Wystawa Psów Międzynarodowa Wystawa i Konkurs Psów

Transkrypt

Wystawa Psów Międzynarodowa Wystawa i Konkurs Psów
Wystawa Psów
Międzynarodowa Wystawa i Konkurs
Psów Nierasowych Ptak Warsaw Expo
Miasto
Nadarzyn k. Warszawy
Data
04.06.2016
Typ (podobieństwo
do rasy – np.
wyżłowaty,
jamnikowaty)
Wielkość
Matka, ojciec
Rodzaj włosa
Krótki
Długi
Szorstki
Gładki
Umaszczenie
Ew. odbyte szkolenia
Płeć
Czy sterylizowany
PIES
Imię
SUKA
TAK
NIE
Przydomek
Data Urodzenia
Dz-m-rok
Nr chipa
Właściciel
Imię
Nazwisko
Adres (kod, miasto,
ulica)
email
Nr telefonu
Uwaga! Bardzo ważne!
Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej (50 zł brutto) bez
względu na to czy pies/suka zostanie ostatecznie doprowadzony do oceny, czy też nie. W katalogu targowym
zostaną umieszczone tylko psy/ suki, których zgłoszenia i opłaty zostaną przesłane w terminie (do 15.05.2016).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wniesienia opłaty, zdjęcie oraz potwierdzenie aktualnych szczepień.
Proszę wypełnić pismem drukowanym !
Data i podpis

Podobne dokumenty