stronniczy przegląd prasy

Transkrypt

stronniczy przegląd prasy
listopad 2015r.
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
Echo
Miechowa
(Karl Mannheim)
RUSZA BUDOWA
PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIECHOWA
czytaj na stronie 8.
W numerze:







Wieści z gminy i miasta -- str. 2
Działo się -- str. 3
Fałszywi prorocy? -- str. 4
Koń jaki jest każdy widzi -- str. 5
Ciekawostki z kraju i ze świata -- str. 6
Sport -- str. - 7
Poczynania Burmistrza -- str. 8
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
11/15
(109)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
– Echa z gminy i miasta
– Echa wydarzeń
– Felieton I
– Felieton II
– Z kraju i ze świata
– Sport
– Diariusz miechowski
ECHA Z GMINY I MIASTA.
XIII sesja Rady Miejskiej.
Najważniejszą decyzją Rady Miasta na XIII sesji było ustalenie ceny skupu żyta w naszej gminie do celów wyliczania wysokości
podatku rolnego. Radni obniżyli cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS - 537,5zł za 1tonę do ceny 490 zł/t. Kolejną ważną decyzją było
ustalenie ceny wody dla mieszkańców. Za 1 m. sześcienny wody będziemy płacić 3,12zł a za tyle samo ścieków 3,62zł. Razem 6,74zł.
Skorygowano także o 100tys. budżet gminy. Dotyczy to przesunięcia w ramach obowiązującego budżetu.
Piknik w Brzuchanii.
18 października, z inicjatywy Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuchani zrealizowano zadanie publiczne pod
nazwą „Kreatywnie spędźmy czas – Brzuchańskie starodawne gry i zabawy”.
fot.-1 - barwne wyroby rękodzielnicze. fot.-2 - stare gry i zabawy dla dzieci. fot.-3 - najmłodszy uczestnik pikniku. fot.-4 - pamiątkowe zdjęcie.
Zadanie to polegało na zorganizowaniu pikniku rodzinnego połączonego z warsztatami rękodzielnictwa oraz degustacją tradycyjnych
potraw i wypieków. Skierowane było szczególnie do współczesnej młodzieży i dzieci, pokazując im tradycje i zwyczaje ich przodków.
Animatorka prowadziła gry i zabawy dla dzieci z lat ich dziadków np. „trzeciak, wyścig w workach czy też rzucanie ziemniakiem do
celu”, wzbogacając je nowszymi zabawami. Spontaniczna radość i zadowolenie dzieci były ogromne. Również zadowoleni byli starsi
uczestnicy tego pikniku, którzy podkreślali po jego zakończeniu, iż tego rodzaju spotkania pozwalają oderwać się od problemów
codzienności i powrócić do tradycji dawnych spotkań między mieszkańcami. Za naszym pośrednictwem Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich w Brzuchani dziękuje wszystkim którzy pomogli w organizacji tego pikniku. Gospodynie wyrażają nadzieję, że
przygotowane potrawy kulinarne oraz wypieki smakowały uczestnikom a przedstawione okolicznościowe rękodzieła dodawały uroku
całej imprezie i cieszyły wszystkich swoim pięknem. Szczególne podziękowania mieszkańcy Brzuchani składają Pani Poseł Lidii
Gądek, która po raz kolejny przyjęła zaproszenie miejscowych pań. Tym samym potwierdziła swój szacunek i uznanie dla umiejętności
kulinarnych, artystycznych i organizacyjnych gospodyń wiejskich. Projekt wspierało finansowo Województwo Małopolskie.
Uczniowie śpiewają po angielsku.
24-25 listopada w Domu Kultury w Miechowie odbył się V Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej. Organizatorami
wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa
Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej, Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra
Palczewskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł oraz Burmistrza
Dariusza Marczewskiego. W tym roku do konkursu zakwalifikowano 84 szkoły województwa
małopolskiego i świętokrzyskiego. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności językowych
i wokalnych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki oraz promocja szkół
wspierających uzdolnienia uczniów. Projekt był wspierany finansowo przez Województwo
Małopolskie. Patronat językowy nad konkursem objęła Szkoła Językowa Hajek. Patronat medialny: Dziennik Polski, Wieści
Miechowskie, Głos Miechowski, Gazeta Miechowska, Echo Miechowa oraz Kurier Miechowski. Organizatorzy dziękują Stowarzyszeniu
„Ranks”, firmie cateringowej Elpa, dyrektorowi Schroniska Św. Brata Alberta oraz dyrektorowi fabryki bombek „Decora” za pomoc
w organizacji imprezy. Jury konkursu: Emma Jurkowska, Nigel Ferry, Jarosław Hajek, Mirosław Czekaj i Marcin Durman.
LAUREACI:
Kategoria soliści - 48 solistów. Grand Prix – Zuzanna Olczyk (Kielce), I m. – Martyna Gawin (Chrzanów), II m.
– Małgorzata Bartnik (Kraków), Eliza Gąsiorowska (Błonie) i Gabriela Król (Bańska Niżna), III m. – Maja Mazur (Kraków) i Julia
Milaniak (Frydman) oraz 5 równorzędnych wyróżnień: Marlena Madej (Zaczarnie), Jakub Brzegowy (Kraków), Beata Szewczyk
(Lasek), Konstancja Szlosek (Miechów) oraz Weronika Bajorek (Ilkowice).
Kategoria zespoły - 27 zespołów. Grand Prix – Duet: Dominika Witkowska i Anna Wilk (Kraków), I m. – „Beautiful Angels”
(Zabierzów) i „Gabiadam” (Joniny), II m. – „The Frozen” (Wieliczka) i „Ósemki” (Tulim), III m. – „Purple Hope” (Sierosławice) i „Super
Girls” (Miechów), 4 równorzędne wyróżnienia: „Dzieci Korczaka” (Kraków), „Dream Team” (Szczawnica), „Wesołe Nutki” (Lachowice)
i Duet: Zuzanna Balonek i Łukasz Klimek (Graboszyce)
Brawo przedszkolaki!
„Statek Przedszkolaków” (zdj. obok) wykonany przez najmłodszych z Przedszkola Samorządowego nr 1 im.
Janiny Porazińskiej w Miechowie bierze udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym pt. „Zrób to
sam”. Konkurs dla przedszkoli organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Środowiska RP.
Zadaniem naszych przedszkolaków było wykonanie pracy plastycznej z nieużytecznych już przedmiotów.
W wyniku starań dzieci powstał ‘’Statek przedszkolaków’’, który zgłoszono do w/w konkursu. Na najlepsze prace
głosowano od 26 do 30 listopada. Nagrodą dla zwycięskiego przedszkola jest wyposażenie placu zabaw.
Atrakcyjne nagrody czekają także na głosujących. Zwycięzców konkursu wybierze jury, a także użytkownicy
serwisu Buliba.pl podczas głosowania. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.Buliba.pl
w zakładce „Wielki konkurs ekologiczny”. O wynikach konkursu w następnym numerze Echa.
Seniorki wyśpiewały wyróżnienie.
24 października w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów organizowane
przez oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Oświęcimskie Centrum Kultury.
Organizacji spotkań przyświecało kilka celów: popularyzacja twórczości artystycznej jako
atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia, prezentacja dokonań twórczych oraz wymiana
doświadczeń artystycznych i integracja twórczych grup seniorów. Prezentacje w ramach
Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów odbywały się w czterech kategoriach: małe formy
teatralne, kabaret, taniec, chóry i zespoły wokalne. W przeglądzie wzięły udział 32 zespoły w tym
również Amatorski Zespół "Mirella" reprezentowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Miechowie. W organizowanym przeglądzie jury przyznało Zespołowi Mirella wyróżnienie III
stopnia. Gratulujemy wszystkim członkom zespołu i życzymy dalszych sukcesów.
ECHA WYDARZEŃ.
Święto Niepodległości.
Zgodnie z tradycją, w naszym mieście uroczyście obchodzono 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Grobu Bożego sprawowana w intencji ojczyzny (zdj.-1). Po nabożeństwie poczty
sztandarowe przemaszerowały przed pomnik z Orłem, gdzie parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne
delegacje miechowskich instytucji i szkół złożyły kwiaty (zdj. 2 - 9). Tegoroczne obchody w Miechowie uczczono wciągnięciem flagi na
maszt przy dźwiękach hymnu państwowego granego przez orkiestrę dętą „Sygnał”. Dalsza część uroczystości odbyła się
w Miechowskim Domu Kultury. Spotkanie było również okazją do wręczenia Krzyży Małopolski czyli Odznak Honorowych
Województwa Małopolskiego. Osoby reprezentujące Gminę Miechów zostały nagrodzone za aktywne działania na rzecz społeczności
lokalnej przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Złotą Odznakę
Honorową – Krzyż Małopolski otrzymali: Ks. dr Andrzej Boksiński (zdj. -10), Bolesław Kot - Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Sztuki oraz Stanisław Piwowarski - Prezes Zarządu PTTK w Miechowie. Srebrną Odznaką Honorową przyznano Pani Danucie
Rzemieniec - Komendantce Komendy Hufca ZHP w Miechowie. Krzyże Małopolski wręczyli wspólnie radny sejmiku Adam
Domagała i burmistrz Dariusz Marczewski. Uroczystości w MDK zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (zdj.-11), które
poprowadzili artyści kabaretu Loch Camelot Jaga Wrońska i Kazimierz Madej (zdj.-12). Gośćmi obchodów rocznicowych w Miechowie
byli: Wicewojewoda Małopolski – Wojciech Szczepanik, Senator Bogdan Pęk oraz Posłanka na Sejm RP Lidia Gądek.
Kino cyfrowe w MDK.
18 września cyfrowe kino „Gryf” w Miechowie oficjalnie rozpoczęło swoją
działalność. Uroczystość otwarcia prowadzili miechowscy aktorzy: Maciej
Słota i Marek Pituch. Gośćmi honorowymi byli posłowie: Lidia Gądek i
Jerzy Fedorowicz (zdj.-1) oraz aktor Jerzy Stuhr, którym złożono gorące
podziękowania za pomoc w tworzeniu wniosku o dotację do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cyfryzację miechowskiego kina.
Licznie przybyła widownia miała okazję bezpłatnie zobaczyć projekcję filmu „Obywatel”, którego reżyserem i głównym bohaterem jest
Jerzy Stuhr. Po projekcji na scenie pojawił się gość specjalny – profesor Jerzy Stuhr (zdj.-2), który wspólnie z burmistrzem, dyrektorem
CKiS oraz prowadzącymi uroczyście otworzył cyfrowe kino „Gryf” w Miechowie. Aktora nagrodzono długimi oklaskami na stojąco.
15 lat współpracy z Hevre.
W dniach 19 - 22 listopada, na zaproszenie Burmistrza Pierre -Yves
Jeholet delegacja miechowskiego samorządu pod dowództwem
Burmistrza Marczewskiego gościła w mieście partnerskim Herve w Belgii.
Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z przedstawicielami miasta Herve oraz
Wiceprezydent regionu Liege panią Marianne Dalem (zdj.-1). Podczas
spotkania wymieniono doświadczenia w zakresie działania samorządów w
dziedzinie ochrony środowiska, infrastruktury technicznej oraz planowania
i zagospodarowania przestrzennego. Omówiono nowe możliwości dot.
współpracy m.in. w zakresie wymiany kulturalnej i organizacji wydarzeń z udziałem różnych grup społecznych obu miast. To już 15 lat
współpracy między Hevre i Miechowem. Rozpoczęła ją wizyta w Belgii w 2000r. miechowskiej delegacji z Burmistrzami Włodzimierzem
Mielusem i Zbigniewem Muchą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Pawłem Janusem i Skarbniczką Janiną Piech (zdj.-2).
Informacja: 4 listopada odbyło się zebranie wyborcze Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 w Miechowie. W wyniku
przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Osiedla Nr 4 został Pan Andrzej Dudziński – dotychczas pełniący funkcję
członka zarządu osiedla. Do zarządu osiedla, na miejsce Pana Andrzeja Dudzińskiego wybrano Panią Janinę Kwiecień.
Felieton.
Wybory, wybory i ... po wyborach.
motto: Strzeżcie się fałszywych proroków. Poznacie ich po owocach. ( Ewangelia wg św. Mateusza )
Wstęp. Rusza naprawa Polski - deklaruje zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość. Już podczas wrześniowej
konwencji PiS przyszła premier polskiego rządu Beata Szydło przedstawiła propozycje, które PiS zamierza wprowadzić po wygranych
wyborach. Spróbujmy się przyjrzeć co ustami swoich liderów obiecał PiS zmienić i wprowadzić w obszarach tzw. polityki socjalnej
państwa wobec swych obywateli oraz zwiększenia dochodów ich jak i przychodów budżetu państwa.
Projekty PiS. #/ "Rodzina 500 plus", darmowe leki i 1,2mln nowych miejsc pracy dla młodych.
W trakcie kampanii wyborczej kandydatka na premiera, Beata Szydło, zapowiedziała wprowadzenie w życie
programu "Rodzina 500 plus". Rząd ma płacić po 500zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko
w rodzinie. A w rodzinach, w których dochód jest niższy niż 800zł na jedną osobę, 500zł przysługiwałoby już
na pierwsze dziecko. Program ma kosztować budżet państwa ok. 22 mld zł rocznie.
Propozycja ta ma wspomóc najbiedniejszych, a jednocześnie przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu Polski. PiS zapowiada
także zreformowanie systemu opieki nad ludźmi niesamodzielnymi i ciężko chorymi, w tym większe finansowe i instytucjonalne
wsparcie dla opieki domowej oraz zorganizowanie systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Chce także zagwarantować
seniorom po 75. roku życia darmowe leki. Wsparciem dla rodzin ma być także zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys.
zł, obniżenie wieku emerytalnego oraz wprowadzenie Narodowego Programu Zatrudnienia (1,2mln nowych miejsc pracy!).
#/ Obniżenie wieku emerytalnego. PiS wspiera projekt prezydenta.
PiS w swoim programie zapowiada gruntowny przegląd całego systemu emerytalnego, debatę publiczną, a następnie referendum
z pytaniami o najważniejsze zasady tego systemu. Partia Jarosława Kaczyńskiego popiera projekt ustawy obniżenia wieku
emerytalnego złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Wielokrotnie słyszałem o potrzebie obniżenia wieku emerytalnego.
Dlatego podpisałem porozumienie, że złożę w tej sprawie stosowną ustawę – powiedział Andrzej Duda. Projekt prezydenta
obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rozwiązanie postulowane przez głowę państwa ma nadawać
prawo do emerytury. Oznacza to, że po przekroczeniu postulowanego wieku, obywatele będą mogli zdecydować, czy na emeryturę
chcą przejść, czy też wolą jeszcze pozostać aktywni zawodowo, bo tak będzie im się bardziej opłacać.
#/ Zmiany podatkowe. Ponad 26 mld zł do budżetu państwa?!
19 mld złotych z podatku VAT, 4,1 mld złotych z podatku CIT, ok. 3,5 mld zł z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.
Łącznie 26,6 mld zł - tyle może zyskać budżet państwa na zmianach podatkowych, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość przekonują politycy tej partii. PiS zapowiada też zmiany w podatku VAT. Zakładają one m.in. stworzenie centralnego rejestru
podatników czy likwidację kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów
wrażliwych. Partia Kaczyńskiego chce także zlikwidować możliwości realizacji płatności podatkowych w innych okresach niż
miesięczne. Zmienione miałyby być także wzory deklaracji podatkowych, które pozwalałyby na szybsze wykrywanie ewentualnych
nieprawidłowości. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też zmiany w podatku CIT. Główna zmiana to obniżenie stawki tego podatku
z 19 do 15 proc. dla małych firm, z przychodem nie przekraczającym 1,2 mln euro rocznie. Wśród proponowanych zmian
znalazło się ponadto wyłączenie z podstawy opodatkowania kwot inwestycyjnych oraz opodatkowanie dochodów nieujawnionych.
Propozycją PiS jest też wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Opodatkowane byłyby sklepy o powierzchni
handlowej powyżej 250 m kw., a stawka podatku wyniosłaby 2 proc.
#/ 12 zł na godzinę i Narodowy Program Zatrudnienia
PiS złożył pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu projekt ustawy wprowadzającej minimalną godzinową stawkę wynagrodzenia
na poziomie 12 zł brutto. Beata Szydło zapowiedziała również, że partia przygotowała także Narodowy Program Zatrudnienia:
1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych ludzi do 35. roku życia.
Głos opozycji. Znany ekonomista, poseł, lider partii Nowoczesna.PL, Ryszard Petru zaprezentował wyliczenia dotyczące
obietnic wyborczych PiS.
Koszty: #/ 500zł na dziecko - 100 mld zł, #/obniżenie wieku
emerytalnego - 43 mld zł, #/ kwota wolna od podatku (8 tys.) - 75 mld zł, #/ CIT 15% dla
małych firm (15%) - 15 mld zł, #/ darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia - 16 mld zł.
Łączne koszty to ok 250mld. zł.
Ewentualne przychody:
#/ uszczelnienie systemu
podatkowego - 29 mld zł, #/zahamowanie wypływu podatku do rajów podatkowych - 20 mld
zł, #/opodatkowanie hipermarketów - 5 mld zł, #/efekt wtórny (zwiększone przychodu podatkowe) 17,2 mld zł. Łączne planowane przychody to 71mld. zł. Jak więc nietrudno wyliczyć na spełnienie swych
wyborczych obietnic Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało znaleźć ok. 180mld. zł!!! Tak gigantycznej dodatkowej kwoty
w budżecie państwa nie ma i nie może być. Chyba, że zauroczeni PiS-em Polacy zdecydują się na coroczną ogólnonarodową
zrzutkę. Każdy musiałby wpłacać do budżetu państwa tylko ok. 5 700zł rocznie! Scenariusz dobrowolnej zrzutki jest całkowicie
nierealny więc jeśli PiS będzie chciał nie okazać się kłamcą będzie musiał szukać dodatkowych środków np. przez zwiększenie
podatków i ich ściągalności. To spowoduje wzrost kosztów prowadzenia firm, co przełoży się na ceny produktów. Te pieniądze nie
wezmą się z powietrza, my zapłacimy za to wszystko. Szef Nowoczesnej.PL przekonuje, że na obietnice ugrupowania Jarosława
Kaczyńskiego nie ma środków w budżecie i Prawo i Sprawiedliwość doskonale zdaje sobie z tego sprawę. - Nie dziwię się, że
politycy uderzają we własny elektorat aby wygrać wybory. Wielokrotnie pokazywali, że wszystkie chwyty są dozwolone. Bo
cytując klasyka PiS-u "ciemny lud to kupi". Opodatkowanie hipermarketów, odczują najmocniej najbiedniejsi w postaci
wyższych cen. W realnym świecie, który PiS lekceważy, a w którym wszyscy żyjemy, nie ma niczego za darmo. Za każdym
wydatkiem z budżetu musi stać wpływ lub większy dług, który będziemy musieli spłacić - podsumowuje lider Nowoczesnej.PL.
Wart Pac Pałaca czyli "Tylko mnie pilnujcie".
Maciej Pawlicki - publicysta tygodnika "wSieci", reżyser, producent filmowy i telewizyjny przypomina słowa Andrzeja Dudy ze
spotkania z frankowiczami 15 maja: - Deklaruję, że - jeśli zostanę prezydentem - w pierwszych trzech miesiącach urzędowania
złożę w parlamencie projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej
sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności polskiego państwa. Tylko mnie pilnujcie. Minęło pół roku. Pilnują!
Epilog: Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielny rząd. Największa dotychczas partia opozycyjna będzie miała realną i, być
może, niepowtarzalną szansę zrealizowania swoich obietnic wyborczych. A biorąc pod uwagę fakt, że rządom PiS sprzyjał
będzie również prezydent Andrzej Duda, niełatwo będzie znaleźć wymówkę w przypadku niedotrzymania słowa. W ostatnich
wyborach wyborcy surowo rozliczyli Platformę Obywatelską, która po 8 latach rządów straciła władzę. Za cztery lata podobny
egzamin czeka Prawo i Sprawiedliwość. Jako ewentualni beneficjenci powyższych obietnic trzymamy kciuki aby im się udało
Najkrótsze recenzje: #/ Polska przetrwała zabory i okupację, to przetrwa i rządy Kaczyńskiego. Gdy w MON-ie będzie
rządził Macierewicz wyjdziemy z NATO, odbijemy Lwów i ruszymy na Moskwę! ( Stefan Niesiołowski - poseł )
#/ Mieliśmy Premiera z PO teraz mamy p.o. Premiera. ( Tomasz Lis )
Felieton II.
Idzie nowe.
motto: Koń jaki jest, każdy widzi. ( ks. Benedykt Chmielowski )
Wstęp. Już ruszyła "naprawa" Polski. Są pierwsze, bardzo symptomatyczne i niepokojące sygnały.
#/ Za najpilniejszą rzecz do zrobienia zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość uznało "przemodelowanie" Trybunału Konstytucyjnego. Już
na 1-szym posiedzeniu nowego sejmu pojawił się projekt ustawy PiS w tej sprawie, która jak w niej zapisano, ma wejść w życie w 7 dni
po jej ogłoszeniu! Nie jest zaskoczeniem, że zwycięska partia idzie ręka w rękę z prezydentem, który odmówił podpisania nominacji
nowym sędziom wybranym lege artis przez Sejm RP VII kadencji. W ten prosty sposób została sparaliżowana działalność
konstytucyjnego organu naszego Państwa, gdyż może on działać tylko w składzie 15 sędziów. Znany dziennikarz, pisarz, publicysta
i działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL Ryszard Holzer określił to trafnie: PiS przygotowuje zamach na Trybunał
Konstytucyjny, całkowicie gwałcący konstytucję, ale także jakąkolwiek przyzwoitość i zasadę, że prawo nie działa wstecz.
Orban pali się ze wstydu, widząc jak Kaczyński przebija go od pierwszego dnia. Mieliśmy demokrację. Głos zabrali także czterej
byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki oraz Andrzej Zoll którzy
wydali w tej sprawie oświadczenie: „Żadna okoliczność nie może być przywołana jako uzasadnienie dla braku
umożliwienia złożenia ślubowania przez sędziów wybranych przez Sejm RP na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych". Panowie po co te nerwy. To przecież Kaczyński nazwany przez samego Prezydenta
Wszystkich Polaków Dudę "wielkim politykiem, wielkim strategiem i z całą pewnością wielkim człowiekiem" musi mieć
rację. To oczywista oczywistość jak mawiał ten Wielki Człowiek. Po zlikwidowaniu niezależności jednego z ostatnich
bastionów Państwa Jarosław Kaczyński stanie się de facto królem Polski - Jarosławem I zwanym Wielkim.
Ustawa ws Trybunału Konstytucyjnego weszła w życie w rekordowo ekspresowym tempie. W jeden dzień została uchwalona przez
Sejm, w drugim zatwierdził ją Senat, 3 godz. później podpisał Prezydent i natychmiast została opublikowana w Dzienniku Urzędowym!
Marszałkowie Sejmu i Senatu nie dopuścili nawet, jak to było dotąd w zwyczaju, do rozpatrzenia poprawek opozycji!
#/ Prezydent Wszystkich Polaków, w skrócie PWP, rozpoczął swoją działalność "charytatywną" od ułaskawienia swego kolesia z PiS
Mariusza Kamińskiego. W ten sposób stał się Prezydentem Wszystkich Kolesiów - PWK. Oto komentarze do tej
decyzji. To jest ingerencja w wymiar sprawiedliwości, taka bezpośrednia, do czego prezydent nie jest upoważniony. Andrzej Duda
widocznie bał się wyroku drugiej instancji. Jestem tym bardzo poruszony i zgnębiony. Skończyło się dwudziestopięciolecie Polski
demokratycznej. Nie przesadzam: wracamy do PRL. Będziemy mieli konstytucję, która jest tylko pustą deklaracją polityczną Andrzej Zoll. Ta decyzja to efekt tego, że dzisiaj realnie rządzący człowiek, Jarosław Kaczyński, jest poza strukturami władzy
wykonawczej. Taka sytuacja nie miała dotąd miejsca. Ten układ jest patologiczny i antydemokratyczny. PiS wprowadza zamordyzm
- Włodzimierz Cimoszewicz. Choć kodeks karny nie reguluje sytuacji, w których prezydent może skorzystać z prawa łaski, to jasno określa
procedury - a te mówią, że powinien się on zwrócić o uzasadnienia do sądów orzekających i Prokuratora Generalnego. Jest to niemożliwe, gdy nie
zapadł prawomocny wyrok. Andrzej Duda poszedł na całość. To inne prawo, inna sprawiedliwość - Zbigniew Ćwiąkalski. Prezydent nie miał
prawa do ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, wkroczył w kompetencje sądów - Andrzej Rzepliński (Prezes Trybunału Konstytucyjnego).
Reasumując: Polska doktryna prawna uznaje za winnego tylko człowieka skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Tak więc de
facto PWK tworzy nowy precedens prawny ułaskawiając niewinnego w świetle prawa człowieka! Uwaga: PWK jest prawnikiem!
#/ Nocny zamach na tajne służby. Tuż po expose Pani Premier, późnym wieczorem, zebrała się sejmowa Komisja ds. Służb
Specjalnych. Zaraz po ukonstytuowaniu się oraz wyborze prezydium pozytywnie zaopiniowała wniosek premier Beaty Szydło
o odwołanie szefów wojskowych i cywilnych służb specjalnych. Była to pierwsza decyzja nowej Premier.
Expose nowej Premier - Po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój - tak premier
Beata Szydło zaprezentowała w expose program swojego rządu. Niestety, potem snuła wizje kraju jak z czytanek
w PRL. Nowy rząd Premier Beaty Szydło będzie się składał z 27 ministrów (w tym 3 wicepremierów). W czasie rządów
Platformy Rada Ministrów liczyła 19 ministrów (w tym 2 wicepremierów). Jak więc widać PiS już realizuje kolejną swoją obietnicę
o ograniczeniu wydatków na rząd. Oto nowi ministrowie: Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Piotr
Gliński, Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin, Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, Minister obrony narodowej - Antoni Macierewicz, Minister sprawiedliwości - Zbigniew
Ziobro, Minister skarbu państwa - Dawid Jackiewicz, Minister spraw zagranicznych - Witold Waszczykowski,
Minister cyfryzacji - Anna Streżyńska, Minister zdrowia - Konstanty Radziwiłł, Minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Minister spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz Błaszczak, Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, Minister finansów - Paweł Szałamacha, Minister infrastruktury i budownictwa - Andrzej
Adamczyk, Minister gospodarki morskiej i żeglugi - Marek Gróbarczyk, Minister w Kancelarii Premiera, koordynator
służb specjalnych - Mariusz Kamiński, Minister w KPRM ds. europejskich - Konrad Szymański, Minister środowiska
- Jan Szyszko, Minister edukacji narodowej - Anna Zalewska, Minister w KPRM ds. kontaktów z parlamentem Adam Lipiński, Minister w KPRM, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów - Henryk Kowalczyk, Minister w KPRM,
szef gabinetu politycznego premiera i rzecznik rządu - Elżbieta Witek, Minister sportu i turystyki - Witold Bańka,
Minister energetyki - Krzysztof Tchórzewski. Celem nowej konstrukcji rządu jest realizacja wielkiego projektu, dzięki któremu
Polska ma zyskać w oczach inwestorów - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas prezentowania składu nowego rządu.
A oto program rządu Premier Beaty Szydło na najbliższe 100 dni. #/wprowadzić w życie kwotę 500 zł
na dziecko, #/obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, #/osiem
tysięcy złotych – tyle ma wynosić kwota wolna od podatku, #/bezpłatne leki od 75. roku życia,
#/podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. AMEN!
Na koniec o pierwszych działaniach nowego wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, które pokazują
co nas czeka pod rządami PiS. 21 listopada odbyła się w Teatrze Polskim we Wrocławiu premiera sztuki noblistki Elfriede Jelinek
"Śmierć i dziewczyna". Przeciwko premierze przed budynkiem teatru protestowało kilkadziesiąt osób z katolickiej organizacji "Krucjata
Różańcowa". Określili oni sztukę jako pornograficzną. Podczas protestu odczytano list szefowej kancelarii premiera Beaty Kempy,
w którym wsparła protestujących. Odwołania spektaklu domagał się wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr
Gliński. Zażądał od marszałka województwa dolnośląskiego "natychmiastowego wstrzymania przygotowań premiery w zapowiadanej
postaci, łamiącej powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego". Na te próby cenzury odpowiedział dyrektor Teatru Krzysztof
Mieszkowski: Przecież tego nikt jeszcze nie widział, więc ludzie nie mogą wiedzieć, jakie przedstawienie pokazujemy. I tak
naprawdę ludzie nie wiedzą, przeciwko czemu protestują. Ja mogę zapewnić, że powstał piękny, melancholijny spektakl
o końcu Europy, który trzeba zobaczyć. Po raz pierwszy od 1989 roku premier polskiego rządu chce dokonać aktu
prewencyjnej cenzury. W związku z tym bardzo proszę, aby pan ustąpił ze swojego stanowiska. Chciałbym przypomnieć panu
premierowi żeby zerknął do Konstytucji. Pan Gliński jest profesorem nauk humanistycznych, profesorem zwyczajnym na
Uniwersytecie Białostockim. Jak widać są Profesorzy i profesory. Premiera spektaklu zakończyła się owacją na stojąco.
Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY II IIN
NTTEER
RN
NEETTU
U..
Polska w ruinie?!
#/ W najnowszej edycji rankingu Banku Światowego Doing Business, Polska
awansowała o siedem pozycji i aktualnie jest klasyfikowana na 25. miejscu. To najwyższa pozycja w historii. Nasz kraj
wyprzedza m.in. Francję. W 2009 roku byliśmy dopiero na 76. miejscu rankingu. Ranking Doing Business obrazuje łatwość
prowadzenia biznesu, eksperci przeanalizowali sytuację w 189 krajach świata. Bank Światowy, tworząc raport, oceniał kraje w 10
kategoriach, m.in.: otwartość rynku, łatwość dochodzenia zobowiązań, jakość rynku pracy, ochronę własności, sprawność administracji
oraz politykę podatkową. A oto najlepsi w w/w rankingu: 1. Singapur, 2.Nowa Zelandia, 3.Dania, 4.Korea Południowa, 5. Hong
Kong, 6. Wielka Brytania, 7.Stany Zjednoczone, 8.Szwecja, 9.Norwegia, 10.Finlandia.
#/ Z konsensusu opracowanego przez PAP wynika, że w III kwartale polska gospodarka wzrosła o 3,4 proc. rok
do roku. Rynek szacował, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 6,9 %, zaś popyt krajowy o 3,5%. W porównaniu
z poprzednim kwartałem PKB wzrósł realnie o 0,9 proc. i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc. RUINA!!!
#/ Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym
samym poziomie, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,5 proc. – komunikat GUS. Jak tu żyć!
Co nas może czekać czyli niewinny lekarz zniszczony przez IV RP. Dr Andrzej Szaniawski trafił
do celi aresztu wydobywczego 20 marca 2006r. Wtedy trwała już kampania antykorupcyjna ówczesnego ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobry. Zarzut - przyjęcie łapówki w wysokości 2,5 tys. zł. Lekarza obciążały zeznania Bożeny B. znanej w Ostrołęce
oszustki. Mimo, iż w przeddzień aresztowania doznał złamania szczęki odmówiono mu specjalistycznej pomocy. Do dziś ma z tego
powodu kłopoty z jedzeniem i mówieniem. Broniąca go prawniczka nie miała dostępu do akt sprawy ze względu na cyt.: dobro
śledztwa. Lekarz wyszedł z aresztu dopiero po ponad 11 miesiącach dzięki osobistemu poręczeniu Marka Edelmana, Tadeusza
Mazowieckiego, Bronisława Geremka i Henryka Wujca. Po wyjściu dowiedział się, że jego kolegom z pracy pozakładano podsłuchy
aby zastraszyć, dokuczyć i zdobyć obciążające dowody. 20 maja 2012 roku Sąd Rejonowy uniewinnił doktora Szaniawskiego od
zarzutu łapówkarstwa. Sąd przyznał mu także 450tys. zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Nikt zaszczutego człowieka nawet nie
przeprosił. On sam o odszkodowaniu mówi: dałbym wiele abym mógł te pieniądze po prostu zarobić. Te wszystkie przejścia zrujnowały
mu zdrowie. - Schorowany bez szans na wyzdrowienie. Cukrzyca typu 2, marskość wątroby polekowa, żylaki przełyku, wodobrzusze,
choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, choroba nadciśnieniowa, zaburzenia świadomości, miażdżyca - to opinia wydana
przez lekarza biegłego sądowego. Ciekawe czy obecny minister sprawiedliwości jest dumny ze swych poczynań i śpi spokojnie mając
na sumieniu takich ludzi jak dr Szaniawski. Znając jego butę zapewne nie cierpi na bezsenność. Uwaga! Znów zaczyna działać!
ZNALEZIONE W INTERNECIE.
#/ Polityka prorodzinna kościoła katolickiego.
Kraków prowadzi trzy przedszkola samorządowe, które
znajdują się w budynkach należących do Kurii Krakowskiej.
Jeszcze w 2014 roku koszt miesięcznego najmu trzech lokali
wynosił w sumie 1,2 tys. zł. Od maja tego roku Kościół
podwyższył opłaty o ponad 1000 procent! Teraz wynoszą one
12,5 tys. zł mies., a w przyszłym roku mają jeszcze wzrosnąć.
#/Leczenie ofiar wypadków drogowych.
Szacuje się, że w przypadku każdej ciężko poszkodowanej
osoby w wypadku drogowym koszty leczenia mogą sięgnąć
nawet 2 mln zł. Jeśli wypadek spowodowała osoba pod
wpływem środków odurzających, to odpowiedzialność
finansowa spada na nią, a nie na jej ubezpieczyciela.
Eksperci podkreślają, że niewielu kierowców o tym wie.
#/ Niepoczytalny dzieciobójca.
Mariusz L., jest podejrzany o zabicie swej pięcioletniej córki.
Po przeprowadzonym badaniu oraz po zapoznaniu się z
aktami sprawy biegli orzekli, że podejrzany w chwili czynu był
niepoczytalny. Nie miał możliwości rozpoznania znaczenia
czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Wynikać to
miało z odurzenia marihuaną. Będzie wniosek o umieszczenie
go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
#/ Zanieczyszczenie zabija.
Z powodu zanieczyszczeń powietrza w ciągu roku
w Europie umiera przedwcześnie ponad pół miliona ludzi.
W Polsce jest to 47,3 tys. osób – wynika z raportu
Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).
#/ Grzeczność czy lizusostwo?
"Magnificencjo, Ojcze Rektorze Założycielu, Magnificencjo
Ojcze Rektorze, Eminencjo, Najprzewielebniejszy Księże
Kardynale, Ekscelencje Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani
i Osoby Życia Konsekrowanego, Szanowni Wykładowcy,
Drodzy Studenci, Panie i Panowie" - tymi słowami rozpoczął
swój list do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w
Toruniu prezydent Andrzej Duda. Doktor Małgorzata
Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego
uważa, że takie nagromadzenie tytułów ma za zadanie przede
wszystkim podnieść rangę osób, do których są skierowane.
Można także uznać, że doszło do celowego "wywyższenia" cyt:
" Osób Życia Konsekrowanego".
#/ Niemiecka gazeta o Polsce.
"Kölner Stadt Anzeiger", największy dziennik Nadrenii: Dziś
Polska rządzona jest przez paranoidalnych nacjonalistów.
CYTATY.
#/ " Jesteśmy jednym z niewielu krajów, w którym w parlamencie nie będzie miał kto bronić wartości liberalnych i
oświeceniowych. Zamiast tego należy oczekiwać dominacji jednostronnej papki narodowej pyszałkowatości. To się znudzi,
rzecz jasna, i minie, ale co się nasłuchamy głupstw, to się nasłuchamy "
( Radosław Markowski - profesor Uniwersytetu SWPS )
#/ "Polacy przetrwali wojnę, okupację i rządy komunistyczne przetrwają i rządy PiS-u" ( Stefan Niesiołowski - poseł )
#/ " Jeżeli sędziowie nie narobią w majtki, obronią niezależność sądownictwa " ( Włodzimierz Cimoszewicz- b. senator)
#/ "Albo to 500 złotych nie zadziała, albo spowoduje, że z powodu 500 zł człowiek urodzi dziecko. To w jakich rodzinach te
dzieci się urodzą? W rodzinach meneli, które dla 500 zł produkują dziecko. To zaśmieci naród polski śmieciem ludzkim.
Ludźmi, którzy płodzą dzieci dla pieniędzy" ( Janusz Korwin-Mikke - partia "KORWIN" )
#/ " Gwarantuję wam, że najpóźniej w ciągu dwóch lat ten system pierdyknie " ( Paweł Kukiz - poseł na Sejm kadencji 2015-2019 )
#/ " Chętnie domknę wieko trumny tym wszystkim ludziom z PSL. Pójdą w polityczną nicość. Jak leśne dziady. Widać, co
się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi "
( Piotr Liroy-Marzec - raper, poseł od Kukiza z Kielc, komentując wynik wyborczy PSL )
#/ "Ktoś, kto oddał głos na Kukiza, niedowidzi. Widać, że to nałogowiec, osoba niewykształcona i agresywna. Może nadaje
się do wywołania bójki na weselu, ale nie do Sejmu. Ludzie będą bardzo żałowali tej decyzji" ( Hanna Bakuła - malarka i pisarka )
Czy wiesz że … #/ W ostatnich wyborach parlamentarnych AD 2015 na PiS zagłosowało aż 18,5 proc. osób uprawnionych do głosowania.
#/ W tym roku przygotowania do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło 748 alumnów. To najmniej od dekady!
#/ 81-letnia Marii, wdowie po zmarłym komunistycznym generale Czesławie Kiszczaku, przysługuje renta po mężu w wysokości 7 650zł miesięcznie.
#/ Gimnazja nie są pomysłem PO i odchodzącego rządu, także liderzy PiS (jeszcze w szeregach AWS) głosowali za utworzeniem gimnazjów.
SONDAŻ PARTII. IBRiS - 08.11.2015r. PiS - 34,4%, PO - 19,9%, Nowoczesna.PL - 13,5%, ZL - 8,9%, Kukiz - 7,6%, PSL - 5%, KORWIN - 3,8%.
SPORT.
Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
Brawo Agnieszka Radwańska!
W tym roku p.n. "BNP Paribas WTA Finals Singapore 2015" rozegrano tradycyjny turniej finałowy zamykający sezon
kobiecego tenisa. W dniach 25.10 - 01.11 w zawodach wzięło udział osiem najlepszych
zawodniczek świata według klasyfikacji Road to Singapore, podsumowującej występy tenisistek
w tym sezonie. Pula nagród - 7 mln USD! Tenisistki rywalizowały w 2 grupach po cztery zawodniczki.
Z 1-szej grupy awansowały: Maria Szarapowa z kompletem zwycięstw i mimo 2 porażek Agnieszka
Radwańska. W półfinałach Petra Kvitowa wygrała z Marią Szarapową 6:3 7:6 a Agnieszka Radwańska
pokonała Hiszpankę Garbine Muguruzę 6:7 6:3 7:5. W wielkim finale lepsza okazała się Polka
wygrywając z Czeszką 6:2 4:6 6:3. Oprócz olbrzymiego sukcesu sportowego Agnieszka zarobiła za
wygraną ponad 8 mln zł! Dało jej to awans na 10. miejsce w klasyfikacji wszech czasów pod względem zarobków. Klasyfikacja
wszech czasów pod względem wygranych: 1. Serena Williams (Stany Zjednoczone) 74 083 421 dolarów, 2. Maria Szarapowa
(Rosja) 35 484 486, 3. Venus Williams (Stany Zjednoczone) 31 905 015, 4. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 25 593 363, 5. Kim Clijsters
(Belgia) 24 442 340, 6. Lindsay Davenport (Stany Zjednoczone) 22 166 338, 7. Martina Hingis (Szwajcaria) 22 055 214, 8. Steffi Graf
(Niemcy) 21 895 277, 9. Martina Navratilova (Stany Zjednoczone) 21 626 089 i 10. Agnieszka Radwańska (Polska) 21 467 713.
Afera dopingowa.
Afera dopingowa w Rosji wybuchła 3 grudnia 2014 roku gdy niemiecki kanał TV ZDF/ARD wyemitował film, w którym trzykrotna
zwyciężczyni maratonu w Chicago Lilija Szobuchowa (zdj. obok) (także srebrna medalistka halowych mistrzostw świata
na 3000 m i mistrzostw Europy na 5000 m w 2006 roku) przyznała, że płaciła działaczom rosyjskiej federacji
lekkoatletycznej za fałszowanie wyników jej badań antydopingowych tak, aby testy nie wykazały zażywania
niedozwolonych środków. Materiały audiowizualne przekazane IAAF Szobuchowa gromadziła przez 2 lata nagrywając
rozmowy z trenerami, lekarzami i zawodnikami. W materiałach jest mowa o panującym w rosyjskim sporcie "systemie
dopingowej korupcji". W kwietniu 2015 roku sama zawodniczka została zdyskwalifikowana na dwa lata. Agencja
antydopingowa WADA czyli World Anti-Doping Agency, w sporządzonym raporcie domaga się wykluczenia Rosji ze
struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), co w najgorszym wypadku może
oznaczać nawet zakaz startu reprezentantów tego kraju w tej dyscyplinie na najbliższych igrzyskach olimpijskich w Rio.
SPORT W MIECHOWIE.
Seniorzy MKS Pogoń Miechów zakończyli jesienną rundę rozgrywek Krakowskiej Klasy Okręgowej. W ostatnim meczu na własnym
stadionie Miechowianie ulegli Piliczance z Pilicy 1:2 a w ostatnim spotkaniu wyjazdowym ponieśli porażkę 2:6 z liderem rozgrywek
w Węgrzcach. W przerwie zimowej będzie czas na skonsolidowanie zespołu i walkę o utrzymanie w okręgówce. Poniżej tabela.
Ostatnim akordem sezonu jesiennego był finałowy mecz Pucharu Polski na szczeblu podokręgu olkuskiego - 11 listopada na Stadionie
w Miechowie drużyny Przebój Wolbrom i MKS Pogoń Miechów (na zdjęciu wyżej zwycięska drużyna Pogoni). Po zaciętym spotkaniu
zwyciężyli nasi zawodnicy 2:1 a obydwa zespoły kończyły zawody w 10-cio osobowych składach.
W pierwszej połowie sezonu
2015/16 barwy MKS Pogoń reprezentowali następujący zawodnicy (w nawiasie ilość rozegranych spotkań i liczba strzelonych bramek):
Roman Antos (12/1), Dawid Byrski (12/6), Konrad Dudek (4/0), Rafał Dudek (11/0), Paweł Janczyk (10/0), Łukasz Kosałka (10/0),
Arkadiusz Krawiec (11/2), Aleksander Król (13/0), Szymon Łucka (12/0), Michał Mach (8/0), Mariusz Malicki (6/0), Hubert
Maniak (11/4), Karol Mazur (1/0), Przemysław Objosło (11/0),.Nurudeen Oladoja (13/3), Sławomir Radziszewski (8/1), Paweł
Sowa (9/0), Paweł Surma (6/0), Paweł Szymanek (4/0), Damian Wieczorek (7/0), Bartłomiej Włodarski (7/1).
Sukces miechowskich młodych futbolistek.
17 listopada, w hali sportowej MOSiR w Nowym Sączu, odbyła się
Wojewódzka Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt
2015/2016. Wzięła w niej udział drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 1
w Miechowie, która wcześniej wygrała turniej rejonowy w Krzeszowicach. Nasze
dziewczęta trafiły do grupy A i rozegrały w niej mecze z reprezentacjami
Gimnazjum nr 7 w Krakowie oraz Gimnazjum w Osieku. Miechowianki
awansowały do szerokiego finału, w którym zajęły III miejsce ulegając zespołom
z Gimnazjum w Tenczynie (I m.) oraz z Gimnazjum nr 7 w Krakowie (II m.).
Drużynę miechowskiego Gimnazjum tworzyły: Emilia Nastarowska, Natalia
Nastarowska, Nikola Komenda, Patrycja Komenda, Sara Banach, Wiktoria
Banach, Magdalena Jasińska, Emilia Gawlikowska, Julia Motyka, Katarzyna
Sroka i Kinga Longa. Bramki w nowosądeckim turnieju zdobyły: Sara Banach,
Wiktoria Banach, Emilia Gawlikowska, Patrycja Komenda i Natalia
Nastarowska. Trenerami piłkarek są panowie: Dariusz Skrzyniarz i Piotr Król.
DIARIUSZ MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 i 2014 - 2018 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: żonaty. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Historyczna inwestycja!
2 listopada została uroczyście podpisana umowa w sprawie budowy północnej obwodnicy Miechowa.
W Zaduszki, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta, odbyła się historyczna uroczystość (zdj. -1). Pod dokumentami umowy na
budowę obwodnicy wschód - zachód naszego miasta swoje podpisy złożyli (zdj.-2 - stoją od lewej): Marian Gamrat (Starosta
Miechowski), Dariusz Marczewski (Burmistrz Gminy i Miasta Miechów), Wojciech Kozak (Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego), Marta Maj (p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie) i Jarosław Szmitka (Dyrektor Zespołu Projektów
firmy Skanska). Projektowana obwodnica będzie miała 8,36km długości czyli będzie najdłuższą obwodnicą w Małopolsce. Powstanie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783, łączącej województwa małopolskie i świętokrzyskie. W ramach inwestycji zostaną urządzone
4 ronda: na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z drogą krajową DK7 oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową z Miechowa
w stronę Sędziszowa (droga nr 1182K). Zostaną wybudowane również: most nad rzeką Cichą i wiadukt nad torami kolejowymi. Wzdłuż
obwodnicy powstaną drogi, które zapewnią dojazd do działek a jednocześnie będą spełniały funkcję ścieżek rowerowych. Obwodnicę
wybuduje firma "Skanska" w systemie projektuj i wybuduj, w którym wykonawca odpowiada za aktualizację dokumentacji projektowej,
uzyskanie decyzji ZRID czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz samo wykonanie robót. Realizacja przedsięwzięcia
rozpoczyna się jeszcze w listopadzie a jego zakończenie jest przewidziane na wrzesień 2018 roku. Inwestycja ma kosztować ponad
52 miliony złotych a wraz z kosztami wykupu działek i budynków zapewne pochłonie ponad 60 mln. zł. 85% kosztów
inwestycji zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej! Z pozostałych 15% połowę pokryje Urząd Wojewódzki
a drugą połowę powiat i gmina Miechów. Burmistrz Marczewski jest przekonany, że wybudowanie obwodnicy złagodzi problemy
komunikacyjne w centrum naszego miasta gdyż główny ruch na osi wschód - zachód zostanie wyprowadzony poza miasto. Zapewne
poprawi się też bezpieczeństwo pieszych i kierowców w mieście a jego mieszkańcy będą narażeni na mniejszy hałas i ruch
samochodowy w centrum. Nowa droga dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej stworzy szansę rozwoju Miechowa i okolic.
Dokładny przebieg trasy planowanej północnej obwodnicy można znaleźć pod adresem https://mapa.targeo.pl/.
#/ Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej (fot.-1).
Prace budowlane realizowane były w okresie od
13.04.2015 do 27.09.2015 zgodnie z zawartą umową
z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budowlano
Handlowym „Adma” – bis sp.j. z siedzibą w Staszowie.
W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości 500mb, przyłącza do granic
nieruchomości o długości 159mb oraz sieć kanalizacji
tłocznej o długości 482mb wraz z pompownią.
Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej na ul. Rolniczej podłączonych zostanie 15 budynków mieszkalnych. W czynnościach
odbiorowych uczestniczyli (fot.-2): burmistrz Dariusz Marczewski, Radny Rady Miejskiej - Tomasz Bujak, przedstawiciel wykonawcy,
kierownik budowy, inspektor nadzoru, dyrektor ZWiK oraz pracownicy UGiM. Na miejscu omówiono techniczne aspekty związane
z zakończoną inwestycją. Całkowita wartość budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Rolniczej wyniosła 355 753 zł.
#/ XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin.
27 listopada br. w Sidzinie odbyło się wręczenie wyróżnień laureatom i uczestnikom XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin –
Małopolska 2015. W uroczystości podsumowującej tegoroczną edycję tego wydarzenia uczestniczyli
przedstawiciele samorządów Małopolski, które zostały wyróżnione za organizację sportowych przedsięwzięć
na swoim terenie. W klasyfikacji ogólnopolskiej tej imprezy przygotowanej przez Krajową Federację Sportu
dla Wszystkich, Gmina Miechów zajęła IX miejsce w kategorii miast i gmin od 15 do 40 tysięcy
mieszkańców. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom, z rąk organizatorów imprezy, odebrali: Burmistrz
Dariusz Marczewski (zdj. obok) oraz Paweł Podyma, który czuwał nad sprawnym przebiegiem sportowych
wydarzeń. Warto przypomnieć, że w STMiG udział wzięły szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, kluby sportowe, firmy, stowarzyszenia oraz instytucje kultury, organizując liczne zawody,
turnieje i zabawy dla wszystkich grup wiekowych. Przez siedem dni (od 26 maja do 1 czerwca) na terenie
gminy Miechów odbyły się łącznie 102 imprezy sportowe. Za zdobycie IX miejsca w ogólnopolskiej
klasyfikacji Turnieju, Gmina Miechów otrzymała kwotę 4 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
HUMOR – nadesłane przez czytelników.
Panie redaktorze. Znalazłem w internecie zdjęcia z wizyty pana ulubionego
prezydenta w Chinach. Na zdjęciu widać, że pan prezydent ma trudności
z utrzymaniem się na nogach. Czy to nie objaw kolejnej choroby jaka
dopadła kolejnego prezydenta. Pamiętamy, że jeden już kiedyś zapadł na
chorobę filipińską, Czyżby to była choroba chińska?!
Od redakcji: stanowczo dementuję. Na Chińskim Murze było bardzo ślisko.
ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
Redakcja : os. Młodych 5
Redaktor naczelny: J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/

Podobne dokumenty

Echa różne - Echo Miechowa

Echa różne - Echo Miechowa zakończył wspólny posiłek (zdj.-3). Strażacy z parafii Pstroszyckiej uroczystą mszą świętą uczcili 3 Maja oraz święto swego patrona św. Floriana (zdj.-4). Jeszcze w czasie mszy w Bazylice Grobu Boż...

Bardziej szczegółowo