Instrukcja obslugi motocykla Yamaha Xj600s Diversion

Transkrypt

Instrukcja obslugi motocykla Yamaha Xj600s Diversion
Instrukcja Obsługi
XJ600N/S
PODRĘCZNIK WŁAŚCICIELA
©1992 Yamaha Motor Co., Ltd.
Pierwsze wydanie, czerwiec 1992
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie wznawianie lub wykorzystanie
bez pisemnej zgody Yamaha Motor Co.,Ltd. Jest formalnie zabronione.☺
1
WSTĘP
Gratulacje z okazji zakupu Twojego nowego motocykla Yamaha XJ600S. Model ten jest
owocem wielu lat doświadczeń firmy Yamaha w produkcji jednośladów sportowych, turystycznych
i wyścigowych. Będziesz mógł przekonać się w pełni o doskonałości technicznej i niezawodności
tej maszyny, które to cechy uczyniły z firmy Yamaha lidera na światowym rynku.
Niniejszy podręcznik zawiera opis działania, instrukcje podstawowej obsługi technicznej, oraz opis
punktów, które wymagają okresowej kontroli. W przypadku najmniejszych wątpliwości co do
działania lub obsługi (konserwacji) Twojego nowego motocykla bez wahania skontaktuj się z
lokalnym koncesjonowanym sprzedawcą pojazdów Yamaha.
2
W podręczniku tym szczególnie ważne informacje zostały oznaczone następującymi symbolami:
„!” - Symbol zagrożenia bezpieczeństwa oznacza UWAGA! BĄDŹ CZUJNY! TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO JEST ZAGROŻONE
! OSTRZEŻENIE
Uwaga, nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych napisem OSTRZEŻENIE może pociągać za sobą
poważne uszkodzenia ciała i śmierć kierowcy motocykla, przechodniów, lub nawet osoby
przeprowadzającej przegląd lub naprawiającej motocykl.
UWAGA:
Napis UWAGA oznacza specjalne procedury, które muszą być wykonywane, w celu uniknięcia
uszkodzenia motocykla.
WSKAZÓWKA:
Oznaczenie N.B. oznacza informacje służące ułatwieniu lub wyjaśnieniu procedur
WSKAZÓWKA ;
Podręcznik ten powinien być traktowany jak jeden z elementów motocykla i musi towarzyszyć
motocyklowi w przypadku jego sprzedaży osobie trzeciej.
WSKAZÓWKA ;
Firma Yamaha nieustannie poszukuje możliwości ulepszenia koncepcji i jakości swych produktów.
Pomimo jednak tego, iż niniejszy podręcznik zawiera większość aktualnych informacji będących w
posiadaniu producenta w momencie oddania podręcznika do druku, możliwe jest, iż pomiędzy
opisem w podręczniku i Twoim motocyklem wystąpią nieznaczne różnice. W przypadku
pojawienia się pytań dotyczących niniejszego podręcznika prosimy o skontaktowanie się z
koncesjonowanym sprzedawcą pojazdów Yamaha.
! OSTRZEZENIE:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA MOTOCYKLA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM PODRĘCZNIKIEM
NALEŻY
! OSTRZEŻENIE:
Niektóre części motocykla zawierają azbest. Substancja ta znajduje się w następujących
elementach: uszczelki i izolatory termiczne. Wdychanie pyłu azbestowego jest szkodliwe dla
zdrowia. Aby wymienić tub naprawić elementy zawierające azbest, skonsultuj się z
koncesjonowanym sprzedawcą pojazdów Yamaha.
3
WSTĘP.................................................................................................................................................2
1. POMYŚL O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE..................................................................................6
2. OPIS I IDENTYFIKACJA MOTOCYKLA ....................................................................................7
IDENTYFIKACJA MOTOCYKLA ................................................................................................9
3. OSPRZĘT I JEGO FUNKCJE.......................................................................................................10
STACYJKA ...................................................................................................................................10
LAMPKI WSKAŹNIKÓW............................................................................................................11
KONTROLA OBWODU WSKAŹNIKA POZIOMU OLEJU .....................................................12
PRĘDKOŚCIOMIERZ ..................................................................................................................13
OBROTOMIERZ ...........................................................................................................................13
PRZEŁĄCZNIKI NA KIEROWNICY..........................................................................................14
DŹWIGNIA SPRZĘGŁA ..............................................................................................................15
PEDAŁ ZMIANY BIEGÓW .........................................................................................................15
DŹWIGNIA HAMULCA PRZEDNIEGO ....................................................................................15
PEDAŁ HAMULCA TYLNEGO..................................................................................................15
KOREK ZBIORNIKA PALIWA...................................................................................................16
ZAWÓR DOPŁYWU PALIWA....................................................................................................16
DŹWIGNIA SSANIA (CHOKE)...................................................................................................17
BLOKADA KIEROWNICY..........................................................................................................17
PARKOWANIE .............................................................................................................................18
SIEDZENIE ...................................................................................................................................18
MIEJSCE NA KASK .....................................................................................................................18
OSŁONA BOCZNA ......................................................................................................................19
MIEJSCE NA BAGAŻ ..................................................................................................................20
AMORTYZATOR TYLNY...........................................................................................................20
PODPÓRKA BOCZNA.................................................................................................................20
KONTROLA DZIAŁANIA STYKÓW PODPÓRKI I SPRZĘGŁA ............................................21
4. KONTROLA PRZED ROZPOCZECIEM EKSPLOATACJI.......................................................22
HAMULCE ....................................................................................................................................23
WYCIEK PŁYNU HAMULCOWEGO ........................................................................................23
SPRZĘGŁO....................................................................................................................................23
RĄCZKA GAZU ...........................................................................................................................23
OLEJ SILNIKOWY.......................................................................................................................24
ŁAŃCUCH.....................................................................................................................................24
OPONY ..........................................................................................................................................24
OPONY PEŁNE I KOŁA ODLEWANE.......................................................................................26
AKCESORIA/ MOCOWANIA .....................................................................................................27
OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA............................................................................................27
PRZEŁĄCZNIKI ...........................................................................................................................27
PALIWO ........................................................................................................................................27
5. EKSPLOATACJA I UŻYTECZNE RADY DOTYCZĄCE KIEROWANIA MOTOCYKLEM.28
ROZRUCH SILNIKA....................................................................................................................29
ROZRUCH CIEPŁEGO SILNIKA ...............................................................................................30
ZMIANA BIEGÓW.......................................................................................................................30
ZALECANE PUNKTY ZMIANY BIEGÓW................................................................................30
DOCIERANIE ...............................................................................................................................31
PARKOWANIE .............................................................................................................................31
6. OKRESOWA KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY .........................................................32
ZESTAW NARZĘDZI...................................................................................................................32
OKRESOWA KONSERWACJA/ CZĘSTOTLIWOŚĆ SMAROWANIA ..................................33
CHARAKTERYSTYKI MOMENTU DOKRĘCANIA................................................................34
OLEJ SILNIKOWY.......................................................................................................................35
FILTR POWIETRZA.....................................................................................................................37
REGULACJA GAŹNIKA .............................................................................................................39
REGULACJA WOLNYCH OBROTÓW......................................................................................39
REGULACJA LINKI GAZU.........................................................................................................39
REGULACJA LUZU ZAWORÓW...............................................................................................40
SPRAWDZANIE STANU ŚWIECY.............................................................................................40
REGULACJA USTAWIENIA HAMULCA PRZEDNIEGO .......................................................41
HAMULEC TYLNY......................................................................................................................42
REGULACJA WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ STOPU .......................................................................42
SPRAWDZANIE KLOCKÓW HAMULCA PRZEDNIEGO I TYLNEGO ................................42
SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO ........................................................43
WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO ....................................................................................44
REGULACJA SPRZĘGŁA ...........................................................................................................44
KONTROLA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO..........................................................45
REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO ........................................................45
SMAROWANIE ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO........................................................................46
SPRAWDZANIE NASMAROWANIA LINEK ...........................................................................46
SMAROWANIE LINKI I RĄCZKI GAZU ..................................................................................46
WAŁEK PEDAŁU HAMULCA I PEDAŁU ZMIANY BIEGÓW ..............................................47
DŹWIGNIA HAMULCA I SPRZĘGŁA.......................................................................................47
PODPÓRKA CENTRALNA I BOCZNA .....................................................................................47
ZAWIESZENIE TYLNE ...............................................................................................................47
KONTROLA WIDELCA PRZEDNIEGO ....................................................................................48
AMORTYZATOR TYLNY...........................................................................................................48
REGULACJA TYLNEGO AMORTYZATORA ..........................................................................49
KONTROLA KIERUNKU KIEROWNICY .................................................................................50
ŁOŻYSKA KOŁA .........................................................................................................................50
AKUMULATOR ...........................................................................................................................50
OBSŁUGA AKUMULATORA.....................................................................................................51
WYMIANA BEZPIECZNIKA ......................................................................................................51
WYMIANA ŻARÓWKI REFLEKTORA.....................................................................................52
ZDEJMOWANIE PRZEDNIEGO KOŁA.....................................................................................53
ZAKŁADANIE PRZEDNIEGO KOŁA........................................................................................53
ZDEJMOWANIE TYLNEGO KOŁA...........................................................................................54
ZAKŁADANIE TYLNEGO KOŁA ..............................................................................................55
USUWANIE USTEREK................................................................................................................56
TABLICA USTEREK....................................................................................................................56
7. CZYSZCZENIE I DŁUGOTRWAŁE GARAŻOWANIE ............................................................57
A. CZYSZCZENIE ........................................................................................................................57
B. DŁUGOTRWAŁE GARAŻOWANIE......................................................................................58
8. DANE TECHNICZNE...................................................................................................................59
5
1. POMYŚL O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE
Motocykle i motorowery to wspaniałe pojazdy, które dają swym kierowcom
niezapomniane wrażenie wolności. Aby móc skorzystać z pełni możliwości tych maszyn
należy zawsze utrzymywać je w nienagannym stanie. Tymczasem ważne jest także, abyś
jako kierowca motocykla upewnił się, że twój stan fizyczny jest dobry, że nie jesteś
zmęczony, tak abyś mógł całkowicie panować nad motocyklem. Leki, narkotyki i
alkohol, nie powinny być łączone z jazdą motocyklem, w szczególności zaś alkohol,
który zwiększa skłonność do podejmowania ryzyka. Alkohol jest niebezpieczny, nawet
w małych ilościach. Dobre ubranie ochronne do jazdy motocyklem jest elementem
bezpieczeństwa równie ważnym, jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Doskonałe
do tego celu jest ubranie składające się z skórzanego kompletu z rękawicami, solidnych
butów i kasku dobrej jakości. Dobre ubranie ochronne może wzbudzić u Ciebie fałszywe
przeświadczenie o bezpieczeństwie. Może to doprowadzić do jazdy z większą
prędkością i większego ryzyka, co jest szczególnie niebezpieczne przy opadach. Dobry
kierowca motocykla prowadzi go ostrożnie dbając o ograniczenie ryzyka.
6
2. OPIS I IDENTYFIKACJA MOTOCYKLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OPIS W WERSJI: S (z owiewką)
10. Blokada siedzenia
Tylna lampa / światło stopu
11. Regulator tylnego amortyzatora
Miejsce na bagaż
12. Dźwignia zmiany biegów
Siedzenie
13. Dźwignia sprzęgła
Zbiornik paliwa
14. Przełącznik świateł
Reflektor
15. Dźwignia ssania
Pedał hamulca tylnego
16. Prędkościomierz
Zawór dopływu paliwa
17. Obrotomierz
Miejsce na kask
18. Dźwignia hamulca przedniego
Bezpieczniki
19. Rączka gazu
20. Stacyjka
7
OPIS W WERSJI: N (klasyczny bez owiewki)
12. Regulator tylnego amortyzatora
1. Tylna lampa/światło stop
13. Dźwignia zmiany biegów
2. Miejsce na bagaż
14. Dźwignia sprzęgła
3. Siedzenie
15. Przełączniki świateł
4. Zbiornik paliwa
16. Dźwignia ssania
5. Reflektor
17. Prędkościomierz
6. Pedał hamulca tylnego
18. Obrotomierz
7. Blokada kierownicy
19. Dźwignia hamulca przedniego
8. Zawór dopływu paliwa
20. Rączka gazu
9. Miejsce na kask
21. Stacyjka
10. Bezpieczniki
11. Blokada siedzenia
8
IDENTYFIKACJA MOTOCYKLA
Rejestracja numerów identyfikacyjnych
1. NUMER IDENTYFIKACYJNY KLUCZA:
____________________________
2. NUMER SERYJNY RAMY:
____________________________
3. NUMER SERYJNY SILNIKA:
____________________________
Numer identyfikacyjny kluczyka do twojego motocykla jest wyciśnięty na plakietce przyczepionej
do kluczyka, tak jak to pokazano na ilustracji poniżej. Wpisz ten numer w przewidziane w tym celu
miejsce, na wypadek gdybyś potrzebował nowego klucza.
Rys. - numer identyfikacyjny klucza
Wpisz także w odpowiednie miejsca numer identyfikacyjny pojazdu (lub numer seryjny ramy), oraz
numer seryjny silnika, co pozwoli zamawiać odpowiednie części zamienne u Twojego
koncesjonowanego sprzedawcy sprzęty Yamaha, lub może okazać się przydatne w przypadku
kradzieży pojazdu itp.
WSKAZOWKA ;
Numer identyfikacyjny pojazdu jest używany do identyfikacji Twojego motocykla i może okazać
się niezbędny przy rejestracji motocykla przez odpowiednie lokalne władze.
Numer seryjny ramy
Numer seryjny ramy jest wybity po prawej stronie górnej części rury widelca przedniego.
Numer seryjny silnika
Numer seryjny silnika jest wybity po prawej stronie silnika.
Rys. 1. Numer seryjny silnika
WKAZÓWKA ;
Pierwsze trzy znaki wyżej wymienionych numerów służą do identyfikacji modelu, pozostałe
składają się na numer fabryczny jednostki. Należy spisać te numery w celu podania ich przy
zamawianiu części zamiennych u koncesjonowanego sprzedawcy pojazdów Yamaha.
9
3. OSPRZĘT I JEGO FUNKCJE
STACYJKA
Stacyjka służy do sterowania obwodami startera i oświetlenia motocykla. Poniżej zostało
opisane jej działanie:
Rys.
Pozycja ON:
Obwody elektryczne są pod napięciem. Silnik może zostać włączony. W tej pozycji kluczyk nie
może zostać wyjęty ze stacyjki.
Pozycja OFF:
Wszystkie obwody elektryczne są odcięte. W tej pozycji klucz może zostać wyjęty ze stacyjki.
Pozycja LOCK:
W tej pozycji kierownica motocykla jest zablokowana, a wszystkie obwody elektryczne odcięte.
Klucz może zostać wyjęty ze stacyjki. Zapoznaj się z rozdziałem „Blokada kierownicy" (strona 17),
aby uzyskać wskazówki dotyczące wykorzystania tej pozycji.
Pozycja PARKING:
W tej pozycji kierownica jest zablokowana, a zapalone pozostają tylko światło postojowe i światło
tylne, wszystkie pozostałe obwody są odłączone. W tej pozycji klucz może zostać wyciągnięty ze
stacyjki.
WSKAZÓWKA ;
Przed opuszczeniem motocykla należy zawsze ustawić stacyjkę w pozycji „OFF" lub
„LOCK".
10
LAMPKI WSKAŹNIKÓW
Wersja XJ600S
1.
2.
3.
4.
5.
Lampka kierunkowskazu „TURN LEFT".
Lampka świateł długich „HIGH BEAM".
Lampka kierunkowskazu „TURN RIGHT".
Lampka biegu jałowego„NEUTRAL".
Lampka poziomu oleju „OIL LEVEL".
Wersja XJ600N
1.
2.
3.
4.
5.
Lampka biegu jałowego„NEUTRAL".
Lampka kierunkowskazu „TURN LEFT".
Lampka kierunkowskazu „TURN RIGHT".
Lampka świateł długich „HIGH BEAM".
Lampka poziomu oleju „OIL LEVEL".
Lampka kierunkowskazów (zielona) „TURN":
Lampka ta zapala się gdy włączone są kierunkowskazy i mruga razem z nimi.
Lampka biegu jałowego (zielona) „NEUTRAL":
Lampka ta zapala się, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.
Lampka świateł długich (niebieska) „HIGH BEAM". Lampka ta
zapala się równocześnie z długimi światłami.
Lampka poziomu oleju (czerwona) „OIL LEVEL".
Lampka ta zapala się, gdy poziom oleju jest niski. Obwód tej lampki-wskaźnika może zostać
skontrolowany za pomocą poniższego schematu.
UWAGA:
Nie należy uruchamiać silnika, gdy wiadomo, że nie ma w nim dostatecznie dużo oleju.
11
KONTROLA OBWODU WSKAŹNIKA POZIOMU OLEJU
Przełączyć stacyjkę w pozycję „ON"
Przełącznik silnika ustawić w pozycji
„RUN"
Lampka poziomu
oleju nie zapala się.
Lampka poziomu
oleju zapala się.
Nacisnąć na przełącznik
rozrusznika ze skrzynią biegów
na biegu jałowym, lub
wciśniętą dźwignią sprzęgła.
Lampka poziomu
oleju zapala się.
Poziom oleju w silniku jest
prawidłowy i obwód elektryczny
działa poprawnie. Można
korzystać z motocykla.
Lampka poziomu oleju
nie zapala się.
Skontrolować
poziom oleju w
silniku.
Poziom oleju
jest prawidłowy.
Należy zwrócić się do
koncesjonowanego sprzedawcy
pojazdów Yamaha z prośbą o
sprawdzenie obwodu
elektrycznego.
Poziom oleju
jest zbyt niski.
Dolać oleju do
silnika.
12
PRĘDKOŚCIOMIERZ
Licznik kilometrów i licznik przebiegu dziennego są wbudowane w prędkościomierz.
Licznik przebiegu dziennego jest wyposażony w przycisk służący do jego zerowania. Licznik
przebiegu dziennego może służyć do określania odległości, jaką można przejechać po napełnieniu
zbiornika paliwa zanim poziom paliwa osiągnie poziom „REZERWA". Informacja ta pozwoli
przewidzieć postoje na napełnienie baku.
1.
2.
3.
4.
Prędkościomierz
Licznik kilometrów
Licznik przebiegu dziennego
Przycisk służący do zerowania licznika przebiegu
dziennego
OBROTOMIERZ
Ten model jest wyposażony w elektryczny obrotomierz pozwalający kierowcy kontrolować
obroty silnika i utrzymywać go w idealnym momencie obrotowym (zakresie mocy).
1.
2.
3.
Obrotomierz
Strefa czerwona
Strefa czerwona (wyłącznie Szwajcaria)
UWAGA:
Nie należy dopuszczać do pracy silnika w czerwonej strefie.
Czerwona strefa:
9,500 obr./ min i powyżej
8,500 obr./ min i powyżej (tylko dla Szwajcarii)
13
PRZEŁĄCZNIKI NA KIEROWNICY
1.
2.
3.
4.
5.
Przełącznik świateł drogowych i mijania
Włącznik „sygnału światłami"
Włącznik świateł awaryjnych
Przełącznik kierunkowskazów
Włącznik klaksonu
1. Przełącznik wyłączenia silnika
2. Przełącznik oświetlenia
3. Przycisk rozrusznika
Przełącznik „sygnału światłami"„PASS".
Przy mijaniu/wyprzedzaniu nacisnąć przycisk „PASS", aby uprzedzić światłami kierowcę
wyprzedzanego pojazdu.
Przełącznik świateł drogowych i mijania „LIGHTS".
W pozycji „HI" włączone są świtała drogowe. W pozycji
„LO" włączone są światła mijania.
Przełącznik kierunkowskazów „TURN".
Aby zasygnalizować zamiar skręcenia w prawo przesunąć przełącznik w prawo, aby zasygnalizować
zamiar skręcenia w lewo przesunąć przełącznik w lewo. Przełącznik ten wraca po zwolnieniu do
pozycji środkowej. Aby wyłączyć kierunkowskaz należy wcisnąć przełącznik po tym jak wróci na
swoje miejsce.
Przełącznik klaksonu „HORN".
Naciśnij ten przełącznik, aby włączyć klakson.
Przełącznik oświetlenia „LIGHTS".
Aby zapalić świtało postojowe, światło tylne i podświetlenie zegarów, należy ustawić przełącznik
oświetlenia w pozycję „PO". Aby zapalić przedni reflektor przestaw przełącznik w pozycje „ON".
Przełącznik „ENGINE STOP".
Przełącznik ten stanowi element zabezpieczenia, używany w nagłych przypadkach, gdy motocykl się
przewróci, lub gdy ulegnie zablokowaniu rączka gazu. Przestaw ten przełącznik w pozycję „RUN",
aby uruchomić silnik. W nagłych sytuacjach przestaw przełącznik w pozycję „OFF".
Przełącznik rozrusznika „START".
Rozrusznik elektryczny włączy silnik po naciśnięciu przycisku rozrusznika „START".
UWAGA:
Przed uruchomieniem silnika zapoznaj się z instrukcją rozruchu.
14
DŹWIGNIA SPRZĘGŁA
Dźwignia sprzęgła mieści się po prawej stronie kierownicy. W Przełącznik odcinający obwód
rozrusznika jest wbudowany w podstawę tej dźwignie. Pociągnij dźwignię sprzęgła ku kierownicy,
aby wysprzęglić bieg, zwolnij dźwignię, aby wyłączyć sprzęgło. Aby zmiana biegów odbywała się
jak najłagodniej, należy naciskać dźwignię sprzęgła szybko i zwalniać ją powoli. (Aby dowiedzieć się
więcej o funkcji przerywacza obwodu rozrusznika, zapoznaj się z procedurami rozruchu silnika.)
1.
Dźwignia sprzęgła
PEDAŁ ZMIANY BIEGÓW
Motocykl ten jest wyposażony w 6 stopniowa skrzynię biegów z ciągle zazębiona przekładnią
Pedał zmiany biegów znajduje się po lewej stronie silnika i jest używany w połączeniu ze
sprzęgłem przy zmianie biegów.
1. Pedał zmiany biegów
„N” – Bieg jałowy
DŹWIGNIA HAMULCA PRZEDNIEGO
Dźwignia hamulca przedniego znajduje się po prawej stronie kierownicy. Pociągnij dźwignię ku
kierownicy ,aby uruchomić hamulec. Dźwignia przedniego hamulca wyposażona jest w regulator
pozycji dźwigni. Aby uzyskać więcej informacji o regulatorze pozycji dźwigni patrz (strona 41)
1.
2.
Dźwignia hamulca przedniego
Regulator pozycji dźwigni
PEDAŁ HAMULCA TYLNEGO
Pedał tylnego hamulca znajduje się po prawej stronie motocykla. Naciśnij na ten pedał ,aby
uruchomić tylny hamulec.
1.
Pedał hamulca tylnego
15
KOREK ZBIORNIKA PALIWA
Aby otworzyć wlew paliwa:
Otworzyć pokrywę zamka. Włożyć klucz do zamka i przekręcić o ¼ obrotu w prawo. Zamek
zostanie odblokowany i korek będzie mógł zostać wyjęty ze zbiornika paliwa.
Aby zamknąć:
Założyć korek na miejsce wciskając do z kluczykiem w zamku. Aby wyjąć kluczyk ,przekręcić go
do pozycji początkowej przekręcając o ¼ obrotu w lewo. Następnie zamknąć pokrywę zamka.
WSKAZÓWKA ;
Korek zbiornika paliwa nie może zostać zamknięty jeśli w zamku nie ma kluczyka. Kluczyk nie może
zostać wyjęty z zamka korka jeśli nie został prawidłowo zamknięty.
! OSTRZEŻENIE:
Przed każdym wyjazdem upewnić się ,że korek jest prawidłowo założony i zablokowany.
ZAWÓR DOPŁYWU PALIWA
Podciśnieniowy zawór dopływu paliwa dostarcza benzynę ze zbiornika do gaźnika jednocześnie ją
filtrując. Podciśnieniowy zawór może być ustawiony w trzech pozycjach:
ON: Gdy zawór jest ustawiony w tej pozycji benzyna jest dostarczana do zbiornika ,gdy ten działa.
Zaś przestaje płynąc ,gdy silnik zostaje zatrzymany.
RES: Jest to pozycja „RESERVE” ( rezerwa ). Jeśli w drodze zabraknie paliwa należy ustawić
zawór w pozycji „PRI” i przestawić w pozycje „RES” po uruchomieniu silnika.
W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZAOPATRZYĆ SIĘ W PALIWO PRZY PIERWSZEJ
NADARZAJĄCEJ SIĘ OKAZJI. PO UZUPEŁNIENIU PALIWA NIE NALEŻY ZAPOMNIEĆ O
PRZESTAWIENIU ZAWORU W POZYCJĘ „ON”
WSKAZÓWKA ;
W pozycji „ON” i „RES” zawór działa na zasadzie podciśnienia wytwarzanego przez pracujący silnik.
Jeśli rurka łącząca zawór z wlotem gaźnika nie jest prawidłowo podłączona lub jest nieszczelna ,zawór
nie będzie działał prawidłowo.
16
PRI: Jest to pozycja „ROZRUCH”. Gdy zawór jest ustawiony w tej pozycji benzyna jest
dostarczana do gaźnika niezależnie od tego ,czy silnik jest włączony ,czy nie. Jeśli zbiornik paliwa
jest całkiem pusty należy go napełnić ,uruchomić silnik z zaworem w pozycji „PRI” ,a następnie
przy uruchomionym silniku przestawić zawór w pozycję „ON”.
DŹWIGNIA SSANIA (CHOKE)
Gdy silnik jest zimny ,do rozruchu potrzebna jest bogatsza niż zwykle mieszanka paliwowopowietrzna. Oddzielny układ startowy ,sterowany przyciskiem startera podaje tę mieszankę.
Gdy silnik jest ciepły należy wcisnąć przycisk startera ,aby zamknąć układ.
1. Dźwignia ssania
(w modelach od 96’)
BLOKADA KIEROWNICY
Gdy stacyjka jest ustawiona w pozycji „LOCK” ,kierownica jest zablokowana.
Aby zablokować kierownicę ,należy przekręcić ją do końca w lewo. Przekręcić kluczyk w pozycji
„OFF” wcisnąć ,a następnie przekręcić do końca ,aż do pozycji „LOCK” i wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki. Aby odblokować kierownicę ,przekręcić kluczyk w pozycję „OFF”
1. Wcisnąć
2. Zwolnić
3. Przekręcić
! OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie należy przekręcać kluczyka w pozycję „LOCK", gdy jeszcze motocykl jest w ruchu.
17
PARKOWANIE
Ustawić główny włącznik w pozycji LOCK, włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić zwolnić i
przekręcić w pozycję „P".
Na skutek długotrwałego pozostawienia stacyjki w pozycji „P" może dojść do wyczerpania
akumulatora.
SIEDZENIE
1. Aby odblokować siedzenie, włożyć kluczyk do zamka i przekręcić go w lewo.
2. Zdjąć siedzenie.
3. Aby założyć siedzenie na miejsce, założyć wypustki w przedniej części siedzenia w
przeznaczone do tego celu miejsca, a następnie docisnąć tylną cześć siedzenia.
WSKAZÓWKA ;
Upewnij się, że siedzenie zostało dobrze zamocowane.
MIEJSCE NA KASK
Miejsce na kask znajduje się pod siedzeniem; Załóż siedzenie na miejsce i zablokuj je.
l. Miejsce na kask (uchwyty)
! OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie prowadź motocykla, gdy kask znajduje się w pojemniku na kask, gdyż może on
przesuwać się i uderzając o inne przedmioty spowodować utratę kontroli nad motocyklem, a
nawet wypadek.
18
OSŁONA BOCZNA
DEMONTAŻ
1. Zdjąć siedzenie
2. Zdjąć osłonę tylną.
a. Odkręcić śruby.
1. Osłona tylna
b. Lekko unieść przednią część i zsunąć do tyłu.
1. Osłona tylna
2. Osłona boczna
3. Odkręcić śruby i zdjąć uchwyt.
l. Uchwyt dla pasażera.
4. Zdjąć śruby i zdemontować osłonę boczną, a następnie dolną część poważając ją na zewnątrz.
19
MONTAŻ
1. Wsunąć występ osłony bocznej w otwór i dokręcić śruby.
2. Założyć uchwyty pasażera na miejsce.
3. Założyć tylną osłonę na swoje miejsce dokręcając śruby.
4. Założyć siedzenie na miejsce i zablokować je.
MIEJSCE NA BAGAŻ
1. Miejsce na bagaż
! OSTRZEŻENIE:
Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności.
Maksymalny ładunek: l kg.
AMORTYZATOR TYLNY
Naprężenie sprężyny amortyzatora tylnego może być regulowane ,tak aby dostosować je do
obciążenia motocykla (np. akcesoria itp.) i do warunków na drodze. Aby zapoznać się z procedurą
regulowania (strona 49).
PODPÓRKA BOCZNA
Model ten jest wyposażony w system odcinania obwodu zapłonu. Motocykl nie może jeździć z
wysuniętą boczną podpórką. Znajduje się ona po lewej stronie ramy motocykla. Opis systemu
strona :
1.
Wyłącznik zapłonu
podpórki bocznej
20
! OSTRZEŻENIE:
Nie można prowadzić motocykla z wysuniętą boczną podpórką. Jeśli nie jest ona prawidłowo
złożona ,może ona zawadzać o ziemię i spowodować utratę kontroli nad motocyklem. Firma
Yamaha opracowała dla tego modelu motocykla system blokujący ,zabezpieczający kierowcę
przed skutkami ewentualnego zapomnienia. Zaleca się dokładne zapoznanie z poniższymi
wskazówkami i w przypadku wadliwego działania mechanizmu natychmiastowe oddanie
motocykla do koncesjonowanego sprzedawcy pojazdów Yamaha w celu naprawy.
KONTROLA DZIAŁANIA STYKÓW PODPÓRKI I SPRZĘGŁA
Kontrola działania styków podpórki bocznej i sprzęgła odbywa się według poniższego schematu.
! OSTRZEŻENIE:
Uwaga na prawidłowe użycie podpórki środkowej przy tego rodzaju kontroli.
Przekręcić kluczyk w stacyjce na
pozycję „ON” ,a przełącznik
wyłączający silnik w pozycję „RUN”
Bieg jest włączony ,a boczna
podpórka schowana
Wcisnąć dźwignię sprzęgła i włączyć
rozrusznik
Silnik zacznie pracować
Boczna podpórka jest wysunięta
Silnik gaśnie
Styki podpórki bocznej działają
! OSTRZEŻENIE:
W przypadku nieprawidłowego działania tego mechanizmu należy natychmiast zasięgnąć opinii
koncesjonowanego sprzedawcy pojazdów Yamaha.
21
4. KONTROLA PRZED ROZPOCZECIEM EKSPLOATACJI
Przed przystąpieniem do eksploatacji tego motocykla należy skontrolować poniższe punkty:
Elementy motocykla
Rutynowe czynności
Skontrolować działanie ,luz ,poziom płynu
hamulcowego ,czy obudowa tłoczka nie
Hamulce
przeciek. W razie potrzeby dopełnić płynem
hamulcowym DOT 4 ( lub DOT 3)
Skontrolować działanie ,luz. W razie potrzeby
Sprzęgło
wyregulować.
Sprawdzić czy działa bez przeszkód. W razie
Rączka gazu /obudowa
potrzeby wyregulować.
Sprawdzić poziom oleju. W razie potrzeby
Olej silnikowy
dopełnić.
Sprawdzić napięcie i ogólny stan łańcucha. W
Łańcuch napędowy
razie potrzeby wyregulować.
Koła /opony
Skontrolować ciśnienie i stan zużycia.
Sprawdzenie ,czy przesuwają się bez
Linki liczników
przeszkód. W razie potrzeby wyregulować
/nasmarować
Sprawdzenie ,czy obraca się bez przeszkód. W
Oś pedału zmiany biegów /hamulca
razie potrzeby wyregulować /nasmarować
Sprawdzenie ,czy obraca się bez przeszkód. W
Sworzeń dźwigni hamulca i dźwigni sprzęgła
razie potrzeby wyregulować /nasmarować
Sprawdzenie ,czy obracają się bez przeszkód.
Sworzeń podpórki bocznej i centralnej
W razie potrzeby wyregulować /nasmarować
Sprawdzić wszystkie połączenia i mocowania
Połączenia i mocowania
ramy motocykla. W razie potrzeby
wyregulować /dokręcić
Sprawdzić poziom paliwa i w razie potrzeby
Zbiornik paliwa
dopełnić.
Sprawdzić prawidłowe działanie świateł i
Oświetlenie i sygnalizacja
kierunkowskazów.
WSKAZÓWKA;
Czynności kontrolne powinny być wykonywane za każdym razem, gdy motocykl jest używany.
Kompletna kontrola stanu motocykla wymaga tylko kilku minut czasu, za to sposób w jaki zwiększa ona
bezpieczeństwo kierowcy z nawiązką rekompensuje tę małą niedogodność.
! OSTRZEŻENIE:
Jeśli w trakcie czynności kontrolnych przed uruchomieniem motocykla któryś z elementów
wydaje się nie działać prawidłowo, należy zbadać go dokładniej i naprawić przed użyciem
motocykla.
22
HAMULCE
1. Dźwignia i pedał hamulców.
Sprawdzić, czy luz dźwigni hamulca przedniego i pedału hamulca tylnego są prawidłowe i ewentualnie
wyregulować je. Upewnić się, że hamulce działają prawidłowo. Wypróbować hamulce przy małej
szybkości po uruchomieniu silnika.
! OSTRZEŻENIE:
Wrażenie miękkości dźwigni hamulca (i/lub pedały hamulca) wskazuje na awarię układu
hamulcowego. W takim przypadku nie należy używać motocykla do momentu usunięcia usterki.
Zwróć się do sprzedawcy pojazdów Yamaha w celu natychmiastowej naprawy. To samo
wrażenie miękkości może wskazywać na ogólnie zły stan układu hamulcowego.
2. Płyn hamulcowy
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
W razie potrzeby dolać płynu.
Zalecany płyn hamulcowy: DOT 4.
WSKAZÓWKA :
Jeśli płyn o jakości DOT 4 nie jest dostępny można użyć płynu DOT 3.
3. Sprawdzenie klocków hamulcowych hamulców tarczowych.
WSKAZÓWKA:
Jeśli konieczna jest naprawa układu hamulcowego należy skontaktować się ze sprzedawcą pojazdów
Yamaha.
WYCIEK PŁYNU HAMULCOWEGO
Nacisnąć na każdy z hamulców przez kilka minut. Sprawdzić wizualnie, czy płyn hamulcowy nie wycieka
przez połączenia rurek i pompy hamulcowej.
UWAGA:
Płyn hamulcowy ma właściwości żrące i może uszkodzić powierzchnie pokryte farbą, lub
elementy plastykowe. Nigdy nie należy rozlewać płynu hamulcowego. W przypadku rozlania,
należy go natychmiast usunąć.
! OSTRZEŻENIE:
W przypadku wykrycia wycieku płynu hamulcowego zwróć się do sprzedawcy pojazdów
Yamaha w celu natychmiastowej naprawy. Wyciek płynu może oznaczać poważną awarię.
SPRZĘGŁO
Sprawdzić, luz dźwigni sprzęgła i upewnić się, czy dobrze działa. Jeśli luz (skok) jest nieprawidłowy,
wyregulować).
RĄCZKA GAZU
Przekręcić rączkę gazu i sprawdzić, czy działa prawidłowo, oraz sprawdzić jej luz. Jeśli luz (skok)
jest nieprawidłowy, wyregulować. Sprawdzić także, czy sprężyna powoduje powrót rączki do
początkowej pozycji po jej puszczeniu. W przypadku potrzeby regulacji , skonsultować się ze
sprzedawcą pojazdów Yamaha.
23
OLEJ SILNIKOWY
Sprawdzić, czy olej silnikowy jest na odpowiednim poziomie. W razie potrzeby dolać oleju.
Zalecany olej
— olej silnikowy SAE 20W40 SE
— olej silnikowy SAE 10W30 SE
Ilość oleju:
Całkowita ilość: 2,9 l
Okresowa wymiana oleju: 2,2 l
Przy wymianie filtra oleju: 2,5 l
WSKAZÓWKA :
Zalecana klasyfikacja olejów silnikowych: API Service „SE", „SF" lub odpowiednie („SF-SE", „SFSE-CC", „SF-SE-SD" itp.)
ŁAŃCUCH
Przed każdą przejażdżką należy skontrolować ogólny stan i napięcie łańcucha. W razie potrzeby
należy łańcuch nasmarować.
OPONY
Aby zapewnić oponom maksymalną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania należy zanotować
następujące punkty:
1. Ciśnienie powietrza w oponach
Zawsze należy kontrolować i korygować ciśnienie powietrza w oponach przed użyciem
motocykla.
! OSTRZEŻENIE:
Ciśnienie powietrza w oponach powinno być sprawdzane i korygowane, gdy opony mają
temperaturę otoczenia. Ciśnienie powietrza w oponach powinno być regulowane w zależności
od całkowitego ciężaru bagażu, kierowcy, pasażera i wyposażenia dodatkowego (toreb, owiewek
itp. jeśli dany model motocykla może w nie być wyposażony), oraz do prędkości poruszania się
motocykla.
Ciężar maksymalny motocykla
z olejem i pełnym zbiornikiem
paliwa
Maksymalny ładunek*
Ciśnienie w zimnych oponach
Ładunek do 90 kg (l98
funtów)*
Ładunek pomiędzy 90 kg
(198 funtów) a ładunkiem
maksymalnym.*
195 kg ( 430 funtów )
Przód
Tył
200 kPa
225 kPa
(2,00 kg/cm2, 29 psi)
(2,25 kg/cm2, 33 psi)
200 kPa
(2,00 kg/cm2, 29 psi)
250 kPa
(2,50 kg/cm2, 36 psi)
Jazda z dużą szybkością
200 kPa
(2,00 kg/cm2, 29 psi)
250 kPa
(2,50 kg/cm2, 36 psi)
202 kg ( 445 funtów )
* Ładunek obejmuje całkowity ciężar bagażu, kierowcy, pasażera i wyposażenia dodatkowego.
24
! OSTRZEŻENIE:
Odpowiednie obciążenie motocykla ma duże znaczenie dla jego prowadzenia, hamowania,
osiągów i bezpieczeństwa jazdy. Nie należy przewozić motocyklem przedmiotów źle
przymocowanych, które mogłyby się odczepić. Najcięższe bagaże należy umieszczać jak
najbliżej środka ciężkości motocykla i rozmieszczać obciążenie równomiernie po obu jego
stronach. W zależności od obciążenia należy wyregulować odpowiednio zawieszenie, oraz
skontrolować ciśnienie w oponach.
NIGDY NIE NALEŻY PRZECIĄŻAĆ MOTOCYKLA. Upewnić się, że całkowity ciężar
bagażu, kierowcy, pasażera i wyposażenia dodatkowego (owiewek, toreb itp.), nie przekracza
dopuszczalnego maksymalnego obciążenia. Nadmierne obciążenie motocykla powoduje
niszczenie opon i może przyczynić się do wypadku.
2. Kontrola
Zawsze należy kontrolować opony przed użyciem motocykla. Jeśli środkowy bieżnik opony
osiągnie oznaczoną granicę zużycia, w oponie zaklinowały się odłamki szkła, lub jeśli brzegi
opony są postrzępione, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą pojazdów
Yamaha w celu wymiany opony.
1.
2.
Głębokość rzeźby bieżnika
Brzeg opony
! OSTRZEŻENIE:
Poniższe opony zostały po długich próbach i testach homologowane przez firmę Yamaha Motor
Co., Ltd. Do tego modelu motocykla. W przypadku użycia innej kombinacji opon ,niż podane
poniżej producent nie gwarantuje zachowania pojazdu na drodze. Opona tylna i przednia
powinny mieć ten sam bieżnik i być wyprodukowane przez tego samego producenta.
Przód
Producent
DUNLOP
YOKOHAMA
MICHELIN
Wymiar
110/80-17 57H
110/80-17 57H
110/80-17 57H
Typ
K275F
F209
MACADAM 50
Producent
DUNLOP
YOKOHAMA
MICHELIN
Wymiar
130/70-18 63H
130/70-18 63H
130/70-18 63H
Typ
K275
F209
MACADAM 50
Tył
Minimalna głębokość bieżnika opony ( przód i tył - l,0 mm (0,04 cala) )
25
WSKAZÓWKA:
Limity zażycia opon mogą różnić się w zależności od kraju. W takim przypadku należy dostosować się do
limitów określonych w danym kraju.
! OSTRZEŻENIE:
Użycie motocykla z nadmiernie zużytymi oponami zmniejsza pewność i stabilność prowadzenia i
może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Zużyte opony powinny zostać natychmiast
wymienione przez koncesjonowanego sprzedawcę pojazdów Yamaha. Wymiana hamulców,
opon, oraz wymiana któregokolwiek z elementów kół muszą być wykonywane przez technika
serwisu Yamaha.
OPONY PEŁNE I KOŁA ODLEWANE
Motocykl ten jest wyposażony w koła odlewane przystosowane do opon dętkowych lub bezdętkowych.
Oryginalnie montowane są opony bezdętkowe.
! OSTRZEŻENIE:
Nie należy próbować używać opon bezdętkowych do kół przystosowanych tylko do opon
dętkowych. Nagły spadek ciśnienia w oponie spowodowany jej nieszczelnością może
spowodować nieprawidłowe zachowanie kół na drodze i w rezultacie uszkodzenie ciała
kierowcy.
Opona bezdętkowa
1. Zawór
2. Felga dla opony bezdętkowej
Opona dętkowa
1.
2.
3.
Dętka
Zawór
Felga dla opony dętkowej
Koło (felga) przystosowane do opon dętkowych → tylko opony dętkowe.
Koło (felga) przystosowana do opon bezdętkowych → opony dętkowe lub bezdętkowe.
26
! OSTRZEŻENIE:
Używając opon dętkowych ważne jest, aby upewnić się, że została zamontowana odpowiednia
dętka.
Aby zapewnić maksymalną przyczepność, trwałość i pewność użytkowania, należy zanotować
poniższe wskazówki:
1. Należy zawsze sprawdzać koła przed przejażdżką motocyklem. Należy kontrolować, czy nie ma na
nich pęknięć, deformacji, lub czy koło nie uległo zwichrowaniu. Jeśli koło nie wygląda normalnie
należy skontaktować się z koncesjonowanym sprzedawcą pojazdów Yamaha. Nie należy
próbować dokonywać nawet najdrobniejszych napraw koła. Zdeformowane lub popękane koło
(opona) powinno zostać wymienione.
2. Opony i koła powinny zostać poddane wyważeniu po każdej wymianie lub demontażu i
montażu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pogorszenie właściwości i znaczne
zmniejszenie trwałości opony.
3. Po zamontowaniu opony należy przez pewien czasu jechać z mniejszą szybkością, aby opona
miała czas ułożyć się do felgi. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do spadnięcia opony z
felgi, a tym samym do uszkodzenia motocykla i ciała kierowcy.
AKCESORIA/ MOCOWANIA
Przed wyruszeniem w drogę należy zawsze sprawdzać zamocowanie wyposażenia dodatkowego i
mocowanie ramy. Aby znaleźć odpowiedni moment obrotowy, patrz (strona 34) .
OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA
Sprawdzić działanie reflektora, kierunkowskazów, tylnego światła, światła stopu, podświetlenia deski
rozdzielczej, tak aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.
PRZEŁĄCZNIKI
Sprawdzić działanie przełączników reflektora, kierunkowskazów, styków
podświetlenia deski rozdzielczej, tak aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.
światła
stopu,
PALIWO
Sprawdzić, czy w zbiorniku jest dostatecznie dużo paliwa.
! OSTRZEŻENIE:
Nie należy przepełniać zbiornika na paliwo. Należy unikać wylania paliwa na ciepły silnik. Tak
jak to zostało pokazane na ilustracji, nie należy napełniać zbiornika na paliwo powyżej dolnej
krawędzi wlewu paliwa. W przeciwnym wypadku paliwo może się przelać, gdyż po rozgrzaniu
ulega rozszerzeniu.
UWAGA:
Zawsze należy natychmiast wytrzeć czystą szmatką rozlane paliwo, gdyż może ono uszkodzić
lakier i elementy plastykowe motocykla.
Zalecane paliwo:
Zwykła benzyna bezołowiowa z liczbą oktanową 91 lub więcej.
Pojemność zbiornika na paliwo:
całkowita: 17 1itrów
rezerwa: 3,5 litra
27
WSKAZÓWKA:
1. Jeśli używając danego typu benzyny zaobserwujesz szarpanie, lub nierówną pracę silnika ,użyj
innej marki paliwa, lub paliwa o wyższej liczbie oktanowej.
2. Jeśli benzyna bezołowiowa jest niedostępna możliwe jest użycie benzyny ołowiowej.
5. EKSPLOATACJA I UŻYTECZNE RADY DOTYCZĄCE KIEROWANIA
MOTOCYKLEM
! OSTRZEŻENIE:
Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego motocykla ważne jest dobre zaznajomienie
się ze wszystkimi elementami sterowania i funkcjami. Jeśli nie zrozumiałeś niektórych
elementów sterowania zwróć się o poradę do koncesjonowanego sprzedawcy pojazdów
Yamaha.
! OSTRZEŻENIE:
1. Nigdy nie należy uruchamiać silnika, ani pozostawiać go włączonego w zamkniętym
pomieszczeniu. Gazy wydechowe są toksyczne i mogą powodować utratę świadomości
,oraz w krótkim czasie śmierć. Zawsze należy uruchamiać motocykl w miejscu o
odpowiednim przewiewie.
2. Przed uruchomieniem silnika należy zawsze upewnić się, czy boczna podpórka
motocykla została całkowicie podniesiona, gdyż nie podniesiona może spowodować
poważny wypadek na zakręcie.
28
ROZRUCH SILNIKA
WSKAZÓWKA:
Motocykl ten jest wyposażony w obwód odcinający zapłon i dopływ prądu do rozrusznika.
l. Silnik może zostać uruchomiony tylko w następujący warunkach:
a. Skrzynia biegów ustawiona jest na biegu jałowym.
b. Boczna podpórka jest złożona, wrzucony jest bieg i wciśnięte sprzęgło.
c. Motocykl może jeździć tylko ze złożoną podpórką boczną.
! OSTRZEŻENIE:
Przed przejściem do następnych etapów należy skontrolować prawidłowe działanie styku
podpórki bocznej i styku sprzęgła.
PRZEKRĘCIĆ KLUCZYK W STACYJCE NA POZYCJĘ „ON"
A WYŁĄCZNIK SILNIKA NA „RUN”
JEŚLI SKRZYNIA BIEGÓW JEST NA BIEGU
JAŁOWYM I PODPÓRKA BOCZNA
WYSUNIĘTA
NACISNĄĆ NA PRZYCISK ROZRUSZNIKA;
NASTĘPUJE ZAPŁON
JEŚLI WRZUCONY JEST BIEG I
PODPÓRKA BOCZNA WSUNIĘTA
NACISNĄĆ NA DŹWIGNIĘ SPRZĘGŁA I
NACISNĄĆ NA PRZYCISK
ROZRUSZNIKA; NASTĘPUJE ZAPŁON
MOTOCYKL MOŻE JECHAĆ
ZŁOŻYĆ PODPÓRKĘ BOCZNĄ I WRZUCIĆ
BIEG
MOTOCYKL MOŻE JECHAĆ
1. Przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję „ON" i wyłącznik silnika w pozycję „RUN".
2. Pozostawić skrzynię biegów na biegu jałowym.
WSKAZÓWKA :
Gdy skrzynia biegów jest na biegu jałowym powinna zapalić się lampka (zielona) sygnalizująca bieg
jałowy. Jeśli lampka się nie zapala należy zwrócić się do sprzedawcy pojazdów Yamaha w celu
przeprowadzenia kontroli.
3. Otworzyć maksymalnie starter (CHOKE) i całkowicie przekręcić (fr. zamknąć) rączkę gazu.
4. Zapalić silnik naciskając na przycisk rozrusznika.
WSKAZÓWKA:
Jeśli silnik nie zapala, zwolnić przycisk rozrusznika, odczekać kilka sekund i ponownie spróbować
uruchomić silnik. Każda próba musi trwać możliwie jak najkrócej z uwagi na oszczędność
zmagazynowanej w akumulatorze. Nie należy włączać jednorazowo rozrusznika na więcej niż 10
sekund.
29
UWAGA:
Lampka poziomu oleju powinna zapalić się po wciśnięciu przycisku rozrusznika i powinna
zgasnąć, po jego zwolnieniu. Jeśli lampka ta mruga lub pozostaje zapalona, należy natychmiast
zgasić silnik i sprawdzić poziom oleju. Należy także sprawdzić, czy olej nie wycieka. W razie
potrzeby należy dolać oleju, a następnie sprawdzić, czy kontrolka poziomu oleju zgasła. Jeśli
kontrolka nie gaśnie nawet wtedy, gdy na pewno jest wystarczająco dużo oleju, lub jeśli nie
zapala się po naciśnięciu przycisku rozrusznika, należy zwrócić się do koncesjonowanego
sprzedawcy pojazdów Yamaha.
5. Po uruchomieniu silnika wsunąć do polowy starter (CHOKE).
WSKAZÓWKA:
Aby zapewnić silnikowi maksymalną trwałość, nigdy nie zależy maksymalnie przyśpieszać przy
zimnym silniku.
6. Po rozgrzaniu silnika należy całkowicie wcisnąć starter.
WSKAZÓWKA :
Silnik jest ciepły gdy odpowiada normalnie na dodanie gazu przy wciśniętym całkowicie starterze.
ROZRUCH CIEPŁEGO SILNIKA
Aby zapalić ciepły silnik nie trzeba wyciągać startera (CHOKE).
UWAGA:
Przed pierwszym użyciem motocykla należy zapoznać się z rozdziałem „Docieranie”
ZMIANA BIEGÓW
Skrzynia biegów pozwala wykorzystać w maksymalnym stopniu moc silnika przy danej szybkości i
w różnych warunkach jazdy: przy ruszaniu, przyśpieszaniu, na podjazdach itp. Pozycje pedału
służącego do zmiany biegów zostały pokazane na ilustracji, (strona 15) Aby przejść do biegu
jałowego należy nacisnąć kilkakrotnie na pedał zmiany biegów, aż ten ,znajdzie się na samym dole
swego biegu (lekki opór oznacza, że został wrzucony pierwszy bieg). Następnie należy lekko
podnieść pedał.
UWAGA:
1. Nie należy przedłużać jazdy na biegu jałowym, ani też nie należy ciągnąć motocykla na długich
dystansach. Pomimo iż skrzynia biegów jest ustawiona na biegu jałowym,
efektywne smarowanie ma miejsce tylko gdy silnik pracuje. Złe smarowanie grozi
uszkodzeniem skrzyni biegów.
2. Przy zmianie biegów należy zawsze używać sprzęgła. Silnik, skrzynia biegów i
elementy napędowe, nie zostały zaprojektowane, aby wytrzymać szok związany ze
zmianą „na siłę" i mogą ulec uszkodzeniu przy zmianie biegów bez użycia sprzęgła.
ZALECANE PUNKTY ZMIANY BIEGÓW
Zalecane punkty zmiany biegów zostały podane w poniższej tabeli.
1 bieg → 2 bieg
2 bieg → 3 bieg
3 bieg → 4 bieg
4 bieg → 5 bieg
5 bieg → 6 bieg
Punkt zmiany biegu przy przyśpieszaniu km/h (mile/h)
20 (12,5)
30 (19)
40 (25)
50 (31)
60 (37)
30
WSKAZÓWKA :
Przy zmianie biegu z 5 na 3 bieg należy sprowadzić motocykl do szybkości 35 km/h (21 mil/h).
DOCIERANIE
Najważniejszy dla życia Twojej maszyny okres to ten między O a 1000 przejechanych kilometrów
(600 mil). Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nowy silnik należy
przez pierwsze godziny użytkowania traktować z najwyższą ostrożnością.
W rzeczywistości właściwy stopień dotarcia elementów silnika jest osiągany dopiero po przejechaniu
około 1000 km (600 mil). Przez ten czas ruchome elementy silnika wzajemnie się docierają. W tym
czasie należy unikać długotrwałego prowadzenia z pełną szybkością, oraz unikać wszystkiego, co
mogłoby spowodować przegrzanie silnika.
1. 0 - 150 km (0-90 mil)
Należy unikać doprowadzania silnika do ponad 5000 obr./ min, i pozwalać mu ostygnąć przez 5
do 10 minut co godzinę pracy. Co jakiś czas należy też zmieniać prędkość jazdy; unikać
trzymania rączki gazu w tej samej pozycji przez dłuższy czas.
2. 150-500 km (90-300 mil)
Należy unikać doprowadzania silnika do ponad 6000 obr./ min i pozostawiania go na wysokich
obrotach przez dłuższy czas. Można już swobodnie korzystać ze wszystkich biegów, pod
warunkiem, że nie przyśpiesza z gazem „do dechy".
3. 500 - 1000 km (300 - 600 mil):
Unikać jazdy „na pełnym gazie" przez dłuższy czas. Przy dłuższych przejazdach nie
utrzymywać przez dłuższy czas obrotów na poziomie powyżej 7000 obr./ min.
UWAGA:
Po przejechaniu 1000 km (600 mil) należy pamiętać o wymianie oleju i filtra oleju.
4. 1000 km (600 mil) i więcej:
Teraz już można przyśpieszać „do dechy”.
UWAGA:
Nigdy nie należy utrzymywać obrotów w czerwonej strefie.
UWAGA:
W przypadku jakiejkolwiek awarii w trakcie docierania silnika, należy natychmiast
skonsultować się z koncesjonowanym sprzedawcą sprzętu Yamaha.
PARKOWANIE
Aby zaparkować motocykl należy wyłączyć silnik i wyciągnąć wtyczkę ze stacyjki.
! OSTRZEŻENIE:
Po jeździe tłumik i rura wydechowa są gorące. Należy tak zaparkować motocykl, aby
przechodnie i dzieci nie były narażone na oparzenie. Nie należy parkować motocykla na
podłożu pochyłym lub miękkim - może to doprowadzić do jego upadku.
31
6. OKRESOWA KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY
Kontrole i przeglądy, regulacje i smarowanie, pozwolą Twojemu motocyklowi zachować
doskonały stan techniczny i przyczynią się do Twojego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest
podstawową troską dobrego motocyklisty. Terminy smarowania i przeglądów podane w tabeli
przeglądów, powinny być ściśle przestrzegane.
NALEŻY JEDNAK WZIĄĆ POD UWAGĘ ,ŻE CZAS, TEREN PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ
MOTOCYKL, RÓŻNE CELE DO KTÓREGO SIĘ GO UŻYWA, WPŁYWAJĄ NA
ZMNIEJSZENIE ODSTĘPÓW CZASU POMIĘDZY PRZEGLĄDAMI I OBSŁUGĄ
TECHNICZNĄ.
Na dalszych stronach znajdziesz najważniejsze punkty kontrolne, brane pod uwagę przy
przeglądach, regulacji i smarowaniu.
! OSTRZEŻENIE:
Jeśli właściciel motocykla nie jest obeznany z obsługą techniczną motocykla powinien powierzyć
to zadanie serwisowi technicznemu - koncesjonowanemu sprzedawcy pojazdów Yamaha.
ZESTAW NARZĘDZI
Informacje podane w niniejszym podręczniku zostały tak wybrane, aby dać Ci do ręki elementy
niezbędne przy wykonywaniu czynności związanych z prewencyjną obsługą techniczną, oraz
drobnych napraw. Narzędzia dostarczone w zestawie narzędzi dołączonym do motocykla
wystarczą do okresowych przeglądów i wykonywania drobnych napraw, za wyjątkiem klucza
dynamometrycznego, który jest niezbędny dla prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek.
WSKAZÓWKA :
Jeśli nie dysponujesz kluczem dynamometrycznym a wykonywana czynność wymaga jego
użycia, zabierz motocykl do serwisu - koncesjonowanego sprzedawcy pojazdów Yamaha, w celu
skontrolowania momentów obrotowych i w razie potrzeby ich wyregulowania.
! OSTRZEŻENIE:
W przypadku tego motocykla wprowadzanie niedozwolonych przez firmę Yamaha poprawek i
modyfikacji może pociągnąć za sobą utratę mocy i w rezultacie sprawić, że użytkowanie
motocykla stanie się niebezpieczne. Przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian należy
skonsultować się z koncesjonowanym sprzedawcą pojazdów Yamaha.
32
OKRESOWA KONSERWACJA/ CZĘSTOTLIWOŚĆ SMAROWANIA
OKRESOWA KONSERWACJA/ CZĘSTOTLIWOŚĆ SMAROWANIA
Co (km)
6000 km
12000 km
Dotarcie
Opis
Uwagi
(4000 mil)
(8000 mil)
1000 km
lub 6
lub 12
(600 mil)
miesięcy.
miesięcy.
Skontrolować luz zaworów. W razie
CO 24.000 km (16.000 mil) lub 24
Zawory*
potrzeby wyregulować.
miesiące
Skontrolować stan. W razie potrzeby
Świece*
√
√
√
oczyścić i lub wymienić.
W razie potrzeby oczyścić i lub
Filtr powietrza
√
√
wymienić.
Sprawdzić wolne obroty,
Gaźnik*
synchronizację startera. W razie
√
√
√
potrzeby wyregulować.
Sprawdzić stan przewodów
Przewody
paliwowych, oraz podciśnieniowych..
√
√
paliwowe*
W razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić stan. W razie potrzeby
Filtr paliwa*
√
wymienić.
Wymienić (Przed spuszczeniem oleju
Olej silnikowy
√
√
√
rozgrzać silnik).
Filtr oleju*
Wymienić.
√
√
Skontrolować działanie/ wycieki
Hamulce*
płynu/ patrz N.B./ w razie potrzeby
√
√
naprawić
Skontrolować działanie/ w razie
Sprzęgło
√
√
potrzeby wyregulować.
Sprawdzić, czy cały tylny wahacz nie
Sworzeń tylnego
ma luzu. W razie potrzeby
√
wahacza*
skorygować. Co 24.000 km delikatnie
dokręcić (lub co 24 miesiące)***
Sprawdzić stan wywarzenia/
Koła*
uszkodzenia/zwichrowania. W razie
√
√
potrzeby naprawić.
Sprawdzić luz łożysk. Wymienić
Łożyska kół*
√
√
uszkodzone.
Sprawdzić luzy. W razie potrzeby
Łożyska
skorygować. Dokręcić delikatnie co
√
√
kierownicy*
24.000 km (lub co 24 miesiące)**
Skontrolować działanie/ wycieki oleju.
Widelec przedni*
√
√
W razie potrzeby naprawić.
Skontrolować działanie/ wycieki oleju.
Tylne
W razie
√
√
amortyzatory*
potrzeby naprawić.
Sprawdzić wygięcie i ustawienie
Łańcuch napędowy łańcucha. W razie potrzeby
CO 500 km (300 mil)
wyregulować. Oczyścić i nasmarować.
Skontrolować wszystkie złącza/
Złącza/mocowania* mocowania. W razie potrzeby
√
√
√
dokręcić.
Podpórka centralna Skontrolować działanie. W razie
√
√
√
i boczna*
potrzeby naprawić.
Styk podpórki
Skontrolować działanie. W razie
√
√
√
bocznej*
potrzeby naprawić.
*Zaleca się powierzenie wykonania tych czynności koncesjonowanemu sprzedawcy pojazdów Yamaha.
** Smar do łożysk koła o średniej gęstości.
*** Smar z dwusiarczkiem molibdenu.
33
WSKAZÓWKA :
Wymiana płynu hamulcowego.
1. Po demontażu pompy hamulcowej lub cylindra szczęki hamulcowej, należy wymienić płyn
hamulcowy. Zwykle sprawdza się poziom płynu i w razie potrzeby uzupełnia.
2. Wymienić uszczelki pompy hamulcowej i cylindrów szczęk hamulcowych co dwa lata.
Wymienić przewody hamulcowe co cztery lata, lub w momencie gdy pojawią się na nich pęknięcia,
lub zostaną uszkodzone w inny sposób.
CHARAKTERYSTYKI MOMENTU DOKRĘCANIA
Aby dokręcić niżej wymienione elementy należy użyć klucza dynamometrycznego. Zaleca się od
czasu do czasu kontrolować stan tych elementów, szczególnie zaś przed dłuższą podróżą. Zawsze
należy skontrolować stopień dokręcenia tych elementów po tym jak zostały z jakiegokolwiek
powodu odkręcone.
Rys.
Ogólna charakterystyka dociągnięcia
A
(nakrętka)
B
(śruba)
Nm
kg⋅m
ft⋅lb
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
6
15
30
55
85
130
0,6
1,5
3,0
5,5
8,5
13,0
4,3
11
22
40
61
94
Element
Świeca
Korek spustowy silnika
Filtr oleju silnikowego
Śruba przytrzymująca wałek przedni
Wałek przedniego koła
Nakrętka wałka tylnego
Śruba drążka napinającego
Moment dokręcania
Nm
13
43
17
19
59
105
30
kg⋅m
1,3
4,3
1,7
1,9
5,9
10,5
3,0
ft⋅lb
9,4
31
12
13
43
75
22
34
OLEJ SILNIKOWY
1. Kontrola poziomu oleju.
a. Ustawić motocykl na podpórce centralnej. Rozgrzać silnik przez kilka minut.
WSKAZÓWKA:
Podczas kontroli poziomu oleju należy upewnić się, że motocykl jest ustawiony całkowicie
pionowo. Nawet lekki przechył maszyny może spowodować błędny odczyt.
b. Zgasić silnik, sprawdzić poziom oleju przez okienko znajdujące się po prawej stronie, w
dolnej części bocznej osłony silnika.
1. Okienko kontrolne oleju
2. Oznaczenie poziomu maksymalnego
3. Oznaczenie poziomu minimalnego
WSKAZÓWKA:
Przed kontrolą należy odczekać kilka minut, aby poziom oleju zdążył się ustabilizować.
c. Poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy oznaczeniami minimum i maksimum. Jeśli poziom
oleju jest niski, należy dolać dostatecznie dużo oleju, aby w okienku widoczny był prawidłowy
poziom.
2. Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju.
a. Rozgrzać silnik przez kilka minut.
b. Zgasić silnik. Umieścić pod silnikiem naczynie i odkręcić korek wlewu oleju.
c. Odkręcić korek spustowy oleju i spuścić olej.
1.
Korek spustowy.
d. Wyjąć filtr oleju za pomocą klucza do filtra oleju.
1.
2.
Filtr oleju
Klucz do filtra oleju
35
WSKAZÓWKA :
Klucz służący do odkręcania filtra oleju jest dostępny u najbliższego sprzedawcy pojazdów Yamaha.
e. Założyć na miejsce korek spustowy (dobrze dokręcić).
Moment obrotowy przy dokręcaniu korka spustowego powinien wynosić 43 Nm (4,3 kg⋅m, 31
ft⋅lb).
f. Nasmarować olejem lekko pierścień uszczelniający nowego filtra olejem silnikowym.
1.
Pierścień uszczelniający filtra
WSKAZÓWKA:
Upewnij się, że pierścień jest prawidłowo ułożony.
g. Załóż na miejsce nowy filtr oleju i dokręć go za pomocą klucza do filtra oleju.
WSKAZÓWKA :
Podczas instalacji filtra oleju, należy go dokręcić z zachowaniem podanego momentu obrotowego za
pomocą klucza dynamometrycznego.
Moment obrotowy przy dokręcaniu filtra powinien wynosić 17 Nm (1,7 kg⋅m, 12 ft⋅lb).
1.
Klucz dynamometryczny
h. Napełnić silnik nowym olejem. Założyć na miejsce korek wlewu oleju i dokręcić go.
1.
Korek wlewu oleju.
36
Zalecany olej
— olej silnikowy SAE 20W40 SE
— olej silnikowy SAE 10W30 SE
Ilość oleju:
Całkowita ilość: 2,9 l
Okresowa wymiana oleju: 2,2 l
Przy wymianie filtra oleju: 2,5 l
WSKAZÓWKA ;
Zalecana klasyfikacja olejów silnikowych: API Service „SE", „SF" lub odpowiednie („SF-SE", „SFSE-CC", „SF-SE-SD" itp.)
UWAGA:
Nie należy używać dodatków chemicznych. Olej silnikowy służy także do smarowania sprzęgła i
dodatki chemiczne mogłyby spowodować jego zaśniedzenie.
UWAGA:
Należy zwrócić uwagę, aby do silnika nie dostały się żadne ciała obce.
i. Zapalić silnik i rozgrzać go przez kilka minut. Przez ten czas sprawdzić, czy nie ma wycieków
oleju. Jeśli jest wyciek należy natychmiast zatrzymać silnik i sprawdzić przyczynę wycieku.
j. Po włączeniu silnika lampka-wskaźnik poziomu oleju powinna zgasnąć pod warunkiem, że
poziom oleju jest prawidłowy.
UWAGA:
Jeśli lampka ta mruga lub pozostaje zapalona, należy natychmiast zgasić silnik i zwrócić się
do koncesjonowanego sprzedawcy pojazdów Yamaha.
FILTR POWIETRZA
Filtr powietrza musi być regularnie oczyszczany. Czyszczenie filtra powietrza powinno być tym
częstsze, im bardziej wilgotny i zapylony jest region, w którym jest używany motocykl.
1. Zdjąć siedzenie.
2. Ustawić zawór paliwowy na „ON" i zdjąć pokrętło po uprzednim odkręceniu śruby
mocującej.
1.
Pokrętło zaworu dopływu paliwa
37
3. Odłączyć przewód paliwowy.
1. Przewód paliwowy.
2. Przewód podciśnieniowy.
3. Przewód spustowy.
4. Zdjąć zbiornik paliwa.
5. Zdjąć pokrywę filtra powietrza odkręcając śruby.
6. Wyjąć filtr paliwa.
7. Delikatnie wytrzepać filtr paliwa, aby oczyścić go z części osiadłego na nim pyłu ,a następnie
wydmuchnąć resztę pyłu za pomocą sprężonego powietrza. Jeśli filtr uległ uszkodzeniu należy
wymienić go na nowy.
8. Zamontować filtr powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.
UWAGA:
Upewnić się, że brzegi filtra są dopasowane do wręgi w obudowie elementu.
UWAGA:
Silnik nie powinien nigdy być włączany przy zdemontowanym filtrze powietrza, gdyż może to
spowodować nadmierne zużycie tłoków i/lub cylindrów.
38
REGULACJA GAŹNIKA
Gaźnik jest elementem o witalnym znaczeniu dla całego motocykla i z tego względu wymaga bardzo
dokładnej regulacji. Większość regulacji gaźnika powinna być wykonywana przez koncesjonowanego
serwisanta pojazdów Yamaha posiadającego wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do
wykonania tej operacji. Niektóre elementy regulacji mogą jednakże być wykonywane przez
właściciela motocykla przy okazji codziennej konserwacji pojazdu.
UWAGA:
Gaźnik tego motocykla został fabrycznie wyregulowany na podstawie długich prób.
Modyfikacja regulacji gaźnika może spowodować spadek jego mocy i co za tym idzie jego
uszkodzenie.
REGULACJA WOLNYCH OBROTÓW
1. Uruchomić silnik i pozwolić mu się nagrzać przez kilka minut (w normalnych warunkach l
do 2 minut) utrzymując około 1000 do 2000 obrotów na minutę, chwilami zwiększając
obroty do 4000-5000 obrotów na minutę. Gdy silnik odpowiada szybko na dodanie gazu,
oznacza to, że jest już rozgrzany.
2. Wyregulować wolne obroty za pomocą śruby (zderzaka nastawnego) regulacyjnej gazu,
przekręcając ją w prawo, aby zwiększyć obroty, lub w lewo aby je zmniejszyć.
1.
Śruba regulacji obrotów (zderzak
nastawny)
Normalne wolne obroty:
1150 -1250 obr./min
1200 - 1300 obr./min (tylko Szwajcaria)
WSKAZÓWKA:
Jeśli w wyniku opisanej powyżej procedury regulacyjnej nie jest możliwe osiągnięcie podanych
wartości wolnych obrotów, należy skonsultować się z koncesjonowanym serwisem-sprzedawcą
sprzętu Yamaha.
REGULACJA LINKI GAZU
WSKAZÓWKA :
Przed regulacją linki gazu należy wyregulować wolne obroty.
Należy regulować luz linki gazu przekręcając mechanizm regulacyjny w taki sposób, aby osiągnąć
odpowiedni luz na rączce gaz
Luz (wymiar „1”): 3-7 mm (0,12-0,28 cala)
39
1. Poluzować przeciwnakrętkę.
2. Odkręcić lub dokręcić mechanizm regulacyjny do momentu osiągnięcia podanego luzu.
3. Dokręcić przeciwnakrętkę.
1. Przeciwnakrętka
2. Mechanizm regulacyjny.
REGULACJA LUZU ZAWORÓW
W miarę upływu czasu luz trzonków zaworów zwiększa się, w wyniku czego natychmiast powstaje
nienormalny hałas znamionujący problemy w dystrybucji paliwa. Aby zapobiec tej anomalii, luz
zaworów musi być regularnie regulowany. Zadanie to należy powierzyć wykwalifikowanemu
mechanikowi znającemu dobrze maszyny Yamaha.
SPRAWDZANIE STANU ŚWIECY
Świeca jest ważnym elementem silnika, dającym się łatwo skontrolować. Stan świecy może
wskazywać na stan całego silnika. W normalnych warunkach porcelanowa osłonka centralnej
elektrody każdej świecy powinna mieć taki sam kolor. Idealnym kolorem świec normalnie
eksploatowanego motocykla jest jasna lub lekko ciemnawa kawa z mlekiem. Jeśli kolor jednej ze
świec wyraźnie odbiega od innych może to oznaczać, że silnik pracuje nienormalnie. Nie należy
próbować samemu diagnozować takich problemów, a raczej powierzać to zadanie
koncesjonowanemu serwisowi pojazdów Yamaha. Okresowo należy demontować i kontrolować
świece ponieważ gorąco i osad powodują jej zużywanie się. Jeśli stopień zużycia elektrody jest zbyt
duży, lub gdy osad jest nadmierny, należy wymienić świecę na odpowiednią nową.
Standardowa świeca:
NGK - CR7E ,CR8E ,CR9E
NIPPONDENSO - U22ESR-N ,U24ESR-N ,U27ESR-N
40
Przed założeniem świecy należy zmierzyć odległość pomiędzy elektrodami i wyregulować ją
odpowiednio.
1.
Odległość między elektrodami
Odległość między elektrodami: 0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 cala)
Podczas instalowania nowej świecy należy dokładnie oczyścić powierzchnię na której znajduje się
uszczelka i wymienić uszczelkę. Dokładnie oczyścić świecę i dokręcić ją odpowiednio (moment
obrotowy).
Moment obrotowy dokręcenia świecy: 13 Nm (1,3 kg⋅m ; 9,4 ft⋅lb)
WSKAZÓWKA :
Jeśli w czasie montażu świecy zapłonu nie ma klucza dynamometrycznego, dobrą metodą na
prawidłowe jej dokręcenie jest dodanie 1/4 do 1/2 obrotu klucza po dokręceniu świecy ręką. W takim
przypadku jak najszybciej należy dokręcić śrubę prawidłowo kluczem dynamometrycznym.
REGULACJA USTAWIENIA HAMULCA PRZEDNIEGO
Odległość dźwigni hamulca od rączki gazu może być regulowana. W tym celu należy przekręcić
mechanizm regulujący jednocześnie popychając dźwignię do przodu, tak aby symbol na
mechanizmie regulacyjnym () pokrył się z symbolem na dźwigni hamulca ( ).
1.
2.
Mechanizm regulacyjny.
Dokładna pozycja.
41
HAMULEC TYLNY
Górny koniec pedału tylnego hamulca powinien znajdować się 40 mm (1,57 cala) poniżej górnej
części podnóżka. W przeciwnym przypadku należy skontaktować się z koncesjonowanym serwisem
pojazdów Yamaha.
Wymiar „1” - 40 mm (l,57 cala)
! OSTRZEŻENIE:
Wrażenie miękkości pedału hamulca może wskazywać na obecność powietrza w układzie
hamulcowym. Usunąć powietrze można spuszczając płyn hamulcowy i ponownie go nalewając
przed użyciem motocykla. Obecność powietrza w układzie hamulcowym może znacznie obniżyć
skuteczność hamowania, doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i w efekcie do wypadku.
W razie potrzeby należy zlecić serwisowi pojazdów Yamaha przeprowadzenie badania układu
hamulcowego i wymiany płynu.
REGULACJA WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ STOPU
Włącznik świateł stopu jest załączany ruchem pedału hamulca. Aby wyregulować włącznik należy
złapać korpus włącznika jedną ręką, aby zapobiec jego obracaniu, i przekręcić śrubę regulującą.
Regulacja jest prawidłowa jeśli światło stopu zapala się na chwilę przed zadziałaniem hamulca.
1. Korpus włącznika
2. Nakrętka regulująca.
SPRAWDZANIE KLOCKÓW HAMULCA PRZEDNIEGO I TYLNEGO
Należy dbać o to, aby klocki hamulcowe nie były zużyte, ani zniszczone.
Przód
Aby skontrolować stan przednich klocków hamulcowych należy nacisnąć na hamulec i spojrzeć na
wskaźnik zużycia. Jeśli tarcze hamulca są na granicy całkowitego zużycia należy wymienić je u
koncesjonowanego sprzedawcy sprzętu Yamaha.
1. Wskaźnik zużycia
Granica zużycia 0,8 mm (0,031 cala)
42
Tył
Nacisnąć hamulec i sprawdzić wskaźnik zużycia. Jeśli wskaźnik zużycia jest PRAWIE w kontakcie z
tarczą hamulcową, należy wymienić klocki hamulcowe ,u koncesjonowanego sprzedawcy sprzętu
Yamaha.
1.
Wskaźnik zużycia
SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO
Jeśli poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski, pęcherzyki powietrza mogą się tworzyć w
przewodach układu hamulcowego, co grozi zmniejszeniem skuteczności hamowania. Przed każdym
wyruszeniem w drogę należy sprawdzać poziom płynu hamulcowego i uzupełniać go w razie
potrzeby. Ponadto należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Kontrolując poziom płynu hamulcowego należy upewnić się, kręcąc kierownicą, że górna część
pompy hamulcowej jest ustawiona poziomo.
2. Należy używać wyłącznie płynu hamulcowego o podanej jakości. W przeciwnym
przypadku kauczukowe uszczelki mogą ulec zniszczeniu, co spowoduje wycieki płynu i złe
funkcjonowanie układu hamulcowego.
Zalecany płyn hamulcowy: DOT 4
WSKAZÓWKA:
Jeśli płyn o jakości DOT 4 nie jest dostępny można użyć płynu DOT 3.
3. Zawsze należy używać płynu hamulcowego tej samej marki. Mieszanka płynów różnych
marek może wywołać reakcję chemiczną wpływającą w negatywny sposób na układ
hamulcowy i skuteczność hamowania.
4. Dolewając płynu hamulcowego należy uważać, żeby do pompy hamulcowej nie przedostała się
woda. Woda mogłaby w znaczny sposób obniżyć punkt wrzenia płynu i
spowodować efekt zablokowania hamulców przez parę.
5. Płyn hamulcowy może spowodować zniszczenie powierzchni lakierowanych i
plastykowych. Należy natychmiast zetrzeć rozlany płyn.
6. W celu sprawdzenia, czy poziom płynu hamulcowego obniża się, należy zwrócić się do
koncesjonowanego serwisu/sprzedawcy sprzętu Yamaha.
1.
Minimalny poziom
43
1.
Poziom minimalny
WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO
1. Całkowita wymiana płynu hamulcowego musi być wykonywana przez wykwalifikowanego
mechanika z serwisu Yamaha.
2. Zwróć się do koncesjonowanego sprzedawcy/ serwisu sprzętu Yamaha w celu dokonania
wymiany wymienianych niżej elementów, czy to przy okazji okresowych przeglądów, czy
też w przypadku pojawienia się wycieków.
Ponadto:
1. Wszystkie uszczelki kauczukowe powinny być wymieniane co dwa lata.
2. Wszystkie przewody układu hamulcowego powinny być wymieniane co cztery lata.
REGULACJA SPRZĘGŁA
Luz dźwigni sprzęgła musi wynosić między 2 - 3 mm (0,08 - 0,12 cala).
Jeśli luz nie jest prawidłowy, możliwe jest wyregulowanie go w następujący sposób.
Luz: 2-3mm(0,08-0,12 cala)
1. Przeciwnakrętka
2. Mechanizm regulacyjny
Wymiar „3” - 2-3mm(0,08-0,12 cala)
1. Poluzować przeciwnakrętkę na kierownicy.
2. Odkręcić lub dokręcić (przekręcić w lewo lub w prawo) mechanizm regulacyjny do momentu
osiągnięcia podanego luzu.
3. Dokręcić przeciwnakrętkę.
4. Jeśli luz jest cały wciąż nieprawidłowy, dokonać regulacji od strony obudowy sprzęgła.
1. Linka sprzęgła
2. Mechanizm regulacyjny
3. Przeciwnakrętka
44
WSKAZÓWKA :
Jeśli nie jest możliwe uzyskanie prawidłowego luzu sprzęgła, należy zwrócić się do
koncesjonowanego sprzedawcy/ serwisu sprzętu Yamaha w celu zbadania mechanizmu sprzęgła.
KONTROLA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO
WSKAZÓWKA :
Przekręcić kilkakrotnie koło i określić pozycję w której łańcuch napędowy jest najsilniej napięty.
Przy pomiarze napięcia łańcucha napędowego tylne koło powinno znajdować się właśnie w tej
pozycji.
Aby skontrolować łańcuch, ustawić motocykl na podpórce centralnej. Zmierzyć naciąg w miejscu
wskazanym na ilustracji. Wygięcie pionowe łańcucha powinno wynosić w tym miejscu około 30 40 mm (1,2 - 1,6 cala). Jeśli wygięcie wynosi ponad 40 mm (1,6 cala) należy napiąć łańcuch
napędowy.
Wymiar „1” – 30 - 40 mm
REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO
1. Za pomocą obcęgów wyciągnij zawleczkę rozginaną z nakrętki wałka tylnego koła.
2. Odkręć nakrętkę wałka tylnego koła.
3. Odkręć nakrętki blokujące z każdej strony. Aby naciągnąć łańcuch należy przekręcić
mechanizm napinający w prawo. Aby poluzować łańcuch należy przekręcić mechanizm
napinający w lewo i jednocześnie pchać koło do przodu.
Aby utrzymać prawidłowe wycentrowanie koła obydwa mechanizmy regulacyjne należy
przekręcić o dokładnie tę samą ilość obrotów (Oznaczenia z umieszczone każdej strony wahacza
poziomego pozwalają określić, czy koło jest właściwie wycentrowane.)
1.
2.
3.
4.
Nakrętka wałka
Przeciwnakrętka
Mechanizm regulacyjny
Oznaczenia regulacyjne
UWAGA:
Zbytnie napięcie łańcucha zmusza silnik i elementy napędowe do nadmiernego wysiłku dlatego
ważne jest, aby utrzymywać napięcie łańcucha w określonych granicach.
4. Po regulacji należy dokładnie dokręcić nakrętki blokujące nakrętkę na wałku osi koła.
45
Moment dokręcenia nakrętki wałka: 105 Nm (10,5 kg⋅m ; 75 ft⋅lb)
5. Wcisnąć nową zatyczkę rozginaną w nakrętkę na wałku osi tylnego koła i odgiąć końcówki w
sposób pokazany na ilustracji. (Jeśli otwór w nakrętce nie pokrywa się z otworem w wałku osi,
należy lekko dokręcić nakrętkę, aby to dwa otwory się pokryły.)
1. Wtyczka rozginana
! OSTRZEŻENIE:
Zawsze po zdjęciu starej wtyczki należy użyć nowej.
SMAROWANIE ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO
Łańcuch składa się z wielu małych oczek ocierających się nieustannie jedne o drugie i ulegnie
szybkiemu zużyciu, jeśli nie będzie utrzymywany w dobrym stanie. Potrzebny jest nawyk regularnej
konserwacji łańcucha, szczególnie jeśli motocykl jest często użytkowany na zapylonych drogach.
Motocykl ten jest wyposażony w łańcuch napędowy zaopatrzony w małe pierścienie uszczelniające
pomiędzy oczkami. Czyszczenie za pomocą pary, pod ciśnieniem lub niektórymi środkami
zawierającymi rozpuszczalniki, może spowodować uszkodzenie tych pierścieni. Do czyszczenia
łańcucha napędowego należy używać wyłącznie benzyny. Po oczyszczeniu, należy wysuszyć
łańcuch, a następnie dokładnie nasmarować olejem silnikowym SAE 30 - 50 W. Nigdy nie należy
używać innych smarów, gdyż mogą one zawierać rozpuszczalniki i uszkodzić pierścienie
uszczelniające łańcucha.
SPRAWDZANIE NASMAROWANIA LINEK
Osłonki (pancerze) różnych linek (cięgieł) motocykla muszą być utrzymywane w dobrym stanie,
gdyż w przeciwnym wypadku linki będą szybko rdzewiały i coraz gorzej działały, co może
doprowadzić do wypadku. W przypadku uszkodzenia linki lub jej osłony należy ją jak
najszybciej wymienić.
Nasmarować linkę i jej koniec. Jeśli linka (cięgło) nie przesuwa się bez przeszkód w osłonce należy
zwrócić się do koncesjonowanego sprzedawcy/ serwisu ojej wymianę.
Zalecany smar:
Olej silnikowy SAE 10W30
SMAROWANIE LINKI I RĄCZKI GAZU
Obrotową rączkę gazu i linkę gazu należy smarować jednocześnie. Zresztą, aby dotrzeć do końcówki
linki, trzeba przedtem zdemontować rączkę. Po odkręceniu i zdjęciu śrub należy przytrzymać w
powietrzu końcówkę linki i spuścić na nią kilka kropli oleju, tak aby spłynęły po lince. Aby
zmniejszyć tarcia wewnątrz rączki gazu należy je nasmarować smarem uniwersalnym.
46
WAŁEK PEDAŁU HAMULCA I PEDAŁU ZMIANY BIEGÓW
Nasmarować przeguby.
Zalecany smar:
Olej silnikowy SAE 10W30
DŹWIGNIA HAMULCA I SPRZĘGŁA
Nasmarować przeguby.
Zalecany smar:
Olej silnikowy SAE 10W30
PODPÓRKA CENTRALNA I BOCZNA
Nasmarować przeguby. Sprawdzić, czy podpórka centralna i boczna dają się łatwo rozkładać i
składać.
Zalecany smar:
Olej silnikowy SAE 10W30
! OSTRZEŻENIE:
Jeśli podpórki centralna i boczna nie dają się łatwo składać i rozkładać należy skonsultować się z
koncesjonowanym serwisem firmy Yamaha.
ZAWIESZENIE TYLNE
Nasmarować przeguby.
Zalecany smar:
Smar dwusiarczkiem molibdenu.
47
KONTROLA WIDELCA PRZEDNIEGO
! OSTRZEŻENIE:
Zamocować odpowiednio motocykl, tak aby nie mógł się przewrócić.
1. Kontrola wzrokowa.
Skontrolować wzrokiem, czy nie ma pęknięć/uszkodzeń wewnętrznej rury, oraz czy nie ma
wycieków oleju w okolicy przedniego widelca.
2. Kontrola funkcjonalna.
a. Ustawić motocykl na płaskiej powierzchni.
b. Ustawić motocykl pionowo i włączyć hamulec ręczny.
c. „Pompować" kilkakrotnie widelcem motocykla.
UWAGA:
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nienormalnych ruchów widelca należy zwrócić się do
koncesjonowanego serwisu/ sprzedawcy sprzętu Yamaha.
AMORTYZATOR TYLNY
! OSTRZEŻENIE:
Amortyzator tego motocykla zawiera silnie sprężony azot. Przed przystąpieniem do manipulacji
amortyzatorem należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Producent nie jest
odpowiedzialny za szkody lub rany spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z
amortyzatorem.
1. Nie należy dotykać ani próbować otworzyć cylindra. Może to grozić uszkodzeniem
ciała.
2. Nie należy wystawiać amortyzatora na działanie płomienia, lub innych źródeł ciepła.
Mogłoby to spowodować nadmierny wzrost ciśnienia w amortyzatorze i jego wybuch.
3. Nie należy deformować lub uszkadzać amortyzatora w jakikolwiek sposób.
Uszkodzenie cylindra spowoduje złą amortyzację.
4. Wszelkie naprawy amortyzatora powinny być wykonywane przez koncesjonowany
serwis sprzętu Yamaha.
48
REGULACJA TYLNEGO AMORTYZATORA
Tylny amortyzator jest wyposażony w regulator obciążenia wstępnego sprężyny. Regulacja
obciążenia wstępnego sprężyny odbywa się w następujący sposób:
Aby zmniejszyć obciążenie przekręcić mechanizm regulacyjny w kierunku punktu „A”.
Aby zwiększyć obciążenie przekręcić mechanizm regulacyjny w kierunku punktu „B”.
1. Regulator obciążenia wstępnego sprężyny
„A” - zmniejszyć obciążenie
„B” - zwiększyć obciążenie
Regulacja naprężenia wstępnego sprężyny
Twardy
STD
Pozycja
regulacji
7
6
5
4
3
Miękki
2
1
WSKAZÓWKA :
Do regulacji amortyzatora należy używać specjalnego klucza znajdującego się w zestawie narzędzi.
1. Klucz
49
KONTROLA KIERUNKU KIEROWNICY
Należy okresowo sprawdzać stan (ustawienie) kierownicy. Zużycie lub nadmierny luz łożysk
kierownicy mogą być niebezpieczne. Podłożyć pod motocykl podstawkę, tak aby przednie koło
znalazło się w powietrzu. Następnie złapać widelec przedni za dolną cześć i poruszyć w przód i w tył.
Jeśli da się wyczuć najmniejszy luz, należy zwrócić się do serwisu pojazdów Yamaha, w celu
sprawdzenia i wyregulowania kierownicy. Kontrola jest łatwiejsza jeśli najpierw zdejmie się przednie
koło.
ŁOŻYSKA KOŁA
Jeśli wyczuwalny jest luz piasty koła przedniego lub tylnego, jeśli koło nie obraca się bez oporu,
należy skontrolować łożyska koła w serwisie Yamaha. Łożyska powinny być kontrolowane
zgodnie z tabelą okresowych kontroli i przeglądów.
AKUMULATOR
Motocykl ten jest wyposażony w akumulator tzw. ,,bezobsługowy"(hermetyczny). Dlatego nie
potrzeba sprawdzać poziomy elektrolitu, ani dodawać wody destylowanej do akumulatora. Jeśli
akumulator wydaje się być wyładowany należy zwrócić się do sprzedawcy/serwisu Yamaha.
UWAGA:
Nie należy próbować wykręcać korków akumulatora, gdyż doprowadzi to do jego
uszkodzenia.
! OSTRZEŻENIE:
Płyn w akumulatorze jest toksyczny i niebezpieczny dla zdrowia, może spowodować
poważne poparzenia itp. Jednym z jego składników jest kwas solny. Należy unikać
kontaktu elektrolitu z skórą, oczami i ubraniem.
KONTAKT ZEWNĘTRZNY: Przemyć wodą.
KONTAKT WEWNĘTRZNY: Wypić dużo wody z mlekiem. Dodatkowo wypić mleko z
wodorotlenkiem magnezu, jajkiem lub olejem roślinnym. Natychmiast wezwać lekarza.
Oczy: Płukać wodą przez 15 minut i jak najszybciej dać zbadać lekarzowi.
Akumulator produkuje gaz o właściwościach wybuchowych i dlatego nie należy go
trzymać w pobliżu ognia, palić w jego pobliżu papierosów itp. Należy wietrzyć
pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie lub eksploatacja akumulatora.
Manipulując akumulatorem należy zawsze mieć na oczach okulary ochronne.
TRZYMAĆ AKUMULATOR POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
50
OBSŁUGA AKUMULATORA
1. Gdy motocykl nie jest używany przez miesiąc lub dłużej należy odstawić akumulator w
chłodne i ciemne miejsce. Przed odstawieniem należy akumulator całkowicie naładować.
UWAGA:
W przypadku akumulatora „bezobsługowego" konieczne jest specjalne ładowanie (stałe
napięcie/ natężenie lub tylko napięcie). Używanie tradycyjnego prostownika może skrócić życie
akumulatora.
2. Przy podłączaniu akumulatora od motocykla zawsze należy sprawdzać, czy końcówki
przewodów są prawidłowo podłączone. Czerwony przewód powinien być podłączony do
końcówki (+) akumulatora, czarny zaś do końcówki (-). Zawsze należy najpierw podłączać
przewód czerwony (dodatni) jako pierwszy, a dopiero potem czarny (ujemny).
WYMIANA BEZPIECZNIKA
1. Pudełko z bezpiecznikami znajduje się pod siedzeniem.
1÷5 - Bezpiecznik
6- Bezpiecznik zapasowy.
2. Jeśli któryś z bezpieczników ulegnie przepaleniu należy wyłączyć stacyjkę, i założyć nowy
bezpiecznik o odpowiedniej wartości. Następnie należy zamknąć obwód i sprawdzić, czy dany
układ elektryczny działa. Jeśli następny bezpiecznik także ulegnie przepaleniu należy zwrócić
się do serwisu Yamaha.
UWAGA:
Nie należy używać bezpieczników o wartościach wyższych od podanych. Użycie złego
bezpiecznika może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej i może grozić pożarem.
Bezpiecznik
Główny
Reflektor
Kierunkowskazy
Stacyjka
30A
15A
15A
10A
51
WYMIANA ŻARÓWKI REFLEKTORA
Motocykl ten jest wyposażony w reflektor z żarówką kwarcową. W przypadku przepalenia
żarówki należy ją wymienić w następujący sposób:
1. Odłączyć przewody elektryczne i zdjąć osłonę komory żarówki.
1. Wtyczka elektryczna
2. Osłona
2. Odłączyć sprężynę przytrzymującą żarówkę i wyjąć przepaloną żarówkę.
1. Sprężyna przytrzymująca żarówkę.
! OSTRZEŻENIE:
Gdy żarówka jest zapalona stanowi źródło silnego ciepła, dlatego należy trzymać z dala od niej
wszelkie łatwopalne przedmioty. Nie należy dotykać żarówki zanim dobrze nie wystygnie.
3. Założyć na miejsce nową żarówkę i zamocować ją za pomocą sprężyny.
UWAGA:
Należy unikać dotykania szklanej części żarówki, a także chronić ją przed zabrudzeniem olejem,
gdyż skróci to jej żywotność, przejrzystość szkła i wydajność świetlną. W przypadku
zaplamienia olejem należy dokładnie wytrzeć żarówkę szmatką zamoczoną w alkoholu lub
rozpuszczalniku.
4. Założyć na miejsce osłonę żarówki i podłączyć przewód (przewody) jeśli niezbędna jest
regulacja ustawienia reflektora skonsultuj się z serwisem pojazdów Yamaha.
52
ZDEJMOWANIE PRZEDNIEGO KOŁA
! OSTRZEŻENIE:
Obsługę techniczną koła zaleca się powierzyć serwisowi technicznemu firmy Yamaha.
! OSTRZEŻENIE:
Zamocować odpowiednio motocykl, tak aby nie mógł się przewrócić.
1. Ustawić motocykl na podpórce centralnej.
2. Odłączyć linkę prędkościomierza podłączoną do przedniego koła.
1. Linka prędkościomierza
3. Odkręcić śrubę blokującą.
1. Oś (wałek koła)
2. Śruba mocująca
4. Wyjąć oś (wałek) koła.
Zadbać o to, aby motocykl był dobrze ustawiony i zamocowany
! WSKAZÓWKA
Nie należy używać hamulca, gdy koło jest zdemontowane, gdyż spowoduje to wyrzucenie
klocków hamulcowych.
ZAKŁADANIE PRZEDNIEGO KOŁA
Po założeniu na miejsce przedniego koła należy powtórzyć czynności demontażu w odwrotnej
kolejności. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
1. Piasta koła i mechanizm napędowy prędkościomierza mają pasujące do siebie wypustki.
2. Sprawdzić, czy jest wystarczająco dużo miejsca między klockami przed założeniem tarczy
hamulcowej.
53
3. Sprawdzić, czy szczelina w napędzie prędkościomierza pasuje między piastę koła i stoper na
rurze widelca.
4. Sprawdzić moment obrotowy śruby mocującej oś (wałek) koła.
Moment dokręcania śruby osi koła : 59 Nm (5,9 kg⋅m ; 43 ft⋅lb)
5. Przed dokręceniem śrub
(„pompując" widelcem).
blokujących
sprawdzić,
czy
widelec
działa
poprawnie
6. Dokręcić śruby blokujące.
Moment dokręcania : 19 Nm (1,9 kg⋅m ; 13 ft⋅lb)
ZDEJMOWANIE TYLNEGO KOŁA
! OSTRZEŻENIE:
Obsługę techniczną koła zaleca się powierzyć serwisowi technicznemu firmy Yamaha.
! OSTRZEŻENIE:
Zamocować odpowiednio motocykl, tak aby nie mógł się przewrócić.
1. Ustawić motocykl na podpórce centralnej.
2. Wyciągnąć nawleczkę rozginaną z nakrętki osi.
1. Nakrętka osi (wałka)
54
3. Zdjąć nawleczkę rozginaną i nakrętkę, aby zdjąć śrubę drążka napinającego.
4. Podtrzymując szczęki hamulcowe, wyjąć wałek koła.
5. Popchnąć koło do przodu i zdjąć łańcuch napędowy.
6. Zdjąć koło.
WSKAZÓWKA:
Nie należy używać pedału hamulca, gdy tarcza hamulcowa i klocki są rozłączone.
WSKAZÓWKA:
Nie trzeba demontować łańcucha napędowego, aby zdemontować i założyć tylne koło.
ZAKŁADANIE TYLNEGO KOŁA
Podczas zakładania tylnego koła należy powtórzyć czynności demontażowe w odwrotnej kolejności,
zwracając uwagę na następujące punkty:
1. Upewnić się, czy jest wystarczająco dużo miejsca między klockami przed założeniem szczęk.
2. Wyregulować łańcuch napędowy.
3. Upewnić się, że niżej wymienione elementy zostały prawidłowo dokręcone i nie zapomnieć
założyć nowej nawleczki rozginanej.
Momenty dokręcania:
Nakrętka osi (wałka) koła: 105 Nm (10,5 kg⋅m ; 75 ft⋅lb)
Śruba drążka napinającego: 30 Nm (3,0 kg⋅m ; 22 ft⋅lb)
55
USUWANIE USTEREK
Pomimo tego, że wszystkie opuszczające fabrykę motocykle firmy Yamaha przechodzą
rygorystyczną kontrolę jakości, zrozumiałe jest, że nie są one całkowicie wolne od wad. Wszelkie
defekty układu paliwowego, sprężania lub zapłonu mogą spowodować problemy z uruchamianiem
silnika, oraz utratę mocy. Tabela usterek pozwoli szybko i łatwo skontrolować te układy. Jeśli
okaże się, że konieczna jest naprawa, należy zwrócić się do koncesjonowanego serwisu Yamaha,
który posiada narzędzia i doświadczenie niezbędne w celu dokonania naprawy tego motocykla.
Do wymiany należy używać wyłącznie oryginalnych części firmy Yamaha. Należy wystrzegać się
części podrobionych, które mogą wydać się identyczne, lecz są o wiele gorszej jakości i precyzji
wykonania, więc nie będą trwałe i mogą spowodować konieczność jeszcze kosztowniejszych niż
początkowo napraw.
TABLICA USTEREK
! OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie należy kontrolować układu paliwowego paląc papierosa lub w pobliżu
otwartego płomienia.
Paliwo
1. Sprawdzić, czy w zbiorniku jest paliwo
2. Jest paliwo w zbiorniku.
3. Zwrócić się do serwisu Yamaha o sprawdzenie.
4. Jest mało paliwa w zbiorniku.
5. Ustawić zawór paliwowy na „RES".
6. Zapalić silnik.
7. Silnik zapala
8. OK.
9. Silnik nie zapala
10. Brak paliwa
11. Wlać paliwa do zbiornika.
12. Ustawić zawór paliwowy na „PRI".
Sprężanie
1. Użyć rozrusznika elektrycznego.
2. Jest sprężanie.
3. Sprężanie normalne.
4. Nie ma sprężania.
5. Zwrócić się do serwisu Yamaha o sprawdzenie.
Zapłon.
1. Zdemontować świece i skontrolować elektrody.
2. Styki wilgotne.
3. Oczyścić za pomocą suchej szmatki.
4. Styki suche.
5. Założyć pokrywę świecy i podłączyć masę do ramy motocykla.
6. Użyć rozrusznika elektrycznego.
7. Dobra iskra.
8. Zapłon normalny.
9. Słaba iskra.
10. Nie ma iskry.
11. Wyregulować odstęp między elektrodami świecy, lub wymienić świecę na nową.
12. Zwrócić się do serwisu Yamaha o sprawdzenie.
56
Akumulator.
1. Użyć rozrusznika elektrycznego.
2. Silnik kręci szybko.
3. Akumulator jest w dobrym stanie.
4. Silnik kręci wolno.
5. Sprawdzić poziom elektrolitu, naładować akumulator, skontrolować podłączenia.
7. CZYSZCZENIE I DŁUGOTRWAŁE GARAŻOWANIE
A. CZYSZCZENIE
Zaleca się gruntowne czyszczenie motocykla tak częste jak to tylko możliwe, nie tylko ze
względów estetycznych, lecz także dlatego, że czyszczenie pomaga utrzymać maszynę w
,dobrym stanie i przedłużyć żywotność niektórych jej części.
1. Przed czyszczeniem motocykla.
a. Należy zatkać wylot rury wydechowej na przykład torebką plastykową, tak aby
zapobiec przedostawaniu się wody do rury.
b. Upewnić się, że świece i wszystkie zatyczki (osłonki) są na miejscu.
2. Jeśli obudowa silnika jest bardzo tłusta, za pomocą pędzla nałożyć produkt odtłuszczający.
Nie należy nakładać produktów odtłuszczających na łańcuch, koła zębate lub osie (wałki) kół.
3. Zmyć brud i produkt odtłuszczający za pomocą węża z wodą, korzystając tylko z ciśnienia wody.
UWAGA:
Zbyt duże ciśnienie wody może spowodować przedostanie się wody do łożysk kół, widelca
przedniego, hamulców i uszczelek napędu. Wiele kosztownych napraw miało za przyczynę
nadużycie wysokociśnieniowych instalacji myjących, takich jak wyposażenie automatycznych
myjni samochodowych.
4. Po usunięciu największych zabrudzeń za pomocą węża z wodą, przemyć wszystkie
powierzchnie ciepłą wodą z mydłem (z dodatkiem średnio silnego środka myjącego). Do
czyszczenia trudno dostępnych elementów można użyć starej szczoteczki do zębów lub do
butelek.
5. Natychmiast wypłukać motocykl czystą wodą i osuszyć wszystkie powierzchnie irchą lub czystą
chłonną ściereczką.
6. Osuszyć łańcuch a następnie nasmarować, aby zapobiec jego rdzewieniu.
7. Czyszczenie owiewki motocykla
UWAGA:
należy unikać używania produktów czyszczących silnie zasadowych lub kwasowych,
benzyny, płynu hamulcowego lub innego rozpuszczalnika.
Owiewkę motocykla należy czyścić za pomocą szmatki lub gąbki nasączonej neutralnym detergentem.
Po oczyszczeniu dobrze i obficie wypłukać wodą. Niektóre produkty do czyszczenia plastyku mogą
pozostawić rysy na owiewce. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wykonać test na mało
widocznej części owiewki.
8. Oczyścić siodełko motocykla produktem do czyszczenia materiałów skóropodobnych ,aby
zapewnić mu właściwą elastyczność i połysk.
9. Na wszystkie powierzchnie lakierowane lub chromowane można nałożyć wosk
samochodowy. Należy unikać wosków z detergentami, które często zawierają substancje
ścierne mogące uszkodzić farbę lub ochronną warstwę lakieru. Zaraz po zakończeniu
czyszczenia należy włączyć silnik i pozwolić mu pracować na wolnych obrotach przez kilka
minut.
57
B. DŁUGOTRWAŁE GARAŻOWANIE
Jeśli motocykl nie ma być używany przez dłuższy czas (60 dni i więcej), należy podjąć czynności
mające na celu utrzymanie go w dobrym stanie. Najpierw należy gruntownie wyczyścić motocykl,
a następnie wykonać poniższe czynności:
1. Opróżnić zbiornik paliwa, układ paliwowy i komorę pływaka gaźnika.
2. Zdjąć opróżniony zbiornik paliwa i nalać do środka trochę (filiżankę) oleju SAE 10W30 lub
20W40. Obrócić zbiornik, tak aby warstwa oleju pokryła wszystkie ścianki, wylać nadmiar
oleju i zamontować zbiornik.
3. Zdemontować świecę i wlać łyżkę stołową oleju SAE 10W30 lub 20W40 w otwór świecy.
Zamontować ponownie świecę. Kilkakrotnie włączyć rozrusznik, tak aby rozprowadzić olej po
ściankach cylindra.
! OSTRZEŻENIE:
Podczas używania rozrusznika elektrycznego do zapalania silnika należy odłączyć
przewody świecy i podłączyć je do masy, aby uniknąć zapłonu.
4. Zdemontować łańcuch napędowy, oczyścić ją olejem napędowym i nasmarować.
Zainstalować łańcuch, lub przechować ją w plastykowym worku (przymocowanym do ramy,
tak aby się nie zgubił).
5. Nasmarować wszystkie linki.
6. Ustawić motocykl, tak aby koła nie dotykały podłoża.
7. Założyć na końcówki rur wydechowych plastykowe torebki zabezpieczające przez
wilgocią.
8. Jeśli motocykl jest parkowany w miejscu bardzo wilgotnym lub wystawionym na działanie
morskiego powietrza, należy pokryć zewnętrzne powierzchnie cienką warstwą oleju.
Unikać pokrywania olejem elementów kauczukowych i siodełka.
9. Zdemontować akumulator i naładować go. Przechowywać akumulator w suchym miejscu i
podładowywać go raz na miesiąc. Nie pozostawiać akumulatora w miejscu zbyt chłodnym lub
zbyt ciepłym (mniej niż O °C lub ponad 30 °C).
WSKAZÓWKA :
Przed odstawieniem motocykla należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy.
58
8. DANE TECHNICZNE
Model
XJ600N/S
Wymiary:
Długość całkowita:
Szerokość całkowita:
Wysokość całkowita:
Rozstaw kół:
Nominalna odległość ramy od podłoża:
2170 mm (85,4 cala)
750 mm (29,5 cala)
1220 mm (48,0 cala)
1445 mm (56,9 cala)
150 mm (5,9 cala)
Ciężar: z pełnym zbiornikiem paliwa i oleju 202 kg (445 funtów)
Minimalny promień skrętu
Silnik:
Typ:
Model:
Układ cylindrów:
Pojemność:
Średnica cylindra x skok tłoka:
Stopień sprężania:
Zapłon:
Układ smarowania:
Olej silnikowy (4-suwowy):
Typ
Ilość:
Wymiana okresowa:
Z wymianą filtra oleju
Całkowita ilość:
Filtr powietrza
Paliwo:
Typ:
Pojemność zbiornika:
wielkość rezerwy :
Gaźnik:
Typ / Producent:
Świeca:
Typ / Producent:
Odległość między elektrodami:
Typ sprzęgła:
Napęd:
Pierwotny układ przekładni:
Przełożenia pierwotne:
2600 mm (102,4 cala)
4-suwowy ,benzynowy ,chłodzony powietrzem, DOHC
4BR3, F, GB, NL, B, DK, I, SF, IRL, GR, N, P
4BR4 E
4EB3 D S
4DS2 D
4DG2 CH
4 cylindry w linii pochylone
598 cm3
58,5x55,7 mm
10: 1
elektryczny
z mokrą miską olejową
Olej silnikowy SAE 20W40 SE
(jeśli temperatura nie schodzi poniżej 5 °C)
Olej silnikowy SAE 10W30 SE
(jeśli temperatura nie przekracza 15°C)
2,2 1itra
2,5 1itra
2,9 1itra
suchy
Benzyna normalna bezołowiowa (LO min 91)
17 1itrów
3,5 1itra
BDST28 x 4 / MIKUNI
CR7E, CR8E, CR9E (NGK)
U22ESR-N, U24ESR-N, U27ESR-N (NIPPONDENSO)
0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 cala)
mokre
Łańcuch koła zębate
23/24 x 65/28 (2,225)
59
Wtórny układ przekładni :
Przełożenia wtórne :
Typ skrzyni biegów :
Sterowanie skrzynią biegów :
Stopień redukcji :
1 bieg
2 bieg
3 bieg
4 bieg
5 bieg
6 bieg
Rama :
Typ ramy :
Kat pochylenia główki :
Wyprzedzenie :
Opony :
Typ :
Wymiary (PRZÓD) :
Wymiary (TYL) :
Hamulce :
Typ hamulca – przód :
Sterowanie :
Typ hamulca – tył :
Sterowanie :
Zawieszenie :
Przód :
Tył :
Amortyzator :
Przód :
Tył :
Skok zawieszenia :
Przód :
Tył :
Instalacja elektryczna :
System zapłonu :
Generator :
Typ / pojemność akumulatora :
Typ reflektora :
Moc żarówki x ilość :
Reflektor :
Światło tylne / stopu :
Kierunkowskazy :
Dodatkowy wskaźnik :
napęd łańcuchowy
48/16(3,000)
46/16 (2,875) (tylko Szwajcaria)
ciągle zazębiona ,
6 przełożeń
nożne, lewa noga
41/15 (2,733)
32/18 (1,778)
28/21 (1,333)
29/17 (1,074)
21/23 (0,913)
23/28 (0,821)
podwójna ,zamknięta ,stalowa
25°
97 mm (3,8 cala)
Bezdętkowe
110/80-17 57H
130/70-18 63H
pojedynczy, tarczowy
prawa ręka
pojedynczy, tarczowy
prawa noga
widelec teleskopowy
wahacz wzdłużny (monocross)
Sprężyna śrubowa , amortyzator olejowy
Sprężyna śrubowa , amortyzator olejowo-gazowy
140 mm (5,5 cala)
110 mm (4,3 cala)
T.C.I. (cyfrowy)
alternator C.A - 14V 20A ( 5000 obr./min )
YTX9-BS, GTX9-BS / 12V 8Ah
żarówka kwarcowa ( Halogenowa )
Podświetlenie zegarów :
12V ; 60W/55W x 1
12V ; 5W/21W x 1
12V ; 21W x 4
12V ; 4W x 1
12V ; 3,4 W x l (GB, IRL)
12V ; l,7 W x 3
Lampki wskaźniki moc x ilość :
„NETRAL" :
,,HIGH BEAM" :
,,OIL LEVEL" :
,,TURN" :
12V ; 3,4W x l
12V ; 3,4W x l
12V ; 3,4W x l
12V ; 3,4W x l
60

Podobne dokumenty