informacje dotyczące stypendium szkolnego

Transkrypt

informacje dotyczące stypendium szkolnego
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2014/2015
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy składać od
01.09.2014r. do 15.09.2014r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku, pok. nr 10.
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Toszek
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie,
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 456,00 zł na osobę.
Przy wnioskach składanych we wrześniu wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach
uzyskanych w miesiącu sierpniu.

Podobne dokumenty