Załącznik nr 5 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik 5 do SWIZ
„Dostawa licencji na oprogramowanie oraz sprzętu komputerowego i
sieciowego”
Załącznik nr 5 do SIWZ
Minimalne wymagania dla oprogramowania graficznego
1. Oprogramowanie do edycji video Pinnacle Studio V.12 Ultimate PL w języku
polskim lub równoważne
2. Kompatybilny z systemem operacyjnym windows XP/windows 7
3. Przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć szkolnych (zajęcia
laboratoryjne)

Podobne dokumenty