osiedle pod kasztanami - Konimpex

Transkrypt

osiedle pod kasztanami - Konimpex
Zacznij od dobrych fundamentów…
Oferta specjalna dla Klientów inwestycji
„OSIEDLE POD KASZTANAMI”
realizowanej przez Konimpex-Invest S.A.
KREDYT MIESZKANIOWY
w DEUTSCHE BANK PBC S.A.
(stan na dzień 11.09.2012 r.)







Bez opłaty za rozpatrzenie wniosku
Bez opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu już po 36 miesiącach*
Bez opłat za inspekcje nieruchomości dla kredytów w PLN (obowiązuje do 31.10.2012 r.)
Bez faktur i rachunków na budowę/modernizację/remont
Bez wymogu dokumentowania dochodów przez przedstawicieli wolnych zawodów
Bez ubezpieczenia na: życie i od utraty wartości nieruchomości
Bez poręczycieli
Maksymalna wielkość kredytu
Do 100% wartości nieruchomości
Przeznaczenie kredytu
 zakup, rozbudowa, dokończenie budowy, modernizacja, remont domu lub mieszkania
 budowa domu lub mieszkania (przez dewelopera lub generalnego wykonawcę)
 refinansowanie innych kredytów
 możliwość przeznaczenia 30% kredytu mieszkaniowego na dowolny cel
 możliwość jednorazowej wypłaty kredytu na atrakcyjnie oprocentowany depozyt
Okres kredytowania
do 40 lat (kredyty w PLN), do 30 lat (kredyty w EUR)
Minimalna wielkość kredytu
20 000 PLN, 10 000 EUR
Waluta i oprocentowanie, prowizja
 PLN, EUR
 do 31.10.2012 r. prowizja nawet 0%!**
Zabezpieczenia wymagane przez Bank
 hipoteka na finansowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
* W przypadku skorzystania z promocji „0% prowizji” brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu po 5 latach
** Prowizja standardowa zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat wynosi 3%
Skorzystaj z oferty Deutsche Bank!
Prosimy o kontakt z:
Alicja Głowacka
Deutsche Bank PBC S.A.
ul. Św. Marcin 2
61-808 Poznań
tel.kom.: 609 748 955
e-mail: [email protected]
Filip Głogowski-Kurpisz
Deutsche Bank PBC S.A.
ul. Św. Marcin 2
61-808 Poznań
tel. kom.: 501 507 560
e-mail: [email protected]
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP
676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 837 529 524 zł,, opłacony w całości.
Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński.

Podobne dokumenty