Styczeń/Luty 2014/2015/5-6

Transkrypt

Styczeń/Luty 2014/2015/5-6
2014/2015/5-6
Styczeń/Luty
Str. 2
2014/2015/5-6
Str. 3
Co słychać w przedszkolu ?
Z okazji Dnia Babci i Dziadka
w naszej szkole odbyło się coroczne
spotkanie. Wnuczęta starały się jak
najpiękniej wyrazić miłość do
swych babć i dziadków. Przedszkolaki recytowały pięknie wierszyki
i śpiewały piosenki, a klasy I-III
szkoły podstawowej przedstawiły
jasełka. Zespół instrumentalny wraz
z solistami wykonał piękne kolędy.
Występy bardzo się podobały
i zostały nagrodzone ogromnymi
br a wa mi. Ni ej edn ej ba bci
i niejednemu dziadkowi łezka zakręciła się w oku. Program artystyczny,
który zaprezentowali uczniowie zapewnił przybyłych gości o tym, że
ich wnuczęta nie tylko osiągają
wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne,
aktorskie oraz taneczne. Nad przygotowaniem uroczystości czuwał
pan dyrektor Leszek Liszka oraz
w y c h o w a w c y
k l a s .
Spotkanie zostało uświetnione również przez mamusie smacznymi wypiekami.
Dziękujemy wszystkim babciom
i dziadkom za bezgraniczną miłość,
dobroć, ciepło i życzymy Im dużo,
dużo zdrowia oraz długich lat życia.
Str. 4
2014/2015/5-6
Kończy się już okres zabaw karnawałowych. We wtorek 10
lutego zorganizowano zabawę „choinkową” w szkole. Było
zabawnie, wesoło i kolorowo. Nie zabrakło zabaw i konkursów, w których brały udział różne postaci z bajek. Dla
zmęczonych tańcami uczestników imprezy pani Bożenka
upiekła smakowite ciasta, a rodzice pilnowali, aby dzieciom niczego nie brakowało.
Tegoroczna zabawa choinkowa była naprawdę udana i na
długo pozostanie w pamięci osób, które wzięły w niej
udział.
Dziękujemy pani Prezes Danucie Witkowskiej za sponsoring.
Str. 5
Str. 6
BAL W PRZEDSZKOLU
2014/2015/5-6
Str. 7
Wycieczka do Dołęgi
23.01 klasy VI i wszystkie klasy gimnazjum
uczestniczyły w wycieczce do Dołęgi. Zwiedzaliśmy XIX w dwór szlachecki poznając warunki
w jakich zamożni Polacy żyli 100 lat temu. Przy
okazji poznaliśmy historie powstania styczniowego, dla którego właśnie w Dołędze przygotowywano pomoc i tworzono oddziały. Tu także znajdowali schronienie dowódcy powstania. Po tych ludziach i wydarzeniach zostały w Dołędze liczne
pamiątki. W oczekiwaniu na zwiedzanie czas
umiliło nam ognisko w dworskim parku.
W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili
dom rodzinny bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.
Str. 8
Spotkanie z Małym Księciem
14 stycznia br. uczniowie klasy VI i klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami udali się do Teatru im.
Ludwika Solskiego w Tarnowie, aby obejrzeć spektakl
w reżyserii Cezarego Domagały zatytułowany „Mały
Książę”.
Któż z nas nie zachwycał się i nie wzruszał losami
małego przybysza z planety B 612, który na pustyni
Sahara spotyka pilota zmuszonego do awaryjnego lądowania? Któż z nas nie czytał w dzieciństwie, a także
wielokrotnie później, „Małego Księcia”?
Spotkanie ze sceniczną adaptacją książki Antoine’a de
Saint-Exupéry’ego było okazją do przypomnienia
o najważniejszych sprawach w życiu: miłości, przyjaźni i o odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dialogi bohaterów wzbogacone zostały muzyką,
tańcem i ciekawymi efektami specjalnymi, powodowało to, iż widz swobodnie przekraczał granicę między
światem realnym a krainą niezwykłości.
Spektakl został starannie przygotowany i warto go
obejrzeć.
Zdjęcia spektaklu ze strony
www.teatr.tarnow.pl/
2014/2015/5-6
Str. 9
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Polanie”
.
Dnia11 lutego 2015 roku w naszej szkole
gościła Grupa Rekonstrukcji Historycznych
„Polanie”. Przedstawiła ona pokaz historycz-
ny pt.: „Słowianie”. Grupa przybliżyła
uczniom historię średniowiecza z początków państwa
polskiego. Zapoznano nas z genezą i pochodzeniem
Słowian, z ich życiem, kulturą i zwyczajami. Obejrzeliśmy przykłady: narzędzi tortur i kar, strojów, oręża,
naczyń i narzędzi codziennego użytku. Pokazano sposoby walki przy użyciu miecza i tarczy. Odbył się także
krótki turniej rycerski. Pokaz bardzo zainteresował publiczność. Ciekawe, barwne opowieści prowadzącego
połączone z pokazem i angażowaniem publiczności
wywoływały duże zainteresowanie.
Str. 10
Zajęcia z pierwszej pomocy
Z inicjatywy Pani Prezes Danuty Witkowskiej 13 lutego r. uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ratownika medycznego. Pani ratownik w profesjonalny sposób udzieliła uczniom lekcji, jak,
dbając o własne bezpieczeństwo, pomóc poszkodowanemu, m.in., w jaki sposób wezwać
pomoc, co zrobić, gdy poszkodowany jest
nieprzytomny, jak wykonuje się resuscytację
albo kiedy i jak ułożyć ofiarę w bezpiecznej
pozycji.
Po części teoretycznej nastąpiła część
praktyczna zajęć. Każdy uczestnik miał możliwość przećwiczyć (wg wcześniejszych instrukcji) kolejne etapy pierwszej pomocy. Mimo, że wszyscy z uwagą słuchali i przyglądali się prowadzącym zajęcia, nie
było łatwo powtórzyć wszystkie etapy pomocy. Dlatego
warto instrukcję pierwszej pomocy powtarzać wielokrotnie, by w razie potrzeby wiedzieć, jak zareagować.
Przystępując do akcji ratunkowej należy
przestrzegać następujących zasad:
§ Ocenić przytomność poszkodowanego (próba
kontaktu słownego i jego orientacji w otoczeniu);
§ Udrożnić drogi oddechowe,
§ Ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej
ustalonej;
§ W razie bezdechu lub oddechu niewydolnego
podjąć sztuczne oddychanie metodą "ustausta", a w razie zatrzymania krążenia przystąpić do zewnętrznego masażu serca, według zasad podanych w poprzednich rozdziałach;
§ W razie krwotoku, zatamować krwotok, płasko ułożyć poszkodowanego z uniesieniem
nóg powyżej tułowia (celem zwiększenia dopływu krwi do mózgu i serca);
§ Zabezpieczyć chorego przed wilgocią i utratą
ciepła, (okryć kocem lub nieprzemakalnym
tworzywem);
§
Zabezpieczyć prawidłowe oddychanie;
§
Akcja ratowniczą prowadzić do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.
2014/2015/5-6
Tradycyjne pączki
w Tłusty Czwartek
Str. 11
Aby tradycji stało się zadość w tłusty czwartek,
uczniowie i pracownicy szkoły mogli posmakować pysznych pączków.
Historia tłustego czwartku sięga czasów starożytnych, kiedy to w Rzymie bawiono się hucznie,
by powitać nadchodzącą wiosnę i pożegnać zimę. Jadano
wtedy pączki, robione z ciasta chlebowego. Nie były one
słodkie, lecz nadziewane słoniną.
Tradycja jedzenia pączków na słodko pojawiła się
w Polsce w XVI wieku. Dawniej przygotowując te słodkie drożdżowe ciastka do środka niektórych wkładano
orzechy i migdały, a osoba, która trafiła akurat na pączek
z „niespodzianką” miała cieszyć się szczęściem przez
całe życie.
Kolejny przesąd głosił, że ten, kto nie zje w tłusty
czwartek ani jednego pączka, będzie skazany na niepowodzenia w przyszłości.
Dziękujemy Zarządzającej
Pani Danucie Witkowskiej za sponsoring słodkości.
Str. 12
Regionalny Konkurs
Kolęd i Pastorałek
20 stycznia 2015 r. odbył się XIX Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Centrum Kultury w Żabnie.
Nasze przedszkole reprezentowały trzy
dziewczynki, z czego dwie z powodzeniem
zajęły III miejsce ex aequo.
Ola Mika zaśpiewała kolędę "A wczora
z wieczora", Zuzia Żelazo "Z narodzenia
Pana" oraz Julcia Broda wyśpiewała "Był
pastuszek".
Wszystkie dziewczynki bardzo lubią śpiewać. Był to debiut dla uczestniczek tego
konkursu.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Konkurs na kartkę
świąteczną
„Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach 2014” – wyróżnienia dla uczniów:
Grzegorza Bąka kl. I,
Marii Klich
Marii Piotrowskiej kl.I G.
Darii Byś kl.I G.
Organizatorami ogólnopolskiego konkursu są
Muzeum i Fundacja im. Księdza Kardynała
Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz
Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.
2014/2015/5-6
Str. 13
Konkurs Plastyczny
Wyniki konkursu plastycznego
Znamy wyniki I edycji Gminnego Konkursu Plastycznego na kartkę świąteczną i ozdobę bożonarodzeniową zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Na konkurs nadesłano 32
kartki świąteczne i 127 ozdób choinkowych.
Ostatecznie Komisja zdecydowała się przyznać
nagrody biorąc pod uwagę ogólny wyraz artystyczny, staranność i samodzielność wykonania
prac oraz nawiązanie do tradycji świątecznej.
W grupie wiekowej 6-8 lat przyznano
nagrody dla uczennic klasy II naszej
szkoły:
-II miejsce zdobyła Emilia Klich
a Magdalena Smoleń wyróżnienie
-wśród uczestników w wieku 9-10 lat nagro- Powiatowy konkurs wiedzy „UDZIAŁ
LUDNOŚCI ZIEMI TARNOWSKIEJ W POdzono uczennicę kl. IV Marię Klich
WSTANIU STYCZNIOWYM–1863/1864”
Naszą szkolę reprezentowali jeszcze następujący
uczniowie Wiktoria Curyłło, Krystian Sadko, Natalia Strzelec, Patryk Strzelec i Jowita Ligenza.
Wszystkie prace były piękne, pracochłonne i niepowtarzalne.
Laureatom konkursu szczerze gratulujemy,
natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w konkursie.
"Udział Ludności Ziemi Tarnowskiej
w Powstaniu Styczniowym"
27.01 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w konkursie "Udział Ludności Ziemi Tarnowskiej
w Powstaniu Styczniowym". Szkołę podstawową
reprezentowali: Oliwia Kusior, Adrian Grzymek
i Maksymilian Witkowski. Gimnazjum reprezentowali Maria Piotrowska, Patrycja Krupa i Michał
Liguz.
Michał Liguz zajął w swojej kategorii
I miejsce, Maria Piotrowska była III.
W
kategorii
szkół
podstawowych
II miejsce zajął Maksymilian Witkowski.
Str. 14
"Bądź Wielkim" – szkolne eliminacje
10 lutego 10 uczniów z klasy V i VI wzięło udział
w szkolnych eliminacjach konkursu "Bądź Wielkim".
Wszyscy uczniowie uzyskali wymagany do drugiego
etapu wynik 80% poprawnych odpowiedzi. Aż pięciu
uczniów uzyskało maksymalny wynik. W efekcie do
komisji powiatowej zgłosiliśmy aż dwa zespoły.
I
Tomasz Piotrowski
Maksymilian Witkowski
Iwona Bartecka
Paulina Miękina
Gabriela Czarna
II
Paulina Chłoń
Kacper Strzelec
Damian Wnęk
Sebastian Labok
Patryk Drożdż
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
W styczniu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny
pt.: „Dzień Babci i Dziadka”, który miał na celu wspieranie rozwoju twórczości dzieci, oraz kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną
rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci, podkreślenie wartości więzi rodzinnych, kształtowania poczucia
estetyki jak również rozwijania wyobraźni twórczej.
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria: Przedszkole
I miejsce:
Michał Ciuruś
II miejsce:
Piotr Bąk
III miejsce:
Zuzanna Żelazo
Kategoria: Szkoła Podstawowa
I miejsce:
Zuzanna Król kl. I
Jowita Ligenza kl. III
II miejsce:
Julia Kusior kl. I
Faustyna Czarna kl. III
III miejsce:
Anna Wrzosek kl. I
Wiktoria Curyłło kl. II
2014/2015/5-6
Str. 15
Jak korzystanie z Internetu wpływa na przyswajanie
wiedzy?
Jak częste korzystanie z Internetu wpływa na psy- Kto jest narażony na uzależchikę dziecka?
nienie od Internetu?
Obecnie niemożliwe jest już funkcjonowanie uczniów bez
stałego podłączenia do Internetu – zarówno w szkole,
jak i poza nią. W świecie cyfrowych mediów wychowankowie spędzają ponad dwa razy więcej czasu
niż w szkole, czego konsekwencją jest to, że myślą
i działają inaczej od poprzedniego pokolenia.
Badania wskazują, że większość
osób uzależnionych od sieci stanowią nastolatkowie i młode osoby dorosłe. Częściej zaniedbują
oni pracę czy szkołę na rzecz
przebywania w sieci. Co ważniejsze, ponieważ młodzież dopiero
kształtuje swój umysł, szybka
i migająca grafika może powodować kłopoty z koncentracją i doprowadzić do rozwoju syndromu
ADHD.
Na początku XXI wieku Marc Prensky przedstawił hipotezę, że skoro mózgi obecnego pokolenia kształtowały się
pod wpływam bodźców powstających podczas wielogodzinnych kontaktów z Internetem, to powinny – tym samym – w inny sposób przetwarzać informacje. Liczne
badania pokazują, że współczesnych uczniów charakteZnany jest przypadek młodego
ryzuje to, że:
człowieka, który grając przez po szybciej oceniają informację i podejmują decyzje,
 preferują wielozadaniowość, wykonują kilka czynno- nad 50 godzin bez odpoczynku,
zmarł z powodu niewydolności
ści jednocześnie,
 oczekują szybkich zmian, ale zarazem szybkich efek- serca. Gry komputerowe są obectów,
nie tak wciągające, że ludziom
 dostrzegają więcej szczegółów i mają doskonałą ko- trudno jest przestać grać po pół
ordynację wzrokowo-ruchową,
godziny. Grając, spędzają przed
 są otwarci na innowacje.
komputerem nawet do osiemdzieCzy uczeń korzystający z Internetu myśli inaczej sięciu godzin tygodniowo.
niż jego dziadkowie?
Gary Small i Gigi Vorgan piszą wprost: [...] mózgi dzisiejszych Cyfrowych Tubylców dostosowują się do szybkich poszukiwań w cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ich
obwody neuronowe i niektóre obszary mózgu, które
przystosowały się do tradycyjnych metod uczenia,
zaczynają zanikać.
Skutkami tych zmian są zakłócenia rozwoju mowy,
problemy z koncentracją i nauką, stres, depresja i
narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej.
Manfred Spitzer, niemiecki psychiatra i neurobiolog, diagnozuje to zjawisko jako cyfrową demencję i stanowczo
wzywa rodziców i nauczycieli do ograniczania czasu poświęcanego przez
dzieci na kontakt z cyfrową technologią.
Żródło: www.nastolatek-izdrowie.wieszjak.polki.pl
Str. 16
KĄCIK LITERACKI
Opowiadanie Wiktorii Fijał kl.IIG
Pożegnanie –część 2, ostatnia.
- Jaśmin? To…dobre imię. – powiedziała po czym
się uśmiechnęła. – Pokazać ci jak się robi takie lalki?
- Ty je robisz?? – zapytałam z niedowierzaniem.
Jej pracownią okazał się nie większy od łazienki
przytulny pokoik , w którym znajdowały się części
lalek, narzędzia i bardzo dużo szkiców, przedstawiających jej dzieła. Pachniało w nim różami…
i stęchlizną. Postanowiłam zadać jej jeszcze parę
pytań, które dręczyły mnie odkąd przekroczyłam
próg jej niezwykle oryginalnego mieszkania.
- Po co w ogóle robisz te lalki? Do czego ci one potrzebne? – zapytałam nieśmiało. Alicja odetchnęła
i usiadła na drewnianym krześle przy biurku.
- Sprzedaje je… właściwie moja ciocia. To jej
mieszkanie. – powiedziała cicho. – To lepsze niż
mieszkanie w sierocińcu… - uśmiechnęła się kpiąco . Muszę przyznać, że trochę mnie to uraziło, ale
w tamtym momencie o to nie dbałam, więc zamiast
ciągnąć temat dalej postanowiłam zadać jej kolejne pytanie, tym razem dotyczące jej rodziny.
nie kłopotliwych pytań. Na wszystkie starałam
się jednak odpowiedzieć, co dziewczynę wyraźnie satysfakcjonowało.
- Hah, widzę, ze nie jesteś taka ciemna jak myślałam… - powiedziała po chwili
- Proszę…?
- A może jednak jesteś… - po kilku sekundach
zaczęłam się śmiać, co wyraźnie ją zdziwiło .
- Czego się śmiejesz? – zapytała, jednak zanim
zdążyłam odpowiedzieć usłyszałam dźwięk zegara. – Już 20.00.
-Tak późno?! Muszę już lecieć! – wzięłam Jaśmin
i otworzyłam drzwi wyjściowe.
- Czekaj… - odwróciłam się – Jak chcesz…to możesz też jutro przyjść…
- Spotkajmy się w parku! O tej samej porze! –
uśmiechnęłam się.
Skinęła głową najwyraźniej na znak, że przyjdzie.
Od tej pory stałyśmy się nierozłączne. Spotykałyśmy się prawie codziennie w parku. Zawsze na
mnie czekała nucąc piosenkę mojej mamy. Do
tej pory nie mam pojęcia skąd ją znała.
- Wiesz…jak dorosnę to zostanę…pisarką! Napiszę wspaniałą historię i zdobędę tysiące fanów! –
obie zaczęłyśmy się śmiać.
- Mieszkasz z ciocią, a nie z rodzicami? Dlaczego? gdy to usłyszała gwałtownie wstała.
- To… dobry zawód. Gdyby nie było książek ludzie nie mieliby wyobraźni. A bez niej życie by- Gdybym miała wybrać mieszkałabym sama… - łoby nudne! – położyłyśmy się na trawie.
odpowiedziała poirytowana – Sądzę, że ciotka - A ty kim chciałabyś zostać, Ali?
przygarnęła mnie tylko z łaski.
- Ja…sama nie wiem. – powiedziała z lekkim
Powoli zaczęłam żałować, że takie pytanie w ogóle zakłopotaniem – Sądzę, że mam jeszcze czas do
miało miejsce.
namysłu.
- Wiesz…za dużo zadajesz pytań. To bardzo irytujące… - powiedziała znużonym głosem – W ramach
rekompensaty teraz ja zacznę je zadawać tobie!
Cóż… nie miałaś nikogo oprócz zmarłej matki
prawda?
Widocznie ją zadawanie takich pytań nie wprawiało w zakłopotanie.
- Tak…dokładnie…
Przez chwilę sprawiała wrażenie zamyślonej, po
czym przystąpiła do zadawania następnych, rów-
- Lepiej się zdecyduj! Czasu jest wiele, ale sama
wiesz, że bardzo szybko mija! – powiedziałam z
uśmiechem – A…lubisz oglądać chmury?
Spojrzała na mnie z lekkim zaskoczeniem.
- Jeszcze tego nigdy nie robiłam…
- To naprawdę przyjemne! Leży się na trawie,
tak jak my teraz i odgaduje kształty chmur!
Trzeba do tego użyć wyobraźni ,więc myślę, że ci
się spodoba! Kiedy przychodziłam tu z mamą
często to robiłyśmy! Chcesz spróbować?
2014/2015/5-6
- Czemu nie…
Całe popołudnie
odgadywałyśmy kształty
chmur. Bardzo jej się to podobało. Wyjątkowo
wcześnie zrobiło się ciemno, więc musiałyśmy
się zbierać. Wtedy zaproponowała, żebym
u niej przenocowała - oczywiście się zgodziłam.
Zapowiadało się naprawdę świetnie, gdyby nie
ten jeden moment…
- Spodobało ci się patrzenie na chmury, prawda? – zapytałam z uśmiechem. – Jaśmin też się
podobało.
Zdjęłam plecak, by wyjąc z niego lalkę, jednak
wstając zahaczyłam o niego nogą i upuściłam
ją. Wylądowała na ulicy.
- Przyniosę ją! – krzyknęła z uśmiechem i nie
zwracając uwagi na pędzącą w jej stronę ciężarówkę wybiegła na jezdnie.
- Nie… - do oczu napłynęły mi łzy.
…
Teraz jestem w parku, trzymając jedyną pamiątkę jaka mi po niej została. Tak, mówię tutaj o lalce, którą zdołała ochronić. To zabawne… tyle można stracić przez jeden moment.
Srebrne łzy spływały mi po policzkach.
- Emilio…
Podniosłam głowę i zobaczyłam ją stojącą jakieś pięć metrów ode mnie.
- Nie zapomnij o mnie, dobrze? – jej oczy napełniły się łzami.
- Nie mogłabym…
- Nie zapomnij o mnie – uśmiech sprawił, że jej
twarz momentalnie się rozjaśniła -…a pewnego dnia znów razem popatrzymy w niebo.
Do teraz nie mam pojęcia kim była… być może
tylko snem, który musiał się wreszcie skończyć,
a być może tylko zwykłym złudzeniem. Prawdopodobnie nigdy się tego
nie dowiem. Jest jednak
coś czego jestem pewna –
nie zapomnę o niej, a jeżeli
tak będzie to kiedyś znów
się spotkamy.
Str. 17
WARTO OBEJRZEĆ
Recenzja filmu
pt. „Bella i Sebastian”
Wybierając się do kina nie wiedziałem zupełnie czego
się spodziewać. Po pierwsze nieznany reżyser (Nicolas Vanier) dla mnie i z pewnością dla większości ludzi w Polsce
też a po drugie aktorzy jeszcze bardziej nieznani dla mnie.
Tytułowi bohaterowie to Bella – owczarek górski brudny, poraniony i wychudzony przez swego właściciela, od
którego na szczęście udało jej się uciec i Sebastian (Félix
Bossuet) ośmioletni chłopiec, który ma mnóstwo wolnego
czasu i w ogóle nie chodzi do szkoły. Obydwoje żyją
w czasach drugiej wojny światowej. W czasie przechadzki
Sebastian wraz ze swym opiekunem Cesarem (Tchéky Karyo) spotykają myśliwych polujących na „bestie‘’, która
zaatakowała ich kumpla i wałęsa się gdzieś po górach. Cesar każe Sebastianowi wracać do domu a sam idzie na polowanie wraz z myśliwymi. Przypadkowe spotkanie owczarka przez Sebastiana zmienia ich życie. Bella okazuje się
bardzo piękna, gdy tylko poszła się wykąpać. Potem chłopiec w raz z owczarkiem spotykają się wiele razy na zabawach. Tak mija im czas, aż pewnego dnia myśliwi trafiają
na trop Belli. Podczas pościgu ona zostaje ranna, ale udaje
jej się przeżyć. Po wielu miesiącach ludzie przekonują się
do Belli.
Podczas filmu przewijają się inne, wątki w tym oczekiwanie Sebastiana na matkę, która to ma przybyć z Ameryki. Cesar dla dobra Sebastiana nie mówi mu prawdy o matce, która zmarła w czasie, gdy przedostawali się przez góry.
W finałowej scenie widzimy prawdziwą miłość Sebastiana
do Belli i na odwrót.
Film przepiękny. Kręcony w pięknych okolicznościach
przyrody Alp. Widać że reżyser (podróżnik) robił ten film
z prawdziwą pasją. Mimo że jest polski dubbing którego w
filmach nienawidzę film jest znośny. Genialna rola Félix
Bossuet. Film spodoba się w szczególności ludziom, którzy
lubią filmy ze zwierzętami typu’’ Mój przyjaciel Hachiko’’
czy fanom ‘’Lassie’’. Film wart polecenia.
Na pewno wybiorę się na następny film Nicolas Vanier.
Moja ocena to 9/10.
Michał Liguz kl. I G.
Str. 18
MODNIE
Szal w czerwoną kratę – stylizacja
Przestawiamy Wam stylizację idealnie nadającą się do
noszenia na co dzień. Motyw kraty jest modny już od
kilku sezonów, a szal w ten deseń ożywia cały zestaw.
Dzięki ocieplanym botkom, stylizację śmiało możesz
nosić zarówno zimą, jak i jesienią i wczesną wiosną.
Trampki slip on
Idealny zestaw do szkoły lub
na wyjście z przyjaciółmi
10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA
1. Spożywaj różnorodne pokarmy
2. Opieraj swoje posiłki o jedzenie bogate w
węglowodany
3. Spożywaj więcej owoców i warzyw
4. Utrzymuj prawidłową wagę ciała i zachowaj
dobre samopoczucie
5. Jedz umiarkowanie, porcje zredukuj - nie
eliminuj jedzenia
6. Spożywaj posiłki regularnie
7. Pij duże ilości płynów
8. Zacznij teraz i wprowadzaj zmiany stopniowo
9. Zapamiętaj! Nie ma "dobrego" lub "złego"
jedzenia jest tylko dobra lub zła dieta
10. Ruszaj się
ZDROWO
Wegetarianizm?
Osoby
rezygnujące
z jedzenia mięsa, które jest
źródłem m.in. żelaza, powinny spożywać: sałatę, jarmuż,
szpinak, natkę pietruszki,
buraki, brokuły, fasolę czerwoną, soję, soczewicę,
kasze gryczaną i jaglaną, pestki dyni, migdały,
pestki słonecznika, mak, sezam, pełnoziarniste
produkty zbożowe, amarantus. Z większości tych
produktów przygotujemy surówki lub koktajle. Jeśli dodamy do nich bogaty w witaminę C sok
z cytryny, wtedy żelazo zawarte w tych roślinach
zostanie lepiej przyswojone przez nasz organizm.
Przegląd dla nastolatków przygotowały:
Marysia Piotrowska i Martyna Pyrchla kl.I G.
2014/2015/5-6
Str. 19
CO WARTO
ZOBACZYĆ?
Str. 20
Zrób to sam
ZABAWY PLASTYCZNE
ROZWIJAJĄCE WYOBRAŹNIE
Dzięki różnorodności wykorzystanych
materiałów dają szansę do nieskrępowanej swobody twórczej i radości tworzenia, rozwijania
zdolności manualnych, a także ćwiczenia wytrwałości w dążeniu do celu. Przedstawione
propozycje uwrażliwiają na świat i przyrodę
oraz promują zachowania proekologiczne, przywiązując uwagę do szczegółu, detalu, drobiazgu
pozornie bez znaczenia. Stary guzik, bezużyteczny koralik, słomka do napojów, papierowy
talerzyk, butelka po wodzie mineralnej – każdy
ten drobiazg i skarb może okazać się potrzebny.
Zapraszamy do tworzenia oryginalnych
dzieł plastycznych.
BUDZIK
Na puszce naklejamy wyciętą
z papieru tarczę zegara. Cyfry rysujemy
kredką lub pisakiem. Wskazówki możemy
wykonać ze słomek, wykałaczek lub gwoździ. Dzwonki zastąpimy nakrętkami, które
przymocujemy do zegara na słomkach.
Nasz dzwonek będzie uruchamiała wykałaczka zakończona koralikiem. Nóżki możemy wykonać ze słomek. Wszystkie elementy łączymy ze sobą za pomocą plasteliny.
WALENTYNKOWE
SERDUSZKO
2014/2015/5-6
SPORT
Str. 21
SPORT
W dniach 23 – 24 lutego 2015 r. na
hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie odbył się coroczny Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży.
W kategorii "Żaków", tj. dzieci urodzonych
w latach 2006 – 2007 klasy I - II i młodszych brały udział cztery zespoły: Bobrowniki Wielkie, Żabno I, Żabno II oraz Termalica, która ukończyła zawody na III
miejscu.
Zespół żaków wystąpił w następującym
składzie: Mikołaj Piotrowski, Nikodem Liro, Damian Białek, Krystian Sadko, Karol
Budzyń, Emilia Klich, Natalia i Patryk
Strzelec, Zuzanna Fela, Michał Bartnik,
Kacper Bąk.
Bardzo ładnie zaprezentowali się chłopcy i dziewczęta
urodzeni w 2004 i 2005 klasy III - IV roku, którzy w kategorii Orlików zajęli III miejsce, a rywalizowali z następującymi zespołami: Niedomice, Polan Żabno i Dunajec Konary.
Zespół wystąpił w następującym składzie: Kacper Szostak,
Dominik Lichorobiec, Dawid Białek, Wiktoria Kusior, Maja Byś,
Krystian Stawara, Mikołaj Kalita,
Wiktoria Curyłło, Albert Styczyński, Justyna Chłoń, Aleksandra
Kumorowska.
Młodziki tj. reprezentacja chłopców urodzonych w 2002 i 2003 klasy V - VI roku ukończyli turniej na
miejscu II.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii młodzików został wybrany
Tomasz Piotrowski reprezentujący Termalicę Bruk – Bet Nieciecza.
Młodziki rywalizowali z: Polan I,
Polan II, Łęgovia, SP Otfinów.
Wszystkim serdeczne gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
SPORT
Str. 22
OPIEKUN: mgr Jadwiga Krupa
Zespół redakcyjny w składzie:
Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola
im. Armii Krajowej w Niecieczy
Nieciecza 175
Maria Piotowska, Daria Byś, Martyna Pyrchla, Paulina
Labok, Patrycja Krupa, Michał Liguz,
Korekta: mgr Marta Mika
33-240 Żabno
www.szkola.nieciecza.pl
2014/2015/5-6
Str. 23

Podobne dokumenty