H. Gospodarka w Ameryce Południowej

Transkrypt

H. Gospodarka w Ameryce Południowej
H. Gospodarka w Ameryce Południowej
Gospodarka Ameryki Południowej ze względu na położenie i klimat stanowi bazę
zaopatrzeniową w surowce mineralne i produkty rolne. Warunki klimatyczne pozwalają na
uprawę roślin żywieniowych i eksportowych.
Zad. 1. Które z wymienionych poniżej roślin pochodzą z Am. Płd.? Podkreśl 5 nazw.
kawa
kauczukowiec
bataty
palma
daktylowa
banany
ziemniaki
sorgo
papryka
trzcina
cukrowa
maniok
5 pkt.
Zad. 2. Z jakich roślin pozyskuje się następujące produkty?
lateks
– kauczukowiec
tapioka – maniok
cygara
– tytoń
3 pkt.
Zad. 3. Chów bydła w Argentynie jest określany jako ekstensywny. Jakie warunki
środowiskowe zdecydowały o prowadzeniu takiej gospodarki?
Odp.: Duże tereny łąk i pastwisk, łagodny klimat pozwalający na całoroczny wypas,
korzystne dla chowu ukształtowanie terenu.
…………………………………………………………………………………
2 pkt.
Zad. 4. W każdym kraju południowoamerykańskim wystepują surowce mineralne, których
wydobycie stanowi podstawową gałąź gospodarki. Są jednak surowce, które historycznie
łączymy z określonymi krajami. W odpowiedziach podaj nazwy krajów.
a ) Z jakim krajem kojarzy się saletra?
Odp.: Chile.
b ) W którym kraju znajdują się największe kopalnie rud żelaza Itabira?
Odp.: Brazylia.
c ) W tym kraju 80% dochodów państwa przynosi ropa naftowa.
Odp.: Wenezuela.
d ) Na który kraj przypada 90% światowego wydobycia szmaragdów?
Odp.: Kolumbia.
4 pkt.
Zad. 5. 13 października 2010 r. rozpoczęła się bezprecedensowa akcja ratunkowa w kopalni
złota Copiago, mająca na celu wydobycie 33 górników po 69 dniach spędzonych pod ziemią.
W którym kraju przeprowadzono tę akcję?
Odp.: Chile.
1 pkt
15

Podobne dokumenty