Kompozycja

Transkrypt

Kompozycja
Analiza i interpretacja
Wykład przygotowujący do konkursu Do czterech razy sztuka!
Autor: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk
Jednofigurowa
Kompozycja
Zamknięta
Dynamiczna
Perspektywa
Kolorystyka
Światłocień
Wielofigurowa
Otwarta
Statyczna
Symetryczna
Asymetryczna
Diagonalna
Jednofigurowa
Kompozycja
Zamknięta
Wielofigurowa
Otwarta
Dynamiczna
Statyczna
Symetryczna
Asymetryczna
Diagonalna
Jednofigurowa
czy
wielofigurowa?
Zamknięta czy
otwarta?
Dynamiczna
czy statyczna?
Sandro Botticelli, Narodziny Wenus, 1483-1485
Symetryczna
czy
asymetryczna
a może
diagonalna?
Jednofigurowa
Kompozycja
Zamknięta
Dynamiczna
Wielofigurowa
Otwarta
Symetryczna
Statyczna
Asymetryczna
Diagonalna
Zamknięta czy
otwarta?
Dynamiczna
czy statyczna?
Piet Mondrian, Kompozycja z czerwienią, żółtym i niebieskim, 1923
Jednofigurowa
Kompozycja
Zamknięta
Dynamiczna
Wielofigurowa
Otwarta
Statyczna
Symetryczna
Asymetryczna
Diagonalna
Jaka
kompozycja?
Kazimierz Malewicz, Suprematyzm.
Dwuwymiarowy autoportret, 1915
Kompozycja
linearna (zbieżna, geometryczna)
Perspektywa
żabia
z lotu ptaka
powietrzna
barwna
Kolorystyka
W miarę oddalania się obiektów
ku horyzontowi
ulegają one rozmyciu, rozjaśnieniu,
stają lekko niebieskawe,
Światłocień
tracą na ostrości
jak za mgła
Wykorzystuje zjawisko
optyczne, które sprawia,
że zimne kolory
zdają się oddalać,
a ciepłe przybliżać
linearna (zbieżna, geometryczna)
Perspektywa
żabia
z lotu ptaka
powietrzna
barwna
Jaka
perspektywa?
Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, 1495 - 98
linearna (zbieżna, geometryczna)
Perspektywa
żabia
z lotu ptaka
powietrzna
barwna
Jaka
perspektywa?
Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503 - 1506
linearna (zbieżna, geometryczna)
Perspektywa
żabia
z lotu ptaka
powietrzna
barwna
Jaka
perspektywa?
Andrea Mantegna, Martwy Chrystus, 1466
linearna (zbieżna, geometryczna)
Perspektywa
żabia
z lotu ptaka
powietrzna
barwna
Jaka
perspektywa?
Paul Cezanne, Góra św. Wiktorii, 1888-90
linearna (zbieżna, geometryczna)
Perspektywa
żabia
z lotu ptaka
powietrzna
barwna
Jaka
perspektywa?
Salvador Dali, Chrystus św. Jana od Krzyża,1951
Kompozycja
Perspektywa
barwy ciepłe
Kolorystyka
nasycone
barwy zimne
stonowane
silne kontrasty barwne
Światłocień
barwy ciepłe
Kolorystyka
nasycone
barwy zimne
stonowane
silne kontrasty barwne
Jaka
kolorystyka?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Jednofigurowa
Kompozycja
Zamknięta
Dynamiczna
Wielofigurowa
Otwarta
Statyczna
Symetryczna
Asymetryczna
Diagonalna
Jaka
kompozycja?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
barwy ciepłe
Kolorystyka
nasycone
barwy zimne
stonowane
silne kontrasty barwne
Jaka
kolorystyka?
Salvador Dali,
Miękka konstrukcja z gotowaną fasolą,
1936
Kompozycja
Perspektywa
Kolorystyka
Światłocień
światło rozproszone
kontrasty światłocieniowe
brak tradycyjnego modelunku
Światłocień
światło rozproszone
kontrasty światłocieniowe
brak tradycyjnego modelunku
Jaki
światłocień?
Caravaggio, Ukrzyżowanie Św. Piotra, 1601
Jednofigurowa
Kompozycja
Zamknięta
Dynamiczna
Wielofigurowa
Otwarta
Statyczna
Symetryczna
Asymetryczna
Diagonalna
Jaka
kompozycja?
Caravaggio, Ukrzyżowanie Św. Piotra, 1601
Światłocień
światło rozproszone
kontrasty światłocieniowe
brak tradycyjnego modelunku
Jaki
światłocień?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czym jest sztuka współczesna?
W jaki sposób praca została zrobiona?
Czy praca ma tytuł?
Czy praca opowiada historię?
Czy w tej pracy są wykorzystane przedstawienia,
materiały, przedmioty, znaki, które coś symbolizują?
Czy kolor jest ważnym elementem?
Czy potrzeba dużo czasu, żeby obejrzeć tę pracę?
Czy praca i przestrzeń w której się ona znajduje
oddziałują na siebie?
Czy praca coś mówi o artyście?
Czy praca jest kontrowersyjna?
Czy dzieło sztuki może zmienić świat?
W jaki sposób praca została zrobiona?
Jakich technik użył artysta?
Czy wykorzystane materiały mają znaczenie albo wywołują jakieś
skojarzenia?
Czy zastosowane materiały przekazują nam informacje o artyście?
Na jakie zmysły oddziaływają użyte materiały?
(tj. Czy praca jest tylko do oglądania? Można ją także usłyszeć? Czy
wykorzystane materiały pachną? Można ich dotknąć?)
Czy wykonanie pracy było pracochłonne?
Czy praca ma tytuł?
Czy tytuł coś sugeruje?
Czy tytuł pomaga w zrozumieniu pracy?
Jeśli praca nie ma tytułu, zastanów się dlaczego?
Czy praca opowiada historię?
Czy dostrzegasz cytaty albo odwołania do innych dzieł sztuki?
Jeśli tak – to jakie?
Co mogą one oznaczać?
Czy w tej pracy są wykorzystane przedstawienia,
materiały, przedmioty, znaki, które coś symbolizują?
Czy w dziele sztuki ukryte są jakieś wskazówki dla odbiorcy?
(Czasem artyści wykorzystują w swoich pracach przedmiot lub
obraz, które maja za zadanie przedstawić coś zupełnie innego niż w
rzeczywistości).
Jak sadzisz, czy autor pracy, chciałby, żeby odbiorcą ja
zinterpretował?
Czy dostrzegasz w pracy odniesienia do innych kultur?
Czy kolor jest ważnym elementem?
Jakie kolory zostały użyte przez artystę?
Jaki efekt dają wykorzystane barwy?
Czy wywołują jakieś emocje? Jeśli tak, czy potrafisz je opisać?
Czy użycie innych kolorów wprowadzałoby duże zmiany?
Czy potrzeba dużo czasu, żeby obejrzeć tę pracę?
Jak myślisz, ile czasu trzeba poświęcić, aby dokładnie ją
obejrzeć?
Czy patrząc dłużej widzimy więcej?
Jeśli praca jest filmem, czy trzeba obejrzeć go w całości?
Czy konieczne jest oglądanie go w całości?
Czy praca i przestrzeń w której się ona znajduje
oddziałują na siebie?
Czy sposób zaprezentowania pracy jest ważny?
Czy otoczenie ma wpływ na dzieło sztuki?
Czy praca mogłaby zostać umieszczona w jakimś innym
miejscu?
Czy odbiorca powinien oglądać pracę z konkretnego miejsca i
z określonej perspektywy?
Czy praca coś mówi o artyście?
Czy wiesz kim jest twórca, po obejrzeniu pracy?
Skąd pochodzi artysta?
Czy jest to kobieta czy mężczyzna?
Czy ma to znaczenie dla odbiorcy?
Czy praca jest kontrowersyjna?
Co w tej pracy może budzić kontrowersje?
Czemu artysta sięga po prowokację?
Jak daleko artysta może się posunąć? Czy artyście
wszystko wolno?
Czy dzieło sztuki może zmienić świat?
Czy uważasz, że dzieło sztuki może oddziaływać na
społeczeństwo?
Jak myślisz, do kogo jest skierowana ta praca?
Czy artysta jest zaangażowany w problem, który w swej pracy
porusza?
Czy dzieło sztuki może zmienić twoje poglądy i zachowania?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
W jaki sposób praca została zrobiona?
Jakich technik użył artysta?
Czy wykorzystane materiały mają znaczenie albo wywołują jakieś
skojarzenia?
Czy zastosowane materiały przekazują nam informacje o artyście?
Na jakie zmysły oddziaływają użyte materiały?
(tj. Czy praca jest tylko do oglądania? Można ją także usłyszeć? Czy
wykorzystane materiały pachną? Można ich dotknąć?)
Czy wykonanie pracy było pracochłonne?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy praca ma tytuł?
Czy tytuł coś sugeruje?
Czy tytuł pomaga w zrozumieniu pracy?
Jeśli praca nie ma tytułu, zastanów się dlaczego?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy praca opowiada historię?
Czy dostrzegasz cytaty albo odwołania do innych dzieł sztuki?
Jeśli tak – to jakie?
Co mogą one oznaczać?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy w tej pracy są wykorzystane przedstawienia,
materiały, przedmioty, znaki, które coś symbolizują?
Czy w dziele sztuki ukryte są jakieś wskazówki dla odbiorcy?
(Czasem artyści wykorzystują w swoich pracach przedmiot lub
obraz, które maja za zadanie przedstawić coś zupełnie innego niż w
rzeczywistości).
Jak sadzisz, czy autor pracy, chciałby, żeby odbiorcą ja
zinterpretował?
Czy dostrzegasz w pracy odniesienia do innych kultur?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy kolor jest ważnym elementem?
Jakie kolory zostały użyte przez artystę?
Jaki efekt dają wykorzystane barwy?
Czy wywołują jakieś emocje? Jeśli tak, czy potrafisz je opisać?
Czy użycie innych kolorów wprowadzałoby duże zmiany?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy potrzeba dużo czasu, żeby obejrzeć tę pracę?
Jak myślisz, ile czasu trzeba poświęcić, aby dokładnie ją
obejrzeć?
Czy patrząc dłużej widzimy więcej?
Jeśli praca jest filmem, czy trzeba obejrzeć go w całości?
Czy konieczne jest oglądanie go w całości?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy praca i przestrzeń w której się ona znajduje
oddziałują na siebie?
Czy sposób zaprezentowania pracy jest ważny?
Czy otoczenie ma wpływ na dzieło sztuki?
Czy praca mogłaby zostać umieszczona w jakimś innym
miejscu?
Czy odbiorca powinien oglądać pracę z konkretnego miejsca i
z określonej perspektywy?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy praca coś mówi o artyście?
Czy wiesz kim jest twórca, po obejrzeniu pracy?
Skąd pochodzi artysta?
Czy jest to kobieta czy mężczyzna?
Czy ma to znaczenie dla odbiorcy?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy praca jest kontrowersyjna?
Co w tej pracy może budzić kontrowersje?
Czemu artysta sięga po prowokację?
Jak daleko artysta może się posunąć? Czy artyście
wszystko wolno?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Czy dzieło sztuki może zmienić świat?
Czy uważasz, że dzieło sztuki może oddziaływać na
społeczeństwo?
Jak myślisz, do kogo jest skierowana ta praca?
Czy artysta jest zaangażowany w problem, który w swej pracy
porusza?
Czy dzieło sztuki może zmienić twoje poglądy i zachowania?
Krzysztof Bednarki, Moby Dick, 1987
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
W jaki sposób praca została zrobiona?
Jakich technik użył artysta?
Czy wykorzystane materiały mają znaczenie albo wywołują jakieś
skojarzenia?
Czy zastosowane materiały przekazują nam informacje o artyście?
Na jakie zmysły oddziaływają użyte materiały?
(tj. Czy praca jest tylko do oglądania? Można ją także usłyszeć? Czy
wykorzystane materiały pachną? Można ich dotknąć?)
Czy wykonanie pracy było pracochłonne?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy praca ma tytuł?
Czy tytuł coś sugeruje?
Czy tytuł pomaga w zrozumieniu pracy?
Jeśli praca nie ma tytułu, zastanów się dlaczego?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy praca opowiada historię?
Czy dostrzegasz cytaty albo odwołania do innych dzieł sztuki?
Jeśli tak – to jakie?
Co mogą one oznaczać?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy w tej pracy są wykorzystane przedstawienia,
materiały, przedmioty, znaki, które coś symbolizują?
Czy w dziele sztuki ukryte są jakieś wskazówki dla odbiorcy?
(Czasem artyści wykorzystują w swoich pracach przedmiot lub
obraz, które maja za zadanie przedstawić coś zupełnie innego niż w
rzeczywistości).
Jak sadzisz, czy autor pracy, chciałby, żeby odbiorcą ja
zinterpretował?
Czy dostrzegasz w pracy odniesienia do innych kultur?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy kolor jest ważnym elementem?
Jakie kolory zostały użyte przez artystę?
Jaki efekt dają wykorzystane barwy?
Czy wywołują jakieś emocje? Jeśli tak, czy potrafisz je opisać?
Czy użycie innych kolorów wprowadzałoby duże zmiany?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy potrzeba dużo czasu, żeby obejrzeć tę pracę?
Jak myślisz, ile czasu trzeba poświęcić, aby dokładnie ją
obejrzeć?
Czy patrząc dłużej widzimy więcej?
Jeśli praca jest filmem, czy trzeba obejrzeć go w całości?
Czy konieczne jest oglądanie go w całości?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy praca i przestrzeń w której się ona znajduje
oddziałują na siebie?
Czy sposób zaprezentowania pracy jest ważny?
Czy otoczenie ma wpływ na dzieło sztuki?
Czy praca mogłaby zostać umieszczona w jakimś innym
miejscu?
Czy odbiorca powinien oglądać pracę z konkretnego miejsca i
z określonej perspektywy?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy praca coś mówi o artyście?
Czy wiesz kim jest twórca, po obejrzeniu pracy?
Skąd pochodzi artysta?
Czy jest to kobieta czy mężczyzna?
Czy ma to znaczenie dla odbiorcy?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy praca jest kontrowersyjna?
Co w tej pracy może budzić kontrowersje?
Czemu artysta sięga po prowokację?
Jak daleko artysta może się posunąć? Czy artyście
wszystko wolno?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09
Czy dzieło sztuki może zmienić świat?
Czy uważasz, że dzieło sztuki może oddziaływać na
społeczeństwo?
Jak myślisz, do kogo jest skierowana ta praca?
Czy artysta jest zaangażowany w problem, który w swej pracy
porusza?
Czy dzieło sztuki może zmienić twoje poglądy i zachowania?
Henri Matisse, Czerwony pokój lub Harmonia czerwieni, 1908-09

Podobne dokumenty

XIX WIEK Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 6

XIX WIEK Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 6 • Emocjonalizm, eksponowanie uczuć; subiektywizm w ujmowaniu tematu, silna ekspresja przedstawienia. • Wykorzystywanie wyobraźni, fantazja, wizjonerstwo. • Podziw dla natury, często ukazującej włas...

Bardziej szczegółowo