Międzynarodowy Festiwal Organowy XXII LWO –program

Transkrypt

Międzynarodowy Festiwal Organowy XXII LWO –program
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Międzynarodowy Festiwal Organowy
XXII
Legnickie Wieczory Organowe
Legnica
14 maja – 1 października 2013 r.
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Organizatorzy
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Parafia Katedralna p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
Dyrektor artystyczny
Andrzej Chorosiński
Organizacja i prowadzenie koncertów
Krystyna Kunecka
Przygotowanie organów
Adam Wolański
Patronat medialny
Radio Plus
Gość Niedzielny
Panorama Legnicka
Tygodnik Głogowski
Gazeta Wojewódzka
Panorama Wałbrzyska
Konkrety.pl
pik.legnica.pl
lca.pl
e-legnickie.pl
naszemiasto.pl
kulturaonline.pl
Organizatorzy XXII Legnickich Wieczorów Organowych gorąco dziękują
wszystkim Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się do realizacji festiwalu.
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Drodzy Miłośnicy muzyki organowej
i Przyjaciele legnickiego festiwalu,
Z radością przekazujemy Państwu program tegorocznych koncertów
muzyki organowej i kameralnej. Jak co roku, po miesiącach niepewności o losy
kolejnego festiwalu, dzięki staraniom Dyrekcji Legnickiego Centrum Kultury, udało
się stworzyć cykl koncertów, których opis znajdziecie Państwo w tym programie.
W pięciu tegorocznych koncertach, obok „nestorów” festiwalu pojawią się
nieznani jeszcze Państwu artyści, instrumenty, utwory wraz z tym, który będzie miał
swe prawykonanie w koncercie inauguracyjnym. Rok bieżący jest rokiem jubileuszu
dwusetnej rocznicy urodzin Richarda Wagnera i Giuseppe Verdiego, kompozytorów,
którzy nie komponowali muzyki organowej, pomimo to ich symboliczny udział
pojawi się w programie koncertu finałowego.
Żywię nadzieję, że program tegorocznego festiwalu spełni Państwa oczekiwania i życzę wielu wspaniałych, najwznioślejszych doznań artystycznych. Życzę,
aby godziny spędzone przy muzyce w pięknych gotyckich murach legnickiej
katedry, pozwoliły oderwać się od zwykłej codzienności, uczyniły nas szczęśliwszymi
i wzbogaconymi duchowo.
prof. Andrzej Chorosiński
dyrektor artystyczny
XXII Legnickie Wieczory Organowe
3
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Organy Kościoła Katedralnego
p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy
Dzieje organów kościoła katedralnego p.w.
św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy wpisane
są w bogatą historię miasta i Księstwa Legnickiego.
Już w średniowieczu Legnica była jednym
z ważnych ośrodków budownictwa organowego
na Śląsku. Odnotowane jest istnienie w tym czasie
odrębnego cechu organmistrzów działających
w mieście. Z początku XV w. pochodzą pierwsze
wzmianki mówiące o uprawianiu muzyki organowej
w kościołach Legnicy.
Budowę kościoła parafialnego początkowo pod wezwaniem św. Piotra, później
jako kościół św. Ap. Piotra i Pawła w zachowanym do dziś kształcie ukończono
w 1378 r. Prawdopodobnie na początku XV w. na wyposażeniu świątyni były już
organy. Pierwsza odnotowana wzmianka o ich istnieniu pochodzi z 1438 r. Były
to tzw. organy małe, które służyły kościołowi do 1602 r. O lokalizacji tego instrumentu
wiemy, że usytuowany był w pobliżu prezbiterium. W 1510 r. wybudowano tzw.
organy duże. W ciągu kilku dziesięcioleci te dwa instrumenty istniały
w świątyni równocześnie. Organy duże rozebrane zostały i usunięte po
1722 r. Kolejnym instrumentem wpisanym w dzieje kościoła były organy Thomasa
Werlina. Instrument ten był na wyposażeniu w latach 1630 – 1721, jego
identyfikacja związana jest z nazwiskiem fundatora. W latach 1722 –
1725 wybitny śląski organmistrz Ignatius Menzel wybudował na emporze
nad wejściem głównym nowe organy. Instrument ten należał do wzorcowych
realizacji zamierzeń w dziedzinie estetyki wystroju oraz estetyki brzmienia istniejących
w budownictwie organowym w I poł. XVIII w. na terenie Śląska. Instrument o mechanicznej trakturze registrów i klawiatury miał 38 głosów rozłożonych w dwóch
sekcjach manuałowych i sekcji pedałowej. Imponująca architektonika prospektu
ukształtowana została przez zastosowanie teatralnej iluzji przestrzeni. Swoimi
rozmiarami wypełniała całą szerokość zachodniej ściany nawy głównej. Prospekt
zbudowany został na rzucie wklęsłej półelipsy o falującym i silnie przełamującym
się konturze. W jego skład wchodził nie wyodrębniony pozytyw, który umieszczono
centralnie po obu stronach dwudzielnej sekcji głównej. Bogata dekoracja snycerska,
późnobarokowa z elementami regencji, stanowiła dopełnienie całości. Nad centralną
częścią instrumentu, bezpośrednio nad pozytywem umieszczona była gloria,
na gzymsach wieńczących sekcję główną umieszczone zostały pełnoplastyczne
rzeźby, które tworzyły tzw. „orkiestrę anielską”.
4
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Organy kościoła katedralnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy w formie
zachowanej do czasów nam współczesnych wybudowane zostały w 1894 r. przez
firmę „Schlag & Söhne” ze Świdnicy, opus 404. Są instrumentem o romantycznej
estetyce brzmienia. Głosy w ilości 53 rozmieszczone są w trzech sekcjach manuałowych
i sekcji pedałowej. Podczas budowy zachowano prospekt pochodzący z organów
Menzla. Usunięto jednak z niego znaczną część dekoracji rzeźbiarskiej i snycerskiej.
Sekcja brzmieniowa zachowała także ok. 30% materiału piszczałkarskiego z dawnych
organów. Wolnostojący kontuar organów ma trzy manuały o zakresie klawiatur:
C – f3, klawiatura pedałowa prosta, o zakresie: C – d1. Sekcje II i III manuału,
umieszczone są w szafach ekspresyjnych. Traktura klawiatury i registratury
pneumatycza o systemie mieszanym: napełniającym i opróżniającym. Organy mają
dwa duże miechy magazynowe jednofałdowe i dwa miechy podające. System
miechów umieszczony jest w północnej wieży. W trakturze pneumatycznej ma
zastosowanie rozdział na wysokie i niskie ciśnienie. Głosy poszczególnych sekcji
ustawione są na 8 wiatrownicach. Są to pneumatyczne wiatrownice skrzyniowe
z upustowym systemem układu tonowego. Na początku XX w. dokonano nieznacznej
korekty w strukturze brzmienia, które podyktowane były powrotem do barokowej
estetyki brzmienia (Orgelbewegung).
W roku 1991 dzięki staraniom Ks. Infułata Władysława Bochnaka, proboszcza
parafii, przeprowadzony został kapitalny remont organów. Prace konserwatorskie
wykonała firma: Stanisław Broszko i Bolesław Broszko. W wyniku podjętych działań
organy uzyskały pełną sprawność techniczną i brzmieniową. W późniejszym czasie
wykonano konserwację polichromii prospektu i dokonano pozłocenia części snycerki.
W roku 1992 kościół św. Ap. Piotra i Pawła podniesiony został do rangi katedry.
W ciągu następnych lat wykonano szereg prac, których celem było utrzymanie
organów w stanie pozwalającym na pełne wykorzystanie walorów brzmieniowych
podczas sprawowanej liturgii, a także podczas organizowanych koncertów.
Do ważniejszych należy zaliczyć zakup nowych dmuchaw w 2005 r. oraz rekonstrukcję
cynowych piszczałek prospektu organowego w 2006 r. W panoramę ważnych imprez
kulturalnych z udziałem organów katedralnych wpisały się Legnickie Wieczory
Organowe oraz koncerty organizowane w ramach Legnickiego Conversatorium
Organowego.
XXII Legnickie Wieczory Organowe
5
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Dyspozycja
Pedał: C – d1
I Manuał: C – f 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Prinzipal
Bordun
Prinzipal
Gedeckt
Quintatön
Octave
Hohlflöte
Gambe
Quinte
Kornett
Oktave
Mixtur
Trompete
16’
16’
8’ prospekt
8’
8’
4’
4’
4’
2 2/3’
2-3 fach
2’
6 fach
8’
II Manuał: C – f 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gedeckt
Prinzipal
Fl. Amabile
Aeoline
Vox coelestis
Gemshorn
Octave
Spizflöte
Oktave
Larigot
Krummhorn
6
Bordun
Prinzipal
Violoncello
Konzert-Flöte
Rohrflöte
Octave
Travers-Flöte
Violine
Quinte
Piccolo
Sifflöte
Kornett
Scharf
Cymbel
Oboë
Tuba mirabilis
Untersatz
Prinzipal-Bass
Violon
Gambe
Subbass
Salicet-Bass
32’
16’
16’
16,
16’
Octavbaß
Violoncello
Bassflöte
Octave
Kornett
Posaune
Trompete
8’
8’
8’
4’
3 fach
16’
8’
Połączenia:
16’
8’ prospekt
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
1 1/3’, 1’
8
III Manuał: C – f 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16’
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pedal-Koppel I
Pedal-Koppel II
Pedal-Koppel III
Manual-Koppel II do I
Manual-Koppel III do I
Manual-Koppel III do II
Super-Oct. Koppel II do I
Sub-Oct. Koppel III do I
Ks. Piotr Dębski
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2 2/3’
2’
1’
3-5 fach
4–5 fach
3 fach
8’
8’
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Koncert inauguracyjny
Marek Fronc - organy
Katarzyna Piotrowska - fagot
program
Johann Sebastian Bach
/1685-1750/
Fantazja i fuga c-moll BWV 537
Suita wiolonczelowa C-dur BWV 1009
(opr. na fagot K. Piotrowska)
- Prelude
- Allemande
- Courante
Max Reger
/1873-1916/
Ave Maria z cyklu Monologe op. 63 nr 7
Johann Sebastian Bach
/1685-1750/
Suita wiolonczelowa C-dur BWV 1009
- Sarabande
- Bourree I
- Bourree II
- Gigue
Max Reger
/1873-1916/
Introdukcja i Passacaglia f-moll
z cyklu Monologe op. 63 nr 5 i 6
Zbigniew Słowik
/*1972/
Mała Suita Majowa*
- Uwertura
- Marsz
- Scherzo
- Medytacja
- Gigue
* Prawykonanie utworu skomponowanego specjalnie z okazji koncertu
14.05.2013 r. godz. 19.15
Katedra Legnicka
XXII Legnickie Wieczory Organowe
7
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Marek Fronc jest absolwentem Państwowego
Liceum Muzycznego w Legnicy oraz Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie
organów prof. Andrzeja Chorosińskiego (dyplom
z wyróżnieniem w 2002 r.) Naukę kontynuował
w ramach prywatnych studiów pod kierunkiem prof.
Wolfganga Zerera w Hamburgu oraz mistrzowskich
kursów organowych, prowadzonych przez wybitnych
organistów i pedagogów z Polski i Europy (m.in. przez
J. Gembalskiego, T. A. Nowaka, D. Rotha, H. Vogla,
U.Spang-Hanssena, A. Gasta, O. Latry, S. Rampe).
Jest laureatem międzynarodowych konkursów organowych: w Landau a.d.Isar
w Niemczech oraz w Saint-Maurice w Szwajcarii. Jako solista i kameralista koncertował
w ramach licznych festiwali muzycznych w Polsce i za granicą (w Niemczech,
Danii, Hiszpanii, na Ukrainie i na Węgrzech). Brał także udział w kilku nagraniach
fonograficznych (m.in. płyty 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy 19862005, nominowanej do nagrody Fryderyki 2005).
Obok działalności artystycznej zajmuje się też pracą pedagogiczną, będąc wykładowcą
Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Diecezjalnego Studium
Organistowskiego w Legnicy. Z ramienia uczelni wrocławskiej koordynuje dwa
cykle koncertowe: Historyczne Organy Dolnego Śląska oraz Koncerty Adwentowe
u Paulinów.
Od 2011 roku jest prezesem Śląskiego Towarzystwa Muzyki Kościelnej.
8
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Katarzyna Piotrowska - urodziła się w Legnicy,
gdzie do 17-tego roku życia kształciła się jako pianistka.
Po niespełna trzech latach nauki gry na fagocie w legnickim
Liceum Muzycznym w klasie Józefa Tauta, rozpoczęła studia
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie
fagotu prof. Zbigniewa Płużka (dyplom z wyróżnieniem
w 2002 r.). Już od pierwszych lat studiów współpracowała
z czołowymi polskimi orkiestrami m.in.: Sinfonią Varsovią,
Polską Orkiestrą Radiową, Filharmonią Narodową, Polską
Filharmonią Kameralną. Jako kameralistka współtworzy
Warsaw Wind Ensemble, który w 2001 roku ( jako kwintet W5), zakwalifikował się
do finału prestiżowego Fishoff Chamber Music Competition w USA. Zespół nadal
istniejący koncertuje w Polsce i za granicą.
Jako solistka Katarzyna Piotrowska występowała m.in. z Polską Filharmonią
Kameralną, Orkiestrą Kameralną Leopoldinum. Obecnie współpracuje z Sinfonią
Varsovią, Sinfoniettą Cracovią, Filharmonią Narodową, Polską Filharmonią Kameralną.
Od 2005 r. jest muzykiem Polskiej Orkiestry Radiowej. Jako muzyk sesyjny bierze
udział w projektach m.in. Krzysztofa Herdzina, Adama Sztaby, uczestniczy również
w nagraniach muzyki do spektakli teatralnych, filmów oraz seriali telewizyjnych.
Współpracuje również z zespołami muzyki współczesnej, biorąc udział w wykonaniach i prawykonaniach utworów m.in. na Warszawskiej Jesieni.
Katarzyna Piotrowska jest laureatką wielu konkursów solowych i kameralnych,
zdobyła m.in.: I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fagotowym im. C. M. Webera
we Wrocławiu (2004 r.), II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Oboistów i Fagocistów
w Sieradzu (1999 r.), I Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną Pr. II Polskiego Radia
w Ogólnopolskim Konkursie Dętych Zespołów Kameralnych w Warszawie (2001 r.).
Jest także beneficjentką stypendium „Młoda Polska” Ministra Kultury i Sztuki
w 2007 r. W 2008 roku otrzymała Nagrodę Specjalną prestiżowego wiedeńskiego
wydawnictwa nutowego Dobblinger. W tym też roku ukazała się jej pierwsza płyta
Polish Bassoon Music z polską muzyką na fagot.
XXII Legnickie Wieczory Organowe
9
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Recital organowy
Witold Zalewski - organy
Dominika Figurska - recytacje
program
Georgij Mushel
/1909-1989/
Toccata
Zbigniew Herbert
/1924-1998/
Poezje
Cezar Franck
/1822-1890/
Chorał a-moll nr 3
Zbigniew Herbert
/1924-1998/
Poezje
Felix Mendelssohn - Bartholdy
/1809-1847/
Sonata A-dur nr 3
Zbigniew Herbert
/1924-1998/
Poezje
Theodore Dubois
/1837-1924/
Toccata
18.06.2013 r. godz. 19.15
Katedra Legnicka
10
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Witold Zalewski - naukę gry na organach rozpoczął
w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie
u Mieczysława Tuleji. W 1992 roku ukończył Akademię
Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia.
Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów interpretacji
muzyki organowej prowadzonych m.in. przez J. Laukvika
i G. Schneidera. W roku 1987 był stypendystą kursu
mistrzowskiego w Zurichu, prowadzonego przez J. Guillou.
W latach 1992-96 pracował w Chórze Polskiego Radia
w Krakowie jako artysta-śpiewak oraz w kościele Piotra
i Pawła w Krakowie jako organista. Ponadto w tym okresie
wykładał śpiew kościelny w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów
w Stadnikach.
Od roku 1995 Witold Zalewski pełni funkcję pierwszego organisty w Królewskiej
Katedrze na Wawelu, prowadząc równocześnie działalność pedagogiczną w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej. Jako solista i kameralista koncertuje w kraju
i za granicą. (m.in.: Czechy, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Rosja, Szwajcaria,
Ukraina i USA.) W kwietniu 2007 r. wystąpił w katedrze św. Patryka na Manhattanie
w Nowym Jorku w koncercie upamiętniającym drugą rocznicę śmierci Jana
Pawła II. W październiku 2009 r. odbył tournée po Ameryce Południowej (Maldonado,
Montevideo, Buenos Aires, Porto Alegre, Kurytyba, Rio de Janeiro i Petropolis).
Jest akompaniatorem chóru męskiego Katedry Wawelskiej oraz chóru Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie. Od roku 1998 jest członkiem Komisji Muzyki
Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W czasie pielgrzymek papieskich
w liturgiach sprawowanych przez Ojca św. Jana Pawła II i Benedykta XVI pełnił rolę
organisty (Katedra Wawelska, Sanktuarium w Łagiewnikach oraz Błonia Krakowskie).
Witold Zalewski jest autorem „Śpiewnika pieśni kościelnych“ wydanego nakładem
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 1997 r. oraz współredaktorem i współautorem
wielu innych publikacji (m.in.: Śpiewnik Wawelski). Witold Zalewski jest pomysłodawcą
i zarazem dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Zakopanem
oraz Festiwalu Muzyki Organowej w Rabce-Zdroju. Wielokrotnie nagradzany za
organizację i propagowanie muzyki organowej.
W roku 2011 wyróżniony został przez papieża Benedykta XVI odznaczeniem
„Proeclesia et Pontifice”.
XXII Legnickie Wieczory Organowe
11
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Dominika Figurska
urodziła się w 1978 w Elblągu.
Jest absolwentką Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Spektakle dyplomowe
ukończyła pod kierunkiem
Jerzego Stuhra i Andrzeja
Wajdy. Debiutowała rolą Ofelii
w „Hamlecie” w Teatrze Stu
w Krakowie w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.
Wystąpiła tam u boku Krzysztofa Globisza, Anny Dymnej. Od 2001 r. związana jest
ze sceną Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie wspólpracowała z wybitnymi
reżyserami: Krystianem Lupą, Mikołajem Grabowskim, Pawłem Miśkiewiczem
i innymi.
Obecnie można ją zobaczyć w najnowszych spektaklach Jana Klaty („Utwór o matce
i Ojczyźnie”, „Ziemia Obiecana”). Współpracuje wciąż z Teatrem Stu w Krakowie
-”Biesy” F. Dostojewskiego, „Król Lear” W. Shakesperae. W Warszawie można ją
zobaczyć w spektaklu „Boeing, Boeing” w teatrze Buffo. Szerokiej publiczności znana
jest głównie z serialu „M jak Miłość” i „Ratownicy”.
12
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Koncert kameralny
Bartosz Jakubczak - organy
Douglas Lawrence /Australia/ - dyrygent
The Australian Chamber Choir /Australia/
program
Johann Sebastian Bach
/1685-1750/
Passacaglia c-moll BWV 582
Orlando Gibbons
/1583 – 1623/
Magnificat and Nunc Dimittis
Edward Bairstow
/1874 – 1946 /
Let all mortal flesh keep silence
Anne Boyd
/*1946/
A i crossed a bridge of dreams
Robin Estrada
/1970/
Robert Schuman
/1810 - 1856/
Awit ni Solomon
Felix Mendelssohn-Bartholdy
/1809-1847/
Thema mit Variationen D-dur
Joseph Jongen
/1873-1953/
Scherzetto op. 108, nr 1
Johann Sebastian Bach
/1685 – 1750/
Fürchte dich nicht, ich bin bie dir BWV 228
Motet na 8-głosowy chór podwójny
César Franck
/1822-1890/
Chorał a-moll nr 3
An die Sterne (z cyklu „4 pieśni
na chór podwójny” op. 141)
16.07.2013 r. godz. 19.15
Katedra Legnicka
XXII Legnickie Wieczory Organowe
13
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Bartosz Jakubczak ukończył z wyróżnieniem
studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie organów prof. A. Chorosińskiego,
a w 2003 roku studia podyplomowe (stypendium
im. G. Soltiego) z najwyższym odznaczeniem
w Royal Academy of Music w Londynie w klasie
prof. D. Titteringtona. Jest laureatem wielu nagród
przyznanych przez tę uczelnię, m. in. Peter le Huray,
Whalley Organ Scholarship Award oraz nagrody
specjalnej przyznanej przez wybitnego angielskiego
organistę Petera Hurforda.
Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych
przez: M.-C.-Alain, J. D. Christie, U. Spang-Hanssena,
K. Koito, S. Landale, J. Laukvika, L. Lohmanna, H. Vogla
oraz W. Zerera. Wziął także udział The McGill Summer Organ Academy w Montrealu.
W 2002 roku otrzymał nagrodę Prix de la Presse podczas konkursu bachowskiego
Grand Prix Bach de Lausanne w Szwajcarii. W tym samym roku wystąpił w Royal
Festival Hall w Londynie, wykonując światową premierę zadedykowanego mu
utworu na organy solo Salve Sancta Facies angielskiego kompozytora Davida
Gortona. Był uczestnikiem wielu prestiżowych festiwali w Wielkiej Brytanii, m.in.
The Spanish Baroque Music Festival, London Handel Festival, London Bach Festival,
Dartington International Summer School, The Spitalfields Festival, London Organ
Forum, International Organ Festival at St Albans, a także koncertów w Czechach,
Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji i Węgrzech.
W roku akademickim 2003/04 wykładał w Royal Academy of Music w Londynie
w ramach Pidem Organ Fellowship. Bartosz Jakubczak jest regularnie zapraszany do
prezentacji wykładów podczas ogólnopolskich sesji naukowych, m.in. w macierzystej
uczelni, Akademii Muzycznej w Krakowie, Krzeszowie, Świętej Lipce. Obecnie pełni
funkcję adiunkta w stopniu doktora w Katedrze Organów i Klawesynu Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
14
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Douglas Lawrence studiował na Uniwersytecie
w Melbourne, po ukończeniu którego kontynuował
naukę u Anton’ea Heillera w Akademii Wiedeńskiej.
W tym czasie rozpoczął karierę koncertową.
Pierwszy ważny koncert zagrał w 1972 r. na najstarszych, zbudowanych ok. 1390 r. organach w Sion
w Szwajcarii. Koncertował także w Austrii, Anglii,
Danii, we Włoszech i Hong Kongu. Douglas Lawrence
uczy gry na organach i klawesynie na Uniwersytecie
w Melbourne. Jest także profesorem muzyki kościelnej w Ormond College Uniwersytetu w Melbourne
i dyrektorem muzycznym w kościele szkockim. Założył
i dotychczas kieruje Barokowym Towarzystwem
Australijskim. Często koncertuje w duecie z klawesynistką Elizabeth Anderson. Jako duet organowy odbyli 12 podróży koncertowych
po Europie i Japonii. W kolejnych latach podróżowali po Europie z chórem Ormond
College, który wspólnie założyli w 1982 r.
W 1992 r. otrzymał Order Australii za upowszechnianie muzyki. Zagrał ponad
2000 koncertów, zarówno jako organista, klawesynista i dyrygent. W 2001 wydał
pięć nowych płyt CD: Bamboo Organ w Manilii, 2 na organach w Scots’ Church,
2 z Chórem Ormond College 1 z Chórem Scots’ Church z organistą Robinem
Batterham’em. W marcu 2000 r. w Scots’ Church w Melbourne zainaugurował grę
na 68 głosowych organach, zbudowanych przez znanego austriackiego organmistrza
Rieger’a. Ten instrument zaprojektowany przez Douglasa Lawrence’a uznawany jest
przez wielu wybitnych europejskich, amerykańskich i australijskich organistów jako
najlepszy instrument, jaki pojawił się w Australii.
XXII Legnickie Wieczory Organowe
15
Międzynarodowy Festiwal Organowy
The Australian Chamber
Choir został założony w 2007
roku przez obecnego dyrygenta
Douglasa Lawrence’a. W lipcu
tegoż roku zespół odbył, złożone
z 20 koncertów, tournée po
Europie, przyjęte z wielkim
uznaniem.
Ten błyskawiczny wzlot do
międzynarodowych sukcesów
chór zawdzięcza trwającej
24 lata pracy Douglasa Lawrence’a jako dyrygenta Choir of Ormond College
Uniwersytetu w Melbourne.
W 1984 r., gdy Lawrence zakładał ten zespół, był to jedyny chór uniwersytecki, który
dawał regularne, cotygodniowe występy. Zapewniał on także podstawę wyszkolenia
dla elity śpiewaków chóralnych, a jego utalentowani młodzi absolwenci stali się
później trzonem takich zespołów jak Ensemble Gombert, Gloriana i kilku chórów
kościelnych. Lawrence szkolił także młodych dyrygentów oraz kompozytorów
australijskich, dająć wielu z nich okazję do wypróbowania i korekty swoich utworów
przed ich publicznym wykonaniem tak w Australii, jak i w całej Europie.
The Australian Chamber Choir skupia znaczną grupę najlepszych śpiewaków
wyszkolonych przez lata w Ormond College, jest jednak także otwarty dla
utalentowanych chórzystów ze wszystkich środowisk. Specjalnością zespołu stały
się wykonania, w Australii i w Europie, nowych kompozycji australijskich. Mimo,
iż działa niedługo, chór dał już 48 koncertów w Niemczech, Polsce i Danii, zwracając
uwagę słuchaczy na twórczość kompozytorów australijskich i zyskując dla niej
uznanie krytyków.
Poza wspomnianymi wyżej koncertami The Australian Chamber Choir wydał płytę CD
i dokonał licznych nagrań dla rozgłośni ABC classic FM.
Chór interesuje się także motetami a cappella J.S. Bacha. Wykonanie motetu Der Geist
hilft unser Schwachheit auf opisano w recenzji zatytułowanej “Sacred and SpineChilling” („Święte i mrożące krew w żyłach”) jako „wysokiej klasy interpretację muzyki
Bacha, promieniującą energią i zachwycającą pewnością intonacji.” (Clive O’Connell,
The Age, 24 sierpnia, 2010). Częścią europejskiego tournée, w lipcu 2011 r., był koncert
chóru w kościele św. Tomasza w Lipsku, w którym Bach był kantorem przez 27 lat.
Obok dzieł australijskich (Philip Nunn i Ronald Nagorcka), wykonano wówczas jeden
z sześciu motetów Bacha.
16
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Recital organowy
Daniel Zaretzky /Rosja/ - organy
program
Johann Sebastian Bach
/1685-1750/
Koncert G-dur BWV 592
- Allegro
- Grave
- Presto
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
Wir glauben BWV 680
Robert Schumann
/1810-1856/
Fuga nr 3 i nr 6 z cyklu
„6 fug na temat B-A-C-H” op. 6
Franz Liszt
/1811-1886/
Ave Maria
Nun danket alle Gott
Consolation Des-dur
Preludium i Fuga B-A-C-H
06.08.2013 r. godz. 19.15
Katedra Legnicka
XXII Legnickie Wieczory Organowe
17
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Daniel Zaretzky urodził się w Leningradzie
w 1964 r. Studiował w tamtejszym Państwowym
Konserwatorium pod kierunkiem prof. E. Bazanowa i N. Oksentjana - fortepian i organy.
Magisterium i dyplom nauczycielski uzyskał
w roku 1989. Studia podyplomowe odbył
w Państwowym Konserwatorium w Kazaniu
u prof. R. Abdullin. W latach 1991-93 kontynuował
studia w Akademii Muzycznej im. Sibeliusa
w Helsinkach u prof. Kari Jussila i ukończył je
z wyróżnieniem. Uzupełnieniem studiów było
uczestnictwo w kursach mistrzowskich w Europie
Zachodniej, prowadzonych przez Guy Boveta,
Marie-Claire Alain, Haralda Vogela, Lutgera
Lohmanna, Jeana Guillou, Davida Sangera, Hansa Fagiusa, Michaela Radulescu, Daniela
Rotha i Petera Planyavsky’ego.
Od 1988 r. występował we wszystkich ważniejszych salach koncertowych byłego Związku
Radzieckiego, z Filharmonią Moskiewską, Leningradzką i katedrą w Rydze włącznie.
Koncertował też za granicą: Czechosłowacja, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Holandia,
Austria, Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania,
Portugalia, Polska, Luksemburg, kraje Ameryki Południowej, Izrael, Australia
i USA. W roku 1991 wygrał Narodowy Konkurs Organowy w ZSRR, zdobył też III nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie Organowym Speyera w Niemczech. W 1990 r. znalazł
się w finale Międzynarodowego Konkursu Organowego w Ragusie (Włochy), a także
konkursu w Lahti (Finlandia - 1993). Nagrywał dla rozgłośni radiowych w Rosji, na Litwie,
w Szwajcarii, Niemczech i Danii, wydał też płyty CD.
Zdobył wielkie uznanie jako konsultant organowy, uczestnicząc w renowacji
instrumentów zabytkowych i budowie nowych organów w salach koncertowych. Bywa
regularnie zapraszany do jury międzynarodowych konkursów organowych w Rosji i za
granicą: Polska, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg i Kanada. Obecnie jest
organistą słynnej Wielkiej Sali Filharmonii w St. Petersburgu (od 1997 r.).
W latach 1996-2001 prowadził klasę organów Kolegium Muzycznego Konserwatorium
w St. Petersburgu. W latach 2002-2007, jako profesor nadzwyczajny, prowadził klasę
organów w Państwowym Konserwatorium w Niżnym Nowgorodzie, trzecim co do
wielkości konserwatorium w Rosji. Od 2006 r. jest profesorem organów w Państwowym
Uniwersytecie w St. Petersburgu, a od 2007 r. również w tamtejszym konserwatorium.
W roku 2011 został w nim dziekanem Wydziału Organów i Klawesynu.
W 2006 r. prezydent Władimir Putin wyróżnił go tytułem „Zasłużony Artysta Rosji”.
18
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Koncert finałowy
Andrzej Chorosiński - organy
Servi Domini Cantores:
ks. Paweł Sobierajski - tenor
o. Rafał Kobyliński - tenor
ks. Zdzisław Madej - tenor
ks. Robert Kaczorowski - tenor
program
Johann Sebastian Bach
/1685-1750/
Fantazja i fuga d moll BWV 908
Gaetano Donizetti
/1797-1848/
Ave Maria
Giulio Caccini
/1545-1618/
Ave Maria
Jan Maklakiewicz
/1899-1954/
Ave Maria
Módl się, o duszo moja
Jerzy Rosiński
/1927-2008/
Matka Boska Łaskawa
Richard Wagner
/1813-1883/
Chór pielgrzymów
z opery ”Tannhaeuser”
Gabriel Faure
/1845-1924/
Pie Jesu / Requiem
Giuseppe Verdi
/1813-1901/
Ingemisco / Requiem
Chi mi toglie / Nabucco
Preghiera / Simon Boccanegra
Edward Grieg
/1843-1907/
I Suita ”Per Gynt”
- Poranek
- Śmierć Azy
- Taniec Anitry
Giuseppe Verdi
/1813-1901/
Va pensiero / Nabucco
Ennio Morricone
/*1928/
Nella fantasia
01.10.2013 r. godz. 19.15
Katedra Legnicka
XXII Legnickie Wieczory Organowe
19
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Andrzej Chorosiński - naukę
gry na organach rozpoczął
w klasie Stanisława Możdżonka
w Liceum Muzycznym im. Karola
Szymanowskiego w Warszawie,
które ukończył z wyróżnieniem
w 1967 roku. W tym samym roku
rozpoczął studia w warszawskiej
Akademii Muzycznej w klasie
organów Feliksa Rączkowskiego,
ukończone z wyróżnieniem w 1972
roku. W latach 1969-1974 odbył studia kompozytorskie pod kierunkiem Tadeusza
Paciorkiewicza. W 1972 roku uczestniczył w kursie mistrzowskim prowadzonym przez
Flor Peetersa w Belgii. W tym samym roku otrzymał nagrodę specjalną w konkursie
improwizacji organowej w Kilonii.
Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie,
Australii, Korei Południowej i Japonii. Występował w tak renomowanych miejscach
jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, Sala
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Paryżu, King’s College
Chappel w Cambridge, Auli im. Pawła VI w Watykanie czy Katedrze Św. Patryka
w Nowym Jorku. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju
i za granicą. Nagrał też ponad 20 płyt LP i CD dla takich firm jak: Polskie Nagrania,
Veriton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musicon, Dabringhaus Grimm, Megavox.
W roku 2003 Związek Producentów Audio-Video przyznał tytuł „Podwójnej
Platynowej Płyty” płycie CD nagranej w Bazylice w Licheniu.
Znaczące miejsce w działalności Andrzeja Chorosińskiego zajmuje praca
pedagogiczna. W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.
Jest profesorem klas organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz na Wydziale
Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1987-1993 był prorektorem, a w latach 1993-1999 sprawował godność
rektora Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie. W latach 1993-2000 był
członkiem Prezydium AECAM - Stowarzyszenia Rektorów Europejskich Uczelni
Muzycznych. Sprawował również godność przewodniczącego Konferencji Rektorów
Uczelni Artystycznych w Polsce - KRUA. Aktualnie kieruje katedrą Organów
i Klawesynu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Prowadził też kursy mistrzowskie w Niemczech, Szwecji, Finlandii, USA, Australii,
Japonii, Korei Południowej i Izraelu. Był też jurorem konkursów organowych we
Francji, Niemczech na Litwie i w Polsce.
20
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
W latach 1997-2002 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze.
Posiada liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Zasłużonego Działacza Kultury,
Złoty Krzyż Zasługi, medal „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”, „Gloria Artis”.
W roku 2008 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Keymung University
w Południowej Korei. Jest honorowym obywatelem miast Jelenia Góra, Kłodzko
i Polanica Zdrój przyznanych za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej
na terenie Dolnego Śląska. Od 2010 r. jest także honorowym obywatelem miasta
From-bork. Jest autorem licznych projektów w zakresie budownictwa organowego
w Polsce (Bazylika w Licheniu, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, kościół parafialny w Polkowicach) oraz
w Niemczech, Kanadzie i Japonii. W 2009 r. otrzymał nominację Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na stanowisko rzeczoznawcy ds. budownictwa
organowego.
Servi Domini Cantores - w skład
zespołu wchodzą księża - wokaliści,
absolwenci akademii muzycznych.
Śpiewają razem od 2004 roku, kiedy
to odbył się ich pierwszy wspólny
koncert w kościele św. Tomasza
w Sosnowcu. Wówczas zrodziła się myśl,
aby to przedsięwzięcie kontynuować.
Owocem ich współpracy są liczne koncerty, jak również udział w festiwalach, m.in.
w Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rzeszowie, Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Organowej, Kameralnej i Chóralnej w Gdańsku.
Zespół wykonuje bardzo szeroki repertuar wokalny: pieśni sakralne i arie
oratoryjno - kantatowe różnych kompozytorów oraz arie operowe i pieśni ze
światowego repertuaru. Członkowie Zespołu prowadzą na co dzień ożywioną
działalność duszpasterską i ewangelizacyjną. Współpracują także z gronem
wybitnych pianistów, organistów i dyrygentów, prezentując muzyczne
sacrum i profanum na licznych koncertach w kraju i poza jego granicami.
XXII Legnickie Wieczory Organowe
21
Międzynarodowy Festiwal Organowy
O. Rafał Kobyliński, jezuita - edukację
muzyczną rozpoczął w 1994 r. na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w klasie prof. J. Kunerta. Po trzech latach studiów
podjął decyzję wstąpienia do Towarzystwa
Jezusowego. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu
w Gdyni i studiów filozoficznych w Krakowie,
powrócił na Akademię Muzyczną, tym razem
w Gdańsku, gdzie kontynuował studia w klasie
prof. R. Minkiewicza (dyplom w czerwcu 2003 r.).
W roku 2006 ukończył studia teologiczne
i przyjął święcenia diakonatu. Uczestniczył w wielu
koncertach oraz przedstawieniach w kraju i zagranicą. Wielokrotnie wykonywał
partie solowe w chórach w całej Polsce. Wziął udział w nagraniu dwóch płyt
kompaktowych. Warto nadmienić, iż od najmłodszych lat żywo włączał się w życie
muzyczne Kościoła. Prowadził liczne schole oraz zespoły muzyczne. Jest członkiem
zespołu księży wokalistów „Servi Domini Cantores”. Ze szczególną troską oddaje
się pracy na rzecz podnoszenia kultury muzycznej w liturgii. Zabiega o to poprzez
organizowanie warsztatów oraz kursów wokalno - liturgicznych. Jest również
nauczycielem śpiewu oraz emisji głosu na Papieskim Wydziale Teologicznym sekcji
„Bobolanum” w Warszawie.
Ks. Paweł Sobierajski – duszpasterz
akademicki Diecezji Sosnowieckiej, absolwent
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(doktor nauk pedagogiczno – teologicznych),
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach (doktor sztuk muzycznych)
oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (psycholog muzyki).
Edukację wokalną na Wydziale Wokalno – Aktorskim Katowickiej Akademii Muzycznej
ukończył w 1999 r. w klasie śpiewu solowego prof. Anny Kościelniak, uczennicy
legendarnej Ady Sari, zdobywając dyplom z wyróżnieniem. Obecnie prowadzi klasę
śpiewu solowego na tejże uczelni oraz wykłady z pedagogiki i psychologii.
Jest laureatem głównych nagród międzynarodowych konkursów wokalnych
w Karlowych Varach (1997 r.) i Trnawie (1998 r.). Ma na swym koncie nagrania dla
Polskiego Radia i Telewizji. Koncertował na Litwie i na Słowacji oraz w Czechach,
Austrii, Francji i Belgii, wykonując szeroki repertuar oratoryjno – kantatowy, arie
operowe oraz pieśni ze światowego repertuaru. Od 2002 r. jest członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (PSPŚ), a od 2004 r. European Vioce Teachers
Association (EVTA).
22
XXII Legnickie Wieczory Organowe
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Jest autorem kilku publikacji naukowych z dziedziny komunikacji interpersonalnej
oraz pedagogiki i psychologii muzyki. Jest także współzałożycielem kwintetu „Servi
Domini Cantores”, tworzonego przez księży wokalistów, absolwentów akademii
muzycznych, z którymi prowadzi ożywioną działalność ewangelizacyjno – koncertową.
Ks. Zdzisław Madej - kapłan i duszpasterz środowisk
twórczych we Wrocławiu, rektor kościoła św. Marcina
we Wrocławiu, doktor filozofii; wykładowca Wyższego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Wyższego
Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów.
Stypendysta fundacji Renovabis na Stattliche Hohschule
Fur Musik we Freiburgu. Referent Kurii Metropolitalnej
Wrocławskiej do spraw śpiewu i muzyki kościelnej w Diecezji Wrocławskiej. Bierze udział w licznych sympozjach
i warsztatach muzyki kościelnej oraz festiwalach oratoryjnokantatowych, między innymi Vratislavia Cantans. W repertuarze posiada arie operowe
i oratoryjne takich kompozytorów jak: Mozart, Mendellsohn, Bruckner, Haydn, a także
arie operowe i liczne pieśni. Koncertował w Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz USA.
Ks. Robert Kaczorowski - dr hab. sztuki muzycznej
(wokalistyka). W 1995 roku ukończył studia teologiczne
w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W 2002 roku
ukończył studia organowe na Wydziale Instrumentalnym
w klasie prof. Bogusława Grabowskiego, zaś w 2004
roku – studia wokalne na Wydziale Wokalno-Aktorskim
w klasie prof. Piotra Kusiewicza w Akademii Muzycznej
w Gdańsku. Doktorat sztuki muzycznej uzyskał w Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie obecnie prowadzi klasę śpiewu na Wydziale
Wokalno-Aktorskim. Stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej otrzymał
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest proboszczem
parafii św. Mikołaja w Szemudzie.
W swoim dorobku artystycznym ma szereg koncertów zarówno jako organista (solista
i akompaniator), jak i wokalista (w repertuarze oratoryjno-kantatowym). Współpracował
z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku (koncertował m.in. z Olgą Pasiecznik), z Zespołem
Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach,
Filharmonią Szczecińską, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Orkiestrą
Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Występuje w Polsce oraz za granicą
(Niemcy, Wielka Brytania, USA, Australia).
XXII Legnickie Wieczory Organowe
23
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Opracowanie merytoryczne: Krystyna Kunecka
Teofila Grabska
Projekt okładki: Jacek Domieniuk
Wydawca: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
tel.: 76/7233700, fax: 76/7233282
www.lck.art.pl
Skład i druk: Prographic Legnica
www.prographic.pl
Nakład 450 egzemplarzy
Copyright - Legnickie Centrum Kultury ©
Legnica 2013
24
XXII Legnickie Wieczory Organowe

Podobne dokumenty