kablo cable

Komentarze

Transkrypt

kablo cable
KABLO CABLE
ÜRÜN
K ATA L O Ğ U
PRODUCT CATALOGUE
www.basoglukablo.com
S Ü R E K L İ L İ K
C O N T I N U O U S N E S S
Y E N İ L İ K Ç İ
I N N O V A T I O N
İçindekiler
Index
____________________________
4
Ürün imalat aralığımız ____________________________
6
Biz kimiz?
Introduction
Our production range
Neden silikon?
____________________________
9
____________________________
10
____________________________
12
Why silicone?
Dayanıklılık
Strenght
Ürünler
Products
Kablolar
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cables
Halojenden Arındırılmış, Alevi Yürütmeyen,
14 - 61
LSOH + FE 180/E 90 özellikte,
GÜÇ, ZAYIF AKIM, SİNYAL ve DATA KABLOLARI
HFFR
LSOH + FE 180/E 90
POWER, WEAK, CURRENT, SIGNAL & DATA CABLES
Halojenden Arındırılmış, Alevi Yürütmeyen
62 - 87
ZAYIF AKIM, SİNYAL ve DATA KABLOLARI
2
HFFR
WEAK, CURRENT, SIGNAL & DATA CABLES
Yüksek Isıya Dayanıklı SİLİKON KABLOLAR
88 - 148
High Heat Resistant SIGNAL CABLES
ZAYIF AKIM, SİNYAL, KUMANDA ve
DATA KABLOLARI
WEAK, CURRENT, SIGNAL, CONTROL and
DATA CABLES
150 - 181
İçindekiler
Index
____________________________
184
____________________________
186
____________________________
187
____________________________
190
____________________________
191
____________________________
192
____________________________
193
İzolasyon karakteristikleri ____________________________
196
Makaronlar
Tubes
Silikon makaronlar
Silicone tubes
Sanayi profilleri
Industrial profiles
Paketleme
Packing
Teknik çizelge
Technical table
Semboller
Symbols
Test - Silikon ürünler
Test - Silicone products
Insulator characteristics
3
Önemli
Important
Katalogdaki bütün teknik
d e t a y l a r b i l g i i ç i n d i r.
Firmamızın teknik değerleri
değiştirme hakkı saklıdır.
Daha detaylı bilgi için lütfen
müşteri temsilciniz ile
temasa geçiniz.
All technical detail included in
this catalog is only
informative. All the details
could be changed and
improved without any notice.
We are very pleased
answering any enquiry or in
case of doubt.
3
Biz kimiz?
Introduction
Şirketimiz Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş., 1987
yılında, yerel silikon pazarında en iyi olmak ve uluslararası
pazarlara küresel bir bakış tarzını hareketlendirip geliştirmek
suretiyle liderlik statüsünü koruyup güçlendirmek amacıyla
kurulmuştur.
Our company Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş. was
established in 1987 specifically to become the best in the
domestic silicone market and to champion a global perspectivi
towards the international markets in order to maintain and
strengthen its leadership status.
Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş., bir şirketin ilgili
sahiplerine, müşterilerine çalışanlarına ve toplumuna daima
iyiye giden sonuçlar vermesi gerekliliği ve aynı zamanda ahlaki
kurallardan taviz verilmemesi ilkelerine dayanılarak
kurulmuştur.
Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş. was founded on the
principle that a company should alwaysdeliver thriving
results to its stakeholders ,customers, emoloyees and
community, while in the same time maintaining an
uncompromising set of the ethics.
Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş. kurulduğundan buyana
çeşitli endüstüriler için performans arttırıcı silikon malzemeler
üretmektedir.
Ever since its inception, Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş.
has been manufacturing performance enhancing Silicone
materials for a variety of industries.
Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş. kendisini sınırsız hizmete
ve kaliteye adamış; saygı duyulan ve profesyonel bir
organizasyon olup, her zaman müşterilerinin kendine has
ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına mükemmelliği yakalamak
için çalışmaktadır.
Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş. is a highly regarded
Professional organization
commited to quality and to
unlimited services and always strives for excellence in order
to meets its customers'specific needs.
Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş.'de Kalite Temini, tedarik
zincirinden satış yönetimine kadar bir bütün olarak üretim
sürecinin temel bir parçasıdır ve böylece şirket attığı her
adımda bir değer yaratmaktadır.
4
At Başoğlu Kablo Profil San. ve Tic. A.Ş. quality assurance is an
integral part of the manufacturing process as a whole, 'from
supply-chain to sales management' as the company creates
added-value whit the every step of the way.
Bizler üretimimizi ISO 9001-2000 standartlarına dayalı olan
Başoğlu Kalite Yönetiminin sıkı kuralları altında
sürdürmekteyiz.
We carryout our manufacturing under the stringent rules of
Başoğlu Quality Management System, which is based on ISO
9001-2000 standart.
Ayrıca Başoglu Kalite Yönetimi; ABS-QE (A.B.D.) ve TSE (Türk
Standartları Enstitüsü) sertifikaları ile onaylanmıştır.
In addition ,Başoğlu QMS is certifiet by ABS-QE (U.S.A) and
TSE (Turkish Standart Institute).
Hizmet verdiğimiz sektörler; beyaz eşya sanayi, gemi sanayi,
raylı taşımacılık, metro, otomotiv ve havacılık sanayilerinden (40°C + 255°C) ve ayrıca yüksek ısı aralığına sahip ve zor
koşullara dayanma hassasiyeti olan özel mamullerden (-60°C
+ 315°C) oluşmaktadır.
The Markets which we are supplying; white goods
appliances, automotive, ship building, train, metro aerospace
industries (-40°C + 255°C) along with specialty products
which are more suitable for hard conditions associadet with
wider temperature spread (-60°C + 315°C).
5
Ürün imalat aralığımız
Our production range
Kablolar;
Cables;
1 x 0,25 mm²'den 1 x 240 mm²'ye
.
2 x 0,14 mm²'den 4 x 240 mm²'ye
.
Ayrıca elektrik kabloları silikon izolasyonlu olup, cam iplik ve
bakır blendaj kullanma suretiyle korunup silikon dolgu ile
esneklik kazandırılmaktadır.
from 1 x 0,25 mm² to 1 x 240 mm²
from 2 x 0,25 mm² to 4 x 240 mm²
Electrical cables sheathed using silicones and protected by
GLASS and COPPER BRAIDS impregnated with Silicone
elastomer.
Kablo üzerine istenildiği takdirde CAM İPLİK, BAKIR ve ÇELİK
blendaj örülebilir. Isı dayanımının haricinde ALEVE dayanımlı
kablolar da üretmekteyiz.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Profiller
Baskı Contalar
Kablo Grupları
Sinyal Lambaları
Silikon Hamuru
¨ Defrost Isıtıcılar
¨ Alüminyum Gaz Dağıtım Boruları
¨ Conta Gruplamaları
Profilles
Moulded Gaskets
Wire Harnesses
Signal Lamps
Silicone Compound
Defrost Heating Elements
Alu.Gas Pipes for Ovens
Gasket Assemling
Şirketimizin stoklarında bulundurulan ithal malzemeler:
Our company stocks the following imported material:
¨ Silikon yağları
¨ RTV kalıp hazırlama silikonları
¨ Silicone Oils
¨ RTV silicones for molding preparation
TSE ISO
9001:2008
TSE HAR
ABS-QEISO
9001:2008
TSE
ROHS
VDE
REACH
UL
TÜV
R 60039880
TSEK
BSI 6387
BS 6387 CZW
Test Report
FE 180/PH 120
Test Report
Hologen
Free
CE
6
K A L İ T E
Q U A L I T Y
7
8
Neden silikon?
Why silicone?
Silikon, sağlıktan sanayie kadar, kendisine çok geniş kullanım
alanları bulabilen ender buluşlardan biridir.
Silikon, sentetik bir kauçuk olup silisyum elementinden bir seri
kompleks reaksiyon sonucu elde edilir. Polimer terkibinde,
karbon, kükürt, nitrojen klor veya başka bir halojen
bulunmadığından dolayı açık alev etkisiyle tahrip olduğunda
dahi, zehirli gaz ve duman salmaz (Halogen Free).
Silikon, diğer elastomerlerden çok farklı bir yapıya sahip
olduğu için, bu tür elastomerlerin, gelişmiş günümüz
teknolojisinde ihtiyaçları karşılamaya yetmediği alanlarda
¨ Yüksek ve düşük sıcaklıklarda, fiziksel özellikleri değişmez.
¨ İklim koşullarında etkilenmez.
¨ Rutubet, radyasyon, ultraviyole ışınlar, ozon, oksijen,
korozyon ve yüksek basınca karşı direnç gösterir.
¨ Çok yüksek elektriksel izolasyona sahiptir.
¨ PVC ve diğer kauçuk izoleli Kablolara göre %50 daha fazla
akım taşıma kapasitesi vardır.
¨ Kimyasal çözücülere dayanıklıdır.
¨ Biyolojik inertlik (etkisizlik) özelliği taşır.
¨ Diğer malzemelere yapışmaz.
Silicone is one of the important inventions of our era which
can be used in a wide spectrum of areas from health to
industry. Silicone is a synthetic rubber provided by serial
complex reaction from silicone elements. Because it does not
contain carbon, Sulfur, Nitrogen, Chlorine or other halogens in
polymer compositions, it does not release poisonous gas and
halogen free, even when it is destroyed by open flame.
Silicone due to its superior specification as well as its very
different structure in comparision to other elostomers , is
preferably used in areas in which this kind of elostomer are
insufficient to meet yhe needs of the developed technology of
today.
¨ Physical specification do not change in high and low
tempretures.
¨ Unaffected by cilmate conditions.
¨ High resistance to humidity, radiation, ultraviyolet rays,
ozone, oxygen, corrosion and pressure.
¨ Extremely high electrical isolation.
¨ Carying capacity of additional currents higher than %50 in
PVC and other rubber isolated cables.
¨ Resistance to chemical solvents.
¨ Feature of biological inertness.
¨ It does not stick to other materials.
ISI DAYANIMI VE ALEV GECİKTİRME ÖZELLİĞİ
Silikon izolasyon, yüksek ısı dayanımı ve alev geciktirme
özelliklerinden dolayı yangın denetimi önemli olan uygulama
alanlarında, güvenle kullanılmaktadır.
Yeni geliştirilen özel silikon izolasyon ise alevi geciktirmenin
ötesinde, alev almaması alevin içindeyken dahi alevi üstünde
yürütmemesi dökülmemesi yönlerinden, klasik silikon
izolasyonlarında çok daha üstün özellikler göstermektedir.
Ayrıca malzemenin yüksek ısı iletkenliği (Düşük ısı özgül
katsayısı 15,9 Mj/Kg.) kablo çalışma sıcaklığının düşük
düzeylerde kalmasını sağlar. Bu özelliği de, silikon izolasyona
PVC ve diğer elastomerlerden en az %50 daha fazla akım
taşıma avantajını getirmektedir.
ISI DEĞİŞİMLERİNE DAYANIKLILIK
Değişik ısı ortamları periyodik olarak tekrarlanan ısı
değişiklikleri veya darbeli ısı yükü taşıyan ortamlarda silikon
gerçektende sorun çıkarmayan bir izolasyon malzemesidir.
Kaynak ısısı dahi silikon izolasyonu eritemez ve soyamaz.
Yüksek ısılarda olduğu gibi düşük ısılarda da silikon esas olarak
esnekliğini korumaktadır. -60 ° C de dahi esnekliğini
koruyabilen formülasyonları mevcuttur.
HEAT ENDURANCE AND FLAME DELAY QUALITES
Silicone isolation, due to its high heat endurasce and flame
retardnt qualites, is used reliably where fire control and fire
traditional silicone isolation.
The newly developped silicone isolation compound dos more
than delay the flame, it dose not burn. The flame dose not
progress and its isolation dose not pour out; for this reason, it
prossessess superior qualites than the traditional silicone
isolation.
The high heat conductivity of the material (low specific heat
coefficient 15,9 Mj/Kg.) serves low working heat levels fort he
cable. This specification gives silicone isolation the capacity of
carrying at least %50 more current than PVC and other
elostomers.
RESISTANCE TO TEMPERATURE CHANGES
Silicone is a problem free isolation material whether under
different heat condition, periodically repeated heat changes
or under blowing heat burden conditions.
Even welding heat cannot be a factor for melting or peeling of
silicone isolation. In high temperatures, as well as in low
temperatures, silicone maintains is flexibility. Special
formulations can ensure is flexibility even in -60°C.
9
Ozon ve korona etkilerine dayanıklılık
Resistance to ozone and corrosion effects
Diğer izolasyon malzemeleri, ozona dayanıklı olmakla birlikte,
korona etkileri sonucunda özelliklerini kaybederler. Silikon
izolasyon ise her ikisine de dayanıklıdır. Silikonun bir diğer
özelliği de düşük basınçlı ortamlardan etkilenmez oluşudur. Bu
nedenle uçak sanayiinde güvenle kullanılmaktadır.
Although other isolation materials are resistant to ozone, they
loose their specifications because of corrosion efects.
Silicone isolation is resistant to booth of them. Another
specification of Silicone is its ağabeylity to remain unaffected
by low pressure conditions. Due to this reason, it is used in the
aerospace industyr with confidence.
ISISAL ÖZELLİKLER
Silikon, standartlarla belirlendiği gibi, normal olarak -60°C ile
+180°C gibi geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu sıcaklıklar
arasında, fiziksel özelliklerinden hiç kaybetmeksizin, tam
tespiti yapılamayan bir dayanım süresi vardır. Çalıştığı ortamda
teknik bir hata oluştuğunda kısa süreler için, 400°C ve daha
yüksek ısılara direnç gösterir.
Klasik silikon dahi bugün bazı uygulamalarda ihtiyaçlara cevap
verememektedir. Her sanayi dalında olduğu gibi, silikon
teknolojisi de, yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için kendisini
geliştirmektedir. Firmamız, konusunda en gelişmiş
teknolojileri, ülkemizde dünya ile aynı zamanda
uygulayabilmektedir. Bugün, THT silikon ile 315°C ısıya direnç
gösterebilen kablo ve profil üretimleri yapabilmekteyiz. Ayrıca
özelliklerini kablolar bölümünde detaylı olarak açıkladığımız
çok özel bir kablo üretimini de devreye almış olmanın haklı
gururunu yaşamaktayız.
TEMPERATURE SPECIFICATIONS
Silicone, as defined by standarts normally has a wide working
temperature range (Between -60°C and +180 °C). Between
these temperature, whitout loosing anything from its physical
features, it has an enduring period which can not be accurately
determined. In case of technical failure in its working
environment it can show for a short period, resistance to
400°C+ temperatures.
Today even traditioanl silicone cannot meet the requirements
of some applications. As in every industrial field the silicone
technology develops itself in order to meet the increasing
market requirements. Our company is capable of applying
the most advanced Technologies of its industrial field
domestically as well as internationally. Today, we produce
cables and profiles resistant to 315°C with using THT silicone.
We are proud to announce our new special cable prodution
range. Details are provided under “cables”.
İKLİM KOŞULLARINA DAYANIKLILIK
Silikon kauçuk, Ultraviyole ışınlar ile Oksijen, Azot ve diğer
gazların etkilerine karşı çok dayanıklıdır. Aşırı ısılarda dahi renk
kaybına uğramaz ve çatlamaz. Yağmur ve yüzeysel sulardan
etkilenmez. Diğer kauçuklar ise bu şartlar altında çok kolay
yaşlanırlar.
RESISITANCE TO CLIMATE CONDITIONS
Silicone rubber is highly resistant to ultraviyolet rays and the
effects of oxigen, ozpne and varios gases. It does not lose
color, dose not crack even in extremely high temperatures, it
will remain uneffected by rain and surface water. Will order
rubbers easily age under these conditions.
RADYASYONA DAYANIKLILIK
10
Silikon Kauçuk izolasyonunun dielektrik özellikleri radyasyon
etkisiyle kayda değer bir bozulmaya uğramaz. Bu nedenle X
ışınları ve nükleer güç ile ilgili cihazlarda kullanılabilen ender
izolasyon malzemelerinden biridir.
RESISTANCE TO RADIATION
Radiation dose not effect the dielectricity features of silikone
rubber isolation compound. Due to this reason, it is one of the
rare flexible isolation materials which can be used in devices
to x-Rays and Nuclear power.
FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
PHYSIOLOGICAL FEATURES
Silikon inert bir malzemedir (kimyevi etkinliği olmayan). İnsan
ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Tam Vulkanize
edilmiş (pişirilmiş) silikon üzerinde mikrop ve mantar
üremesine olanak vermez. Bu nedenle gıda sanayinde, tıpta,
eczacılıkta ve kozmetik sanayinde başarıyla
kullanılabilmektedir.
Since silicone is an inert meterial (no chemical efficiency), it
has no negative side-effects on health and the environment.
Completely vulcanized (baked) silicone dose not permit the
growth of fungi on surface. Due to this, it is widely used in the
food, medical pharma cological and cosmetics industries with
great success.
Kan verme hortumları, oksijen maskeleri, bebek emzikleri,
ecza ambalaj tıpaları gibi risk kabul etmeyen birçok ürün
silikondan üretilmektedir.
A wide range of products, which cannot accept bearing any
risks such as blood transfusion hoses, oxygen masks, baby
pacifiers, drug package taps, are made of silicone.
KİMYASAL DAYANIMI
CHEMICAL ENDURANCE
Silikon birçok kimyevi madde ile birlikte yağ ve sıvılara karşı
dayanıklıdır. Bu dayanıklılık diğer elastomerlerin kullanımını
elverişsiz kılan yüksek ısılarda da geçerli olmaktadır.
Silicone is durable to oil, liquids and a variety of chemical
substances. This endurance is vali deven under high
temperatures making the usage of other elostomers
unavailable.
KİMYASAL ETKİNSİZLİK
Silikon, diğer maddelerin özelliklerinin bozulmasına
paslanmasına veya kimyasal yönden etkilenmesine kesinlikle
yol açmaz.
CHEMICAL INERTNESS
AĞIRLIĞININ AZ OLMASI
LOW WEIGHT
Silikon, özgül ağırlığı düşük bir madde olduğundan, izolasyonu
bu malzeme ile yapılan kablolar doğallıkla daha hafif olurlar. Bu
özellik, toplam tesisat ağırlığını düşük tuttuğundan gemi ve
uçak sanayinde avantaj yaratmaktadır.
Silicone has a low specific weight hence, the cables isolated
wşth this material will be much lighter. This specification
decreases installation weight, so that it becomes an
important feature for the aerospace and the ship- building
industries.
Silicone can never cause other substances to rust, to lose
their specification or otherwise effect them chemically.
11
Ürünler
Products
Kablolar
Cables
Günümüz teknolojisinde, diğer elastomerler ile izole edilen
kablolar ihtiyaca cevap vermediği için silikon izoleli kablolar
gün geçtikçe artan bir kullanım alanına sahip olmaktadırlar.
Since cable isolated with other elostomers can not meet teh
requirements of today's technology, silicone isolatedcables
usage areas are increasing day by day.
Silikon bugün elektriksel özellikleri en iyi olarak bilinen
maddeler ile yarışabilecek düzeyde bir izolasyon
malzemesidir.
Today, silicone is an isolation material which can compate with
substances know to have the best electrical isolation fetures.
Yüksek dielektrik mukavemeti, dielektrik yorulmaya dayanımı
alçak güç tüketim katsayısı alçak dielektrik sabitesi ve çok
yüksek ark direncine sahip olması nedeniyle en zor koşullarda
dahi, uzun vadeli güvenilirlik sağlayan bar izolasyon malzemesi
olarak kullanılmaktadır.
Silikon, yapısının özelliğinden dolayı rutubet geçirme direnci
çok yüksek olduğundan rutubetli ortamlarda dahi elektriksel
özelliklerini korur.
Diğer izolasyon malzemeleri, silikonun elektriksel özelliklerini
çok fazla kaybetmeden dayanım gösterdiği düşük ve yüksek
ısılarda yetersiz kalmaktadır.
12
It is used as an isolation material providing long therm safety.
Even under the must difficult conditions due to its high
dielectric resistance, endurance to dielectric weariness, low
power compsumption coefficiency, low dielectric constant
and very high arc resistance.
Silicone, due to its special structure and its very high moisture
resistance, maintains its electrical features even under moist
conditions.
Other isolation materials are insufficient in high and low
temperatures where silicone can resist without losing much
of its electrical features.
(F ve H sınıfı) izolasyon sağlanmak istendiği hallerde
kullanılabilecek ideal malzemelerdir.
İt is an ideal material to be used when (F and H class) isolation
is requried.
Dielektrik Katsayısı
Dielektrik Dayanımı
Direnci
Dielektrik kayıp faktörü
Dielectricity Coefficient
Dielectric Endurace
Resistance
Dielectric dispertion factor
(yaklaşık olarak)
(2 mm kalınlıkta)
(ohm/cm)
(1 MHz)
:1 MHz de 2,8
:16 -20 kv/mm
:1017
-3
:3.10
Kullanım yerinin özelliklerine göre tarafınızdan tespit edilen
devrelerinize uygun her türlü kablo grubu siparişinizi karşılaya
bilmekteyiz.
Bu siparişleriniz geniş deneyimli kadromuz ve ileri teknolojiye
sahip makine parkımız ile süratle gerçekleştirilebilmektedir.
(approx.)
(2 mm thick)
(ohm/cm )
(1 MHz)
: 2,8 at 1 MHz
:16-20 kv/mm
:1017
:3.10 -3
We are able to supply all Cable Harnessing Groups, fullfilling
the tecnical requirements specified in your orders, within the
consistency with usage point and electrical circuits, on your
product. We are capable to supply these orders ontime
producing them with our experienced technical team our
uptoday technology and equipmnet.
13
14
BC-SUN PV1-F
SIMH-O FE 180/E 90
ÖSK FE 180/E 90
GTŞ-TDK FE 180/E 90
GTŞ-ÇDK FE 180/E 90
LIHH Lg FE 180 PH 30...120
LIHH Tp FE 180 PH 30...120
LIHCH Lg FE 180/E 90
LIHCH Tp FE 180/E 90
LIHCH Lg FE 180 PH 30...120
LIHCH Tp FE 180 PH 30...120
LIH(St)H Lg FE180/E 90
LIH(St)H Tp FE 180/E 90
LIH(St)H Lg FE 180 PH 30...120
LIH(St)H Tp FE 180 PH 30...120
LIH(St)CH Lg FE 180/E 90
LIH(St)CH Tp FE 180/E 90
LIH(St)CH Lg FE 180 PH 30...120
LIH(St)CH Tp FE 180 PH 30...120
JH(St)H Lg FE 180/E 90
JH(St)H Tp FE 180/E 90
JH(St)H Lg FE 180 PH 30...120
JH(St)H Tp FE 180 PH 30...120
fotovoltaik için halojensiz güneş kabloları
halogen free solar cables for photovoltaics
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogen free, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogen free, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
15
photovoltaic için halojensiz güneş enerji sistem kabloları
halogen free photovoltaic cables
SOLARA PV
BC-SUN PV1-F HFFR
-40°C / +90°C / +120°C
2
2
2
Elektrolitik kalaylı esnek bakır
Electrolitic tinned flexible copper
HFFR
HFFR
RoHS
Kullanım alanları
Application
Güneş enerjisi ile güneşten elektirik üretimi uygulamalarında,
güneş pili, güneş paneli, solar panel sistemlerinde kullanılır.
Internal and External connection for Photovoltaic, Wire
jumpers between solar panels, solar roof tiles, between
panels and AC/DC inverters, "home-runs".
Photovoltaic sistemlerindeki HD 60364-7-712'ye göre üretilir.
Cable to use in PV-systems according to HD 60364-7-712
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Max. PV Sistem gerilimi
Max. müsade edilen
çalışma gerilimi (AC)
Max. müsade edilen
çalışma gerilimi (DC)
Test gerilimi
Mevcut taşıma kapasitesi
/ Max. PV System voltage
/ Max. Permitted operating
voltage (AC)
/ Max. Permitted operating
voltage (DC)
/ Test voltage (AC/DC)
/ Current carrying capacity
: 1.8 kV
: 0.7 / 1.2 kV conductor - ground / conductor - conductor
Ozon direnci
/ Ozone resistance
: Test according to DIN EN 50396, HD22.2 test type B
UV direnci
/ UV resistance
: Test according to UL 1581 (xeno-Test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD 605/A1-2.4.20
Duman emisyonu
ışık iletimi > 70%
/ Smoke emission, light
transmission > 70%
: Int. test according to DIN EN 50268-2 and DIN VDE 0482 part 268-2
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: DIN EN 60332-1-2
DIN VDE 0482 part 332-1-2
www.basoglukablo.com
: 0.9 / 1.8 kV conductor - ground / conductor - conductor
: 6 kV / 10kV (test duration 15 min.)
: According to requirements for cables for PV system DKE / VDE AK 411.2.3
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
photovoltaic için halojensiz güneş enerji sistem kabloları
halogen free photovoltaic cables
BC-SUN PV1-F
HFFR
-40°C / +90°C / +120°C
Akım Taşıma Kapasitesi
Current Carrying Capacity ( 60ºC)
Nominal
Kesit
Nominal
Cross Section
(mm²)
Toplam Ceket ve
İzolasyon Kalınlığı
Total Jaket and
Insulation Thickness
(mm)
Kablonun
Genel Çapı
Overall diameter
of cable Nom. Value
(mm)
Min. Bükme
Yarıçapı
Min. Bending
Radius
(mm)
Kablo
Havadayken
Single Cable
Free in Air
Kablo Yüzey
Üzerindeyken
Single Cable
on a Surface
İki Kablo Birbirine
Dokunurken
Two Loaded Cables
Touching,
on a Surface
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
2,00
2,00
4,60
4,90
5,40
5,90
7,00
8,70
10,40
11,50
14,4
15,3
16,8
18,3
21,6
36
43
47
30
41
55
70
98
132
176
218
29
39
52
67
93
125
167
207
24
33
44
57
79
107
142
176
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
SIMH-O
TM
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
SIMH-O
FE 180
/E
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
90
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde kullanılır.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cable can
continue power supply. They are suitable and necassary for
public buildings, hotels, hospitals, schools, shopping malls &
business centers etc.
Özel silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına dayanıklı
kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam ve alev
altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı akım
taşıma kapasitelerinde çok büyük değişiklikler olmamasıdır.
Kablo Yapısı
Çok telli elektrolitik tavlı bakır teller HFFR FE180/E90 özel
silikon yalıtkanı ile izole edilir. Tüm damarlar, katlar halinde
kendi aralarında bükülerek HFFR FE180/E90 özel silikon dış
ceket ile kaplanır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
: 0,6 / 1,0 KV
: 2000V
: 5000V
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: EN 60228
: BS 6387
: EN 60332-1-2
: EN 50200
Damar Sayısı
Core Number
2
3
4
5
7
www.basoglukablo.com
x
x
x
x
x
Most important difference of this cables than other types of
fire prof cables are that; current carrying capacity does not
pose a big variaiton under hot conditions and under flame
condition because of non occurence of any weakness of cable
insulation.
Cable Structure
Stranded electrolytic annealed multiwire coppers insulated by
HFFR FE180/E90 special silicone rubber. All cores twisted in
layers and jacketing by HFFR FE180/E90 special silicone
rubber.
(iletken)
(yangın şartları altında deneyler)
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Kılıf Çapı
Nominal Jacket
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,00
6,40
7,15
7,90
8,90
12,6
18,9
25,2
31,5
44,1
46,24
56,54
71,99
88,52
115,91
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
SIMH-O
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
7
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,40
6,75
7,35
8,47
9,30
16,6
24,9
33,2
41,5
58,1
54,55
66,22
81,75
106,29
135,03
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,00
7,45
8,50
9,50
9,85
10,25
14,05
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
86,1
147,6
69,27
86,30
113,35
141,62
158,88
177,28
321,05
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,45
9,05
9,90
11,25
11,70
12,35
16,95
40
60
80
100
120
140
240
104,70
132,24
165,42
210,78
238,21
270,84
489,54
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
10,45
11,10
13,15
14,50
14,65
63
94,5
126
157,5
189
161,55
202,48
278,52
342,27
373,73
3
4
5
x
x
x
6,00
6,00
6,00
13,75
15,70
18,10
143,7
191,6
239,5
309,73
407,44
528,45
3
4
5
x
x
x
10,00
10,00
10,00
18,55
21,75
24,25
250,5
334
417,5
553,93
752,58
937,45
3
4
5
x
x
x
16,00
16,00
16,00
22,30
25,95
28,20
408
544
680
830,42
1117,39
1350,86
Bunların haricinde 3 x 240 + 120 mm²'ye kadar imalat yapılabilir. / Except above sections able to produce up to 3 x 240 + 120 mm².
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
TM
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
ÖSK™
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
ÖSK T
S FE 1
80/E 9
0
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl ya da kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone elastomer
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde kullanılır.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cablescan
continue power supply. They are suitable and necassary fort
he public buildings, hotels, hospitals, schools, shopping &
business centers etc.
Özel silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına dayanıklı
kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam ve alev
altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı akım
taşıma kapasitelerinde çok büyük değişiklikler olmamasıdır.
Kablo yapısı
Çok telli elektrolitik tavlı bakır teller HFFR FE180/90 özel silikon
yalıtkanı ile izole edilmiştir.
Most important difference of this cables than other types of
fire prof cables are that; current carrying capacity does not
pose a big variaiton under hot conditions and under flame
condition because of non occurence of any weakness of cable
insulation.
Cable Structure
Stranded electrolytic annealed copper wires insulated by
HFFR FE180/E90 special silicone rubber.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
HALOJENSİZ
ALEV GECİKTİRİCİLİ
/ HALOGEN FREE
/ FLAME RETARDANT
Referans Standartlar
/ Reference Standards : EN 60228
: BS 6387
: EN 60332-1-2
: EN 50200
www.basoglukablo.com
: 0,6 / 1,0 KV
: 2000V
: 5000V
(iletken)
(yangın şartları altında deneyler)
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
ÖSK™
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,25
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00
150,00
185,00
240,00
Lineer Direnç 20°C
Lineer Resistance
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
0,0817
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
1,90
2,00
2,20
2,35
2,50
2,80
3,30
4,00
4,70
6,35
7,45
8,90
10,40
12,05
14,00
15,60
17,25
20,10
21,10
24,10
2,4
3,1
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
999
1286
1558
2033
5,63
6,58
8,52
10,88
13,30
18,30
27,99
42,88
63,05
111,58
168,56
252,27
356,70
498,93
695,33
889,03
1131,55
1477,26
1746,82
2279,95
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
GTŞ-TDK
TM
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
GTŞ-TD
K FE180
/E90
2
2
3
2
3
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
Bakır blendaj
Copper braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, ortam sıcaklığının yüksek olduğu, elektromanyetik
dış etkenlerden korunması gereken demirçelik, cam, gemi ve
kimya sanayi gibi yerlerde güç ve sinyalizasyon kablosu olarak
kullanılır. Özel silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına
dayanıklı kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam
ve alev altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı
akım ta şıma kapasitelerinde çok büyük değişiklikler
olmamasıdır. Özellikle gemi, yat üretiminde ve tuzlu su
bulunan ortamlarda kullanılması uygundur.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cables can
continue power supply and used in hot environments such
as steel, glass, chemical plants and shipyards as power and
signaling cables which is needed electromagnetic protection
Most important difference of this cables than other types of
fire proof cables are that; current carrying capacity does not
pose a big variation under hot conditions and under flame
conditions because of non occurrence of any weakness of
cable insulation. These cables are used in ship and yacht
production, environments where salty water exists.
Kablo Yapısı
Çok telli elektolitik tavlý bakýr teller HFFR FE180/E90 özel
silikon yalýtkaný ile izole edilir. Damar üzerine kalaylý tellerden
minimum%85 örtmeli örgü ekran tatbik edilir. Ekranlanmýþ
kablo üzerine HFFR FE180/E90 özel silikon dýþ ceket kaplanýr.
Cable Structure
This cables has multi cores make-up with stranded electrolytic
annealed copper wires insulated by HFFR FE180/E90 special
silicone rubber. Cores stranded in layers Outer sheet covered
of %85 with braided screen of tinned copper wires. HFFR
FE180/E90 special silicone rubber has covered as outside
jacket on screened cores.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
www.basoglukablo.com
/ Working voltage
: 0,6 / 1,0 KV
/ Test voltage
: 2500V
/ Breakdown voltage : 5000V
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
GTŞ-TDK
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
Lineer Direnç 20°C
Lineer resistance
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
3,90
4,05
4,20
4,55
4,90
5,25
6,05
7,55
9,60
11,50
14,15
7,18
8,80
11,02
13,33
18,07
26,50
39,68
57,97
97,02
151,83
246,16
19,96
22,47
25,57
30,46
37,59
48,22
67,99
103,30
170,46
253,18
393,77
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
TM
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
GTŞ-ÇDK
TM
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
GTŞ-ÇD
K FE180
/E90
2
2
3
2
2
3
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
Bakır blendaj
Copper braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, ortam sıcaklığının yüksek olduğu, elektromanyetik
dış etkenlerden korunması gereken demirçelik, cam, gemi ve
kimya sanayi gibi yerlerde güç ve sinyalizasyon kablosu olarak
kullanılır. Özel silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına
dayanıklı kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam
ve alev altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı
akım ta şıma kapasitelerinde çok büyük değişiklikler
olmamasıdır. Özellikle gemi, yat üretiminde ve tuzlu su
bulunan ortamlarda kullanılması uygundur.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cables can
continue power supply and used in hot environments such
as steel, glass, chemical plants and shipyards as power and
signalling cables which is needed electromagnetic protection
Most important difference of this cables than other types of
fire proof cables are that; current carrying capacity does not
pose a big variation under hot conditions and under flame
conditions because of non occurance of any weakness of
cable insulation. These cables are used in ship and yacht
production, environments where salty water exists.
Kablo Yapısı
Çok telli elektolitik tavlý bakýr teller HFFR FE180/E90 özel
silikon yalýtkaný ile izole edilir. Tüm damarlar, katlar halinde
kendi aralarýnda bükülerek özel silikon dýþ ceket ile kaplanýr.
Ceket üzerine kalaylı tellerden minimum %85 örtmeli örgü
ekran tatbik edilir. Ekranlanmış kablo üzerine HFFR FE180/E90
özel silikon dış ceket kaplanır.
Cable Structure
This cables has multi cores make-up with stranded electrolytic
annealed copper wires insulated by HFFR FE180/E90 special
silicone rubber. All cores has stranded in layers and jacketing
by HFFR FE180/E90 special silicone rubber. Cores stranded in
layers and covered of %85 with braided screen of tinned
copper wires. HFFR FE180/E90 special silicone rubber has
been used as outer jacket on screened cores.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
www.basoglukablo.com
/ Working voltage
: 0,6 / 1,0 KV
/ Test voltage
: 2500V
/ Breakdown voltage : 5000V
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
TM
GTŞ-ÇDK
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Kızıl Bakır
Tinned Copper
Red Copper
Dış Çap
Outside
Diameter
Ø (mm)
Lineer ağırlığı
Approx. Linear
Weight
(kg/km)
2x1,50
3x1,50
4x1,50
13,70
13,70
13,70
13,30
13,30
13,30
11,20
11,60
12,40
167,00
197,00
241,00
10x1,50
12x1,50
14x1,50
16x1,50
18x1,50
19x1,50
20x1,50
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
17,40
18,00
19,20
20,60
21,80
22,10
22,30
503,00
533,00
620,00
712,00
761,00
784,00
877,00
2x2,50
3x2,50
4x2,50
8,21
8,21
8,21
7,98
7,98
7,98
13,20
13,70
14,60
240,00
275,00
358,00
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHH Lg
FE 180 PH 30...120
LIHH Lg
FE 180
PH 30..
.120
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
4
2
3
2
Elektrolitik katı veya esnek bakır
Electrolitic solid or flexible copper
Özel silikon
Special silicone elastomer
3
4
HFFR
HFFR sheath
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarında, elektronik kontrol sistemlerinde, holojensiz
yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim
teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır. Yangın
esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
fire retardant low frequency cables in public buildings such as
hotels, hospitals, schools, shopping & business centers,
indoor fixed electrical installations, electronic control
systems, in signal command control and data communication
technology. During fire, these cables do not release
poisonous gasses and smoke. They are fire retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60208 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine Cam elyaf bant sarılarak
HFFR turuncu renkte dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in layers and wrapped by fiberglass tape. HFFR outer
jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1 (HRR için)
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHH Lg
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4,75
4,95
5,30
5,70
5,85
6,05
4,8
7,2
9,6
12
14,4
16,8
27,72
32,51
38,37
44,44
48,72
53,74
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,05
5,25
5,65
6,05
6,30
6,49
6,2
9,3
12,4
15,5
18,6
21,7
31,36
36,98
44,21
50,88
57,36
62,95
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,75
6,05
6,50
7,05
7,30
7,55
8,8
13,2
17,6
22
26,4
30,8
39,71
48,39
57,85
67,99
76,22
84,44
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,05
6,35
6,85
7,45
7,70
8,00
12,6
18,9
25,2
31,5
37,8
44,1
45,84
56,53
68,68
81,31
91,48
102,55
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,45
6,80
7,35
7,95
8,30
8,60
11,10
16,6
24,9
33,2
41,5
49,8
58,1
99,6
53,12
66,83
81,76
96,25
110,42
123,63
196,28
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,35
7,75
8,40
9,20
9,55
9,95
12,00
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
86,1
123
69,12
88,44
109,28
131,28
150,01
169,76
232,35
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHH Tp
FE 180 PH 30...120
LIHH Tp
FE 180
PH 30..
.120
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
3
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Özel silikon
Special silicone elastomer
4
3
4
2
HFFR
HFFR sheath
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarında, elektronik kontrol sistemlerinde, holojensiz
yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim
teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır. Yangın
esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
fire retardant low frequency cables in public buildings such as
hotels, hospitals, schools, shopping & business centers,
indoor fixed electrical installations, electronic control
systems, in signal command control and data communication
technology. During fire, these cables do not release
poisonous gasses and smoke. They are fire retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar perler halinde
kendi aralarında bükülür. Damarlar üzerine Cam elyaf bant
sarılarak HFFR turuncu renkte dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in pairs and wrapped by fiberglass tape. HFFR outer
jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1 (HRR için)
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHH Tp
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
8x2
10x2
x
x
x
x
x
x
x
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
5,30
5,85
7,90
9,10
7,55
8,30
8,85
9,6
14,4
19,2
24
28,8
38,4
48
38,37
39,17
67,78
81,94
42,37
47,53
49,39
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
8x2
10x2
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,65
6,30
6,90
7,65
8,15
8,95
9,60
12,4
18,6
24,8
31
37,2
49,6
62
44,21
46,84
51,47
53,79
53,74
61,36
66,81
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
8x2
10x2
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,50
7,30
8,05
11,00
12,15
10,65
14,95
17,6
26,4
35,2
44
52,8
70,4
88
57,85
63,30
71,58
124,59
144,90
95,21
216,19
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
6,85
7,70
8,55
9,55
25,2
37,8
50,4
63
68,68
77,55
90,64
99,63
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,35
8,30
9,15
12,30
11,10
33,2
49,8
66,4
83
99,6
81,76
95,19
111,22
179,14
196,28
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
8,40
9,55
10,65
12,00
49,2
73,8
98,4
123
109,28
131,73
159,11
181,87
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Lg
FE 180/E 90
LIHCH
Lg FE
180/E
90
2
2
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
4
3
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone insulation
3
4
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarında elektronik kontrol sistemlerinde holojensiz
yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim
tenolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır. Yangın
esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
fire retardant low frequency cables in public buildings such as
hotels, hospitals, schools, shopping & business centers,
indoor fixed electrical installations, electronic control
systems, in signal command control and data communication
technology. During fire, these cables do not release
poisonous gasses and smoke. They are fire retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon kauçuk yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar
halinde kendi aralarında bükülür. Damarlar üzerine şaffaf folyo
helisel sarılarak, kalaylı tellerden min. %85 örtmeli örgü ekran
tatbik edilir. Turuncu renkte silikon kauçuk dış ceket ile izole
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in layers and wrapped by polyester foil. An 85%
closed screen of tinned copper is braided over the cable.
Silicone outer jacket colored with orange is covered over the
cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -60 °C /+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: BS 6387
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Lg
FE 180/E 90
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,65
5,05
5,45
6,05
6,30
6,50
12,25
15,80
19,61
23,56
27,07
30,58
30,82
37,61
44,91
54,95
60,94
66,42
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,85
6,15
6,60
7,15
7,50
7,85
10,65
16,25
21,21
26,49
31,95
36,86
41,77
67,86
46,43
54,09
64,12
76,07
85,24
94,65
167,19
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,10
6,45
7,15
7,85
8,30
8,80
11,85
20,63
27,54
34,80
42,25
49,10
55,95
108,56
53,09
63,29
78,82
95,33
108,31
122,55
231,45
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,60
6,95
7,50
8,55
9,00
9,35
12,50
25,39
34,36
43,71
53,27
62,18
71,09
135,72
63,30
75,59
91,33
115,92
131,27
145,13
270,29
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,50
7,95
9,00
10,00
10,35
11,15
14,95
35,16
48,28
61,85
75,67
88,71
101,75
191,09
83,89
101,90
130,88
161,22
179,34
207,25
383,87
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Tp
FE 180/E 90
LIHCH
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
Tp FE
180/E
90
2
4
3
2
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone insulation
3
4
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarında elektronik kontrol sistemlerinde holojensiz
yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim
tenolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır. Yangın
esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
fire retardant low frequency cables in public buildings such as
hotels, hospitals, schools, shopping & business centers,
indoor fixed electrical installations, electronic control
systems, in signal command control and data communication
technology. During fire, these cables do not release
poisonous gasses and smoke. They are fire retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon kauçuk yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar perler
halinde kendi aralarında bükülür. Damarlar üzerine şaffaf folyo
helisel sarılarak, kalaylı tellerden min. %85 örtmeli örgü ekran
tatbik edilir. Turuncu renkte silikon kauçuk dış ceket ile izole
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in pairs and wrapped by polyester foil. An 85% closed
screen of tinned copper is braided over the cable. Silicone
outer jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -60 °C /+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: BS 6387
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Tp
FE 180/E 90
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,45
6,30
7,05
8,05
19,61
29,03
37,37
46,06
44,91
62,34
79,02
100,95
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,60
7,50
8,35
11,60
13,15
26,49
38,82
50,05
61,71
72,76
64,12
86,63
109,12
182,30
229,07
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
7,15
8,30
9,35
10,55
11,85
34,80
51,06
66,21
81,82
118,35
78,82
109,70
140,61
177,09
239,82
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,50
9,00
9,95
13,70
12,50
43,71
64,14
83,44
123,92
145,51
91,33
132,66
166,59
291,06
278,66
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
9,00
10,35
12,25
13,80
14,95
61,85
90,67
138,67
170,66
200,87
130,88
180,73
266,60
333,77
392,24
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Lg
FE 180 PH 30...120
LIHCH
Lg FE1
80 PH
30...120
6
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Özel silikon
Special silicone elastomer
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
3
5
4
5
6
2
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper wire
braiding
HFFR
HFFR
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
hava alanları, okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde
bina içi sabit tesisatlarında elektronik kontrol sistemlerinde
holojensiz yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi
iletişim tenolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır.
Yangın esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
flame retardant low frequency cables in public buildings such
as hotels, hospitals, schools, shopping malls & business
centers, airport, indoor fixed electrical installations, electronic
control systems, in signal command control and data
communication technology. During fire, these cables do not
release poisonous gasses and smoke. They are flame
retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon kauçuk yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar
halinde kendi aralarında bükülür. Damarlar üzerine şaffaf folyo
cam elyaf bant helisel sarılarak, kalaylı tellerden %85 örtmeli
örgü ekran tatbik edilir. HFFR turuncu renkte dış ceket ile izole
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in layers and wrapped by polyester foil. 85% closed
screen of tinned copper is braided over the cable. HFFR outer
jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -30 °C /+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: BS 6387
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Lg
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,65
5,05
5,45
6,05
6,30
6,50
12,25
15,80
19,61
23,56
27,07
30,58
30,82
37,61
44,91
54,95
60,94
66,42
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,85
6,15
6,60
7,15
7,50
7,85
10,65
16,25
21,21
26,49
31,95
36,86
41,77
67,86
46,43
54,09
64,12
76,07
85,24
94,65
167,19
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,10
6,45
7,15
7,85
8,30
8,80
11,85
20,63
27,54
34,80
42,25
49,10
55,95
108,56
53,09
63,29
78,82
95,33
108,31
122,55
231,45
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,60
6,95
7,50
8,55
9,00
9,35
12,50
25,39
34,36
43,71
53,27
62,18
71,09
135,72
63,30
75,59
91,33
115,92
131,27
145,13
270,29
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,50
7,95
9,00
10,00
10,35
11,15
14,95
35,16
48,28
61,85
75,67
88,71
101,75
191,09
83,89
101,90
130,88
161,22
179,34
207,25
383,87
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Tp
LIHCH Tp
FE 180 PH 30...120
LIHCH
Tp FE1
80 PH
30...120
6
4
FE 180 PH 30...120
3
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
5
2
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Özel silikon
Special silicone elastomer
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper wire
braiding
HFFR
HFFR
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
hava alanları, okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde
bina içi sabit tesisatlarında, elektronik kontrol sistemlerinde,
holojensiz yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi
iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır.
Yangın esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
flame retardant low frequency cables in public buildings such
as hotels, hospitals, schools, shopping malls & business
centers, airport, indoor fixed electrical installations, electronic
control systems, in signal command control and data
communication technology. During fire, these cables do not
release poisonous gasses and smoke. They are flame
retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon kauçuk yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar perler
halinde kendi aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo
cam elyaf bant helisel sarılarak, kalaylı tellerden %85 örtmeli
örgü ekran tatbik edilir. Turuncu renkte HFFR dış ceket ile izole
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in pairs and wrapped by polyester foil. 85% closed
screen of tinned copper is braided over the cable. HFFR outer
jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -60 °C...+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: BS 6387
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIHCH Tp
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,55
6,40
7,15
8,15
19,81
29,22
37,57
46,26
51,41
70,56
88,82
113,42
1x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,95
6,70
7,60
8,45
11,70
13,25
16,44
26,69
39,01
50,24
61,90
72,95
54,32
72,91
97,26
121,61
207,33
260,98
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
7,25
8,40
9,45
10,65
11,55
34,99
51,25
66,40
82,0
96,97
88,88
122,44
156,03
196,35
231,24
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,60
9,10
10,05
13,40
12,20
43,91
64,34
83,64
103,46
122,55
101,95
147,13
183,32
291,20
269,46
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
9,10
10,45
11,95
13,50
14,65
62,04
90,86
118,53
146,83
174,24
145,27
198,41
259,09
327,18
386,20
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Lg
FE 180/E 90
LIH(S
t)H L
g FE
180/E
90
5
4
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
2
3
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone insulation
3
4
5
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda sinyal iletim ve acil anons sistemlerinde
haberleşme kablosu olarak kullanılır. Özel silikondan yapılan bu
kabloların diğer yangına dayanıklı kablolardan ayıran en büyük
özelliği ise sıcak ortam ve alev altında dahi izolasyon
zayıflaması olmadığından dolayı akım taşıma kapasitelerinde
çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as
communication cables in public buildings such as hotels,
hospitals, schools, shopping & business centers, indoor fixed
electrical installations, signal transmission and emergency
announcement systems. Most important difference of these
special silicone cables than other types of fire proof cables are
that; current carrying capacity does not change significantly
under hot conditions and under flame conditions because of
nonoccurrence of any weaknesses on cable insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletken üzerine HFFR FE180/E90
özel silikon kauçuk ile izole edilir. Tüm damarlar, katlar halinde
kendi aralarında bükülür. Üzerine şeffaf PES sarma bandı
halisel sarılarak kalaylı topraklama teli üzerine alüminyum folyo
helisel sarılarak üzerine HFFR FE180/E90 silikon kauçuk ile dış
ceket tatbik edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors are covered with
FE180 / E90 special silicone isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil. After the tinned earth
wire conductor is placed, aluminum foil is wrapped spirally.
FE180 / E90 special silicone outer jacket is covered over the
cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 2000 V
: -60 °C...+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Lg
FE 180/E 90
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,35
4,75
5,15
5,75
6,00
6,20
9,30
12,40
15,50
18,60
21,70
24,80
26,58
32,79
39,29
48,32
53,84
58,88
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,55
5,85
6,30
6,85
7,20
7,55
10,35
13,20
17,60
22,00
26,40
30,80
35,20
57,20
41,69
48,74
57,81
68,61
77,17
85,97
153,66
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,80
6,15
6,85
7,55
8,00
8,50
11,15
18,90
25,20
31,50
37,80
44,10
50,40
81,90
49,65
59,16
73,53
88,73
101,01
114,52
192,56
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,30
6,65
7,20
8,25
8,70
9,05
11,80
24,90
33,20
41,50
49,80
58,10
66,40
107,90
60,97
72,53
87,10
110,10
124,71
137,89
229,69
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,20
7,65
8,70
9,70
10,05
10,85
14,25
36,90
49,20
61,50
73,80
86,10
98,40
159,90
83,64
100,74
128,11
156,66
174,00
200,86
337,33
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Tp
FE 180/E 90
LIH(S
t)H T
p FE
180/E
90
4
5
3
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone insulation
3
4
5
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
2
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda sinyal iletim ve acil anons sistemlerinde
haberleşme kablosu olarak kullanılır. Özel silikondan yapılan bu
kabloların diğer yangına dayanıklı kablolardan ayıran en büyük
özelliği ise sıcak ortam ve alev altında dahi izolasyon
zayıflaması olmadığından dolayı akım taşıma kapasitelerinde
çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as
communication cables in public buildings such as hotels,
hospitals, schools, shopping & business centers, indoor fixed
electrical installations, signal transmission and emergency
announcement systems. Most important difference of these
special silicone cables than other types of fire proof cables are
that; current carrying capacity does not change significantly
under hot conditions and under flame conditions because of
nonoccurrence of any weaknesses on cable insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletken üzerine HFFR FE180/E90
özel silikon kauçuk ile izole edilir. Tüm damarlar, perler halinde
kendi aralarında bükülür. Üzerine şeffaf PES sarma bandı
halisel sarılarak kalaylı topraklama teli üzerine alüminyum folyo
helisel sarılarak üzerine HFFR FE180/E90 silikon kauçuk ile dış
ceket tatbik edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors are covered with
FE180 / E90 special silicone isolation. Cores are twisted in
pairs and wrapped by polyester foil. After the tinned earth wire
conductor is placed, aluminum foil is wrapped spirally. FE180 /
E90 special silicone outer jacket is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 2000 V
: -60 °C...+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Tp
FE 180/E 90
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
1x2
2x2
3x2
4x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
4,35
5,15
6,00
6,75
9,30
15,50
21,70
27,90
26,58
39,29
53,70
68,26
5x2
1x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
7,75
5,55
6,30
7,20
8,05
11,30
12,85
34,10
13,20
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
87,65
41,69
57,81
77,02
97,11
166,14
210,22
1x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,80
6,85
8,00
9,05
10,25
11,15
18,90
31,50
44,10
56,70
69,30
81,90
49,65
73,53
100,87
129,15
162,57
192,20
1x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,30
7,20
8,70
9,65
13,00
11,80
24,90
41,50
58,10
74,70
91,30
107,90
60,97
87,10
124,56
155,81
244,51
229,33
1x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,20
8,70
10,05
11,55
13,10
14,25
36,90
61,50
86,10
110,70
135,30
159,90
83,64
128,11
173,85
226,64
285,09
336,97
1x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,45
9,90
11,60
14,55
17,45
16,75
60,00
100,00
140,00
180,00
220,00
260,00
123,82
184,37
254,51
364,54
490,01
500,87
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Lg
FE 180 PH 30...120
LIH(S
t)H L
g FE
180 P
H 30..
.12
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
7
4
0
5
3
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
7
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
HFFR
HFFR
2
6
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda sinyal iletim ve acil anons sistemlerinde
haberleşme kablosu olarak kullanılır. Özel silikondan yapılan bu
kabloların diğer yangına dayanıklı kablolardan ayıran en büyük
özelliği ise sıcak ortam ve alev altında dahi izolasyon
zayıflaması olmadığından dolayı akım taşıma kapasitelerinde
çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as
communication cables in public buildings such as hotels,
hospitals, schools, shopping & business centers, indoor fixed
electrical installations, signal transmission and emergency
announcement systems. Most important difference of these
special silicone cables than other types of fire proof cables are
that; current carrying capacity does not change significantly
under hot conditions and under flame conditions because of
nonoccurrence of any weaknesses on cable insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletken üzerine silikon kauçuk ile
izole edilir. Tüm damarlar, katlar halinde kendi aralarında
bükülür. Üzerine şeffaf PES sarma bandı halisel sarılarak
kalaylı topraklama teli üzerine cam elyaf bant ve üzerine
alüminyum folyo helisel sarılarak üzerine HFFR dış ceket tatbik
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors are covered with
silicone isolation. Cores are twisted in layers and wrapped by
polyester foil. Electrolytic tinned solid earth wire conductor is
placed on the cable. Fiberglass tape and aluminum foil
wrapped spirally and respectively. HFFR outer jacket is
covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığıi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2500 V
/ Operating temperature : -5 °C...+70 °C
Referans Standartlar
/ Reference Standards
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Lg
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,45
4,85
5,25
5,85
6,10
6,30
9,30
12,40
15,50
18,60
21,70
24,80
30,25
36,83
43,77
53,77
59,50
64,63
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,65
5,95
6,40
6,95
7,30
7,65
10,45
13,20
17,60
22,00
26,40
30,80
35,20
39,60
47,47
54,58
64,16
75,82
84,77
94,01
168,81
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,90
6,25
6,95
7,65
8,10
8,60
11,25
18,90
25,20
31,50
37,80
44,10
50,40
81,90
55,78
65,42
80,96
97,50
110,49
124,96
209,92
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,40
6,75
7,30
8,35
8,80
9,15
11,90
24,90
33,20
41,50
49,80
58,10
66,40
107,90
68,06
79,66
94,90
120,38
135,66
149,20
248,18
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,30
7,75
8,80
9,80
10,15
10,95
14,35
36,90
49,20
61,50
73,80
86,10
98,40
159,90
92,41
109,57
139,17
170,18
187,60
216,55
363,71
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Tp
FE 180 PH 30...120
LIH(S
t)H T
7
p FE
180 P
H 30..
.120
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
4
5
3
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
7
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
HFFR
HFFR
2
6
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda sinyal iletim ve acil anons sistemlerinde
haberleşme kablosu olarak kullanılır. Özel silikondan yapılan bu
kabloların diğer yangına dayanıklı kablolardan ayıran en büyük
özelliği ise sıcak ortam ve alev altında dahi izolasyon
zayıflaması olmadığından dolayı akım taşıma kapasitelerinde
çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as
communication cables in public buildings such as hotels,
hospitals, schools, shopping & business centers, indoor fixed
electrical installations, signal transmission and emergency
announcement systems. Most important difference of these
special silicone cables than other types of fire proof cables are
that; current carrying capacity does not change significantly
under hot conditions and under flame conditions because of
nonoccurrence of any weaknesses on cable insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletken üzerine silikon kauçuk ile
izole edilir. Tüm damarlar, perler halinde kendi aralarında
bükülür. Üzerine şeffaf PES sarma bandı halisel sarılarak
kalaylı topraklama teli üzerine cam elyaf bant ve üzerine
alüminyum folyo helisel sarılarak üzerine HFFR dış ceket tatbik
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors are covered with
silicone isolation. Cores are twisted in pairs and wrapped by
polyester foil. Electrolytic tinned solid earth wire conductor is
placed on the cable. Fiberglass tape and aluminum foil
wrapped spirally and respectively. HFFR outer jacket is
covered over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığıi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2500 V
/ Operating temperature : -5 °C...+70 °C
Referans Standartlar
/ Reference Standards
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)H Tp
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,25
6,10
6,85
7,85
15,50
21,70
27,90
34,10
43,77
59,27
74,97
96,51
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,40
7,30
8,15
11,40
12,95
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
64,16
84,54
105,99
186,71
237,13
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,95
8,10
9,15
10,35
11,25
31,50
44,10
56,70
69,30
81,90
80,96
110,26
140,70
177,31
209,34
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,30
8,80
9,75
13,10
11,90
41,50
58,10
74,70
91,30
107,90
94,90
135,43
168,39
270,86
247,61
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,80
10,15
11,65
13,20
14,35
61,50
86,10
110,70
135,30
159,90
139,17
187,37
244,08
307,58
363,13
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Lg
FE 180/E 90
LIH(S
t)CH
Lg FE
180/E
90
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
6
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
5
2
3
Topraklama teli
Grounding Wire
Alü. folyo
Alu. foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned coper drain
braiding
4
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda sinyal iletim ve acil anons sistemlerinde
haberleşme kablosu olarak kullanılır. Özel silikondan yapılan bu
kabloların diğer yangına dayanıklı kablolardan ayıran en büyük
özelliği ise sıcak ortam ve alev altında dahi izolasyon
zayıflaması olmadığından dolayı akım taşıma kapasitelerinde
çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
fire retardant low frequency cables in public buildings such as
hotels, hospitals, schools, shopping & business centers,
indoor fixed electrical installations, electronic control
systems, in signal command control and data communication
technology. During fire, these cables do not release
poisonous gasses and smoke. They are fire retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde silikon
yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo sarılır.
Elektrolatik kalaylı mono toprak teli ilave edilerek üzerine
alüminyum ekran helisel olarak sarılarak kalaylı tellerden %85
örtmeli örgü ekran tatbik edilir. Turuncu renkte silikon dış ceket
kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in layers and wrapped by polyester foil. Electrolytic
tinned solid earth wire conductor is placed on the polyester
foil and wrapped by aluminum foil spirally. 85% closed screen
of tinned copper is braided over the cable. Silicone outer
jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+200 °C
: -30 °C...+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: BS 6387
: EN 50267-2-1
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of corrosive gases : EN 50267-2-2
: EN 61034-2
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Lg
FE 180/E 90
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,75
5,15
5,55
6,15
6,40
6,60
15,74
19,30
23,10
27,05
30,56
34,07
34,79
41,64
48,96
59,07
65,09
70,57
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,95
6,25
6,70
7,25
7,60
7,95
10,75
21,04
26,00
31,28
36,74
41,65
46,56
72,66
51,85
59,53
69,59
81,58
90,79
100,23
173,06
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,20
6,55
7,25
7,95
8,40
8,90
11,95
27,32
34,24
41,49
48,94
55,79
62,64
115,64
60,42
70,64
86,26
102,83
115,86
130,16
239,77
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,70
7,05
7,60
8,65
9,10
9,45
12,60
34,08
43,06
52,41
61,97
70,87
79,78
144,80
72,67
85,00
100,75
125,48
140,88
154,77
280,63
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,60
8,05
9,10
10,10
10,45
11,65
12,35
13,05
13,90
15,05
47,85
60,97
74,54
88,37
101,40
130,87
145,88
160,88
175,91
204,17
97,33
115,37
144,47
174,91
193,05
246,49
275,92
306,21
341,55
398,45
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Tp
FE 180/E 90
LIH(S
t)CH
Lg FE
180/E
90
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
6
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
5
3
Topraklama teli
Grounding Wire
Alü. folyo
Alu. foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned coper drain
braiding
2
4
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda sinyal iletim ve acil anons sistemlerinde
haberleşme kablosu olarak kullanılır. Özel silikondan yapılan bu
kabloların diğer yangına dayanıklı kablolardan ayıran en büyük
özelliği ise sıcak ortam ve alev altında dahi izolasyon
zayıflaması olmadığından dolayı akım taşıma kapasitelerinde
çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, these cables can supply power 180
minutes continuously. These cables are used as halogen free,
fire retardant low frequency cables in public buildings such as
hotels, hospitals, schools, shopping & business centers,
indoor fixed electrical installations, electronic control
systems, in signal command control and data communication
technology. During fire, these cables do not release
poisonous gasses and smoke. They are fire retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde silikon
yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar perler halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo sarılır.
Elektrolatik kalaylı mono toprak teli ilave edilerek üzerine
alüminyum ekran helisel olarak sarılarak kalaylı tellerden %85
örtmeli örgü ekran tatbik edilir. Turuncu renkte silikon dış ceket
kaplanır.
Cable structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in pairs and wrapped by polyester foil. Electrolytic
tinned solid earth wire conductor is placed on the polyester
foil and wrapped by aluminum foil spirally. 85% closed screen
of tinned copper is braided over the cable. Silicone outer
jacket colored with orange is covered over the cable.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+200 °C
: -30 °C...+200 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: BS 6387
: EN 50267-2-1
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of corrosive gases : EN 50267-2-2
: EN 61034-2
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Tp
FE 180/E 90
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,65
6,50
7,25
8,25
23,30
32,72
41,06
49,75
54,07
72,51
90,34
114,47
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,80
7,70
8,55
11,80
13,35
31,48
43,81
55,03
66,70
77,74
76,66
100,23
124,09
209,77
263,14
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
7,35
8,50
9,55
10,75
12,05
41,69
57,94
73,09
88,71
125,82
94,46
127,26
160,38
200,12
267,88
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,70
9,20
10,15
13,90
12,70
52,60
73,03
92,33
133,40
154,98
109,33
153,81
189,46
331,38
310,00
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
9,20
10,55
12,45
14,00
15,15
74,74
103,56
152,14
184,13
214,35
156,42
208,69
301,32
373,88
436,27
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Lg
FE 180 PH 30...120
LIH(S
t)CH
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
8
Lg FE
180 P
H 30..
.12
4
0
2
6
5
3
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
5
6
7
8
Alü. folyo
Alu. foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper wire
braiding
Topraklama teli
Drain wire
HFFR
HFFR
7
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarında elektronik kontrol sistemlerinde holojensiz
yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim
teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır. Yangın
esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables conditions, these cables
can supply power 180 minutes continuously. These cables are
used as halogen free, fire retardant low frequency cables in
public buildings such as hotels, hospitals, schools, shopping &
business centers, indoor fixed electrical installations,
electronic control systems, in signal command control and
data communication technology. During fire, these cables do
not release poisonous gasses and smoke. They are fire
retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde silikon
yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine cam elyaf bant helisel
olarak sarılır. Elektrolitik kalaylı mono toprak teli ilave edilerek
üzerine alüminyum ekran + cam elyaf bant helisel olarak
sarılarak kalaylı tellerden %85 örtmeli örgü ekran tatbik edilir.
Turuncu renkte HFFR dış ceket kaplanır.
Cable structure
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standarts) special silicone isolation. Cores are
twisted in layers and wrapped by fiberglass tape spirally.
Electrolytic tinned solid earth wire conductor is palced on the
cable are wrapped by aluminum foil spirally. %85 closed
screen of tinned copper is braided over the aluminum foil.
HFFR outer jacket colored with orange is covered over the
cable.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 500 / 900 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: EN 50267-2-1
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of corrosive gases : EN 50267-2-2
: EN 61034-2
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Lg
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,85
5,25
5,65
6,25
6,50
6,70
15,94
19,49
23,30
27,25
30,76
34,27
39,03
46,29
54,07
65,20
71,44
77,03
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,05
6,35
6,80
7,35
7,70
8,05
10,85
21,23
26,20
31,48
36,94
41,85
46,76
72,85
58,31
66,08
76,66
89,54
99,16
109,07
189,22
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,30
6,65
7,35
8,05
8,50
9,00
12,05
27,52
34,43
41,69
49,13
55,99
62,84
116,04
67,24
77,62
94,46
112,41
126,19
141,50
260,32
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,80
7,15
7,70
8,75
9,20
9,55
12,70
34,28
43,25
52,60
62,16
71,07
79,98
145,19
80,49
92,87
109,33
136,63
152,74
167,01
302,44
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,70
8,15
9,20
10,20
10,55
11,75
12,45
13,15
14,00
15,15
48,05
61,16
74,74
88,56
101,60
131,26
146,27
161,27
176,30
204,56
106,87
124,99
156,42
189,39
207,63
265,33
296,78
329,26
367,84
428,72
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Tp
FE 180 / PH 30...120
LIH(S
t)CH
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
8
Tp FE
180 P
H 30..
.12
4
0
6
5
3
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
5
6
7
8
Alü. folyo
Alu. foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper wire
braiding
Topraklama teli
Drain wire
HFFR
HFFR
2
7
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarında elektronik kontrol sistemlerinde holojensiz
yangına dayanıklı sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim
teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak kullanılır. Yangın
esnasında zehirli gaz ve duman çıkarmazlar. Alev
geciktirmelidir.
Under fire conditions, these cables conditions, these cables
can supply power 180 minutes continuously. These cables are
used as halogen free, fire retardant low frequency cables in
public buildings such as hotels, hospitals, schools, shopping &
business centers, indoor fixed electrical installations,
electronic control systems, in signal command control and
data communication technology. During fire, these cables do
not release poisonous gasses and smoke. They are fire
retardant.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde silikon
yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar perler halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine cam elyaf bant helisel
olarak sarılır. Elektrolitik kalaylı mono toprak teli ilave edilerek
üzerine alüminyum ekran helisel olarak sarılarak kalaylı
tellerden %85 örtmeli örgü ekran tatbik edilir. Turuncu renkte
HFFR dış ceket kaplanır.
Cable structure
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standarts) special silicone isolation. Cores are
twisted in pairs and wrapped by fiberglass tape spirally.
Electrolytic tinned solid earth wire conductor is palced on the
cable are wrapped by aluminum foil spirally. %85 closed
screen of tinned copper is braided over the aluminum foil.
HFFR outer jacket colored with orange is covered over the
cable.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: EN 50267-2-1
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of corrosive gases : EN 50267-2-2
: EN 61034-2
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
LIH(St)CH Tp
FE 180 / PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,55
6,40
7,15
8,15
6,70
7,60
8,45
11,70
13,25
23,10
32,52
40,86
49,55
31,28
43,61
54,84
66,50
77,55
48,96
66,35
83,04
105,01
69,59
92,05
114,55
188,18
235,10
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
7,25
8,40
9,45
10,65
11,95
41,49
57,75
72,90
88,52
125,43
86,26
117,12
148,07
184,59
247,82
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,60
9,10
10,05
13,80
12,60
52,41
72,83
92,14
133,01
154,59
100,75
142,15
176,08
301,47
288,68
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
9,10
10,45
12,35
13,90
15,05
74,54
103,36
151,75
183,74
213,96
144,47
194,32
280,75
347,99
406,50
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogen free, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
JH(St)H Lg
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
LIH(S
t)H L
g FE
180/E
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
4
90
2
2
3
2
3
4
5
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
Şeffaf folyo
Transparent tape
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Earth conductor
5
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda yangın ihbar kablosu olarak kullanılır. Özel
silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına dayanıklı
kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam ve alev
altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı akım
taşıma kapasitelerinde çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cables can
continue power supply and used in hot environments such as
steel, glass, chemical plants and shipyards as power and
signalling cables which is needed electromagnetic protection
most important difference of this cables than other of fire
proof cables are that; current carrying capacity does not pose
a big variation under hot condition and under flame conditions
because of non occurance of any weakness of cable
insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik mono kızıl bakır iletken HFFR FE180/E90 özel
silikon kauçuk ile izole edilir. Tüm damarla katlar halinde
bükülerek üzerine polyester bant sarılır. Tek tel kalaylı bakırda
oluşan topraklama teli kablo boyunca polyester üzerine
konulur ve üzerine AL-PES folyo sarılır. Kablo özü üzerine
HFFR FE180/E90 özel silikon kauçuk ile dış ceket tatbik edilir.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
Cable Structure
This cable has stranded electrolytic solid copper wires
insulated by HFFR FE180/E90 Specia lsilicone rubber. All
cores are twisted layers and wrapped by polyester tape. Static
screen of AL-PES foil with copper drain wire wrappwed over
the cable. Sheath of HFFR FE180/E90 silicone rubber covers
of paired cores outer jacket.
: 300 / 500 V
: 2000V
: 5000V
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 30331
: EN 50200
: BS 6387
: EN 601034
: EN 50267
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogen free, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
JH(St)H Lg
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 0,80
4 X 0,80
6 X 0,80
8 X 0,80
10 X 0,80
12 X 0,80
16 X 0,80
20 X 0,80
24 X 0,80
32 X 0,80
40 X 0,80
4,75
5,45
6,35
7,05
7,90
8,90
9,80
10,55
11,60
12,95
14,15
13,20
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
33,60
48,06
65,92
82,58
102,47
126,42
157,90
187,86
225,63
288,15
350,08
2 X 1,00
4 X 1,00
5,85
7,10
27,00
45,00
57,47
88,73
2 X 1,50
4 X 1,50
6,35
7,70
39,00
65,00
74,16
114,90
2 X 2,50
4 X 2,50
7,35
8,90
66,00
110,00
111,91
174,18
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
JH(St)H Tp
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
JH(St
)H Tp
FE 18
0/E
4
5
90
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
2
3
2
3
4
5
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
Şeffaf folyo
Transparent tape
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Earth conductor
2
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda yangın ihbar kablosu olarak kullanılır. Özel
silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına dayanıklı
kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam ve alev
altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı akım
taşıma kapasitelerinde çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cables can
continue power supply and used in hot environments such as
steel, glass, chemical plants and shipyards as power and
signalling cables which is needed electromagnetic protection
most important difference of this cables than other of fire
proof cables are that; current carrying capacity does not pose
a big variation under hot condition and under flame conditions
because of non occurance of any weakness of cable
insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik mono kızıl bakır iletken HFFR FE180/E90 özel
silikon kauçuk ile izole edilir. Tüm damarla katlar halinde
bükülerek üzerine polyester bant sarılır. Tek tel kalaylı bakırda
oluşan topraklama teli kablo boyunca polyester üzerine
konulur ve üzerine AL-PES folyo sarılır. Kablo özü üzerine
HFFR FE180/E90 özel silikon kauçuk ile dış ceket tatbik edilir.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
Cable Structure
This cable has stranded stranded electrolytic solid copper
wires insulated by HFFR FE180/E90 Specia lsilicone rubber.
All cores layers and wrapped polyester tape. Static screen of
AL-PES foil with copper drain wire wrappwed over the Paris.
Sheath of HFFR FE180/E90 silicone rubber covers of paired
cores outer jacket.
: 300 / 500 V
: 2000V
: 5000V
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 30331
: EN 50200
: BS 6387
: EN 601034
: EN 50267
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan, FE 180/E 90 özel silikon kablo
halogen free, flame-retardant, non-corrosive, FE 180/E 90 special silicone cable
JH(St)H Tp
FE 180/E 90
-60°C / +200°C
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 2 X 0,80
3 X 2 X 0,80
4 X 2X 0,80
5 X 2 X 0,80
6 X 2 X 0,80
8 X 2 X 0,80
10 X 2 X 0,80
12 X 2 X 0,80
16 X 2 X 0,80
20 X 2 X 0,80
5,45
8,10
9,60
10,25
10,75
12,80
14,10
14,95
17,10
18,35
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
48,06
90,50
123,89
144,01
161,84
224,03
273,26
312,47
409,99
483,49
1 X 2 X 1,00
2 X 2 X 1,100
5,85
7,10
27,00
45,00
57,47
88,73
1 X 2 X 1,50
2 X 2 X 1,50
6,35
7,70
39,00
65,00
74,16
114,90
1 X 2 X 2,50
2 X 2 X 2,50
7,35
8,90
66,00
110,00
111,91
174,18
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
JH(St)H Lg
FE 180 PH 30...120
JH(St
)H Lg
FE 18
0 PH
30...1
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
7
5
20
4
2
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
5
6
7
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
HFFR
HFFR sheat
3
6
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda yangın ihbar kablosu olarak kullanılır. özel
silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına dayanıklı
kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam ve alev
altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı akım
taşıma kapasitelerinde çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cables can
continue power supply and used in hot environments such as
steel, glass, chemical plants and shipyards as power and
signalling cables which is needed electromagnetic protection
most important difference of this cables than other of fire
proof cables are that; current carrying caoacitty does not pose
a big variation under hot condition and under flame conditions
because of non occurance of any weakness of cable
insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik tavlı veya kalaylı solid bakır iletken üzerine özel
silikon kauçuk izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Şeffaf folyo kaplanarak kalaylı solid bakır
toprak tel ilave edilir. Cam elyaf bant + Alüminyum folyo helisel
olarak sarılarak üzerine HFFR dış ceket tatbik edilir.
Cable Structure
Electrolytic annealed or tinned solid conductors are covered
with special silicone isolation. Cores are twisted in layers and
wrapped by polyester foil. Tinned solid earth wire conductor is
placed on the polyester foil and wrapped by aluminum foil
spirally. HFFR outer jacket is covered over the cable.
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 60331
: EN 50200
: EN 61034
Duman yoğunluğu
/ Fog density
: EN 50267
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
JH(St)H Lg
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 0,80
4 X 0,80
6 X 0,80
8 X 0,80
10 X 0,80
12 X 0,80
16 X 0,80
20 X 0,80
24 X 0,80
32 X 0,80
40 X 0,80
4,75
5,45
6,35
7,05
7,90
8,90
9,80
10,55
11,60
12,95
14,15
13,20
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
33,60
48,06
65,92
82,58
102,47
126,42
157,90
187,86
225,63
288,15
350,08
2 X 1,00
4 X 1,00
5,85
7,10
27,00
45,00
57,47
88,73
2 X 1,50
4 X 1,50
6,35
7,70
39,00
65,00
74,16
114,90
2 X 2,50
4 X 2,50
7,35
8,90
66,00
110,00
111,91
174,18
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
JH(St)H Tp
FE 180 PH 30...120
JH(St
)H Tp
FE 18
0 PH
30...1
5
20
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
5
6
7
Standart olarak turuncu renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is orange. Other colours available upon request
7
4
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
HFFR
HFFR sheat
2
3
6
RoHS
Kullanım alanları
Application
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilen bu
kablolar, insanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler,
okullar, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde bina içi sabit
tesisatlarda yangın ihbar kablosu olarak kullanılır. özel
silikondan yapılan bu kabloların diğer yangına dayanıklı
kablolardan ayıran en büyük özelliği ise sıcak ortam ve alev
altında dahi izolasyon zayıflaması olmadığından dolayı akım
taşıma kapasitelerinde çok büyük değişikler olmamasıdır.
Under fire conditions, as 180 minutes of period this cables can
continue power supply and used in hot environments such as
steel, glass, chemical plants and shipyards as power and
signalling cables which is needed electromagnetic protection
most important difference of this cables than other of fire
proof cables are that; current carrying caoacitty does not pose
a big variation under hot condition and under flame conditions
because of non occurance of any weakness of cable
insulation.
Kablo yapısı
Elektrolitik tavlı veya kalaylı solid bakır iletken üzerine özel
silikon kauçuk izole edilir. Tüm damarlar perler halinde kendi
aralarında bükülür. Şeffaf folyo kaplanarak kalaylı solid bakır
toprak tel ilave edilir. Cam elyaf bant + Alüminyum folyo helisel
olarak sarılarak üzerine HFFR dış ceket tatbik edilir.
Cable Structure
Electrolytic annealed or tinned solid conductors are covered
with special silicone isolation. Cores are twisted in pairs and
wrapped by polyester foil. Tinned solid earth wire conductor is
placed on the polyester foil and wrapped by aluminum foil
spirally. HFFR outer jacket is covered over the cable.
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 60331
: EN 50200
: EN 61034
Duman yoğunluğu
/ Fog density
: EN 50267
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan özel kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive special cable
JH(St)H Tp
FE 180 PH 30...120
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 2 X 0,80
3 X 2 X 0,80
4 X 2 X 0,80
5 X 2 X 0,80
6 X 2 X 0,80
8 X 2 X 0,80
10 X 2 X 0,80
12 X 2 X 0,80
16 X 2 X 0,80
20 X 2 X 0,80
5,45
8,10
9,60
10,25
10,75
12,80
14,10
14,95
17,10
18,35
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
48,06
90,50
123,89
144,01
161,84
224,03
273,26
312,47
409,99
483,49
1 X 2 X 1,00
2 X 2 X 1,100
5,85
7,10
27,00
45,00
57,47
88,73
1 X 2 X 1,50
2 X 2 X 1,50
6,35
7,70
39,00
65,00
74,16
114,90
1 X 2 X 2,50
2 X 2 X 2,50
7,35
8,90
66,00
110,00
111,91
174,18
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
62
tek telli, tek damarlı, HFFR izoleli kablo
solid conductor, single core, HFFR isolated cable
çok telli, tek damarlı, HFFR izoleli kablo
multi wire conductor, single core, HFFR isolated cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
63
tek telli, tek damarlı, HFFR izoleli kablo
solid conductor, single core, HFFR isolated cable
H05Z-U
H07Z-U
+70°C
H05Z-
U
LIH
H
H0
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
7Z-U
2
2
Elektrolitik mono bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic mono copper (red or tinned copper)
HFFR
HFFR
RoHS
Kullanım alanları
Application
Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım kablolarında, sıva altı ve sıva
üstü boru içinde, kroşeler üzerinde, dağıtım tablolarındaki
irtibatlarda.
In dry rooms, in apparatus, switch and distribution boards, for
laying in conduct on and under plaster and on insulating
supports above plaster.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
/ Working voltage
Test gerilimi
/ Test voltage
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım malzemesi
Yangın şartları altındaki
deneyler
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Insulation
/ Experiments under fire
conditions
www.basoglukablo.com
: 300 / 500 V
: 450 / 750 V
: 2000 V
: 2500 V
: 5000 V
(H05Z-U)
(H07Z-U)
(H05Z-U)
(H07Z-U)
: HD 22.9
: EN 60228
: EN 50395
: EN 50363-5
: EN 60332-1-2 / EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek telli, tek damarlı, HFFR izoleli kablo
solid conductor, single core, HFFR isolated cable
H05Z-U
H07Z-U
+70°C
(H05Z-U)
Kablo Tipi
Cable Type
H05Z-U
H05Z-U
H05Z-U
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,50
0,75
1,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
36,70
24,80
18,20
36,00
24,50
18,10
Bakır Ağırlığı
Ortalama
Copper Weight
Dış Çap
(kg/km)
Average Outside
Diameter
2,05
2,25
2,40
4,4
6,7
9
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
8,60
11,53
14,28
(H07Z-U)
Kablo Tipi
Cable Type
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
H07Z-U
İletken Kesiti
Conductor
Section
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
12,20
7,56
4,70
3,11
1,84
1,16
0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
12,10
7,41
4,61
3,08
1,83
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
Ortalama
Kablo Çapı
Average
Cable Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,85
3,45
3,90
4,40
6,20
7,15
8,85
10,00
11,75
13,55
15,85
13
22
35,5
52,6
96
154
240
336
480
672
912
20,33
32,25
47,40
66,37
125,58
190,40
294,51
401,44
571,73
785,80
1065,82
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, HFFR izoleli kablo
multi wire conductor, single core, HFFR isolated cable
H05Z-K
H07Z-K
+70°C
H05Z-
K
LIH
H
H0
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
7Z-K
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
HFFR
HFFR rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Hareketli cihazların bağlantılarında, sıva altı ve sıva üstünde
boru içinde kullanılır.
For protected installation in equipment and lighting fitting,
also for in conduit and under plaster.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
/ Working voltage
Test gerilimi
/ Test voltage
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım malzemesi
Yangın şartları altındaki
deneyler
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Insulation
/ Experiments under fire
conditions
www.basoglukablo.com
: 300 / 500 V
: 450 / 750 V
: 2000 V
: 2500 V
: 5000 V
(H05Z-K)
(H07Z-K)
(H05Z-K)
(H07Z-K)
: HD 22.9
: EN 60228
: EN 50395
: EN 50363-5
: EN 60332-1-2 / EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, HFFR izoleli kablo
multi wire conductor, single core, HFFR isolated cable
H05Z-K
H07Z-K
+70°C
(H05Z-K)
Kablo Tipi
Cable Type
H05Z-K
H05Z-K
H05Z-K
H05Z-K
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,35
0,50
0,75
1,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
57,10
40,10
26,70
20,00
56,00
39,00
26,00
19,50
Bakır Ağırlığı
Ortalama
Copper Weight
Dış Çap
(kg/km)
Average Outside
Diameter
2,00
2,20
2,35
2,50
3,1
4,4
6,3
8,3
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
6,80
8,79
11,17
13,62
(H07Z-K)
Kablo Tipi
Cable Type
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
İletken Kesiti
Conductor
Section
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
Ortalama
Kablo Çapı
Average
Cable Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,90
3,45
3,95
4,60
6,05
7,10
8,70
9,90
11,65
13,40
15,25
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
19,28
29,56
43,18
63,05
109,53
165,32
251,43
349,85
493,88
684,33
884,98
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHH Lg
HFFR
-30°C / +70°C
LIHH L
g HFF
R
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
2
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletken HFFR yalıtkan.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors and HFFR isolation.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: 300 / 500 V
: 2500 V
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
: EN 50267-2-1 (HRR için)
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHH Lg
HFFR
-30°C / +70°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
2
x
x
x
x
x
x
x
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35
4,65
4,85
5,20
5,60
5,80
5,95
4,95
4,8
7,2
9,6
12
14,4
16,8
6,2
26,12
31,05
36,98
43,08
48,20
52,69
29,69
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,15
5,55
6,00
6,20
6,40
9,3
12,4
15,5
18,6
21,7
35,50
42,82
50,26
56,21
62,16
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,65
5,95
6,40
6,95
7,20
7,45
8,8
13,2
17,6
22
26,4
30,8
37,97
46,98
56,68
66,99
75,57
84,14
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,95
6,25
6,75
7,35
7,60
7,90
12,6
18,9
25,2
31,5
37,8
44,1
44,05
55,12
67,55
80,39
90,97
102,44
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,35
6,70
7,20
7,85
8,20
8,50
16,6
24,9
33,2
41,5
49,8
58,1
51,28
65,46
79,87
95,51
110,15
123,85
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,25
7,65
8,30
9,10
9,50
9,85
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
86,1
67,35
87,40
108,82
131,31
151,92
171,30
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHH Tp
HFFR
-30°C / +70°C
LIHH T
p HFF
R
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
2
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletken HFFR yalıtkan.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors and HFFR isolation.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
www.basoglukablo.com
: 300 / 500 V
: 2500 V
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHH Tp
HFFR
-30°C / +70°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,25
0,25
0,25
0,25
5,20
5,80
7,80
9,00
9,6
14,4
19,2
24
36,98
48,20
65,85
79,81
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,55
6,20
6,80
7,55
12,4
18,6
24,8
31
42,82
56,21
50,02
52,32
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
6,40
7,20
7,95
10,90
17,6
26,4
35,2
44
56,68
75,57
70,91
123,69
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
6,75
7,60
8,45
9,45
25,2
37,8
50,4
63
67,55
90,97
90,20
99,52
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
7,20
8,20
9,05
12,20
33,2
49,8
66,4
83
79,87
110,15
111,18
179,08
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
8,30
9,50
10,55
11,95
49,2
73,8
98,4
123
108,82
151,92
160,63
185,73
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHCH Lg
HFFR
-30°C / +70°C
LIHCH
Lg HF
FR
2
2
3
4
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
4
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon kauçuk yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar
halinde kendi aralarında bükülür. Damarlar üzerine şaffaf folyo
helisel sarılarak, kalaylı tellerden min. %85 örtmeli örgü ekran
tatbik edilir. RAL 7001 Gri silikon kauçuk dış ceket ile izole
edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) special silicone isolation. Cores are
twisted in layers and wrapped by polyester foil. An 85%
closed screen of tinned copper is braided over the cable.
Silicone outer jacket colored with RAL 7001 Grey is covered
over the cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temparature
/ Insulation resistance
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
www.basoglukablo.com
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V (0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHCH Lg
HFFR
-30°C / +70°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,45
5,65
6,05
6,45
6,70
6,90
12,25
15,80
19,61
23,56
27,07
30,58
38,84
45,11
53,26
60,89
68,06
74,45
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,15
6,45
6,90
7,45
7,70
7,95
16,25
21,21
26,49
31,95
36,86
41,77
48,66
58,30
68,97
80,46
89,60
98,72
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,45
6,75
7,25
7,85
8,10
8,40
20,63
27,54
34,80
42,25
49,10
55,95
55,38
67,11
80,61
94,74
105,89
117,99
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,85
7,20
7,70
8,35
8,70
9,00
25,39
34,36
43,71
53,27
62,18
71,09
63,47
78,39
93,93
110,96
126,33
140,68
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,75
8,15
8,80
9,60
9,95
10,35
35,16
48,28
61,85
75,67
88,71
101,75
81,48
102,41
125,24
149,45
169,73
191,06
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHCH Tp
HFFR
-30°C / +70°C
LIHCH
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
Tp H
FFR
2
4
3
2
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo Yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde PVC
yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar perler halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine Şeffaf folyo helisel
sarılarak, kalaylı tellerden min.%85 örtmeli örgü ekran tatbik
edilir. RAL 7001 HFFR dış ceket ile izole edilir.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
pairs and wrapped by polyester foil. An 85% closed screen of
tinned copper is braided over the cable. PVC (HFFR) outer
jacket colored with RAL 7001 Grey is covered over the copper
braid.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
www.basoglukablo.com
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V (0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, halojensiz, koroziv olmayan kablo
halogenfree, flame-retardant, non-corrosive cable
LIHCH Tp
HFFR
-30°C / +70°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
8x2
10x2
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
6,05
6,70
7,25
8,05
8,55
9,35
10,00
19,61
29,03
37,37
46,06
54,26
69,19
83,85
53,26
58,14
63,78
69,08
70,77
81,23
89,28
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
8x2
10x2
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,90
7,70
8,45
11,40
12,55
11,45
15,75
26,49
38,82
50,05
61,71
72,76
116,54
139,27
68,97
77,29
88,04
145,73
168,85
154,61
289,09
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
7,25
8,10
8,95
9,95
34,80
51,06
66,21
81,82
80,61
92,57
108,40
120,42
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,70
8,70
9,55
13,10
11,90
43,71
64,14
83,44
123,92
145,51
93,93
111,70
130,71
236,82
197,32
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,80
9,95
11,45
12,80
13,75
61,85
90,67
138,67
170,66
200,87
125,24
152,06
214,37
246,48
274,38
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)H Lg
HFFR
LIH(S
t)H L
g HFF
R
5
3
2
2
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
3
4
5
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
Dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılan bu tip
kablolar esnek yapılarından dolayı dar alanlarda kolaylıkla
uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Özel HFFR iç ve dış kılıftan
imal edilen bu kablolar, kullanılan malzemeden dolayı geç
tutuşurlar ve kendiliğinden sönerler. Yangın esnasında alevi
iletmez, zehirli gaz çıkarmaz, yoğun duman tabakası korozif
ortam oluşturmaz. IEC 60332-1' göre test edilirler.
This partucular type of cable is used for signal processing and
transmitting in internal environments and it is highly applicable
into space-challenged or narrow places due to its flexibility.
These cables are manufactured using special internal and
external HFFR sheaths and therefore possess flame-retardant
and self-extinguishing characeritics. During fire, these cables
demonstrate fire-resistance, non-corrosiveness,low-smoke
density features and they do not extract poisonous gases.
They are tested according to IEC 60332-1.
Kablo Yapısı
Çok telli elektrolitik tavlı bakır iletkenler DIN 47100
standartlarına uygun renklerde özel HFFR yalıtkan ile izole
edilir. Damarlar katlar halinde büküldükten sonra, üzerine
polyester bant sarılır. Çok telli elektrolitik tavlı bakır tellerden
oluşan toprak teli polyester bant üzerine kablo boyunca
konulur ve üzerine ALPES Folyo sarılır. ALPES Folyo üzerine
RAL 7001 gri renkte özel HFFR dış ceket kaplanır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Cable Structure
Electrolytic annealed multiwire copper conductors are colored
in accordance to DIN 47100 standarts and they are insulated
by special HFFR insulator. Cores are bent in layers and
wrapped by polyester tape. The earthing wire which is
comprised of electrolytic annealed multiwire tinned copper is
placed on the polyester tape along the cable and it is wrapped
with ALPES. A special outer jacket colored in RAL 7001 grey is
covered on the ALPES foil.
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 V / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)H Lg
HFFR
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,15
5,35
5,75
6,15
6,40
6,60
9,30
12,40
15,50
18,60
21,70
24,80
35,11
41,01
48,51
55,42
62,19
68,23
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,85
6,15
6,60
7,15
7,40
7,65
9,75
13,20
17,60
22,00
26,40
30,80
35,20
57,20
45,01
54,15
64,05
74,61
83,30
91,98
140,72
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,15
6,45
6,95
7,55
7,80
8,10
18,90
25,20
31,50
37,80
44,10
50,40
53,12
64,32
76,97
90,08
100,77
112,37
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,55
6,90
7,40
8,05
8,35
8,70
11,15
24,90
33,20
41,50
49,80
58,10
66,40
107,90
62,53
76,86
91,50
107,42
121,23
136,05
210,33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,45
7,85
8,50
9,30
9,65
10,05
10,75
11,45
12,10
13,05
36,90
49,20
61,50
73,80
86,10
98,40
110,70
123,00
135,30
159,90
82,99
103,22
124,93
147,78
167,43
188,10
210,39
232,60
253,28
295,16
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)H Tp
HFFR
LIH(S
t)H T
p HFF
R
5
3
2
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
4
2
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR
3
4
5
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
Dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılan bu tip
kablolar esnek yapılarından dolayı dar alanlarda kolaylıkla
uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Özel HFFR iç ve dış kılıftan
imal edilen bu kablolar, kullanılan malzemeden dolayı geç
tutuşurlar ve kendiliğinden sönerler. Yangın esnasında alevi
iletmez, zehirli gaz çıkarmaz, yoğun duman tabakası korozif
ortam oluşturmaz. IEC 60332-1' göre test edilirler.
This partucular type of cable is used for signal processing and
transmitting in internal environments and it is highly applicable
into space-challenged or narrow places due to its flexibility.
These cables are manufactured using special internal and
external HFFR sheaths and therefore possess flame-retardant
and self-extinguishing characeritics. During fire, these cables
demonstrate fire-resistance, non-corrosiveness,low-smoke
density features and they do not extract poisonous gases.
They are tested according to IEC 60332-1.
Kablo Yapısı
Çok telli elektrolitik tavlı bakır iletkenler DIN 47100
standartlarına uygun renklerde özel HFFR yalıtkan ile izole
edilir. Damarlar perler halinde büküldükten sonra, üzerine
polyester bant sarılır. Çok telli elektrolitik tavlı bakır tellerden
oluşan toprak teli polyester bant üzerine kablo boyunca
konulur ve üzerine ALPES Folyo sarılır. ALPES Folyo üzerine
RAL 7001 gri renkte özel HFFR dış ceket kaplanır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Cable Structure
Electrolytic annealed multiwire copper conductors are colored
in accordance to DIN 47100 standarts and they are insulated
by special HFFR insulator. Cores are bent in pairs and
wrapped by polyester tape. The earthing wire which is
comprised of electrolytic annealed multiwire tinned copper is
placed on the polyester tape along the cable and it is wrapped
with ALPES. A special outer jacket colored in RAL 7001 grey is
covered on the ALPES foil.
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 V / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas
Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
Duman yoğunluğu
/ Fog density
www.basoglukablo.com
: EN 50267-2-1
: EN 30267-2-2
: EN 61034-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)H Tp
HFFR
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,75
6,40
6,95
7,75
15,50
21,70
27,90
34,10
48,51
51,26
55,40
58,85
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,60
7,40
8,15
11,10
12,25
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
64,05
69,97
78,93
133,06
154,20
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
6,95
7,80
8,65
9,65
31,50
44,10
56,70
69,30
76,97
86,43
100,34
110,09
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,40
8,35
9,25
12,40
11,15
41,50
58,10
74,70
91,30
107,90
91,50
105,59
123,59
192,93
150,31
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,50
9,65
10,75
12,10
13,05
61,50
86,10
110,70
135,30
159,90
124,93
148,74
177,71
201,98
224,05
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)CH Lg
HFFR
LIH(S
t)CH
6
Lg HF
FR
5
4
3
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
2
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kullanım alanları
4
5
6
Topraklama teli
Drain wire
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
Kalaylı bakır örgü
Tinned coper wire
braiding
Dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılan bu tip
kablolar esnek yapılarından dolayı dar alanlarda kolaylıkla
uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Bu tip kablolarda, toprak teli,
ALPES folyo ve örgü sayesinde sadece örgülü kablolara göre
daha iyi ekranlama ve koruma sağlanmış olur. Özel HFFR iç ve
dış kılıftan imal edilen bu kablolar, kullanılan malzemeden
dolayı geç tutuşurlar ve kendiliğinden sönerler. Yangın
esnasında alevi iletmez, zehirli gaz çıkarmaz, yoğun duman
tabakası korozif ortam oluşturmaz. IEC 60332-1'e göre test
edilirler.
Kablo Yapısı
Çok telli elektrolitik tavlı bakır iletkenler DIN 47100
standartlarına uygun renklerde özel HFFR yalıtkan ile izole
edilir. Damarlar katlar halinde büküldükten sonra, üzerine
polyester bant sarılır. Çok telli elektolitik tavlı bakır tellerden
oluşan toprak teli polyester bant üzerine kablo boyunca
konulur ve üzerine ALPES folyo sarılır. ALPES folyo üzerine
kalaylı bakır tellerden %85 kapalı ekran örülür. Kalaylı bakır
ekran üzerine RAL 7001 gri renkte özel HFFR dış ceket
kaplanır.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
/ Working voltage
Test gerilimi
/ Test voltage
İzolasyon gerilimi
Çalışma sıcaklığı
/ Isolation voltage
/ Temperature range
Application
RoHS
This partucular type of cable is used for signal processing and
transmitting in internal environments and it is highly applicable
into space-challenged or narrow places due to its flexibility.
These type of cables, based on their earthing wire, ALPES
Folio and braiding; provide better screening and protection
compared to braided-only cables. These cables are
manufactured using special internal and external HFFR
sheaths and therefore possess flame-retardant and selfextinguishing characeritics. During fire, these cables
demonstrate fire-resistance, non-corrosiveness,low-smoke
density features and they do not extract poisonous gases.
They are tested according to IEC 60332-1.
Cable Structure
Electrolytic annealed multiwire copper conductors are colored
in accordance to DIN 47100 standarts and they are insulated
by special HFFR insulator. Cores are bent in layers and
wrapped by polyester tape. The earthing wire which is
comprised of electrolytic annealed multiwire tinned copper is
placed on the polyester tape along the cable and it is wrapped
with ALPES Folio. An 85% closed screen of tinned copper is
braided over the ALPES Folio. A special outer jacket colored in
RAL 7001 gray is covered on the tinned copper screen.
: 300 / 500 V
450 / 750 V
: 2500 V
2500 V
: > 200 M W / km
/ Static : -30 °C...+70 °C
: Sabit
Hareketli / Flexing : -5 °C...+70 °C
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: EN 50267-2-1
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of corrosive gases : EN 30267-2-2
: EN 61034-2
Duman yoğunluğu
/ Fog density
Referans Standartlar
www.basoglukablo.com
/ Reference Standards
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)CH Lg
HFFR
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,55
5,75
6,15
6,55
6,80
15,74
19,30
23,10
27,05
30,56
43,54
49,87
58,11
65,83
73,06
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,25
6,55
7,00
7,55
7,80
8,05
21,04
26,00
31,28
36,74
41,65
46,56
54,83
64,54
75,32
86,94
96,13
105,31
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,55
6,85
7,35
7,95
8,20
8,50
9,05
27,32
34,24
41,49
48,94
55,79
62,64
69,96
63,52
75,32
88,94
103,21
114,42
126,59
140,83
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,95
7,30
7,80
8,45
8,80
9,10
9,65
10,25
11,20
12,00
34,08
43,06
52,41
61,97
70,87
79,78
89,20
98,62
125,18
144,80
73,70
88,71
104,36
121,55
137,00
151,42
167,52
184,78
228,42
261,72
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,85
8,25
8,90
9,70
10,05
10,85
11,55
12,25
12,90
13,85
47,85
60,97
74,54
88,37
101,40
130,87
145,88
160,88
175,91
204,17
95,93
116,96
139,94
164,33
184,69
232,63
258,31
283,89
307,86
354,31
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)CH Tp
HFFR
LIH(S
t)CH
6
Tp H
FFR
5
4
3
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicon insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kullanım alanları
4
5
6
Topraklama teli
Drain wire
Cam elyaf bant
Fiber glass tape
Kalaylı bakır örgü
Tinned coper wire
braiding
2
Dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılan bu tip
kablolar esnek yapılarından dolayı dar alanlarda kolaylıkla
uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Bu tip kablolarda, toprak teli,
ALPES folyo ve örgü sayesinde sadece örgülü kablolara göre
daha iyi ekranlama ve koruma sağlanmış olur. Özel HFFR iç ve
dış kılıftan imal edilen bu kablolar, kullanılan malzemeden
dolayı geç tutuşurlar ve kendiliğinden sönerler. Yangın
esnasında alevi iletmez, zehirli gaz çıkarmaz, yoğun duman
tabakası korozif ortam oluşturmaz. IEC 60332-1'e göre test
edilirler.
Kablo Yapısı
Çok telli elektrolitik tavlı bakır iletkenler DIN 47100
standartlarına uygun renklerde özel HFFR yalıtkan ile izole
edilir. Damarlar perler halinde büküldükten sonra, üzerine
polyester bant sarılır. Çok telli elektolitik tavlı bakır tellerden
oluşan toprak teli polyester bant üzerine kablo boyunca
konulur ve üzerine ALPES folyo sarılır. ALPES folyo üzerine
kalaylı bakır tellerden %85 kapalı ekran örülür. Kalaylı bakır
ekran üzerine RAL 7001 gri renkte özel HFFR dış ceket
kaplanır.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
/ Working voltage
Test gerilimi
/ Test voltage
İzolasyon gerilimi
Çalışma sıcaklığı
/ Isolation voltage
/ Temperature range
Application
RoHS
This partucular type of cable is used for signal processing and
transmitting in internal environments and it is highly applicable
into space-challenged or narrow places due to its flexibility.
These type of cables, based on their earthing wire, ALPES
Folio and braiding; provide better screening and protection
compared to braided-only cables. These cables are
manufactured using special internal and external HFFR
sheaths and therefore possess flame-retardant and selfextinguishing characeritics. During fire, these cables
demonstrate fire-resistance, non-corrosiveness,low-smoke
density features and they do not extract poisonous gases.
They are tested according to IEC 60332-1.
Cable Structure
Electrolytic annealed multiwire copper conductors are colored
in accordance to DIN 47100 standarts and they are insulated
by special HFFR insulator. Cores are bent in pairs and
wrapped by polyester tape. The earthing wire which is
comprised of electrolytic annealed multiwire tinned copper is
placed on the polyester tape along the cable and it is wrapped
with ALPES Folio. An 85% closed screen of tinned copper is
braided over the ALPES Folio. A special outer jacket colored in
RAL 7001 gray is covered on the tinned copper screen.
: 300 / 500 V
450 / 750 V
: 2500 V
2500 V
: > 200 M W / km
/ Static : -30 °C...+70 °C
: Sabit
Hareketli / Flexing : -5 °C...+70 °C
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: EN 50200
: EN 50266
: EN 50267-2-1
Halojen asit gaz miktarı / Amount of acid gas Halogen
Korozif gazların ölçümü / Measurement of corrosive gases : EN 30267-2-2
: EN 61034-2
Duman yoğunluğu
/ Fog density
Referans Standartlar
www.basoglukablo.com
/ Reference Standards
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
LIH(St)CH Tp
HFFR
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
6,15
6,80
7,35
8,15
23,10
32,52
40,86
49,55
58,11
63,14
68,91
74,40
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
7,00
7,80
8,55
11,50
12,65
31,28
43,61
54,84
66,50
77,55
75,32
83,82
94,75
153,14
176,53
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
7,35
8,20
9,05
10,05
41,49
57,75
72,90
88,52
88,94
101,10
117,13
129,38
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,80
8,80
9,65
13,20
12,00
52,41
72,83
92,14
133,01
154,59
104,36
122,37
141,59
248,92
209,14
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,90
10,05
11,55
12,90
13,85
74,54
103,36
151,75
183,74
213,96
139,94
167,02
230,08
262,51
290,64
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
9,90
11,60
14,35
16,45
15,55
114,93
179,40
226,18
274,41
320,60
192,06
266,04
367,61
443,88
416,40
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
JH(St)H Lg
HFFR
-30°C / +70°C
JH(St
)H Lg
HFFR
5
2
4
3
2
3
Standart olarak kırmızı renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is red. Other colours available upon request
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
2
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
İnsanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler, okullar
alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde, dahili ortamlarda yangın
ihbar kablosu olarak kullanılırlar. Özel HFFR iç ve dış kılıftan
imal edilen bu kablolar, kullanılan malzemeden dolayı geç
tutuşurlar ve kendiliğinden sönerler. Yangın esnasında alevi
iletmez, zehirli gaz çıkarmaz, yoğun duman tabakası korozif
ortam oluşturmaz. IEC 60332-1' göre test edilirler.
These cables can be used asfire warning cables in indoor
installations. These cables are manufactured using special
internal and external HFFR sheaths and therefore possess
flame-retardant and self-extinguishing characeritics. During
fire, these cables demonstrate fire-resistance, noncorrosiveness,low-smoke density features and they do not
extract poisonous gases. They are tested according to IEC
60332-1
Kablo Yapısı
Tek telli elektrolitik tavlı bakır iletken özel HFFR yalıtkan ile
izole edilir. Tüm damarlar ikili katlar halinde büküldükten sonra,
tüm ikili gruplar katlar halinde kendi aralarında bükülerek
üzerine polyester bant helisel olarak sarılır. Kalaylı tek tel kablo
boyunca polyester bant üzerine konur ve üzerine ALPES Folyo
tatbik edilir. ALPES bant üzerine RAL 3000 kırmızı renkte özel
HFFR dış ceket kaplanır.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
İzolasyon gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Bükme yarıçapı-min.
Kapasitans
/ Working voltage
/ Test voltage
/ İnsulation voltage
/ Operating temperature
/ Bending radius-min.
/ Capacitance
Cable Structure
Single wire electrolytic copper conductor is insulated by
special HFFR insulator. After twisting all cores in twin layers,
all the pairs are twisted again among themselves and helically
covered by polyester tape.
Single copper wire is placed over the polyestertape along the
cable and ALPES Folio is applied on it. A special outer jacket
colored in RAL 3000 Red is covered on the ALPES tape.
: 300V
: 800 V
: > 100 M W / km
: -30 °C...+70 °C
: 15 x Kablo Çapı / Cable Diameter
: 100 nF / km. max.
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 60331
: EN 61034
Duman yoğunluğu
/ Fog density
: EN 50267
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
JH(St)H Lg
HFFR
-30°C / +70°C
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 0,80
4 X 0,80
6 X 0,80
8 X 0,80
10 X 0,80
12 X 0,80
16 X 0,80
20 X 0,80
24 X 0,80
32 X 0,80
40 X 0,80
5,55
6,25
6,95
7,65
8,50
9,10
10,00
10,75
11,80
13,15
14,35
13,20
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
41,48
59,10
76,16
93,82
111,57
128,51
160,51
191,99
224,77
287,00
347,92
2 X 1,00
4 X 1,00
6,45
7,30
27,00
45,00
62,50
92,23
2 X 1,50
4 X 1,50
8,50
7,90
39,00
65,00
106,49
117,64
2 X 2,50
4 X 2,50
7,95
9,10
66,00
110,00
113,62
174,97
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
JH(St)H Tp
HFFR
-30°C / +70°C
JH(St
)H Tp
HFFR
2
2
3
5
3
Standart olarak kırmızı renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is red. Other colours available upon request
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
HFFR
HFFR insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
2
RoHS
Kullanım alanları
Application
İnsanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler, okullar
alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde, dahili ortamlarda yangın
ihbar kablosu olarak kullanılırlar. Özel HFFR iç ve dış kılıftan
imal edilen bu kablolar, kullanılan malzemeden dolayı geç
tutuşurlar ve kendiliğinden sönerler. Yangın esnasında alevi
iletmez, zehirli gaz çıkarmaz, yoğun duman tabakası korozif
ortam oluşturmaz. IEC 60332-1' göre test edilirler.
These cables can be used asfire warning cables in indoor
installations. These cables are manufactured using special
internal and external HFFR sheaths and therefore possess
flame-retardant and self-extinguishing characeritics. During
fire, these cables demonstrate fire-resistance, noncorrosiveness,low-smoke density features and they do not
extract poisonous gases. They are tested according to IEC
60332-1
Kablo Yapısı
Tek telli elektrolitik tavlı bakır iletken özel HFFR yalıtkan ile
izole edilir. Tüm damarlar ikili katlar halinde büküldükten sonra,
tüm ikili gruplar katlar halinde kendi aralarında bükülerek
üzerine polyester bant helisel olarak sarılır. Kalaylı tek tel kablo
boyunca polyester bant üzerine konur ve üzerine ALPES Folyo
tatbik edilir. ALPES bant üzerine RAL 3000 kırmızı renkte özel
HFFR dış ceket kaplanır.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
İzolasyon gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Bükme yarıçapı-min.
Kapasitans
/ Working voltage
/ Test voltage
/ İnsulation voltage
/ Operating temperature
/ Bending radius-min.
/ Capacitance
Cable Structure
Single wire electrolytic copper conductor is insulated by
special HFFR insulator. After twisting all cores in twin layers,
all the pairs are twisted again among themselves and helically
covered by polyester tape.
Single copper wire is placed over the polyestertape along the
cable and ALPES Folio is applied on it. A special outer jacket
colored in RAL 3000 Red is covered on the ALPES tape.
: 300V
: 800 V
: > 100 M W / km
: -30 °C...+70 °C
: 15 x Kablo Çapı / Cable Diameter
: 100 nF / km. max.
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 60331
: EN 61034
Duman yoğunluğu
/ Fog density
: EN 50267
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
alevi yürütmeyen, HFFR izoleli kablo
flame-retardant, HFFR isolated cable
JH(St)H Tp
HFFR
-30°C / +70°C
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 2 X 0,80
3 X 2 X 0,80
4 X 2 X 0,80
5 X 2 X 0,80
6 X 2 X 0,80
8 X 2 X 0,80
10 X 2 X 0,80
12 X 2 X 0,80
16 X 2 X 0,80
20 X 2 X 0,80
6,25
8,70
10,20
10,85
10,95
13,00
14,30
15,15
17,30
18,55
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
59,10
85,69
107,31
124,26
138,09
176,72
210,43
242,89
309,06
370,48
1 X 2 X 1,00
2 X 2 X 1,00
6,45
7,30
27,00
45,00
62,50
92,23
1 X 2 X 1,50
2 X 2 X 1,50
8,50
7,90
39,00
65,00
106,49
117,64
1 X 2 X 2,50
2 X 2 X 2,50
7,95
9,10
66,00
110,00
113,62
174,97
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
88
3135F BC-SIL
3135S BC-SIL
3512F BC-SIL E231058
3512S BC-SIL E231058
3512F BC-SIL E231058
3512S BC-SIL E231058
3071F BC-SIL
3071S BC-SIL
1015 BC-PVC E231058
4389F BC-SIL
N2GFAF HBSIL
H05S-K
H05S-U
SHT
THT
HTS EWKF
SID UG4/2
SIF FG4/2
SIAF 0,6/1 KV
SIAF 3 KV
H05SJ-K
SID-GL UG4T2/2
SIF-GL FG4T2/2
SCSK
FG4G4
UG4G4
EN 50143-B 10KV
HI-SPARK
H05SS-F
SIHF SIMH FG4G4/2
SIHF EWKF SIMH EWKF
FG4G4/2 EWKF
FG4OR
SIFCuSi
SIHFCuSi
SIHF-P
SIHF/GL/P
SIHF-GL FG4G4T2/2
SIHYwPV/P
SIAF/Z
DMD CABLE
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
tek telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
solid conductor, single core, silicone rubber isolated cable
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone rubber insulated, flexible cable
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone rubber insulated, flexible cable
UL
90
UL
91
UL
92
UL
93
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo / OPSİYONEL
single core, silicone rubber insulated, flexible cable / OPTIONAL
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo / OPSİYONEL
single core, silicone rubber insulated, flexible cable / OPTIONAL
çok telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core fibregrass braid over silicone rubber isolated cable
tek telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü silikon izoleli kablo
solid conductor, single core fiberglass braid over silicone rubber isolated cable
tek damarlı, PVC yalıtımlı, esnek kablo
single core, PVC rubber insulated, flexible cable
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
tek telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
solid conductor, single core, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, yüksek ısıya dayanıklı silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, very high temperature resistant silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
tek telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
single conductor, single core, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli, yüksek voltaj kablosu
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated, high voltage cable
çok telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core fibregrass braid over silicone rubber isolated cable
tek telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü silikon izoleli kablo
single conductor, single core, fiberglass braid over silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, fiberglass braid over silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon üzerine cam iplik örgü izoleli kablo
multi wire conductor, single core, fibreglass braid over, silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, çift kat silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, double layer silicone rubber isolated cable
tek telli, tek damarlı, çift kat silikon izoleli kablo
single conductor, single core, double silicone rubber isolated cable
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
iletken, silikon izoleli buji kablosu
conductive, silicone rubber isolated spark-plug cable
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated cable
çok telli, silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, silicone rubber isolated cable
çok telli, EWKF silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, EWKF silicone multi core, silicone rubber isolated cable
çok telli, EWKF silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, EWKF silicone multi core, silicone rubber isolated cable
çok telli, silikon çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, pvc isolated cable
çok telli, çok damarlı, şeffaf folyolu, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, polyester foil, silicone rubber isolated cable
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, kalaylı bakır örgülü, şeffaf folyolu, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, tinned copper wire braided...
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, galvanizli çelik tel örgülü kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, galvanized steel braided isolated cable
çok telli, silikon çok damarlı, cam elyaf örgülü, galvanizli çelik tel örgülü kablo
multi wire conductor, silicone multi core, fiberglass braid, galvanized steel braided isolated cable
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, cam elyaf örgülü kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, fiberglass braid over cable
silikon izoleli çok telli, pvc izoleli düz kablo
silicone isolated multiwire conductor, pvc rubber isolated flat cable
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated cable
tek telli, çok damarlı, polyester örgülü kablo
single wire conductor, multi core, polyester braid over cable
UL
94
UL
95
UL
96
UL
97
UL
98
UL
99
VDE
108
HAR / VDE
109
HAR / VDE
110
111
112
113
114
116
117
118
HAR / VDE
119
120
121
122
123
124
125
126
HAR
127
129
132
VDE
132
134
136
138
140
142
144
146
147
148
89
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
TM
3135F BC-SIL
-60°C / +200°C
3135F
BC-S
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
IL
2
2
Elektrolitik kalaylı esnek bakır
Electrolitic tinned flexible copper
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektrikli ev aletlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve sıcak /
soğuk ortamlardaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
Wiring of electrical home appliances, lighting armatures and
electrical installations in hot and cold environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3135
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(AWG)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
0,377
0,502
0,628
0,754
0,879
1,130
1,382
1,758
2,135
2,753
3,391
744
992
1240
1488
1736
2232
2728
3472
4216
5456
6696
www.basoglukablo.com
İzolasyon
Insulation
(n° x Ø mm)
Dış Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Et Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
(mm)
3 x 0,40
4 x 0,40
5 x 0,40
6 x 0,40
7 x 0,40
9 x 0,40
11 x 0,40
14 x 0,40
17 x 0,40
22 x 0,40
27 x 0,40
0,80
0,90
0,95
1,05
1,20
1,40
1,55
1,70
1,90
2,15
2,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,50
2,60
2,65
2,75
2,90
3,10
3,20
3,40
3,60
3,85
4,10
Tel Sayısı
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
solid conductor, single core, silicone rubber isolated cable
TM
3135S BC-SIL
-60°C / +200°C
3135S
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
BC-SIL
2
2
Elektrolitik mono bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic mono copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektrikli ev aletlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve sıcak /
soğuk ortamlardaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
Wiring of electrical home appliances, lighting armatures and
electrical installations in hot and cold environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3135
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(AWG)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
21
19
18
16
14
0,502
0,785
0,950
1,539
2,543
992
1550
1876
3038
5022
İzolasyon
Insulation
(n° x Ø mm)
Dış Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Et Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
(mm)
1 x 0,80
1 x 1,00
1 x 1,10
1 x 1,40
1 x 1,80
0,80
1,00
1,10
1,40
1,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,45
2,65
2,75
3,05
3,45
Tel Sayısı
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone rubber insulated, flexible cable
TM
3512F BC-SIL
E231058
+200°C
3512F
BC-S
IL E2
31058
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik kalaylı esnek bakır
Electrolitic tinned flexible copper
Sıkıştırılmış silikon
Extruded silicone
Kullanım alanları
Application
Elektrikli ev aletlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve sıcak /
soğuk ortamlardaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
Wiring of electrical home appliances, lighting armatures and
electrical installations in hot and cold environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3512
RoHS
İzolasyon
Insulation
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(mm²)
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
www.basoglukablo.com
Kompozisyon
Composition
(n° x Ø mm)
5
7
8
12
20
32
48
80
126
196
276
396
551
760
950
1184
1480
1887
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
Auter Diameter
1,0
1,2
1,3
1,6
2,0
2,6
3,6
4,4
5,6
7,2
8,4
10,1
12,2
14,2
16,2
17,5
20,0
22,0
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8
2,9
3,2
3,6
4,2
6,0
7,6
8,8
10,4
11,6
14,3
16,4
18,4
21,2
22,5
25,0
27,0
2,8
3,0
3,1
3,4
3,8
4,4
6,2
7,8
9,0
10,6
11,8
14,5
16,7
18,7
21,3
22,8
25,3
27,3
Ø (mm)
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone rubber insulated, flexible cable
TM
3512S BC-SIL
E231058
+200°C
BC-SIL
3512S
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik kalaylı esnek bakır
Electrolitic tinned solid copper
Sıkıştırılmış silikon
Extruded silicone
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektrikli ev aletlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve sıcak /
soğuk ortamlardaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
Wiring of electrical home appliances, lighting armatures and
electrical installations in hot and cold environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3512
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(mm²)
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
Kompozisyon
Composition
(n° x Ø mm)
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
0,80
0,98
1,13
1,38
1,78
2,26
2,76
3,57
İzolasyon
Insulation
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
Auter Diameter
0,80
0,98
1,13
1,38
1,78
2,26
2,76
3,57
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1,2
1,6
2,40
2,60
2,75
3,00
3,40
3,85
5,15
6,75
2,60
2,80
2,95
3,20
3,60
4,05
5,35
6,95
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
58
E2310
Ø (mm)
www.basoglukablo.com
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo / OPSİYONEL
single core, silicone rubber insulated, flexible cable / OPTIONAL
TM
3512F BC-SIL
E231058
+200°C
3512F
BC-SIL
E23105
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
8
2
2
3
3
2
Kalay, nikel ya da gümüş kaplı bakır
Tin, nickel or silver coated copper
Silikon
Silicone rubber
Cam iplik örgü
Fibreglass braid
Kullanım alanları
Application
Elektrikli ev aletlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve sıcak /
soğuk ortamlardaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
Wiring of electrical home appliances, lighting armatures and
electrical installations in hot and cold environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3512
RoHS
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(mm²)
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
www.basoglukablo.com
Kompozisyon
Composition
(n° x Ø mm)
5
7
8
12
20
32
48
80
126
196
276
396
551
760
950
1184
1480
1887
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
İzolasyon
Insulation
Çap
Diameter
Ø (mm)
1,0
1,2
1,3
1,6
2,0
2,6
3,6
4,4
5,6
7,2
8,4
10,1
12,2
14,2
16,2
17,5
20,0
22,0
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2,5
2,5
2,5
2,5
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
2,6
2,8
2,9
3,2
3,6
4,2
6,0
7,6
8,8
10,4
11,6
14,3
16,4
18,4
21,2
22,5
25,0
27,0
Auter Diameter
Ø (mm)
2,8
3,0
3,1
3,4
3,8
4,4
6,2
7,8
9,0
10,6
11,8
14,5
16,7
18,7
21,3
22,8
25,3
27,3
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek damarlı, silikon yalıtımlı, esnek kablo / OPSİYONEL
single core, silicone rubber insulated, flexible cable / OPTIONAL
TM
3512S BC-SIL
E231058
+200°C
C-SIL
3512S B
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
E231058
2
3
2
3
Kalay, nikel ya da gümüş kaplı bakır
Tin, nickel or silver coated copper
Silikon
Silicone rubber
Cam iplik örgü
Fibreglass braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektrikli ev aletlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve sıcak /
soğuk ortamlardaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
Wiring of electrical home appliances, lighting armatures and
electrical installations in hot and cold environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3512
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(mm²)
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
Kompozisyon
Composition
(n° x Ø mm)
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
0,80
0,98
1,13
1,38
1,78
2,26
2,76
3,57
İzolasyon
Insulation
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
Auter Diameter
0,80
0,98
1,13
1,38
1,78
2,26
2,76
3,57
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1,2
1,6
2,40
2,60
2,75
3,00
3,40
3,85
5,15
6,75
2,60
2,80
2,95
3,20
3,60
4,05
5,35
6,95
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Ø (mm)
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core fibregrass braid over silicone rubber isolated cable
TM
3071F BC-SIL
-60°C / +200°C
3071F
3
BC-SIL
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
3
Elektrolitik kalaylı esnek bakır
Electrolitic tinned flexible copper
Silikon
Silicone rubber
Silikon emdirilmiş cam iplik örgü
Silicone impregnated fibreglass braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Tünel ve yol aydınlatma armatürlerinde, keskin kenarlı
elektrikli cihazlarda ve tamamen kapalı elektrikli cihazlarda
kullanılır.
Wiring of tunnel and road lighting armatures sharp - edged
electric devices, and fully closed electrical devices.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3071
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(AWG)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
18
17
16
15
14
13
12
0,879
1,130
1,381
1,758
2,135
2,763
3,391
1736
2232
2728
3472
4216
5456
6696
www.basoglukablo.com
İzolasyon
Insulation
(n° x Ø mm)
Dış Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Et Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
(mm)
7 x 0,40
9 x 0,40
11 x 0,40
14 x 0,40
17 x 0,40
22 x 0,40
27 x 0,40
1,20
1,35
1,50
1,70
1,90
2,15
2,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
3,15
3,30
3,35
3,85
4,05
4,30
4,55
Tel Sayısı
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü silikon izoleli kablo
solid conductor, single core fiberglass braid over silicone rubber isolated cable
TM
3071S BC-SIL
-60°C / +200°C
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
3071S
2
3
BC-SIL
2
3
Elektrolitik kalaylı bakır
Electrolitic tinned solid copper
Silikon
Silicone rubber
Silikon emdirilmiş cam iplik örgü
Silicone impregnated fibreglass braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Tünel ve yol aydınlatma armatürlerinde, keskin kenarlı
elektrikli cihazlarda ve tamamen kapalı elektrikli cihazlarda
kullanılır.
Wiring of tunnel and road lighting armatures sharp - edged
electric devices, and fully closed electrical devices.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: UL 758 Style 3071
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(AWG)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
21
19
18
16
14
0,502
0,785
0,950
1,539
2,543
992
1550
1876
3038
5022
İzolasyon
Insulation
(n° x Ø mm)
Dış Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Et Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
(mm)
1 x 0,80
1 x 1,00
1 x 1,10
1 x 1,40
1 x 1,80
0,80
1,00
1,10
1,40
1,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,45
2,65
2,75
3,05
3,45
Tel Sayısı
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek damarlı, PVC yalıtımlı, esnek kablo
single core, PVC rubber insulated, flexible cable
1015 BC-PVC
E231058
+105°C / +90°C / +80°C
1015
BC-P
VC E2
31058
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik kalaylı esnek bakır
Electrolitic tinned flexible copper
PVC
PVC
Kullanım alanları
Application
Cihazların iç kullanım kablosu olarak kullanılır. Pik değerleri
2500 V olan elektronik amaçlı devrelerde kullanılır.
These cables are used as inner cables of appliances. They are
used in electronic oriented circuits which have a peak value of
2500 volts.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 600 V ac / 750 V dc
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
Referans Standartlar
/ Reference Standards : UL 758 Style 1015
RoHS
İletken
Conductor
Kesiti
Section
(AWG) (mm²) (Cmils)
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
174
0,088
279
0,141
418
0,212
682
0,346
806
0,408
0,534 1054
0,660 1302
0,817 1611
1,037 2045
1,325 2615
1,669 3293
2,111 4164
2,651 5229
3,338 6585
4,172 8231
5,252 10362
www.basoglukablo.com
Mak. DC Direnç
Max. DC Resistance
20 ºC (W / km)
237,25
148,94
93,25
55,00
43,60
34,60
27,50
21,80
17,20
13,70
10,90
8,62
6,82
5,43
4,30
3,41
İzolasyon
Insulation
Kompozisyon
Composition
(n° x Ø mm)
5
8
12
11
13
17
21
26
33
27
34
43
54
68
85
107
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Çap
Diameter
Ø (mm)
0,41
0,49
0,62
0,80
0,86
0,96
1,06
1,21
1,34
1,54
1,70
1,92
2,14
2,41
2,68
3,03
İzolasyon Kalınlığı
Dış Çap
Isulation Thickness External Diameter
(mm)
Ø (mm)
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,00
2,10
2,20
2,40
2,45
2,55
2,65
2,80
2,95
3,15
3,30
3,50
3,75
4,00
4,30
4,65
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
4389
Yalıtkan renkler / Insulations colours
3
2
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
BC-SIL
3
Elektrolitik katı veya esnek bakır
Electrolitic solid or flexible copper
Silikon
Silicone rubber
Silikon kılıf
Silicone jacket
Kullanım alanları
Application
Yüksek sıcaklıklı pişirme cihazları ile mekanik gerilme ve
darbelere maruz bırakılmayan cihazların iç ve dış bağlantıların
da kullanılması uygundur.
Wiring of high temparature cooking appliances. Wiring of
internal and external connections of dences which are not
exposed to mechanical tensions and impacts.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max. : 600 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
Kapsamı
/ Reference Standards
/ Range
Çekirdek No.
/ Core Number
: UL 758 Style 4389
: Style 3135 AWG 26 AWG - 12 AWG
: Style 3512 mm² 0,5 mm² - 240 mm²
: 2 - 61
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
10,80
10,20
9,60
9,40
9,00
8,60
8,20
8,00
7,80
7,60
7,40
7,20
6,40
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
11,50
10,80
10,20
10,00
9,50
9,10
8,70
8,40
8,20
8,00
7,80
7,60
6,70
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
12,50
11,80
11,10
10,80
10,40
9,90
9,40
9,10
8,90
8,70
8,40
8,20
7,20
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
13,80
13,00
12,20
11,90
11,30
10,80
10,30
10,00
9,70
9,40
9,20
8,90
7,80
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
14,40
13,50
12,70
12,40
11,80
11,30
10,70
10,40
10,10
9,80
9,50
9,30
8,10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
15,00
14,10
13,20
12,90
12,30
11,70
11,10
10,80
10,50
10,20
9,90
9,60
8,40
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
16,90
15,90
15,00
14,60
14,00
13,30
12,70
12,30
12,00
11,70
11,40
11,00
9,70
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
18,00
17,00
15,90
15,60
14,90
14,10
13,40
13,10
12,70
12,40
12,00
11,70
10,30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
19,20
18,00
16,90
16,50
15,70
15,00
14,20
13,80
13,50
13,10
12,70
12,30
10,80
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
19,90
18,70
17,50
17,10
16,30
15,50
14,70
14,30
13,90
13,50
13,20
12,80
11,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
20,70
19,40
18,20
17,80
16,90
16,10
15,30
14,80
14,40
14,00
13,60
13,20
11,50
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
21,20
19,90
18,60
18,20
17,30
16,50
15,60
15,20
14,80
14,30
13,90
13,50
11,80
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
21,70
20,40
19,10
18,60
17,80
16,90
16,00
15,50
15,10
14,70
14,20
13,80
12,00
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
22,40
21,00
19,60
19,20
18,20
17,30
16,40
16,00
15,50
15,10
14,60
14,10
12,30
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
23,00
21,60
20,20
19,70
18,70
17,80
16,90
16,40
15,90
15,40
15,00
14,50
12,60
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
25,00
23,50
22,10
21,60
20,70
19,70
18,70
18,30
17,80
17,30
16,80
16,30
14,40
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
25,40
23,90
22,40
22,00
21,00
20,00
19,00
18,50
18,00
17,50
17,10
16,60
14,60
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
25,80
24,30
22,80
22,30
21,30
20,30
19,30
18,80
18,30
17,80
17,30
16,80
14,80
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
26,50
24,90
23,40
22,90
21,80
20,80
19,80
19,20
18,70
18,20
17,70
17,20
15,10
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
27,10
25,50
24,00
23,40
22,40
21,30
20,20
19,70
19,20
18,60
18,10
17,60
15,40
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
27,80
26,20
24,50
24,00
22,90
21,80
20,70
20,10
19,60
19,00
18,50
18,00
15,80
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok damarlı, silikon kılıflı, kauçuk yalıtımlı, esnek kablo
single core, silicone jacketed, rubber insulated, flexible cable
TM
4389F BC-SIL
+125°C / +200°C
Ceket
Jacket
Çekirdek No. Kesiti
Section
Core
(AWG)
Number
İletken
Conductor
Çekirdek
Core
Ceket
Jacket
Dış Çap
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness Outer Diameter
Ø (mm)
Ø (mm)
Kesiti
Section
(mm²)
Kesiti
Section
(Circul Mils)
Tel Adeti
Wire
Number
Çap
Diameter
Ø (mm)
İzolasyon Kalınlığı
Isulation Thickness
(mm)
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
28,50
26,80
25,10
24,50
23,40
22,30
21,20
20,60
20,00
19,50
18,90
18,30
16,10
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
29,20
27,40
25,70
25,10
23,90
22,80
21,60
21,00
20,50
19,90
19,30
18,70
16,40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
AWG 12
AWG 13
AWG 14
AWG 15
AWG 16
AWG 17
AWG 18
AWG 19
AWG 20
AWG 21
AWG 22
AWG 24
AWG 26
3,39
2,76
2,14
1,76
1,38
1,13
0,88
0,75
0,63
0,50
0,38
0,25
0,13
6696
5456
4216
3472
2728
2232
1736
1488
1240
992
744
496
248
27
22
17
14
11
9
7
6
5
4
3
2
1
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
29,70
27,90
26,10
25,50
24,30
23,20
22,00
21,40
20,80
20,20
19,60
19,00
16,60
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
N2GFAF
HBSIL™
-60°C / +180°C
N2GFA
F HBSIL
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl ya da kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Reg. Nr. 9924
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya, aydınlatma, otomativ ve sıcak ortamlarda
kablolama.
Wiring of domastic electrical heating appliances lighting,
automotive, wiring hot environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
/ Reference Standards
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,25
0,35
0,50
0,75 (N2GFAF)
1,00
1,50
2,50
www.basoglukablo.com
: 300 / 300 V
: 2000 V
: 5000 V
: VDE 0250 Teil 502
Lineer Direnç 20°C
Lineer resistance
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
1,90
2,05
2,20
2,35
2,50
3,00
3,65
2,4
3,1
4,4
6,3
8,3
12,3
20
5,89
7,07
8,85
11,25
13,70
20,01
31,21
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
H05S-K
-60°C / +180°C
-K
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
H05S
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya kablo grupları imalatı, aydınlatma, otomotiv, sıcak
ortamlarda kablolama.
Wiring of domastic electrical heating appliances lighting,
automotive, wiring hot environments.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi - max.
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage - max. : 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
Elektriksel deneyler
İletken
Yalıtımın mekanik özellikleri
/ Reference Standards
/ Electrical experiments
/ Conductor
/ Mechanical properties of insulation
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
: HD 22.3 DIN VDE 0282-3
: HD 22.2 EN 50396
: EN 60228
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-2-1
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,50
2,65
2,85
3,30
3,85
4,4
6,3
8,3
12,3
20
10,70
13,21
16,13
22,59
33,56
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
solid conductor, single core, silicone rubber isolated cable
H05S-U
-60°C / +180°C
H05S
-U
H05S
-U
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Kapalı ve kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım tablolarında,
sıva altı ve sıva üstünde, boru içinde, kroşeler üzerinde,
dağıtım tablolarındaki irtibatlarda.
In dry rooms, in apparatus, switch and distribution boards, for
laying in conduit on and under plaster and on insulating
supports above plaster.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi - max.
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage - max. : 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Referans Standartlar
Elektriksel deneyler
İletken
Yalıtımın mekanik özellikleri
/ Reference Standards
/ Electrical experiments
/ Conductor
/ Mechanical properties of insulation
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
www.basoglukablo.com
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
36,70
24,80
18,20
12,20
7,56
36,00
24,50
18,10
12,10
7,41
: HD 22.3 DIN VDE 0282-3
: HD 22.2 EN 50396
: EN 60228
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-2-1
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,35
2,45
2,70
3,15
3,70
4,4
6,7
9
13
22
9,88
12,36
15,75
22,01
33,78
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
SHT
-60°C / +250°C
SHT
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
SHT
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya kablo grupları imalatı, aydınlatma, otomotiv, sıcak
ortamlarda kablolama.
Wiring of domastic electrical heating appliances lighting,
automotive, wiring hot environments.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
HALOJENSİZ
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,25
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00
150,00
185,00
240,00
Lineer Direnç 20°C
Lineer resistance
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
0,0817
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
/ HALOGEN FREE
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,90
3,40
4,00
4,70
6,35
7,45
8,90
10,40
12,05
14,00
15,60
17,25
20,10
21,10
24,10
2,4
3,1
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
999
1286
1558
2033
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
5,16
6,27
7,99
10,32
12,70
19,42
29,41
43,91
64,38
114,05
171,42
256,17
361,86
505,61
703,81
899,15
1143,22
1494,09
1763,44
2301,68
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, yüksek ısıya dayanıklı silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, very high temperature resistant silicone rubber isolated cable
THT
-60°C / +300°C
THT
THT
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya kablo grupları imalatı, aydınlatma armatürleri,
otomotiv, yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren ortamlarda
kablolama.
Wiring of white goods wire harnesses, lighting armatures
automotive, in environments that require hish tempature
resistance.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
HALOJENSİZ
Çalışma gerilimi - max.
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage - max : 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage
: 5000 V
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,25
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00
150,00
185,00
240,00
www.basoglukablo.com
Lineer Direnç 20°C
Lineer resistance
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
0,0817
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
/ HALOGEN FREE
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,80
3,30
4,00
4,70
6,35
7,45
8,90
10,40
12,05
14,05
15,60
17,25
20,10
21,10
24,10
2,4
3,1
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
999
1286
1558
2033
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
5,03
6,13
7,83
10,14
12,50
18,54
28,31
43,37
63,65
112,70
169,86
254,04
359,04
501,96
700,62
893,63
1136,85
1484,91
1754,37
2289,83
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
HTS
EWKF
-60°C / +225°C
KF
HTS EW
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Diğer silikon kabloların ömürlerinin sınırlı olduğu ortamlarda
kullanılmak üzere özel bir silikon bileşiminden yapılmıştır.
Aşınma ve yırtılma dayanımlı dış kılıfı ve damar izolasyonu
sayesinde mekanik darbelere dayanımlıdır.
These cables are used in places where other types of silicone
cable lifes are limited. They are made of special silicone
formulation resistant to mechanical impacts.
Dökümhaneler, tuğla - demirçelik fabrikalarında kullanılır.
Bununla beraber, sauna ve solaryum üniteleri için uygundur.
Suitable for ironworks, brick and steel plants, steam room and
solarium units.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
ÇENTİK DAYANIMLI
/ HALOGEN FREE
/ NOTCH STRENGHT
Kablo Tipi
Cable Type
HTS
HTS
HTS
HTS
HTS
HTS
HTS
HTS
HTS
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,25
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,90
3,40
4,00
4,70
2,4
3,1
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
4,89
5,97
7,65
9,94
12,28
18,74
28,51
42,73
62,81
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
single conductor, single core, silicone rubber isolated cable
SID
UG4/2
-60°C / +180°C
SID
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
UG4/2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Kapalı ve kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım tablolarında,
sıva altı ve sıva üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde, dağıtım
tablolarındaki irtibatlarda.
Indoor and dry places, fixed installations, switch and
distribution boards for laying conduit on or under plaster and
for connections on distribution boards.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2500 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
İletken Kesiti
Conductor
Section
(mm²)
0,50
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
www.basoglukablo.com
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
Kızıl Bakır
Red Copper
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(mm)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
1,85
2,05
2,20
2,75
3,25
3,80
4,40
4,4
6,7
9
13
22
35,5
52,6
7,53
10,34
13,00
19,35
30,25
45,98
65,73
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
SIF
FG4/2
-60°C / +180°C
SIF
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
FG4/
2
2
RoHS
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
Kullanım alanları
Application
Silikon kablolar, kablo izolasyonlarının yüksek sıcaklık
dalgalanmalarına maruz kaldığı her yerde kullanılır. Bu kablolar
ısıya dayanıklıdır ve +180°C sürekli sıcaklıkta ve kısa sürelide
220°C'ye kadar kullanılabilir. Silikon kablolar hem yüksek hem
de - 60°C'ye kadar düşük derecelerde kullanılabilir.
Silicone wires insue far. Where cable izolation are exposed to
high temperature. This cable use for continuous temperature
of 180°C, short time of 220°C and low temperature of - 60°C.
Iron and steel plants, ship, plane, cement, ceramic and glass
industry.
Demirçelik tesisleri, dokumhaneler, gemi, uçak, çimento,
seramik ve cam sanayiide kullanılır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
SIF
FG4/2
-60°C / +180°C
İletken Kesiti
Conductor
Section
(mm²)
0,25
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00
150,00
185,00
240,00
www.basoglukablo.com
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
0,0817
Kızıl Bakır
Red Copper
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(mm)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,80
3,30
4,00
4,70
6,35
7,45
8,90
10,40
12,05
14,00
15,60
17,25
20,10
21,10
24,10
2,4
3,1
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
999
1286
1558
2033
5,30
6,43
8,17
10,53
12,92
19,16
29,14
44,55
65,23
115,62
173,24
258,64
365,15
509,86
709,21
905,59
1150,64
1504,80
1774,01
2315,51
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
SIAF
0,6/1 KV
-60°C / +180°C
,6/1 KV
SIAF 0
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Silikon kablolar, kablo izolasyonlarının yüksek sıcaklık
dalgalanmalarına maruz kaldığı her yerde kullanılır. Bu kablolar
ısıya dayanıklıdır ve +180°C sürekli sıcaklıkta ve kısa sürelide
220°C'ye kadar kullanılabilir. Silikon kablolar hem yüksek hem
de - 60°C'ye kadar düşük derecelerde kullanılabilir.
Silicone wires insue far. Where cable izolation are exposed to
high temperature. This cable use for continuous temperature
of 180°C, short time of 220°C and low temperature of - 60°C.
Iron and steel plants, ship, plane, cement, ceramic and glass
industry.
Demirçelik tesisleri, dokumhaneler, gemi, uçak, çimento,
seramik ve cam sanayiide kullanılır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max.
Çalışma gerilimi - max.
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage - max.
/ Working voltage - max.
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
: 600 V
: 1000 V
: 4000 V
: 5000 V
+130ºC kızıl bakır
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
/ red copper
+160ºC kalaylı bakır / tinned copper
Kızıl Bakır
Red Copper
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
İzolasyon Et Kalınlığı
Insulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
3,00
3,20
3,40
3,70
4,50
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli, yüksek voltaj kablosu
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated, high voltage cable
SIAF
3 KV
-60°C / +180°C
SIAF 3
KV
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Silikon kablolar, kablo izolasyonlarının yüksek sıcaklık
dalgalanmalarına maruz kaldığı her yerde kullanılır. Bu kablolar
ısıya dayanıklıdır ve +180°C sürekli sıcaklıkta ve kısa sürelide
220°C'ye kadar kullanılabilir. Silikon kablolar hem yüksek hem
de - 60°C'ye kadar düşük derecelerde kullanılabilir.
Silicone wires insue far. Where cable izolation are exposed to
high temperature. This cable use for continuous temperature
of 180°C, short time of 220°C and low temperature of - 60°C.
Iron and steel plants, ship, plane, cement, ceramic and glass
industry.
Demirçelik tesisleri, dokumhaneler, gemi, uçak, çimento,
seramik ve cam sanayiide kullanılır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max : 3.0 K V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 7000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 10000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
0,75
1,00
1,50
2,50
26,70
20,00
13,70
8,21
www.basoglukablo.com
İzolasyon Et Kalınlığı
Insulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
1,35
1,35
1,40
1,40
3,80
4,00
4,40
4,60
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core fibregrass braid over silicone rubber isolated cable
H05SJ-K
-60°C / +200°C
J-K
H05S
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
3
2
-K
H05SJ
2
RoHS
3
Elektrolitik esnek bakır
(kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper
(red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
Silikon emdirilmiş cam iplik örgü
Silicone impregnated fibreglass braid
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya kablo grupları imalatı, aydınlatma, sıcak
ortamlarda kablolama.
Wiring of white goods wire hornesses, lighting, wiring in hot
environments.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi - max.
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage - max. : 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage
: 5000 V
Referans Standartlar
Elektriksel deneyler
İletken
Yalıtımın mekanik özellikleri
/ Reference Standards
/ Electrical experiments
/ Conductor
/ Mechanical properties of insulation
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
: HD 22.3 DIN VDE 0282-3
: HD 22.2 EN 50396
: EN 60228
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-2-1
Örgülü Çap
Braided
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,75
2,90
3,00
3,50
4,10
4,60
5,10
6,40
7,45
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
11,78
14,35
16,72
23,70
36,12
51,11
70,46
117,85
174,91
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü silikon izoleli kablo
single conductor, single core, fiberglass braid over silicone rubber isolated cable
SID-GL
UG4T2/2
-60°C / +180°C
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
SID-GL
3
2
UG4T2/
2
2
3
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
Silikon emdirilmiş cam iplik örgü
Silicone impregnated fibreglass braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Ev tipi elektrikli ısıtma aletleri, aydınlatma, sıcak ortamlarda
kablolama.
Wiring of domestic electrical heating appliances, lighting,
wiring in hot environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
İletken Kesiti
Conductor
Section
(mm²)
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
www.basoglukablo.com
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
36,70
24,80
18,20
12,20
7,56
Kızıl Bakır
Red Copper
36,00
24,50
18,10
12,10
7,41
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(mm)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,1
2,3
2,4
2,7
3,3
4,4
6,7
9
13
22
8,38
11,30
14,10
18,82
31,03
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, cam elyaf örgülü, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, fiberglass braid over silicone rubber isolated cable
SIF-GL
FG4T2/2
-60°C / +180°C
SIF-GL
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
3
2
FG4T2/2
2
RoHS
3
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
Silikon emdirilmiş cam iplik örgü
Silicone impregnated fibreglass braid
Kullanım alanları
Application
Ev tipi elektrikli ısıtma aletleri, aydınlatma, sıcak ortamlarda
kablolama.
Wiring of domestic electrical heating appliances, lighting,
wiring in hot environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
İletken Kesiti
Conductor
Section
(mm²)
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
Kızıl Bakır
Red Copper
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(mm)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,3
2,5
2,6
3,1
3,6
4,3
5,0
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
9,56
12,04
14,60
21,07
32,38
48,65
69,67
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, silikon üzerine cam iplik örgü izoleli kablo
multi wire conductor, single core, fibreglass braid over, silicone rubber isolated cable
SCSK
-60°C / +200°C
SCSK
SCSK
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
3
2
2
3
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon
Special silicone rubber
Cam iplik örgü
Fiber glass braided
RoHS
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya kablo grupları imalatı, aydınlatma, sıcak
ortamlarda kablolama.
Wiring of white goods wire hornesses, lighting, Wiring in
hot environments.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 450 / 750 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00
150,00
185,00
www.basoglukablo.com
Lineer Direnç 20°C
Lineer resistance
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
80,90
57,10
40,10
26,70
20,00
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
78,60
56,00
39,00
26,00
19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,90
3,20
3,35
3,70
4,30
5,05
5,65
6,30
8,40
9,50
11,45
12,95
15,00
17,00
19,00
20,65
23,95
25,35
2,4
4,4
6,3
8,3
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
999
1286
1558
10,56
14,13
16,83
20,85
29,32
43,27
59,93
82,30
144,61
206,48
309,22
423,23
586,55
800,25
1019,06
1275,33
1667,07
1962,64
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, çift kat silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, double layer silicone rubber isolated cable
FG4G4
-60°C / +180°C
FG
Bunların
haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
4G4
2
FG4G4
Other colours available upon request
FG4G4
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Neon lambaları, projektörler ve yüksek sıcaklıkta çalışan
elektrikli cihazlarda. Talep edilirse cam iplik örgü ile imal
edilebilir.
Suitable for neon lamps, floodlights any class 2 electric device
operating at high temperature. Optional: Fiberglass braid.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 450 / 750 V
/ Test voltage
: 4000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
0,75
1,00
1,50
2,50
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
26,70
20,00
13,70
8,21
Kızıl Bakır
Red Copper
26,00
19,50
13,30
7,98
İzolasyon Et Kalınlığı
Insulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
1,40
1,40
1,60
1,80
3,80
4,00
4,70
5,60
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, tek damarlı, çift kat silikon izoleli kablo
single conductor, single core, double silicone rubber isolated cable
UG4G4
-60°C / +180°C
2
UG4G4
2
UG4G4
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
Elektrolitik tek telli bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic single conductor (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Sınıf 2 kategorisindeki tüm elektrikli cihazlarda, aydınlatma
armatürlerinde ateşleme kablosu olarak kullanılmaktadır.
Devices of all class 2 electrical categories wiring of lighting
devices ignition cable.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max : 450 / 750 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 4000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
İletken Çapı
Stranding
Diameter
Ø (mm)
0,75
1,00
1,50
2,50
0,98
1,13
1,36
1,80
www.basoglukablo.com
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
24,80
18,20
12,20
7,56
Kızıl Bakır
Red Copper
24,50
18,10
12,10
7,41
İzolasyon Et Kalınlığı
Insulation Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
1,40
1,40
1,60
1,80
3,80
4,00
4,60
5,40
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, single core, silicone rubber isolated cable
EN 50143-B
10 KV
-60°C / +180°C
Transparan / Transparent
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
B 10KV
43EN 501
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Beyaz eşya kablo grupları imalatı, aydınlatma, otomotiv, sıcak
ve yüksek gerilim gerektiren ortamlarda kablolama.
Wiring of white goods wire harnesses, lighting, automotive,
wiring in environments which are hot and requires high
voltage.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max : 10 KV
Test gerilimi
/ Test voltage
: 15 KV
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: > 20 KV
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
İletken Çapı
Stranding
Diameter
(mm)
Dış Ceket kalınlığı
Thickness of
Insulation
(mm)
Dış Çap
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(mm)
(mm)
Lineer Ağırlığı
Approx. Linear
Weight
(kg/km)
1,0
32x0,20
2,5
6,3
9,6
54,8
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
iletken, silikon izoleli buji kablosu
conductive, silicone rubber isolated spark-plug cable
HI-SPARK
-40°C / +180°C
HI-SPARK
3
2
3
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
Cam iplik
Fibreglass
İletken Silikon
Conductor Silicone rubber
Özel Silikon
Special Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Otomobil sektöründeki uygulamalarda yada yüksek gerilim
uygulamalarında. Anti parazit ateşleme, buji kablosu olarak
kullanılır.
Automobile industry or high voltage applications. These
cables are used as non interference ignition and spark
cable.
Kesit
Section
(mm²)
Direnç 20 ºC
Resistance at 20 ºC
(W / m)
6
7
8
15~23
15~23
15~23
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated cable
H05SS-F
-60°C / +180°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
-F
H05SS
Yalıtkan renkler / Insulations colours
2
2
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
180ºC ye kadar olan tüm sıcak ortamlarda, demirçelik, cam ve
kimya sanayinde, profesyonel ve ev tipi elektirikli cihazlarda,
aydınlatma ve elektirikli sinyalizasyon.
All wiring in hot environments up to 180ºC, wiring in metal ind,
glassworks, chemical indusrty, professional and domestic
electrical lighting appliances and electrical signalization.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
: 300 / 500 V
: 2000 V
: 5000 V
: HD 22.15
: HD 22.1
: EN 60228
İletken
/ Conductor
Elektriksel deneyler
/ Electrical experiments : EN 50395
Yangın şartları altındaki / Experiments under fire : EN 60332-1-2
deneyler
conditions
Referans Standartlar
/ Reference Standards
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated cable
H05SS-F
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
x
x
x
0,75
0,75
0,75
6,35
6,95
7,50
12,6
18,9
25,2
56,00
70,23
84,49
2
3
4
x
x
x
1,00
1,00
1,00
6,85
7,25
7,90
16,6
24,9
33,2
66,71
80,04
98,11
2
3
4
x
x
x
1,50
1,50
1,50
8,45
8,95
9,95
24,6
36,9
49,2
100,91
121,05
152,63
2
3
4
x
x
x
2,50
2,50
2,50
9,85
10,45
11,60
40
60
80
142,79
173,39
218,78
3
4
x
x
4,00
4,00
12,60
13,95
94,5
126
257,95
324,76
3
4
x
x
6,00
6,00
13,80
16,90
143,7
191,6
335,15
482,46
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, silicone rubber isolated cable
SIHF
SIMH
-60°C / +180°C FG4G4/2
Kılıf renkleri / Jacket colours
SIMH
SIHF
Yalıtkan renkler / Insulations colours
2
2
/2
FG4G4
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Silikon kablolar, kablo izolasyonlarının yüksek sıcaklık
dalgalanmalarına maruz kaldığı her yerde kullanılır. Bu kablolar
ısıya dayanıklıdır ve +180°C sürekli sıcaklıkta ve kısa sürelide
220°C'ye kadar kullanılabilir. Silikon kablolar hem yüksek hem
de - 60°C'ye kadar düşük derecelerde kullanılabilir.
Silicone wires insue far. Where cable izolation are exposed to
high temperature. This cable use for continuous temperature
of 180°C, short time of 220°C and low temperature of - 60°C.
Iron and steel plants, ship, plane, cement, ceramic and glass
industry.
Demirçelik tesisleri, dokumhaneler, gemi, uçak, çimento,
seramik ve cam sanayiide kullanılır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, silicone rubber isolated cable
SIHF
SIMH
FG4G4/2
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4,65
4,95
5,55
6,10
6,55
6,80
4,8
7,2
9,6
12
14,4
16,8
28,38
33,62
42,78
52,02
60,46
66,26
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,95
5,45
5,90
6,65
6,90
7,20
6,2
9,3
12,4
15,5
18,6
21,7
32,73
41,18
49,51
62,74
69,11
76,47
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,75
6,05
6,55
7,20
7,55
7,95
11,00
8,8
13,2
17,6
22
26,4
30,8
52,8
44,55
52,15
62,91
76,63
86,11
96,75
180,08
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,0
6,40
7,15
7,90
8,40
8,90
12,6
18,9
25,2
31,5
37,8
44,1
51,09
61,96
78,73
96,73
111,21
126,25
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,40
6,75
7,35
8,45
8,90
9,30
12,20
16,6
24,9
33,2
41,5
49,8
58,1
99,6
60,01
72,17
88,74
115,21
131,08
146,11
251,23
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,00
7,45
8,50
9,50
9,85
10,25
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
86,1
75,70
93,42
122,58
153,16
171,13
190,41
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, silicone rubber isolated cable
SIHF
SIMH
-60°C / +180°C FG4G4/2
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
12
16
x
x
1,50
1,50
14,05
15,70
147,6
196,8
346,02
387,73
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,45
9,05
9,90
11,25
11,70
12,35
16,95
40
60
80
100
120
140
240
114,02
142,64
177,73
226,73
255,23
289,69
525,47
2
3
4
5
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
10,45
11,10
13,15
14,50
63
94,5
126
157,5
175,75
218,02
300,48
368,88
3
4
5
x
x
x
6,00
6,00
6,00
13,75
15,70
18,10
143,7
191,6
239,5
333,64
438,53
570,06
3
4
5
x
x
x
10,00
10,00
10,00
18,55
21,75
24,25
250,5
334
417,5
597,63
812,85
1012,33
3
4
x
x
16,00
16,00
22,30
25,95
408
544
891,25
1199,96
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, EWKF silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, EWKF silicone multi core, silicone rubber isolated cable
SIHF EWKF
SIMH EWKF
FG4G4/2 EWKF
SIHF E
WKF
-60°C / +180°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
SIHF E
WKF
FG4G4
Yalıtkan renkler / Insulations colours
2
/2 EW
KF
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
EWKF Silikon
EWKF Silicone rubber
RoHS
0293 308
Kullanım alanları
Application
Diğer silikon kabloların ömürlerinin sınırlı olduğu ortamlarda
kullanılmak üzere özel bir silikon bileşiminden yapılmıştır.
Aşınma ve yırtılma dayanımlı dış kılıfı ve damar izolasyonu
sayesinde mekanik darbelere dayanımlıdır.
These cables are used in places where other types of silicone
cable lifes are limited. They are made of special silicone
formulation resistant to mechanical impacts.
Dökümhaneler, tuğla - demirçelik fabrikalarında kullanılır.
Bununla beraber, sauna ve solaryum üniteleri için uygundur.
Suitable for ironworks, brick and steel plants, steam room and
solarium units.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
ÇENTİK DAYANIMLI
/ HALOGEN FREE
/ NOTCH STRENGHT
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,95
5,45
5,90
6,65
6,90
7,20
7,90
8,35
9,05
9,75
6,2
9,3
12,4
15,5
18,6
21,7
24,8
27,9
31,0
37,2
32,73
41,18
49,51
62,74
69,11
76,47
90,94
101,76
118,05
138,04
2
3
4
x
x
x
0,50
0,50
0,50
5,75
6,05
6,55
8,8
13,2
17,6
44,55
52,15
62,91
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, EWKF silikon çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, EWKF silicone multi core, silicone rubber isolated cable
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
SIHF EWKF
SIMH EWKF
FG4G4/2 EWKF
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
5
6
7
x
x
x
0,50
0,50
0,50
7,20
7,55
7,95
22,0
26,4
30,8
76,63
86,11
96,75
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,0
6,40
7,15
7,90
8,40
8,90
12,6
18,9
25,2
31,5
37,8
44,1
51,09
61,96
78,73
96,73
111,21
126,25
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,40
6,75
7,35
8,45
8,90
9,30
16,6
24,9
33,2
41,5
49,8
58,1
60,01
72,17
88,74
115,21
131,08
146,11
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,00
7,45
8,50
9,50
9,85
10,25
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
86,1
75,70
93,42
122,58
153,16
171,13
190,41
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,45
9,05
9,90
11,25
11,70
12,35
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
114,02
142,64
177,73
226,73
255,23
289,69
3
4
x
x
4,00
4,00
11,10
13,15
94,5
126,0
218,02
300,48
3
4
x
x
6,00
6,00
13,75
15,70
143,7
191,6
333,64
438,53
3
4
x
x
10,00
10,00
18,55
21,75
250,5
334,0
597,63
812,85
3
4
x
x
16,00
16,00
22,30
25,95
408,0
544,0
891,25
1199,96
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, silikon çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, pvc isolated cable
FG4OR
-25°C / +90°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
FG4OR
Yalıtkan renkler / Insulations colours
3
2
3
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Özel silikon elastomer
Special silicone rubber
PVC
PVC rubber
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
RoHS
Kullanım alanları
Application
Demirçelik sektöründe ağır işletme şartlarının olduğu, yüksek
ısıların ve mekanik zorlamaların olduğu yerlerde kumanda, güç
ve data kablosu olarak kullanılır.
These cables are used as control, power and data cables in
steel plants, under harsh operating conditions where high
temperature and mechanical forces exists.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max : 300 / 500 V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 2000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 5000 V
HALOJENSİZ
www.basoglukablo.com
/ HALOGEN FREE
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, silikon çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, silicone multi core, pvc isolated cable
FG4OR
-25°C / +90°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
5,95
6,30
6,85
7,70
12,6
18,9
25,2
31,5
51,91
61,95
75,57
95,21
2
3
4
5
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
6,25
6,65
7,45
8,10
16,6
24,9
33,2
41,5
59,44
72,23
92,23
110,83
2
3
4
5
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
6,85
7,45
8,30
9,25
24,6
36,9
49,2
61,5
75,26
95,36
121,13
150,76
2
3
4
5
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
8,25
8,95
9,70
10,85
40
60
80
100
112,95
143,52
176,38
220,61
2
3
4
5
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
9,90
10,75
11,70
13,25
63
94,5
126
157,5
166,92
213,33
264,19
335,48
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
11,80
12,95
14,10
15,70
16,60
95,8
143,7
191,6
239,5
287,4
242,56
315,26
391,10
486,49
560,00
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,15
16,60
18,15
20,30
21,20
167
250,5
334
417,5
501
406,73
529,13
660,75
826,30
938,34
2
3
4
x
x
x
16,00
16,00
16,00
17,30
18,90
20,75
272
408
544
568,34
744,45
938,73
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, şeffaf folyolu, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, polyester foil, silicone rubber isolated cable
SIFCuSi
-60°C / +180°C
SIFCuS
Kılıf renkleri / Jacket colours
4
İ
3
2
Yalıtkan renkler / Insulations colours
3
2
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
Silikon
Silicone rubber
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braided
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
RoHS
Kullanım alanları
Application
Silikon kablolar, kablo izolasyonlarının yüksek sıcaklık
dalgalanmalarına maruz kaldığı her yerde kullanılır. Bu kablolar
ısıya dayanıklıdır ve +180°C sürekli sıcaklıkta ve kısa sürelide
220°C'ye kadar kullanılabilir. Silikon kablolar hem yüksek hem
de - 60°C'ye kadar düşük derecelerde kullanılabilir.
Silicone wires insue far. Where cable izolation are exposed to
high temperature. This cable use for continuous temperature
of 180°C, short time of 220°C and low temperature of - 60°C.
Iron and steel plants, ship, plane, cement, ceramic and glass
industry.
Demirçelik tesisleri, dokumhaneler, gemi, uçak, çimento,
seramik ve cam sanayiide kullanılır.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi - max. / Working voltage - max : 3.0 K V
Test gerilimi
/ Test voltage
: 7000 V
Kısa devre gerilimi
/ Breakdown voltage
: 10000 V
HALOJENSİZ
www.basoglukablo.com
/ HALOGEN FREE
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, şeffaf folyolu, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, polyester foil, silicone rubber isolated cable
SIFCuSi
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,85
7,15
7,65
8,25
8,65
9,05
12,05
24,37
29,93
36,14
42,71
48,16
53,61
84,01
60,22
68,67
80,47
94,53
105,43
116,61
201,31
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
7,10
7,50
8,25
9,00
9,50
10,00
13,30
29,34
36,89
45,14
53,79
61,22
68,66
109,23
67,51
79,22
97,16
116,34
131,37
146,89
271,98
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,50
7,85
8,50
9,60
10,05
10,45
13,75
34,45
44,10
54,49
65,31
74,82
84,34
135,56
77,20
90,20
108,73
136,53
152,93
168,68
306,75
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,10
8,55
9,60
10,60
10,95
11,75
15,55
44,58
58,39
73,05
88,19
101,86
115,53
187,98
94,17
112,80
143,15
174,83
193,44
222,37
404,11
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
9,55
10,15
11,00
12,75
13,20
13,85
18,45
63,63
85,43
108,25
131,63
153,26
174,90
287,97
134,30
163,92
200,19
277,03
307,38
343,53
588,55
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, kalaylı bakır örgülü, şeffaf folyolu, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, tinned copper wire braided,
polyester foil, silicone rubber isolated cable
SIHFCuSi
-60°C / +180°C
4
i
2
2
2
3
4
Kılıf renkleri / Jacket colours
2
SIHFCuS
Yalıtkan renkler / Insulations colours
3
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braided
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
RoHS
Kullanım alanları
Application
Çelik, cam kimya tesislerinde, elektromanyetik koruma
gerektiren sinyalizasyonlarda, tersanelerde, kullanılmaktadır.
En önemli özelliği yangın koşullarında dahi taşıma
kapasitesinde büyük bir değişkenlik göstermemesidir.
These cables can be used in steel industry, chemical plants,
shipyards as power and signalling cables which requires
electro magnetic protection. The most important difference of
these cables than other types of fire proof cables are that;
current carrying capacity does not pose high variations under
fire conditions because any weakness does not occur on
cable insulation.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
8,55
8,85
9,35
10,00
10,45
10,95
14,70
29,71
30,79
32,61
34,97
36,24
37,70
48,78
108,60
122,07
137,49
156,05
172,42
189,36
327,58
2
3
4
5
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
8,75
9,20
10,15
11,00
30,61
32,06
34,79
37,51
119,02
135,22
164,03
192,32
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, kalaylı bakır örgülü, şeffaf folyolu, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, tinned copper wire braided,
polyester foil, silicone rubber isolated cable
SIHFCuSi
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
6
7
12
x
x
x
0,75
0,75
0,75
11,70
12,40
15,70
39,33
41,15
51,70
218,29
245,48
388,62
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,25
9,60
10,20
11,75
12,30
12,75
15,90
32,06
33,33
35,53
39,51
41,17
42,60
53,15
133,79
149,80
173,05
223,67
247,00
268,40
416,24
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
9,85
10,35
11,80
13,00
13,35
13,75
18,35
34,23
35,88
39,70
43,33
44,60
46,04
59,87
156,00
179,81
231,30
278,81
301,68
324,87
561,44
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
11,75
12,45
13,40
15,15
15,60
16,45
22,05
39,51
41,68
44,78
49,70
51,33
53,69
70,40
221,83
260,15
308,94
388,08
422,20
473,17
824,20
2
3
4
5
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
14,25
14,90
18,05
19,60
46,78
49,15
56,61
61,51
341,03
394,65
559,38
665,26
3
4
5
x
x
x
6,00
6,00
6,00
18,45
21,20
24,60
58,78
65,87
74,59
611,05
801,90
1053,23
3
4
x
x
10,00
10,00
24,45
29,25
76,23
87,86
1012,82
1414,68
3
4
x
x
16,00
16,00
29,60
35,05
89,86
103,13
1601,85
2200,47
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, galvanizli çelik tel örgülü kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, galvanized steel braided isolated cable
SIHF-P
-60°C / +180°C
2
3
2
3
Kılıf renkleri / Jacket colours
2
SIHF-P
Yalıtkan renkler / Insulations colours
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
Galvanizli çelik tel örgü
Galvanized steel wire braided
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
RoHS
Kullanım alanları
Application
Sanayi sektöründe, dökümhane, demir-çelik sanayinde, sıcak
haddeleme değirmenlerinde, geniş pişirme ekipmanlarında,
cam ve seramik fabrikalarında, gemi ve uçak yapımında ve yağ
brülörlerinde kullanımı uygundur.
These cables are used in industrial sector, ironworks, steel
plants, hot working mills, wide cooking equipments, glass and
ceramics plants, ship and plane production and oil boilers.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,55
6,85
7,35
8,00
8,35
8,75
11,80
37,32
43,53
50,31
57,57
63,83
70,09
106,47
73,34
83,64
96,60
112,21
123,99
136,12
232,17
2
3
4
5
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
6,80
7,20
7,95
8,70
42,52
50,74
60,55
70,39
82,35
95,23
115,28
136,73
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, galvanizli çelik tel örgülü kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, galvanized steel braided isolated cable
SIHF-P
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
6
7
12
2
3
4
5
6
7
12
2
3
4
5
6
7
12
2
3
4
5
6
7
12
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
0,75
0,75
0,75
9,20
9,70
12,60
79,13
87,86
133,13
153,85
171,56
279,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,20
7,55
8,15
9,25
9,70
10,10
13,00
48,36
58,41
69,58
83,20
93,55
103,72
159,02
92,94
107,10
126,54
158,75
176,26
193,16
312,07
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,80
8,25
9,30
10,30
10,65
11,05
14,85
59,28
73,80
91,09
108,04
122,13
136,23
215,86
111,81
131,95
166,13
200,95
221,30
241,96
416,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
9,25
9,85
10,70
12,05
12,50
13,15
17,75
81,59
104,43
128,58
154,91
177,04
200,13
321,98
157,04
188,49
228,20
283,06
313,70
351,24
608,87
4,00
4,00
4,00
4,00
11,25
11,90
13,95
15,30
115,55
150,10
191,58
229,74
243,60
292,42
390,98
472,15
6,00
6,00
6,00
14,55
16,50
18,90
214,25
271,94
331,79
441,80
567,78
724,63
10,00
10,00
10,00
19,35
22,55
25,05
340,76
439,48
534,96
728,81
971,57
1196,33
16,00
16,00
23,10
26,75
523,84
678,20
1137,77
1504,99
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, silikon çok damarlı, cam elyaf örgülü, galvanizli çelik tel örgülü kablo
multi wire conductor, silicone multi core, fiberglass braid, galvanized steel braided isolated cable
SIHF/GL/P
-60°C / +180°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
2
4
3
Yalıtkan renkler / Insulations colours
SIHF/GL
/P
2
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
Cam iplik örgü
Fiberglass braid
Galvanizli çelik tel örgü
Galvanized steel wire braided
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
RoHS
Kullanım alanları
Application
Demir-çelik fabrikalarında, haddeleme-değirmenler, havacılık
ve gemi sanayinde, çimento, cam, seramik fabrikaları gibi
alanlarda elektirik tesilerinde kullanılır. Alev yürütmez, zehirli
gaz içermez.
These cables are used in steel plants, hot working mills,
aviation and watercraft industry, cement, glass, ceramics
plants. They don't release poisonous gasses and they are fire
retardant.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,75
7,05
7,55
8,20
8,55
8,95
12,10
38,53
44,33
51,11
58,60
64,66
70,97
107,94
47,18
54,92
65,90
79,91
89,55
100,37
187,59
76,22
86,71
99,92
115,83
127,81
140,14
237,70
2
3
4
5
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
7,00
7,40
8,15
8,90
43,50
51,69
61,56
71,43
53,83
64,88
81,98
100,32
85,38
98,46
118,88
140,70
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, silikon çok damarlı, cam elyaf örgülü, galvanizli çelik tel örgülü kablo
multi wire conductor, silicone multi core, fiberglass braid, galvanized steel braided isolated cable
SIHF/GL/P
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Selection
Nominal
Kılıf Çapı
Nominal Sheath
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Wight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Wight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Wight
(kg/km)
6
7
12
x
x
x
0,75
0,75
0,75
9,50
10,00
12,90
80,58
89,26
134,55
116,97
132,35
228,43
158,08
176,05
285,26
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,40
7,75
8,35
9,45
9,90
10,30
13,20
49,40
59,36
70,53
84,04
94,50
104,67
159,97
62,93
75,25
92,09
119,05
135,12
150,33
256,75
96,16
110,51
130,25
163,02
180,74
197,84
318,21
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,00
8,45
9,50
10,60
10,95
11,35
15,15
60,24
74,69
91,98
109,51
123,47
137,65
217,24
78,89
96,81
126,45
159,66
177,87
197,41
355,59
115,35
135,72
170,42
205,73
226,27
247,12
423,07
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
9,55
10,15
11,00
12,35
12,80
13,45
18,05
83,02
105,85
129,91
156,33
178,47
201,56
323,40
119,81
148,84
184,50
234,41
263,22
298,11
536,99
161,30
193,05
233,20
288,73
319,59
357,45
617,38
2
3
4
5
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
11,55
12,20
14,25
15,60
115,52
150,11
191,37
229,28
182,89
225,61
309,45
378,75
249,01
298,15
397,76
479,64
2
3
4
5
6,00
6,00
6,00
6,00
13,90
14,85
16,80
19,20
159,51
211,92
269,08
328,39
273,67
343,01
449,21
582,36
367,96
449,11
576,12
734,23
3
4
x
x
x
x
x
x
x
10,00
10,00
19,65
22,85
341,53
440,24
610,23
827,61
738,20
982,56
3
4
x
x
16,00
16,00
23,40
27,05
516,85
670,20
906,38
1217,55
1149,85
1519,00
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, cam elyaf örgülü kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, fiberglass braid over cable
SIHF-GL
FG4G4T2/2
-60°C / +180°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
SIHF-G
L
3
Yalıtkan renkler / Insulations colours
2
2
FG4G4
T2/2
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
3 Cam iplik örgü
Silikon
Fiberglass braid
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Demir-çelik fabrikalarında, haddeleme-değirmenler, havacılık
ve gemi sanayinde, çimento, cam, seramik fabrikaları gibi
alanlarda elektirik tesilerinde kullanılır. Alev yürütmez, zehirli
gaz içermez.
These cables are used in steel plants, hot working mills,
aviation and watercraft industry, cement, glass, ceramics
plants. They don't release poisonous gasses and they are fire
retardant.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 300 / 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
HALOJENSİZ
/ HALOGEN FREE
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,95
6,25
6,75
7,40
7,75
8,15
11,30
8,8
13,2
17,6
22
26,4
30,8
52,8
46,28
54,96
65,79
78,84
88,96
99,43
182,61
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,2
6,6
7,4
8,1
8,70
9,20
12,10
12,6
18,9
25,2
31,5
37,8
44,1
75,6
54,04
65,19
82,11
100,39
115,33
130,86
226,31
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli, cam elyaf örgülü kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated, fiberglass braid over cable
SIHF-GL
FG4G4T2/2
-60°C / +180°C
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,60
6,95
7,55
8,65
9,10
9,50
12,40
16,6
24,9
33,2
41,5
49,8
58,1
99,6
62,97
75,58
92,45
119,90
135,56
150,80
257,36
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,20
7,65
8,70
9,80
10,15
10,55
14,35
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
86,1
147,6
79,24
97,39
127,11
157,76
176,50
195,56
353,39
2
3
4
5
6
7
12
x
x
x
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,75
9,35
10,20
11,55
12,00
12,65
17,25
40
60
80
100
120
140
240
118,28
147,20
183,19
232,39
261,12
295,90
533,98
2
3
4
5
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
10,75
11,40
13,45
14,80
63
94,5
126
157,5
195,03
241,13
330,75
405,97
2
3
4
5
x
x
x
x
6,00
6,00
6,00
6,00
13,10
14,05
16,00
18,40
95,8
143,7
191,6
239,5
300,77
377,13
494,35
640,51
3
4
5
x
x
x
10,00
10,00
10,00
18,85
22,05
24,55
250,5
334
417,5
646,51
875,65
1089,69
3
4
5
6
x
x
x
x
16,00
16,00
16,00
16,00
22,60
26,25
28,50
29,55
408
544
680
816
1032,58
1383,37
1670,05
1877,22
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
silikon izoleli çok telli, pvc izoleli düz kablo
silicone isolated multiwire conductor, pvc rubber isolated flat cable
SIHYwPV/P
-10°C / +90°C
2
SIHY
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
wPV
/P
2
3
2
3
Elektrolitik esnek kızıl bakır
Electrolitic flexible red copper)
Silikon
Silicone rubber
PVC
PVC rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Düşük voltajlı aydınlatma donanımlarında kullanılmaktadır.
Mekanik darbelere dayanıklıdır.
Suitable for wiring low voltage lighting equipments. Protected
from damage during handling.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi -max.
Anma gerilimi
Test gerilimi
Kısadevre gerilimii
/ Working voltage -max.
/ Nominal voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
: 300 / 500 V
: 24 V
: 500 V
: 2000 V
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
İzolasyon Et Kalınlığı
Insulation Thickness
(mm)
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
2 x 1,50
2 x 2,50
2 x 4,00
13,30
7,98
4,95
0,40
0,40
0,60
0,65
0,75
0,80
3,70 x 6,30
4,40 x 7,30
5,20 x 9,00
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, silikon izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, silicone rubber isolated cable
SIAF/Z
-60°C / +180°C
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
SIAF/Z
2
SIAF/Z
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
Silikon
Silicone rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
180ºC ye kadar olan tüm sıcak ortamlarda, kimya sanayinde,
profesyonel ve ev tipi elektirikli cihazlarda.
Used in all hot environments up to 180ºC, especially in
chemical industry and professional & domestic electrical
appliances.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
: 500 V
/ Test voltage
: 2000 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
Anma Kesiti
Nominal Cross
Section
(mm²)
Dış Çap
Outside Diameter
(mm)
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(mm)
Lineer Ağırlığı
Approx. Linear
Weight
(kg/km)
2x0,50
2x0,75
2x1,00
2x1,50
2x2,50
2x4,00
4,2x2,1
4,8x2,4
5,0x2,5
5,6x2,8
6,8x3,4
8,4x4,2
9,6
14,4
19,2
28,8
48,0
76,8
18,4
25,8
31,0
45,0
70,0
108,8
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, çok damarlı, polyester örgülü kablo
single wire conductor, multi core, polyester braid over cable
DMD CABLE
-40°C / +180°C
DMD Ca
ble
2
3
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
Yüksek esnekli elektrolitik iletken
High flexibility electrolytic conductors
Polyester örgü
Polyester braid
Mylar folyo
Mylar foil
RoHS
Kullanım alanları
Application
Soğutma sistemlerinde soğutma gazları ile kimyasal uygunluk
istenen yerlerde; kompresör motorlarının iç bağlantılarında
kullanılır.
These cables are used in cooling systems which requires
chemical compliance with cooling gasses, inner connections
of compressor engines.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi - max.
/ Working voltage - max
Kesiti
Section
(mm²)
Tel Sayısı
Wire
Number
AWG 18
65
www.basoglukablo.com
: 600 V
Tel Çapı
Wire Diameter
Ø (mm)
x
0,127
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Ç A L I Ş K A N
H A R D W O R K I N G
149
150
LIYY
LIYCY Lg
LIYCY Tp
LIY(St)Y Lg
LIY(St)Y Tp
LIY(St)CY Lg
LIY(St)CY Tp
JY(St)Y Lg
JY(St)Y Tp
H05V-K H07V-K
H05V-U H07V-U
H05V2K H07V2K
H05V2U H07V2U
H03VV-F
H05VV-F
DT DATA PHONE
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
yangın ihbar kablosu
fire alarm cable
yangın ihbar kablosu
fire alarm cable
çok telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, single core, pvc isolated cable
tek telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
solid conductor, single core, pvc isolated cable
çok telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, single core, pvc isolated cable
tek telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
solid conductor, single core, pvc isolated cable
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
çok telli, çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, pvc isolated cable
çok telli, çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, pvc isolated cable
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
TSEK
HAR
HAR
HAR
HAR
HAR
HAR
151
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIYY
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
2
LIYY
2
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC insulation
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde PVC
yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. RAL 7001 GriI dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and covered with PVC RAL 7001 Grey outer jacket.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
(0,50mm² / 0,75mm² / 1,00mm² kesitler)
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V (0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
: -5 °C...+70 °C (0,50mm² / 0,75mm² / 1,00mm² kesitler)
: -30 °C...+70 °C (0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIYY
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4,65
4,85
5,20
5,60
5,75
5,95
6,30
4,8
7,2
9,6
12
14,4
16,8
19,2
20,96
23,30
26,64
30,15
32,01
34,60
37,75
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
4,95
5,15
5,55
5,95
6,20
6,40
6,75
6,2
9,3
12,4
15,5
18,6
21,7
24,8
23,05
25,54
29,54
32,94
36,29
38,91
42,00
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,65
5,95
6,40
9,95
7,20
7,45
7,95
8,8
13,2
17,6
22
26,4
30,8
35,2
28,48
32,73
37,69
103,34
47,08
50,90
56,38
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5,95
6,25
6,75
7,35
7,65
12,6
18,9
25,2
31,5
37,8
30,66
35,04
40,77
46,92
51,71
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,35
6,70
7,20
7,85
8,20
16,6
24,9
33,2
41,5
49,8
33,76
39,18
44,83
51,70
57,59
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,25
7,65
8,30
9,10
9,45
24,6
36,9
49,2
61,5
73,8
41,41
48,48
56,93
66,46
72,98
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIYCY Lg
LIYCY
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
Lg
2
2
4
3
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde PVC
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo helisel
sarılırak kalaylı tellerden %85 örtmeli örgü ekran tatbik edilir.
RAL 7001 Gri dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil. 85% closed screen of
tinned copper is braided over the cable and PVC RAL 7001
Grey outer jacket is covered over the copper braid.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V (0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIYCY Lg
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,45
5,65
6,05
6,45
6,70
6,90
7,25
7,65
8,05
8,55
12,25
15,80
19,61
23,56
27,07
30,58
34,43
38,29
42,15
49,37
38,40
44,45
52,38
59,79
66,73
72,90
79,88
87,70
95,51
108,45
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,15
6,45
6,90
7,45
7,70
7,95
8,45
8,90
9,40
10,05
16,25
21,21
26,49
31,95
36,86
41,77
47,11
52,45
57,79
67,86
47,96
57,25
67,58
78,72
87,51
96,28
107,22
117,15
128,02
146,89
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,45
8,75
7,25
7,85
8,10
8,40
8,95
9,45
9,95
20,63
27,54
34,80
42,25
49,10
55,95
63,27
70,59
77,91
54,60
102,69
79,04
92,77
103,53
115,24
128,95
141,62
154,18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,85
7,20
7,70
8,35
9,70
9,00
9,55
10,15
11,10
11,90
25,39
34,36
43,71
53,27
62,18
71,09
80,51
89,93
116,10
135,72
62,55
77,01
92,08
108,66
145,36
137,46
152,97
169,62
212,19
244,38
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIYCY Tp
LIYCY
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
Tp
2
4
3
2
2
3
4
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde PVC
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo helisel
sarılırak kalaylı tellerden %85 örtmeli örgü ekran tatbik edilir.
RAL 7001 Gri dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil. 85% closed screen of
tinned copper is braided over the cable and PVC RAL 7001
Grey outer jacket is covered over the copper braid.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V (0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIYCY Tp
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,45
5,65
6,05
6,45
6,70
6,90
12,25
15,80
19,61
23,56
27,07
30,58
38,84
45,11
53,26
60,89
68,06
74,45
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,15
6,45
6,90
7,45
7,70
7,95
16,25
21,21
26,49
31,95
36,86
41,77
48,66
58,30
68,97
80,46
89,60
98,72
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,45
6,75
7,25
7,85
8,10
8,40
20,63
27,54
34,80
42,25
49,10
55,95
55,38
67,11
80,61
94,74
105,89
117,99
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,85
7,20
7,70
8,35
8,70
9,00
25,39
34,36
43,71
53,27
62,18
71,09
63,47
78,39
93,93
110,96
126,33
140,68
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,75
8,15
8,80
9,60
9,95
10,35
35,16
48,28
61,85
75,67
88,71
101,75
81,48
102,41
125,24
149,45
169,73
191,06
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)Y Lg
LIY(S
5
t)Y L
g
2
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
4
3
2
3
4
5
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde PVC
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo sarılırak
elektrolotik kalaylı topraklama iletkeni ilave edilir. Alüminyum
folyo helisel olarak sarılarak RAL 7001 PVC dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil, electrolytic tinned earth
wire conductor is placed on the polyester foil and wrapped by
aluminium foil spirally. PVC RAL 7001 Grey outer jacket is
covered on the foil.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)Y Lg
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,15
5,35
5,75
6,15
6,40
6,60
9,30
12,40
15,50
18,60
21,70
24,80
34,67
40,35
47,63
54,31
60,87
66,68
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
5,85
6,15
6,60
7,15
7,40
7,65
13,20
17,60
22,00
26,40
30,80
35,20
44,31
53,10
62,66
72,86
81,21
89,54
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,15
6,45
6,95
7,55
7,80
8,10
18,90
25,20
31,50
37,80
44,10
50,40
52,33
63,14
75,40
88,11
98,41
109,62
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,55
6,90
7,40
8,05
8,40
8,70
9,25
9,85
10,40
11,20
24,90
33,20
41,50
49,80
58,10
66,40
74,70
83,00
91,30
107,90
61,61
75,48
89,65
105,12
119,46
132,83
147,37
163,02
177,54
206,13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,45
7,85
8,50
9,30
9,65
10,05
10,75
11,45
12,10
13,05
36,90
49,20
61,50
73,80
86,10
98,40
110,70
123,00
135,30
159,90
81,65
101,21
122,25
144,43
163,40
183,40
205,02
226,56
246,57
287,11
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)Y Tp
5
LIY(S
t)Y T
p
2
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
4
3
2
2
3
4
5
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde PVC
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo sarılırak
elektrolotik kalaylı topraklama iletkeni ilave edilir. Alüminyum
folyo helisel olarak sarılarak RAL 7001 PVC dış ceket kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil, electrolytic tinned earth
wire conductor is placed on the polyester foil and wrapped by
aluminium foil spirally. PVC RAL 7001 Grey outer jacket is
covered on the foil.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km (20 °C'de en az)
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)Y Tp
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
5,75
6,40
6,95
7,75
15,50
21,70
27,90
34,10
47,63
49,94
53,64
56,64
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,60
7,40
8,15
11,10
12,25
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
62,66
67,88
76,15
129,58
150,02
2x2
3x2
4x2
5x2
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
6,95
7,80
8,65
9,65
31,50
44,10
56,70
69,30
75,40
84,07
97,20
106,16
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,40
8,40
9,25
12,40
11,20
41,50
58,10
74,70
91,30
107,90
89,65
103,82
119,91
188,33
146,11
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,50
9,65
10,75
12,10
13,05
61,50
86,10
110,70
135,30
159,90
122,25
144,72
172,34
195,27
216,00
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)CY Lg
LIY(S
t)CY
Lg
2
5
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
6
4
3
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
2
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo sarılır.
Elektrolotik kalaylı mono toprak teli ilave edilerek üzerine
alüminyum ekran helisel olarak sarılarak kalaylı tellerden %85
örtmeli örgü ekran tatbik edilir. RAL 7001 GRI PVC dış ceket
kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil. Electrolytic tinned solid
earth wire conductor is placed on the polyester foil and
wrapped by aluminum foil spirally. 85% closed screen of
tinned copper is braided over the cable. PVC outer jacket
colored with RAL 7001 Grey is covered over the copper braid.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
(0,50mm² / 0,75mm² / 1,00mm² kesitler)
(0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
(0,50mm² / 0,75mm² / 1,00mm² kesitler)
(0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
(20 °C'de en az)
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)CY Lg
İletken Kesiti
Conductor
Section
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5,55
5,75
6,15
6,55
6,80
7,00
15,74
19,30
23,10
27,05
30,56
34,07
43,10
49,20
57,23
64,73
71,73
77,95
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
6,25
6,55
7,00
7,55
7,80
8,05
21,04
26,00
31,28
36,74
41,65
46,56
54,13
63,49
73,93
85,20
94,05
102,88
2
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6,55
6,85
7,35
7,95
8,20
8,50
27,32
34,24
41,49
48,94
55,79
62,64
62,74
74,14
87,37
101,24
112,06
123,84
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,95
7,30
7,80
8,45
8,80
9,10
9,65
10,25
11,20
12,00
34,08
43,06
52,41
61,97
70,87
79,78
89,20
98,62
125,18
144,80
72,78
87,33
102,52
119,25
134,23
148,20
163,84
180,64
223,82
256,20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
7,85
8,25
8,90
9,70
10,05
10,85
11,55
12,25
12,90
13,85
47,85
60,97
74,54
88,37
101,40
130,87
145,88
160,88
175,91
204,17
94,59
114,94
137,25
160,98
180,67
227,93
252,94
277,85
301,15
346,26
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)CY Tp
LIY(S
t)CY
Tp
2
5
Standart olarak gri renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is grey. Other colours available upon request
6
4
3
2
3
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC
Şeffaf folyo
Polyester foil
4
5
6
2
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
Kalaylı bakır örgü
Tinned copper braiding
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve
bilgi iletişim teknolojisinde alçak frekans kablosu olarak
kullanılır.
These cables are used as low frequency cables in electronic
control systems, signal command control and data
communication technology.
Kablo yapısı
Elektrolitik çok telli bükülü iletkenler (EN 60228 Sınıf 5) numara
kodlu veya DIN 47100 standartlarına uygun renklerde özel
silikon yalıtkan ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde kendi
aralarında bükülür. Damarlar üzerine şeffaf folyo sarılır.
Elektrolotik kalaylı mono toprak teli ilave edilerek üzerine
alüminyum ekran helisel olarak sarılarak kalaylı tellerden %85
örtmeli örgü ekran tatbik edilir. RAL 7001 GRI PVC dış ceket
kaplanır.
Cable Structure;
Electrolytic multi wire twisted conductors (EN 60228 Class 5)
are covered with number coded or colored (in accordance
with DIN 47100 standards) PVC isolation. Cores are twisted in
layers and wrapped by polyester foil. Electrolytic tinned solid
earth wire conductor is placed on the polyester foil and
wrapped by aluminum foil spirally. 85% closed screen of
tinned copper is braided over the cable. PVC outer jacket
colored with RAL 7001 Grey is covered over the copper braid.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Yalıtım direnci
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Operating temperature
/ Storage temperature
/ Insulation resistance
: 300 / 500 V
: 1200 / 2500 V
: -5 °C...+70 °C
: -30 °C...+70 °C
: 200 M W / km
Referans Standartlar
/ Reference Standards
: IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
www.basoglukablo.com
(0,50mm² / 0,75mm² / 1,00mm² kesitler)
(0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
(0,50mm² / 0,75mm² / 1,00mm² kesitler)
(0,50mm² / 2,50mm² kesitler)
(20 °C'de en az)
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
LIY(St)CY Tp
Damar Sayısı
Core Number
İletken Kesiti
Conductor
Section
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2x2
3x2
4x2
5x2
0,35
0,35
0,35
0,35
6,15
6,80
7,35
8,15
20,00
29,42
37,76
46,45
57,23
61,82
67,15
72,20
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
7,00
7,80
8,55
11,50
12,65
26,88
39,21
50,44
62,10
73,15
73,93
81,73
91,97
149,66
172,35
2x2
3x2
4x2
5x2
0,75
0,75
0,75
0,75
7,35
8,20
9,05
10,05
35,19
51,45
66,60
82,22
87,37
98,74
113,98
125,45
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,80
8,80
9,65
13,20
12,00
44,11
64,53
83,84
124,71
146,29
102,52
119,61
137,90
244,32
203,61
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
8,90
10,05
11,55
12,90
13,85
62,24
91,06
139,45
171,44
201,66
137,25
163,00
224,71
255,80
282,59
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
yangın ihbar kablosu
fire alarm cable
JY(St)Y Lg
JY(St
)Y Lg
5
2
Standart olarak kırmızı renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is red. Other colours available upon request
4
3
2
3
4
5
2
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
RoHS
Kullanım alanları
Application
İnsanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler, okullar
alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde, bina içi sabit
tesisatlarda haberleşme ve bilgi iletişim sistemlerinde frekans
kablosu olarak kullanılır.
These cables are used as frequency cables in public buildings
such as hotels, hospitals, schools, shopping & business
centers, indoor fixed electrical installations, in communication
and data transmission systems.
Kablo Yapısı
Elektrolitik tavlı veya kalaylı solid bakır iletken üzerine VDE
0815'e uygun renklerde PVC izole edilir. Tüm damarlar katlar
halinde kendi aralarında bükülür şeffaf folyo kaplanarak kalaylı
solid bakır toprak teli ilave edilir. Alüminyum folyo helisel
olarak sarılarak PVC dış kılıf (KIRMIZI RAL 3001) tatbik edilir.
Cable Structure;
Electrolytic annealed or tinned solid conductors are covered
with PVC isolation which is in accordance with VDE 0815
colors. Cores are twisted in layers and wrapped by polyester
foil. Tinned solid earth wire copper conductor is placed on the
polyester foil and wrapped by aluminum foil spirally. PVC outer
jacket colored with RAL 3001 Red is covered over the cable.
Referans Standartlar
/ Reference Standards : VDE 0815
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 60331
: EN 50200
: EN 61034
Duman yoğunluğu
/ Fog density
: EN 50267
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
yangın ihbar kablosu
fire alarm cable
JY(St)Y Lg
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 0,80
4 X 0,80
6 X 0,80
8 X 0,80
10 X 0,80
12 X 0,80
16 X 0,80
20 X 0,80
24 X 0,80
32 X 0,80
40 X 0,80
5,55
6,25
6,95
7,65
8,50
9,10
10,00
10,75
11,80
13,15
14,35
13,20
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
40,92
57,99
74,49
91,59
108,79
125,17
156,06
186,43
218,10
278,11
336,80
2 X 1,00
4 X 1,00
6,45
7,30
27,00
45,00
61,66
90,56
2 X 1,50
4 X 1,50
8,50
7,90
39,00
65,00
105,53
115,70
2 X 2,50
4 X 2,50
7,95
9,10
66,00
110,00
112,31
172,35
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
yangın ihbar kablosu
fire alarm cable
JY(St)Y Tp
JY(St
5
)Y Tp
Standart olarak kırmızı renkte imal edilir
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Original colour is red. Other colours available upon request
2
4
3
2
3
4
5
Elektrolitik esnek bakır
Electrolitic flexible copper
PVC
PVC insulation
Şeffaf folyo
Polyester foil
Alü. folyo
Alu. foil
Topraklama teli
Drain wire
2
RoHS
Kullanım alanları
Application
İnsanların toplu olarak bulunduğu oteller, hastaneler, okullar
alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde, bina içi sabit
tesisatlarda haberleşme ve bilgi iletişim sistemlerinde frekans
kablosu olarak kullanılır.
These cables are used as frequency cables in public buildings
such as hotels, hospitals, schools, shopping & business
centers, indoor fixed electrical installations, in communication
and data transmission systems.
Kablo Yapısı
Elektrolitik tavlı veya kalaylı solid bakır iletken üzerine VDE
0815'e uygun renklerde PVC izole edilir. Tüm damarlar katlar
halinde kendi aralarında bükülür şeffaf folyo kaplanarak kalaylı
solid bakır toprak teli ilave edilir. Alüminyum folyo helisel
olarak sarılarak PVC dış kılıf (KIRMIZI RAL 3001) tatbik edilir.
Cable Structure;
Electrolytic annealed or tinned solid conductors are covered
with PVC isolation which is in accordance with VDE 0815
colors. Cores are twisted in layers and wrapped by polyester
foil. Tinned solid earth wire copper conductor is placed on the
polyester foil and wrapped by aluminum foil spirally. PVC outer
jacket colored with RAL 3001 Red is covered over the cable.
/ Reference Standards : VDE 0815
Referans Standartlar
Yanmaya karşı dayanımı / Resistance against fire : EN 60332-1
: EN 60331
: EN 50200
: EN 61034
Duman yoğunluğu
/ Fog density
: EN 50267
Korozif gazların ölçümü / Measurement of
corrosive gases
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
yangın ihbar kablosu
fire alarm cable
JY(St)Y Tp
Damar Sayısı
Core Number
Ortalama
Dış Çap
Average Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2 X 2 X 0,80
3 X 2 X 0,80
4 X 2 X 0,80
5 X 2 X 0,80
6 X 2 X 0,80
8 X 2 X 0,80
10 X 2 X 0,80
12 X 2 X 0,80
16 X 2 X 0,80
20 X 2 X 0,80
6,25
8,70
10,20
10,85
10,95
13,00
14,30
15,15
17,30
18,55
22,00
30,80
39,60
48,40
57,20
74,80
92,40
110,00
145,20
180,40
57,99
84,02
105,09
121,48
134,75
172,27
204,87
236,22
300,16
359,36
1 X 2 X 1,00
2 X 2 X 1,00
6,45
7,30
27,00
45,00
61,66
90,56
1 X 2 X 1,50
2 X 2 X 1,50
8,50
7,90
39,00
65,00
105,53
115,70
1 X 2 X 2,50
2 X 2 X 2,50
7,95
9,10
66,00
110,00
112,31
172,35
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, single core, pvc isolated cable
H05V-K
H07V-K
+70°C
H05V
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
-K
2
H07V-
K
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
PVC
PVC rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Hareketli cihazların bağlantılarında, sıva altı ve sıva üstünde
boru içinde kullanılır.
For protected installation in equipment and lighting fitting,
also for in conduit and under plaster.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
: 300 / 500 V
: 450 / 750 V
/ Test voltage
: 2000 V
: 2500 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
/ Working voltage
(H05V-K)
(H07V-K)
(H05V-K)
(H07V-K)
: HD 21.3 / HD 21.7
: EN 60228
: HD 21.2
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-3-2
: EN 60811-3-1
Yangın şartları altındaki deneyler / Experiments under fire conditions : EN 60332-1-2
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım mekanik özellikleri
www.basoglukablo.com
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Mechanical properties of insulation
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, single core, pvc isolated cable
H05V-K
H07V-K
+70°C
(H05V-K)
Kablo Tipi
Cable Type
H05V-K
H05V-K
H05V-K
H05V-K
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,35
0,50
0,75
1,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
57,10
40,10
26,70
20,00
56,00
39,00
26,00
19,50
Bakır Ağırlığı
Ortalama
Copper Weight
Dış Çap
(kg/km)
Average
Outside Diameter
2,00
2,20
2,35
2,50
3,1
4,4
6,3
8,3
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
6,80
8,79
11,17
13,62
(H07V-K)
Kablo Tipi
Cable Type
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
H07V-K
İletken Kesiti
Conductor
Section
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,90
3,45
3,95
4,60
6,05
7,10
8,70
9,90
11,65
13,40
15,25
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
19,28
29,56
43,18
63,05
109,53
165,32
251,43
349,85
493,88
684,33
884,98
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
solid conductor, single core, pvc isolated cable
H05V-U
H07V-U
+70°C
LIHHH05V
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
-U
LIHH
H07V-
U
2
2
Elektrolitik mono bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic mono copper (red or tinned copper)
PVC
PVC
RoHS
Kullanım alanları
Application
Hareketli cihazların bağlantılarında, sıva altı ve sıva üstünde
boru içinde kullanılır.
For protected installation in equipment and lighting fitting,
also for in conduit and under plaster.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
: 300 / 500 V
: 450 / 750 V
/ Test voltage
: 2000 V
: 2500 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
/ Working voltage
(H05V-U)
(H07V-U)
(H05V-U)
(H07V-U)
: HD 21.3 / HD 21.7
: EN 60228
: HD 21.2
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-3-2
: EN 60811-3-1
Yangın şartları altındaki deneyler / Experiments under fire conditions : EN 60332-1-2
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım mekanik özellikleri
www.basoglukablo.com
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Mechanical properties of insulation
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
solid conductor, single core, pvc isolated cable
H05V-U
H07V-U
+70°C
(H05V-U)
Kablo Tipi
Cable Type
H05V-U
H05V-U
H05V-U
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,50
0,75
1,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
36,70
24,80
18,20
36,00
24,50
18,10
Bakır Ağırlığı
Ortalama
Copper Weight
Dış Çap
(kg/km)
Average
Outside Diameter
2,05
2,25
2,40
4,4
6,7
9
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
8,60
11,53
14,28
(H07V-U)
Kablo Tipi
Cable Type
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
H07V-U
İletken Kesiti
Conductor
Section
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
12,20
7,56
4,70
3,11
1,84
1,16
0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
12,10
7,41
4,61
3,08
1,83
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,85
3,45
3,90
4,40
6,20
7,15
8,85
10,00
11,75
13,55
15,85
13
22
35,5
52,6
96
154
240
336
480
672
912
20,33
32,25
47,40
66,37
125,58
190,40
294,51
401,44
571,73
785,80
1065,82
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, single core, pvc isolated cable
H05V2K
H07V2K
-25°C / +90°C
H05V
2K
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
H07V
2K
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
PVC
PVC rubber
RoHS
Kullanım alanları
Application
Hafif taşınabilen cihazlarda, hizmet için evlerde, mutfaklarda,
ofislerde, yüksek ortam sıcaklıklarında, cihazların iç
kısımlarında kullanılır.
These cables are used in light portable devices, houses,
kitchens, offices, high temperature environments and inner
wiring of appliances.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
: 300 / 500 V
: 450 / 750 V
/ Test voltage
: 2000 V
: 2500 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
/ Working voltage
(H05V-K
(H07V-K
(H05V-K
(H07V-K
/
/
/
/
H05V2K)
H07V2K)
H05V2K)
H07V2K)
: HD 21.3 / HD 21.7
: EN 60228
: HD 21.2
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-3-2
: EN 60811-3-1
Yangın şartları altındaki deneyler / Experiments under fire conditions : EN 60332-1-2
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım mekanik özellikleri
www.basoglukablo.com
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Mechanical properties of insulation
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, single core, pvc isolated cable
H05V2K
H07V2K
-25°C / +90°C
(H05V-2K)
Kablo Tipi
Cable Type
H05V2-K
H05V2-K
H05V2-K
H05V2-K
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,35
0,50
0,75
1,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
57,10
40,10
26,70
20,00
56,00
39,00
26,00
19,50
Bakır Ağırlığı
Ortalama
Copper Weight
Dış Çap
(kg/km)
Average
Outside Diameter
2,00
2,20
2,35
2,50
3,1
4,4
6,3
8,3
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
6,80
8,79
11,17
13,62
(H07V-2K)
Kablo Tipi
Cable Type
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
H07V2-K
İletken Kesiti
Conductor
Section
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
13,70
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,90
3,45
3,95
4,60
6,05
7,10
8,70
9,90
11,65
13,40
15,25
12,3
20
31,5
47,9
83,5
136
208
298
423
599
774
19,28
29,56
43,18
63,05
109,53
165,32
251,43
349,85
493,88
684,33
884,98
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
tek telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
solid conductor, single core, pvc isolated cable
H05V2U
H07V2U
+90°C
LIHHH
0
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
5V2U
LIHHH
07V2U
2
2
Elektrolitik mono bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic mono copper (red or tinned copper)
PVC
PVC
RoHS
Kullanım alanları
Application
Hafif taşınabilen cihazlarda, hizmet için evlerde, mutfaklarda,
ofislerde, yüksek ortam sıcaklıklarında, cihazların iç
kısımlarında kullanılır.
These cables are used in light portable devices, houses,
kitchens, offices, high temperature environments and inner
wiring of appliances.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
: 300 / 500 V
: 450 / 750 V
/ Test voltage
: 2000 V
: 2500 V
/ Breakdown voltage : 5000 V
/ Working voltage
(H05V-K
(H07V-K
(H05V-K
(H07V-K
/
/
/
/
H05V2K)
H07V2K)
H05V2K)
H07V2K)
: HD 21.3 / HD 21.7
: EN 60228
: HD 21.2
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-3-2
: EN 60811-3-1
Yangın şartları altındaki deneyler / Experiments under fire conditions : EN 60332-1-2
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım mekanik özellikleri
www.basoglukablo.com
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Mechanical properties of insulation
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
tek telli, tek damarlı, pvc izoleli kablo
solid conductor, single core, pvc isolated cable
H05V2U
H07V2U
+90°C
(H05V-2U)
Kablo Tipi
Cable Type
H05V2-U
H05V2-U
H05V2-U
İletken Kesiti
Conductor
Section
0,50 MONO
0,75 MONO
1,00 MONO
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
36,70
24,80
18,20
36,00
24,50
18,10
Bakır Ağırlığı
Ortalama
Copper Weight
Dış Çap
(kg/km)
Average
Outside Diameter
2,05
2,25
2,40
4,4
6,7
9
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
8,60
11,53
14,28
(H07V-2U)
Kablo Tipi
Cable Type
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
H07V2-U
İletken Kesiti
Conductor
Section
1,50 MONO
2,50 MONO
4,00 MONO
6,00 MONO
10,00 MONO
16,00 MONO
25,00 MONO
35,00 MONO
50,00 MONO
70,00 MONO
95,00 MONO
Lineer direnç 20 ºC
Linear resistance at 20 ºC
(W / km)
Kalaylı Bakır
Tinned Copper
Kızıl Bakır
Red Copper
12,20
7,56
4,70
3,11
1,84
1,16
0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
12,10
7,41
4,61
3,08
1,83
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
Ortalama
Dış Çap
Average
Outside Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2,85
3,45
3,90
4,40
6,20
7,15
8,85
10,00
11,75
13,55
15,85
13
22
35,5
52,6
96
154
240
336
480
672
912
20,33
32,25
47,40
66,37
125,58
190,40
294,51
401,44
571,73
785,80
1065,82
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, PVC izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, PVC isolated cable
H03VV-F
+70°C
2
H03VV
Kılıf renkleri / Jacket colours
2
-F
Yalıtkan renkler / Insulations colours
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
PVC
PVC
RoHS
Kullanım alanları
Application
Evlerde, mutfaklarda, ofislerde, rutubetli ortamlar dahil orta
derecedeki hizmet için, çamaşır makinaları, kurutucular ve
soğutucularda kullanılır.
These cables are used in houses, kitchens, offices, humid
environments, washing machines, driers and coolers.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
Referans Standartlar
/ Reference Standards : IEC 60332-1-1
: IEC 60332-2-1
: DIN VDE 0812
Damar Sayısı
Core Number
2
3
4
2
3
4
www.basoglukablo.com
x
x
x
x
x
x
: 300 V
: 2000 V
: 5000 V
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75
5,25
5,55
6,05
5,55
5,90
6,45
8,8
13,2
17,6
12,6
18,9
25,2
38,91
45,88
55,91
45,90
55,32
68,12
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, pvc isolated cable
H05VV-F
+70°C
2
Kılıf renkleri / Jacket colours
2
Yalıtkan renkler / Insulations colours
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
H05VV-F
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
PVC
PVC
RoHS
Kullanım alanları
Application
Evlerde, mutfaklarda, ofislerde, rutubetli ortamlar dahil orta
derecedeki hizmet için, çamaşır makinaları, kurutucular ve
soğutucularda kullanılır.
These cables are used in houses, kitchens, offices, humid
environments, washing machines, driers and coolers.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Çalışma gerilimi - max.
Test gerilimi
Kısa devre gerilimi
/ Working voltage - max
/ Test voltage
/ Breakdown voltage
: 300 / 500 V
: 2000 V
: 5000 V
Referans Standartlar
İletken
Elektriksel deneyler
Yalıtım mekanik özellikleri
/ Reference Standards
/ Conductor
/ Electrical experiments
/ Mechanical properties of
insulation
Yangın şartları altındaki
deneyler
/ Experiments under fire
conditions
: HD 21.5
: EN 60228
: HD 21.2
: EN 60811-1-1
: EN 60811-1-2
: EN 60811-3-2
: EN 60332-1-2
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
çok telli, çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, pvc isolated cable
H05VV-F
+70°C
Damar Sayısı
Core Number
www.basoglukablo.com
İletken Kesiti
Conductor
Section
Nominal
Dış Çap
Nominal Outside
Diameter
Bakır Ağırlığı
Copper Weight
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
Cable Weight
(kg/km)
2
3
4
5
x
x
x
x
0,75
0,75
0,75
0,75
6,35
6,75
7,30
8,20
12,6
18,9
25,2
31,5
56,88
67,65
81,41
102,50
2
3
4
5
x
x
x
x
1,00
1,00
1,00
1,00
6,65
7,05
7,90
8,65
16,6
24,9
33,2
41,5
64,61
77,32
98,55
119,43
2
3
4
5
x
x
x
x
1,50
1,50
1,50
1,50
7,45
8,10
9,00
10,10
24,6
36,9
49,2
61,5
84,15
105,44
132,95
167,09
2
3
4
5
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
8,95
9,70
10,55
11,75
40
60
80
100
125,46
157,48
193,30
240,37
2
3
4
5
x
x
x
x
4,00
4,00
4,00
4,00
10,10
10,90
11,90
13,45
63
94,5
126
157,5
169,80
214,40
266,20
337,18
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
11,60
12,75
13,90
15,45
16,30
95,8
143,7
191,6
239,5
287,4
234,90
305,96
380,21
472,03
541,90
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
14,55
15,95
17,45
19,45
20,35
167
250,5
334
417,5
501
382,22
498,93
624,18
777,70
886,30
2
3
4
x
x
x
16,00
16,00
16,00
16,70
18,20
20,00
272
408
544
540,38
707,96
894,87
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
çok telli, çok damarlı, pvc izoleli kablo
multi wire conductor, multi core, pvc isolated cable
DT DATA PHONE
+90°C
Kılıf renkleri / Jacket colours
TA
DT DA
Yalıtkan renkler / Insulations colours
2
Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir
Other colours available upon request
2
PHONE
2
Elektrolitik esnek bakır (kızıl yada kalaylı bakır)
Electrolitic flexible copper (red or tinned copper)
PVC
PVC
RoHS
Kullanım alanları
Application
Esnek bakırı sayesinde ev, ofis ve işletmelerde sesli ve
görüntülü haberleşme sistemlerinde alçak frekans data ve ses
kablosu olarak kullanılır.
These cables are used as low frequency data and audio cables
owing to their flexible copper conductor. They are used in
houses, offices and visional communication systems.
Karakteristik özellikleri / Characteristics
Çalışma gerilimi
Test gerilimi
/ Working voltage
/ Test voltage
Kablo Tipi
Cable Type
DT-4
DT-6
DT-8
DT-10
DT-12
DT-14
DT-16
: 300 / 500 V
: 2000 V
İç Damar Çapı
Inside Diameter
Ø (mm)
Min.
Max.
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ceket Kalınlığı
Jacket Thickness
(mm)
Dış Çap
External Diameter
Ø (mm)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,65
0,65
0,70
4.00
4.65
5.00
5.35
6.00
6.55
7.00
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
K U S U R S U Z
P E R F E C T
182
183
Makaronlar
Tubes
1
2
Standart renkler / Standard colours
Diğer renkler / Others colours
2
Silikon
Silicone rubber
Cam iplik örgü
Fiber glass braid
RoHS
Kullanım alanları
Application
Elektromekanikel endüstri (motor, trafo, jeneratör...),
aydınlatma, elektrikli ev aletleri, otomotiv endüstrisi.
Elektromechanical industry (motors, transformers,
generators...), lighting, electric household appliances,
automotive industry.
Karakteristik özellikleri
/ Characteristics
Sıcaklık sınıfı
Sürekli çalışma sıcaklığı
Ani sıcaklık dayanımı
Yanabilirlik
/ Temperature class
/ Continuous working temperature
/ Peak to
/ Flammability
İyi mekanik dayanım
UV'ye dayanıklı
Çok esnek
Su geçirmez
/ Good mechanical resistance
/ Good resistance to UV
/ Very flexible
/ Watertight
Referans Standart
/ Reference Standards : EN 60684-3-400 to 402
İç Çap
Inner Diameter
(mm)
Tolerans
Tolerance
(± mm)
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,50
www.basoglukablo.com
: Class C
: -60ºC / +250 ºC
: +290ºC
: Kendi kendine söner / Self-extinguishing
Min. Et Kalınlığı
Wall Tickness Min.
(mm)
1,5 kV
3&4 kV
70 to 10 kV
0,25
0,20
0,15
0,35
0,20
0,15
0,35
0,20
0,15
0,40
0,20
0,15
0,40
0,20
0,15
0,50
0,20
0,15
0,50
0,30
0,20
0,50
0,30
0,20
0,50
0,30
0,20
0,50
0,30
0,20
0,50
0,30
0,20
0,50
0,30
0,20
0,65
0,40
0,40
Max. Et Kalınlığı
Wall Tickness Max.
(mm)
1,5 kV
3&4 kV
70 to 10 kV
0,70
0,60
0,60
0,70
0,60
0,60
0,80
0,70
0,65
0,80
0,70
0,65
0,80
0,70
0,65
0,80
0,70
0,65
0,80
0,70
0,65
0,80
0,70
0,65
0,80
0,70
0,65
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,00
1,00
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Makaronlar
-40°C / +180°C Tubes
Standart renkler / Standard colours
Diğer renkler / Others colours
1
Polyester iplik
Polyester yarn
RoHS
Kullanım alanları
Application
Soğutma sistemlerinde kompresor motorlarının iç
bağlantılarında dış etkenlerden korunmak için kullanılır.
Elektromekanikel endüstri (motor, trafo, jeneratör...),
aydınlatma, elektrikli ev aletleri, otomotiv endüstrisi.
Compressor cables are used in cooling systems, in places that
require chemical compatibility with cooling gasses, and they
are used in internal connections of compressor engines.
Elektromechanical industry (motors, transformers,
generators...), lighting, electric household appliances,
automotive industry.
Dış Çap
Outer Diameter
(mm)
Tolerans
Tolerance
(± mm)
Et Kalınlığı
Wall Tickness
(mm)
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
Silikon makaronlar
Silicone tubes
Silikon kablo, profil ve contaların yanısıra DIN 4768 Teil-1 ve FDA
şartnamelerine uygun istenilen renk, sertlik ve ebatlarda Silikon Makaron
imalatımız sürmektedir.
In addition to Silicone Cables, profiles and Gaskets, we are alsc producing
Silicone Tube according to the DIN 40628 Teil-1 anc FDA Specifications with
requested colour, hardness and sizes.
Referans Standart : EN 60684-3-121 to 124
silikon makaron teknik ölçüleri
silicone tube engineering diemensions
Ebat / Size
0,3
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
İç Çap / Inner Diameter
d (Ø)
Tolerance
0,25
0,15
0,25
0,40
0,25
0,40
0,25
0,40
0,40
0,40
0,70
0,25
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,60
0,60
0,70
0,70
0,70
0,70
0,80
www.basoglukablo.com
0,3
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
0,15
-0,1
± 0,2
± 0,3
Et Kalınlığı / Walltickness
S
Tolerance
0,25
0,15
0,25
0,40
0,25
0,40
0,25
0,40
0,40
0,40
0,70
0,25
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,60
0,60
0,70
0,70
0,70
0,70
0,80
±
0,1
0,1
0
±
0,1
± 0,15
±
0,1
d
s
dayanım test tablosu
durable test table
Dayanım Testi / Durable Test
KV/dk
± 0,15
KV/min.
0,15
0,25
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Et Kalınlığı
Walltickness
S
1,5
2,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Sanayi Profilleri
Industrial Profiles
Müşteri özel tasarımları
Customer designed
Gelişen günümüz teknolojisinde, ihityaçlar da hızla değişerek
artmaktadır. Firmamız bu anlayıştan yola çıkarak ülkemiz
sanayiinde Silikon malzemeler konusunda günümüzün en üst
kalitesini sunmayı görev bilmektedir.
When the developing technology of today, the requirements
are increasing and changing at the same rate. Our company,
with this philosophy, accepts it as its duty, in order to provide
today's highest quality to the industry of our country in
matters of Silicone material. As a result of this understanding,
we have proved our leadership in quality and service with the
trust shown by companies to which we offer our service.
Bu anlayışımızın neticesi olarak ve hizmet verdiğimiz
müesseselerin gösterdiği güven ile Başoğlu A.Ş. kalite ve
hizmette liderliği yakalamıştır.
Silikon sanıldığının aksine tek bir tip olmayıp, değişik
ihtiyaçlara cevap verebilen çeşitlemelere sahip bir
malzemedir. Yanlış seçim yapılması halinde ihtiyaçlara kesin
çözüm getirmesi olanaksızdır. Bu nedenle ihtiyaç tesbitlerinde
çok dikkatli olunmasını gerektirir. Başoğlu A.Ş. geniş uzman
kadrosu ile bu önemli konuda da hizmete hazırdır.
Normal silikon ile üretilen profiller, ancak 180 °C durgun
ısılarda çalışabildiğinden bunun üzerindeki ısılarda kolayca
yaşlanabilmektedirler.
Ara değer olarak 225 °C durgun sıcaklığa ve ülkemizde Silikon'
un üst sınırı olarak "THT" tipi 315 °C Silikon ile Kablo, Profil,
Makaron ve Conta üretebilen tek firma olmanın haklı gururunu
taşımaktayız.
Standart profillerimizin yanısıra ihtiyacınıza göre
şekillendirilmiş, istenilen shore-A sertliğinde üretim
yapabilme olanağına sahip bulunmaktayız.
Silicone, contrary to common belief, is not a single type
material, but one which has different types yhat can meet
different requirements. It is impossible to meet the
requirements when a wrong selection has been made. For
that reason, it is necessary to be very careful in determination
of requirements. Başoğlu A.Ş. is always ready for service with
its wide expert staff.
Profiles produced with normal Silicone are durable only up to
180 °C stable temperatures and it ages under higher
temperatures quickly as well as a stable mid-temperature of
225 °C.
We are proud of being the unique firm that can produce
cables, profiles, tubes and gaskets with "THT" type 315 °C
Silicone, which is the highest limit of Silicone rubber mix in our
country.
In addition to our standard profiles, we have the production
capability according to your request, in demanded shore-A
hardness.
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
E N T E G R E
I N T E G R A T E D
188
189
Paketleme
Packing
40 x 40 x
40
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
40 x 40 x
Miktar
In Box QTY
(mt)
Kesiti
Cross Section
(mm²)
50
Silikon
PVC
4000
3000
2500
2000
1500
6000
4000
3000
2500
2000
Miktar
In Box QTY
(mt)
Kesiti
Cross Section
(mm²)
0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
Silikon
PVC
5000
4000
3000
2500
2000
1500
1000
750
10000
5000
4000
3000
2500
2000
1500
1000
Fıçı Ağırlığı
In Box
(kg)
Toplam Ağırlığı
Palet (Appbox.)
(kg)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,65
4.00
4.65
5.00
5.35
6.00
Fıçı Ağırlığı
In Box
(kg)
Toplam Ağırlığı
Palet (Appbox.)
(kg)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,65
4.00
4.65
5.00
5.35
6.00
0,60
0,60
0,60
0,60
4.00
4.65
5.00
5.35
Mono Kablolar
Kangal / Coil
0,50
0,75
1,00
1,50
3000
2500
2250
2000
Kesiti
Cross Section
(mm²)
Tipler / Types
Fıçı / Box
Kangal / Coil
Plastik Makara
Plastic Spool
www.basoglukablo.com
Tahta Makara
Drum
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
Kablo Uzunluğu
Length Of Cable
(mt)
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
300
300
300
-
400
400
-
500
500
-
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Tahta makaralar için teknik çizelge
Technical table for drums
Kablo
Dış Çap
Diameter
(mm)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
Kablo Uzunluğu / Length of cable (mm)
Ø 400
Ø 600
Ø 750
Ø 900
Ø 1050
Ø 1200
Ø 1400
Ø 1650
Ø 1900
Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums Makara / Drums
4570
2040
1190
760
510
360
290
200
190
150
120
110
80
80
70
50
50
50
50
-
23190
5810
3240
2130
1410
1060
800
640
510
430
330
280
260
230
180
170
140
140
120
110
100
90
80
80
60
60
60
60
60
11680
6530
4230
2860
2140
1610
1280
1020
820
690
590
540
460
390
350
300
260
250
210
200
170
170
170
130
130
130
110
100
16990
9400
6080
4180
3120
2320
1790
1480
1220
1040
850
780
630
540
480
430
410
360
310
290
260
250
220
210
170
170
180
140
13730
8870
6060
4480
3430
2740
2160
1740
1440
1260
1120
990
860
740
650
540
530
450
440
370
350
350
290
280
280
220
230
13360
9120
6720
5190
4080
3250
2660
2200
1930
1660
1480
1280
1120
970
830
810
680
660
570
550
530
450
430
420
340
340
13680
9920
7700
6020
4970
3990
3420
2880
2380
2160
1900
1700
1500
1320
1190
1020
1000
880
860
740
720
620
590
570
500
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
16070
12200
9730
7860
6370
5420
4530
3880
3440
2930
2680
2430
2060
1900
1680
1530
1500
1360
1220
1080
1050
920
890
820
18940
15730
12880
10930
9090
7960
6990
6070
5200
4740
4290
3930
3510
3180
2870
2630
2340
2240
2030
1990
1780
1750
www.basoglukablo.com
Semboller
Symbols
Harmonize Kablo Sembolleri
Harmonised Cables Symbols
VDE standartlarına göre kablo sembolleri
Cables symbols are according to VDE standard
VDE 0271/0276
· Yapım düzeni / Regulation designation
H Harmonize düzen / Harmonised regulation
A Onaylanan ulusal yapı / Approved national design
· Anma gerilimi / Rated voltage
01 100 / 100 V
03 300 / 300 V
05 300 / 500 V
07 450 / 750 V
11 600 / 1000 V
· Yalıtım malzemeleri / Insulation material
V Polivinilklorid (PVC) / Polyvinylchloride (PVC)
V2 PVC + 90°C'ye kadar / PVC, up to +90°C
V3 PVC düşük sıcaklık için / PVC for low temparatures
B ERP / Ethylenepropylene (ERP)
E Polietilen / Polyethylene
X XLPE PE (çapraz bağlı) / XLPE (crossPE)
R Kauçuk / Rubber
S Silikon kauçuk / Silicone rubber
· Kılıf yada örgü malzemeleri / Sheath or baiding materials
V Polivinilklorid (PVC) / Polyvinylchloride (PVC)
V2 PVC + 90°C'ye kadar / PVC, up to +90°C
V3 PVC düşük sıcaklık için / PVC for low temparatures
V5 PVC, yağa dayanıklı / PVC oil resistance
R Kauçuk / Rubber
N Cloroprene kauçuk / Cloroprene rubber
Q Poliüretan / Polyurethane
C4 Bakır örgü tel ekran / Screen of copper wire braid
J Cam elyaf örgü / Glass fibre braiding
T Tekstil örgü / Textile braiding
Güç Kabloları / Power Cables
· İletken tipi / Conductor type
N VDE - standardı / VDE - standard
(N) VDE - standardı esaslı / On the basis of VDE - standard
· Özel yapım özellikleri / Special construction features
H Yassı ayrılabilir kablolar / Flat divisible cabes
H2 Yassı ayrılamayan kablolar / Flat non-divisible cables
H6 Yassı ayrılamayan kablolar, asansörler için / Flat non-divisible cables, for elevators
H8 Spiral kablolar / Spiral cables
192
· İletken tipi / Conductor type
U Tek telli yuvarlak iletken / Single-wire round conductor
R Çok telli yuvarlak iletken / Multi-wire round conductor
K İnce çok telli (sabit tesisatlarda) / Fine stranded (fixed installations)
F İnce çok telli (esnek kablolar için) / Fine stranded (for flexible cables)
H Ekstra ince çok telli / Extra fine strands
D Ark kaynak kabloları için bükülgen iletken / Fine stranded for welding cables
E Arkkaynakkablolarıiçinekstrabükülgeniletken/Extrafinestrandedforweldingcables
· Topraklama iletken korumalı / Protective earth conductor
X Toprak koruma damarsız / Without protective earth conductor
G Toprak koruma damarlı / With protective earth conductor
Simgeler / Icons
Profesyonel ve ev tipi elektirikli cihazlar
Domestic of professional electrical appliances
Elektrik motorları
Electric motors, rotating and static machines
Aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon
Electric signs, spotlight, public lighting
Elektrikli fırın ve radyatörler
Convectors, elektric radiators, furnaces, ovens
www.basoglukablo.com
· İletken malzemeleri / Conductor material
Cu Bakır / Copper
A Alüminyum / Aluminium
· Yalıtım malzemeleri / Insulation material
Y Polivinilklorid (PVC) / Polyvinylchloride (PVC)
2Y Polietilen (PE) / Polyethylene (PE)
2X PE çapraz bağlı (XLPE) / Cross-linked PE (XLPE)
· Konsantrik iletken, ekran / Concentric conductor, screen
C Konsantrik bakır iletken / Concentric copper conductor
CW Konsantrik bakır iletken, oluklu (kıvrımlı) / Concentric copper conductor, corrugate-ceander
CE Her damar konsantrik bakır iletkenli / Concentric copper conductor over each core
S Bakır ekran / Copper screen
SE Her damarı bakır ekranlı / Copper screen and conductive layer
· Zırhlar / Armouring
F Yassı tel zırh / Armour of flat wires
R Yuvarlak tel zırh / Armour of round wires
B Çelik bant zırh / Steel tape armour
· Dış kılıf malzemeleri / Sheath material
Y PVC / PVC
2Y PE / PE
· Topraklama iletkeni / Protective earth conductor
J Toprak koruma damarlı / With protective conductor
O Toprak koruma damarsız / Without protective earth conductor
· İletken tipi / Conductor type
r.. Yuvarlak iletken / Round conductor
s.. Daire dilimi biçimli iletken / Sector-shaped conductor
o.. Oval şekilli iletken / Oval-shaped conductor
re Tek tel iletken / Single-wire conductor
rm Çok telli iletken / Multiple-wire conductor
v Sıkıştırılmış iletken / Condensed conductor
Üretim makine ve cihazları ile reziztanslar
Production equipment and machines resistors
Güç kaynakları
Power supplies
Demir çelik, cam ve kimya sanayi
Heavy industry, steel, iron, glass and chemical industries
Nükleer enerji
Nuclear energy
Radyoloji ve tıbbi cihazlar
Medical, radiological and surgical equipment
Gemi ve demiryolu sanayii
Shipbulding and railway construction
Ateşleme sistemleri
Ignition systems
Elektrikli ısıtma ve soğutma
Electrical heating - defrosting
Emniyet devreleri
Safety circuits
Otomotiv sanayii
Automobile
Elektronik
Electronics
Isı izolasyonu
Termal insulation of pipes and piping systems
Havacılık
Aeronautics - Aerospace
Ölçme ve ayar cihazları
Measurement and regulation
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Test - Silikon Ürünler
Test - Silicone Products
Silikon'un 7 günlük kimyasal solvenktler test sonuçları / Silicone behavior in respect to chemical solvent-7 day test
TABLO 1 / TABLE 1
Isı
Temp
(°C)
Genleşme
Swelling
%
Sertlik Sınırından Sapma
Shore Hardness Change
Sonuç
Judgement
Dizel Yağ
Diesel Oil
20
+ 65
- 16
kullanılması muhtemel
moderately usable
%100 Asetik Asit
Acetic Acid 100%
20
+8
-5
kullanılabilir
usable
İnce, Dişli Yağı
Light, Gear Oil
150
+ 4.1
-5
kullanılabilir
usable
İnce, Kompresör Yağı
Light, Compressor Oil
150
+ 15
- 19
kullanılabilir
usable
Madensel Yağ ASTM No 1
Mineral Oil ASTM No 1
150
+ 2.6
-5
kullanılabilir
usable
Madensel Yağ ASTM No 3
Mineral Oil ASTM No 3
150
+ 25
- 35
kullanılabilir
usable
Motor Yağı SAE 20
Motor Oil SAE 20
150
+ 10
- 10
kullanılması muhtemel
moderately usable
%20 Sodyum Perklorat Solüsyonu
20% Solution of Sodium Perchlorate
20
- 0.5
-1
kullanılabilir
usable
%50 Sodyum Iye
Sodyum Iye at 50%
20
- 1.7
-3
kullanılabilir
usable
Gaz
Gasoline
20
+ 150
- 22
kullanılması muhtemel
moderately usable
Etilen Perklorat
Ethylene Perchlorate
20
+ 20.5
- 13
kullanılabilir
usable
20
+ 7.5
- 15
kullanılması muhtemel
moderately usable
20
+ 0.3
-2
kullanılabilir
usable
20
+ 2.5
0
kullanılabilir
usable
117
+ 60
- 30
kullanılması muhtemel
moderately usable
%10 Nitrik Asit
Nitric Acid at 10%
20
+ 0.5
+1
kullanılması muhtemel
moderately usable
%10 Hidroklorik Asit
Hydrochloric Acid at 10%
20
0.5
0
kullanılabilir
usable
%10 Sülfirik Asit
Sulphuric Acid at 10%
20
+ 0.2
+2
kullanılabilir
usable
Sarsıntıyı Önleyici Yağ
Shock Absolber Oil
20
+3
-5
kullanılabilir
usable
Turpentin Yağı
Turpentin Oil
20
+ 115
- 15
kullanılması muhtemel
moderately usable
Karbon Tetraklorit
Carbon Tetrachloride
20
+ 250
- 14
kullanılması muhtemel
moderately usable
ÇÖZÜCÜ / REAGENT
Petrol
Petroleum
%30 Fosforik Asit
Phosphorich Acid at 30%
Hidrolik Yağ
Hydraulic Fluid
Butyl Alkol
Butyl Alcohol
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
193
Test - Silikon Ürünler
Test - Silicone Products
20
+ 100
- 15
kullanılması muhtemel
moderately usable
Transformatör Yağı
Transformer Oil
150
+ 55
- 40
kullanılması muhtemel
moderately usable
Su
Water
100
+ 0.2
+1
kullanılabilir
usable
%30 Hidrojen Peroksit
Hydrogen Peroxide at 30%
20
+ 0.1
+1
kullanılabilir
usable
Aseton
Acitone
20
+ 1.5
- 10
kullanılabilir
usable
Toluol
Toluol
Silikon izoleli kablolar ile diğer kabloların akım taşıma kapasitelerinin karşılaştırılması
Comparison of current conveying capacity of the Silicone isolated cables with other cables
TABLO 2
İç tesisat yönetmeliğine göre 25°C
ortam sıcaklığında PVC izolasyonlu
kabloların devamlı akım taşıma
kapasiteleri.
TABLE 2
194
Continuous current capacity of PVC
isolated cables at 25°C enviroment
temperature.
70
www.basoglukablo.com
KESİT
CROSS SECTION
(mm²)
0.75
Boru İçinde
Tek Damarlı Kablolar
Single Core Cables
In Tubes
Açıkta Çok
Damarlı Kablolar
Multi Core Stand
Alone Cables
Açıkta Tek
Damarlı Kablolar
Single Core Stand
Alone Cables
-
13
16
1.00
12
16
20
1.50
16
20
25
2.50
21
27
34
4.00
27
36
45
6.00
35
47
57
10.00
48
65
78
16.00
65
87
104
25.00
88
115
137
35.00
110
143
168
50.00
140
178
210
70.00
175
220
260
95.00
210
265
310
120.00
250
310
365
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
Silikon izoleli kablolar ile diğer kabloların akım taşıma kapasitelerinin karşılaştırılması
Comparison of current conveying capacity of the Silicone isolated cables with other cables
TABLO 3
Silikon ve diğer malzemelerle izole
edilmiş kabloların, değişik ortam
sıcaklıklarına göre akım taşıma
kapasiteleri.
Tablo 1'in Yüzdesi Olarak Akım Taşıma Kapasitesi / Current Capacity Factor (%) As Per Table 1
KAUÇUK
RUBBER
PLASTİK
PVC
SİLİKON
SILICONE
ORTAM
SICAKLIĞI
ENVIROMENT
TEMPERATURE Müsaade Edilecek Maksimum İletken Sıcaklığı / Persible Max. Conduit Temperature
(°C)
60 °C
70 °C
180 °C
5
125
120
224
TABLE 3
10
120
115
220
Continuous current capacity
comparison of Silicone rubber and
other isolated cables.
15
113
110
217
20
107
105
214
25
100
100
210
30
92
94
207
35
85
88
203
40
75
82
200
45
65
75
196
50
53
67
193
55
38
50
189
60
47
185
65
33
181
NOT
Tablo 1'de görüleceği gibi, boru
içerisine döşenmiş 25 mm² PVC
izoleli kablo 25°C ortam sıcaklığında
88 amper taşıyabilmektedir.
Silikon izoleli kablodan ise, aynı
kesit ve ortam sıcaklığında
Tablo 2'ye göre %210 olduğundan,
88 x 2.10 = 184.8 A çekilebilir. Bu
ise 70 mm² kesitinde PVC izoleli
kablodan çekilebilecek akıma
eşdeğerdir.
NOTE
25 mm² PVC isolated cables
(in tubes) current capacity is 88
Ampers at 25°C enviroment
temperature (see Table 1). Silicone
rubber isolated cables current
capacity is 2.10 times more
(88 x 2.10 % = 184.8 A) for the
same 25 mm² cables at the same
25 C enviroment temperature (see
Table 2). This current capacity is
equal to 70 mm² PVC isolated
cables current capacity.
70
178
75
173
80
169
85
165
90
160
95
156
100
151
105
147
110
142
115
136
120
131
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
www.basoglukablo.com
195
İzolasyon Karakteristikleri
Insulator Characteristics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Devamlı çalışma derecesi / Continuous service operating temperature (°C)
Kısaltma veya semboller / Abbreviation or symbol (*Internal symbol)
Malzeme adı / Designation ( Registered trademark)
Kısa devre çalışma sıcaklığı / Short-term operating temperature (°C)
Erime derecesi / Melting temperature (°C)
Aleve dayanıklılık / Flame behaviour
20 °C'da Dielektrik katsayısı (800 Hz) / Dielectric coefficient (800 Hz) at 20 °C
Delinme gerilimi / Breakdown voltage (KV/mm)
Esneklik / Flexibility
Aşınma direnci / Abrasion resistance
Çekme dayanımı / Tensile strength (N/mm²)
Uzama / Elongation (%)
Su geçirgenliği / Water absorption (tenths of percentage point)
Buhar dayanımı / Steam resistance
Radyasyon dayanımı / Radiation resistance (c j / kg = approx.rad)
Sıcaklık kademeleri / Temperature classes
Y
A
E
B
=
=
=
=
+
+
+
+
80 °C
105 °C
120 °C
130 °C
F = + 155 °C
H = + 180 °C
C = > 180 °C
Değerlendirme / Assessment
++ çok iyi / very good
alev almaz / non-flammable
+ iyi / good
alevlenmesi zor / difficult to ignite
0 orta / average
kendi kendine söner / self-extinguishing
- zayıf / poor
alev alabilir / flammable
-- çok zayıf / very poor
TABLO 4 / TABLE 4
1
2
3
4
5
6
100
120
100
120
140
100
125
180
120
140
110
130
150
140
140
200
0
0
0
-
140
150
180
170
230
400
300
280
160
170
270
240
290
500
327
327
++
++
++
++
++
++
++
Chloropropylene, Polychloroproprene, Neoprene
Polyethylene, Chlorosulfonique, Hypalon
90
100
130
130
150
180
Ethylene, Propylene, copolymerized
120
Vinyl ethyleneacetate, Levaprene
Silicone rubber
150
250
280
7
8
9
10
11
12
4.0 25
3.6 25
2.29 75
2.32 100
2.4 35
6.0 20
4.0 30
3.3 50
+
+
15
0
-
0
-
0
+
+
++
++
++
22
30
50
100
2.3
75
0
+
2.6
2.5
2.1
2.7
2.1
2.1
36
39
25
28
25
25
0
0
0
0
+
+
+
+
4.0
8.0
6.5
20
20
20
++
+
+
160
-
3.5
30
++
180
300
320
+
+
5.0
3.2
3.2
30
25
30
++
++
++
13
14
15
250
1
200 0.8
400 0.03
500 0.03
300 0.03
5
400
200 15
50
3
0
0
-
8.10
1.10 8
1.10 7
7.10 6
1.10 7
5.10 7
0
-
1.10 7
30
500
0.1
-
++
++
45
20
18
40
27.5
0.2
0.1
0.1
10
0.1
0.1
--
0
++
-
200
200
250
70
350
300
+
10 350
++ 15 300
++ 10-20 300
0.1
10
15
0
0
8.10 7
7
2.10
5
2.10
PLASTİK ESASLI / THERMOPLASTICS
196
-30
+70/80
+105
PVC
PVC-HT
-50 +70
-50 +100
-40 +115
-50 +90
-30 +105
-100 +130
-10 +110
-40 +135
-100 +150
-100 +140
-100 +205
-190 +220
-190 +260
-190 +260
LDPE
HDPE
VPE(PRC)
PUR
PA
PETP
PP
PVDF
ETFE
ECTFE
FEP
PI
PTFE
PFA
Polyethylene, low density PE
High density PE
Reticulated PE (PRC or XL PE)
Polyurethane
Polyamide Nylon Rilsan
PE terephtalate
Polypropylene
Polyvinylidene Choloride, Kynar
Tetrafluorethylene, Tefzel, Hostaflon ET
Ethylene chlorofluorethylene Halar
Propylene fluorethylene, Teflon, Hostaflon TF
Polyimide, Kapton
Polytetrafluorethylene, Teflon, Hostaflon
Perfluoralkoxy polymer, Teflon
Polytetrafluorethylene, Teflon, Hostaflon
Perfluoralkoxy polymer, Teflon
-
0
+
18
10
20
---
7
1.10 7
5
1.10
1.10 7
2.10 7
3.10 5
1.1010
3.10 5
3.10 5
KAUÇUK ESASLI / ELASTOMER
-30 +70
-30 +90
-40 +100
NR
CR(PCP)
CSM(CSP)
-30 +110
EPM
EPDM
EPR
-50 +125
-60 +180
-60 +230
EVA
SI
SI-THT
Natural rubber (polyisoprene mixtures)
High-temperature Silicone rubber
-
+
-
5
200
0.2
-
1.10 8
6
5
300
200
250
0.1
0
-5-5-
1.10
7
2.10
7
2.10
7
7
NOT: Yukarıdaki bilgiler, sadece yol göstermek içindir. Daha gerçekçi çalışma koşulları için, test yapılması tavsiye edilir.
NOTE: The a.m. information is for guidance only. Tests under the most realistic operating conditions are recommended.
www.basoglukablo.com
· Katalogdaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. Üretici firmanın yukarıdaki değerleri değiştirme hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için üretici firma ile temasa geçiniz.
· All technical detail included in this catalog is only informative. All the details could be changed and improved without any notice. We are very pleased answering
any enquiry or in case of doubt.
İzolasyon Karakteristikleri
Insulator Characteristics
TABLO 4 / TABLE 4
1
2
3
4
5
6
320
420
420
850
1150
1250
1000
1100
450
550
550
1100
1250
1400
1100
1200
+
+
++
++
++
++
++
++
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
-
+
+
+
+
-
12
13
14
15
-
-
MİNERAL ESASLI / MINERALS INSULATORS
-60 +250
-60 +350
-60 +350
-60 +700
-60 +900
-60 +1000
-60 +750
-60 +900
V*
V-R*
A*
Glass filament E
Glass filament R
Mineral fibre A
Sİ*
CER*
NX*
Silica
Ceramic fibre
THP fibre
Muscovite mica
Phlogopite mica
Mİ*
Mİ*
0
-
+
---
NOT: Yukarıdaki bilgiler, sadece yol göstermek içindir. Daha gerçekçi çalışma koşulları için, test yapılması tavsiye edilir.
NOTE: The a.m. information is for guidance only. Tests under the most realistic operating conditions are recommended.
·· Katalogdaki
Katalogdaki bütün
bütün teknik
teknik detaylar
detaylar bilgi
bilgi içindir.
içindir. Üretici
Üretici firmanın
firmanın yukarıdaki
yukarıdaki değerleri
değerleri değiştirme
değiştirme hakkı
hakkı saklıdır.
saklıdır. Daha
Daha detaylı
detaylı bilgi
bilgi için
için üretici
üretici firma
firma ile
ile temasa
temasa geçiniz.
geçiniz.
·· All
All technical
technical detail
detail included
included in
in this
this catalog
catalog is
is only
only informative.
informative. All
All the
the details
details could
could be
be changed
changed and
and improved
improved without
without any
any notice.
notice. We
We are
are very
very pleased
pleased answering
answering
any
any enquiry
enquiry or
or in
in case
case of
of doubt.
doubt.
www.basoglukablo.com
Tüm hakkı saklıdır © Firmamız önceden haber vermeksizin teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / All rights reserved. All texts, images, diagrams and other contents of this Catalogue,
as well as their layout are protected and reserved by copyright and other laws for the protection. Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş 032010 / BKK 0310-K04_tr_eng / www.truvaltd.com
K A B L O Ü R Ü N K AT A L O Ğ U
C A B L E P R O D U C T C AT A L O G U E
Merkez / Head Office
Fabrika / Factory - Turkey
Poland Cable & Profile Sp. zo. o.
İçerenköy Yolu Caddesi
Keyap Sanayi Sitesi
E 2 Blok No. 82
34775 Yukarı Dudullu
İstanbul / Türkiye
T. +90 216 420 5940 pbx
F. +90 216 313 8776
Bolu Organize Sanayi
Bölgesi 3. Cadde
Bolu / Türkiye
T. +90 374 243 8652
T. +90 374 243 8663
F. +90 374 243 8680
[email protected]
ul. Swidnicka 19,
pok. 221 52-066
Wroclaw-Poland
T. +48 71 343 8047
F. +48 71 343 8044
[email protected]
[email protected]
www.basoglukablo.com

Podobne dokumenty