Metryka filmu

Transkrypt

Metryka filmu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu filmowego na najlepszy film krótkometrażowy
promujący szkołę ponadgimnazjalną w powiecie nowodworskim „Nakręć się na szkołę”
METRYKA FILMU
Autor/autorzy filmu (imię i nazwisko):
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
Film promuje szkołę ponadgimnazjalną (nazwa szkoły): ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Czas trwania filmu: ………………………………………………………………..……………

Podobne dokumenty