Klub Strzelecki „Krechowiak”

Transkrypt

Klub Strzelecki „Krechowiak”
Klub Strzelecki „Krechowiak”
W listopadzie 2016 roku rozpoczął działalność Augustowski Klub
Strzelecki „Krechowiak”. Dla społeczności Augustowa i okolic
jest to ważna wiadomość, bowiem powstanie klubu umożliwi
uprawianie w naszym mieście sportu strzeleckiego. Celem
działalności klubu jest m.in. organizowanie, upowszechnianie i
rozwijanie wszelkich form strzelectwa, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży. Ważnym elementem jest także prowadzenie
działalności wychowawczej, krzewienie tradycji polskich sił
zbrojnych, historii broni oraz wychowanie młodzieży w systemie
wartości patriotycznych. Prezesem Zarządu Klubu wybrany został
Mieczysław Kapłanow.
Na strzelnicy zlokalizowanej w Klonownicy koło Augustowa 18
grudnia klub przeszedł chrzest bojowy. Podczas inauguracji
członkowie klubu odbyli pierwsze ostre strzelanie. Była to też
okazja do spotkania miłośników strzelectwa z województwa
podlaskiego. Na strzelnicę przyjechało ponad sto osób zarówno
z prężnie działających klubów strzeleckich: „Kaliber 45”,
„Marksman”, „Pogranicze” jak i członkowie kół łowieckich oraz
pracownicy nadleśnictw. Na inaugurację przybył starosta
Jarosław Szlaszyński.
Członkom Augustowskiego Klubowi Strzeleckiego „Krechowiak”
życzymy aby, wszystkie strzały trafiały wprost w przysłowiową
„dziesiątkę”.
ZK
Klub Strzelecki „Krechowiak” – Fot. Jacek Kożańczuk

Podobne dokumenty