowany zgodnie z instrukcjami producenta. Ze względów
bezpieczeństwa fotelik należy zamontować na tylnym siedzeniu w pojeździe.
Fotelików skierowanych tyłem do kierunku jazdy nie wolno umieszczać na przednim
siedzeniu, jeśli aktywna jest poduszka powietrzna pasażera.
Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w samochodach
są dostępne w witrynie pod adresem www.rsa.ie/childsafetyincars
Motocykliści
Kierowcy i pasażerowie motocykli mają obowiązek
zakładania kasków odpowiednio zabezpieczonych.
Zaleca się, aby kierowcy motocykli używali świateł w
trakcie jazdy przez całą dobę. Muszą stosować odzież
zapewniającą im doskonałą widoczność dla innych
użytkowników dróg.
8 Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 9
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Piesi — Bądź bezpieczny —
Bądź widoczny
Na naszych drogach na pięć ofiar śmiertelnych
przypada jeden pieszy. Najważniejszą zasadą
obowiązującą wszystkich pieszych jest to, aby byli
widoczni, zachowywali się odpowiedzialnie, zachowali
uwagę i nie stwarzali niebezpieczeństwa, ani nie
przeszkadzali innym użytkownikom drogi.
Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż drogi:
 Jeśli istnieje chodnik/ścieżka dla pieszych, pieszy ma
obowiązek z niej korzystać.
 Jeśli nie ma chodnika, należy iść możliwie jak
najbliżej prawej krawędzi drogi (twarzą w kierunku
nadjeżdżających pojazdów).
 Liczba osób idących obok siebie nie może
przekroczyć dwóch. Jeżeli droga jest wąska lub
ruchliwa osoby powinny iść jedna za drugą.
 Jeśli pieszy porusza się poza terenem zabudowanym,
w nocy powinien zawsze zakładać odzież
odblaskową.
 W nocy należy zawsze mieć ze sobą latarkę.
 Należy zawsze uważać na innych użytkowników drogi.
Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu autobusów
i linii tramwajowych:
Należy zachować szczególną ostrożność przy
przechodzeniu przez jezdnię z wydzielonym pasem dla
autobusów (szczególnie jeśli jest to pas „pod prąd” —
„contra — flow”) lub z linią tramwajową. Należy zachować szczególną ostrożnoś
ć przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusów, przy przechodzeniu przez jezdnię w pobliżu
przystanków autobusowych i należy pamiętać, że tramwaje są tak ciche w trakcie
jazdy, że pieszy może nie usłyszeć nadjeżdżającego tramwaju.
Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów 9
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 10
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Rowerzyści — Jedź inteligentnie,
jedź bezpiecznie
Jazda rowerem nigdy nie była bardziej popularna w
Irlandii. Dlaczego? Ponieważ jest przyjemna, zapewnia
szybkie przemieszczanie się i jest niedroga. Jazda
rowerem wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska i ulicznych korków. Najważniejsze jest
jednak to, że rowerzyści mają zapewnioną dawkę
ruchu, jak również zmniejszają wydatki na paliwo.
Jazda rowerem jest również bardzo bezpieczna pod
warunkiem przestrzegania podstawowych zasad
korzystania z dróg. Niżej podano użyteczne wskazówki,
jak bezpiecznie jeździć rowerem po drogach.
 Kontrola wyposażenia: Czy siodełko jest na
odpowiedniej wysokości? Czy opony są
nieuszkodzone i odpowiednio napompowane, czy
łańcuch, światła i hamulce działają poprawnie?
Należy zakładać kask i odzież odblaskową.
 Przepisy ruchu drogowego: Rowerzyści muszą
przestrzegać tych samych zasad ruchu drogowego,
jak inni użytkownicy dróg. Dla dobra
i bezpieczeństwa swojego oraz innych
użytkowników dróg nie wolno przejeżdżać na
czerwonym świetle, nie wolno jechać chodnikiem,
jeśli jest wydzielona ścieżka rowerowa, jak
również należy znać i rozumieć oznakowanie
i sygnalizację stosowaną na głównej drodze.
 Wspólnie na drodze: Rowerzyści zawsze muszą
uważać na innych użytkowników drogi. Ponieważ obowiązują ich te same zasady,
mają również takie same prawa. Należy zachować ostrożność przejeżdżając obok
zaparkowanego samochodu, jadąc w dużym ruchu i zachować bezpieczną
odległość od dużych pojazdów. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie
skrętu w lewo, ponieważ kierowcy innych pojazdów mogą nie zauważyć
rowerzysty ze względu na występowanie tzw. martwego pola w lusterku.
 Sygnalizowanie na drodze: Należy zapoznać się z prawidłowym sposobem
sygnalizowania manewrów wykonywanych podczas skręcania lub jazdy na rondzie,
jak również sposobów ostrzegania innych użytkowników drogi. Dokładne
informacje dotyczące przepisów ruchu drogowego są dostępne w witrynie pod
adresem www.rulesoftheroad.ie
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 11
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Przewodnik dla turystów
W Irlandii istnieje pięć rodzajów znaków drogowych:
 Regulacyjne znaki drogowe
Znaki te muszą być przestrzegane.
1A. Znak Stop
1B. Znak zakazu wjazdu
2A. Ruch okrężny
1B. Niebezpieczne zakręty
 Ostrzegawcze znaki drogowe
Znaki te ostrzegają użytkowników drogi
o niebezpieczeństwie.
 Znaki ostrzegawcze informujące o robotach
drogowych
Znaki te są koloru pomarańczowego i ostrzegają
użytkowników drogi o prowadzonych robotach
drogowych.
3A. Roboty drogowe
 Znaki informacyjne
Znaki te wskazują kierunki i lokalizacje stacji
benzynowych lub innych miejsc mających
znaczenie dla użytkowników drogi.
4A. Lotnisko
4B. Prom
5A. Oznakowanie
autostrady
5B. Wjazd na
autostradę
 Oznakowania autostrad
Znaki te mają kształt prostokątny i są koloru
niebieskiego z białym symbolem lub napisem.
Korzystanie z dróg w Irlandii | Przewodnik dla turystów 11
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page 12
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Kontakty alarmowe
Policja irlandzka
www.garda.ie
Telefon alarmowy
112 lub 999
Nadzór ruchu
Numer lokalny: 1890 205 805
www.garda.ie
Przydatne numery
Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego
Numer lokalny: 1890 506 080
Tel.: 096 25000
[email protected]
www.rsa.ie
Wydział transportu
Numer lokalny: 1890 411 412 lub
0761 001 601
Tel.: 01 670 7444
[email protected]
www.transport.ie
Urząd Dróg Krajowych
Tel.: 01 660 2511
[email protected]
www.nra.ie
Departament Sprawiedliwości
i Równości
Tel.: 01 602 8202
[email protected]
www.justice.ie
Departament spraw zagranicznych
80 St Stephen’s Green, Dublin 2
Tel.: 01 408 2000
www.dfa.ie
(Można uzyskać informacje kontaktowe
ambasady lub konsulatu danego kraju)
Bus Éireann
Tel.: 01 836 6111
[email protected]
www.buseireann.ie
Fáilte Ireland
Tel.: 1800 24 24 73
[email protected]
www.failteireland.ie
Stacja meteorologiczna Met Eireann
Oddział
Tel.: 01 806 4255
www.met.ie
Port Dublin
Tel.: 01 8876000
[email protected]
www.dublinport.ie
Stowarzyszenie Automobile Association
of Ireland
Tel.: 01 617 9999
[email protected]
www.aaireland.ie
Port Rosslare
www.rosslareeuroport.irishrail.ie
Irish Ferries
Tel.: +353 1890 313 131
www.irishferries.com
Irlandzka Federacja Ubezpieczycieli
Tel.: 01 676 1820
[email protected]
www.iif.ie
Stena Line
Tel.: +353 (053) 916 1560
www.stenaline.ie
Agencja Obrony Praw Konsumenta
Helpline 1890 432 432
www.nca.ie
Celtic Link Ferries
Tel.: +353 (0)53 917 8789
www.celticlinkferries.com
Organizacja MAG Ireland (Irish
Motorcyclists’ Action Group)
Tel.: 01 602 0695
[email protected]
www.magireland.org
Lotnisko Dublin
Tel.: 01 814 1111
[email protected]
www.dublinairport.com
Europejska Rada Bezpieczeństwa
Transportu
[email protected]
www.etsc.eu
Cycling Ireland
Tel.: 01 855 1522
[email protected]
www.cyclingireland.ie
Przepisy ruchu drogowego
www.rulesoftheroad.ie
Ambasady
Lotnisko Shannon
Tel.: 061 712000
[email protected]
www.shannonairport.com
Lotnisko międzynarodowe Knockt
Tel.: 094 936 8100
[email protected]
www.irelandwestairport.com
www.knockairport.com
Lotnisko Cork
Tel.: 021 4 31 31 31
[email protected]
www.corkairport.com
Ambasada Francji
01 277 5000 [email protected]
www.ambafrance-ie.org/-English-
Ambasada Włoch
01 660 1774 [email protected]
www.ambdublino.esteri.it
Ambasada Chin
01 269 1707 [email protected]
http://ie.china-embassy.org/eng
Ambasada Rosji
01 492 2048 [email protected]
www.ireland.mid.ru
Ambasada Niemiec
01 269 3011 [email protected]
www.dublin.diplo.de
Ambasada Polski
01 283 0855 [email protected]
dublin.msz.gov.pl/en
Ambasada Hiszpanii
01 269 1640 [email protected]
www.maec.es/subwebs/Embajadas/Dublin
Ambasada Holandii
01 269 3444 [email protected]
ireland.nlembassy.org
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:58 Page IV
Stacje obsługi
pojazdów przy
autostradach
i parkingi
Letterkenny
Donegal
Bundoran
Sligo
Monaghan
Clones
Dundalk
Cavan
Ardee
Stacja benzynowa
północna przy
autostradzie M1
Kells
Drogheda
Castlebar
Castlerea
Longford
Westport
Navan
Roscommon
Ballinrobe
Clifden
Athlone
"
"
Ballinasloe
!쎲
Galway
Gort
Portlaoise
Roscrea
Nenagh
"
Ennis
!쎲
Stacja benzynowa
Cashel
przy
Tipperary
autostradzie M8
Cahir
(Jn8)
Listowel
Tralee
Mitchelstown
""
"
"
""
"
Mallow
Macroom
Skibbereen
"
Clonmel
Wicklow
Tullow
Arklow
Gorey
"
Carrick
on Suir "
Fermoy
!쎲
Cork
"
Cashel
Bray
Blessington
"
Carlow i"
Kilkenny
Lismore
Kilarney
"
" " "
Templemore
Thurles
!쎲 Dublin
Stacja benzynowa
Enfield przy
autostradzie
Kildare M4
Stacja benzynowa
Mayfield przy
autostradzie M7 (Jn14)
Loughrea
Balbriggan
Stacja benzynowa
południowa przy
autostradzie M1
"
" "
Tullamore
Limerick
"
Mullingar
Tuam
Enniscorthy
New Ross
"
!쎲
Waterford
Wexford
Dungarvan
Youghal
Legenda
Autostrada
Droga dwupasmowa
Droga krajowa
Stacja benzynowa przy
autostradzie z dostępem on-line
쎲
Parking
Miasta
using the roads in Ireland POLISH_Using The Roads In Ireland 23/05/2013 14:57 Page I
Działania dla ratowania życia
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe, Cnoc an tSabhaircín,Bóthar Bhaile Átha Cliath, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.
Moy Valley Business Park, Primrose Hill, Dublin Road, Ballina, Co. Mayo.
Kontakt lokalny: 1890 50 60 80 faks: (096) 25 252
E-mail: [email protected] Internet: www.rsa.ie

Podobne dokumenty

be gl - Culturewise

be gl - Culturewise stanie, możesz skontaktować się z lokalnymi władzami. Określone są minimalne standardy, które musi spełniać lokal mieszkalny. Planowane jest wprowadzenie kolejnych przepisów (do 2009 roku) mających...

Bardziej szczegółowo