Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym

Komentarze

Transkrypt

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym
Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem
3
Bastion ERP Financials
Zintegrowana platforma ERP
do zarządzania nowoczesnymi
przedsiębiorstwami
Bastion ERP
str. 5
Bastion ERP BPM
str. 20
Bastion ERP Financials
str. 8
Bastion ERP Loyalty Management
str. 21
Bastion ERP Distribution
str. 11
Rozwiązania branżowe dla Bastion ERP
str. 23
Bastion ERP Personnel
str. 14
Usługi informatyczne LSI Software
str. 25
Bastion ERP CRM & Workflow
str. 16
LSI Software
str. 26
Bastion ERP BI
str. 18
Bastion ERP Corporate Portal
str. 19
Bastion ERP to nowoczesna platforma wspomagająca zarządzanie
przedsiębiorstwem. W sposób kompleksowy obejmuje strategiczne obszary
działalności firmy i ułatwia efektywne zarządzanie jej zasobami.
„Dzięki aplikacjom systemu Bastion ERP usprawniliśmy zarządzanie finansami. Integracja z systemem POSitive
Retail dedykowanego dla sieci sprzedaży, umożliwia automatyzację księgowań dużej ilości dokumentów. Wiele lat
współpracy z LSI Software pokazało, że oferowane przez nią rozwiązania zapewniają kompleksową obsługę firmy”
ERP w nazwie systemu Bastion pochodzi od angielskiego zwrotu enterprise
resource planning odnoszącego się do grupy systemów informatycznych
wspierających zaawansowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstw. Bastion
ERP doskonale wywiązuje się z tego zadania.
Marcin Ochnik
Członek Zarządu, OCHNIK Sp. z o.o.
„ Niewątpliwym atutem wdrożonych systemów jest pełna integracja, umożliwiająca dowolny przepływ danych z
wielu zewnętrznych źródeł oraz ich przetwarzanie, dzięki temu możliwe jest skuteczne centralne zarządzanie siecią
sprzedaży. Wdrożone funkcjonalności usprawniają procesy zachodzące w naszej firmie a osiągane wymierne korzyści
biznesowe rekompensują poniesione wydatki”
Marcin Widuch
Dyrektor ds. Informatyki - NG2 S.A. właściciel sieci sklepów CCC, Boti, Quazi
„Wybór LSI Software był poprzedzony ponad dwuletnią dokładną analizą rynku i dostępnych na nim systemów nie
tylko polskich ale i zagranicznych. O wyborze decydowała posiadana wiedza oraz ogromne doświadczenie (…) system
będzie eksploatowany nie tylko w Polsce ale także w naszych sklepach m.in. w Czechach i na Słowacji. Całokształt
współpracy pozwala nam polecić LSI Software jako wiarygodnego partnera”
Renata Cichecka
Prokurent, O.S.W. Stodoły Sp. z o.o.
„Program Bastion ERP Financials jest w pełni zintegrowany z POSitive Hospitality i w kompleksowy sposób zajmuje się
obsługą działu księgowości oraz zarządzania finansami [...] Pragniemy polecić LSI Software jako firmę dostarczającą
kompleksowe rozwiązania dla potrzeb całego obiektu hotelowego a jednocześnie zapewnia właściwą opiekę i
wsparcie nad wdrażanymi rozwiązaniami”
Nasze referencje wg branż
Budowlana: Cetech Sp. z o.o., Kral Sp. z o.o., Mur Sp. z o.o.,
Produkcyjna: Aves Sp. z o.o, Dakri, PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o., „Messer” Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Plastiflora, Cebal-Tuba Sp. z o.o.
Odzieżowe: Rewon, Digel Polska, Ochnik, Reporter Young, Hexeline, Vero Moda, Ochnik, NG2 (CCC, Boti, Quazi)
Szkolnictwo/Edukacja: PWSFTiT - Szkoła Filmowa w Łodzi, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
Instytucje Samorządowe: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Prokuratora Okręgowa w Łodzi, Straż Miejska Łódź,
Urząd Miasta Łodzi
Biura Rachunkowe: Alemark, Nowtom, Akfinance Sp. z o.o.
Elektro: Jimmy, Audiotel
Biura podróży: Rainbow Tours SA
Hotelarstwo: Hotel Baltic Plaza, Hotel Nafta Krosno, Hotel Zawiercie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stodoły, Dana Hotel&Spa
Bastion ERP
Strategiczne wsparcie dla Twojej firmy
Wszechstronne rozwiązania
Bastion ERP składa się z następujących modułów:
▌Bastion ERP Financials – rachunkowość finansowa i zarządcza, środki
trwałe, raporty i analizy.
▌Bastion ERP Distribution – sprzedaż, gospodarka magazynowa,
dystrybucja.
▌Bastion ERP Personnel – zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry, płace.
▌Bastion ERP CRM & Workflow – zarządzanie relacjami z Klientami.
▌Bastion ERP Business Intelligence - zaawansowane analizy.
▌Bastion ERP Corporate Portal – intranetowy portal firmowy.
▌Bastion ERP BPM - wsparcie procesów biznesowych.
▌Bastion ERP LMS - zarządzanie programami lojalnościowymi.
Szerokie możliwości systemu doskonale sprawdzają się w średnich i dużych
przedsiębiorstwach, jak i są odpowiednie dla wymagających mniejszych firm.
Bastion ERP jest w pełni zintegrowany z innymi rozwiązaniami LSI Software
- POSitive Hospitality i POSitive Retail.
Wysoka jakość wdrożeń, szkoleń i serwisu
Platforma zarządzania Bastion ERP posiada pełne wsparcie wdrożeniowe,
szkoleniowe i serwisowe producenta – firmy LSI Software. Silny zespół wdrożeniowy zapewnia sprawne i szybkie uruchomienie systemu oraz kompleksowe szkolenia użytkowników. Okresowo organizowane są bezpłatne szkolenia
z nowych funkcji systemu w siedzibie producenta. Serwis może być świadczony w dowolnych modelach czasowych, nawet 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
Sprawdzone w praktyce
System Bastion ERP jest wykorzystywany na tysiącach stanowisk przez kilkaset przedsiębiorstw. Codziennie pracuje na programach wchodzących w skład
systemu kilkadzisiąt tysięcy użytkowników. System sprawdził się przedsiębiorstwach różnych branż i instytucjach budżetowych.
Bezpieczeństwo technologii i optymalny koszt
System oparty jest na najnowocześniejszych technologiach informatycznych
a jego centralny element stanowi baza danych Microsoft SQL Server. Baza ta
zaliczana jest do najwydajniejszych i najbezpieczniejszych. Technologie Bastion ERP cechuje optymalna relacja kosztów do jakości działania.
Aktualizacje systemu
Kilka razy w ciągu roku wydawane są aktualizacje systemu Bastion ERP,
wprowadzające nowe funkcjonalności zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawno-podatkowymi. Klienci korzystający z opieki upgrade’owej mogą
otrzymywać aktualizacje systemu na preferencyjnych warunkach.
05
Marcin Sobieraj
Kierownik Działu informatyki i Administracji, HEXELINE
Bastion ERP
POSitive Restaurant
4
Opinie Klientów
Bastion ERP
Zintegrowana platforma zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
07
06
Bastion ERP Financials
Zarządzanie rachunkowością przedsiębiorstwa
▌Rejestry VAT zakupu, sprzedaży, dostaw importowych.
Bastion ERP Financials
Rachunkowość, środki trwałe, raporty, analizy i controlling
▌Zakładowy plan kont bez ograniczenia analityki.
▌Kartoteka kontrahentów firmy z zawartymi w opisie szczegółowymi
informacjami o danych kontrahentów, w tym unijnym numerem NIP
z kodem kraju oraz wbudowanymi mechanizmami kontroli poprawności
nadawania numeru NIP.
▌Księgi rachunkowe – rejestry, dzienniki, analityka kont w ewidencji
syntetycznej i analitycznej.
▌Rejestracja dokumentów sprzedaży VAT krajowej oraz
wewnątrzwspólnotowych dostaw w rejestrach sprzedaży z polem
opisującym nowy numer NIP kontrahentów.
▌Raporty kasowe i bankowe, konta bankowe i kasy dewizowe, kwity
kasowe - również wielopozycyjne.
Rachunkowość finansowa
Księgowość finansowa
▌Procedury rejestracji dokumentów zakupu VAT w rejestrach zakupu
krajowego z polem opisującym nowy numer NIP kontrahentów.
Kasy i rachunki bankowe
▌Prowadzenie kas przedsiębiorstwa, kwity kasowe, raporty kasowe, kasy
walutowe.
▌Raporty bankowe, komunikacja z systemami bankowości
elektronicznej.
▌Generowanie i ewidencja przelewów bankowych.
▌Rozszerzone funkcjonalności raportów: rejestr zakupu VAT i sprzedaży
VAT oraz zestawienie zbiorcze rejestrów VAT o rozszerzony lub nowy
opis numeru NIP kontrahenta oraz o filtry umożliwiające wyodrębnienie
nabycia/dostaw krajowych i wewnątrzunijnych.
Kontrolowanie należności i zobowiązań
Moduł Transakcyjny
Windykacja
System Bastion ERP Financials oferuje dużą liczbę funkcji związanych ze
śledzeniem operacji księgowych na kontach. Dostępne są min. opcja wiązania
operacji w transakcje (tzw. „punktowanie”), naliczanie odsetek do transakcji
oraz generowaniem monitów, not odsetkowych, przelewów. Taki system w
znacznym stopniu wpływa na efektywność pracy działu windykacyjnego w
firmie.
Przelewy
System Bastion ERP Financials oferuję całą gamę opcji pozwalających na
wystawianie i ewidencję przelewów bankowych:
▌Wydruki gotowych przelewów.
▌Możliwość tworzenia tzw. list przelewowych (grupowanie przelewów w
zestawienia według dowolnego kryterium).
▌Współpraca z dowolnym systemem bankowości elektronicznej - system
posiada zarówno możliwość eksportowania danych bankowych jak
i importowania wyciągu bankowego na poszczególne konta.
▌Należności i zobowiązania, odsetki, wezwania do zapłaty i noty
odsetkowe, potwierdzenia sald.
▌Struktura zobowiązań i należności do celów bilansowych.
▌Struktura przeterminowania, plan płatności, listy płatnicze, przelewy.
▌Ewidencja dowodów księgowych, polecenia księgowania, schematy
księgowań, księgowanie grup dokumentów, automatyczne
przeksięgowania, zapisy pozabilansowe.
Sprawozdawczość
▌Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, kontrola
kręgu kosztów.
▌Rozliczenie kosztów firm produkcyjnych.
▌Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat, bilans, przepływy
pieniężne.
▌Konta pozabilansowe
▌Analizy finansowe, wskaźniki ekonomiczne.
▌Dozwolona praca w nowym okresie obrachunkowym przed
zamknięciem starego.
▌Możliwość tworzenia dedykowanych sprawozdań.
▌Wszechstronna kontrola kompletności i aktualności danych.
Współpraca z innymi systemami
▌Mechanizm wewnętrznego audytu danych.
▌Ochrona danych, zgodność z ustawą o rachunkowości.
▌Rozszerzone mechanizmy transferu danych z systemu magazynowosprzedażowego do systemu finansowo-księgowego - dla eksportuimportu tekstowego oraz automatycznego bezpośrednio do dzienników
księgowych.
▌Wielowalutowość, operacje dewizowe, różnice kursowe, tabela kursów
walut.
▌Wielookresowość i wielofirmowość.
■ Bastion ERP Financials - edytor przeglądania zapisów na kontach
■ Bastion ERP Financials - edytor przeglądania transakcji
09
▌Ewidencja dowodów VAT krajowych i importowych, definiowalne stawki
VAT.
▌Rejestry zakupu krajowego z możliwością ewidencji
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług.
08
Bastion ERP Financials
Finanse
i księgowość
Rozliczenia krajowe i międzynarodowe
Bastion ERP Financials
Bastion ERP Financials jest centralnym modułem systemu Bastion ERP.
Funkcjonalnie obejmuje całość zagadnień związanych z kompleksową obsługą
działu księgowości, zarządzania finansami w firmie, środkami trwałymi
i controllingiem.
Bastion ERP Financials
Monitoring sytuacji finansowej firmy
Bastion ERP Financials
10
MPK – miejsca powstawania kosztów
W każdej nowocześnie zarządzanej firmie określenie poziomu kosztów i
miejsc ich powstawania jest bardzo ważnym elementem gwarantującym
właściwe określenie zyskowności i planowanie budżetu.
Miejsce powstawania kosztów jest pozycją, w której definiowane są symbole
klasyfikacji kosztów wykorzystywane przy planowaniu budżetu. Poprzez
zastosowanie tego rodzaju klasyfikacji mamy możliwość bardzo dokładnego
rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy w firmie, co
umożliwia przegląd aktualnego stanu finansów firmy.
Projekty
Umożliwiają zdefiniowanie symboli klasyfikacji poszczególnych projektów
wykorzystywanych do śledzenia rozdziału kosztów dla wskazanych inwestycji.
Definiowane są tu podziały dla danego projektu z uwzględnieniem rozdzielenia
kosztów i przychodów na poszczególne działy, osoby w firmie, co daje pełny
obraz stanu finansowego firmy.
Budżetowanie
Funkcja pomocna przy planowaniu założeń strategicznych firmy. Umożliwia
zaplanowanie a następnie rozliczanie poszczególnych działów firmy, pod
względem planowanych i rzeczywistych kosztów jak również planowanego i
wypracowanego zysku w poszczególnych miesiącach.
Budżetowanie pozwala na rozliczenie działu firmy jak również pojedynczego
pracownika. Planowanie Budżetu jest bardzo przydatnym narzędziem do
wykorzystania dla zarządu firmy. Moduł ten umożliwia szybkie pozyskanie
niezbędnych danych do analiz finansowych i marketingowych.
Środki trwałe
Bastion ERP Distribution obsługuje dowolną liczbę magazynów. Doskonale
sprawdza się w firmach wieloodziałowych.
Moduł zarządzania środkami trwałymi w Bastion ERP Financials to
nowoczesne narzędzie przetwarzania danych do prowadzenia automatycznej
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Definiowanie warunków sprzedaży
Systemy identyfikacji towarów
▌Cenniki sprzedaży, możliwość tworzenia cenników indywidualnych
i grup odbiorców.
▌Obsługa dowolnych typów kodów kreskowych EAN i/lub własnych.
Możliwości modułu środki trwałe:
▌Obsługa sprzedaży wielooddziałowej.
▌Druk na dowolnych nośnikach.
▌Obsługa dowolnych form płatności.
▌Obsługa elektronicznych metek towarów - zbliżeniowych
identyfikatorów RFID.
▌Ewidencja składników majątku trwałego, historia środków trwałych,
metryczki, dokumenty np. OT, LT, MT.
▌Ewidencja środków trwałych niskocennych.
▌Wzorce cenników.
▌Fakturowanie towarów, materiałów i usług – od netto jak i od brutto.
▌Faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach).
▌Amortyzacja bilansowa, podatkowa z wyszczególnieniem kosztów nie
stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
▌Faktury wewnętrzne, zaliczkowe, proforma.
▌Faktury faktoringowe i zgłoszenia faktoringowe.
▌Plan i tabela amortyzacji, księga inwentarzowa, zestawienia.
▌Paragony.
▌Przeszacowanie środków trwałych.
Program jest przeznaczony dla każdego typu przedsiębiorstwa. Rejestruje
i rozlicza efekty operacji związanych z gospodarką środkami trwałymi.
Automatycznie nalicza umorzenie i amortyzację. Pamięta całą historię środka
trwałego. Obsługuje liniową i degresywną metodę amortyzacji. Umożliwia
wykonywanie różnorodnych zestawień i wydruków dających pełen obraz
kartoteki środków trwałych oraz naliczeń miesięcznych. Rozwiązuje problem
ewidencji dawnego wyposażenia, a obecnie środków niskocennych (całkowicie
umarzanych w miesiącu przyjęcia).
Rozróżnia i poprawnie nalicza trzy rodzaje amortyzacji: bilansową, podatkową
i nie będącą kosztem uzyskania przychodu.
▌Możliwość projektowania etykiet informacyjno-identyfikacyjnych.
▌Wsparcie dla różnorodnych technik udzielania rabatów i upustów.
▌Amortyzacja metodą liniową i degresywną.
▌Dekretacja umorzenia i amortyzacji, rozliczenie amortyzacji na koszty w
układzie kalkulacyjnym.
■ Bastion ERP Financials - edytor przeglądania zapisów na MPK
Sprzedaż, zakupy
i magazyny
Bastion ERP Distribution odpowiada za zarządzanie sprzedażą, gospodarką
magazynową, zakupami i logistyką - czyli szeroko rozumianą dystrybucją
towarów i usług. Umożliwia definiowanie warunków współpracy z dostawcami
i odbiorcami. Generuje i odbiera wszystkie rodzaje wymaganych dokumentów.
Bastion ERP Distribution działa w systemie wielowalutowym - pozwala
na wprowadzanie i rozliczanie dokumentów krajowych i zagranicznych. Daje
możliwość łatwego monitorowania stanu należności i zobowiązań.
Zarządzanie asortymentem towarowym
▌Podział kartoteki towarowej na grupy towarowe.
▌Definiowanie indeksów towarowych z wykorzystaniem zdefiniowanych
schematów nadawania indeksu.
▌Wielojednostkowość miar dla każdego asortymentu.
▌Możliwość zdefiniowania kilku indeksów – głównego i pomocniczych,
dla każdego towaru.
▌Dwupoziomowowość indeksu towarowego – główny na poziomie towaru
oraz szczegółowy na poziomie dostawy.
▌Dowolna ilość cech kartotek towarowych.
▌Kompletacja towarów.
▌Tworzenie nazw w wielu językach.
▌Dodawanie załączników z opisem, instrukcją lub zdjęciem.
■ Bastion ERP Distribution - kartoteka magazynowa
11
Rachunkowość zarządcza
Bastion ERP Distribution
Zarządzanie sprzedażą i gospodarką magazynową
Bastion ERP Distribution
Bastion ERP Financials
Pełna kontrola kosztów
Bastion ERP Distribution
Kompleksowa obsługa kontrahentów
Pełna obsługa zamówień
Rozliczanie wyników sprzedaży
Dostosowanie do obrotu międzynarodowego
▌Ewidencja zamówień od odbiorców i do dostawców.
▌Rejestrowanie sprzedaży punktów handlowych, oddziałów i filii.
▌Wystawianie dokumentów dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego
▌Informowanie o stanie realizacji zamówienia – aktualizowane
automatycznie w oparciu o elektroniczne dokumenty dostawcy.
▌Rejestrowanie sprzedaży przedstawicieli handlowych.
▌Wystawianie dokumentów importowych i eksportowych
▌Możliwość wprowadzania do systemu przez dostawcę terminu realizacji
zamówienia.
▌Naliczanie prowizji handlowych.
▌Automatyczne tworzenie dokumentów wydania z magazynu
i dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień.
Szczegółowa baza kontrahentów
▌Kontrahenci krajowi, zagraniczni i unijni - z zawartymi w opisie
szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów, w tym kodem
kraju.
Kasy i rachunki bankowe
▌Automatycznie tworzenie dokumentów kasowych i rozliczeń.
▌Raporty kasowe.
▌Kasy walutowe.
▌Pobieranie kursów NBP.
▌Wyliczanie różnic kursowych – w systemie Bastion Financials.
▌Dodatkowe słowniki kodów scalonej nomenklatury (CN ang. combined
nomenclature), krajów wysyłki, kraju pochodzenia, warunków dostaw,
rodzaju transakcji i rodzaju transportu z predefiniowanymi wartościami.
▌Opis kont kontrahentów unijnych zawiera pola domyślne
przyspieszające wprowadzanie dokumentów na stanowiskach
rozliczających zakupy wewnątrzwspólnotowe.
13
12
▌Blokada zarezerwowanego towaru do bezpośredniej sprzedaży.
▌Rankingi sprzedaży.
▌Opis towarów i ich dostaw z polami umożliwiającymi automatyczne
wystawianie zgłoszeń Intrastat, m.in. kraj pochodzenia oraz masa
dostawy.
▌Wydruki zgłoszeń Intrastat na formularzach.
▌Eksport elektroniczny zgłoszeń Intrastat w formacie XML.
▌Baza kontrahentów – wspólna z systemem finansowo-księgowym.
▌Możliwość sporządzenia raportu na potrzeby przygotowania deklaracji
VAT UE.
▌Limit kredytowy dla kontrahenta.
▌Warunki handlowe i cenniki przypisane do kontrahenta.
▌Bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem – wystawione
dokumenty sprzedaży i zakupu, towary sprzedane i zakupione.
Wszechstronne raporty
■ Bastion ERP Distribution - okno kontrahentów
Obsługa urządzeń zewnętrznych
Drukarki fiskalne
Kontraktacja – umowy dostawy
▌Ilościowo-wartościowe – informacje o stanie początkowym,
przychodach, rozchodach i stanie końcowym w zadanym okresie czasu.
▌Obsługa drukarek fiskalnych.
▌Wprowadzanie zamówień na towary wg zapotrzebowania odbiorców
▌Zalegania towarów na magazynach.
▌Wydruk paragonów fiskalnych.
▌Ustalanie oczekiwanych cen zakupu towarów
▌Rejestry zakupu i sprzedaży.
▌Wydruk raportów dobowych i okresowych.
▌Ustalanie oczekiwanych cen sprzedaży towarów
▌Analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży w ujęciu według
dokumentów lub towarów.
▌Ewidencja sprzedaży dla klientów indywidualnych.
▌Ustalanie terminów dostaw
▌Analizy handlowe, windykacja należności, obliczanie zyskowności i
rentowności działalności handlowej.
▌Generowanie zamówień dostawy w oparciu o zawarte kontrakty.
▌Generator indeksów ułatwiający dodawanie i uporządkowanie nowych
indeksów.
▌Arkusz kontraktacyjny – zbiorczy przegląd oczekiwań kontrahentów
▌Dynamiczne budowanie raportów – dynamiczne kwerendy.
■ Bastion ERP Distribution - zamówienia do dostawców
Reklamacje
▌Obsługa procesu reklamacji.
▌Tworzenie dokumentów magazynowych dla reklamacji.
▌Definiowanie statusów reklamacji.
Bilans otwarcia jest możliwy do wprowadzenia
w dowolnym momencie roku. Eliminuje się tym
samym ewentualne ograniczenia, co do wyboru
chwili rozpoczęcia użytkowania systemu
Bogate możliwości konfiguracji systemu – słowniki, definicje dokumentów,
funkcje serwisowe, uprawnienia użytkowników, definicje kartotek towarowych,
wymiana danych z systemami POS – sprzedaży detalicznej.
▌Tworzenie na zamówienie nowych sterowników urządzeń fiskalnych
Czytniki kodów kreskowych
▌Współpraca z czytnikami kodów kreskowych dowolnego typu.
▌Automatyzacja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu przy
wykorzystaniu czytników kodów.
Współpraca z kolektorami danych - terminalami przenośnymi.
Drukarki kodów kreskowych
▌Obsługa drukarek kodów kreskowych.
▌Tworzenie na zamówienie Klienta nowych sterowników do urządzeń
drukujących i znakujących.
Bastion ERP Distribution
▌Rezerwacja towarów do realizacji zatwierdzonych na zamówieniu.
Bastion ERP Distribution
Bastion ERP Distribution
Pełen nadzór nad dokumentami
Bastion ERP Personnel
Sprawne rozliczanie wynagrodzeń
Bastion ERP Personnel
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
Ludzie stanowią podstawę działalności każdego przedsiębiorstwa.
Nowoczesna firma musi przykładać szczególną wagę do kwestii odpowiedniego
zarządzania personelem. Bastion ERP Personnel dostarcza prostych,
oszczędzających czas rozwiązań dla każdego działu kadr i płac.
Ewidencja kadrowa
pracowników
Bastion ERP Personnel
Doskonałe narzędzie dla działów kadr i płac
Wprowadzane w module kadrowym Bastion ERP
Personnel dane stanowią podstawę naliczenia list
płac i generowania sprawozdań statystycznych dla
kierownictwa.
Zarządzanie systemem wynagrodzeń
Bastion ERP Personnel umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji kadrowej pracowników, wprowadzanie różnych typów umów i zaszeregowania,
czasu pracy i innych niezbędnych danych. System zapewnia użytkownikowi możliwość definiowania własnych formuł obliczeniowych dowolnych składników płacowych, ich przetwarzanie, sporządzanie i wydruk list płac oraz pasków. Umożliwia sporządzanie wielopoziomowych zestawień płacowych.
Baza wiedzy o pracownikach
W części kadrowej przechowywane są wszystkie potrzebne informacje kadrowe, takie jak: dane osobowe, podatkowe, płacowe, stażowe, o urlopach.
W każdym momencie możliwe jest wprowadzanie, przeglądanie, aktualizacja
i drukowanie wszelkich niezbędnych dokumentów osobowych. Przejrzystość
programu umożliwia w szybki i łatwy sposób dotarcie do potrzebnych w danej
chwili informacji o pracowniku lub grupie pracowników:
Rejestracja czasu pracy – RCP
▌Rejestracja umów o pracę, zleceń, umów o dzieło i innych.
▌Rejestracja godzin pracy nominalnych, nadliczbowych 50%, 100% i w
dni wolne od pracy, godzin nocnych oraz innych definiowalnych – np.
godzin pracy w warunkach szkodliwych.
▌Możliwość dowolnych modyfikacji systemu wynagrodzeń, odwzorowanie
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
▌Rodzaje czasów pracy – stały, ruchomy i nienormowany.
▌Wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych kart pracy.
▌Zestawienia imienne i zbiorcze poszczególnych rodzajów godzin pracy,
absencji i spóźnień.
▌Współpraca z zewnętrznymi systemami obsługi magnetycznych kart
pracy.
▌Konfigurowalne wydruki (zbiorówka, zapotrzebowanie kasowe, paski,
itp.).
▌Przelewy na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe.
■ Personnel - rejestracja czasu pracy
▌Rozliczanie urlopów i zasiłków.
▌Kartoteki: płacowa, osobowa, absencji dla ZUS, składek
pracowniczych, FP i FGŚP.
▌Roczne rozliczenie podatkowe pracowników PIT-11 i PIT-40.
▌Roczne rozliczenia podatkowe PIT 8B.
▌Współpraca z programem ZUS Płatnik.
Noty księgowe
Dzięki bezpośredniemu podglądowi Zakładowego planu kont można
definiować w systemie gotowe dekrety składające się na Polecenie
Księgowania związane z wypłatą oraz wzorce kosztowe, które po precyzyjnym
określeniu kosztów osobowych umożliwiają generowanie rozdzielnika kosztów
i wyeksportowanie pełnego PK do systemu finansowo-księgowego.
▌Szczegółowa kartoteka pracownicza.
▌Wydruki list płac, przelewów na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i do urzędów skarbowych, PIT 8A.
▌Ewidencja zatrudnienia.
▌Definiowalne wydruki umów i rachunków.
▌Eksport poleceń księgowania do modułu finansowo-księgowego
Bastion ERP Financials i innych systemów księgowych.
▌Konfiguracja formularzy umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń,
aneksów, wymówień, kwestionariuszy osobowych.
Bezpieczeństwo danych
▌Wzorce kosztowe - koszty wynagrodzeń i narzuty do kosztów.
▌Definiowalne formularze i wydruki.
▌Zamykanie list wynagrodzeń zabezpieczające przed przypadkowymi
zmianami.
▌Imienne rozliczenie kosztów w podziale kalkulacyjnym.
▌Realizacja umów o pracę i aneksów.
▌Kontrola rozliczania urlopów dla dowolnej liczby definiowanych
kalendarzy.
▌Wszechstronna kontrola kompletności i aktualności danych.
▌Obliczanie wymiaru urlopu w sposób standardowy i proporcjonalny.
▌Rozbudowane poziomy uprawnień w dostępie do danych kadrowych i
płacowych.
▌Rejestracja definiowalnych absencji.
▌Analizy kadrowe i wyszukiwanie pracowników.
▌Kontrola i obliczanie stażu pracy, średniego zatrudnienia i nabycia
uprawnień do nagrody jubileuszowej.
■ Personnel - okno kartoteki pracownika
▌Definiowalne szablony księgowania wynagrodzeń.
▌Wydruk i eksport rozdzielnika kosztów do modułu Bastion ERP
Financials.
▌Współpraca z bankowymi systemami elektronicznymi.
Bastion ERP Personnel
Bastion ERP Personnel
14
Zarządzanie kadrami w firmie
15
▌Predefiniowany system wynagrodzeń.
Relacje z klientami,
organizacja pracy
CRM (skrót ang. Customer relationship management) jest koncepcją polegającą
na integracji wszelkich działań dotyczących obsługi klienta - sprzedaży, marketingu,
realizacji kontraktów, dystrybucji i obsługi serwisowej w jednym centralnym
systemie. Pozwala osiągnąć możliwie najwyższy poziom jakości obsługi Klientów
a wdrożenie systemu jest drogą do optymalnego zorganizowania pracy firmy.
Bastion ERP CRM & Workflow
16
Bastion ERP CRM & Workflow współpracuje z innymi modułami platformy Bastion ERP. Tworzy z nimi wspólną bazę wiedzy o Klientach, produktach
i usługach firmy. Moduł CRM & Workflow może współpracować także z systemami innych dostawców. Uzupełnianie i korzystanie z tej bazy danych jest
podstawą budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Baza kompleksowej wiedzy o Klientach
▌Prowadzenie kartoteki Klientów
▌Szczegółowy opis Klienta i osób do kontaktu
▌Dane finansowe - dostęp do wieloletnich raportów sprzedaży, limit
kredytowy, warunki współpracy, dodatkowe informacje.
Zwiększanie wydajności pracy działów obsługujących
Klientów
▌Możliwość przechowywania skanów dokumentów firmowych
▌Usprawnienie oorganizacji pracy poszczególnych działów
w przedsiębiorstwie.
▌Tworzenie i obsługa uporządkowanego według różnorodnych kryteriów
archiwum dokumentów związanych z Klientami
▌Zwiększenie kontroli procesu sprzedaży - wprowadzenie określonych
procedur działania i standardów obsługi klienta.
▌Podgląd danych księgowych Klientów - należności, salda, odsetki itp.
▌Rejestracja kontaktów z Klientami - telefonów, rozmów, ofert, umów itp.
▌Skrócenie cyklu sprzedaży.
Zarządzanie organizacją pracy - workflow
Bastion ERP CRM & Workflow umożliwia automatyzację procesów, w których dokumenty, informacje oraz zadania są przekazywane jednostkom lub
grupom w sposób ściśle określony przez zasady funkcjonowania procesów biznesowych. Działania wspierane przez system:
▌Zarządzanie dokumentami – przydzielanie dokumentów pracownikom,
którzy mają wykonać na nich określone czynności.
▌Archiwizacja dokumentów – zabezpieczenie przed utratą ważnych
informacji oraz udostępnienia dokumentów innym pracownikom.
Dokumenty są archiwizowane w powiązaniu z wykonywanymi
działaniami np. oferty w powiązaniu z klientem.
▌Wspomaganie stanowiska pracy - prowadzenie indywidualnych
kalendarzy z informacjami o telefonach, spotkaniach i innych
zadaniach.
▌Współpraca z pocztą elektroniczną – powiadamianie o spotkaniach,
zadaniach do wykonania, ważnych terminach, powiadamianie
o wykonaniu zleconego zadania.
▌Wspomaganie pracy grupowej - przydzielanie zadań podwładnym i
śledzenie ich wykonania.
▌Śledzenie realizacji procedur – informacje do przełożonych
przekazywane za pomocą poczty elektronicznej o wykonaniu zadań,
przekroczeniu terminów itp.
▌Zwiększenie lojalności klienta.
▌Zwiększenie wiedzy o potrzebach Klientów.
▌Uzyskanie przewagi nad konkurencją.
▌Ujednolicenie ofert, cenników i materiałów reklamowych.
▌Wszechstronne zestawienia i analizy procesu sprzedaży.
Wszechstronne raporty oraz analizy
System Bastion ERP CRM & Workflow wspiera proces obsługi Klienta
i zwiększa efektywność pracy przedsiębiorstwa. Optymalizuje działalność
firmy usprawniając przepływ informacji, skraca cykl sprzedaży i zwiększa kontrolę nad tym procesem oraz pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji.
System czuwa nad poprawną realizacją zadań, automatycznie powiadamiając o terminie ich realizacji. Liczne zestawienia i raporty pomagają w bieżącym nadzorowaniu pracy osób i działów zaangażowanych w obsługę Klienta.
Pełna integracja platformy Bastion ERP
▌Usprawnienie przepływu informacji w firmie.
Bastion ERP CRM & Workflow jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem finansowo-księgowym Bastion ERP Financials, systemem sprzedażowym Bastion ERP Distribution oraz rozwiązaniami branżowymi z grupy
programów POSitive. Praca systemu odbywa się na wspólnej bazie danych, co
umożliwia bezpośredni dostęp do wszelkich danych operacyjnych firmy.
▌Zarządzanie aktywnością poszczególnych pracowników – handlowców,
serwisantów i innych osób obsługujących Klientów.
▌Ułatwienie tworzenia i realizacji właściwej polityki sprzedaży.
Efektywne działania marketingowe
Integracja z innymi systemami i samodzielna praca
▌Prowadzenie akcji marketingowych z wykorzystaniem poczty
elektronicznej (e-mailing), automatycznego faksu, bądź pomoc w
przygotowaniu kopert do wysłania listów (mailing).
Bastion ERP CRM & Workflow może współpracować z innymi systemami
do zarządzania przedsiębiorstwem jak i pracować jako samodzielne rozwiązanie. Otwarta architektura systemu i elastyczność mogą przynieśc korzyści każdej firmie.
▌Tworzenie dynamicznych zestawień kontrahentów – hierarchia grup,
akcje na całych grupach – wpisz notkę, przydziel handlowca itp.
▌Historia akcji marketingowych.
■ CRM & Workflow - podgląd historii transakcji z Klientem
17
Bastion ERP CRM & Workflow jest nowoczesnym rozwiązaniem wspomagającym
procesy zarządzania relacjami z Klientem i organizację pracy.
Bastion ERP CRM & Workflow
Najwyższa jakość obsługi Klientów
■ Bastion ERP CRM & Workflow - okno danych kontrahenta
■ CRM & Workflow - okno podglądu i realizacji zadań
Bastion ERP CRM & Workflow
Bastion ERP CRM & Workflow
Zarządzanie relacjami z Klientami i organizacją pracy
Bastion ERP Business Intelligence
Zaawansowane raporty i analizy biznesowe
Bastion ERP Corporate Portal
Udostępnianie informacji o firmie i budowanie więzi z pracownikami
Bastion ERP Corporate Portal - portal firmowy umożliwia budowanie więzi z
firmą i zachęcenie pracowników do efektywniejszej pracy oraz powiększania
wiedzy o firmie i towarach.
Bastion ERP Business Intelligence przetwarza dane w oparciu o nowoczesne
rozwiązanie analityczne OLAP (ang. On-Line Analytical Processing).
Wykorzystanie technologii OLAP gwarantuje bardzo szybki czas odpowiedzi na
najbardziej złożone zapytania analityczne.
Raporty, analizy
biznesowe
Bastion ERP Business Intelligence
Wszechstronna wiedza o firmie w zasięgu kilku kliknięć
Budowa więzi
z pracownikami
Bastion ERP Corporate Portal doskonale sprawdza się w firmach gdzie
ważną rolę odgrywa sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczególnie
pozytywnie odbierany jest przez pracowników firm wielooddziałowych.
Bastion ERP Corporate Portal stanowi źródło wiedzy o firmie, aktualnych
wydarzeniach, procedurach, wynikach pracy salonów, oddziałów regionalnych i szkoleniach. Portal posiada łatwy w obsłudze panel administracyjny,
umożliwiający wygodne wprowadzenie treści i danych przez uprawnione osoby. Dane dotyczące dokumentów i wyników sieci sprzedaży pobierane są bezpośrednio z bazy danych systemu Bastion ERP.
Wielowymiarowe analizy i raporty
System umożliwia szybki, wielowymiarowy wgląd w dane np. sprzedaż
w podziale na produkty, obszar geograficzny, kanał dystrybucji, czas.
Wielowymiarowość - będąca cechą OLAP umożliwia tworzenie własnych
raportów. System pozwala na różne stopnie agregacji danych - na przykład:
sprzedaż roczna, kwartalna, dzienna, sprzedaż w danym mieście, państwie.
Wyliczanie trendów wzrostu, średniego wzrostu np. sprzedaży w określonym
czasie, wpływu promocji na sprzedaż, są teraz możliwe – dzięki Bastion ERP
Business Intelligence. Otwarta architektura umożliwia tworzenie kostek
OLAP pobierających dane z zewnętrznych źródeł.
Źródło informacji o firmie
▌Aktualności,
▌Ranking punktów sprzedaży/oddziałów.
▌Książka teleadresowa.
Wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
▌Ewidencja pracowników – przebieg zatrudnienia, rotacja na
stanowiskach.
▌Ocena okresowa pracowników – formularze i ankiety.
▌Grafiki pracy pracowników – tworzenie i przegląd.
▌Ewidencja czasu pracy pracowników.
▌Planowanie urlopów.
▌Rozliczanie premii pracowników w punktach sprzedaży i oddziałach.
▌Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowników regionalnych – plan
pracy, wyniki.
▌Tablica ogłoszeń, powiadomienia o spotkaniach i szkoleniach.
18
▌Materiały szkoleniowe.
Bastion ERP Business Intelligence
▌Informacje firmowe i galerie zdjęć.
▌Formularze i wzory dokumentów.
Kluczowymi zaletami technologii OLAP są:
▌szybkość - wielowymiarowe, przekrojowe analizy powstają w ułamku
sekundy;
▌wszechstronność - szeroki dostęp do wszystkich, szczegółowych
danych zgromadzonych w hurtowni danych, możliwość bezpośredniego
wykonywania wielowymiarowych zestawień, porównywania wielu
okresów i pełna interaktywność wielowymiarowych kostek danych;
■ Raporty Business Intelligence mogą prezentować wynki w postaci tabel
i wykresów
▌intuicyjność - zrozumiała obsługa, niewymagająca zaawansowanej
wiedzy analitycznej;
▌skalowalność - możliwość zwiększenia ilości kostek danych lub
dodawania nowych wymiarów wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych.
▌Funkcja Moje zadania
Bastion ERP Corporate Portal
Posługiwanie się kostkami OLAP w module Business Intelligence jest łatwe
i umożliwia szybkie tworzenie dowolnych analiz
19
Personalizowana treść
■
▌Wiadomości dla pracownika – skrzynka odbiorcza i nadawcza
połączona z kontem e-mail.
▌Indywidulany grafik pracy.
▌Materiały szkoleniowe.
Usprawnienie obiegu informacji
▌Ankiety i listy kontrolne oceny działów firmy – tworzenie i analiza wg
czasu, lokalizacji, ocen.
▌Ocena produktów – tworzenie i analiza ankiet dla pracowników.
▌Forum dla pracowników i skrzynka zaufania.
▌Ogłoszenia firmowe – publikacja i przegląd.
■ Corporate Portal - główna strona portalu firmowego
Bastion ERP Loyalty Management
Zarządzanie programami lojalnościowymi
Bastion ERP BPM (skrót ang. business process management) jest unikalnym
rozwiązaniem informatycznym ułatwiającym modelowanie procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie. Korzystając z danych pochodzących z innych
systemów ERP ułatwia wymianę danych między poszczególnymi komórkami firmy
oraz tworzenie dodatkowych relacji i ich dokumentowanie.
Tworzenie efektu synergii
Bastion ERP BPM wykorzystuje wiele modeli pracy obejmujących różne
działy firmy. BPM uławia ich przegląd i optymalizację. Analiza procesów ułatwia wyeliminowanie działań niepotrzebnych lub powielanych.
Reorganizacja i automatyzacja pracy
Moduł wspiera działania związane ze zmianami organizacyjnymi. Ułatwia
ich adaptację ponieważ dostarcza uczestnikom, poprzez ścieżki procedur,
wiedzy o tym jak mają postępować w określonej sytuacji. Procedury ułatwiają automatyzowanie działań pracowników firmy, znacznie ograniczając ilość
możliwych błędów lub przedłużające się wykonywanie powierzonych zadań.
Programy
lojalnościowe
Zarządzanie wiedzą
Bastion ERP BPM umożliwia skuteczniejsze gromadzenie, przetwarzanie
a w szczególności udostępnianie informacji pochodzących z systemów używanych w firmie. System może być integrowany z programami innych producentów np. obsługujących nietypowe procesy, i dostarczać użytkownikom pełniejszej wiedzy.
Przykłady zastosowania Bastion ERP BPM
▌Pełne wsparcie dla procesu ofertowego – od zapytania i oferty,
poprzez ich akceptację, stworzenie zamówienia od odbiorcy i dostawcy
aż po ich realizację.
▌Konfigurator produktów – wiedza z zakresu technologii produktu
może zostać wykorzystana do przygotowania prawidłowej oferty lub
zamówienia. Obsługa procesu reklamacji – przyjęcie zgłoszenie,
weryfikacja.
▌Tworzenie i obsługa projektów – zakładanie procedur postępowania a
następnie weryfikacja stopnia zaawansowania i wykonanych czynności
np. w działaniach handlowych lub realizacji umów.
▌Obieg dokumentów – dokumenty kadrowe np. wnioski urlopowe
albo rozliczenia delegacji mogą być tworzone i akceptowane z
wykorzystaniem modelu BPM.
Bastion ERP BPM
20
Bastion ERP BPM może poszerzać standardowe funkcje systemu o
dedykowane dla danej firmy. W modelu BPM możemy umieszczać punkty
kontroli, które umożliwiają weryfikację poprawności procesu albo obliczanie
wskaźników efektywności.
Kluczowe korzyści
▌Gromadzenie i udostępnianie ważnych danych – wg posiadanych
uprawnień.
■ BPM - okno informujące o trwających procesach w podziale na kategorie
▌Duże możliwości konfiguracji i dostosowania do modelu zarządzania.
▌Optymalizacja procesów biznesowo-organizacyjnych
Bastion ERP Loyalty Management wchodząc w skład platformy zarządzania
jest w pełni zintegrowany z systemem Bastion ERP Distribution, jak
i może współpracować z innymi systemami sprzedaży. Umożliwia tworzenie
i administrowanie różnorodnymi programami lojalnościowymi bezpośrednio dla
wszystkich punktów sprzedaży.
Doskonałe narzędzie dla działów sprzedaży
Bastion ERP LM jest idealnym narzędziem dla każdego menedżera. Zbiera i analizuje informacje o zachowaniach klientów, ich preferencjach i dokonywanych zakupach. Zarządza przebiegiem realizacji programów lojalnościowych jak również jest odpowiedzialny za ich monitorowanie. Jest centralnym
mdułem odpowiadającym za całokształt działań związanych ze wspieraniem
sprzedaży.
Bogata funkcjonalność
Szczegółowa analiza i monitoring działań
▌Generuje szczegółowe raporty i analizy
▌Opracowuje ankiety oraz rankingi Klientów
▌Zapewnia szybki dostęp przez dowolną przeglądarkę
▌Zarządza promocjami oraz naliczaniem punktów promocyjnych
▌Towary gratisowe - proste i przejrzyste raportowanie ilości wydanych
produktów
Bastion ERP Loyalty Management
Procesy
biznesowe
Celem programów lojalnościowych jest zwiększanie sprzedaży. Programy
lojalnościowe mogą przybierać wiele form i zmieniać się w czasie. Bastion
ERP Loyalty Management dzięki bogatej funkcjonalności oraz elastycznej
architekturze jest w stanie obsługiwać wiele rodzajów programów lojalnościowych
i generować zyski w firmach o różnej skali działania.
Wyjątkowość Bastion ERP LM polega na jego wszechstronnym podejściu do zarządzania programami lojalnościowymi. Bogata funkcjonalność,
umożliwia dokonywanie wielu operacji począwszy od zbierania i przetwarzania
danych poprzez ich analizę i dokonywanie szczegółowych raportów, tworzenie schematów promocji w oparciu o dokładny profil Klienta a na pełnej obsłudze kart lojalnościowych, naliczaniu punktów i tworzeniu rankingów kończąc.
Efektywna realizacja działań marketingowych
Bastion ERP LM skutecznie wpływa na efektywną realizację działań marketingowych firmy. Programy rabatowe, punkty za zakupy, gratisy za zakupy
jak i karty podarunkowe mogą być dowolnie konfigurowane w systemie.
21
Bastion ERP BPM
Zarządzanie procesami biznesowymi
Klient jest najważniejszy
Bastion ERP LM może być wykorzystywany równolegle z kartami rabatowymi innych systemów. W ten sposób gwarantujemy optymalną obsługę
Klienta, znacząco zwiększając szanse na ponowne zakupy lub polecenie naszych produktów i usług.
■ Loyalty Management - przeglądanie historii operacji na karcie
Bastion ERP Loyalty Management
Wzrost skuteczności działań marketingowych
Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP
Platforma rozwiązań branżowych LSI Software
Ogromną zaletą Bastion ERP jest możliwość skorzystania z rozwiązań
dedykowanych dla branż. Wybranie systemów wchodzących w skład platformy
ERP przyspiesza i obniża koszt wdrożenia oraz umożliwia trzymanie się
sprawdzonych standardów. Korzystając z platformy Bastion ERP otrzymujemy
od razu kompletne i scentralizowane środowisko pracy dla swojej firmy.
Dopasowanie programów do preferencji Klientów
▌Określenie preferencji klienta - zdefiniowanie cech i wartości cech.
▌Tworzenie schematów promocji dostosowanych do wybranych grup
Klientów.
▌Definiowanie kart Klientów w oparciu o ich indywidualny profil.
▌Jednoczesna obsługa wielu programów lojalnościowych np. dla różnych
grup odbiorców.
Bastion ERP już w tej chwili współpracuje z rozwiązaniami dedykowanymi
dla branży odzieżowej – fashion, obuwniczej, salonów optycznych
i salonów kosmetycznych, gastronomii, hotelarstwa, obiektów sportowych
i rekreacyjnych SPA. Poniżej podajemy przykłady takich rozwiązań.
▌Obsługa programów rabatowych i punktowych.
Wiele kanałów dostępu dla Klienta
▌Obsługa kart zbliżeniowych, magnetycznych, z kodem kreskowym.
▌Obsługa kart podarunkowych.
▌Karty imienne i na okaziciela.
Przedsiębiorstwa wielooddziałowe
▌Możliwość integracji z firmową stroną www.
▌Możliwość obsługi wielu miejsc sprzedaży.
▌Powiadamianie Klientów o nowościach przez e-mail, SMS.
▌Dostosowanie do specyfiki pracy sprzedaży hurtowej.
▌Możliwość pracy bez stałego połączenia z centralą w sieci sprzedaży
detalicznej.
▌Współpracuje z wieloma urządzeniami POS.
▌Scentralizowane punktowanie – jednoczesna obsługa wielu punktów
sprzedaży.
■ Loyalty Management - widok formularza karty Klienta
Definiowanie parametrów programów
Zarządzanie modułem Bastion ERP LM obywa się przez przeglądarkę
internetową. Gwarantuje to szybki i bezproblemowy dostęp wszystkim
pracownikom i kadrze zarządzającej do niezbędnych danych i informacji.
▌Zcentralizowany obieg informacji o Klientach.
Handel detaliczny
▌Terminale dotykowe POS - pełna obsługa sprzedaży detalicznej;
▌Centralne zarządzanie gospodarką magazynową i asortymentem sieci.
Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP
22
Bastion ERP Loyalty Management
▌Centralne zarządzanie programem lojalnościowym bez względu na
ilość punktów sprzedaży i ich lokalizację.
▌Szybka wymiana danych między punktami sprzedaży a centralą sieci –
online/offline
Raporty skuteczności handlowo-marketingowej
▌Tworzenie kart programu – wprowadzenie parametrów początkowych.
▌Rejestracja czasu pracy.
▌Raporty wg lokalizacji - miejscowości, punktu sprzedaży, oddziału.
▌Dodawanie kart – ręcznie lub seryjnie (z pliku tekstowego).
▌Współpraca z kioskami samoobsługowymi.
▌Raporty wg wieku.
▌Pełna informacja o logowaniu Klienta.
▌Raporty w relacji do preferencji klientów.
▌Pełna historia karty Klienta.
▌Raporty aktywności – ilość operacji w czasie
▌Zgoda na przetwarzanie danych w programach marketingowych.
▌Raporty sprzedaży – godziny, dni tygodnia, tygodnie, miesiące, lata – z
kartą, bez karty, udzielone rabaty, wydane gratisy.
▌Punkty - data dodania/odjęcia punktów, ilość dodanych/odjętych
punktów, dane użytkownika dokonującego wpisu, podstawa dodania
i rodzaj operacji handlowej.
Zlecenia na wykonanie usługi lub produktu
▌Przyjmowanie zamówień od klientów – przenoszenie zamówień do
realizacji i wysyłanie automatycznych zamówień na brakujące produkty
wymagane do realizacji zlecenia.
▌Informowanie o statusie zamówienia dokonanego przez klienta:
oczekujące – brak produktu, wpisane – oczekujące na realizację, w
realizacji – produkcja i kompletowanie zamówienia.
▌Promocje – słownik dostępnych promocji – definicja, czas
obowiązywania, warunki.
▌Możliwość zmiany stawki VAT jeżeli wyrób gotowy ma inną stawkę niż
składniki użyte do jego produkcji.
▌Listy towarów sprzedawanych i wydawanych.
▌Informowanie o zrealizowanych zamówieniach klientów.
Rozwiązania dedykowane
Sprawdzone w praktyce
23
Centralizacja działań
Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP
Optymalizacja kosztów wdrożenia
Usługi informatyczne LSI Software
Serwis, opieka i nadzór nad systemami, dzierżawa serwerów
Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania
- w tym aktualizację systemów, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe,
profesjonalny serwis i dzierżawę serwerów.
Kontraktacja towarów
▌Możliwości szacowania zamówień w oparciu o deklaracje odbiorców.
▌Uproszczenie planowania.
▌Zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji produkcyjnych i/lub zamówień do
dostawców.
LSI Software. Producent, integrator i generalny dostawca
systemów informatycznych
▌Obsługa wielu kierunków drukowania – zależnie od towaru i stanowiska
zlecenia.
Zawsze aktualne oprogramowanie
Rezerwacje towarów i usług
▌Rezerwacja usługi wg rodzaju, osoby wykonującej, pierwszego wolnego
terminu.
▌Grafik obłożenia obiektów i personelu.
▌Rezerwacja towaru pod usługę dla klienta.
■ POSitive Hotel umożliwia przeglądanie rezerwacji i meldunków w postaci
grafik, wykresów lub przejrzystych tabel
Serwis systemu
▌Przypisanie usług do pracowników i obiektów.
Karty wizyty Klienta
▌Tworzenie kart klienta wraz z historią wizyt i zaleceń.
Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP
▌Rejestracja wizyt klienta – planowanie wizyt, otwarcie wizyty,
prowadzenie wizyty, zamknięcie wizyty
Gastronomia i sieci restauracji
▌Terminale dotykowe POS – dostosowane do specyfki pracy kelnerów.
▌Zestaw narzędzi zarządzania dla kierownika lokalu.
▌Rozliczenia zużycia surowców i szacowanie kosztów.
▌Scentralizowane zarządzanie siecią restauracji.
Hotelarstwo
▌Rezerwacje pokoi hotelowych.
▌Rozliczanie meldunków indywidulanych i grupowych.
▌Wspólne fakturowanie usług hotelarskich, gastronomicznych i
rekreacyjnych.
Integracja z podsystemami Inteligentnego budynku
▌Kontrola dostępu – czytniki, zamki, bramki
▌Monitoring i telewizja przemysłowa
24
▌Systemy ostrzegania
▌Sieci teleinformatyczne
■ POSitive Retail i POSitive Restaurant - terminale dotykowe POS z zainstalowanym systemem
Nowe wersje oprogramowania zawsze wprowadzają wiele przydatnych
funkcji i udogodnień. Aplikacje są aktualizowane i dostosowywane do
zmian w przepisach fiskalnych i prawnych. Korzystanie z usługi opieki upgrade’wej obniża całkowity koszt użytkowania oprogramowania i zwiększa komfort korzystania z systemów POSitive.
Profesjonalna obsługa serwisowa jest elementem utrzymania stabilności
pracy systemu informatycznego. W ramach serwisu Klienci mają dostęp do
usługi hot-line i darmowych szkoleń. Dział podzielony jest na serwis oprogramowania i serwis techniczny (sprzętowy). Usługi serwisowe są dostępne całą
dobę, przez cały rok. Pomocą serwisową może także służyć ogólnopolska sieć
Partnerów LSI Software.
Opieka i nadzór - outsourcing IT
Usługi opieki i nadzoru nad systemami polegają na bieżącym wsparciu
użytkowników oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Powierzenie
pełnej obsługi systemów informatycznych LSI Software, umożliwia rezygnację z tworzenia działu informatycznego i zatrudniania informatyków oraz serwisantów.
Wynajęcie serwera
Uruchomienie zaawansowanego systemu zarządzania wymaga serwera, z
którego zasobów i bazy danych będą korzystać wszyscy użytkownicy. Nie zawsze musi się to wiązać z zakupem serwera. LSI Software oferuje kompleksową usługę wynajęcia serwera lub miejsca na serwerze, zainstalowanego w nowoczesnym Data Center. Administratorzy LSI Software dbają o bezpieczeństwo danych oraz ich regularną archiwizację. Dostęp do serwerów i do oprogramowania wspomagającego zarządzanie realizowany jest zdalnie poprzez
Internet. Ilość możliwych konfiguracji i zakresu wykorzystania wynajętych serwerów jest nieograniczona, ale w większości przypadków jedno pozostaje niezmienne - dzięki wynajęciu serwera firma może w większym stopnia skupić się
na swojej podstawowej działalności.
Microsoft i LSI Software
Microsoft jest największym producentem oprogramowania na świecie.
Współpraca między LSI Software a firmą Microsoft odbywa się na zasadach umowy partnerskiej Gold Certified Partner. W zespole LSI Software
pracują specjaliści posiadający certyfikaty Microsoft, specjalizujący się w obsłudze środowisk systemowych MS Windows Server i bazodanowych MS SQL
Server wykorzystywanych przez systemy POSitive. Specjaliści mają dostęp do
narzędzi i zasobów jakimi dysponują pracownicy techniczni Microsoft. Otrzymujemy dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego - korzystamy z wszystkich
najnowszych osiągnięć tego producenta. Ma to znaczący wpływ na zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów. LSI Software posiada kompetencję Independent Software Vendor (ISV) dającą dodatkowe uprawnienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy danych
Microsoft SQL Server można nabyć na bardzo korzystnych warunkach razem z
oprogramowaniem LSI Software.
Generalny wykonawca inwestycji informatycznych
LSI Software jest generalnym wykonawcą inwestycji informatycznych.
Gwarantujemy odpowiednie tempo, nadzór i obniżenie kosztów koordynacji
prac. Odpowiadamy za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów
informatycznych i teletechnicznych w firmach. Prace wykonywane są „pod
klucz” – zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.
LSI Software
▌Drukowanie bonu zlecenia w przygotowalni lub magazynie w przypadku,
gdy towar ma być odpowiednio przygotowany przed sprzedażą, na
przykład przycięty do zamówionego wymiaru.
25
Przygotowalnia towaru
O LSI Software S.A. Lider rynku systemów informatycznych dla
gastronomii i hotelarstwa
Prestiżowe nagrody. Najnowsze technologie
Nagrody dla systemów LSI Software
Nagrody Ministra Gospodarki i targów EuroGastro
w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. dla
systemów zarządzania LSI Software
Medale MERCURIUS GEDANENSIS
na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla systemów
zarządzania LSI Software
Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r.
dla oprogramowania POSitive Hospitality
Nagroda BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjności
2011 za wykorzystanie innowacyjnych technologii w
oferowanych produktach
Pagery.com.pl - polska witryna internetowa specjalizująca się w systemach przywoławczych. Opisuje szereg możliwych zastosowań pagerów LRS w firmach.
Logic Controls - jest liderem rynku systemów wpierających pracę kuchni – systemu monitorów kuchennych Kitchen Display System. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia, firma udowodniła, że jej produkty są niezawodne, zaawansowane technologicznie i przynoszące korzyści.
Fujitsu jest firmą globalną i największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych oferującym pełną
gamę innowacyjnych produktów IT, obejmujących cały zakres potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.
Microsoft - LSI Software S.A. posiada certyfikowaną kadrę programistów, wdrożeniowców i serwisantów potrafiących w pełni wykorzystać mechanizmy systemowe Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przyspiesza to działanie naszych programów i zapewnia dużą elastyczność wymiany danych zarówno wewnątrz systemu
jak i z aplikacjami zewnętrznymi, tworząc tym samym zintegrowane wydajne środowisko pracy.
pos24.pl - największa internetowa platforma handlowa
zajmującą się sprzedażą specjalistycznego wyposażenia
informatycznego dla handlu detalicznego, gastronomii
i hotelarstwa. Zakupy całą dobę!
Nazwa firmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innovations, oznacza dążenie do uzyskania jak największego stopnia innowacyjności
oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą innowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów oraz otoczenia, w którym działają. LSI Software zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz
osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie przez naszych klientów przewagi konkurencyjnej.
Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem firmy jest rozległa wiedza o zasadach funkcjonowania branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej.
Stałą współpracę z grupą LSI Software prowadzi ponad 100 firm partnerskich
z Polski, Niemiec, USA i Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej grupa LSI Software zatrudnia ponad 120 pracowników.
Współ praca międzynarodowa
LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy dystrybutorem
firm Long Range Systems, Posiflex i Logic Controls. Owocuje to dostępem do
najnowszych technologii używanych na świecie.
Grupa LSI Software
W skład grupy LSI Software wchodzą:
▌LSI Software S.A. - producent oprogramowania do zarządzania
przedsiębiorstwem Bastion ERP, systemów dla sieci sklepów POSitive
Retail, systemów dla gastronomii i hoteli POSitive Hospitality,
LSI Software
LSI Software
Posnet Polska - specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości urządzeń fiskalnych. W ofercie posiada rozwiązania
dla punktów sprzedaży dowolnej wielkości. Posiada rozbudowaną sieć dystrybucji i serwisu.
26
Long Range Systems, w skrócie LRS, jest amerykańskim producentem i liderem rynku innowacyjnych systemów bezprzewodowych dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia, firma uzyskała
wiele patentów związanych z technologiami bezprzewodowymi i identyfikacji (RFID). LRS cały czas dąży do udoskonalania swoich rozwiązań i tworzenia nowych, zgodnie z oczekiwaniami Klientów.
.
Innowacyjność i kompleksowa oferta
▌Softech Sp. z o.o. - producent oprogramowania dla branży
gastronomicznej oraz hotelarskiej Gastro i Chart.
▌LMS Online Sp. z o.o. - operator nowoczesnej platformy zarządzania
programami lojalnościowymi bluepocket; świadczący usługi doradcze
i marketingowe.
Centrala i oddziały
27
Wyróżnienie i prawo do używania tytułu Łódź
Proponuje w 2005 r. za system zarządzania dla sieci
sprzedaży POSitive Retail.
Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich
w 2006 r. za system zarządzania dla sieci sprzedaży
detalicznej POSitive Retail i w 2008 r. za POSitive
Hospitality
Posiflex Technology, działa od 1984 początkowo jako
projektant i producent sprzętu komputerowego. Od 1991
firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań typu
POS. Od tego czasu stała się jednym z liderów globalnego rynku terminali i akcesoriów dla punktów sprzedaży.
Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych obsługującym kilkanaście tysięcy klientów. Od 2006 r. spółka jest notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii
organizowanego przez Instytut Nowych Technologii
w 2006, 2007, 2008, 2011 r.
Nagroda Innowacja Handlu 2010 r.
Partnerzy technologiczni
LSI Software S.A. jest producentem oprogramowania dla sektorów
detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego oraz własnego systemu
klasy ERP - Enterprise Resource Planning.
Oddziały w organizacji
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
infolinia: 800 811 574
Tel.: +48 42 680 80 90 do 98, Fax: +48 42 680 80 99,
mail: [email protected]
www.lsisoftware.pl
LSI Software S.A.
Nie wyrzucaj tego katalogu jeśli nie jesteś nim już zainteresowany.
Prosimy, przekaż go osobie zainteresowanej. W ten sposób chronisz środowisko
naturalne. Nazwy firm i ich produktów, wymienione w niniejszym katalogu,
są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez te firmy.
Folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Autoryzowany Partner:
Przygotowanie EXIS Interactive www.EXIS.pl
Jest wiele
dróg do celu.
Tworzymy
najlepszą

Podobne dokumenty