Dlaczego warto posłać swoją pociechę do żłobka MegaMocni?

Transkrypt

Dlaczego warto posłać swoją pociechę do żłobka MegaMocni?
Dlaczego warto posłać swoją pociechę do żłobka MegaMocni?
Decyzja o oddaniu swojego maleństwa pod opiekę „innych” jest dla większości
rodziców jedną z trudniejszych do podjęcia we wczesnym okresie rodzicielstwa. Obawy
pojawiąjące się w momencie wyboru właściwego miejsca dla Państwa dziecka są w pełni
uzasadnione – ciężko jest znaleźć osobę lub instytucję, która dorówna swoim oddaniem i
poświęceniem kochającym rodzicom. Jednakże to, czy Państwa oczekiwania zostaną w pełni
spełnione zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Stojąc przed wyborem: żłobek czy może
osoba do opieki, warto zastanowić się nad tym, który wybór najwięcej wniesie w życie
Państwa dziecka, zapewni mu profesjonalną opiekę i da poczucie pewności, że nic złego się
nie dzieje, gdy nie ma Państwa przy dziecku. Każdy rodzic powinien także wiedzieć, że warto
wybrać żłobek z właściwie wykształconą kadrą, przyjazną dziecku aranżacją wnętrz,
wyposażonym zapleczem dydaktycznym oraz ciepłą i przyjazną atmosferą.
Żłobek MegaMocni za cel stawia sobie zapewnienie opieki na najwyższym, możliwie
osiągalnym poziomie. Pomysłodawcy niniejszej instytucji postanowili stworzyć miejsce,
w którym profesjonalna kadra wyjdzie naprzeciw dzieciom i rodzicom. Długotrwała
współpraca z pedagogami i psychologami zaowocowała powstaniem miejsca w którym
dziecko płynnie przejdzie od etapu żłobkowego po etap przedszkolny, nadzorowany przez
integralną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jak i również gabinet lekarski. Tworząc
niniejsze miejsce postanowiliśmy kierować się zasadą: „Niezmienność i stabilność budują
zaufanie”. Zasada ta zarysowała nasz pierwszorzędny cel dydaktyczny, którym stało się
poczucie bezpieczeństwa dla najmłodszych. Istota takiego założenia jest podbudowana
potrzebami dzieci w najmłodszym wieku. Stabilne, niezmienne otoczenie jest dla dziecka w
najmłodszych latach życia bardzo istotne, dlatego zależy nam na jak najniższej rotacji
opiekunów i nauczycieli. Założyciele żłobka MegaMocni postanowili stworzyć miejsce
pełniące rolę drugiego domu, gdzie dziecko poza właściwą opieką, znajdzie także możliwość
rozwoju społecznego: wrastania w grupę rówieśniczą, nauki społecznego systemu wartości,
wyodrębnienia siebie na tle grupy oraz wdrożenia wielu czynności samoobsługowych.
Mamy jednakże świadomość, że nasze założone cale dla części rodziców są
niewystarczające do podjęcia decyzji o posłaniu swojej pociechy do żłobka, dlatego poniżej
przedstawimy ogólne zalety wypływające z uczestnictwa dziecka z życiu rówieśniczym od
najmłodszych lat. Badania prowadzone w ostatnich latach owocują poniższymi wynikami:
- dzieci przebywające w żłobkach o wysokim standardzie rozwijają się szybciej pod
względem intelektualnym i społecznym – zaobserwowano, że dzieci przebywające w żłobku
znacznie lepiej radzę sobie na dalszych etapach edukacyjnych i osiągają wyższe wyniki;
- dzieci takie mają również lepsze zdolności lingwistyczne i emocjonalne – duża ilość
bodźców zapewniana przez grupę rówieśniczą, oraz atrakcje oferowane przez żłobek,
przyczyniają się do szybszego rozwoju mowy oraz rozumienia emocji i uczuć innych osób;
- towarzystwo innych dzieci pozwala na naukę współpracy, rozwiązywania konfliktów i nauki
podziału – zarówno zabawkami jak i przestrzenią;
- dzieci „żłobkowe” szybciej opanowują czynności samoobsługowe – nie dzieje się tak ze
względu na brak pomocy opiekunów, ale dlatego, że bardzo szybko uczą się od starszych
dzieci, modelują zachowania, chcą być na tle grupy bardziej samodzielne;
- dzieci przebywając w żłobku uczestniczą w zabawach aranżowanych przez opiekunki
(przemyślanych i ukierunkowanych na rozwój i pozyskiwanie nowych umiejętności z
wykorzystaniem zabawek i materiałów dydaktycznych dostosowanych do ich wieku i
możliwości).
Wybierając żłobek warto zastanowić się, czy miejsce do którego posyłamy dziecko
zadba o to, by wyżej wymienione zalety mogły się w pełni rozwinąć. Niestety, wciąż wiele
miejsc sprawujących opiekę nad dzieckiem, ogranicza się do opieki czasowej sprawowanej
przez osoby bez wykształcenia kierunkowego i bez wiedzy o pielęgnacji i potrzebach małego
dziecka. Jest to dla nas obraz niedopuszczalny, dlatego żłobek MegaMocni zagwarantuje
dzieciom bogaty warsztat dydaktyczny, profesjonalną kadrę, zrównoważony jadłospis
dostosowany do potrzeb dzieci, opiekę lekarza, nowoczesne sale dydaktyczne, przytulne
miejsce na spokojny sen oraz przyjazną, ciepłą atmosferę. Zależy nam także na płynnej
współpracy z rodzicami, która zaowocuje zaufaniem i zadowoleniem z miejsca, któremu
powierzyli Państwo swoje maleństwo.

Podobne dokumenty