ZARZĄDZENIE NR 4/06 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 29 grudnia

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 4/06 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 29 grudnia
ZARZĄDZENIE NR 4/06
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó źn. zm.) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z pó źn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. Stawka czynszu miesięcznego za lokal użytkowy wynajmowany przez Pocztę
Polską – Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu
wynosi 898,44 zł plus VAT.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 roku.

Podobne dokumenty