dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr Mamy

Komentarze

Transkrypt

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr Mamy
dwumiesięcznik
ISSN 1426-8663
nr
9-10
2016
informacyjno-publicystyczny
w r z e s i e ń - p a ź d z i e r n i k ( 193 )
Mamy już
20 lat
Gra już drugie pokolenie
Futyma Quintet powstał w 1992 r. Utworzyli go filharmonicy wałbrzyscy pod wpływem chwili. Założyciel i lider zespołu, Cezary Futyma wspomina
- Kolega z orkiestry, Tadeusz Rupociński, z którym wówczas graliśmy obok siebie zapytał, czy
mamy zespół, bo potrzebna jest oprawa muzyczna do wieczoru poezji w Ratuszu. Szybko skrzyknęliśmy się i utworzyliśmy kwartet. I choć wtedy
do koncertu nie doszło, to Tadeuszowi jesteśmy
wdzięczni za impuls do wspólnego grania i pracy nad repertuarem.
Pierwszymi muzykami
zespołu byli: Cezary
Futyma- obój, Helena
Rup - skrzypce, Danuta
Futyma- altówka, Maria Sęk- wiolonczela.
jak i rozrywkową oraz filmową. Współpracuje z
chórami, z wokalistami, zapraszając na koncerty znanych arii operowych i operetkowych, także
kantat epoki Baroku. Nie brakuje też utworów
wokalnych typowo rozrywkowych. I tutaj podoba się śpiewający Dariusz Futyma (brat bliźniak
Cezarego) w utworach np. Sinatry, Skaldów, Grechuty, Rynkowskiego. Różnorodna oferta pozwala
na elastyczność oraz najlepszy dobór repertuaru i
składu muzyków do charakteru występu.
W ten sposób powstał pierwszy zespół
złożony z muzyków
orkiestry Filharmonii Sudeckiej i dotąd
tworzą go filharmonicy wałbrzyscy. Od
początku radził sobie
bardzo dobrze. Już w
1994 r. odniósł sukces,
koncertując w Lugano
(Włochy), w 2004 r. na
festiwalu w Genewie.
W kolejnych latach
też nie brakowało występów „na wyjeździe” oraz
przed wałbrzyską publicznością. Futyma Quintet
koncertował na międzynarodowych festiwalach,
grał w większości znanych dolnośląskich zamków i pałaców, na prestiżowych zjazdach i konferencjach naukowych oraz na zlecenie Toyoty,
Enitry, czy KGHM Polska Miedź S.A. Ale też nie
odmawia, gdy poproszą go o występ (bezpłatny)
organizatorzy zdarzeń o mniejszym zasięgu. Lubią grać i publiczność ich lubi. Nawiązują ciepły,
bezpośredni kontakt ze słuchaczami, potrafią ich
zainteresować swoją muzyką, wytworzyć nastrój,
który pozostaje w dobrej pamięci. Nie mówiąc o
profesjonalizmie i wysokim poziomie.
Bardzo często kwintet występuje w stałym
składzie, który obecnie tworzą: Cezary Futyma – obój, Andrzej Bednarczyk -altówka (obaj
grają w formacji od początku), Dariusz Futyma – klarnet, Anna Osowska – Kud – skrzypce,
Wojciech Kud – wiolonczela. W ciągu dwudziestu czterech – już - lat nieprzerwanie aktywnej
działalności artystycznej zmieniał się skład
zespołu. Niektórzy muzycy pozostawali na długo, inni występują od czasu do czasu, pojawiają
się nowi. Takim nowym nabytkiem jest 19-letni
Rafał Futyma (gitara basowa, wiolonczela) oraz
Mateusz Bednarczyk (perkusja), drugie już pokolenie „muzycznej rodziny”.
Mocną stroną Futyma Quintet jest też bogactwo
repertuaru, bardzo często w autorskich aranżacjach również Cezarego Futymy. Zespół z równym powodzeniem wykonuje muzykę klasyczną,
Kontakt:
Cezary Futyma
tel. +48 728 967 144
e-mail: [email protected]
TWÓRCY WAŁBRZYSCY
Spis treści
Witam Państwa po szaleństwach wakacyjnych. Wiele było w tym czasie znakomitych
propozycji, z interesującymi festiwalami,
koncertami plenerowymi, które już się u nas
zadomowiły. Nie zabrakło niecodziennych
wystaw, koncertów, różnorodnych spotkań
i zajęć twórczych nie tylko dla dzieci i młodzieży. W kulturze równie atrakcyjnie zapowiadają kolejne dwa miesiące. Przed nami Dni
Wałbrzycha, „Kopalniak” - święto kabareciarzy i ich sympatyków oraz nowa propozycja
- Święto Ulicy Słowackiego. Będą premiery
teatralne, koncerty w filharmonii, wernisaże, na ciekawe spotkania i zajęcia zaproszą
wałbrzyskie instytucje kultury, kluby i stowarzyszenia. Będą też zdarzenia związane z
wałbrzyskimi obchodami Roku Mariana Jachimowicza. Tę bogatą ofertę prezentujemy
na naszych łamach. W tym numerze WIK zamieszczamy też i inne materiały, m.in. rozmowę z wydawcą wyjątkowego czasopisma, prezentację wałbrzyskich twórców (tym razem z
wieloletnim, bogatym dorobkiem) i publikację
o wałbrzyszanach z niemieckimi korzeniami.
W nadchodzących dwóch miesiącach planujemy w różnych formach przypominać o jubileuszu WIK – jego poważnym wieku, 20 latach.
Zachęcam do lektury.
2
„Iluminacje”. Pismo o starych księgach
Rozmowa z Emilem Mizgalskim
2
ZPiT „Wałbrzych”
4
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
4
Muzeum Gross-Rosen
6
Filharmonia Sudecka
6
Teatr Dramatyczny
8
Teatr Lalki i Aktora
10
„Biblioteka pod Atlantami” 12
„Zapomniany powrót”
Wystawa Domu Bretanii w Wałbrzychu
14
Obchody 25. Towarzystwa Miłośników 14
Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
w Wałbrzychu
Elżbieta Maria Kokowska
redaktor naczelna
WIK e-mail: [email protected]
Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a
tel. 74 664 26 06, tel./fax 74 664 26 93
Redaguje zespół:
Elżbieta Maria Kokowska - redaktor naczelny
Elżbieta Gargała, Kazimierz Jankowski,
Kazimierz Masiuk, Barbara Szeligowska.
Wydawca:
Drukarnia „Poldruk” s.c.
Józef Grzywa, Marek Kawka
Ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Nakład: 3000 egz.
Projekt, skład, łamanie i druk: Drukarnia
„Poldruk” s.c. Józef Grzywa, Marek Kawka
ul. Wrocławska 39a, 58-309 Wałbrzych
www.poldruk.com.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam,
repertuarów oraz nadesłanych listów.
Święto Ulicy Słowackiego
Stara Kopalnia
15
Zamek Książ
16
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
17
Ludzie polskiego Wałbrzycha
„Oni tu pozostali”
20
Ośrodek Społeczno - Kulturalny
na Podzamczu
22
Art cafe Pod Pretekstem
22
Muzeum Porcelany
23
Klub A’propos 24
Kalendarium25
Wydarzyło się 1
27
Prezydent Wałbrzycha
dr Roman Szełemej zaprasza na
Manuskrypty, starodruki. To Pana hobby?
Tak. Zawsze interesowałem się historią, starymi książkami, podróżami do egzotycznych krajów. To wszystko zainspirowało mnie, by zacząć
wydawać czasopismo tematyczne, bo stwierdziłem, że nie ma takiego na rynku. Z czasem
przekonałem się, że jest spore środowisko, które ma podobne zainteresowania i chętnie czyta
„Iluminacje”.
Od czego Pan zaczął?
Ten pomysł długo się materializował, bo nie
miałem wiedzy organizacyjnej. Wiedziałem,
o czym ma być pismo, miałem materiały, ale
musiałem skorzystać z pomocy fachowców.
Tutaj w grę wchodzą starożytne języki, starogrecki, perski, starofrancuski. Potrzebni byli
naukowcy z tych dziedzin.
Ulica Słowackiego jest jednym z najważniejszych
historycznych centrów komunikacyjnych w naszym mieście. Obecnie stało się przede wszystkim
centrum kulturalnym. Mieści się przy niej Filharmonia Sudecka i Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA.
Bardzo blisko są Teatr Lalki i Aktora, Biblioteka
pod Atlantami i Muzeum Porcelany. Naturalnie
łączy się ona z Placem Magistrackim i Rynkiem.
Pomysł Święta Ulicy Słowackiego zrodził się na
jednym ze spotkań z mieszkańcami. Razem z nimi
przygotowujemy dużą, plenerową imprezę kulturalną, której uczestniczyć będą wszystkie wałbrzyskie instytucje kultury. Ruch kołowy zostanie
wyłączony, pojawią się ogródki kawiarniane, ulica Słowackiego zostanie udekorowana i barwnie oświetlona, przez cały czas będzie miejscem
działań twórczych. Razem z jej mieszkańcami
chcemy pokazać wałbrzyszanom jak atrakcyjne
jest wałbrzyskie Śródmieście – zachęca do wspólnego świętowania Arkadiusz Grudzień, kierownik
Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego.
Tak więc w trzeci weekend września, popołudniami i wieczorami ulica Słowackiego zamieni się w
kolorową, spontaniczną scenę. Będą: muzyka,
występy teatralne, sztuki plastyczne, ciekawe
spotkania z literaturą, quizy z wiedzy o mieście,
debaty o patronie ulicy i naszych wizjach miasta.
I atrakcyjne niespodzianki.
Szczegóły dostępne będą na: plakatach, ulotkach, stronie www.um.walbrzych.pl.
2
Gdzie Pan ich znalazł?
To są pracownicy uniwersytetów, bibliotek
naukowych, badacze. I to nie tylko w Polsce,
ale praktycznie na całym świecie. Z radością
stwierdziłem, że są to ludzie, którzy chętnie
wspierają takie inicjatywy jak moja, nie piętrzą
przeszkód, nasza współpraca układa się bardzo
dobrze. Z czasem zacząłem poznawać coraz
więcej entuzjastów tej tematyki, miałem coraz
więcej wiedzy, mogłem prowadzić rozmowy
i dyskusje nawet z fachowcami.
Czy w Wałbrzychu też Pan znalazł pokrewne
dusze?
Niestety, odnoszę takie wrażenie, że w Wałbrzychu zainteresowanie kulturą jest niewielkie.
Moi prenumeratorzy pochodzą z Krakowa, Warszawy, Poznania, ale też z regionu białostockiego czy lubelskiego. To są pasjonaci, którzy mają
podobne zainteresowania jak ja, chcą zgłębiać
te tematy. Próbowałem zainteresować w Wałbrzychu niektóre osoby, byłem w Urzędzie Miejskim, ale niestety, nie było odzewu.
Jak Pan dobiera tematy do poszczególnych numerów „Iluminacji”?
Korzystam z kontaktów z różnymi osobami,
które podpowiadają mi, o czym dobrze byłoby napisać. Często są to cykle tematyczne, bo
materiały na niektóre tematy są tak obszerne i
ciekawe, że rozkładam je na kilka numerów. Na
przykład starożytna literatura perska, Wielcy
Mogołowie czy manuskrypty arabskie. W Pol-
To jedyny taki periodyk w Europie. Wałbrzyszanin, Emil Mizgalski, z zawodu nauczyciel
angielskiego, wydaje własnym sumptem
kwartalnik „Iluminacje”. W pierwszym numerze z 2016 roku można przeczytać m.in.
o XIV-wiecznych księgach liturgicznych
karmelitów, miniaturach perskich czy iluminowanych albumach Wielkich Mogołów.
Z Emilem Mizgalskim, o jego wielkiej pasji,
rozmawiała Barbara Szeligowska.
„Iluminacje”.
Pismo o starych
księgach
fot. B. Szeligowska
sce wiedza na te tematy jest bardzo niewielka. Korzystam też z unikatowych wystaw, które od czasu
do czasu są organizowane w rożnych miejscach
na świecie, albo nawet w Polsce. Zdarza się, że na
przykład na ekspozycji prezentowane są bezcenne
manuskrypty, które oglądają światło dzienne raz
na sto lat, a potem nie ma do nich dostępu. W 2012
roku był prezentowany niezwykle cenny manuskrypt, znajdujący się w posiadaniu sióstr wizytek.
Potem siostry nie mogły skupić się na modlitwie,
bo nieustająco były niepokojone przez osoby, zainteresowane tym egzemplarzem. Prawdopodobnie już nigdy nie zdecydują się, aby go publicznie
pokazywać. Dlatego muszę być stale na bieżąco,
dowiadywać się, jakie wydarzenia są planowane w
tej dziedzinie. Pokazywane są przeważnie zbiory,
znajdujące się w instytucjach publicznych. To, co
jest w zbiorach prywatnych, rzadko jest udostępniane. Ich właściciele niechętnie przyznają się do
posiadania tzw. białych kruków. O paru wiem, ale
zdaję sobie sprawę, że nie uda się do nich dotrzeć.
Jak wygląda dystrybucja „Iluminacji”. Czy kwartalnik można kupić w Wałbrzychu?
Z tym jest trochę problemów, bo na sprzedaż w
kioskach „Ruchu” nie ma raczej szans. Kiedyś
współpracowałem z Empikiem, ale współpraca nam się nie ułożyła. Można zamówić egzemplarz przez Internet. Mam stronę internetową
www.bibliopola.com.pl, jestem też na Facebooku.
Zamówienie można też złożyć w Księgarni Katolickiej Sanctus w Wałbrzychu.
Jakie Pan ma plany na najbliższą przyszłość,
związane z kwartalnikiem i Pana zainteresowaniami?
Plany mam, ale nie chciałbym zdradzać szczegółów. Myślę o organizacji wycieczek tematycznych
dla osób o podobnych do moich zainteresowaniach. To jednak staje się problematyczne, bo na
świecie nie jest już bezpiecznie. Dużo ciekawych
rzeczy do obejrzenia jest na przykład w Turcji, ale
teraz zrobiło się tam dość gorąco. Nawet Francja
nie jest już tak przyjazna, jak dawniej.
Gdyby ktoś chciał obejrzeć ciekawe przykłady
dzieł, opisywanych w pana kwartalniku, gdzie powinien się udać?
Najlepiej będzie skorzystać z Bawarskiej Biblioteki
Państwowej w Monachium. Jest ona w posiadaniu
bardzo cennych rękopisów i starodruków, nawet z
X czy XI wieku.
Mamy nadzieję, że niewielkie zainteresowanie
Pana działalnością w Wałbrzychu nie będzie zniechęcające?
Nie, nie. Ja się nie obawiam braku zainteresowania, bo ono systematycznie wzrasta. Wiadomo, że
jest to pismo bardzo niszowe, musi trafić do określonego odbiorcy. Ale odbiorców przybywa, nie
tylko w kraju, ale też w polonijnych środowiskach
na całym świecie. Miałem chwile zwątpienia, ale
teraz uważam, że może z czasem będę mógł się
poświęcić tylko swojej pasji i to będzie moja praca
zawodowa.
Bardzo dziękuje za rozmowę.
3
„KopalniaK”
ul. Wysockiego 29
58-300 Wałbrzych
www.zpit.pl
[email protected]
tel. 74 66 70 960
Dyrektor: Jan Jędrasik
Festiwal humoru
14, 15, 16 października – godz. 18
Stara Kopalnia
Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
zaprasza!
Zespół na Brave Kids
Koncerty:
3 i 4. 09 - Dni Wałbrzycha
10. 09 - Dożynki Gminne w Starych Bogaczowicach
24 i 25. 09 - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół
Politechnicznych Energetyk
We wrześniu rozpocznie się w wałbrzyskich
placówkach oświatowych akcja naboru do Zespołu.
Mumio, Hrabi, Wojciech
„Termos” Tremiszewski
oraz wyróżnione kabarety biorące udział w konkursie. Tak zapowiada
się XVIII Ogólnopolska
Giełda Kabaretowa „KopalniaK”. Zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
14 października rozpocznie się przegląd kabaretów konkursowych. Przyznane zostaną trzy
nagrody: Grand Prix, Nagroda Publiczności i za
Osobowość Sceniczną. Zwycięzcy zaprezentują swoje skecze podczas wieczornych finałów,
15 i 16 października. Wystąpią przed kabaretami
Mumio i Hrabi. „KopalniaKa” poprowadzi w tym
roku Wojciech „Termos” Tremiszewski.
Bilety w sprzedaży już od 1 września.
Stypendium prezydenta dla
twórcy z WOK
Więcej informacji na stronie internetowej ZPiT
„Wałbrzych”.
19-letni Denis Owsianny, założyciel Młodzieżowego Teatru Żarówka otrzymał stypendium
artystyczne prezydenta Wałbrzych Romana
Szełemeja.
Żarówka funkcjonuje w WOK od 2012 r. i ma
na swoim koncie 7 spektakli, – Uczęszczam
do szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Szczawnie-Zdroju, gdzie realizuję swoje pasje
na profilu plastyczno - dekoratorskim. Interesuje się teatrem, sztuką, plastyką oraz historią
sztuki. Po szkole średniej zamierzam dostać
się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie lub podjąć studia o profilu dekorator wnętrz. Nie jestem jeszcze zdecydowany
4
lecz wiem, że moje dalsze plany życiowe będą
nierozerwalnie związane ze sztuką, plastyką
i będą miały charakter artystyczny – mówił
stypendysta.
Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczone na nowy spektakl Żarówki, który jest w
przygotowaniu.
3 - 4 września - Stara Kopalnia
Patronat – prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej
Zapraszają - miasto Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury
3 września
sobota
• od godz. 15
atrakcje dla dzieci
• godz. 16
ZPiT „Wałbrzych”
grupy taneczne WOK
• godz. 18
zespół Plus50
Justyna Piela
• godz. 20
Sarsa
• godz. 21
Pectus
dj Adrena Line
grupa ognia Impuls
Zajęcia z WOK na Piaskowej Góry na czas remontu
obiektu zostały przeniesione do Centrum Integracji
Rodziny przy ul. Grota-Roweckiego 3. Mogą się tam
odbywać dzięki uprzejmości MOPS.
4 września
niedziela
• od godz. 15
atrakcje dla dzieci
• godz. 16:30
Wałbrzych ma Talent
Natalia Sumpor
finał Wałbrzych
ma Talent
• godz. 21
Kayah
• ok. godz. 22:30
lasershows
Ponadto:
• Wałbrzyska Szkoła Talentów, dużo muzyki i zabawy,
wypasione wesołe miasteczko.
• specjalne propozycje na święto miasta:
Teatru Dramatycznego, Muzeum Porcelany,
Biblioteki pod Atlantami, RC Wałbrzych.
Multimedialna Galeria Obrazu
Wernisaż: 8. 10 - godz.18
Prezentowane zdjęcia to połączenie dwóch pasji - lotnictwa i fotografii. Zobaczymy Świat widziany z
kokpitu samolotu oraz zapoznamy
się z niszową dziedziną fotografii
lotniczej air to air - zdjęcia statków
powietrznych wykonanych z innego samolotu. Fotografie zostały
zrobione podczas różnego rodzaju
imprez lotniczych w kraju i za granicą oraz na małym lądowisku z
trawiastym pasem startowym.
www.wok.walbrzych.pl
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 66 70 950, tel. kom. 509 490 140
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
5
muzeum
Gross-Rosen
Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków
tel. 74 855 90 07, gsm: 669 188 779
www.gross-rosen.eu, e-mail:[email protected]
Dyrekcja i pracownie naukowo-badawcze
ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 846 45 66, 74 842 15 80, fax: 74 842 15 94
Dyrektor: Janusz Barszcz
Pełna nazwa tej wystawy czasowej to: „Zapomniani kaci Hitlera. „Samoobrona” Niemiecka na
Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen)
w 1939 r.”
DNI MUZYKI FILMOWEJ
7 października - godz. 19
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Andrzej Rozbicki
solista: Paweł Kowalski (fortepian)
Program: K. Komeda: Kołysanka Sleep safe and
warm z Rosemary’s baby; W. Kilar: Smuga cienia;
J. Williams: Olympic Spirit; G. Ridout: Fall Fair; E.
Morricone: The Mission – Gabriel`s Oboe; K. Badelt: Pirates of the Caribbean; J. Kander: Chicago;
J. Williams: The Cowboy`s Overture; R. Addinsel:
Warsaw Concerto; J. Williams: Harry Poter and
the Goblet of Fire; J. Williams: Schindler List
Selections; K. Anderson – Lopez: Frozen ( Kraina
Lodu); P. Lavender: Tribute to John Williams
MUZYKA FILMOWA
KRZYSZTOFA KOMEDY - ZŁOTA PŁYTA
14 października - godz. 19
Wykonawcy
Trio Andrzeja Jagodzińskiego,
Agnieszka Wilczyńska, Henryk Miśkiewicz
Kwartet smyczkowy Filharmonii Sudeckiej
1 sierpnia – 31 października
Ekspozycja przedstawia zbrodniczą działalność
etnicznych Niemców – członków bojówek niemieckiej organizacji „Selbstschutz” („Samoobrona”), wymierzoną przeciwko polskiej ludności
cywilnej o „antyniemieckim” nastawieniu. Masowe akcje eksterminacji polskiej inteligencji, przeprowadzone jesienią 1939 r. na Pomorzu, należały
do najkrwawszych w historii II wojny światowej.
Zagadnienie zostało rzetelnie udokumentowane
materiałami archiwalnymi. Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w
Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy.
Uroczystości upamiętniające 77.
rocznicę agresji Niemiec na Polskę
4 września 2016
Zbiórka uczestników - godz. 11:45
6
W programie: największe przeboje filmowe z filmów Romana Polańskiego oraz Andrzeja Wajdy,
Jerzego Hoffmana, Janusza Morgensterna
BARDZO DZIKI ZACHÓD
– MUZYKA Z WESTERNÓW
21 października - godz. 19
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jan Walczyński
W programie muzyka z filmów: „Rio Bravo”,
„Biały Kanion”, „Butch Cassidy i Sundance Kid”,
„Dobry, Zły, Brzydki”, „Dawno temu na dzikim
zachodzie”, „Alamo”, „Bonanza”, „Tańczący
z wilkami”, „Alamo”, „W samo południe”, „Siedmiu Wspaniałych”.
9 września - godz. 19
INAUGURACJA SEZONU
ARTYSTYCZNEGO
2016/2017
ul. Słowackiego 4 , 58-300 Wałbrzych
www.filharmonia-sudecka.pl
sekretariat i biuro koncertowe: 74 842 32 87
dział audycji szkolnych i przedszkolnych: 74 842 64 09
kasa biletowa: 74 842 28 93
Dyrektor naczelny: Elżbieta Łaganowska
Zastępca dyrektora ds. artystycznych: Tomasz Janczak
16 września - godz.19
Fot. K. Masiuk
KONCERT KAMERALNY
Koncert z okazji 90 rocznicy urodzin
Maestro Józefa Wiłkomirskiego
Inez Więckowska - Malińska ( flet)
Ilona Hlubek - Długołęcka (obój)
Szymon Fortuna ( klarnet)
Alicja Korpal - Karasiewicz ( fagot)
Grzegorz Mondry ( waltornia)
Piotr Łukaszczyk ( fortepian)
Program:
W. Kilar:
Kwintet dęty
L. van Beethoven: Kwintet fortepianowy Es - dur
F. Poulenc:
Sekstet fortepianowy
23 września - godz.19
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
KONCERT SYMFONICZNY
dyrygent: Wojciech Czepiel
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
aktor: Piotr Mokrzycki
Program:
J. Wiłkomirski:Stela 70
Przygody Kacperka
Oberek
C. Debussy:
Preludium do „Popołudnia Fauna”
M.Ravel:
Pavana na śmierć Infantki
Bolero
Wojciech Czepiel
Marta M. Lelek
dyrygent: Jose Maria Florencio
solistka: Marta Magdalena Lelek (skrzypce)
Program:
R. Wagner:
K. Szymanowski:
P. Czajkowski:
7
Preludium i śmierć Izoldy
I Koncert skrzypcowy
I Symfonia g – moll op. 13
„Zimowe marzenia”
Andrzej Jagodziński Trio
CYNKOWI CHŁOPCY
X V I I D N I D R A M AT U R G I I
Autorka: Swietłana Aleksijewicz
przekład: Jerzy Czech
reżyseria: Jakub Skrzywanek
„Z OGNIEM W GŁOWIE II”
fot. Kasia Chmura
18 – 22 października
Druga edycja międzynarodowego projektu: „Z
Ogniem w Głowie – spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży” poświęcona będzie nowemu
dramatopisarstwu, ale także nowym – nie tylko
„słownym” – formom teatru dla nastolatków, jak
teatr tańca czy teatr nowych mediów. W każdym
dniu: czytania nowych tekstów, warsztaty ze specjalistami, wykłady, dyskusje i projekcje uznanych
niemieckich spektakli dla młodzieży podporządkowane będą innemu tematowi. A wszystko o młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą!
Piosenki o wojnie, które wszyscy znamy oraz reportaż jednej z najgłośniejszych współczesnych pisarek – Swietłany
Aleksijewicz, laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2015.
Debiutujący reżyser stworzył przejmujący antywojenny
musical z Afganistanem w tle.
10 września - godz. 19
11 września - godz. 18
Scena Kameralna
Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
BYĆ JAK DR STRANGELOVE
(czyli jak przestałem się bać i pokochałem mundur)
Szczegółowy program: www.teatr.walbrzych.pl
PORUSZYCIELE #WAŁBRZYCH
fot. Natalia Kabanow
Projekt Poruszyciele#Wałbrzych to cykl działań
z zakresu edukacji tanecznej skierowany do wałbrzyskiej młodzieży, z udziałem tancerzy i choreografów z Wałbrzycha i całej Polski. Projekt obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zakończy się
21 października stworzeniem finałowej instalacji
tanecznej z udziałem wszystkich uczestników.
Reżyseria: Marcin Liber, tekst: Jarosław Murawski
Po wakacyjnej przerwie wraca jeden z najzabawniejszych
spektakli Dramatycznego, prosto od twórców kultowego
„Na Boga!”. Lot w kosmos, Stanley Kubrick, atomowy kryzys i szalony generał, który może więcej niż powinien...
17 września - godz. 19
18 września - godz. 18
Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl w ruchu 2016”.
Duża Scena 8
29 października - godz. 19
30 października - godz. 18
Premiery sceniczne!
TUTAJ JEST WSZYSTKO
9 września - godz. 19 - Duża Scena
na podstawie „Książki wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera
fot. Piotr Pączkowski
Reżyseria i lalki: Magdalena Miklasz, adaptacja tekstu i wideo: Amadeusz Nosal, scenografia, kostiumy, światło: Mirek
Kaczmarek, opracowanie muzyczne: Anna Stela
Obsada: Sara Celler-Jezierska, Dorota Kowalkowska, Joanna
Łaganowska, Filip Perkowski, Piotr Tokarz, Ryszard Węgrzyn
Spektakl, który podbił serca dzieci w 19 wałbrzyskich szkołach, trafia na dużą scenę. Przedstawienie zagości na stałe
w repertuarze Teatru.
Następny pektakl: 10 września - godz. 17 - Duża Scena
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
7 i 8 października - godz. 19 - Duża Scena
Reżyseria: Maciej Podstawny, dramaturgia: Dorota Kowalkowska, Łukasz Zaleski, scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek, aranżacje i muzyka: Kamil Tuszyński, Anna Stela,
wideo: Amadeusz Nosal, choreografia: Katarzyna Zielonka
Pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
www.teatr.walbrzych.pl
centrala: 74 664 96 90 do 92
Biuro Współpracy z Publicznością:
74 664 96 95, fax 74 664 96 94
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Danuta Marosz
Dyrektor artystyczny: Maciej Podstawny
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
Premiera!
SZTUKA
30 września - godz. 19 - Scena Duża
Wolna Scena Inicjatyw Aktorskich
Tekst: Jasmina Reza, Reżyseria: Łukasz Zaleski
Obsada: Joanna Łaganowska, Michał Kosela,
Rafał Kosowski, Czesław Skwarek
Najważniejsza komedia Yasminy Rezy. Zwykłe przyjacielskie spotkanie zmienia się nagle w walkę na
śmierć i życie. Co jest przyczyną? Jeden z mężczyzn
postanawia pokazać pozostałym obraz - biały kwadrat na białym tle i ujawnić ile za niego zapłacił.
Błyskotliwe i arcyzabawne dialogi i pełna zwrotów
akcji fabuła są siłą tekstu Rezy – autorki scenariusza do słynnej „Rzezi” Romana Polańskiego.
fot. Kasia Chmura
Następne spektakle
1 października - godz. 19
2 października - godz. 18
Duża Scena
TEATR POLSKA
Obsada: Karolina Krawiec, Joanna Łaganowska, Irena Sierakowska, Anna Stela [g], Mirosława Żak, Michał Kosela, Rafał Kosowski, Piotr Mokrzycki, Wiolonczela: Bożena Papała
Po entuzjastycznym przyjęciu przez widzów przedstawienia
plenerowego, „Piosenki na koniec świata” pojawią się na Dużej Scenie. Wydarzenie z pogranicza teatru i koncertu to greatest hits - czyli najlepsze utwory z ostatnich kilku lat „Szaniawskiego” w jednym przejmującym scenariuszu.
Następny spektakl: 9 października - godz. 18 - Duża Scena
9
Już czwarty raz wałbrzyski „Dramat” wyrusza w trasę ze swoim przedstawieniem w ramach programu
„Teatr Polska”. Spektakl „Zapolska Superstar...”
zobaczą mieszkańcy 8 miast, w których nie ma stałej
sceny teatralnej, w 3 województwach. Pokazy wraz z
towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi Teatr zaczyna 23 października w Rydułtowych.
Pokazy odbywają się w ramach programu realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji na: www.polska.e-teatr.pl.
OCH, EMIL
4 września - godz. 12:30
Odmienne spektakle
Powróćmy na chwilę do kwietniowej prapremiery - „Kapelusza Pani Wrony” i czerwcowej premiery - „zrozumieć GIAURA”. Te kilka
słów proszę potraktować jako zdecydowaną
zachętę do ich obejrzenia. Ani młodzi widzowie, ani dorośli na pewno nie będą narzekać
na brak atrakcji. Jak zwykle w naszych „Lalkach” na scenie było wspaniale kolorowo,
znakomicie muzycznie, interesująco scenograficznie. No i aktorki oraz aktorzy... Brawo
i jeszcze raz brawo.
„Kapelusz Pani Wrony” (reżyseria Laura Słabińska) to bajka o próżności, cechującej ludzi
od wieków, a obecnie w szczególności. Zwierzęta, również rodzaju męskiego, skoncentrowane są na swoim wyglądzie. Na spotkaniu pod dębem pewnego razu nie pojawia się
tytułowa Pani Wrona, znana z umiłowania
oszałamiających (i markowych) kapeluszy.
Powód? - zginął jej najnowszy nabytek. Po
długich poszukiwaniach zguba się znalazła.
Posłużył potrzebującej rodzinie za wygodne, duże gniazdo. Właścicielka utraconego
kapelusza nie odebrała go, wykazując się
zrozumieniem i życzliwością. Czyż to nie budujące zakończenie?
„Giaur” Byrona, jednego z największych
przedstawicieli Romantyzmu, nie jest dla
młodych ludzi łatwy w odbiorze. W oparciu
o ten utwór nasz Teatr Lalki i Aktora zaproponował więc spektakl „zrozumieć GIAURA”
(reżyseria Martyna Majewska), adresując
go do widowni powyżej 13 lat. Byronowski
dramat w tej wersji scenicznej to zupełnie
nowy obraz, nieszablonowy sposób pokazania tragedii z epoki Romantyzmu i charakterystycznych dla niej postaw. Na scenie jest
to, co podoba się młodzieży – ekspresyjny
ruch, muzyka, gra świateł, sposób gry, odpowiednia warstwa słowna. Może więc spektakl pomoże gimnazjalistom i licealistom
zrozumieć „Giaura”, może go nawet polubić?
Przedstawienie ukazało nowego „Giaura”,
ale też nowe możliwości aktorskie. Do tego
stopnia, że Jakub Grzybek odkrył w sobie
muzyka (którym nigdy nie był) i po niewielu
próbach błysnął jako perkusista.
EKA
WŁADCA SKARPETEK
11 września - godz. 12:30
U/RODZINY
18 września - godz. 12:30
Spektakl z okazji Święta Ulicy Słowackiego
Wstęp wolny
PIOTRUŚ PAN
25 września - godz. 12:30
2 października - godz. 12:30
zrozumieć GIAURA
8 października - godz. 18
spektakl dla widzów 13+
KOZIOŁEK MATOŁEK
9 października - godz. 12:30
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
16 października - godz. 12:30
23 października
KAPELUSZ PANI WRONY
godz. 12.30
NAJ
godz. 16 - Mała Scena
spektakl dla dzieci do 4 lat
FRANIA PIORUN
10
30 października - godz. 12:30
Premiera!
PIOTRUŚ PAN
24 września - godz. 17
Na podstawie powieści J.M. Barriego „Piotruś Pan
i Wendy”
Adaptacja i reżyseria: Karolina Maciejaszek, scenografia: Marika Wojciechowska, muzyka: Piotr Klimek,
choreografia: Ewelina Ciszewska
Występują: Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz,
Patrycja Rojecka, Jakub Grzybek, Kamil Król, Paweł
Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Paweł Pawlik
ul. M. Buczka 16, 58-300 Wałbrzych
www.teatrlalek.walbrzych.pl
rezerwacja biletów: 74 666 73 40
e-mail: [email protected]
sekretariat: tel./fax 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Prażmowski
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
Koncert Johna Portera
2 października - godz. 18
Historia Piotrusia Pana opowiedziana będzie przez
dorosłą już Wendy w sposób retrospektywny. Wprowadzi ona widzów w tę historię przez przywołanie wspomnień i najważniejszych doświadczeń związanych
z dorastaniem. Nieokiełznana, dziecięca wyobraźnia
zderzy się chwilami z odpowiedzialnością dorosłych.
Dojrzewanie nie zawsze musi oznaczać utratę wewnętrznej Nibylandii, wewnętrzne dziecko można pozostawać w każdym niezależnie od metryki. Będzie to
spektakl twórczej przygody, uwodzący baśniowością
z magiczną Nibylandią, z żywym planem, formami teatru lalkowego i teatru cieni.
Teatr w rozjazdach
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Scena Wspólna
gościć będzie we wrześniu nasze „Lalki”. Zaprezentują tam one trzykrotnie spektakl „Dobrze, że jesteś”,
który również we wrześniu zobaczą mieszkańcy Legnicy na scenie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.
11
W programie tego
solowego koncertu
znajdą się utwory z
najnowszego krążka Johna pt „Honey
Trap” oraz z poprzednich płyt, w
tym z legendarnej
już płyty „Helicopters” (m.in. „Life”,
”Refill”, „Ain’t got
my music”, czy „I’m
just a singer”), z
duetu z Anitą Lipnicką („Flame”), a także
z najnowszych projektów z Adamem Nergalem Darskim, Wojtkiem Mazolewskim,
czy Alicją Domańską („Alice left Wonderland”). „Honey Trap”jest muzyczną kontynuacją wysoko ocenianego przez krytyków
poprzedniego albumu wykonawcy “Back
in Town”, ale w zdecydowanie bardziej dynamicznej, rockowo - bluesowej formie.
Przedstawienie to będzie też pokazane
w Toruniu na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA w październiku. „Władca Skarpetek” wyruszy do
Dzierżoniowa (18.09) oraz do Bytomia na
Klocki Teatralne. Dni Teatru dla Juniorów
w Beceku (29.10).
MULTIMEDIALNA FILIA NA PODZAMCZU
SPOTKANIA AUTORSKIE
PiK, czyli Pstrykam i Klikam
Kolejne zajęcia, które wprowadzą w świat QR Kodów.
6 września i 4 października - godzi. 16:30
Filia Multimedialna na Podzamczu
Bajkowy Klub Malucha
7 września i 5 października - godz. 16:30
Światowy Dzień Umiejętności Czytania
Happening dla młodzieży szkolnej
8 września - godz. 11
Akademia Młodego Artysty.
9 września i 14 października - godz. 16:30
Spotkanie z Mistrzem – Józefem Wiłkomirskim
10 i 24 września – godz 15
8 i 22 października – godz. 15
Biblioteka pod Atlantami – Rynek
Spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem
23 września – godz. 17
Spotkanie z Izabelą Górnicką – Zdziech
autorką biografii Franciszka Starowieyskiego
7 października – godz. 17
Spotkanie z Markiem Krajewskim
25 października – godz. 17
Wałbrzyskie Wróbelki
Chór prowadzony przez Małgorzatę Wiłkomirską
10, 17, 24 września - godz. 10
1, 8, 15, 22, 29 października – godz. 10
Klub Czytających Rodzin
21 września - godz. 17
27 października – godz. 17
Dyskusyjny Klub Książki
26 września i 24 października – godz. 15
FILIA NA PIASKOWEJ GÓRZE
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI - RYNEK
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka
1 września – godz. 16
6 października – godz. 16
Dyskusyjny Klub Książki
15 września - godz. 17
Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki”
21 września - godz. 17
Spotkanie klubu „Fantastyka pod Atlantami”
8 września – godz. 17:30
Akademia Ludzi z Pasją
Mateusz Wyrzykowski „Sienkiewicz u wód”
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
23 września - godz. 16:30
FILIA NA NOWYM MIEŚCIE
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
30 września - godz. 17:15
Spotkanie Zaczytanych Rodzin
27 września, 26 października – godz. 17
„Biblioteka pod Atlantami” - koordynator wydarzeń Roku Mariana Jachimowicza
ODDZIAŁY BIBLIOTEKI
WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA
czynna: pon-pt 10 - 18
sob 9 -15
DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
czynny: pon-pt 10 - 18
sob 9-15
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
czynna: pon-pt 10 - 18
ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ
czynny: pon-pt 10- 16
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ
PRACOWNIA REGIONALNA
czynna: pon-pt 10 - 18, sob 9 -15
12
ODDZIAŁ DLA NAJMŁODSZYCH
czynny: pon-pt 10 - 17
G A L E R I A
P O D
AT L A N TA M I
Bożena Mazurkiewicz
BYĆ INACZEJ
Wernisaż: 5 września - godz. 17
Na wystawie zobaczymy nietypowe kolaże zdjęciowe,
składające się z ponad 3000 różnych fotografii. Pocięte
na trójkąty różnej wielkości tworzą kompozycję malarską, w której doszukać się można profili ludzkich i demonicznych twarzy. Odnośnikiem do tego obrazu jest
seria zdjęć, ukazujących profile twarzy pokazanych w
dużej pracy. Wszystkie fotografie są oryginalne, bez ingerencji programu komputerowego.
NARODOWE CZYTANIE
3 września - godz. 11 – Filia na Podzamczu
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, www.atlanty.pl
tel. 74 648 37 04, fax: 74 664 87 05
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Renata Nowicka
Pokój Pamięci Poety
Mariana Jachimowicza
Na ciekawie zaaranżowaną ekspozycję składa się bogaty zbór m.in. dokumentów, wydawnictw, fotografii, które obrazują życie i
dorobek twórczy tego wielkiego poety wałbrzyskiego.
Pokój znajduje się na II piętrze biblioteki
w Rynku i można go odwiedzać od poniedziałku do piątku, w godz. 10 – 17.
W tym roku, po raz piąty, „Biblioteka pod Atlantami”
włącza się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Tym razem będzie to wspólne czytanie fragmentów
książki „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Przewidziano
też inne atrakcje - prezentację „Sienkiewicz nagrodzony”
oraz quiz dotyczący czytanej powieści.
TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK
druga połowa września
W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu:
• pokaz filmowy dotyczący adaptacji zakazanej książki
• prezentacja multimedialna
Wystawy książek
• Biblioteka pod Atlantami - Rynek
• Multimedialna Filia Biblioteczna na Podzamczu
PROJEKCJE FILMOWE
Literatura na Ekranie
1 września, 6 października – godz. 17
Filia na Podzamczu
KONFERENCJA
W „Bibliotece pod Atlantami” w Rynku odbędzie się
konferencja, której temat brzmi: „Bibliokreacje czyli
wokół literatury dziecięcej”. Zainteresowani spotkają
się 29 września, w godz. 9 – 15.
13
Kino pod Atlantami
8 września, 13 i 27 października
godz. 17:30 – Biblioteka w Rynku
Seans z cyklu Warto obejrzeć
15 września i 20 października
godz. 17 – Filia na Podzamczu
ZAPOMNIANY POWRÓT
Losy polskich emigrantów we Francji w latach 1921-1948.
Reemigracja na Ziemię Wałbrzyską
14 września – 14 października – Stara Kopalnia
Do obejrzenia wystawy zaprasza Stowarzyszenie „Dom Bretanii w Wałbrzychu”.
Wystawa zorganizowana została z okazji 70.
rocznicy powrotu reemigrantów polskich z Francji na Ziemię Wałbrzyską. Jej autorem i pomysłodawcą jest Bogdan Król, prezes „Domu Bretanii”,
także repatriant z Francji.
Ekspozycja składa się z 27 plansz (100cmx70cm),
opatrzonych w teksty w językach polskim i francuskim. Fotografie zgrupowane są w trzech częściach - emigracja zarobkowa do Francji w latach
1921-1939, życie codzienne Polaków we Francji
w okręgach Nord -- Pas-de-Calais, Lotaryngii,
Burgundii, Sewennach oraz powrót Polaków do
kraju w latach 1946 - 1948, z których najwięcej
osiedliło się w Wałbrzychu i jego okolicach.
Organizując wystawę prezes B. Król chciał przypomnieć i zachować w pamięci losy reemigrantów z Francji, ich wpływ na kształtowanie regionu
wałbrzyskiego oraz historię polskiej emigracji w
góniczych regionach Francji w latach 1921 - 1960,
a także uświadomić – szczególnie młodemu pokoleniu - trudne i pogmatwane losy emigrantów,
często ich rodziców i dziadków.
Wystawa prezentowana będzie w Polsce i we
Francji, w muzeach, szkołach, instytucjach kultury i ośrodkach polonijnych.
OBCHODY 25. TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW
POŁUDNIOWO – WSCHODNICH W WAŁBRZYCHU
Konferencja jubileuszowa
Okładka katalogu do wystawy
8 września – godz. 16 – Hotel Maria w Wałbrzychu
W programie:
• wykład prof. Stanisława Niciei
• koncert zespołu „Tyligientne Batiary” z Bytomia
• wystawa fotografii o 25 latach działalności Towarzystwa w Wałbrzychu
Obchodom towarzyszy wystawa w Zamku Książ
André van der Wenden
„Lwów Szczawno-Zdrój Den-Helder”
Malarstwo i fotografia
14
Bogaty wybór obrazów i rysunków Franciszka Starowieyskiego można oglądać w Starej Kopalni. Dzieła
powstały w latach 80-tych XX wieku, podczas pobytu
Starowieyskiego w Paryżu. Szczególnym eksponatem
jest 22-metrowy obraz „Teatr rysowania”, który po raz
pierwszy w Polsce został zaprezentowany w całej swojej
okazałości, bez konieczności zaginania.
ul. Wysockiego 29, 58-300 Wałbrzych
www.starakopalnia.pl
tel. 74 667 09 00
Dyrektor: Anna Żabska
Wystawę sprowadziła do Polski i ją prezentuje
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Jej współorganizatorami są: Stara Kopalnia i Wałbrzyska
Franciszek Starowieyski
PRZYJAŹNIE PARYSKIE
1683-1693
Kolekcja A. i N. Avila
1 sierpnia – 30 października
Łaźnia Łańcuszkowa
w godz. 10 – 18
Galeria Sztuki BWA. Patronat objął prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
Wstęp na wystawę jest płatny - koszt biletu nor-
malnego to 10 zł, ulgowego - 5 zł, dla osób, które
kupią bilet na zwiedzanie Starej Kopalni wejście na
wystawę jest bezpłatne.
NACZYNIA ŁUŻYCKIE
NA INAUGURACJĘ
2700 lat. Waza, misa, czerpaki (ówczesne garnuszki) i małe naczynia wykonane zostały przez
garncarzy jednego z plemion kultury łużyckiej,
która obejmowała tereny dorzecza Odry, Wisły,
północne Morawy i Czechy, Saksonię, Łużyce,
Brandenburgię. Naczynia gliniane były też wykorzystywane przez dawnych łużyczan do pochówku prochów zmarłych.
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa w Starej
Kopalni zainauguruje 9 września wystawa naczyń łużyckich. Zobaczymy siedem całych takich
obiektów i kilka innych fragmentów sprzed ok.
1 sierpnia – 9 września
Finisaż z udziałem autorów - 9.09
Centrum Ceramiki Unikatowej
Prezentowane dzieło to Kula/Pomarańcza o
średnicy ok. 60 cm, składająca się z cząstek,
wykonanych z cieniutkich pręcików z bezbarwnego, borosilikatowego szkła. 28 cząstek pomarańczy – tyle, ile krajów liczy UE
- tworzy pełną, atrakcyjną instalację. Bazą
dla projektu jest Atelier Si, Pb… – autorska
pracownia B. Idzikowskiej.
To multimedialny projekt Anne Claude Jeitz,
Alaina Calliste i Barbary Idzikowskiej w ramach
Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro
2016, przy współudziale ASP we Wrocławiu, jako
wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Wysokich
Temperatur. Ideą projektu jest zobrazowanie
związków między całością a częścią - poszczególnymi krajami członkowskimi a UE.
15
ZAMEK KSIĄŻ
W WAŁBRZYCHU
SP. Z O.O.
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl
[email protected]
sekretariat: +48 74 66 43 850
prezes: Krzysztof Urbański
André van der Wenden
LWÓW SZCZAWNO-ZDRÓJ
DEN-HELDER
Malarstwo i fotografia
29 sierpnia - 20 września
METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ
Ta atrakcyjna wystawa (własność Muzeum Narodowego we Wrocławiu) wzbogaciła się o wyjątkowy obraz - „Alaryk w Rzymie” Wilhelma
von Lindenschmita. To największy (411x613cm)
obraz sztalugowy o tematyce historycznej w
zbiorach wrocławskiego Muzeum i jeden z największych takich obrazów w Polsce. Uroczystość odsłonięcia dzieła (na zdjęciu) odbyła się
9 lipca 2016 r. - w rocznicę otwarcia wystawy
„Metamorfozy Zamku Książ”.
Liao Ci Fu
MALARSTWO
15 października – 30 listopada
Panorama Lwowskiego Rynku
Na wystawę holenderskiego artysty składa się kilkadziesiąt obrazów przedstawiających Szczawno-Zdrój, Den Helder i Lwów, 23 zdjęcia Lwowa oraz
panorama lwowskiego Rynku.
Mówi autor - Wystawa zawiera tematy związane z
trzema miejscami na świecie, w których czuję się
jak w domu. To jest Den Helder w Holandii, miasto,
w którym się urodziłem, Szczawno-Zdrój w Polsce,
gdzie mieszkam obecnie i Lwów na Ukrainie, europejskie miasto, gdzie (tak jak w Wiedniu i w Antwerpii) lubię przebywać.
Obrazy i fotografie Lwowa to jego wkład w uroczystości jubileuszowe Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Wałbrzychu.
Ekspozycja będzie prezentowana w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Świdnickim
Ośrodku Kultury.
16
Będzie to oryginalna wystawa – obrazy tajwańskiego malarza. Mają formę zwojów i są malowane przede wszystkim tuszem na papierze, rzadziej
konwencjonalnymi farbami. Liao Ci Fu jest wybitnym przedstawicielem malarskiego stylu shan
shui, co znaczy „góra - woda”. Wystawa w Zamku
Książ jest dopiero trzecią ekspozycją tajwańskiego
artysty, pokazywaną w Europie.
Galeria – ul. Słowackiego 26
Alfred Oruba
„EXODUS. MALARSTWO ALFREDA ORUBY”
Wystawa pośmiertna
WAŁBRZYSKA
GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH
7 września – 6 października
wernisaż: 7.09 - godz. 18:30
Wałbrzyski artysta plastyk (ur. w 1933 r. w Stanisławowie) przyjechał z rodziną do Wałbrzycha w
1946 r., uczęszczał tutaj do Szkoły Muzycznej i I
LO, w latach 1952-1955 studiował muzykologię
na Uniwersytecie Warszawskim. Przerwał studia,
wrócił do Wałbrzycha i uczył się w Technikum
Górniczym. Pracował w kopalni „Bolesław Chrobry”, od 1956 r. aż do emerytury w 1986 r. jako
Siedziba główna
ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 62 62 - sekretariat
Oddział
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
tel.74 665 88 24/22/26
www.bwa.walbrzych.pl
Dyrektor: Alicja Młodecka
r. Z czasem jego malarstwo nabrało indywidualnego stylu, z charakterystycznymi śmiałymi
pociągnięciami pędzla,
dynamicznymi, grubo
nakładanymi fakturami
i nasyconymi kolorem
abstrakcyjnymi formami. Uprawiał głównie
malarstwo sztalugowe
w tradycyjnej technice
olejnej, w którym dominował pejzaż i martwa
natura. Był wieloletnim
członkiem wałbrzyskiej
grupy twórczej „Kontrast”. Uczestniczył w
akcjach dobroczynnych.
Żnin - 2 jachty, olej, płótno, 2007
Laureat wielu nagród i
geodeta górniczy w KWK „Wałbrzych”. Na początwyróżnień. Brał udział w wielu wystaku lat 60. zainteresował się malarstwem, z któwach i plenerach malarskich w kraju
rym rozpoczął przygodę w swoim biurze, malując
i za granicą. Jego prace znajdują się w
kopię wiszącego tam obrazu G. Braquea. Pierwsze
zbiorach Muzeum Porcelany w Wałprofesjonalne lekcje rysunku pobierał u malarki
brzychu, w kolekcjach prywatnych w
i rzeźbiarki, Marii Ritter, uczennicy m.in. XawePolsce, Francji, Niemczech, Szwecji i
rego Dunikowskiego. Aktywnie uczestniczył w
USA.
pracy koła malarzy amatorów w GDK przy Al. WyZ inicjatywy wałbrzyskich górników,
zwolenia, które prowadziła wałbrzyska artystka
dla uczenia pamięci artysty plastyka,
rzeźbiarka Maria Bor. To ona pierwsza odkryła w
jedną z ulic w dzielnicy Konradów nanim duży talent i zmobilizowała do ubiegania się o
zwano imieniem Alfreda Witolda Oruby.
uprawnienia artysty malarza Otrzymał je w 1982
Zmarł 26 lipca 2014 r. w Wałbrzychu.
17
Galeria – ul. Słowackiego 26
Jan Pałka
RZEŹBA I RYSUNEK
12 października – 17 listopada
wernisaż: 12. 10 – godz. 18
Artysta wałbrzyski studiował w latach 1963 –
1969 w PWSSP w Poznaniu, specjalizując się w
zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mebli. Dyplom z architektury wnętrz
uzyskał w pracowni prof. Jana Węcławskiego w
1969 r.
W dotychczasowej praktyce zawodowej był
m.in. projektantem w ZWG „Tonsil” we Wrześni
i plastykiem w Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach. Zrealizował
zlecenia na zestaw płaskorzeźb i metaloplastyki dla Muzeum im. Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku (1972), cykl reliefów z metalu
dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (1979), rzeźbę „Fontanna” w Zielonej Górze
(1980), uczestniczył w pracach konserwatorsko
– rekonstrukcyjnych przy Bramie Portowej w
Szczecinie (1992).
Galeria – Zamek Książ
Ryszard Konikowski
Filip Konikowski
RYSUNEK I FOTOGRAFIA
22 października – 27 listopada
wernisaż: 22. 10 – godz. 18
Ryszard Konikowski (ur. w 1949 r. w Bytomiu) jest uczniem prof. Mariana Turwida
i prof. Tadeusza Mokrzyckiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w
Bydgoszczy. Od 1968 r. zajmuje się pracą
artystyczną; malarstwem, rysunkiem
i grafiką użytkową. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Polsce,
na Węgrzech, w Niemczech, Anglii, Francji, Hong-Kongu i Australii. Od 1970 r. mieszkał w Wałbrzychu, w latach 1981 – 1984 w RFN, gdzie z sukcesem
realizował działania twórcze. Potem z rodziną
18
Jan Pałka, z cyklu Sport w sztuce, płaskorzeźba,
drewno, 2014
Uprawia rzeźbę i rysunek. Był wieloletnim
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1998 r. należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Regionu Wałbrzyskiego. Jest
laureatem nagród i wyróżnień w konkursach
plastycznych, m.in. I nagrody za zestaw rzeźb w
konkursie „Sport w sztuce” (Kielce 1972), II nagrody za rzeźbę i III nagrody za płaskorzeźbę w
konkursie „Moje miasto – Impresje – Propozycje”
(Zielona Góra 1975), otrzymał też nagrodę i wyróżnienie za cykl rysunków w Salonie Jesiennym
– Zielona Góra 1976. Mieszka w Wałbrzychu.
zamieszkał w Melbourne
(Australia). Otrzymał tam
stypendium artystyczne,
potem rozpoczął współpracę z Anthill Theatre, i
Universal Theatre w Melbourne oraz Island Theatre
w Hong-Kongu, efektem
były plakaty i scenografie
teatralne. W 1990 r. zdobył
I nagrodę w National Rotring Drawing Competition
w Australii. Prowadził własne studio graficzne, teraz
zajmuje się pracą twórczą i
dydaktyczną.
Filip Konikowski (ur. w 1983 r. w Dortmundzie)
od 1984 roku mieszka w Melbourne. Bierze
udział w wielu wystawach indywidualnych i
zbiorowych w Australii. Współpracuje z pismami
artystycznymi na całym świecie. Zajmuje się fotografią artystyczną i reklamową.
Galeria – Zamek Kiąż
WAŁBRZYSKA
GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH
Niloufar Shirani, Krzysztof Ślaziński
POLSKIE DZIECI W IRANIE
– ODBICIA
17 września – 16 października
wernisaż: 17. 09 - godz. 19
To kolejny projekt grupy artystycznej Artplanes - Niloufar Shirani (Iran) oraz Krzysztof Ślaziński (Polska) – która ma już na koncie trzy wspólne wystawy,
w Polsce i w Teheranie. Wystawa jest częścią wydarzenia artystycznego, na które składają się również
spotkania autorskie, prezentacje i warsztaty artystyczne. Wszystko dotyczy wspólnej historii polsko
Niloufar Shirani
– irańskiej: pomoc Iranu polskim dzieciom podczas II
wojny i obecne związki obu krajów w oparciu o własne
doświadczenia artystów. Celem projektu jest pokazanie przyjacielskich stosunków dwóch odległych narodów, udowodnienie, że sztuka jest ponad wszelkimi
podziałami oraz promocja tolerancji, wiedzy o innych
kulturach i religiach. Dzięki zastosowaniu różnych
form przekazu - malarstwo, rzeźba, instalacja, video,
animacja, fotografia i muzyka – młodzi artyści chcą
trafić do szerokiego grona odbiorców, nawiązać dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.
19
Siedziba główna
ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 62 62 - sekretariat
Oddział
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
tel.74 665 88 24/22/26
www.bwa.walbrzych.pl
Dyrektor: Alicja Młodecka
Koncepcja wystawy Krzysztof Ślaziński, absolwent łódzkiej ASP,
uprawia malarstwo, grafikę komputerową (3D i
2D), animację, muzykę,
scenopisarstwo, wyróżniony w konkursach w
kraju i za granicą, wystawiał w Łodzi, Warszawie,
Wałbrzychu i Teheranie.
Współautorka wystawy
- Niloufar Shirani, ukończyła studia magisterskie
(malarstwo) na Uniwersytecie
Artystycznym
w Teheranie, wcześniej
licencjackie na podobnej
uczelni w Isfahanie (miejscu urodzenia), zajmuje się głównie malarstwem, ceramiką oraz
performancem. Kurator wystawy - Aleksandra Frankowska, studiowała w łódzkiej
ASP, absolwentka Wimbledon College of Art,
University of the Arts London (dyplom z malarstwa). W Londynie współprojektowała i
współorganizowała grupowe wystawy sztuki
współczesnej.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Gminy Wałbrzych w ramach programu: Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne.
W 2016 r. kontynuowane są obchody 70. lat polskiego Wałbrzycha. Od początku był on miastem wielokulturowym. Ludzie o różnych korzeniach, różnych narodowości, z odmiennymi tradycjami i zwyczajami aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym i gospodarczym miasta. Wielu z nich utrzymuje
poczucie wspólnoty i własnych tradycji, a ich potomkowie kontynuują tę działalność. Dzisiejszy materiał o Niemcach, którzy po wojnie pozostali w naszym mieście kończy cykl o „Ludziach polskiego
Wałbrzycha”, którzy rozpoczęliśmy w 2015 r.
Oni tu pozostali
Po zakończeniu II wojny światowej niemieccy
mieszkańcy Wałbrzycha znaleźli się w zupełnie nowej rzeczywistości. Od 1946 do 1948 r.
wysiedlono ich stąd ok. 30 000, niemal połowę
ówczesnych mieszkańców. Fachowców w różnych branżach przemysłowych zatrzymano, by
zapewnić ciągłość produkcji w tym niezniszczonym ośrodku przemysłowym. Polscy przybysze
dopiero zaczęli tu się osiedlać. Z czasem niemieckich mieszkańców było coraz mniej, na co
największy wpływ miały masowe ich wyjazdy w
latach 1956 – 1958.
Po początkowym trudnym okresie, z czasem
sytuacja wałbrzyszan z korzeniami niemieckimi poprawiała się i stabilizowała. We wrześniu
1950 r. rozpoczęły działalność niemieckojęzyczne szkoły podstawowe, oddziały licealne i
zawodowe. W tym samym roku utworzono niemieckie związki zawodowe (funkcjonowały do
1958 r.), powstawały liczne amatorskie zespoły
artystyczne. We Wrocławiu drukowano niemieckie czasopismo „Arbeiterstimme” - „Głos
Robotnika”. Wałbrzyszanie niemieckiego pochodzenia, którzy zostali w miejscu urodzenia
kształcili się, podejmowali pracę, udzielali się w
działalności publicznej. W 1957 roku powstało
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Dolnego Ślaska z siedzibą w Wałbrzychu.
Jedną z osób pozostałych jest Doris Stempowska, która może posłużyć jako przykład wyjątkowego przywiązania do jednego miejsca
– Zamku Książ. Przyszła na świat (jako piąte
pokolenia książańskich mieszkańców) gdy zamek i całe dobra były jeszcze własnością księcia Jana Henryka XV Hochberga, tutaj z rodzicami spędziła lata wojny i pozostała aż do dziś.
W chwili zakończenia II wojny miała 10 lat i – jak
wspomina – początki w szkole były trudne, nie
znała ani słowa po polsku, ale miała dobrych
nauczycieli i poradziła sobie. Pracowała w Hucie Karol, w stadninie PSO Książ, była bileterką kiedy zamkiem zarządzało PTTK. Z chwilą
20
utworzenia w zamku Obserwatorium Geofizycznego PAN w 1970 r. została jego pracownikiem i
pozostawała nim aż do przejścia na emeryturę,
a nawet potem, pracując na pół etatu. Ale oddawała się nie tylko zajęciom rodzinnym (mężatka z dwójką dzieci) i zawodowym.
Mówi Doris Stempowska, od 2004 roku przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Wałbrzychu – Niezwykle ważnym dla mieszkańców pochodzenia
niemieckiego, było powstanie Niemieckiego
Towarzystwa Społecznego-Kulturalne z siedzibą w Wałbrzychu. Zostało zarejestrowane w
sądzie 4 mają 1957 r. Była to pierwsza i jedyna
wówczas zalegalizowana reprezentacja mniejszości niemieckiej w Polsce i obejmowało cały
Dolny Śląsk, Wrocław oddzielił się dopiero w
1989 r. Inne, podobne do naszego stowarzyszenie powstały w latach 1990 – 1991. W towarzystwie pomagaliśmy sobie i wspieraliśmy się, co
było szczególnie ważne w powojennych latach,
LUDZIE POLSKIEGO WAŁBRZYCHA
bo niełatwo żyło się jako obcy w rodzinnych
stronach. Od dawna mamy stałe dni spotkań –
takie miłe bycie razem, urządzamy uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wycieczki
dla dorosłych, spotkania integracyjne. Ważna
jest dla nas współpraca z młodzieżą. Organizujemy dla niej kolonie i wycieczki,
przekazujemy jej dawne śląskie
zwyczaje i tradycje, zapoznajemy
ze śląskimi pisarzami i poetami.
Zapraszamy na zajęcia nauki języka niemieckiego, do udziału w
warsztatach plastycznych, konkursach, grupach muzycznych.
W 2004 r. uhonorowano nas
Medalem Gerharta Hauptmana
za zasługi w dziedzinie działalności kulturalnej i opiekę socjalną .potrzebującym ślązakom.
Utrzymujemy ożywione kontakty
z naszymi rodakami, dzwonią do nas lub przyjeżdżają. Cieszymy się, że przyjęła się na stałe
nasza inicjatywa - międzynarodowe spotkania
chórów „Beati Cantores”, organizowane przez
nas od 13 lat.
scowych strojach regionalnych. „Freundschaft”
śpiewa pieśni, ludowe, religijne, klasyczne, wykonując je w czterech językach – polskim, niemieckim, łacińskim i angielskim. Dodajmy, że
jest on kontynuatorem dobrych tradycji chóru
„Freundschaft” z lat 50. XX w.
Chór „Freundschaft” koncertuje w Krzyżowej
NTSK ma koła w Dzierżoniowie i Bolkowie i
zrzesza ok. 430 członków. Wśród nich nie brakuje reprezentantów kolejnych pokoleń mieszkańców niemieckiego pochodzenia. Przylatuje
np. do Wałbrzycha młodziutka Amerykanka,
która odwiedza babcię z niemieckimi korzeniami, odwiedza Towarzystwo i przyswoiła już
sobie nieco język niemiecki. Tzw. sekcja młodzieżowa, czyli reprezentanci trzeciego już pokolenia, przychodzą do siedziby NTSK na naukę
języka i zajęcia twórcze. Z pewnością ma na to
wpływ aktywność drugiego pokolenia członków NTSK, którzy śpiewają w chórze i udzielają
się w innych działaniach. Do takich osób należą
też Ewa Chomicz sekretarz, i Renata Czapnik
skarbnik, członkowie zarządu wałbrzyskiego
NTSK. Pomagają też Maria Woźniak i wiele innych osób. W pracach Towarzystwa uczestniczyły kiedyś ich mamy i babcie, dzieci jeździły
stąd na kolonie.
Wałbrzyskie Niemieckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne jest szeroko znane ze swojego
chóru „Freundschaft” - „Przyjaźń”. To mieszany
zespół nie tylko ze względu na obecność głosów
Obecnie Towarzystwo myśli już o jubileuszu
60. działalności w 2017 r. Obchody rocznic,
szczególnie tych „okrągłych”, są ważne dla jego
członków. Stanowią dobrą okazją do spotkania,
również z gośćmi z zagranicy, snucia wspomnień, podsumowania dorobku, co znalazło
odbicie choćby w wydanej publikacji z okazji 50.
istnienia Towarzystwa, której okładkę zamieszczamy.
Spotkanie z księciem Bolkiem w Książu
żeńskich oraz męskich, ale i narodowość członków. Jego dyrygentem od początku jest Alicja
Rodzynek. A początek chóru sięga 1991 r., więc
ten rok jest dla niego szczególny – świętuje jubileusz 25. działalności. Występował z sukcesem w Polsce, w Niemczech i Czechach, nie mówiąc o Wałbrzychu i naszym regionie. Liczy ok.
25 osób i często występują one w dawnych miej-
Aldona Biecka
fot. J. Ślaziński
21
OŚRODEK SPOŁECZNO - KULTURALNY
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PODZAMCZE”
Wałbrzych
ul. Rycerska 1
tel:.505 101 804
Al. Podwale 1, 58-314 Wałbrzych
tel 74 66 56 982
www.smpodzamcze.com.pl/osk
[email protected]
Kierownik: Włodzimierz Palusko
CZYSTE GÓRY
CZYSTE WAKACJE
Wystawa prac uczestników
konkursu plastycznego
Współorganizator:
Fundacja RECAL
Pasaż Tesco - do 15.09
AKTYWNE I BEZPIECZNE
WAKACJE
Wystawa prac uczestników
konkursu plastycznego
Współorganizator: Sanepid
OSK - do 12.09
ŚWIATŁEM MALOWANE
Otwarcie wystawy
fotograficznej
Współorganizator:
Komisja Fotografii
Krajoznawczej PTTK
OSK - 16.09 - godz. 17
PIĄTE URODZINY
WAŁBRZYSKI KLUB
DYSKUSYJNY
OSK - 19.09 i 17.10 -godz.16:30
OBCHODY
MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA BIAŁEJ LASKI
Współorganizator: Polski
Związek Niewidomych
koło Wałbrzych
OSK - 25.10 - godz. 12
KOLOROWE PTAKI
Otwarcie ekspozycji prac
konkursu plastycznego
oraz wystawa ptaków i
kanarków egzotycznych
Współorganizator:
Polski Związek
Hodowców Kanarków i
Ptaków Egzotycznych
OSK - 27 - 30.10
7 października
godz. 18
5. urodziny Pretekstu
godz. 19
Koncert zespołu
SILENTlive
8 października
godz. 18
otwarcie wystawy
fotografii
Joanna Kostrzewska, właścicielka klubu i wiceprezes Stowarzyszenia WKF, ma powody do
satysfakcji. W ciągu tych pięciu lat w „Pod pretekstem” odbyło się 40 wystaw fotograficznych i
malarskich oraz ponad 150 spotkań i koncertów.
Kilka imprez wpisało się na stałe do kalendarza
imprez, jak choćby Turniej Blagierów 1 kwietnia.
J. Kostrzewska powiedziała - Z okazji jubileuszu
przygotowaliśmy dla Państwa też kilka niespodzianek. Serdecznie zapraszamy.
Wspomnienia z wakacji
IMPREZY SPORTOWE
Turniej Piłki Nożnej
Dolnośląskich Spółdzielni
Mieszkaniowych w ramach
Europejskiego Tygodnia
Sportu
Współorganizator: Ognisko
TKKF Podzamcze
Boisko przy PSP nr 21
17 września
XXXVI Bieg Przełajowy
Podzamcza i marsz
nordic walking z okazji
Światowego Dnia Chodu
Współorganizatorzy:
Fundacja RECAL
Start – OSK
1 października - godz. 11
Osiedlowe rozgrywki
piłkarskie
Boisko przy ul. Grodzkiej
Terminy - według zapisów
Turniej tenisa ziemnego –
zakończenie sezonu
Kort tenisowy przy ul.
Grodzkiej
23 października - godz. 11
ZAJĘCIA W OSK
Pilates dla pań ○ aerobik
dla pań ○ Studio Tańca
- nauka różnych form
tanecznych ○ judo dla
dzieci
22
WSPOMNIENIE LATA
Marzena Zdun i Jacek Ślaziński
Wystawa fotografii i malarstwa
2 września – godz. 18 - wernisaż
BITWA NA ZDJĘCIA WKF
7 września - godz. 18
KONCERT SAKSOFONOWY
„The very best of Burt Bacharach"
Krzysztof Kurnyta - saksofon
Mieczysław Noskowiak - akompaniament
11 września – godz. 18
WIECZÓR JEDNEJ FOTOGRAFII WKF
16 września – godz. 18
SPONTAN POETYCKI
21 września – godz. 18
BITWA NA ZDJĘCIA WKF
5 października – godz. 18
WIECZÓR JEDNEJ FOTOGRAFII WKF
20 października – godz. 18
SPONTAN POETYCKI
21 października – godz. 18
Jolanta Kasińska
SYMFONIE
3 - 20 października
Wystawa jest ukoronowaniem 50-lecia pracy twórczej
i dydaktycznej artystki. Zaprezentuje ona unikatowe
prace w porcelanie, kamionce, szamocie, co będzie
doskonałą konfrontacją technik i materiałów ceramicznych. Będą to m.in. prace z cyklów: „Muzyczny”,
„Geometryczny”, „Zwierzęta i Ptaki” pokazane w formie przyściennej - reliefy, płaskorzeźby i przestrzennej - m.in. formy antropomorficzne.
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
www.muzeum.walbrzych.pl
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
Dyrektor: Jacek Drejer
Muzeum czynne: od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10 - 16; w środy - do godz. 18
J. Kasińska (ur. w Kownie na Litwie) Ukończyła ASP
w Poznaniu, wcześniej Liceum Sztuk Plastycznych i
studia pedagogiczne we Wrocławiu. Do 1980 r. zajmowała się grafiką użytkową, malarstwem i dydaktyką
Od 30 lat oddaje się ceramice unikatowej i dydaktyce
oraz konserwacji ceramiki. Prace artystki znajdują
się w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, w kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą, np. w Manabi, Parku Tajimi, Japonii. Uhonorowana Srebrnym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
28 września
Tamara Łempicka (epoka art déco)
26 października
Henri de Toulouse-Lautrec
23
Koncerty, pokazy, wystawy,
przeglądy i festiwale
Tel +48 74 840 40 49 lub +48 74 660 63 20
e-mail: [email protected]
2 września - godz. 20
Young Power Blues Jam
Session
MAJA LUDWICZAK & Friends
9 września - godz. 18
AKT
Zbiorowa wystawa fotografii
- wernisaż
TANECZNE SOBOTY
3 września - godz 20
TYLKO WIELKIE PRZEBOJE
Prowadzi DJ Martin
9 września - godz. 20
„W starym kinie”
Gustav Machaty „EKSTAZA”
Projekcja z muzyką na żywo.
10 września - godz. 20
FIESTA LATYNOSKA
„Wspomnienia z wakacji”
16 – 17 września - godz. 16
Festiwal Literacko Artystyczny preTEXTY
Spotkania, panele, dyskusje,
warsztaty, performance
Pełny program na stronie:
http://festiwalpretexty.pl/
walbrzych/
17 września - godz. 20
GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY
1 października - godz. 20
MUZYKA LAT `60`70`80
Prowadzi DJ Krzysztof
8 października - godz. 20
TYLKO WIELKIE PRZEBOJE
Prowadzi DJ Leon
15 października - godz. 20
GRECKIE KLIMATY Z ZESPOŁEM
ZORBA
22 października - godz. 20
GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY
29 października - godz. 20
HALLOWEENOWA FIESTA
LATYNOSKA BY SALSAMANIA &
SALSA OLE!
16 września – godz. 22
MARCIN ŚWIETLICKI i
Najprzyjemniejsi
Koncert w ramach Festiwalu
preTEXTy.
23 września - godz. 20
Portugalskie klimaty:
JOAO DE SOUSA „Luta”
Artysta zaprezentuje m.in.
materiał z nowej płyty ”Luta”.
24 września – godz. 15
PRZEGLĄD PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ
Wystąpią wykonawcy znani
i lubiani z wieczorów muzyki
poetyckiej i żeglarskiej.
24
30 września - godz. 20
PARANOJA HOTEL
„Tribute to TADEUSZ NALEPA”
Paranoja Hotel z duetu
przekształcił się w kwartet.
7 października - godz. 20
„OSIECKA” - Natalia Lubrano
& Krzysztof Żesławski
Quartet
Koncert specjalny z okazji 80
rocznicy urodzin A. Osieckiej.
14 października - godz. 20
Smaki Polskiego Jazzu:
WITOLD JANIAK Trio
„Zagrajcie swoją melodię”
Aranżacje znanych polskich
melodii ludowych.
21 października - godz. 20
Kultowe Granie w A`propos:
HURT
Usłyszymy m.in: „Załogę G”,
„Sam, sama, sami”, „Między,
pomiędzy, gdzieś”.
27 października - godz. 19
Paulina Brzezińska
Otwarcie wystawy.
29 padziernika - godz. 20
Paweł Kaczmarczyk
Audiofeeling Trio „Vars &
Kaper. DeconstructiON”
Jazzowa uczta. P.
Kaczmarczyk prezentuje
swoją nową płytę.
KALENDARIUM
WRZESIEŃ
15����������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Seans z cyklu „Warto obejrzeć” - Filia na Podzamczu
Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Piaskowej Górze
OŚRODEK SPOŁECZNO – KULTURALNY na Podzamczu
Otwarcie wystawy „Czyste góry czyste wakacje”
- Pasaż Tesco
1����������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Literatura na ekranie – Filia na Podzamczu
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka - Rynek
3-4������������������������������������������������������������������������������
DNI WAŁBRZYCHA
Organizator: WOK, na terenie Starej Kopalni
16����������������������������������������������������������������������������������
STARA KOPALNIA
Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert kameralny
OŚRODEK SPOŁECZNO – KULTURALNY na Podzamczu
Wystawa fotograficzna „ Światłem malowane” - wernisaż
3����������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAM
Narodowe Czytanie – Filia na Podzamczu
4���������������������������������������������������������������������������������
TEATR LALKI I AKTORA
„Och, Emil”
17����������������������������������������������������������������������������������
ŚWIĘTO ULICY SŁOWACKIEGO
8����������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub „Fantastyka pod Atlantami” - Rynek
Światowy Dzień Umiejętności Czytania – Filia na
Podzamczu
Kino pod Atlantami – Rynek
JUBILEUSZ 25. Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo – Wschodnich w Wałbrzychu –
Hotel Maria
17����������������������������������������������������������������������������������
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Wystawa „Polskie dzieci w Iranie – odbicia” Niloufar
Shirani i Krzysztofa Ślazińskiego - wernisaż
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove...”
18����������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove...”
TEATR LALKI I AKTORA
„U/RODZINY” - na święto Ulicy Słowackiego
9���������������������������������������������������������������������������������
FILHARMONIA SUDECKA
Inauguracja sezonu artytycznego 2016/2017
Koncert z okazji 90 rocznicy urodzin Maestro Józefa
Wiłkomirskiego
TEATR DRAMATYCZNY
„Tutaj jest wszystko” - premiera sceniczna
STARA KOPALNIA
Wystawa „Oranżeria” - finisaż
19����������������������������������������������������������������������������������
OŚRODEK SPOŁECZNO – KULTURALNY na Podzamczu
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
23����������������������������������������������������������������������������������
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert Symfoniczny
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – Filia na
Piaskowej Górze
Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem – Rynek
10��������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem – Józefem Wiłkomirskim
TEATR DRAMATYCZNY
„Tutaj jest wszystko
„Cynkowi chłopcy”
24����������������������������������������������������������������������������������
TEATR LALKI I AKTORA
„Piotruś Pan” - premiera
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim
– Filia na Podzamczu
11��������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
TEATR LALKI I AKTORA
„Władca Skarpetek”
12��������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Tydzień Uwalniania Poezji – heppeningi i głośnie
czytanie poezji M. Jachimowicza – Rynek
Zakończy się 17. 09
TEATR LALKI I AKTORA
„Władca Skarpetek”
OŚRODEK SPOŁECZNO – KULTURALNY na Podzamczu
Wystawa prac konkursowych „Aktywne i bezpieczne
wakacje”
25����������������������������������������������������������������������������������
TEATR LALKI I AKTORA
„Piotruś Pan”
29����������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Konferencja „Bibliokreacje czyli wokół literatury
dziecięcej”
30����������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Sztuka” - Wolna Scena Inicjatyw Aktorskich - premiera
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Nowym
Mieście
14��������������������������������������������������������������������������������
DOM BRETANII
Otwarcie wystawy „Zapomniany powrót”. Losy
polskich emigrantów we Francji w latach 1921 – 1948.
Reemigracja na Ziemię Wałbrzyską. - Stara Kopalnia
25
KALENDARIUM
PA Ź DZ I E R N I K
1����������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Sztuka”
2����������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Sztuka”
TEATR LALKI I AKTORA
„Piotruś Pan”
Koncert Johna Portera
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka - Rynek
6���������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Literatura na ekranie - Filia na Podzamczu
7����������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Piosenki na koniec świata” - premiera sceniczna
FILHARMONIA SUDECKA
Dni Muzyki Filmowej
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie autorskie z Izabelą Górnicką - Zdziech
– Rynek
8����������������������������������������������������������������������������������
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Wystawa fotografii lotniczej Piotra Strzeleckiego wernisaż
TEATR DRAMATYCZNY
„Piosenki na koniec świata” - premiera sceniczna
TEATR LALKI I AKTORA
„zrozumieć GIAURA”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim
– Filia na Podzamczu
9���������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Piosenki na koniec świata”
TEATR LALKI I AKTORA
„Koziołek Matołek”
12��������������������������������������������������������������������������������
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Wystawa rzeźby i rysunku Jana Pałki – wernisaż
13��������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Kino pod Atlantami – Rynek
14, 15, 16����������������������������������������������������������������������
XVIII OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KABARETOWA
KOPALNIAK
Organizator: WOK, na terenie Starej Kopalni
26
14��������������������������������������������������������������������������������
FILHARMONIA SUDECKA
Dni Muzyki Filmowej
16��������������������������������������������������������������������������������
TEATR LALKI I AKTORA
„Dobrze, że jesteś”
17��������������������������������������������������������������������������������
OŚRODEK SPOŁECZNO – KULTURALNY na Podzamczu
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
Wystawa pokonkursowa „Kolorowe ptaki” - wernisaż
18-22���������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
XVII Dni Dramaturgii
20��������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Seans z cyklu Warto obejrzeć – Filia na Podzamczu
21��������������������������������������������������������������������������������
FILHARMONIA SUDECKA
Dni Muzyki Filmowej
22��������������������������������������������������������������������������������
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Wystawa rysunku i fotografii Ryszarda Konikowskiego
i Filipa Konikowskiego – wernisaż
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim
– Filia na Podzamczu
23��������������������������������������������������������������������������������
TEATR LALKI I AKTORA
„Kapelusz Pani Wrony”
„NAJ”
25��������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim - Rynek
27��������������������������������������������������������������������������������
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Kino pod Atlantami - Rynek
29��������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove...”
30��������������������������������������������������������������������������������
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove...”
TEATR LALKI I AKTORA
„Frania Piorun”
WYDARZYŁO SIĘ
„Piosenki...”
Tradycyjnie już Teatr Dramatyczny zaprosił na plenerowy
spektakl na zakończenie sezonu i początek wakacji. 1 lipca
w Amfiteatrze pokazał zrealizowane z rozmachem „Piosenki na koniec świata” w reżyserii Macieja Podstawnego.
Było to odmienne przedstawienie, z pogranicza teatru i
koncertu. Wypełniły go przeboje z najważniejszych propozycji scenicznych „Dramatu” z ostatnich lat. Wszystkie
w nowych, zaskakujących aranżacjach. Stworzony obraz
był odniesieniem do obecnego świata pogrążonego w kryzysie. Ale nie było aż tak ponuro. Optymizm wprowadziły
głównie muzyka i zakończenie – jednak ktoś ocaleje. W
nowym sezonie zobaczymy „Piosenki...” w wersji scenicznej, co może być ciekawym doświadczeniem.
Nowy prezes Zamku Książ
Największy wałbrzyski zabytek ma nowego szefa. Po rezygnacji Krzyszofa Urbańskiego fotel prezesa zarządu
Niespodzianka w Zamku Książ
Zamek Książ ujawnia kolejne tajemnice. Podczas prac
porządkowych w okolicy suchej fosy przy dolnym zamku,
odsłoniły się fundamenty baszty, znanej tylko z dawnych
rycin. Archeolog z biura konserwatora zabytków, określił znalezisko jako tzw. basztę lodową z XVIII wieku. Po
zakończeniu prac, nowe odkrycie zostanie udostępnione
turystom.
Brave Kids
spółki Zamek Książ zajął Rafał Wiernicki. Nowy prezes
jest z zawodu finansistą, ale też miłośnikiem zabytków i
społecznikiem. Rafał Wiernicki nie zapowiada rewolucji
w zarządzaniu zamkiem, skłania się raczej ku kontynuacji
wizji rozwoju Książa, wypracowanej przez poprzedni zarząd. Jak zapewniano na konferencji prasowej ustępującego prezesa, kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra.
Na zdjęciu od lewej: poprzedni prezes Krzysztof Urbański,
przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Sławomir Hunek
i nowy prezes Rafał Wiernicki.
Festiwal Tajemnic oblegany
Wielki finałowy spektakl w Hali Stulecia we Wrocławiu w
połowie lipca zakończył tegoroczną edycję Brave Kids. Na
scenie wystąpiło ponad 120 dzieci z całego świata, wcześniej przygotowywały się pod okiem instruktorów, m.in.
Piotra Szewczyka z Wałbrzycha. Dla Brave Kids w Wałbrzychu (na zdjęciu) finałowy spektakl odbył się 1 lipca w
Starej Kopalni. Wystąpiły w nim dzieci z Nepalu, Indonezji,
Polski, Rumunii, Macedonii, Brazylii, grupy polskich dzieci
m.in. z rodzin goszczących, dzieci ze Szkoły Specjalnej nr
10 i wałbrzyscy wolontariusze. Nie zabrakło gospodarza
wałbrzyskiej edycji Brave – ZPiT „Wałbrzych”, którego
grupa reprezentacyjna dała udany występ. - Dzięki temu
projektowi powstaje piękna i wartościowa Społeczność
Brave Kids. - I dla mnie ten projekt nie kończy się z dniem
wyjazdu dzieci i ich opiekunów. Od 5 lat jestem w nim
‘po uszy’ i każdego dnia czuję, że ‘brave kids’ trwa i jest
w nas – powiedziała Magdalena Sawicka, organizatorka
Brave Kids w Wałbrzychu. Nowością w tegorocznym Brave Festival był konkurs Forbidden CINEMA. Zwycięzcą z
nagrodą 4 000 euro został gwatemalski film „Ixcanul”.
27
Tłumy turystów wypełniły Zamek Książ podczas IV Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Ciekawych tematów i
prezentacji nie zabrakło. Można było się dowiedzieć szczegółów o podziemiach zamku, krwawej zbrodni w pałacu
we Wleniu czy odnalezieniu zatopionego okrętu Wilhelm
Gustloff. Zamkowe tarasy zaludniły wojska radzieckie i
niemieckie, a publiczność obejrzała rekonstrukcję walk
o Festung Breslau. Wiele prelekcji i dyskusji zdominował
temat tzw. złotego pociągu.
Festiwal Zabytków Techniki
Muzeum Porcelany włączyło się do Festiwalu organizując
pokazy odlewania z masy porcelanowej w formach oraz
WYDARZYŁO SIĘ
wykłady na temat historii wałbrzyskiego przemysłu ceramicznego. Bo właśnie fabryki produkujące porcelanę,
obok kopalń, koksowni, przemysłu włókienniczego, maszynowego i szklarskiego tworzyły potęgę wałbrzyskiego
przemysłu. Podczas wizyty w muzeum w festiwalowych
dniach 13 – 14 sierpnia wszyscy chętni uzyskali informacje
o historii wałbrzyskiego przemysłu ceramicznego, dowiedzieli się jak powstaje porcelana, a zaproszeni goście, na co
dzień związani z produkcją porcelany, wyjaśnili tajniki jej
technologii i odpowiadali na pytania.
Atrakcje z ogniem
Udał się I Dolnośląski Festiwal Ognia, który pod koniec
czerwca zorganizował WOK. Odbyły się warsztaty kuglarskie, konkurs fireshow solistów i grup, bitwa i improwizacje
z ogniem. Atrakcje te upamiętniła wystawa w Multimedialnej Galerii Obrazu w Ośrodku autorstwa Justyny Drapały i
Krzysztofa Trefona. Trwała do końca sierpnia.
na Mazurach nad Jeziorem Hartowiec gdzie 30 - osobowa grupa tancerzy, instruktorów i kadry nie tylko
wypoczywała, ale i przygotowywała się do udziału w
sierpniowym, 25. Jubileuszowym Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru Strzegom 2016. Członkowie grup
młodszych od 4 sierpnia wypoczywali na dwutygodniowych koloniach w Niechorzu, zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
Zakwita tylko raz...
W tym roku w zabytkowej palmiarni w Wałbrzychu zakwitła 40-letnia agawa. Dorodny kwiat ma kilkumetrową łodygę, wystającą ponad dachem szklarni. To rzadkie zjawisko, bo w wałbrzyskiej palmiarni było zaledwie kilka takich
przypadków. Kiedy kwiat przekwitnie, roślina obumiera.
Kwitnącą agawę można było podziwiać przez całe lato.
Wałbrzych w ogólnopolskiej telewizji
Wałbrzych ponownie był bohaterem ogólnopolskiego
programu Dzień Dobry TVN. Ekipa spędziła w mieście dwa
dni, nadając swój program najpierw z zamku Książ, potem
ze Starej Kopalni. Prowadzący Marcin Meller rozmawiał
m.in. z prezydentem Romanem Szełemejem, wałbrzyszankami uprawiającymi ciekawe hobby i maratończykiem Witoldem Radke.
Summer Party w Starej Kopalni
23 lipca, w ramach projektu „Letniej Sceny Muzycznej”
Starej Kopalni, odbyła się impreza plenerowa „Summer
Party”, która zgromadziła kilkuset uczestników. Bawili się
do późnych godzin nocnych przy muzyce elektronicznej
serwowanej przez dwóch, wałbrzyskich DJ’ów – DJ’a Novickiego oraz DJ’a Rad-Nice. Współorganizatorami imprezy
były Wałbrzyski Ośrodek Kultury i portal Underground
Wałbrzych.
Księżna Daisy i jej siostra - biografia
W 143 rocznicę urodzin księżnej Daisy miała miejsce premiera biografii brytyjskiej arystokratki oraz jej siostry
Shelagh Westmister. Autorką unikatowej publikacji, zatytułowanej „Siostry”, jest Barbara Borkowy, mieszkająca w
Londynie badaczka dziejów arystokracji angielskiej, tłumaczka listów księżnej Daisy i najbardziej osobistego tomu
jej pamiętników „Lepiej przemilczeć”. Współpracę z Barbarą Borkowy nawiązała Fundacja księżnej Daisy von Pless,
która jest wydawcą książki. „Siostry” można kupić w sklepie
internetowym Zamku Książ albo w Starej Kopalni. Kolejna pozycja
Intensywne wakacje
Takie był wakacje ZPiT „Wałbrzych”. Był partnerem Akademii Seniora organizowanej w Wałbrzychu w dniach
26 - 30.07. przez Stowarzyszenie Radość Życia. 3 sierpnia jego członkowie wrócili z 7. dniowego zgrupowania
28
Zbiory Zamku Książ wzbogaciły się o nową pozycję. Rolf
Kranz, potomek rodziny Endemannów, przekazał manuskrypt nutowy, który dawniej należał do biblioteki zamkowej. Publikacja zawiera utwory skomponowane przez
Traugotta Leberechta Endemanna z Książa (1812 – 1886),
ojca Carla Johanna Endemanna – zamkowego bibliotekarza, archiwisty i nauczyciela.
Obserwator wałbrzyski
Z aparatem od dziesięcioleci
Ryszard Wyszyński od czterdziestu pięciu lat nie
rozstaje się z aparatem fotograficznym. Towarzyszył wszelkim wydarzeniom i działaniom ludzi, zawsze pełen zapału i ciekawości. Także imprezom sportowym, które
są mu szczególnie bliskie i z których ma
bogate archiwum fotograficzne. Bo.... zaczynał właśnie od sportu – od biegów na
nartach w wałbrzyskim Klubie Górnik u
znakomitego trenera Józefa Pawlika, potem zajął się lekkoatletyką. Był zawodnikiem, jednym z pionierów, chodu sportowego, a niebawem został trenerem sekcji
chodu sportowego kobiet, mało wówczas
popularnego. W tamtym czasie jego żona
Agnieszka też uprawiała sport – biegi,
później chód sportowy. Syn Jarek, jak powiedział, wychowywał się na stadionie,
ale nie przejął od rodziców sportowych
genów.
Jego druga wielka pasja – fotografowanie pojawiła się już u sportowca Wyszyńskiego. Jak
wspomina, pierwsze, co robił przed wyjazdem
na zawody to pakował aparat fotograficzny. I już
wówczas publikowano jego zdjęcia sportowe.
Pierwsze w ogólnopolskich „Wiadomościach
Sportowych” z I Mistrzostw Polski Kobiet w chodzie sportowym w Katowicach. Doskonalił swój
warsztat w sekcji fotograficznej, prowadzonej
przez Alka Ziółkowskiego w ówczesnym Domu
Spółdzielcy na wałbrzyskiej Piaskowej Górze, co
ciepło wspomina.
Pod koniec lat 80. odszedł ze sportu i wówczas
zaczęło się jego zawodowe fotografowanie. Zatrudnił się w „Trybunie Wałbrzyskiej”, potem
w „Tygodniku Wałbrzyskim”. - Wszędzie miałem kontakty i to bardzo ułatwiało mi pracę.
Największą satysfakcję odczuwałem robiąc
materiały z bieżących wydarzeń, no i oczywiście sportowych. Ale pociągało mnie nie tylko
fotografowanie. Bardzo lubiłem przy tej okazji
rozmawiać, zadawać pytania. Słyszałem fascynujące opowieści, często humorystyczne, mógłbym książki pisać. Ale w tym wszystkim zawsze
najważniejsza była i jest dla mnie etyka.
Zdjęcia Ryszarda Wyszyńskiego znają czytelnicy
wałbrzyskiej i regionalnej prasy oraz zwartych
publikacji o różnej tematyce. Jego fotografie
ukazały się w ponad stu tytułach prasowych,
wśród nich w „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej”,
„Super Expressie”, były na okładce luksusowej
„Chwili dla Ciebie”.
- Zrobiłem mało wystaw, bo nie miałem czasu
ich przygotować i nie bardzo mnie to interesowało. Pociągało mnie, by być na miejscu zdarzenia, zrobić zdjęcia. To jak uzależnienie. Ale
nie żałuję, dużo widziałem i doświadczyłem.
Teraz chcę to zmienić, pokazać zdjęcia z mojego
przebogatego archiwum.
Bo obecnie Ryszard Wyszyński mniej „szaleje”
z aparatem, a więcej uwagi poświęca porządkowaniu swojego archiwum, w którym ma negatywy
jeszcze sprzed czterdziestu lat, m.in. odnaleziony
w ostatnich dniach negatyw z pierwszoligowego
meczu Górnika Wałbrzych i z uroczystości czterdziestolecia tego klubu. Fotografie udostępni na
swojej stronie internetowej (jest w trakcie tworzenia) z myślą o pokazaniu w fotografii fascynującej
historii naszego miasta i regionu.
Od października zdjęcia na:
www.obserwatorwalbrzyski.pl
TWÓRCY WAŁBRZYSCY
Kontakt:
e-mail: [email protected]
XVIII Ogólnopolska
Giełda Kabaretowa
Stara
Kopalnia
14, 15, 16 października
F. Starowieyski
w Starej Kopalni
„Alaryk w Rzymie”
- nowy obraz
w Zamku Książ

Podobne dokumenty

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego. Partner spektaklu: Wyda...

Bardziej szczegółowo

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr przyjrzenia się podczas spacerów przedstawionym przez nas kolejnym, ciekawym wałbrzyskim budowlom. Zapraszam do lektury.

Bardziej szczegółowo

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr czyli popularna Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej o  nowej nazwie, na które zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Ciekawe propozycje ma „Biblioteka pod Atlantami”, Filharmonia Sudecka, Wałbrzyska ...

Bardziej szczegółowo

Document 109647

Document 109647 Redaktor naczelny: Elżbieta Maria Kokowska (tel. 0601786530) Zespół: Elżbieta Gargała, Kazimierz Jankowski, Krzysztof Kobielec, Marzena Prokopowicz - Sawicka, Paweł Sokołowski, Barbara Szeligowska....

Bardziej szczegółowo