Przedmiot: ...

Transkrypt

Przedmiot: ...
Przedmiot:
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
Temat: PIERWSZA POMOC NA MIEJSCU WYPADKU
DROGOWEGO.
OPRACOWAŁ
mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ
14 MARZEC 2012
LITERATURA
1. „Edukacja dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc” cz.1 / linia pierwsza edycja
dwuczęściowa/ M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal, Z. Smutek.
2. Tablice poglądowe „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dar od PCK Wrocław.
3. Strony o tematyce szkoleniowej z pierwszej pomocy:
www.zs23.wroclaw.pl/uczen/pomoc/urz.html;
www.grajkownia.com/topic/9382-poradnik-pierwsza-pomoc-w-roznych-przypadkach;
www.autocentrum.pl/pierwsza-pomoc-na-drodze;
www.ratownictwo.net;
www.grm.wroclaw.pck.org.pl;
www.pck.pl;
www.ock.gov.pl;
www.wzk.poznan.uw.gov.pl;
www.pckzsp1.cba.pl;
http://www.zst.edu.pl/html/pck/pomoc.html.
ZAGADNIENIA
1.
Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku drogowego.
–
bezwzględnie się zatrzymać!
–
ocena sytuacji na miejscu wypadku drogowego;
–
ocena bezpieczeństwa poszkodowanych i własnego;
–
pierwsza pomoc najbardziej potrzebującym;
–
ewakuacja poszkodowanych z pojazdu;
–
ocena stanu przytomności poszkodowanych;
–
ocena oddychania;
–
wzywanie służb ratunkowych;
–
dokładne badanie poszkodowanego;
–
dalsza opieka nad poszkodowanym;
–
przekazanie informacji o poszkodowanym.
CZY WIESZ JAK ZACHOWAĆ SIĘ
BĘDĄC ŚWIADKIEM WYPADKU DROGOWEGO GDZIE
WYSTĘPUJE ZAGROŻENIA ŻYCIA
POSZKODOWANYCH?
CZAS DZIAŁA NA TWOJĄ NIEKORZYŚĆ
– MASZ TYLKO 4 MINUTY BY SKUTECZNIE POMÓC,
ZANIM DOJDZIE DO USZKODZENIA MÓZGU.
CZY WIESZ JAK MASZ TO ZROBIĆ?
Udzielając pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego, należy postępować według planu,
pamiętając o kolejnych czynnościach akcji ratunkowej. Jeżeli ratownik będzie usiłował robić
wszystko równocześnie albo tylko to, co pamięta, może pominąć czynności decydujące o ludzkim
życiu. Każdy wypadek drogowy jest inny, dzieje sie w różnych okolicznościach i powoduje różne
obrażenia u ludzi. Stąd każda akcja ratunkowa jest improwizacją, musi być jednak prowadzona
według przedstawionych poniżej zasad.
PRZYCZYNY WYPADKU DROGOWEGO MOGĄ
STANOWIĆ ZAGROŻENIE RÓWNIEŻ DLA RATOWNIKA.
PAMIETAJ, BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKA
JEST NAJWAŻNIEJSZE.
RATOWNIK NIE UDZIELI POMOCY
POSZKODOWANEMU,
GDY SAM STANIE SIĘ OFIARĄ WYPADKU.
ZADANIEM OSOBY UDZIELAJĄCEJ PIERWSZEJ
POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO
JEST UTRZYMANIE PRZY ŻYCIU
POSZKODOWANEGO I NIEDOPUSZCZENIE
DO POWSTANIA DALSZYCH POWIKŁAŃ DO CHWILI
PRZYJAZDU LEKARZA LUB KARETKI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
Pierwsze ogniwo łańcucha to wczesne rozpoznanie
i szybkie WEZWANIE POMOCY.
POMOCY
Aby zapobiec zatrzymaniu krążenia - nie czekaj aż do niego dojdzie.
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) poprzedza zazwyczaj szereg objawów świadczących o pogorszeniu
stanu poszkodowanego. Najczęściej osoba zagrożona NZK wcześniej skarży się na ból w klatce
piersiowej i złe samopoczucie, jest blada i spocona, oddycha z trudem. Część poszkodowanych ma
zaburzenia świadomości lub traci przytomność. Jeśli zauważasz niepokojące objawy niezwłocznie
wezwij Pogotowie (999, 112) lub poproś o to któregoś ze świadków (najlepiej konkretnie wskaż jedną
osobę), zanim jeszcze rozpoczniesz resuscytację.
Pamiętaj, że wczesne wezwanie pomocy gwarantuje Ci szybkie jej przybycie - być może dzięki
temu uda się zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia
krążenia..
Jeśli zaś jesteś sam, i nie masz przy sobie np. telefonu komórkowego niezwłocznie udaj się po pomoc.
Wezwij Pogotowie sam lub poproś o to pierwsza napotkaną osobę, i dopiero wówczas wróć
do poszkodowanego.
ZABEZPIECZ MIEJSCE WYPADKU I ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
1.
Zatrzymaj swój samochód za uszkodzonym autem W odległości 1-5 metrów od
wypadku tak, aby światłami oświetlić miejsce zdarzenia . Jeżeli istnieje zagrożenie
pożarem, wyciekiem paliwa lub innych substancji wycofaj auto na odległość
minimum 30 m od zdarzenia.
2.
Włącz światła awaryjne pozwoli to na oznaczenie tyłu twojego pojazdu. Jadący za
Tobą kierowcy zwrócą uwagę na migające światła. W przypadku złych warunków
pogodowych włącz także pozostałe światła. Zapobiegnie to wtórnym kolizjom.
Skręć koła swojego auta w kierunku pobocza , jeżeli następny kierowca uderzy w
Twoje auto, to siła uderzenia zepchnie je na pobocze, a nie na jezdnię
ZABEZPIECZ MIEJSCE WYPADKU I ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
3.
Ubierz kamizelkę odblaskową , Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Będziesz widoczny dla innych poruszających się kierowców oraz (w dalszym
etapie) dla służb ratunkowych.
4.
Zabierz ze swojego samochodu trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i apteczkę
ZABEZPIECZ MIEJSCE WYPADKU I ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
5.
Oceń czy jest bezpiecznie i zorientuj się:
• czy uszkodzony samochód się nie pali?
• czy nikt w pobliżu nie pali papierosa?
• czy w wypadku uczestniczą pojazdy z oznakowaniem wskazującym na
niebezpieczny ładunek?
• czy w pobliżu jest rozlane paliwo?
czy nie została zerwana napowietrzna linia energetyczna i nie leży na drodze?
6.
Podstawowe zasady oceny i zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia:
• wyjmij kluczyki ze stacyjki uszkodzonego auta (Ale pozostaw je w tym
samochodzie, nie chowaj do kieszeni);
• zaciągnij hamulec ręczny w uszkodzonym pojeździe;
7.
Oceń ilość i stan ofiar wypadku, zorientuj się ile osób uczestniczy w wypadku
i jaki jest ich stan:
• zwróć uwagę na otwarte drzwi (być może w samochodzie był ktoś kogo nie
widzisz);
• zauważ czy nie ma leżącego obok roweru lub innych znaków wskazujących
na pozostałych uczestników wypadku
8.
Zapewnij sobie kogoś do pomocy:
• głośno krzyknij o pomoc;
• zapewnij sobie kogoś, kto Ci pomoże, kto będzie wykonywał Twoje
polecenia;
• nie wołaj do tłumu - wskaż na konkretną osobę;
• w tłumie gapiów zachowuj się pewnie, angażuj pieniaczy do czynnego
działania.
9.
Określ miejsce zdarzenia i zawiadom Pogotowie Ratunkowe.
•
zorientuj się gdzie dokładnie jesteś - jaka to miejscowość lub który kilometr
danej trasy, w jakim kierunku jedziesz (np. 200 m za przejazdem kolejowym
w Zakrzowie w kierunku Oleśnicy) ;
•
jeżeli nie wiesz dokładnie gdzie jesteś, szukaj jakichś punktów lub
budynków charakterystycznych dla danego miejsca (np. kościół, stacja
benzynowa, cmentarz, sklep itd.)
JAK WZYWAĆ POGOTOWIE ( 999 )
•
GDZIE ?
•
CO SIĘ STAŁO ?
•
ILE OSÓB ?
•
W JAKIM STANIE ?
•
KTO DZWONI ? + dodatkowe informacje, np. oznaczenia pojazdów
z materiałami niebezpiecznymi (rodzaj tablic oraz cyfry według kodu ADR)
Czas, jaki upływa od momentu zatrzymania krążenia do podjęcia czynności
ratunkowych, jest podstawowym czynnikiem warunkującym sukces reanimacji. Im
szybciej przystąpimy do odpowiednich działań, tym większa jest szansa, że chory
powróci do normalnego życia. Bardzo ważne są też oczywiście umiejętności
i sprawność ratowników, a także stan organizmu pacjenta, jego potencjalna
zdolność do życia.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu działań ratunkowych ustalono proste
i jasne zasady postępowania reanimacyjnego obowiązujące na całym świecie.
EWAKUACJA POSZKODOWANYCH W TRAKCIE PIERWSZEJ POMOCY
1.
W czasie wypadku drogowego z reguły zachodzi bezwzględna konieczność ewakuacji
poszkodowanego, przez obecnych świadków zdarzenia zanim przybędzie zespół
ratownictwa medycznego, w sytuacjach wyższej konieczności:
• gdy wokół miejsca zdarzenia istnieje strefa zagrożenia, np. wybuchem, pożarem – nie
zapominając o własnym bezpieczeństwie (zabezpieczenie miejsca wypadku);
• gdy poszkodowany znajduje się w przymusowej pozycji stanowiącej bezpośrednie
zagrożenie (np. pozycja siedząca we wstrząsie) lub utrudniająca przeprowadzenie
niezbędnych zabiegów ratujących życie (resuscytacja);
• w pozostałych wypadkach osoba przemieszczająca poszkodowanego ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki takiego działania.
PIERWSZA POMOC MOTOCYKLIŚCIE
PIERWSZA POMOC KIEROWCY SAMOCHODU
PIERWSZA POMOC
KIEROWCY SAMOCHODU
POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY,
ODDYCHA SAMODZIELNIE.
DALSZA OPIEKA NAD POSZKODOWANYM:
Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna:
1. Ułożyć poszkodowanego w wygodnej dla niego pozycji cały czas obserwując twarz
poszkodowanego czy w trakcie pomocy nie wystąpiły nieoczekiwane grymasy bólu wskazujące
na możliwość wystąpienia innych nie wykrytych dotąd obrażeń;
2. Zabezpieczyć poszkodowanego przed wpływem warunków zewnętrznych (np. opadu deszczu,
słońca, wiatru, itp.);
3. Pozostać z poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia lub innych służb ratowniczych;
4. Rozmawiać jeśli jest to możliwe z poszkodowanym np. uzyskując istotne dla zdrowia informację;
5. Odsunąć przypadkowych gapiów od poszkodowanego;
6. Zabezpieczyć osobiste rzeczy poszkodowanego;
7. Przekazać poszkodowanego przybyłym ratownikom.
POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY,
NIEODDYCHA , PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI RKO.
A (AIRWAY) – zapewnić drożność górnych dróg oddechowych
1.Nieprzytomnego chorego ułożyć płasko na plecach na twardym i równym podłożu.
2.Usunąć ciała obce (kęsy pokarmu, sztuczna szczęka, krew, śluz, wymiociny itp.) z jamy ustnej:
głowę ratowanego układa się na bok i odciąga kąciki ust w dół, tak aby ewentualne wydzieliny wypłynęły na zewnątrz,
palcem lub chusteczką mechanicznie oczyszcza się jamę ustną.
1.Odgiąć do tyłu głowę ratowanego:
ratownik jedną rękę podkłada pod szyję chorego i unosi jego kark do góry, drugą ręką uciska okolicę czołową
i maksymalnie odgina głowę ku tyłowi - jest to podstawowy zabieg udrażniający drogi oddechowe.
Utrzymać taką pozycję chorego
B (BREATHE) – prowadzić skuteczną wentylację czyli sztuczne oddychanie
C (CIRCULATE) – prowadzić pośredni masaż serca
B (BREATHE) – prowadzić skuteczną wentylację czyli sztuczne oddychanie
Najskuteczniejszą metodą sztucznego oddychania jest metoda usta-usta. Wentylację należy prowadzić od chwili
stwierdzenia bezdechu do powrotu oddychania lub przyjazdu karetki pogotowia.
Zacisnąć nos chorego, wdmuchiwać do jego ust swoje powietrze wydechowe, obserwować ruchy oddechowe klatki
piersiowej i słuchać szmeru powietrza opuszczającego drogi oddechowe ratowanego.
Przy prawidłowej wentylacji klatka piersiowa unosi się i opada zgodnie z prowadzoną wentylacją, a powietrze
wydechowe wydobywa się z ust z charakterystycznym szumem zaraz po zaprzestaniu wdechu.
Wykonuje się 12-15 wdechów na minutę.
Sprawdzać tętno na dużych tętnicach.
C (CIRCULATE) – prowadzić pośredni masaż serca
Przed rozpoczęciem masażu serca należy wykonać silne uderzenie pięścią w dolną część
mostka, następnie sprawdzić czy nie powróciło tętno i dopiero jeśli go nie ma rozpocząć
masowanie. (WYKONUJĄ RATOWNICY MEDYCZNI)
Pośredni masaż serca czyli przez powłoki klatki piersiowej polega na rytmicznym uciskaniu
odpowiednio ułożonymi dłońmi na wysokości 1/3 dolnej powierzchni mostka (nie uciskać
wyrostka mieczykowatego!). Mostek w miejscu ucisku musi się ugiąć 3-5 cm.
Potrzeba do tego znacznej siły rzędu ok. 20 kg.
C (CIRCULATE) – prowadzić pośredni masaż serca
Ratownik klęczy na podłożu przy ratowanym tak, aby jego barki znajdowały się
ponad mostkiem ratowanego, ręce ma wyprostowane w łokciach, dłonie ułożone
jedna na drugiej i ucisk na mostek wywiera dłoniową powierzchnią nadgarstka.
C (CIRCULATE) – prowadzić pośredni masaż serca
Gdy reanimację prowadzi jedna osoba to na 2 wdmuchnięcia
powietrza przypada 15 uciśnięć.
Gdy jest dwóch ratowników to 1 wdmuchnięcie przypada
na 5 uciśnięć.
DALSZA OPIEKA NAD POSZKODOWANYM:
Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna:
1. Ułożyć poszkodowanego w wygodnej dla niego pozycji cały czas obserwując twarz
poszkodowanego czy w trakcie pomocy nie wystąpiły nieoczekiwane grymasy bólu wskazujące
na możliwość wystąpienia innych nie wykrytych dotąd obrażeń;
2. Zabezpieczyć poszkodowanego przed wpływem warunków zewnętrznych (np. opadu deszczu,
słońca, wiatru, itp.);
3. Pozostać z poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia lub innych służb ratowniczych;
4. Rozmawiać jeśli jest to możliwe z poszkodowanym np. uzyskując istotne dla zdrowia informację;
5. Odsunąć przypadkowych gapiów od poszkodowanego;
6. Zabezpieczyć osobiste rzeczy poszkodowanego;
7. Przekazać poszkodowanego przybyłym ratownikom.
PRZEKAZANIE INFORMACJI O POSZKODOWANYM:
Po przybyciu pogotowia ratunkowego osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna im przekazać
zebrane dane o zdrowiu, przebytych chorobach, alergiach i wszelkie informacje o okolicznościach
samego wypadku.
Dane takie powinny zawierać:
1. Opis przyczyny i okoliczności wypadku;
2. Dane personalne i kontaktowe najbliższej rodziny poszkodowanego;
3. Informacje o aktualnym leczeniu, pobieranych lekach i stanie zdrowia;
4. Informacje o zaobserwowanych reakcjach poszkodowanego, utraty przytomności, zaburzenia
mowy itp.;
5. Stwierdzone u poszkodowanego obrażenia i rany;
6. Zakres udzielonej pomocy.
PAMIĘTAJ!!!!
JEDYNĄ I NAJWIĘKSZĄ NAGRODĄ ZA
UDZIELENIE POSZKODOWANEJ OSOBIE
POMOCY BĘDZIE TWOJA ŚWIADOMOŚĆ,
ŻE PRZYCZYNIŁEŚ SIĘ DO URATOWANIA JEJ
ŻYCIA I DOBRZE WYPEŁNIONEGO
OBOWIĄZKU.