kurs przygotowawczy z matematyki dla kandydatów na studia

Transkrypt

kurs przygotowawczy z matematyki dla kandydatów na studia
INSTYTUT MATEMATYKI
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zaprasza na
KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
TECHNICZNE I MATEMATYCZNE
Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9:00 – 12:00 w sali B1, Al. Armii Krajowej 21
Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 lutego 2014 roku
Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej
Kurs będzie dobrą formą powtórzenia materiału
z matematyki przed maturą
Udział w kursie jest bezpłatny
Rejestracja na zajęcia do dnia 4.02.2014r. pod adresem www.im.pcz.pl
(dodatkowych informacji udziela sekretariat Instytutu Matematyki tel. 34-3250324)
Zapraszamy
Program zajęć:
1. Liczby i ich zbiory. Funkcja liniowa i jej własności. Równania i nierówności liniowe.
2. Funkcja kwadratowa i jej własności. Równania i nierówności kwadratowe.
3. Wielomiany i funkcja wielomianowa. Równania i nierówności wielomianowe.
4. Funkcja wymierna. Równania i nierówności wymierne.
5. Funkcja wykładnicza
i logarytmiczne.
i
logarytmiczna.
Równania
i
nierówności
wykładnicze
6. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Równania i nierówności trygonometryczne.
7. Planimetria
8. Stereometria.
9. Geometria analityczna na płaszczyźnie. Zastosowanie rachunku wektorowego.
10. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Podobne dokumenty