inżynier utrzymania ruchu

Komentarze

Transkrypt

inżynier utrzymania ruchu
CEMEX to globalny lider w branży materiałów budowlanych. Od ponad 100 lat dostarczamy
wysokiej jakości produkty i usługi naszym klientom i społecznościom na całym świecie. CEMEX
Polska należy do czołówki krajowych producentów cementu, betonu i kruszyw oraz do grona
liderów zrównoważonego rozwoju. W naszych licznych zakładach produkcyjnych oraz w biurze
korporacyjnym w Warszawie zatrudniamy blisko 1200 osób.
Aktualnie poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku:
INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU
Pion Betonu i Kruszyw (linia biznesowa: Beton)
obszar działania: woj. warmiosko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie
Data ważności dla aplikacji w ramach rekrutacji wewnętrznej: 28.07.2014
Główne zadania:
 Nadzór nad wytwórniami betonu towarowego (WBT) w zakresie utrzymania ruchu w części elektrycznej i mechanicznej
podczas normalnej eksploatacji
 Usuwanie awarii i wykonywanie zadao elektromechanicznych podczas prac remontowych i konserwacyjnych
 Działania prewencyjne na WBT ograniczające występowanie awarii poprzez regularne przeglądy oraz badanie przyczyn
powstania awarii maszyn i urządzeo
 Sprawowanie nadzoru oraz kontrola jakośd prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne
 Opracowywanie planów remontowych oraz inwestycyjnych
 Współorganizowanie przygotowania zespołu urządzeo wytwórni mobilnych (montażu i demontaż)
 Aktywne uczestnictwo w planowaniu, przygotowywaniu i realizacji zadao inwestycyjnych
 Poszukiwanie oraz wdrażanie nowych bardziej efektywnych rozwiązao technicznych
Wymagania formalne:
 Wykształcenie wyższe techniczne (profil mechaniczny, elektromechaniczny lub elektryczny)
 Wymagane doświadczenie na stanowisku o podobnym profilu w zakładzie produkcyjnym
 Bardzo dobra umiejętnośd posługiwania się dokumentacją techniczną (elektryczna i mechaniczną)
 Bardzo dobra znajomośd budowy maszyn i urządzeo mechanicznych i elektromechanicznych
 Preferowana znajomośd języka angielskiego lub niemieckiego
 Bardzo dobra znajomośd programów Windows, Linux, pakietu MS Office oraz znajomośd zagadnieo IT w zakresie
hardware
 Dyspozycyjnośd i gotowośd do odbywania częstych podróży służbowych
 Posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu (min. 2 lata)
Oczekiwania interpersonalne:
 Nastawienie na realizację zadao i osiąganie wyznaczonych celów
 Zdolnośd do podejmowania trafnych decyzji i dostarczania wyników na czas
 Umiejętnośd samodzielnego planowania i organizacji pracy
 Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne
 Odpornośd na stres i umiejętnośd pracy pod presją czasu
Co możesz zyskać pracując w CEMEX?
 Pracę w dużej i stabilnej firmie o globalnym zasięgu
 Możliwośd rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach biznesu
 Rozległą sied międzynarodowych kontaktów
 Konkurencyjne wynagrodzenie, szeroki pakiet świadczeo dodatkowych oraz rozbudowane usługi dla pracowników
W naszych rekrutacjach stosujemy zasady równości i poszanowania różnorodności.
Zatrudniamy kandydatów najlepiej spełniających wymagania na danym stanowisku, bez względu
na stopieo sprawności, wiek, płed, pochodzenie lub inne cechy podmiotowe.
Jeżeli czujesz, że ta praca jest dla Ciebie, kliknij
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy tylko na wybrane
zgłoszenia.
Poznaj CEMEX:
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb związanych z realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacji oraz procesów rekrutacji prowadzonych
w przyszłości przez administratora danych CEMEX Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszaoska 38D, 02-232 Warszawa („Spółka”), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)”. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rekrutacji prowadzonej przez Spółkę.”

Podobne dokumenty