zasady w działaniu

Komentarze

Transkrypt

zasady w działaniu
Pięć Zasad
Jakośé Odpowiedzialnośé Wzajemnośé Wydajność Wolnośé
ZASADY
W DZIAŁANIU
Podsumowanie 2015
www. mars. com
1 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
STOSUJĄC SIĘ DO
NASZYCH ZASAD,
ZAPEWNIAMY ROZWÓJ,
Z KTÓREGO WSZYSCY ‒
JAKO WSPÓŁPRACOWNICY
MARS ‒MOŻEMY BYĆ
DUMNI.
—
Grant F. Reid,
Dyrektor generalny,
Biuro Prezydenta
dzień (jak np. produkty pełnoziarniste), a które produkty
należy ograniczyć do specjalnych okazji i chwil dogadzania
sobie (słodycze i czekolada).
Mars funkcjonuje jako firma prywatna od ponad czterech
pokoleń. U podstaw naszego sukcesu biznesowego leży
ponad stuletnie zobowiązanie do utrzymywania z naszymi
interesariuszami, włączając w to konsumentów, klientów,
rolników, dostawców i współpracowników, relacji opartych
na zasadzie obopólnych korzyści. Naszymi produktami
– od pysznych smakołyków na specjalne okazje do
pełnowartościowych posiłków – tworzymy możliwości dla
całej rodziny. Pomagamy także budować lepszy świat dla
zwierząt domowych – dostarczając karmy na całym świecie
i usługi weterynaryjne w USA.
Wraz z rozwojem naszej firmy, pozostajemy wierni Pięciu
Zasadom: Jakości, Odpowiedzialności, Wzajemności,
Wydajności i Wolności. Nie są to puste słowa. To zasady, które
nas jednoczą i którymi kierujemy się w podejmowaniu decyzji
biznesowych. Stosując się do naszych Zasad zapewniamy
rozwój, z którego wszyscy ‒ jako współpracownicy Mars ‒
możemy być dumni.
Jednym z powodów do dumy jest nasze zobowiązanie na
rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2015 r. osiągnęliśmy
dwa fantastyczne cele, polegające na zredukowaniu do zera
ilości odpadów wywożonych na wysypiska ze wszystkich
fabryk Mars na całym świecie oraz ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych pochodzących z naszej działalności o 25%
(w porównaniu z wynikami z 2007 r.). Wszystko to stanowi
część procesu usuwania paliw kopalnych jako źródła
energii dla naszych bezpośrednich działań. Proces ten
ma się zakończyć się do 2040 r. Odnotowujemy w tym
zakresie ogromne postępy. Nie licząc znaczących prac
nad zwiększeniem wydajności energetycznej w naszych
fabrykach, w 2015 r. nasza farma wiatrowa Mesquite Creek
w Teksasie zaczęła generować równowartość 100% energii
elektrycznej niezbędnej do obsługi działalności Mars
w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu uruchomiliśmy
również farmę wiatrową Moy w Szkocji, która generuje
dostateczną ilość energii elektrycznej, aby zaspokoić
potrzeby wszystkich 12 oddziałów Mars w Wielkiej Brytanii.
Patrząc na inne wyzwania, na świecie mamy do czynienia
z dalszym rozprzestrzenianiem się globalnej epidemii
otyłości. Miliony konsumentów zwracają uwagę na to, co
jedzą i jaki wywiera to wpływ na ich zdrowie. Chcemy być
pewni, że w obliczu tych wyzwań nasze marki dalej będą
odpowiednie dla konsumenta. Na przykład,
w pełni popieramy rekomendacje dotyczące przejrzystego
etykietowania i ograniczania dziennego spożycia
dodanych cukrów do nie więcej niż 10% wszystkich
kalorii spożywanych ogółem. Sprawdzamy, jak możemy
przeformułować produkty, aby ograniczyć poziom soli,
tłuszczu i cukru, bez pogarszania walorów smakowych.
Pomagamy również konsumentom zrozumieć, które
z naszych produktów stanowią świetny wybór na każdy
W 2015 r., piąty rok
z rzędu, Mars znalazł się
na liście 25 Najlepszych
wielonarodowych
miejsc pracy na świecie,
prowadzonej przez
Instytut Great Place
to Work®*
Niestety, otyłość może współwystępować i faktycznie
współwystępuje z przypadkami niedożywienia
i braku zapasów żywności – uniemożliwiającymi wielu
ludziom dostęp do bezpiecznej, odżywczej żywności.
W 2015 r. uruchomiliśmy Globalne Centrum ds.
Bezpieczeństwa Żywności Mars. Obiekt ten nie został
stworzony po to, by opracowywać kolejne produkty.
Ma natomiast za zadanie wspierać badania
przedkonkurencyjne i szkolenia, aby pomóc w podnoszeniu
globalnych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności.
Będzie wspierać branżę spożywczą w dostarczaniu
bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności
dla rodzin na całym świecie. Oprócz tych inwestycji w
infrastrukturę i ekspertyzy, jesteśmy dumni z faktu,
że współpracujemy z rządami, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia na rzecz
poprawy bezpieczeństwa żywności.
Jestem współpracownikiem Mars od ponad 28 lat. Zarówno
ja, jak i moi współpracownicy, niezmiernie szczycimy się
kulturą naszej firmy, która odzwierciedla nasze wartości
i odpowiedzialność osobistą. Uważam, że uznanie dla
naszego miejsca pracy – w tym zyskanie miana jednego
z Najlepszych Wielonarodowych Miejsc Pracy na świecie
– stanowi bezpośredni rezultat tej kultury oraz pasji, jaka
napędza moich współpracowników.
Mimo że chcemy świętować nasze postępy, zdajemy
sobie sprawę, że duże wyzwania pozostają wciąż przed
nami. Znamy wielu rolników, którzy uprawiają surowce
takie jak kakao, miętę, ryż i herbatę, co nie przynosi im
wystarczającego dochodu. Otyłość i niedożywienie
pozostają wyzwaniami na skalę globalną. Należy pilnie
zająć się kwestiami zmian klimatycznych i tworzenia
zrównoważonej przyszłości dla rolnictwa.
Jestem jednak optymistą. Jestem pewien, że wywieramy
pozytywny wpływ, korzystając z informacji opartych na
wiedzy naukowej, pracując w ramach partnerstw
i nadając współpracownikom odpowiednie uprawnienia.
Jestem również pewien, że jeśli my – firma, rząd,
organizacje pozarządowe i całe społeczeństwo – będziemy
współpracować, by stawić czoła naszym wspólnym
wyzwaniom, możemy zapewnić przyszłym pokoleniom
bezpieczną przyszłość.
Dziękujemy za zainteresowanie podróżą, której jesteśmy
uczestnikami. Zachęcamy do zadawania pytań, stawiania
wyzwań oraz do współpracy, ponieważ chcemy dostarczać
takiego rozwoju, z którego będziemy dumni.
2 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
MARS W
SKRÓCIE
PH
®
Petcare
HQ
MIĘDZYNARODOWE
MIEJSCA PRACY
NA ŚWIECIE
W 2015
Centrala w McLean,
Virginia, Stany
Zjednoczone
i
mundo, nuestros
más d
e 80 mil Asociados se rigen y
ad— que
van
9
EK
MARKI WARTE
9 MLD USD
IGL
P ETC AR
A
AD
E
OL
WR
Symbioscience
EY
center for Cocoa health science
1.
Wszystkie wartości finansowe wyrażone są w dolarach amerykańskich, o ile nie podano inaczej.
po
rn
ues
tros
C
nsabilidad, Reciprocidad, Eficiencia y Libert
En todo
el
CZ
Frank C. Mars zrobił
pierwsze słodycze Mars
w swojej kuchni
w Tacoma w stanie
Waszyngton.
Pięć Zasad
$
DA
NI
TO A
WE
78
KRAJACH
421
Food
GO
DZIAŁALNOŚĆ W
1911
ODDZIAŁÓW
UDZIAŁ W
SPRZEDAŻY
OGÓŁEM WEDŁUG
SEGMENTU FIRMY
Chocolate
NAJLEPSZE
alidad, Respo
incipios —C
nco Pr
Mars, Incorporated, jest prywatną firmą
rodzinną o blisko stuletniej historii oraz
właścicielem wielu znanych i uwielbianych
na całym świecie marek. Nasza firma,
z siedzibą w McLean, w stanie Virginia
w Stanach Zjednoczonych, osiąga
przychód netto ze sprzedaży rzędu
ponad 33 miliardów dolarów z sześciu
zróżnicowanych segmentów biznesowych:
Petcare (karmy i usługi dla zwierząt),
Czekolada, Wrigley, Food (dania gotowe),
Drinks (napoje) oraz Symbioscience. 1
dos
están uni
Ponad
PRYWATNA
FIRMA
RODZINNA
33 mld USD
sprzedaży netto
Drinks
3 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
WIĘCEJ O FIRMIE
MARS
Jak zarządzamy naszą firmą
Bycie prywatną firmą rodzinną daje nam wolność
w zakresie przeprowadzania długofalowych inwestycji,
wprowadzania innowacji. Pozwala nam to też
badać rozwiązania, które być może nie przyniosą
natychmiastowego zysku, ale mogą mieć wpływ na
przyszłe pokolenia.
Wszystko co robimy, opiera się na Pięciu Zasadach:
Jakości, Odpowiedzialności, Wzajemności, Wydajności
i Wolności. Taki sposób prowadzenia interesów pomógł nam
stworzyć silną kulturę, odnosić stałe sukcesy w biznesie
i inspirować naszych współpracowników do przyjmowania
na siebie odpowiedzialności liderów w pracy i w swoich
społecznościach.
Zarządzani jesteśmy przez Radę Dyrektorów, która
składa się z członków rodziny Mars. Korzystają
oni z niezależnego doradztwa ze strony naszych
zewnętrznych Doradców Zarządu. Grant F. Reid, z Biura
Prezydenta, kieruje różnorodnym Globalnym Zespołem
Zarządzającym odpowiedzialnym za strategię oraz
codzienną działalność Marsa.
Więcej o tym, jak zarządzamy naszą firmą, znajduje
się tutaj.
Etyczna praca
Chcąc odnosić sukcesy i odpowiadać swoim własnym
oczekiwaniom, musimy zawsze działać w sposób etyczny
i odpowiedzialny. Wewnętrzny program Etyki i Zgodności
z Przepisami w firmie Mars zbudowany jest na Pięciu
Zasadach. Pomaga on współpracownikom zrozumieć,
jak wygląda wdrażanie naszych zasad w praktyce w całej
firmie. Wszyscy szczycimy się tym, że pracujemy dla firmy,
która na pierwszym miejscu stawia etykę i zasady.
Program ten obejmuje „Etykę i Zgodność z Przepisami
w firmie Mars: Nasz przewodnik po zasadach postępowania
w pracy”, aby pomóc nam poruszać się w złożonych kwestiach
etycznych i prawnych. Przewodnik jest dostępny w kilku
językach na naszej stronie internetowej i na urządzeniach
mobilnych, a współpracownicy poddawani są regularnym
szkoleniom na dany temat. Dzięki temu stale utrzymujemy
zgodność z przepisami gwałtownie zmieniającego się
środowiska regulacyjnego na naszych rynkach
i pozostajemy firmą o wysokich standardach etycznych.
Jak angażujemy naszych interesariuszy
Wyzwania, przed którymi stoi zarówno nasza firma,
jak i społeczeństwo, są zbyt wielkie, by mogła sobie
z nimi poradzić jedna organizacja. Jesteśmy jednak
zdecydowani być częścią rozwiązania. Poszukujemy
partnerów i interesariuszy zarówno wewnątrz firmy, jak
i poza nią, aby pomogli nam w opracowaniu
najbardziej obiecujących rozwiązań. Na przykład,
zewnętrzni eksperci doradzają Radzie Dyrektorów
oraz Zespołowi Zarządzającemu w zakresie
trendów geopolitycznych i makroekonomicznych.
Pracując z niezależnymi naukowcami w Naukowym
Komitecie Doradczym Mars, zyskujemy dostęp do
najlepszych możliwych badań naukowych.
We wszystkich naszych segmentach współpracujemy
z szeregiem partnerów, aby wspólnie rozwiązywać
problemy dotykające konkretnych obszarów. Ponadto,
liderzy wyższego szczebla zasiadają w zarządach
organizacji takich jak Światowa Fundacja Kakao, czy
Konsorcjum ds. Zrównoważonego Rozwoju. Nasze
zaangażowanie w Forum Dóbr Konsumpcyjnych
(CGF), Platformy Zrównoważonego Rozwoju
Rolnictwa, inicjatywę ONZ oraz inne partnerstwa,
wielostronnie pomagają nam kształtować własne
strategie biznesowe i jednocześnie rozwiązywać wraz
z innymi problemy społeczne i środowiskowe.*
Polityka publiczna i rzecznictwo
Współpracujemy z rządami, stowarzyszeniami
handlowymi, organami regulacyjnymi, związkami
i innymi organizacjami w kluczowych kwestiach
dla całej branży, dla społeczeństwa i naszej firmy.
Naszym priorytetem jest skupienie się na kwestiach
oddziaływujących w największym stopniu na naszą firmę
oraz na obszarach, na które mamy największy wpływ,
w tym na zmianach klimatycznych, bezpieczeństwie
żywności, zdrowiu i kondycji oraz zrównoważonym
rolnictwie. Nasze zasady dotyczące udziału w procesach
politycznych wskazują wszystkim współpracownikom,
których to dotyczy, w jaki sposób robić to zgodnie
z Pięcioma Zasadami.
To nasi współpracownicy sprawiają, że Mars jest
Najlepszym Miejscem Pracy [wyróżnienie Great
Place to Work®] w ponad 20 krajach. * Nacisk na
rozwój, kształcenie i umiejętności przywódcze
współpracowników każdego dnia przynosi
profity zarówno współpracownikom, jak i samej
firmie. Świetnie się również bawimy, angażując
się w życie naszych społeczności, poprzez
Program Ambasadorski Mars (MAP) oraz Program
Wolontaryjny Mars (MVP). Więcej na stronie 6.
Zasady
2015
ZasadywwDziałaniu
Działaniu Podsumowanie
Podsumowanie 2015
NASZE
4 / 10
ZDROWIE I KONDYCJA
CELE I POSTĘPY
W 2015 R.
Cel 2015: Obniżyć poziom
sodu w daniach gotowych
Marsa w skali globalnej
o 25% 3
Bieżący cel: Wszystkie wyroby
czekoladowe i słodycze mają
zawierać mniej niż 250 kcal na
porcję.
Cel 2015: 100% oleju
palmowego
Cel 2015: 100% czarnej
Postępy:
Postępy:
Postępy:
Postępy:
>99%
Osiągnięto
osiągnięto
w 2015 r.
w 2013 r.
Postępy na drodze do osiągnięcia naszych aktualnych celów
cieszą nas i dodają energii, jednak daleko nam jeszcze
do zakończenia tego procesu. Wciąż mamy przed sobą
dużo pracy. W obliczu zmieniającego się świata ważne jest
również, by regularnie odnawiać w sobie ambicję.
Stale uczymy się na własnych wysiłkach i od innych,
żeby zwiększać i rozwijać wkład naszego biznesu w
ochronę planety.
Kliknij poniżej na podane cele, aby sprawdzić, co nowego
czeka nas w każdym z obszarów.
Bieżący cel: Doprowadzić
do wzrostu odsetka
zatrudnionych przez nas
kobiet na stanowiskach
menedżerskich
Bieżący cel: 80. percentyl
Badaniu
Zaangażowania Gallupa
(dla zespołów)
Postępy:
Postępy:
40%
74.
kobiet na stanowiskach
menedżerskich
Na dobrej drodze >
percentyl
Na dobrej drodze >
ODPOWIEDZIALNY MARKETING
Bieżący cel: żadnych
reklam telewizyjnych dla
dzieci 2
Bieżący cel: Żadnych reklam
adresowanych do dzieci
poniżej 13. roku życia na
stronach internetowych Mars.
Postępy:
Postępy:
95,7%
zgodności
Praca do zrobienia >
2
3
Czytaj więcej >
Na dobrej drodze >
Bieżący cel: Wdrożyć
etykietowanie GDA
w wyrobach czekoladowych,
słodyczach i żywności.
Postępy:
>99%
osiągnięto w 2015 r.
Na dobrej drodze >
GDA
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć
się więcej o naszych
ostatnich zobowiązaniach
Marsa Dań Gotowych (Mars
Food) na rzecz promowania
zdrowych nawyków
100%
zgodności w 2015 r.
Czytaj więcej >
Cel 2015: Zero odpadów,
wynikających z naszych
bezpośrednich działań, na
wysypiskach.
Cel 2015: Ograniczyć emisje
gazów cieplarnianych
o 25% 3
Postępy:
Postępy:
Osiągnięto
Osiągnięto
Czytaj więcej >
Czytaj więcej >
w 2015 r.
Cel 2015: Ograniczyć
zużycie wody o 25% 3
Postępy:
Postępy:
Ograniczenie udziału paliw
Ograniczenie zużycia
kopalnych o
wody o
Praca do zrobienia >
w 2013 r.
Czytaj więcej >
Cel 2015: 100% opakowań
nadających się do recyklingu
lub odzysku
Postępy:
89 % nadaje się do
recyklingu lub odzysku
Cel 2015: Obniżyć masę
opakowania o 10% 3
Postępy:
Ograniczenie o
5,2 %
Praca do zrobienia >
16,9 %
Praca do zrobienia >
źródeł 4
Osiągnięto
w 2015 r.
Czytaj więcej >
Cel 2015: Wzrost zawartości
surowców wtórnych
w opakowaniu o 10% 3
Postępy:
Osiągnięto
w 2011 r.
Czytaj więcej >
Bieżący cel: 100% kawy
Osiągnięto
w 2014 r.
Czytaj więcej >
Cel 2020: ryżu ze
zrównoważonych źródeł
Postępy:
Postępy:
>40% z
Na dobrej drodze >
Cel 2020: 100% ryb i owoców
morza ze zrównoważonego
połowu
Postępy:
połowu
ze zrównoważonego
Na dobrej drodze >
Określone, gdy ponad 25% naszej grupy docelowej stanowią osoby poniżej 12 roku życia. Cel zgodności wynosi >99%, jako że wybiegający w przyszłość charakter procesu zakupu mediów, uniemożliwia osiągnięcie wskaźnika 100% zgodności.
W porównaniu z punktem wyjściowym z 2007 r. 4 Tylko produkty własnej marki.
4
Postępy:
Cel 2020: 100% kakao
w 2015 r.
Cel 2015: Ograniczyć
wykorzystanie paliw
kopalnych o 25% 3
18,1 %
Osiągnięto
Praca do zrobienia >
100%
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: DZIAŁANIA
ŻYCIE W MARSIE
ZRÓWNOWAŻENIE: POZYSKIWANIE
ZASOBÓW
0%
Czytaj więcej >
NOWY
CEL 2015
5 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
2010-15
SZCZEGÓŁY
Nasz pierwszy raport na temat Zasad w Działaniu opublikowaliśmy w 2011 r. Od tamtej
pory wiele się nauczyliśmy i przebyliśmy długą drogę, rozpoczynając nowe partnerstwa,
na nowo rozważając sposób, w jaki zużywamy energię i zwiększając nasze zaangażowanie
na rzecz zrównoważonego pozyskiwania surowców. Oto kilka szczegółów:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Uruchomiliśmy nasz program
„Zrównoważony rozwój
w Jednym Pokoleniu”
(„Sustainable in a Generation”)
w celu wyeliminowania emisji
gazów cieplarnianych z naszej
działalności.
Nawiązaliśmy współpracę
z Marine Stewardship
Council (MSC), aby w sposób
zrównoważony pozyskiwać ryby
i owoce morza dla produkowanej
przez nas karmy dla zwierząt *.
Zainicjowaliśmy program „Vision
for Change – Wizja Zmiany”
na Wybrzeżu Kości Słoniowej,
aby wspomóc rolników
zajmujących się uprawą kakao.
Wprowadziliśmy dobre inicjatywy
marketingowe w Szwecji i Polsce,
które stały się inspiracją dla
naszego projektu Wrigley’s Smile
Back™ ‒ globalnej inicjatywy
ORBIT®/EXTRA®, wspierającej
higienę jamy ustnej u dzieci
poprzez poprawienie dostępu do
opieki dentystycznej oraz edukacji.
Ogłosiliśmy naszą Politykę
Zapobiegania Wylesianiu,
w której zobowiązujemy się
do podejmowania działań
przeciwko wylesianiu
w naszych łańcuchach dostaw.
Współpracowaliśmy z Programem Zrównoważonej
Uprawy Ryżu [Sustainable Rice Platform] nad
opracowaniem pierwszej na świecie globalnej
normy dla zrównoważonej uprawy ryżu.
Wraz z partnerami IBM oraz
Departamentem Rolnictwa
Stanów Zjednoczonych,
rozszyfrowaliśmy
i upubliczniliśmy genom kakao*.
W działaniu: pomaga
naukowcom i hodowcom
roślin lepiej zrozumieć cechy
kakao i w rezultacie stworzyć
zdrowsze, silniejsze i bardziej
produktywne uprawy,
które przynoszą rolnikom
wyższe zyski.
Nawiązaliśmy współpracę
z Mint Industry Research
Council, aby wspierać
rolników uprawiających miętę
w zakresie ograniczenia
wpływu produkcji olejku
miętowego na środowisko.
Staliśmy się pierwszą firmą, która
zobowiązała się do stosowania
etykiet zalecanego dziennego
spożycia (GDA) na wszystkich
wyrobach czekoladowych
i słodyczach na całym świecie.
W Europie nasza marka
Wrigley stała się partneremzałożycielem Platformy
dla Lepszej Higieny Jamy
Ustnej [„Platform for
Better Oral Health”].
W działaniu: ma na celu
opracowanie wspólnego,
europejskiego podejścia
do zapobiegania próchnicy
zębów, poprawy edukacji
i zwiększenia dostępu do
ochrony zdrowia jamy ustnej.
W działaniu: poprzez
szkolenia, wysokiej jakości
sadzonki i nawozy, rolnicy
mogą potroić swoje plony.
Opracowaliśmy naukową
metodę pomiaru flawanoli
kakaowych, kierując nasze
badania na drogę określenia
korzyści zdrowotnych
pochodzących z flawanoli.
Nasz segment Mars Petcare
nawiązał strategiczne
partnerstwo z Monterey
Bay Aquarium Seafood
Watch, aby wspomagać
zrównoważone połowy ryb
w Ameryce Północnej*.
Wraz z Afrykańskim
Konsorcjum Upraw Sierocych
[African Orphan Crops
Consortium], założyliśmy
Afrykańską Akademię
Uprawy Roślin [African Plant
Breeding Academy].
W działaniu: nowe
i ulepszone uprawy pomogą
w utrzymaniu drobnych
rolników i zapewnią lepsze
odżywianie milionom osób.
Rozpoczęliśmy 28-miesięczną
współpracę z Międzynarodową
Organizacją Pracy ONZ
w celu wdrożenia Systemów
Monitoringu Pracy Dzieci
i Remediacji w 15
społecznościach
zajmujących się kakao.
W działaniu: sporządzamy
plany naszych łańcuchów
dostaw wołowiny, oleju
palmowego, masy
celulozowej i papieru oraz soi,
aby zapewnić, że do 2020 nie
będą one przyczyniać się do
wylesiania
Upubliczniliśmy naszą Politykę
Praw Człowieka, zobowiązującą
nas do respektowania
i upowszechniania praw człowieka
w naszym łańcuchu wartości.
Po raz szósty zostaliśmy laureatem
nagrody 2014 Gallup Great
Workplace Award, zdobyliśmy
miano Najlepszego Miejsca
Pracy ‒ Great Place to Work®
w ponad 20 krajach* i po raz
kolejny pojawiliśmy się w rankingu
Najlepszych Firm do Pracy Fortune
100 Best Companies to Work For.
Nasza marka WHISKAS® nawiązała
współpracę z inicjatywą
WWF Tigers Alive, Światowym
Planem Ochrony Tygrysa*.
Wspólnie z Danone założyliśmy wart
120 milionów euro Fundusz na rzecz
Źródeł Utrzymania z Rodzinnych Upraw
[Livelihoods Fund for Family Farming].
W działaniu: Fundusz zwiększy zrównoważone
pozyskiwanie surowców i wywrze duży,
społeczno-gospodarczy wpływ na drobnych
rolników i ich społeczności.
Poparliśmy rekomendację wiodących organizacji
w dziedzinie zdrowia, dotyczącą ograniczenia
spożycia dodanych cukrów do nie więcej niż 10%
kalorii spożywanych ogółem.
Opracowaliśmy Strategię dla Zdrowia i Kondycji
promującą zdrowe nawyki żywieniowe, która
definiuje podejście Marsa do dań gotowych.
Do końca 2015 r. zrealizowaliśmy nasze cele dotyczące
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 25%,
oraz ograniczenia odpadów wysyłanych przez fabryki
na wysypiska do zera.
Otworzyliśmy Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa
Żywności Mars [Mars Global Food Safety Center].
Uruchomiliśmy farmę wiatrową Mesquite Creek.
6 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
ŻYCIE W
MARS
Odkrywanie możliwości. Współpraca.
Działanie. Nieustanna nauka. Oto niektóre z
idei, które kształtują życie w Marsie. To one
czynią nas tym, kim jesteśmy i pomagają
nam stworzyć kulturę miejsca pracy, która
daje radość i poczucie spełnienia.
STUDIUM PRZYPADKU
NASZE PODEJŚCIE
JAK PRACUJEMY W MARS
Na całym świecie w Marsie pracuje ponad
80 000 osób. Doceniamy naszą indywidualność,
a równocześnie jednoczy nas Pięć Zasad oraz nasza
duma z koncepcji „Współpracownika”. Pracujemy
z firmą Mars,
a nie dla niej. A to dlatego, że jesteśmy kimś więcej
niż pracownikami; jesteśmy interesariuszamipartnerami naszej firmy. Naszym celem jest tworzyć
korzyści dla firmy, naszych społeczności oraz całej
planety. Na tym właśnie polega bycie Marsjaninem.
Nieustanna nauka
Jesteśmy głęboko przekonani, że uczymy
się poprzez pracę. Jesteśmy odpowiedzialni
za kształtowanie naszej przyszłości, przy
nieustannym wsparciu naszych liderów.
Dostęp do najwyższej jakości zasobów,
takich jak Uniwersytet Mars, umożliwia
nam poszerzanie naszych doświadczeń,
umiejętności i kompetencji liderskich.
W Mars chodzi przede wszystkim o łączenie
ludzi, idei i tworzenie możliwości, w miarę jak
rozwijamy naszą firmę i siebie samych – dołącz do
naszej dyskusji tutaj.
94 659
godzin przepracowanych
przez współpracowników
wolontaryjnie w ramach
Programu Ambasadorskiego
Mars (MAP) i Programu
Wolontaryjnego Mars
(MVP) w 2015 r.
478 193
godzin szkoleń w ramach
Uniwersytetu Mars w 2015 r.
Znaleźliśmy się
w pierwszych
10%
firm korzystających
z Badania
Zaangażownia
Gallupa oraz
w 74 percentylu,
na tle bazy
danych wszystkich
zespołów.
Dla mnie życie i praca w Wrigley nie polega
tylko na tym, aby po prostu przychodzić
do pracy i iść do domu po całym dniu. Dla
mnie oznacza to bycie częścią społeczności
inteligentnych, zaangażowanych, pełnych
entuzjazmu i oddania współpracowników.
Bardzo podoba mi się fakt, że wizja firmy
dotycząca zrównoważonego rozwoju
i szacunku dla środowiska jest zgodna
z moimi poglądami i postępowaniem
w codziennym życiu.
Wkład w życie społeczności
Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, szczycimy
się tym, że dokonujemy zmian na lepsze
w społecznościach, w których żyjemy. Pracujemy
dla nich w ramach Programu Wolontaryjnego
Mars oraz Programu Ambasadorskiego Mars.
Prowadzenie otwartego dialogu
Nasz styl pracy jest przyjazny i zachęca do
prowadzenia nieustannego, otwartego i szczerego
dialogu. Otwarte biura oznaczają, że żadne drzwi
nie stoją na drodze do komunikacji – począwszy
od Biura Prezydenta do hali produkcyjnej.
A jeśli jest coś, o czym, Twoim zdaniem, nie
możesz porozmawiać ze swoim menedżerem,
wszyscy mają dostęp do naszego niezależnego,
zachowującego poufność Rzecznika
Współpracowników – Ombudsmana. W 2015 r.
dzięki progamowi Ombudsman rozwiązano
ponad 98% z 1 813 otrzymanych zapytań.
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny
w naszym środowisku pracy jest czymś, do
czego podchodzimy z pasją. Korzystając
z wewnętrznych i zewnętrznych najlepszych
praktyk, opracowaliśmy kompleksowy system
zarządzania BHP, który pomaga nam wprowadzić
tę pasję w życie w całej naszej firmie. Czujność jest
niezwykle ważna, a regularnie przeprowadzane
audyty pomagają nam w utrzymaniu naszych
rygorystycznych standardów bezpieczeństwa.
Wiele z naszych zakładów oferuje programy
pomagające nam prowadzić zdrowy
i aktywny styl życia. Na przykład, w 2015 r.,
130 zespołów (910 współpracowników)
wzięło udział w 100-dniowym wyzwaniu
Mars UK z krokomierzem. Było to wydarzenie
zorganizowane w ramach brytyjskiego
kwartalnego programu Winning with
Wellness, mającego na celu poprawę
aktywności fizycznej w miejscu pracy.
—JULIA KHLYSTUN
Liderka Go Green,
Wrigley Rosja
ZABIERANIE ZWIERZĄT DO
PRACY CZYNI NAS – I NASZYCH
PUPILI – SZCZĘŚLIWSZYMI
Takie są fakty: zwierzęta czynią nasze życie lepszym.
Pomagają nam zmniejszyć stres i mogą zwiększyć
naszą produktywność. Dzięki nim częściej się
uśmiechamy. Mając tę świadomość, Mars Petcare
nie mógł postąpić inaczej, jak tylko dać przykład
i stać się przyjaznym zwierzętom pracodawcą
z wyboru. To dlatego większość biur Mars Petcare
stanowi środowiska przyjazne zwierzętom, do
których możesz zabrać swojego pupila do pracy.
TWORZENIE WITALNEGO MIEJSCA PRACY
[WORKPLACE VITALITY TM ]
Wiemy, że aby osiągnąć pełen potencjał, musimy tworzyć
środowiska pracy, w których ludzie mają poczucie
sprawczości i odpowiedzialności oraz przynależności.
W Mars Drinks miejsce – w którym spotykają się
zaangażowanie, zadowolenie i produktywność –
nazywamy Workplace Vitality™. W ramach naszego 100%
zaangażowania w miejsce pracy, Mars Drinks dzieli się
obecnie tą koncepcją z klientami za pośrednictwem
badań, spostrzeżeń i naszych rozwiązań w zakresie
napojów. Odwiedź naszą stronę, aby podzielić się swoimi
przemyśleniami dotyczącymi miejsca pracy.
7 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
POPRAWA
STUDIUM PRZYPADKU
ZDROWIA
I KONDYCJI
Uwielbiamy tworzyć przepyszne produkty dla
przyjemności konsumentów na całym świecie.
W odniesieniu do całej gamy naszych produktów
i usług przyświeca nam jeden, wspólny cel: to, co
robimy ma przyczyniać się do zdrowia lub kondycji
naszych konsumentów i ich zwierząt domowych.
Wspieranie konsumentów w utrzymaniu
zdrowia i kondycji jest jednym
z naszych głównych priorytetów. Musimy
znaleźć sposoby na ograniczenie ilości
spożywanych kalorii i zmniejszenia
nadmiernej konsumpcji. Otyłość
jest poważnym wyzwaniem
w obszarze zdrowia publicznego
i będziemy walczyć z nim bezpośrednio
razem z naszymi konsumentami,
klientami i władzami państwowymi.
— BARRY PARKIN
NASZE PODEJŚCIE
Jak firma, która produkuje słodycze, może promować
lepsze zdrowie i kondycję?
Często słyszymy to pytanie. Prawda jest taka, że gama
produktów Marsa obejmuje nie tylko czekoladę
i słodycze, ale również żywność, gumy do żucia, napoje
i karmę dla zwierząt. Zróżnicowanie gamy produktów
oznacza, że odgrywamy w życiu ludzi różne role.
Marki Dań Gotowych wzbogacają rodzinne posiłki o pełne
ziarno, warzywa i inne składniki odżywcze. Bezcukrowe
gumy do żucia pomagają poprawić higienę jamy ustnej,
podczas gdy znane na całym świecie marki produktów
czekoladowych i słodyczy są pysznymi przekąskami,
którymi można się cieszyć w ramach zdrowego stylu
odżywiania. Z kolei na karmach i usługach dla zwierząt
można polegać, jeśli chodzi doskonałe odżywianie i opiekę
weterynaryjną dla naszych czworonożnych przyjaciół.
W całej tej zróżnicowanej gamie produktów stosujemy
trzy zasady, którymi kierujemy się w zakresie zdrowia
i kondycji: przeformułowanie w celu usunięcia
niechcianych składników (na przykład, tłuszczów
trans) i, tam, gdzie to możliwe, dodawanie dobrych
składników (takich jak pełne ziarno); jasne, zrozumiałe
etykietowanie, pomagające konsumentom
w dokonywaniu świadomych wyborów; i wspieranie
zdrowego, aktywnego stylu życia.
Co sądzisz o zdrowiu i kondycji? Dołącz do dyskusji tutaj.
Mars zajmuje
5. miejsce
w Globalnym
Indeksie Dostępu do
Wyżywienia w 2016 r.,
przesuwając się w górę
o 11 miejsc w stosunku
do 2013 r.
W lipcu 2015 r.
ustanowiliśmy Kryteria
Żywienia Mars
wskazujące nam drogę
do uczynienia naszego
segmentu Dań Gotowych
bardziej przyjaznym dla
zdrowia.
Dyrektor ds.
Zrównoważonego
Rozwoju, Zdrowia
i Kondycji Mars,
Incorporated
ODPOWIEDZIALNY
MARKETING
Ważne jest, by komunikaty,
które przekazujemy naszym
klientom, były dokładne, szczere
i dostosowane do każdego wieku.
Kodeks Marketingowy Mars zawiera
szczegóły naszych zobowiązań,
w tym zasadę niestosowania
marketingu wobec dzieci poniżej
12 roku życia. W roku 2015 nie
osiągnęliśmy tego celu
i 4,3% naszych reklam
zobaczyły grupy widzów,
wśród których dzieci
stanowiły ponad jedną
czwartą oglądających.
Jesteśmy bardzo
zdeterminowani, by temu
przeciwdziałać, przykładowo
współpracując ściślej
z operatorami telewizyjnymi
i przeprowadzając bardziej
dogłębne kontrole.
DOSKONALENIE LIDERÓW
PRZYSZŁOŚCI W ŻYWIENIU
ZWIERZĄT.
Jako jedna z największych firm zajmujących
się opieką i artykułami dla zwierząt (oraz
sami będąc miłośnikami zwierząt), wiemy,
że odpowiednie odżywianie jest kluczowe
dla zdrowia i szczęścia zwierząt.
Od ponad 50 lat Centrum Żywienia Zwierząt
WALTHAM Mars Petcare jest inicjatorem
ważnych przełomów w zakresie zdrowia
i kondycji zwierząt. Obecnie współpracujemy
z WikiVet na rzecz poprawy stanu wiedzy
na temat żywienia zwierząt. * Encyklopedia
WikiVet jest wykorzystywana w ponad
200 szkołach weterynaryjnych i oferuje
lekarzom weterynarii wirtualne zasoby
materiałów referencyjnych i edukacyjnych.
Obecnie z WikiVet korzysta ponad 35 000
studentów weterynarii, pielęgniarek i lekarzy
weterynarii. Nasi naukowcy pracowali
z WikiVet nad stworzeniem internetowych
zasobów na temat podstaw zdrowego
żywienia. Strona ta pomaga opiekunom
zwierząt zrozumieć, jak upewnić się, że koty
i psy otrzymują niezbędne składniki odżywcze.
OGRANICZANIE CUKRU
Tak, to prawda: Mars ma słabość do
słodyczy. Nasze przekąski i smakołyki
są przeznaczone do spożywania
od czasu do czasu. Wiemy, że
konsumenci chcą się odżywiać
w sposób zbilansowany. Chcąc
wspierać ich zamiary, dołączyliśmy
do wiodących światowych organów
zajmujących się służbą zdrowia,
popierając ich rekomendacje. Chodzi
o ograniczenie dziennego spożycia
dodanych cukrów do mniej niż 10%
całkowitej ilości przyjmowanej
energii. Popieramy propozycję
przejrzystego umieszczania na
etykietach informacji o dodanych
cukrach. Zobowiązaliśmy się również
do ograniczenia dodanych cukrów
w produktach żywnościowych Mars
do 2018 r. Odwiedź naszą stronę, aby
wyrazić swoją opinię na temat cukru.
DZIECIAKI I RODZICE BIORĄ
SIĘ ZA GOTOWANIE!
Pokochać gotowanie – to jeden
z najlepszych sposobów na
utrzymanie nawyku zdrowego
odżywiania – badania pokazują,
że rodziny, które wspólnie gotują
i spożywają posiłki, są zdrowsze
i szczęśliwsze. Na naukę nigdy nie jest
za wcześnie!
Nasz program Ben’s Beginners™
zachęca dzieci do przygotowywania
posiłków ze swoimi rodzinami.
W 2015 r. zorganizowaliśmy doroczny
Konkurs Kulinarny w 12 krajach. Mimo
że nasze smakołyki na specjalne
okazje są pyszne, pokazujemy
dzieciom, że zdrowa żywność
również może być smaczna.
Wszystko to składa się na
zaangażowanie Mars Food na
rzecz pomocy rodzinom
w tworzeniu zdrowszego
stylu życia poprzez gotowanie
zdrowych posiłków w domu.
8 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
ZWIĘKSZANIE
BEZPIECZEŃSTWA
ŻYWNOŚCI
Ważne jest, abyśmy jako globalna firma spożywcza stosowali rygorystyczne
normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do
wszystkiego co projektujemy, pozyskujemy i produkujemy. Bez bezpiecznej
żywności nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa żywnościowego –
jest to globalne wyzwanie, które wymaga otwartych, opartych na
współpracy rozwiązań ze strony całego przemysłu spożywczego.
NASZE PODEJŚCIE
Jakość jest jedną z naszych Pięciu Zasad. Jesteśmy
dumni, że wytwarzamy produkty, które spotykają
się z zachwytem naszych konsumentów, rodzin
i przyjaciół (w tym czworonożnych) oraz bierzemy
za nie odpowiedzialność.
Nasz kompleksowy Proces Zarządzania Jakością
obejmuje szczegółowe kontrole jakości
i bezpieczeństwa żywności na każdym etapie
produkcji. Zdecydowaną większość naszych produktów
wytwarzamy sami. Kiedy jednak korzystamy w tym
celu z usług zewnętrznych partnerów, wymagamy,
by spełniali nasze surowe wymogi dotyczące jakości
i bezpieczeństwa żywności, podane w naszej
Normie Zarządzania Jakością Produkcji Zewnętrznej.
Zawsze dążymy do doskonałości i naszym celem
jest zero wycofanych produktów, mimo że w bardzo
sporadycznych przypadkach może wystąpić problem
z danym produktem. W takiej sytuacji na pierwszym
miejscu zawsze stawiamy bezpieczeństwo i zaufanie
naszych konsumentów i nigdy nie wahamy się
przed wycofaniem produktu, jeżeli to konieczne.
Nacisk na bezpieczeństwo żywności nie dotyczy jedynie
samych produktów. Bezpieczeństwo żywności jest
jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa
żywnościowego – dostępu do bezpiecznej i bogatej
w składniki odżywcze żywności w wystarczających
ilościach dla wszystkich, przez cały czas. Nacisk
na bezpieczeństwo żywności pomoże zapewnić
dostęp do przystępnego jedzenia, bogatego
w składniki odżywcze – przyczyni się do
ograniczenia marnotrawstwa żywności i do
ratowania ludzkiego życia. Dlatego właśnie
współpracujemy z wieloma partnerami, aby
doprowadzić do przełomu w tym obszarze.
Odwiedź naszą stronę, aby dołączyć do
dyskusji na temat bezpieczeństwa żywności.
Z bezpieczeństwem
żywnościowym mamy
do czynienia, kiedy
wszyscy ludzie,
w każdym czasie mają
fizyczny, społeczny
i ekonomiczny dostęp
do wystarczającej
ilości bezpiecznej
i bogatej w składniki
odżywcze żywności,
zaspokajającej ich
potrzeby żywieniowe
oraz preferencje,
pozwalając im
prowadzić aktywny
i zdrowy styl życia.
— FAO, ŚWIATOWY SZCZYT
ŻYWNOŚCIOWY, 1996
SEKWENCJONOWANIE
ŁAŃCUCHA DOSTAW
ŻYWNOŚCI
W dzisiejszych czasach testy
bezpieczeństwa żywności mają
na celu wykrycie konkretnych
mikroorganizmów lub bakterii
w surowcach i produktach.
A gdyby tak naukowcy zajmujący
się bezpieczeństwem żywności
mogli zamiast tego zidentyfikować
wszystkie organizmy w konkretnym
środowisku i zrozumieć zmiany
w ich zachowaniu, aby przewidzieć
zagrożenia dla bezpieczeństwa
żywności? To właśnie jest celem
konsorcjum IBM-Mars na rzecz
sekwencjonowania łańcucha dostaw
żywności .* Konsorcjum, które
rozpoczęło swą działalność
w 2015 r., tworzy jeden z najbardziej
ambitnych projektów związanych
z przetwarzaniem dużych zbiorów
danych na świecie, mając na
celu kategoryzację i zrozumienie
tych mikroorganizmów oraz
czynników, które na nie wpływają.
WIODĄCE PARTNERSTWA
W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Mars współpracuje z Platformą
Biznesową na rzecz Badań nad
Żywieniem (BPNR), będącą częścią
Globalnego Sojuszu na rzecz
Lepszego Odżywiania (GAIN),
w celu zidentyfikowania kluczowych
priorytetów, aby poprawić globalne
bezpieczeństwo żywnościowe.
W 2013 r. staliśmy się jednym
z 10 członków-fundatorów BPNR.
Współpracujemy z GAIN od 2012 r.
w celu zrozumienia powiązań
pomiędzy bezpieczeństwem
żywności
a bezpieczeństwem
żywnościowym.
STUDIUM PRZYPADKU
PIONIERZY GLOBALNYCH
BADAŃ NAD
BEZPIECZEŃSTWEM
ŻYWNOŚCI
W 2015 r. otworzyliśmy Globalne
Centrum Bezpieczeństwa Żywności
Mars. Ta pierwsza tego rodzaju
placówka łączy naszą wiedzę
ekspercką z zakresu bezpieczeństwa
żywności z pracą ponad 60 partnerstw
Marsa i współpracy badawczej,
w tym Światowego Programu
Żywnościowego i GAIN. Nasze badania
koncentrują się na takich obszarach
jak zarządzanie patogenami, analiza
dużych zbiorów danych
i informowanie o zagrożeniach.
Poza 25 współpracownikami Mars
zatrudnionymi na pełen etat, prace
Centrum wspomagają zewnętrzni
naukowcy i organy nadzorujące.
W kwietniu 2016 r. centrum gościło
ponad 100 uczestników z branży
spożywczej, środowisk naukowych,
organizacji pozarządowych
i agencji rządowych na pierwszym
sympozjum naukowym Marsa
dotyczącym bezpieczeństwa
żywności. Razem zapoczątkujemy
pionierskie badania, podniesiemy
globalne normy, ograniczymy poziom
marnotrawstwa żywności i będziemy
współpracować na rzecz zwiększenia
dostępu do bezpiecznej i bogatej
w składniki odżywcze żywności
oraz jej większej przystępności.
Prezydent Mars, Grant F. Reid, przemawia
na otwarciu naszego Globalnego Centrum
Bezpieczeństwa Żywności
Bardzo cieszy mnie powstanie
Globalnego Centrum Bezpieczeństwa
Żywności Mars, naszego nowego
ośrodka pozyskiwania, generowania
i udostępniania wiedzy, która ma
za zadanie pomagać w podnoszeniu
standardów dotyczących globalnego
bezpieczeństwa żywności.
Oczywiście, nie mamy jeszcze
odpowiedzi na wszystkie pytania
i nieustannie się uczymy. Chodzi tu
o to, byśmy dzielili się naszą wiedzą
i wspólnie uczyli się więcej – dlatego
współpraca z naszymi partnerami
jest tak ważna.
— GUANGTAO ZHANG, PHD
Menedżer ds. Globalnych
Badań Analitycznych, Globalne
Centrum Bezpieczeństwa
Żywności Mars
9 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
W KIERUNKU
Energia do
76 000
ZRÓWNOWAŻONEJ
DZIAŁALNOŚCI
amerykańskich domów
może być dostarczana
z naszej farmy wiatrowej
Mesquite Creek
Niezależnie od tego, czy chodzi o własne działania, czy
dalekie ogniwa łańcucha dostaw, nasza firma musi być
oparta na praktykach zrównoważonego rozwoju. Jest
to niezwykle ważne, jeśli mamy dobrze się rozwijać jako
firma na przestrzeni kolejnych pokoleń – i jeśli przyszłe
pokolenia ma również czekać rozkwit.
Nasz zakład ROYAL
CANIN® w Południowej
Afryce jest pierwszym
obiektem w historii,
w którym
przeprowadzono audyt
na zgodność
z normą EcoCert:
Lokalna Bioróżnorodność
Obszarów Ekologicznych
– ustanawiając tym
samym wzorzec
dla globalnej
bioróżnorodności
przemysłowej.
Ustalając wartości docelowe emisji
gazów cieplarnianych w naszych
bezpośrednich działaniach, nie
szukaliśmy po prostu rozwiązań
wykonalnych. Prawdopodobnie
stanowiłoby to redukcję o 20-30%.
Zaczęliśmy od nauki. Dzięki niej udało
się wyznaczyć cel, żeby do 2040
stać się firmą w 100% neutralną pod
względem emisji dwutlenku węgla
z paliw kopalnych. Inaczej mówiąc
staniemy się zrównoważeni w czasie
jednego pokolenia. Okazało się, że
cel długoterminowy przyniósł nowe
strategie, nowe idee i innowacje.
Niemożliwe stało się możliwe.
— KEVIN RABINOVITCH
Globalny dyrektor ds.
zrównoważonego rozwoju,
Mars, Incorporated
STUDIUM PRZYPADKU
NASZE PODEJŚCIE
Globalne zagrożenia, z którymi się stykamy – od
zmian klimatycznych po uszczuplanie zasobów –
dotyczą nas wszystkich. Podobnie jak Ty, chcemy
pomóc w tworzeniu zdrowej i bujnie rozwijającej
się planety. Najpierw jednak musimy przekształcić
naszą firmę, tak aby rozwijała się w sposób bardziej
zrównoważony. W tym celu zamierzamy osiągnąć
Zrównoważony Rozwój w Jednym Pokoleniu
koncentrując się na pięciu obszarach o największym
znaczeniu dla naszej firmy – gospodarowaniu
terenami, emisjach gazów cieplarnianych, zużyciu
wody, poziomie dochodów oraz prawach człowieka.
Aby osiągnąć Zrównoważony Rozwój w Jednym
Pokoleniu, inwestujemy w energie odnawialne,
poprawiamy warunki w naszym łańcuchu dostaw
i mówimy o zmianach klimatycznych. Pracujemy
również nad zagwarantowaniem, że ludzie, na
których polegamy – od drobnych rolników po
dostawców – korzystają na rozwoju naszej firmy.
Ponieważ wszyscy zasługują na zrównoważoną
przyszłość.
Podziel się z nami tym, w jaki sposób zrównoważony
rozwój wpływa na ciebie, za pośrednictwem naszej
strony internetowej.
Czynimy duże starania,
aby cała nasza firma była
bardziej transparentna.
Cieszymy się, że nasza
praca spotkała się
z uznaniem CDP,
dawniej projektu Carbon
Disclosure Project. *
Organizacja ta, zajmująca
się oceną firm pod kątem
pomiaru, zarządzania
i ujawniania emisji gazów
cieplarnianych, przyznała
nam wynik 98 punktów
na 100 za jawność oraz
ocenę „C” za wyniki.
NASZA NOWA FARMA WIATROWA
W TEKSASIE
Idziemy w kierunku bardziej czystych, zielonych
i wydajnych technologii dostarczających energię
dla naszej działalności. Farma wiatrowa Mesquite
Creek w Lamesa w Teksasie, jest pierwszym
naszym projektem na dużą skalę, stworzonym
w tym celu. 118 turbin wiatrowych wytwarza
energię równą 100% zapotrzebowania Marsa
na elektryczność w Stanach Zjednoczonych –
to wystarczająca ilość, by wyprodukować
13 miliardów batoników SNICKERS® rocznie!
Farma wiatrowa przynosi również obopólne
korzyści lokalnym społecznościom – obejrzyj
ten klip i podziel się z nami swoją opinią!
W marcu 2016 z radością przyjęliśmy wyrazy
uznania od amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska (EPA) za naszą wiodącą pozycję
w dziedzinie spraw związanych ze zmianami
klimatycznymi. Według EPA, Mars jest szóstym
pod względem wielkości użytkownikiem
„zielonej” energii w Stanach Zjednoczonych.
A to dopiero początek ‒ ostatnio ogłosiliśmy
uruchomienie farmy wiatrowej, która
zapewnia energię elektryczną na potrzeby
naszej działalności w Wielkiej Brytanii.
ROZMOWA O ZMIANACH
KLIMATYCZNYCH
ZERO ODPADÓW WYWOŻONYCH NA WYSYPISKA
Zmiany klimatyczne dotkną nas
wszystkich. Ponieważ jesteśmy firmą
spożywczą i rolniczą, zmiany te
dotkną szczególnie Marsa, naszych
dostawców i plantatorów. W 2015 r.
wzięliśmy udział w wydarzeniach
Tygodnia Klimatycznego,
nawoływaliśmy rządy do ustanowienia
polityk klimatycznych i nawiązaliśmy
nowe partnerstwa biznesowe na
COP21 w Paryżu. Chcemy odwagi
w ustalaniu ambitnych celów,
ponieważ wiemy, jak bardzo jest
to ważne. Zachęcamy też innych
do współpracy z nami, tak abyśmy
razem mogli odpowiedzieć na to
nieuniknione wyzwanie i zabezpieczyć
naszą wspólną przyszłość.
Obecnie 100% naszych zakładów nie
wywozi odpadów z bezpośrednich
działań na wysypiska. Oznacza to,
że z dniem 31 grudnia 2015 r. żaden
z naszych zakładów produkcyjnych nie
wywozi odpadów na wysypiska 5. Tu
nie chodzi wyłącznie o ograniczenie
zanieczyszczeń. Odpady mogą być
cennym zasobem, który można
wykorzystać ponownie lub poddać
recyklingowi, aby wytworzyć nowe
produkty lub użyć jako źródło energii.
Część odpadów została wysłana na wysypisko wcześniej tego
roku, dopóki nie osiągnięto celu w grudniu 2015 r.
5
10 / 10
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
Chcąc zbudować szczegółowy obraz łańcucha
dostaw i dogłębnie zrozumieć wyzwania stojące
przed naszymi dostawcami i drobnymi rolnikami,
spędzamy dużo czasu w ich ojczyznach. Możemy
wygrać, tylko jeśli zwycięstwo jest wspólne.
Kakao to dobry interes, jeżeli się wie, jak dobrze
o nie zadbać. Przy stosowaniu dobrych praktyk
rolniczych, szkoleń i pakietu produktywności
Mars, mogę sprawić, by wszystkie moje drzewa
kakaowe miały dobre owoce. Kakao pomaga mi
i mojej rodzinie żyć lepiej.
— KATE WYLIE
Dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju Mars Incorporated
WYWIAD
Jak Mars będzie pozyskiwać surowce
w sposób zrównoważony?
Jak zawsze w Marsie, pierwszy krok polega
na przyjrzeniu się faktom i nauce. Wówczas
możemy wytyczyć plany i ustalić cele, aby
przynieść korzyści wszystkim z naszego
łańcucha dostaw. Skupiamy się na surowcach,
których dotyczą największe obawy społeczne
i środowiskowe. Zidentyfikowaliśmy 23
priorytetowe surowce i pracujemy nad
zrozumieniem, które z pięciu obszarów
zrównoważonego rozwoju – teren, emisje
gazów cieplarnianych, woda, dochody i prawa
człowieka – mają zastosowanie w przypadku
tych surowców i ich łańcuchów dostaw. Kiedy
już je zidentyfikujemy, możemy ustalić cele,
aby poprawić wyniki w tych obszarach.
Na czym tak naprawdę polega
to „identyfikowanie”?
To wielkie zadanie! W 2014 r. ustanowiliśmy
specjalne zespoły ds. zrównoważonego
pozyskiwania surowców, aby poprowadziły te
prace w ramach naszych segmentów. Zespoły
współpracują ściśle z naszymi menedżerami
ds. pozyskiwania zasobów oraz dostawcami,
aby dotrzeć głęboko w struktury łańcucha
dostaw i dojść do źródła pochodzenia.
Menedżerowie ds. Zakupów muszą być częścią
tego procesu. Zrównoważony rozwój musi być
uwzględniany przy podejmowaniu decyzji
handlowych. Współpracują z nimi ściśle nasze
Zespoły ds. Zrównoważonego Pozyskiwania
Zasobów a następnie szkolą ich z identyfikacji
łańcucha dostaw. Dotychczas przeszkoliliśmy
150 Menedżerów ds. Zakupów w 12 krajach.
Zespoły podróżują do krajów pochodzenia
surowców i spędzają czas z dostawcami oraz
rolnikami, żeby mieć pełen obraz systuacji.
W 2015 r. odwiedziliśmy dostawców i rolników
uprawiających m.in. miętę, olej palmowy,
orzeszki ziemne, ryż, soję, cukier i pomidory
wykorzystywane w naszych produktach.
Jak to wpisuje się w waszą dotychczasową
współpracę z dostawcami?
Współpracujemy już z naszymi dostawcami
na wiele sposobów. W ramach naszego
Programu Odpowiedzialnego Pozyskiwania
Zasobów, współpracujemy z naszymi
bezpośrednimi dostawcami, gdy czynią
starania na rzecz poszanowania praw w ich
miejscach pracy, zgodnie z naszym Kodeksem
Postępowania Dostawcy. Współpracujemy
z naszymi dostawcami w zakresie pozyskiwaniu
wołowiny, oleju palmowego, papieru
i desek oraz soi zgodnie z naszą Polityką
Zapobiegania Wylesianiu. Pracujemy z nimi
również przy innych surowcach, takich
jak kakao, kawa, ryby, mięta i herbata.
Kolejnym etapem jest identyfikacja. Chodzi
o stosowanie bardziej spójnego podejścia
w odniesieniu do wszystkich surowców oraz
w ramach naszych rozszerzonych łańcuchów
dostaw, w celu zwiększania poszanowania
praw człowieka, polepszenia sytuacji rolników
i poprawy warunków środowiskowych.
Dostawcy są dla nas kluczowymi partnerami,
którzy pomagają osiągnąć ten cel.
— HAJJAH ROS
Rolnik zajmujący się uprawą kakao
z Cendana Hijau niedaleko Wotu,
w południowej Sulawesi w Indonezji
Dołącz do dyskusji na temat
wzmacniania pozycji kobiet tutaj
100 000
rolników
uprawiających kakao
było w kontakcie
z nami bezpośrednio
i pośrednio poprzez
nasze szkolenia,
programy certyfikacji,
pracę z dostawcami
oraz lokalnymi
partnerstwami.
35%
naszych ryb
i owoców
jest obecnie
pozyskiwanych
w sposób
zrównoważony.
PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Zobowiązujemy się do poszanowania i promowania praw człowieka w całym
naszym łańcuchu dostaw. Nasza Polityka Praw Człowieka określa podejście
Marsa do identyfikowania, ograniczania i zwalczania problemów w zakresie
praw, zgodnie z wytycznymi ONZ . We współpracy z naszymi partnerami
jesteśmy obecnie w trakcie wdrażania tej Polityki w całej naszej firmie.
WPROWADZANIE PIONIERSKICH,
ZRÓWNOWAŻONYCH
UPRAW RYŻU
Każdego dnia ryż zapewnia składniki
odżywcze niemal połowie ludności świata.
Jednak uprawa ryżu pochłania olbrzymie
ilości wody oraz powoduje emisję gazów
cieplarnianych. Mars współpracuje
z rolnikami, dzieląc się najlepszymi
praktykami dotyczącymi zarządzania wodą,
nasionami i nawozami. Mars zaangażował
się w Program Zrównoważonej Uprawy
Ryżu [Sustainable Rice Platform], by
opracować pierwszą na świecie globalną
normę dla zrównoważonych upraw ryżu.
Będziemy korzystać z niej, aby do roku
2020 przejść na zrównoważony sposób
pozyskiwania 100% naszego ryżu.
ŚLEDZENIE POCHODZENIA
OLEJU PALMOWEGO
W 2013 r. osiągnęliśmy nasz cel, aby
pozyskiwać wyłącznie olej palmowy
z certyfikatem RSPO. Nie spoczywamy
jednak na laurach – nieustannie szukamy
sposobów, by wznieść się na jeszcze
wyższy poziom. Kolejnym krokiem
będzie identyfikacja naszego łańcucha
dostaw oleju palmowego, aby dokładnie
zrozumieć, skąd pochodzi i jakie ślady
zostawia w społeczeństwie i środowisku.
Do końca 2015 r. pochodzenie 86%
wykorzystywanego przez nas oleju
palmowego można było zidentyfikować do
etapu wytwórni. Będziemy współpracować
z dostawcami nad zwiększaniem
zrównoważonego charakteru dostaw oraz
poprawą standardów w łańcuchu dostaw.
PRZYŁĄCZ SIĘ
DO DYSKUSJI!
ZAKRES RAPORTOWANIA ORAZ DANE
Wszystko, co robimy w Marsie, robimy z myślą o naszych interesariuszach
– czyli o Tobie. Niezależnie od tego, czy jesteś potencjalnym znajomym
z pracy, współpracownikiem, konsumentem, klientem, przedstawicielem
rządu, organizacji pozarządowej lub naukowcem – chcemy poznać Twoją
opinię na temat tegorocznego Podsumowania Zasad w Działaniu!
Aby wziąć udział, kliknij na poniższe łącza.
www. mars. com
Spółka Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc.
(LRQA) zapewnia jakość naszych raportów i danych.
Dzięki temu interesariusze mogą mieć pewność, że
przekazywane przez nas informacje są dokładne, a my
możemy doskonalić strategie i osiągać lepsze wyniki.
Sprawdź deklarację zgodności oraz gwarancje
dotyczące danych na naszej stronie internetowej.
®
Niniejszy raport obejmuje globalne działania firmy
Mars, Incorporated oraz jej segmentów biznesowych:
Petcare, Czekolada, Wrigley, Dania Gotowe
i Napoje oraz Symbioscience. Zawiera on opis naszych
wyników w roku kalendarzowym 2015 oraz pewne
przykłady z innych lat, w zależności od potrzeb.
W większości przypadków, dane środowiskowe
dla naszych fabryk oparte są na aktualnych
danych. Dane szacunkowe stanowią około 5%
wszystkich danych przedstawionych w raporcie.
Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie wielkości
podajemy w tonach metrycznych (1 000 kg), które
zwyczajnie nazywamy tonami w całym dokumencie.
Wartości finansowe podano w dolarach
amerykańskich (USD), chyba że określono inaczej.
Zasady w Działaniu Podsumowanie 2015
Drinks
UWAGI (*)
Great Place to Work jest zarejestrowanym znakiem handlowym Great Place To Work Institute, Inc.
Światowa Fundacja Kakao jest zarejestrowanym znakiem handlowym The World Cocoa Foundation, Inc.
Konsorcjum ds. Zrównoważonego Rozwoju jest zarejestrowanym znakiem handlowym Arizona Board of Regents [organu
zarządzającego systemem uniwersyteckim w Arizonie], w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Stanowego w Arizonie.
Forum Dóbr Konsumpcyjnych jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Consumer Goods Forum.
IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation
Marine Stewardship Council jest zarejestrowanym znakiem handlowym Marine Stewardship Council
Seafood Watch jest zarejestrowanym znakiem handlowym Monterey Bay Aquarium Foundation
WWF i inicjatywa Tigers Alive są zarejestrowanymi znakami handlowymi funduszu World Wide Fund for Nature, znanego również jako World Wildlife Fund
WikiVet jest zarejestrowanym znakiem handlowym Royal Veterinary College
Carbon Disclosure Project jest zarejestrowanym znakiem handlowym Carbon Disclosure Project

Podobne dokumenty

pobierz plik - CR Navigator

pobierz plik - CR Navigator promując zdrowy styl życia. Inny przykład: nasza ekspertyza w nauce o roślinach przyczynia się do zwiększenia wydajności „upraw sierocych”, które wystarczająco doinwestowane mogą w przyszłości wyży...

Bardziej szczegółowo