Załącznik Nr 2.7 - Szkoła Podstawowa nr 312

Transkrypt

Załącznik Nr 2.7 - Szkoła Podstawowa nr 312
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Znak sprawy: SP312/341/291/2015
........................................................................
Pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMETOWO – CENOWY – Część 7: Wyroby garmażeryjne.
Lp.
Nazwa produktu
J.m.
Ilość 2016
Cena jedn.
netto w zł
1
2
Pierogi ruskie- równej wielkości (ok. 22
sztuk na 1000g ), ręcznie robione,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g,
farszu nie mniej niż 40%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Pierogi z kapustą i pieczarkami- równej
wielkości (ok. 22 sztuk na 1000g ), ręcznie
robione, nieposklejane, opakowanie
tacka 1000g, farszu nie mniej niż 40%.
Typ mąki- mąka tortowa 450.
Pierogi z serem (na słodko)- równej
wielkości (ok. 22 sztuk na 1000g ), ręcznie
robione, nieposklejane, opakowanie
tacka 1000g, farszu nie mniej niż 40%.
Typ mąki- mąka tortowa 450.
3
4
5
kg.
450
kg.
250
kg.
1000
1
2
3
Wartość
netto w zł
(iloczyn
kolumny
3 i 4)
6
Wartość
Wartość
podatku VAT
Stawka
brutto w zł
(iloczyn
podatku VAT
(suma
kolumny
kolumn 5 i 8)
5 i 6)
7
8
9
Strona 1 z 5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, ul. W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
telefon: 22 671-11-66
www.sp312.waw.pl
faks: 22 671-11-66 wew. 10
email: [email protected]
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Znak sprawy: SP312/341/291/2015
Lp.
Nazwa produktu
J.m.
Ilość 2016
Cena jedn.
netto w zł
1
2
Pierogi ze szpinakiem i serem fetarównej wielkości (ok. 22 sztuk na 1000g ),
ręcznie robione, nieposklejane,
opakowanie tacka 1000g, farszu nie
mniej niż 40%. Typ mąki- mąka tortowa
450.
Pierogi z jagodami- równej wielkości (ok.
22 sztuk na 1000g ), ręcznie robione,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g,
farszu nie mniej niż 40%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Pierogi z truskawkami- równej wielkości
(ok. 22 sztuk na 1000g ), ręcznie robione,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g,
farszu nie mniej niż 40%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Pierogi z soczewicą- równej wielkości (ok.
22 sztuk na 1000g ), ręcznie robione,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g,
farszu nie mniej niż 40%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Krokiety a la kebab- 6 sztuk na 1000g,
zawartość farszu ( Pierś z kurczaka
grillowana, cebula, ogorek kiszony,
papryka konserwowa, kapusta pekińska,
3
4
5
kg.
240
kg.
300
kg.
300
kg.
180
kg.
400
4
5
6
7
8
Wartość
netto w zł
(iloczyn
kolumny
3 i 4)
6
Wartość
Wartość
podatku VAT
Stawka
brutto w zł
(iloczyn
podatku VAT
(suma
kolumny
kolumn 5 i 8)
5 i 6)
7
8
9
Strona 2 z 5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, ul. W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
telefon: 22 671-11-66
www.sp312.waw.pl
faks: 22 671-11-66 wew. 10
email: [email protected]
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Znak sprawy: SP312/341/291/2015
Lp.
Nazwa produktu
J.m.
Ilość 2016
Cena jedn.
netto w zł
1
2
sos czosnkowo-koperkowy) nie mniej niż
40%. Typ mąki- mąka tortowa 450.
Pierogi z mięsem równej wielkości (ok.
22 sztuk na 1000g ), ręcznie robione,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g,
farszu nie mniej niż 40%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Kluski leniwe- ręcznie robione,
nieposklejane, opakowanie tacka 1000g,
sera nie mniej niż 40%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Kluski śląskie- ręcznie robione, z dziurką,
nieposklejane, zawartość gotowanych
ziemniaków w produkcie nie mniej niż 7075%, opakowanie tacka 1000g. Typ mąkimąka tortowa 450.
Kopytka- nieposklejane, ręcznie robione,
zawartość gotowanych ziemniaków w
produkcie 70-75%. Typ mąki- mąka
tortowa 450.
Kluski śląskie z pieczarkami- ręcznie
robione, nieposklejane, opakowanie
tacka 1000g, pieczarek nie mniej niż
30%. Typ mąki- mąka tortowa 450.
3
4
5
kg.
1000
kg.
1000
kg.
600
kg.
700
kg.
300
9
10
11
12
13
Wartość
netto w zł
(iloczyn
kolumny
3 i 4)
6
Wartość
Wartość
podatku VAT
Stawka
brutto w zł
(iloczyn
podatku VAT
(suma
kolumny
kolumn 5 i 8)
5 i 6)
7
8
9
Strona 3 z 5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, ul. W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
telefon: 22 671-11-66
www.sp312.waw.pl
faks: 22 671-11-66 wew. 10
email: [email protected]
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Znak sprawy: SP312/341/291/2015
Lp.
Nazwa produktu
J.m.
Ilość 2016
Cena jedn.
netto w zł
1
2
Naleśniki z serem i jagodami- o średnicy
20-21cm, smażone na patelni,
opakowanie tacka 1000g, farszu nie mniej
niż 40%. Typ mąki- mąka tortowa 450.
Naleśniki z serem- o średnicy 20-21cm,
opakowanie tacka 1000g, farszu nie mniej
niż 40%. Typ mąki- mąka tortowa 450.
Naleśniki po „meksykańsku” średnicy 2021cm, opakowanie tacka 1000g, farszu ( o
składzie ½ mięsa wieprzowego
mielonego, i ½ pozostałe składnikiwarzywa: kukurydza, fasola, czosnek,
papryka, sos pomidorowy, nie ostre)nie
mniej niż 40%. Naleśniki panierowane i
obsmażane. Typ mąki- mąka tortowa 450.
Naleśniki z serem i malinami- o średnicy
20-21cm, smażone na patelni,
opakowanie tacka 1000g, farszu nie mniej
niż 40%. Typ mąki- mąka tortowa 450.
Naleśniki z jabłkiem i brzoskwiniami o
średnicy 20-21cm, smażone na patelni,
opakowanie tacka 1000g, farszu (mus
jabłkowo-brzoskwioniowy) nie mniej niż
40%. Typ mąki- mąka tortowa 450.
3
4
5
kg.
300
kg.
500
kg.
200
kg.
200
kg.
200
14
15
16
17
18
Wartość
netto w zł
(iloczyn
kolumny
3 i 4)
6
Wartość
Wartość
podatku VAT
Stawka
brutto w zł
(iloczyn
podatku VAT
(suma
kolumny
kolumn 5 i 8)
5 i 6)
7
8
9
Strona 4 z 5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, ul. W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
telefon: 22 671-11-66
www.sp312.waw.pl
faks: 22 671-11-66 wew. 10
email: [email protected]
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Znak sprawy: SP312/341/291/2015
Lp.
Nazwa produktu
1
2
Gołąbki z mięsem i ryżem – mięso
19 wieprzowe z dodatkiem ryżu owinięte w
kapustę włoską, mięsa nie niej niż 40 %
Pyzy z mięsem - mięso wieprzowe lub
mieszane z dodatkiem przypraw, nie
20 ostre, równej wielkości, nie posklejane,
ręcznie robione, mięsa nie mniej niż 40%,
opakowanie 1000g
J.m.
Ilość 2016
Cena jedn.
netto w zł
3
4
5
Kg
600
Kg
500
Wartość
netto w zł
(iloczyn
kolumny
3 i 4)
6
Wartość
Wartość
podatku VAT
Stawka
brutto w zł
(iloczyn
podatku VAT
(suma
kolumny
kolumn 5 i 8)
5 i 6)
7
8
9
RAZEM
ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 7 :…………… …………………………
(słownie: ………………………………………………..)
(wszystkie pozycje zsumowane razem)
………………………………………………………………………..
Miejscowość, data
………………………………………………………………………..
Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
Strona 5 z 5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, ul. W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
telefon: 22 671-11-66
www.sp312.waw.pl
faks: 22 671-11-66 wew. 10
email: [email protected]

Podobne dokumenty