czytaj

Transkrypt

czytaj
D R U K
W I E L K O F O R M A T O W Y
27
Zaufaj profesjonalistom
PolKos wyłącznym dystrybutorem
atramentów Bordeaux w Polsce
F
irma PolKos, już jako wyłączny
dystrybutor atramentów Bordeaux w Polsce, prezentuje
najlepszy, jej zdaniem, atrament do
drukarek solwentowych. Bordeaux
to: bardzo duża trwałość głowic;
tusze stuprocentowo dopasowane
do oryginalnych części drukarek;
nie powodują zatykania dysz ani
przerw w ich działaniu; można wybrać
przyjazne dla środowiska atramenty
ekologiczne; w przypadku tuszów
przeprowadziła się do nowej siedziby
Do tego momentu opis tych tuszów
eko nie potrzeba mechanicznej wenprzy ul. Ludwikowo. Właściciel firmy
nie
różni
się
od
innych.
Wszystkie
tylacji bezpośrednio nad maszyną;
atramenty wodoodporne; duża trwa- oferowane na rynku mają najlep- ma nadzieję, że większa siedziba,
szy gamut kolorystyczny, nie niszczą a także rozbudowany i ulepszony pod
łość wydruków w zastosowaniach
na zewnątrz dzięki wysokiej jakości głowic, nie ścierają się itd. Tyle że względem logistycznym magazyn,
barwników europejskich producen- czasem w trakcie druku okazują się… jeszcze bardziej usprawnią obsługę
klientów, a wysyłka tuszów i podtów; szeroka przestrzeń barw, czyste kiepskie. Aby uchronić klientów przed
łoży będzie realizowana terminowo.
taką
sytuacją,
PolKos
proponuje
„test
i intensywne kolory; gładkie przejścia
W nowo otwartym demoroomie co
niewiernego
Tomasza”.
Na
życzenie
tonalne; doskonałe przyleganie do
piątek odbywają się umówione wczepodłoża i kompatybilność z szeroką klienta serwis firmy wprowadza do
gamą materiałów powlekanych i nie- jego plotera atrament Bordeaux. śniej prezentacje maszyn – przedstaZa pierwszy zestaw CMYK płaci się wiciele firmy zachęcają do rezerwacji
powlekanych.
Poszczególne rodzaje atramentów 50% ceny. Jeśli po przetestowaniu terminów.
Firma PolKos jest autoryzowanym
Bordeaux nadają się do stosowania atramentu klient jest niezadowolony,
dystrybutorem
Rolanda (Najlepszy
PolKos
na
swój
koszt
przywróci
ploter
we wskazanych grupach maszyn:
ekosolwentowy Prime-Eco PENR – do poprzedniego stanu, odbierze tusz Dystrybutor Roland Roku 2009).
wszystkie plotery Roland DG, Mutoh i zwróci pieniądze. Całe ryzyko dla „Panie Mariuszu, nie wiem, jak Pan
to robi, że pracują u Pana najlepsi
Rockhopper, Falcon Outdoor, Falcon klienta to tylko trochę czasu…
Warto wspomnieć, że w tym roku ludzie – napisał jeden z klientów
Outdoor II, ValueJet, Agfa Sherpa;
mildsolwentowy Prime PRMS3 – Mi- firma P.H.U. PolKos Mariusz Kosior, PolKosu. – Jestem naprawdę pod
wrażeniem całościowej obmaki JV3, wszystkie plotery
sługi waszej firmy. W każdym
Roland DG; mildsowentowy Pricalu profesjonalizm. Bardzo
me PRMS33 – Mimaki JV33
się cieszę, że wybrałem waszą
i CJV30.
firmę. Raz jeszcze dziękuję
PolKos, jako jedyny polski
za megaszybkie i sprawne
dystrybutor Bordeaux, zapewnia
działanie”.
ciągłość dostaw atramentów
Zaufaj profesjonalistom!
oraz pomoc techniczną i serwisową w sprawie tak kluczowej
P.H.U. PolKos
dla Państwa biznesu, jak dobór
Mariusz Kosior
i prawidłowe stosowanie odpoul. Ludwikowo 7
wiedniego atramentu. Dzięki tu85-502 Bydgoszcz
szom Bordeaux można uniknąć
tel. +48 52 345 24 50(51)
problemów z głowicami, które
[email protected]
RE-640, najnowszy model ze stajni Rolanda, w ofercie
zwykle oznaczają opóźnienia
PolKosu. Od lewej: Wojciech Górski, Product Manager,
w realizowanych pracach i utrai Mariusz Kozłowski, kierownik serwisu.
tę zaufania kontrahentów.
artykuł promocyjny
ś W I A T
D R U K U
7-8/ 2 0 1 2