Polisa Sport - suma ubezpieczenia 75 500 zł:

Transkrypt

Polisa Sport - suma ubezpieczenia 75 500 zł:
Polisa Sport - suma ubezpieczenia 75 500 zł:
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% = 750 zł)
- Pobyt w szpitalu (50 zł za dzień) w następstwie nieszczęśliwego wypadku
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku (10% SU NNW)
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW)
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania (10% SU)
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszczerbku powyżej 50%)
75.000 zł
do 75.500 zł
do 3.000 zł
do 7.500 zł
do 1.000 zł
do 7.500 zł
7.500 zł
Dodatkowe
5% wypł.
świadczenia
Jednorazowa składka ubezpieczeniowa zapłacona do 31.12.2016 r. – 400 zł
Jednorazowa składka ubezpieczeniowa zapłacona po 31.12.2016 r. – 450 zł
Dokumenty do pobrania link: http://azs.pl/organizacja/legitymacje-czlonkostwo

Polisa "Sport"

Tabela uszczerbków

Warunki ubezpieczenia

Instrukcja likwidacji szkody

Formularz zgłoszenia szkody

Podobne dokumenty