Czy wiesz ze zielona herbata

Transkrypt

Czy wiesz ze zielona herbata
Czy wiesz, że zielona herbata przyspiesza spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń fizycznych?
Powszechnie znany jest fakt, że zarówno trening wytrzymałościowy jak i stosowanie ekstraktu
z zielonej herbaty, stanowiącego źródło katechin, nasilają metabolizm tłuszczu. Ich wzajemne
synergistyczne działanie nie jest jednak oczywiste.
Postanowiono sprawdzić hipotezę sugerującą, że połączenie tych dwóch elementów jeszcze bardziej
przyspieszy wykorzystanie tkanki tłuszczowej w czasie wysiłku w porównaniu do zastosowania
samych ćwiczeń.
Dwunastu zdrowych mężczyzn podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich otrzymała suplement
z ekstraktem z zielonej herbaty, zawierający 573 mg katechin, a druga placebo. Wszyscy uczestnicy
badania poddani zostali 10-tygodniowemu programowi ćwiczeń, który obejmował 60-minutowy
trening
na
cykloergometrze
na
poziomie
60%
VO2max,
3
razy
w tygodniu. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu całego programu treningowego, w celu oceny
wymiany gazowej, przeprowadzono 90-minutowy test wysiłkowy na poziomie 55% VO2max
.
W grupie otrzymującej placebo poziom wymiany gazowej podczas ćwiczeń pozostał niezmieniony,
natomiast w grupie przyjmującej katechiny był istotnie niższy niż przed rozpoczęciem
10-tygodniowego programu treningowego. Wyniki te sugerują, że regularne stosowanie ekstraktu
z zielonej herbaty w połączeniu z wysiłkiem o średniej intensywności nasila rozkład tkanki tłuszczowej
w organizmie podczas ćwiczeń.
W badaniach nad ekstraktem z zielonej herbaty nie wykazano dotychczas negatywnego wpływu
na organizm. Działanie polifenoli herbacianych przynosi wyłącznie korzyści zdrowotne, warto zatem
rozważyć regularne spożywanie naparów z zielonej herbaty bądź stosowanie ekstraktów w postaci
suplementów diety.
http://www.plandaibiotech.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/Effect-of-endurance-trainingsupplemented-with-Green-Tea-Extract.pdf
Adres: ul. Pory 78 Tel: 721-963-323 www.portamedica.pl/cds

Podobne dokumenty