Poradnik techniczny COMAP ZAWORY 750DPCV

Transkrypt

Poradnik techniczny COMAP ZAWORY 750DPCV
Z AWOR Y D Y N A M IC Z NE
RÓW N OWA Ż ĄCE 750DP C V
> COMAP
2
COMAP jest wiodącym europejskim producentem oferującym kompleksowe systemowe
rozwiązania dla instalacji wodnych, grzewczych oraz do ogrzewania podłogowego
> Siedziba spółki
Lyon, Francja
> Zakłady produkcyjne
Abbeville, Francja
Armatura regulacyjna
Arrest, Francja
Kształtki mosiężne
Brescia, Włochy
Złączki zaprasowywane
Montelier, Francja
Uzdatnianie wody
Nevers, FrancjaRury
St Denis de l’Hotel, Francja
Złączki do instalacji z miedzi i stali
> Centrum logistyczne
Chécy, Francja
Zakład produkcyjny w Abbeville, Francja
Centralny magazyn w Chécy, Francja
> Strony internetowe filii handlowych:
Zakład produkcyjny w St Denis de l’Hotel, Francja
www.comap.be
www.comap.co.uk
www.comappraha.cz
www.comap.es
www.comap.fr
www.comap.gr
www.comap.hu
www.comap.nl
www.comap.pl
www.comap.ru
> SPIS TREŚCI
Dynamiczne zawory równoważące COMAP 750DPCV
4
Opis, charakterystyka, zalety4
Zawory współpracujące4
Zastosowanie 5
Charakterystyka techniczna6
Materiały, konstrukcje, wymiary7
750DPCV LP (5-25kPa)
1.11l/s
4000 l/h
3000 l/h
2000 l/h
25
25
500 l/h
400 l/h
300 l/h
100 l/h
DN25
DN20
DN32
∆PPVzaworu 750DPCV
Wykres doboru
8
Minimalna strata ciśnienia na zaworach 750DPCV
11
0.138l/s
0.111l/s
0.0833 l/s
0.0555 l/s
DN15
D
5
0.0277 l/s
50 l/h
40 l/h
0.0138l/s
0.0111 l/s
30 l/h
0.00833 l/s
20 l/h
0.00555 l/s
10 l/h
0.002777 l/s
Maksymalny przepływ przy 25kPa
Maksymalny przepływ przy 10kPa (nastawa fabryczna)
Maksymalny przepływ przy 5kPa
Minimalny przepływ przy 25kPa
Minimalny przepływ przy 5kPa
Przykład stosowania12
Zalecenia montażowe14
Pomiary16
Regulacja dynamicznych zaworów
∆PPV
∆PC
200 l/h
5
5
0.555 l/s
0.277l/s
5
10
10
0.833 l/s
10
5
10
25
1000 l/h
25
17
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
3
> Dynamiczne zawory regulacyjne 750 DPCV
4
5 lat
gwarancji
Oszczędność
energii
Zalety
ekonomiczne
> Opis
Zawory COMAP 750DPCV są zaworami, które
służą do utrzymywania stałej różnicy ciśnień
w układach hydraulicznych o zmiennych
natężeniach przepływu.
Mogą być stosowane zarówno w instalacjach
grzewczych, jak i w instalacjach chłodniczych.
> Charakterystyka i zalety
Oszczędność energii
Zawory umożliwiają osiągnięcie znacznej
oszczędności energii dzięki ograniczeniu nadmiernego przepływu czynnika w układzie oraz
dzięki ustabilizowanej temperaturze na powrocie instalacji.
Stała różnica ciśnień zapewnia optymalne
działanie armatur w danym obwodzie: np.
w obwodzie zaworów termostatycznych lub
zespołów chłodniczych i to także w przypadku
zmiany natężenia przepływu.
Oznaczenie DPCV oznacza z języka angielskiego
Differential Pressure Control Valve.
> Zawory współpracujące 750-PV
Przystosowanie układu bez dodatkowego
równoważenia
Zawory COMAP 750DPCV służą do wytworzenia
niezależnych obszarów ciśnienia. Rozwiązanie
to umożliwia wprowadzanie dodatkowych stref
bez konieczności wprowadzania zmian do całego układu.
Dogodne warunki dla zaworów regulacyjnych
W przypadku, gdy podczas pracy układu występuje stan, w którym zawory regulacyjne dokonują
zmiany warunków w danej gałęzi obwodu, wtedy
bez zaworów 750DPCV dochodziłoby do wpływu
na pozostałe gałęzie obwodu.
Obniżenie głośności
Dzięki utrzymywaniu ciśnienia na stałym poziomie we wszystkich obiegach w instalacji nie
dochodzi do przekraczania różnicy ciśnień na
zaworach regulacyjnych, co bywa przyczyną
powstawania hałasu.
Zawór współpracujący 750-PV jest standardowym zaworem regulacyjnym przystosowanym do
przyłączenia kapilary służącej do pomiaru ciśnienia. Kapilara wprowadzona jest nad membraną
dynamicznego zaworu regulacyjnego.
Zawór współpracujący umieszczony jest na
przewodzie zasilającym, natomiast zawór
dynamiczny 750DPCV na przewodzie powrotnym.
Dzięki takiej instalacji możliwe jest utrzymywanie stałej różnicy ciśnień między przewodem
zasilającym i powrotnym.
> Dynamiczne zawory regulacyjne 750 DPCV
5
Zawory COMAP 750DPCV wraz z zaworami współpracującymi COMAP 750 PV mogą być zastosowane
w obwodach, w których montowane są zawory termostatyczne. W przypadku, gdy w jednej części
budynku zawory termostatyczne są zamknięte, wtedy bez stosowania zaworów dynamicznych
doszłoby do oddziaływania na pozostałe piony instalacyjne. Zawory dynamiczne pozwalają jednak
na utrzymanie parametrów ciśnieniowych na stałym poziomie, tj. bez względu na to, co dzieje się
w pozostałych częściach obwodu.




> Typowe zastosowanie
Zawory COMAP 750DPCV należy umieszczać na przewodzie powrotnym, natomiast zawory współpracujące
COMAP 750 PV na przewodzie zasilającym.
Kapilara doprowadza czynnik o określonym ciśnieniu
przez wejście nad membraną, zawór 750DPCV porównuje ciśnienie z ciśnieniem na powrocie instalacji i na
podstawie tej informacji zawór dynamiczny podwyższa/
obniża opór hydrauliczny przewodu powrotnego.
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
> Zastosowanie dynamicznych zaworów regulacyjnych
> Dynamiczne zawory regulacyjne 750 DPCV
6
> Charakterystyka techniczna zaworów 750DPCV
Wersja
Oznaczenie
DN15
DN20
DN25
DN32
5-25kPa (LP)
U630001001
U630003001
U630005001
U630007001
20-40kPa (HP)
U630002001
U630004001
U630006001
U630008001
Maks. ciśnienie
Pmax
25 bar
Maks. temperatura
Tmax
135°C
Min. temperatura
Tmin
-20°C
Maks. przepływ
Kvs
1,6
2,5
4,0
6,3
Zakres różnic ciśnień
DPDPCV
5 – 25 kPa dla wersji LP , 20 – 40 kPa dla wersji HP
Maks. strata ciśnienia na zaworze
DPmax
250 kPa
Fabryczna nastawa wstępna różnicy ciśnień
DPDPCV
10 kPa dla wersji LP , 30 kPa dla wersji HP
Wymiary przyłączeniowe
1/2”
3/4”
1”
5/4”
> Zawory współpracujące 750PV
Wersja
DN15
DN20
DN25
DN32
1/2”
3/4”
1”
5/4”
754404
754406
754408
754410
Kvs dla kierunku A-B
4,47
5,9
8,52
14,88
Kvs dla kierunku B-A
4,13
5,95
8,84
16,11
Wymiary przyłączeniowe
Kod
> Dynamiczne zawory regulacyjne 750 DPCV
7
Korpus zaworu:
Części mechaniczne:
Sprężyna:
Uszczelnienie:
Membrana:
Głowica sterownicza
DR Mosiądz CW602N
DR Mosiądz CW602N
Stal nierdzewna
EPDM
EPDM
PA 6.6
> Konstrukcja zaworu 750DPCV
Śruba do nastawiania ΔP (klucz 3 lub 4 mm)
Głowica do zamykania zaworu
Przyłączenie kapilary
Membrana
Sprężyna
Grzybek
Zawór spustowy i do pomiaru ciśnienia
(3/4” gwint zewnętrzny)
Gniazdo zaworu
> Wymiary
d1
d2
d3
DN15
61
91,5
116
DN20
71
93
122
DN25
84
113
169
DN32
96
120
177
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
> Materiały
> Wykresy doboru zaworów 750 DPCV
8
750DPCV LP (5-25kPa)
1.11l/s
4000 l/h
3000 l/h
2000 l/h
25
1000 l/h
25
500 l/h
400 l/h
100 l/h
DN25
5
300 l/h
200 l/h
5
10
DN20
10
0.555 l/s
0.277l/s
5
10
0.833 l/s
5
10
25
25
DN32
0.138l/s
0.111l/s
0.0833 l/s
0.0555 l/s
DN15
D
5
0.0277 l/s
50 l/h
40 l/h
0.0138l/s
0.0111 l/s
30 l/h
0.00833 l/s
20 l/h
0.00555 l/s
10 l/h
0.002777 l/s
Maksymalny przepływ przy 25kPa
Maksymalny przepływ przy 10kPa (nastawa fabryczna)
Maksymalny przepływ przy 5kPa
Minimalny przepływ przy 25kPa
Minimalny przepływ przy 5kPa
>
750DPCV HP (20-40kPa)
5000 l/h
4000 l/h
40
30
3000 l/h
2000 l/h
40
30
20
40
1000 l/h
500 l/h
400 l/h
0.833 l/s
0.555 l/s
0.277 l/h
30
DN32
20
300 l/h
20
40
30
20
1.39 l/s
1.11 l/s
DN20
DN25
DN15
0.138 l/s
0.111 l/s
0.0833 l/s
200 l/h
0.0555 l/s
100 l/h
0.0277 l/s
50 l/h
40 l/h
0.0138 l/s
0.0111 l/s
30 l/h
0.00833 l/s
Maksymalny przepływ przy 40kPa
Maksymalny przepływ przy 30kPa (nastawa fabryczna)
Maksymalny przepływ przy 20kPa
Minimalny przepływ przy 40kPa
Minimalny przepływ przy 20kPa
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
9
Przykład zastosowania nomogramów
10
> do doboru zaworów 750 DPCV
> Przykład 1
> Przykład 2
Wymagany jest maksymalny przepływ 800 l/h.
Z wykresu można odczytać, że dla zadanego
przepływu odpowiedni jest zawór 750DPCV LP
DN20 o zakresie DP=5-25kPa.
Dodatkowo z wykresu wynika, że można pozostawić nastawę fabryczną DP=10kPa.
Wymagany jest maksymalny przepływ 1400 l/h.
Z wykresu można odczytać, że dla zadanego
przepływu odpowiedni jest zawór 750DPCV LP
DN25 o zakresie DP=5-25kPa.
Dla 1400 l/h należy wykonać nastawę na
DP=12kPa.
750DPCV LP (5-25kPa)
1.11l/s
4000 l/h
3000 l/h
2000 l/h
25
1400 l/h
800 l/h
1000 l/h
25
500 l/h
400 l/h
100 l/h
DN25
5
300 l/h
200 l/h
5
10
DN20
10
0.555 l/s
0.277l/s
5
10
0.833 l/s
5
10
25
25
DN32
0.138l/s
0.111l/s
0.0833 l/s
0.0555 l/s
DN15
D
5
0.0277 l/s
50 l/h
40 l/h
0.0138l/s
0.0111 l/s
30 l/h
0.00833 l/s
20 l/h
0.00555 l/s
10 l/h
0.002777l/s
Maksymalny przepływ przy 25kPa
Maksymalny przepływ przy 10kPa (nastawa fabryczna)
Maksymalny przepływ przy 5kPa
Minimalny przepływ przy 25kPa
Minimalny przepływ przy 5kPa
> Minimalna strata ciśnienia zaworów 750 DPCV
W celu uzyskania prawidłowego działania zaworu dynamicznego wymagane jest, aby przy przepływie przez zawór występowała minimalna strata ciśnienia. Powyższa strata ciśnienia związana jest
z wartościami współczynnika Kvs oraz przepływu, dla których zależność tę ustala się na podstawie
poniższego wzoru:
∆PDPCVmin [kPa] =
Q[m /h]
Kvs
3
2
x 100
ΔPDPVC [kPa]
45
DN15
40
DN20
DN25
DN32
35
30
25
20
15
10
5
0
Q [l/s]
0
0.1
0.2
0.3
0,4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
0
0,36
0,72
1,08
1,44
1,8
2,16
2,52
2,88
3,24
3,6
3,96 Q [m3/h]
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
11
> Przykład
12
W celu dokonania prawidłowego doboru zaworu należy znać
następujące dane:
DPa
DPc
DP PV
DP DPCV
dyspozycyjna różnica ciśnień
strata ciśnienia w obwodzie
strata ciśnienia na zaworze współpracującym
strata ciśnienia na zaworze dynamicznym
Obowiązuje zależność:
DPa = DP PV + DPc + DP DPCV
Przykład:
Należy zaprojektować właściwy zawór dynamiczny wraz
z odpowiednim zaworem współpracującym dla poniższej
sytuacji:
Posiadamy do dyspozycji
DPa = 50kPa
Potrzebne dla obwodu
DPc = 20kPa
∆PC
∆PDPCV
0,4l/s
∆PPV
Wymagany przepływ ∆Pa
ΔPDPCV [kPa]
45
Z wykresu można odczytać, że
przepływ 0,4 l/s możliwy jest
dla trzech zaworów 750DPCV.
Można odczytać również ich
minimalne straty ciśnienia:
DN15
40
DN20
DN25
DN32
35
33
30
25
DN20HP DP DPCV = 33kPa
20
DN25LP DP DPCV = 13kPa
15
DN32LP DP DPCV = 5kPa
13
10
5
0
Q [l/s]
0
0.1
0.2
0.3
0,4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
0
0,36
0,72
1,08
1,44
1,8
2,16
2,52
2,88
3,24
3,6
3,96 Q [m3/h]
>
Z dokumentacji technicznej zaworów współpracujących można ustalić dla przepływu 0,4 l/s = 1440 l/h
(w kierunku B-A) następujące straty ciśnienia:
DN20 DP PV = 5,9kPa
DN25 DP PV = 2,7kPa
DN32 DP PV = 0,8kPa
Obecnie można ustalić minimalne ΔPa dla każdej pary zaworów:
Do obliczeń zastosowane zostanie wcześniej ustalone równianie: DPa = DP PV + DPc + DP DPCV
dla DN20
wynosi
minimalnie DPa = 5,9 + 20 + 33 = 58,9 [kPa]
dla DN25
wynosi
minimalnie DPa = 2,7 + 20 + 13 = 35,7 [kPa]
dla DN32
wynosi
minimalnie DPa = 0,8 + 20 + 5 = 25,8 [kPa]
W celu zapewnienia jak najlepszego działania zaworu 750DPCV należy wybrać jak najmniejszą jego
średnice. W tym celu, aby zawór o wymiarze DN20 działał prawidłowo, minimalne ciśnienie powinno
wynosić co najmniej 58,9 kPa. Z wartości zadanych posiadamy jednak tylko 50 kPa. Z tego względu nie
można wybrać DN20, ale dobierany jest zawór najbliższy wyższy, czyli DN25.
Ostatnim krokiem jest prawidłowe nastawienie zaprojektowanego zaworu.
Z zadanych parametrów wynika, że potrzebne jest ΔPc = 20 kPa. Nastawienie 20 kPa można przeprowadzić za pomocą imbusowego klucza obracając śrubę z położenia całkowicie zamkniętego o 15 obrotów
lub można poluzować tylko o 10 obrotów w stosunku do nastawy fabrycznej. Wartości te przedstawione
są w tabeli wstępnych nastaw zaworów.
Uwaga: nastawę należy wykonać za pomocą klucza
imbusowego. Czarna głowica służy wyłącznie do
zamknięcia, ewentualnie otwarcia zaworu i nie może być
wykorzystywana do przeprowadzania regulacji.
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
13
> Zalecenia montażowe dla zaworów 750DPCV
14
> Zalecenia montażowe
Pozycja zaworu
B
Zawór współpracujący 750PV montowany jest na przewodzie zasilającym. Ponieważ przez zawór może przepływać woda w obu kierunkach zaleca się wybranie
kierunku B-A, ponieważ wtedy różnica ciśnień wyznaczana będzie bez wpływu zaworu współpracującego.
Pozycja ta jest zalecana w szczególności przy stosowaniu zaworów termostatycznych.
A
Zawór dynamiczny 750DPCV powinien być zamontowany na przewodzie powrotnym i w jego przypadku kierunek przepływu powinien być przestrzegany.
Kapilarę należy przyłączyć dopiero później!
Zalecana długość rury przed i za zaworem
min. 5DN
min. 5DN
0DN
W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu 750PV
zaleca się stosowanie prostego odcinka o długości minimalnie 5 x DN przed zaworem i 2 x DN za zaworem.
min. 2DN
min. 2DN
0DN
W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu
750DPCV nie musi być przestrzegane zachowanie prostych odcinków przed lub za zaworem. Powinien być
jednak przestrzegany kierunek przepływu przez zawór.
0DN gradu i wiórów0DN
Usunięcie
W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaworu należy
podczas montażu sprawdzić, czy obrabiane powierzchnie rur pozbawione są gradu i pozostałości po obróbce mechanicznej, które mogą mieć wpływ na przepływ
czynnika a także, w przypadku uwolnienia się, mogłyby zablokować zawór
B
A
15
B
B
A
A
Przepłukanie instalacji
Przed przyłączeniem kapilary należy wykonać
płukanie instalacji.
Przyłączenie kapilary
Kapilarę należy przyłączyć najpierw do zaworu współpracującego i poczekać do chwili, gdy będzie z niej wyciekać woda. W ten sposób można upewnić się, że nie
pozostało w niej powietrze.
Ostatnim krokiem jest przyłączenie kapilary do zaworu
750DPCV. Obwód przygotowany jest do użytkowania.
Ważne ostrzeżenie:
W przypadku wykonywania prób ciśnieniowych kapilara powinna być przyłączona i wszystkie zawory regulacyjne w pionach instalacyjnych powinny być otwarte.
W ten sposób można zapobiec możliwości uszkodzenia
membran.
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
>
> Pomiary wykonywane na zaworach dynamicznych
16
> Pomiar przepływu
Pomiar przepływu przeprowadza
się na współpracującym zaworze
750PV. Zaleca się, aby kapilara była
przed pomiarem odłączona, tak aby
wykluczyć możliwość interferencji
z membrany zaworu dynamicznego.
DP mierzone = DP PV ∆PPV
∆PPV
Q
DP mierzone = DP c
∆PC
Pomiar różnicy ciśnień należy
przeprowadzić między zaworem
współpracującym a dynamicznym.
W ten sposób można bezpośrednio ustalić wartość różnicy ciśnień
w pionie instalacyjnym.
∆PC
> Pomiar różnicy ciśnień
> Nastawianie zaworów dynamicznych
17
Zawory zamyka się obracając głowicę w kierunku ruchu wskazówek zegara. Regulator różnicy ciśnień wytrzymuje maksymalnie 250 kPa.
W przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia
tej wartości ciśnienia należy odłączyć kapilarę.
> Nastawianie różnicy ciśnień
Nastawianie różnicy ciśnień przeprowadza się za pomocą klucza imbusowego. Ilość pełnych obrotów
klucza odpowiada wartości różnicy ciśnień – dane przedstawione są w poniższych tabelach.
Uwaga:
nastawę należy koniecznie przeprowadzać za
pomocą klucza imbusowego.
Czarna głowica służy wyłącznie do zamykania
lub otwierania zaworu. Nie można jej wykorzystywać do przeprowadzania regulacji.
DN15
DN15-LP ( 5 – 25kPa ) , nastawa fabryczna 10kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kPa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DN15-HP ( 20 – 40kPa ) , nastawa fabryczna 30kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kPa
20
21
22
24
25
26
27
29
30
31
33
34
35
37
38
39
40
DYNAMICZNE ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE COMAP
> Zamykanie i otwieranie zaworów
> Nastawianie zaworów dynamicznych
18
DN20
DN20-LP ( 5 – 25kPa ) , nastawa fabryczna 10kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kPa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DN20-HP ( 20 – 40kPa ) , nastawa fabryczna 30kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kPa
20
21
22
24
25
26
27
29
30
31
33
34
35
37
38
39
40
DN25
DN25-LP ( 5 – 25kPa ) , nastawa fabryczna 10kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kPa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DN25-HP ( 20 – 40kPa ) , nastawa fabryczna 30kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kPa
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
DN32
DN32-LP ( 5 – 25kPa ) , nastawa fabryczna 10kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kPa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DN32-HP ( 20 – 40kPa ) , nastawa fabryczna 30kPa
Ilość obrotów
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kPa
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
www.comap.fr
www.comappraha.cz
www.comap.be
www.comap.hu
www.comap.ru
www.comap.nl
www.comap.es
www.comap.gr
www.comap.pl
COMAP POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, tel.: (48 22) 679 00 25, fax: (48 22) 679 18 48, email: [email protected]