Oferta dla biur rachunkowych

Transkrypt

Oferta dla biur rachunkowych
Oferta dla biur rachunkowych
korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia
Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz.
Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych.
Internetowa formuła aplikacji i rewolucyjne podejście do
problemów rachunkowości pozwala korzystać z funkcji, które
do tej pory były tylko marzeniem efektywnej księgowości. To
potrzeba pchnęła nas do realizacji.
Co to jest Strateo?
Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości programów
finansowo-księgowych i usprawnienie pracy biura rachunkowego. Dwa główne założenia
aplikacji to wsparcie procesu zarządzania rozrachunkami i analizy finansowej oraz wymiany
informacji w tej sferze rachunkowości.
Biuro Rachunkowe korzystające z oprogramowania finansowo-księgowego jest często
skazane na system raportowania dostarczony razem z programem. Jeżeli więc nie
jest w stanie uzyskać niezbędnych zestawień musi tworzyć je ręcznie np. w arkuszu
kalkulacyjnym co jest pracochłonne i często mało efektywne. Dzięki aplikacji Strateo
możemy udostępniać klientom rozbudowane i wszechstronne raporty o rozrachunkach
i sytuacji finansowej bez konieczności wymiany oprogramowania.
Strateo doda skrzydeł Twojej Symfonii
Z uwagi na fakt iż programem finansowo-księgowym docenianym przez wielu księgowych jest
program SAGE Symfonia, to właśnie m.in. z tym programem aplikacja Strateo współpracuje.
SAGE Symfonia używana jest w wielu biurach rachunkowych gdyż przewyższa konkurencję
elastycznością, wygodą użytkowania i szybkością z jaką przebiega praca. Symfonia posiada
bardzo wiele zalet ale również ma swoje braki. W podstawowej wersji programu dostęp do
informacji dla klientów biura jest utrudniony. Nie ma narzędzi do zarządzania należnościami,
wiekowania rozrachunków, do analizy finansowej, budżetowania oraz wielu potrzebnych
raportów wspomagających proces zarządzania firmą.
Wszystkie te problemy są rozwiązane poprzez jedną szybką i prostą integrację z aplikacją Strateo,
którą może przeprowadzić każdy bez potrzeby specjalistycznych i kosztownych wdrożeń.
Narzędzia Strateo
Dzięki integracji Symfonii i Strateo zyskujesz dostęp do narzędzi takich jak:
1. Wiekowanie rozrachunków – to często zamawiany, dodatkowy raport dla Symfonii.
W Strateo wiekowanie rozrachunków daje Ci dowolne, elastyczne tworzenie przedziałów
czasowych, możliwość zapamiętania różnych szablonów wiekowania np. dla różnych
banków lub ubezpieczycieli. Możesz wyeksportować tabelę wiekowania do arkusza
kalkulacyjnego.
2. Analiza sprawozdań finansowych – w Symfonii możesz porównywać ze sobą dwa
okresy sprawozdawcze (bilans otwarcia i zamknięcia), a w Strateo oglądasz i porównujesz
sprawozdania ze wszystkich okresów. Dane przeglądasz w układzie miesięcznym,
kwartalnym, półrocznym lub rocznym. Wartości mogą być z danego okresu lub
narastające. Możesz oglądać strukturę i dynamikę zmian sprawozdania.
Słowem - w Strateo masz wszystko czego brakuje w Symfonii do przeglądania
sprawozdań finansowych.
3. Panel Zarządczy i analiza wskaźnikowa – Symfonia to dobre narzędzie dla księgowych,
ale nie ma praktycznie żadnych narzędzi analizy danych dla Zarządu i innych osób
kierujących spółką. Strateo rozwiązuje ten problem dostarczając profesjonalne pulpity
zarządcze oraz inne narzędzia do analizy danych. Zarząd Twojej spółki nie musi szkolić
się w programach księgowych żeby zdobyć potrzebne informacje, bowiem wszystko jest
w raportach sporządzanych automatycznie przez Strateo.
4. Przepływy pieniężne – korzystając z Symfonii pewnie liczysz je ręcznie za pomocą
arkusza kalkulacyjnego, co jest żmudną procedurą jeżeli musisz liczyć je często. Strateo
pomaga w stworzeniu raportu, a tam gdzie to możliwe automatyzuje pracę.
Zasady korzystania i cennik Strateo
Po zarejestrowaniu firmy każdy użytkownik otrzymuje 2 miesiące korzystania za darmo. W tym
okresie aplikacja jest dostępna w pełnej funkcjonalności całkowicie nieodpłatnie. Jeżeli chcesz
korzystać z aplikacji nadal po dwumiesięcznym okresie próbnym, zapraszamy do zapoznania się ze
specjalnymi abonamentami dla biur rachunkowych.
Preferencyjne abonamenty dla biur rachunkowych (6 miesięczne)
Zarządzanie
rozrachunkami
Analizy
finansowe
Pakiet
kompleksowy
Start
3 konta firmowe klientów
+ 1 konto firmowe
dla potrzeb własnych biura
300 PLN
300 PLN
560 PLN
Pro
10 kont firmowych
klientów + 1 konto biura
650 PLN
650 PLN
950 PLN
Abonament Strateo zależy
od ilości obsługiwanych kont
klientów.
firmowych
W obrębie każdej firmy ilość
użytkowników i stanowisk
jest nieograniczona.
Preferencyjne abonamenty dla biur rachunkowych (12 miesięczne)
Mikro
3 konta firmowe klientów
+ 1 konto firmowe
dla potrzeb własnych biura
450 PLN
450 PLN
720 PLN
Standard
10 kont firmowych
klientów + 1 konto biura
800 PLN
800 PLN
1400 PLN
Plus
20 kont firmowych
klientów + 1 konto biura
1300 PLN
1300 PLN
2200 PLN
Gold
50 kont firmowych
+ 1 konto biura
2000 PLN
2000 PLN
3200 PLN
Konto dla biura + dowolna ilość
kont klientów
320 PLN
+ 60 PLN/konto
Indywidualny
320 PLN
+ 60 PLN/konto
600 PLN
+ 100 PLN/konto
Konta użytkowników są
darmowe a możliwość
przypisania ich do firmy
dowolna.
Atuty biura rachunkowego dzięki Strateo
Korzystając z aplikacji internetowej Strateo Twoje biuro rachunkowe
zyskuje przewagę konkurencyjną nad innymi biurami.
Dzięki Strateo zapewnisz swojemu Klientowi :
dzięki m.in. Panelowi zarządczemu (Pulpit managera) zawierającemu czytelne tabele
i wykresy Twój klient jest w stanie w ciągu kilku sekund wyrobić sobie opinię o bieżącej
sytuacji finansowej spółki
pełną kontrolę nad finansami firmy Klienta
dzięki NARZĘDZIOM STRATEO przeznaczonym do wykrywania problemów
Twój Klient dowie się o ilości i skali nieprawidłowości w rozrachunkach
dobrą komunikację i wymianę informacji między
Twoim biurem rachunkowym a Klientem
znaczną oszczędność czasu podczas tworzenia
długich i żmudnych zestawień i raportów
swojej firmy. Pomoże mu w tym system mailingowy wysyłający raporty
o bieżących problemach firmy
MODUŁ STRATEO – ANALIZA FINANSOWA – sporządzanie rachunku
przepływów pieniężnych (cash flow) będzie znacznie prostsze niż do tej pory.
Aplikacja automatycznie wypełnia część pozycji sprawozdania i dostarczy
Twojemu Klientowi informacji w jaki sposób wypełnić pozostałe
szybkość w rozwiązywaniu problemów w jego firmie
dzięki ANALIZIE WSKAŹNIKOWEJ Twój Klient będzie w stanie
szybko i sprawnie ocenić funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa
i jego kondycję finansową
efektywność współpracy z Twoim biurem rachunkowym
budowanie zaufania i pozytywnych relacji
z Twoim biurem rachunkowym
dzięki ANALIZIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Twój Klient poza wydrukiem bilansu i rachunku wyniku
samodzielnie dokona jego interpretacji
z pomocą TABELI WIEKOWANIA Twój Klient uzyska natychmiastową informację
na temat ogólnej sytuacji płatniczej firmy
Program partnerski dla biur rachunkowych
Program Księgowość bliżej zarządu ma na celu promować dobre praktyki w księgowości (komunikację
i wsparcie strategii biznesowej) pośród najlepszych biur rachunkowych, jednocześnie dając klientom
poczucie komfortu i pewności.
1. Przystąpienie do programu partnerskiego następuje automatycznie w momencie zakupu abonamentu
dla biura rachunkowego. Można z niego wystąpić w dowolnym momencie składając oświadczenie woli
na adres [email protected]
2. Program partnerski polega na promowaniu w serwisach Strateo biur rachunkowych korzystających
z aplikacji. Celem programu jest budowanie pozytywnego wizerunku wszystkich biur rachunkowych,
które wykorzystują w swojej pracy aplikacje Strateo.
3. Strateo w akcji promocyjnej będzie mogło wykorzystywać logo i nazwę biura rachunkowego.
4. Biuro rachunkowe na swoich stronach internetowych będzie mogło zamieścić przekazane przez
Strateo materiały marketingowe.
Jeżeli prowadzisz biuro rachunkowe lub kancelarię doradztwa podatkowego to zapraszamy do
przetestowania naszej aplikacji. Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub telefonicznie
pod numerem 32 731 5125 w celu uzyskania informacji o zasadach współpracy.
Logo programu można
umieścić na swojej
stronie internetowej po
rozpoczęciu współpracy
ze Strateo