Kobieca Ekonomia Społeczna

Transkrypt

Kobieca Ekonomia Społeczna
Fundacja MaMa istnieje od 2006 roku
Kobieca Ekonomia Społeczna
W ramach projektu TORO, Fundacja MaMa realizuje projekt „KES – Kobieca Ekonomia
Społeczna”, który ma na celu promocję idei ekonomii społecznej oraz reintegrację zawodową
kobiet (na przykład po porodzie czy powracających z urlopu macierzyńskiego lub
wychowawczego) – zachęcenie ich do podjęcia pracy w instytucji ekonomii społecznej oraz
wsparcie kobiet już działających w tym obszarze. Projekt jest realizowany poprzez stałe
doradztwo i warsztaty prawne, księgowe i zawodowe oraz spotkania tematyczne. Zostanie
opracowana broszura zachęcająca kobiety do angażowania się i wspierania ekonomii społecznej.
A w październiku odbędzie się również Forum Kobiecej Ekonomii Społecznej
Dużą rolę w działaniu naszej fundacji zajmuje promowanie ekonomii społecznej. Od marca
2011 realizujemy projekt inicjowania spółdzielni socjalnych matek. Stworzyłyśmy pierwszą
w Polsce Spółdzielnię Socjalną Mam zajmującą się rękodziełem inspirowanym folklorem.
W swoich działaniach staramy się łączyć wrażliwość społeczników i element ekonomiczny.
Staramy się opierać je na dwóch głównych kryteriach opracowanych przez pracowników
europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network). Ekonomia społeczna może
stanowić idealną alternatywę wobec jednoosobowych działalności gospodarczych i zatrudniania
się na umowy o dzieło i zlecenie (co w przypadku kobiet ma konsekwencje w postaci
ograniczonych praw pracowniczych po urodzeniu dzieci). Stąd pomysł promowania choćby
spółdzielni socjalnych wśród kobiet i chęć kontynuacji pomocy w zakładaniu takich form
działalności poprzez projekt KES- Kobiecej Ekonomii Społecznej ( warsztaty, spotkania,
doradztwo, informacja i pomoc bieżąca) – mówi Sylwia Chutnik, prezeska Fundacji MaMa.
Pod koniec czerwca odbędą się otwarte warsztaty z zakresu prawa, które rozpoczną cykl szkoleń
z zakresu ekonomii społecznej. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt jest realizowany w Centrum Matek „MaMa Cafe” – lokalu wynajętym z zasobów m.st.
Warszawy, który mieści się przy ulicy Wilczej 27 b (Śródmieście).
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fundacjamama.pl
--Koniec-Liczba znaków: 4427
Nota dla wydawcy:
Fundacja MaMa to organizacja pozarządowa założona w czerwcu 2006 roku w Warszawie.
Działa na rzecz praw matek w Polsce organizując:
- kampanie społeczne,
- akcje na rzecz praw pracowniczych,
- warsztaty i szkolenia,
- porady prawne, psychologiczne i obywatelskie,
- projekty artystyczno-edukacyjne dla rodziców i dzieci,
Fundacja MaMa
ul. Wilcza 27 b
00-544 Warszawa
www.fundacjamama.pl
Fundacja MaMa istnieje od 2006 roku
- wydawnictw
Dotychczasowe osiągnięcia:
- ogólnopolskie kampanie społeczne „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę”(bariery architektoniczne, brak podjazdów, krzywe
chodniki, nieprzystosowane urzędy i sklepy, spacerownik i lista miejsc przyjaznych dzieciom), „Opowieści Grozy” (przykłady łamania
praw pracowniczych matek), „I wszyscy się dowiedzą”, „Chłopaki nie płacą” (o dłużnikach alimentacyjnych), „ Odmienny stanodmienne traktowanie” (kobiety w ciąży w przestrzeni miejskiej), „Świąteczna paczka dla samotnych matek” (pomoc dla domów
samotnej matki),
- działania na rzecz praw kobiet niepracujących zawodowo „Koło Gospodyń Miejskich” (spotkania dla kobiet), „Lista Czynności
Domowych” (badanie pracy gospodyń domowych i przekazanie rekomendacji rządowi w sprawie ich praw)
- warsztaty i szkolenia „Wracam do pracy”, „Życie i praca” (dla matek powracających na rynek pracy po porodzie), „Skuteczne
dokształcanie- skuteczne działanie” (dla matek działających na rzecz innych matek),
- projekty kulturalne „Z dzieckiem w kinie” (realizowane w kinach studyjnych na terenie kraju), „Sztuka matek” (wystawa
współczesnej sztuki tworzonej przez artystki - matki), „Warszawa kobiet” (spacery po mieście dla rodziców i dzieci), wydawanie
książek (bajki dla dzieci „O mamie, która połknęła budzik”, antologia „Co to znaczy być matką w Polsce”),
- projekty artystyczno-edukacyjne „Dziecięce Muzeum Sztuki” (w Muzeum Sztuki Nowoczesnej), „Warszawskie historie” (w Domu
Spotkań z Historią), „Wakacyjna Animacja centrum miasta” (plenerowe zajęcia dla dzieci),
- porady prawne i psychologiczne (on-line, bezpośrednie, mailowe i telefoniczne, interwencje),
- pomoc uchodźczyniom w postaci warsztatów i szkoleń,
- pomoc matkom po doświadczeniach przemocy.
Szczegółowe informacje: www.fundacjamama.pl
Fundacja MaMa
ul. Wilcza 27 b
00-544 Warszawa
www.fundacjamama.pl