Formularz zgłoszeniowy na kurs językowy – w Szkole Języków

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy na kurs językowy – w Szkole Języków
Formularz zgłoszeniowy na kurs językowy – w Szkole
Języków Obcych ENJOY
1. Dane osobowe:
Imię i nazwisko……………………………………………………………
Data urodzenia……………………………………………………………
Miejsce urodzenia………………………………………………………..
Adres zameldowania…………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………...
Numer telefonu……………………………………………………………
Numer telefonu rodzica lub opiekuna…………………………………..
E-mail………………………………………………………………………
E-mail rodzica lub opiekuna……………………………………………..
2. Deklaruję naukę języka w grupie / indywidualnie
język angielski
język niemiecki
język włoski
język francuski
język hiszpański
język rosyjski
3. Z jakich podręczników do tej pory korzystałeś?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
4. Jak długo uczysz się języka obcego?
…………………………………………………………………………………..
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Szkoły Języków Obcych
I będę go przestrzegał/a.
……………………
DATA
………………………………………
PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA
……………………………………………….
PODPIS UCZNIA

Podobne dokumenty