Stary DomDwa lata temu kupili my

Transkrypt

Stary DomDwa lata temu kupili my
<h1>Stary Dom</h1><strong>Dwa lata temu kupili�my stary dom,
remontowali�my go oko�o roku. Kilka miesi�y po wprowadzeniu �ona i dziecko
maj� objawy alergii – czy jest mo�liwe, �e powodem s� grzyby znajduj�ce si�w
tym domu? Dom by� remontowany ale nie „odgrzybiali�my” go. Co robi�<br
/></strong><br />Najlepiej zacz��od pocz�tku czyli zleci�firmie specjalistycznej
np. Waigel, pobranie próbek i przeprowadzenie bada�na obecno��grzybów. Je�li
po badaniu próbek oka�e si� �e jest potrzeba odgrzybienia budynku to
oczywi�cie Waigel podejmie si�wykonania takiej us�ugi, je�li w badanym
materiale nie stwierdzi si�obecno�ci szkodliwych ilo�ci grzybów, to b�zie mo�na
wykluczy�wp�yw domu. To w du�ym uproszczeniu tyle. W razie dalszych pyta
zapraszamy do kontaktu telefonicznego. <br /><br />
Powered by EasyFAQ by Joomla-addons.org

Podobne dokumenty